En viceborgmester er et i øvrigt menigt medlem af en kommunalbestyrelse, der er udpeget til at være borgmesterens stedfortræder i dennes fravær. I tilfælde af, at også viceborgmesteren skulle være fraværende, udpeges som regel også en 2. viceborgmester.

Styrelsesloven nævner, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med valget af borgmester (formand) også vælger en eller to viceborgmestre (næstformænd). Normalt oppebærer 1. viceborgmester et vederlag svarende til 10% af borgmesterens vederlag. 2. viceborgmesteren får et vederlag, der afhænger af hvor ofte vedkommende har været fungerende borgmester.

I modsætning til borgmesterembedet er der ikke knyttet særlige opgaver til viceborgmesterembedet, ligesom viceborgmesteren heller ikke nødvendigvis er medlem af de samme stående udvalg som borgmesteren.