Urkommunisme

klasseløst samfund i forhistorisk tid
Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Urkommunisme (engelsk: Primitive communism) er en samfundshypotese, der ifølge marxismen, er kendetegnende for de tidligst kendte produktionsmåder, jæger og samler-kulturer, og i den tidligste fase af menneskehedens forhistorie. Dette ansås at være en periode i mennekehedens historier hvor variationer af et klasseløst samfund ledet af fællesskabet siges at have været normen. Folk levede sammen i stammer, som jægere og samlere, man fordelte de indhøstede livsfornødenheder ligeligt, og de var kun få private ejendele. Urkommunismen angives at være den tidligste og eneste form for kommunisme, som en gang har eksisteret, da den avancerede kommunisme først vil opstå en gang i fremtiden.[1]

De fleste jæger og samler-kulturer har en meget klar arbejdsdeling mellem mænd og kvinder, men ovenstående udvides i nogle tilfælde til også at indbefatter manglende ægteskabslignende forhold og et matriarkat (idet kun barnets mor var kendt). Ved indførelsen af husdyr og landbrug, og den mulighed for overflod og privat ejendomsret samt en social lagdeling og et gerontarki. Denne version angives at åbne for et patriarki (et samfund styret af mænd), hvorved ægteskabet blev nødvendigt for at manden kunne være sikker på, at det var hans børn, som arvede hans rigdomme.

Urkommunisme var en almindelig antagelse i den tidlige antropologi men Marx og især Engels var især inspireret af den amerikanske antropolog Lewis H. Morgans bog "Ancient Society" fra 1877.

Den moderne opfattelseRediger

Som en historisk idé er ideen om urkommunismen mere omdiskuteret i dag, ikke mindst grundet på påstanden om primitivitet, men også fordi forhistoriske samfund levede under meget forskellige omstændigheder og ikke alle dækkes af alle de ovenfor beskrevne elementer. Som en politisk idé og inspiration lever ideen dog stadig blandt marxister og blandt tilhængere af anarko-primitivisme.

Adskillelse af den avancerede kommunisme fra urkommunismen ligger i den generelle rationalisering af samfundskulturen.[2]

Urkommunisme er den tidligste af de syv produktionsmåde-modeller i marxismen: urkommunisme, gerontarki (ældre-styre), patriarki (mands-styre), despotisme (kongedømme), feudalisme, kapitalisme og kommunisme.[3]

Ekstern henvisningerRediger

KilderRediger

  1. ^ Lee, Richard; DeVore, Irven (1969). Man the Hunter. Aldine Transaction. ISBN 978-0-202-33032-7.; Engels, Friedrich: Familiens, privatejendommens og statens oprindelse (1884) Marx/Engels: Udvalgte skrifter, bind 2, s. 167-326, Forlaget Tiden, København 1973.
  2. ^ "Determinationsteori - Klassemodeller". Hentet 2013-04-06.
  3. ^ "Skitse til en samfundsvidenskabelig analysemodel". Hentet 2013-04-06.