Vadegræssamfund er én blandt mange naturtyper, der har dannet grundlag for udnævnelsen af en række beskyttede naturområder i EU, de såkaldte Natura 2000-områder. [1][2]

Engelsk vadegræs er plantet ved Læsø og er ved at spredes derfra.

Vadegræs er indført her i landet omkring 1930 og er i fremgang. Nogle steder fortrænger den naturaliserede art af Vadegræs det naturlige plantesamfund, dvs. den enårige strandvegetation. Da Vadegræs har alle pionerplanternes ukrudtsagtige træk, kan den overtage mudderfladerne på forbavsende kort tid.

Vadegræsbekæmpelse på det vestlige Læsø. De gule stokke markerer huller der er under observation efter opgravning

Engelsk vadegræs har i Danmark en dobbeltrolle, idet den beskyttes som en del af udpegningsgrundlaget for habitattype 1320, Vadegræssamfund i Vesterhavet, mens den regnes som invasiv art i Kattegat og bekæmpes både på Samsø og Læsø [3][4].

Plantevækst

redigér

Den typiske planteart er:

  • Alm. vadegræs (Spartina alterniflora x townsendii) (Krydsningen her var tidligere steril og kunne kun spredes via rodstiklinger. Nu er der imidlertid sket en spontan kromosomfordobling, så den kan danne spiredygtigt frø!)

Litteratur

redigér

Eksterne henvisninger

redigér
  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine mst.dk p.9
  2. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 14. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.
  3. ^ Engelsk vadegræs Arkiveret 13. august 2017 hos Wayback Machine Miljøstyrelsen hentet 13. august 2017
  4. ^ Det invasive vadegræs Spartina anglica i Stavns Fjord, Samsø Kandidatspeciale af Mikkel Beck Randløv 2008