Vasaordenen (på svensk: Kungliga Vasaorden; oprindeligt Wasaorden) er en svensk ridderorden, der blev indstiftet af den svenske konge Gustav den 3. den 17. juli 1772.

ordensbånd
Vasaordenen
Vasaordenens kæde
Vasaordenens oprindelige udseende

Navnet skulle henvise til dynastiet Vasa. Den blev tildelt som belønning for fortjenester indenfor jordbrug, bjergdrift, kunst, handel, industri, håndværk og undervisning, for nyttige skrifter i disse emner og for veludførte almene hverv og opgaver.

Vasaordenen bæres i et grønt bånd og har fem klasser.

  • Kommandør af storkorset
  • Kommandør af 1. klasse
  • Kommandør af 2. klasse
  • Ridder af 1. klasse
  • Ridder af 2. klasse

Tillige findes Vasategnet (svensk: Vasatecknet) og Vasamedaljen, der blev indstiftet i 1895.

Ordenen uddeles ikke længere, efter at den svenske rigsdag med en ordensreform i 1975 erklærede ordenen for "hvilende".