Vest og Indre Finlands regionsforvaltning

Vest- og Indre- Finlands regionsforvaltning (svensk: Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk, finsk: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) er den regionale statsforvaltning i det vestlige og midterste Finland.

I 2012 blev Vest- og Indre- Finlands regionsforvaltning ledet af Överdirektör Jorma Pitkämäki.

Den 1. januar 2010 blev Vestfinlands len nedlagt, og lenets hidtidige opgaver blev delt mellem Sydvestfinlands regionsforvaltning og Vest- og Indre- Finlands regionsforvaltning samt de nyoprettede Erhvervs-, trafik- og miljøcentraler.

Geografisk område redigér

Regionsforvaltningens hovedkontor ligger i Vasa, og der er afdelingskontorer i Tammerfors og Jyväskylä.

Regionsforvaltningen dækker følgende landskaber (svenske navne i parentes):

Største byer i regionsforvaltningens område:


Erhvervs-, trafik- og miljøcentraler redigér

En Erhvervs-, trafik- og miljøcentral (svensk: närings-, trafik- och miljöcentralen (ntm-centralen, ntm), finsk: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus, ely)) har tre ansvarsområder. Det er:

  • erhverv, arbejdskraft, kompetencer og kultur
  • trafik og infrastruktur
  • miljø og naturressourcer

I den vestlige del af området tager centralen i Seinäjoki (Södra Österbotten) sig af alle tre ansvarsområder, mens centralen i Vasa (Österbotten) tager sig af to ansvarsområder. Centralen i Karleby (Mellersta Österbotten) har kun et ansvarsområde.

Mod syd har centralen Tammerfors (Birkaland) alle ansvarsområder. Det samme gælder for centralen i Jyväskylä (Mellersta Finland) mod øst.