Wikipedia:Afstemninger/Afstemning om proceduren for udvælgelse af LA- og AA-artikler på den danske wikipedia

Afstemning om proceduren for udvælgelse af LA- og AA-artikler på den danske wikipedia redigér

 • Spørgsmålet: Skal proceduren for LA- og AA-artikler ændres, så den følger den norske og den svenske?
 • Procedure: Se Wikipedia:Afstemningsprocedure.
 • Koordinator: Rasmus81
 • Afstemningsperiode: 17. oktober-31. oktober.
 • Konsekvenser: I tilfælde af flertal, skal den danske LA- og AA-procedure ændres, så den følger principperne fra den norske og den svenske, dog med en efterfølgende diskussion om afstemningsreglerne.

Regler redigér

Afstemningen foregår efter metoden "Approval voting". Reglerne for dette er:

 • Der kan udmærket komme flere forslag på banen - og folk kan ændre deres stemme, hvis de har lyst til det.
 • Man kan godt komme med et nyt forslag med bedre ordlyd.
 • Det, som man ikke kan, er at ændre ordlyden af de forslag, der allerede har fået stemmer.
 • Folk kan også udmærket stemme på flere forslag.
 • Det giver naturligvis ingen mening at stemme på alle forslag, men man kan udmærket stemme på alle forslag pånær ét.
 • I sidste ende vinder det forslag, som har flest stemmer.

Læs mere på Approval voting.

Muligheder redigér

 • Den danske LA- og AA-procedure skal følge principperne for den norske/svenske, dog skal afstemningsreglerne diskuteres
 • Den danske LA- og AA-procedure skal opretholdes som den er
 • Jeg er modstander af LA- og AA-systemet
 • Afstemningen afvises, da den grundige diskussion, der skulle have gået forud, ikke er taget
 • Kravet om UA udgår, således at alle artikler kan nomineres til LA. Proceduren for LA => AA bibeholdes uændret.

Afstemning redigér

Den danske LA- og AA-procedure skal følge principperne for den norske/svenske, dog skal afstemningsreglerne diskuteres redigér

 1. --Rasmus81 17. okt 2007, 00:06 (CEST)
 2. --Sakkura 17. okt 2007, 01:36 (CEST)

Den danske LA- og AA-procedure skal opretholdes som den er redigér

 1. -- JGC 17. okt 2007, 00:34 (CEST)
 2. --Palnatoke 17. okt 2007, 06:43 (CEST)
 3. --Broadbeer, Thomas 21. okt 2007, 00:31 (CEST)
 4. --Anjoe (Anders) 24. okt 2007, 13:47 (CEST): Mærkelig 1. mulighed: Hvem skulle fortolke hvad det indebærer 'at følge principperne for den norske/svenske'?
--PhoenixV 17. okt 2007, 08:03 (CEST)

Jeg er modstander af LA- og AA-systemet redigér

 1. --Dannebrog Spy 17. okt 2007, 12:15 (CEST) bryder mig ikke om nogen form for rangordning af artikler.

Afstemningen afvises, da den grundige diskussion, der skulle have gået forud, ikke er taget redigér

 1. --Broadbeer, Thomas 17. okt 2007, 10:06 (CEST) Den disskussion der foregår herunder er den der burde holdes inden en eventuel afstemning. --Broadbeer, Thomas 17. okt 2007, 11:03 (CEST)
 2. --Enig med Broadbeer. Santac 17. okt 2007, 11:40 (CEST)
 3. --Hockeyindustrien 17. okt 2007, 12:09 (CEST) Synes lidt man skulle udarbejde nogle modeller (2-4 stykker), som man så kunne præsentere og stemme om. Jeg er lidt fan af assesment - ved ikke hvorfor.. --Hockeyindustrien 17. okt 2007, 12:09 (CEST)
 4. --Palnatoke 17. okt 2007, 16:28 (CEST)
 5. --Law Lord 18. okt 2007, 14:03 (CEST) Jeg kan tilslutte mig Broadbeer's begrundelse. --Law Lord 18. okt 2007, 14:03 (CEST)

Kravet om UA udgår, således at alle artikler kan nomineres til LA. Proceduren for LA => AA bibeholdes uændret redigér

 1. --ThePhasmid 17. okt 2007, 15:57 (CEST) Se i øvrigt denne debat,
 2. --PhoenixV 17. okt 2007, 16:02 (CEST) (men det er nødvendigt at skærpe kravene til, hvilke artikler der kan nomineres som LA)
 3. --Sakkura 17. okt 2007, 16:04 (CEST)
 4. --Peter Andersen 17. okt 2007, 17:28 (CEST)
 5. --Rasmus81 18. okt 2007, 15:49 (CEST)
 6. --Sir48 (Thyge) 18. okt 2007, 16:09 (CEST) (men det er nødvendigt, at folk tager sig sammen til at godkende eller forkaste kandidater til lovende artikler. Mange har stået i kandidatkategorien i lang tid uden at komme nogen vegne. Det er tilsyneladende et "hul" i proceduren).
 7. --Morten LJ 19. okt 2007, 13:16 (CEST)
 8. --Lhademmor 20. okt 2007, 20:20 (CEST)
 9. --MortenKristensen 21. okt 2007, 18:02 (CEST)
 10. --Anjoe (Anders) 24. okt 2007, 13:47 (CEST): Afstemningen virker ugennemsigtig - vil ovenstående overhovedet kunne blive afgjort her? --> Jeg håber og tror vi kan konkludere (at UA udgår) uden at starte en ny afstemning.
--Santac 17. okt 2007, 17:14 (CEST)
--Broadbeer, Thomas 17. okt 2007, 16:25 (CEST) Falder, som Palnatoke skriver, udenfor denne afstemning.

Diskussion redigér

AA-proceduren er den danske wikipedias vanrøgtede barn. Mange gode artikler, der fortjener anerkendelse, får den ikke, fordi den stoppes af et besværligt og bureaukratisk system, som de færreste har overskud til at sætte sig ind i. Dette kringlede system er årsagen til, at der nærmest ikke er nogle LA og AA-artikler på den danske. Den norske og svenske følger et simpelt princip, hvor enhver kan nominere en artikel til LA eller AA, og hvor alle efterfølgende kan stemme om den skal være LA, AA eller ikke have nogen anerkendelse.
Enhver diskussion om AA-projektet er på den danske wiki endt i en stædig søgen efter konsensus. Dette har efter min mening ikke givet et ønskværdigt resultat, hvorfor afstemning synes at være den eneste løsning. --Rasmus81 17. okt 2007, 00:16 (CEST)

Jeg synes grundlæggende at ideen med tretrinsraketten UA-LA-AA er god og mere attraktiv end den norsk/svenske model (som den er skitseret her). Jeg vil hellere have relativt få AA-artikler, og så til gengæld være helt sikker på at de er gennemarbejdede når de udnævnes. UA-udnævnelsen kan måske være en flaskehals, men selv om den formelle udmærkelse (om det så er UA, LA eller AA) lader vente på sig, forhindrer det jo ikke nogen i at forbedre artiklen i mellemtiden.
Hvis der - som du antyder - er en del artikler der bliver stoppet på grund af bureaukratiet, kan det bestemt være et problem. Men i så fald synes jeg at du bør give et par eksempler på artikler der er blevet ramt, så der er noget at tage stilling til. -- JGC 17. okt 2007, 00:44 (CEST)
Ja, hvor skal man starte, du kan jo kigge på, hvor mange af de udmærkede UA, der er kommet videre i systemet. Nej, det danske system er efter min mening noget af det mest snørklede man kan forestille sig, og hvis det skal fungere som det er tiltænkt, vil det kræve en hel hær af engagerede brugere. Det er der ikke på den danske. Den danske bør følge de principper som vores broder-wikier har valgt, fordi den passer meget bedre til en wiki af mellem størrelse. Som det er nu, er det kun et fåtal af brugere, der forstår systemet og som anvender det. En større gennemsigtighed og forsimpling af processen behøver ingenlunde betyde ringere AA-artikler, men det vil helt sikkert betyde, at der kommer mere fokus på projektet, og det er vel ikke så ringe endda? --Rasmus81 17. okt 2007, 00:56 (CEST)
Jeg vil sætte stor pris på at se nogle eksempler. Jeg har intet problem med at gøre processen mere "gennemsigtig", men jeg er til gengæld lidt betænkelig ved forsimplingsprocessen. Hvis man i den model der er lagt op til, kan stemme en AA-artikel ind uden nogen forudgående mellemstationer, risikerer man at i mine øjne at indføre en tilfældighedsfaktor i udnævnelsen - hvor selve emnet, og præferencerne hos dem der er aktive i afstemningsperioden kommer til at spille en for stor rolle.
UA-leddet kan måske godt springes over uden de store konsekvenser, men jeg synes det vil være ærgerligt at gøre det muligt for artikler at blive AA uden først at være LA.
Helt grundlæggende er målet vel først og fremmest øge kvaliteten af artiklerne på wikipedia. Vi er helt enige om at øget fokus på området er ønskværdigt. I mine øjne er den bedste reklame for projektet de artikler der allerede er AA eller LA - og for mig at se er antallet AA+LA mere interessant end det rene tal for AA. -- JGC 17. okt 2007, 02:50 (CEST)


Jeg har kigget på tallene. Dansk wikipedia har 1,82*10-4 anbefalede artikler per artikel, mens svensk wikipedia har 6,61*10-4, norsk wikipedia har 8,11*10-4 og engelsk wikipedia har 8,05*10-4. Danmark ligger således langt lavere; det er forståeligt nok i forhold til den engelske, men ikke i forhold til den norske og svenske, hvor artiklerne i gennemsnit har færre redigeringer end på den danske wikipedia (eller, de wikiers depth er i hvert fald lavere end den danske wikis). Det tyder på at den danske wikipedia er for restriktiv eller bureaukratisk med at udnævne artikler til AA. Samtidig virker det også som en kunstig barriere, at de partout skal have været ugens artikel undervejs. Sakkura 17. okt 2007, 01:42 (CEST)

Det er muligt at den konklusion er korrekt, men det er umuligt at sige præcist alene ud fra tallene. Der kan være forskelle i hvor høj grad en wiki er udsat for hærværk, forskelle i den generelle enighed blandt brugerne i en national wiki og forskelle i hvilken type bidragyder der er "typisk" i et givent land. Det er fair nok at lave sammenligninger til søsterwikier, og indarbejde gode systemer fra disse projekter i daWiki. Men brugerskaren er bare ikke den samme, så forskelle som de fremdragne tal kan ikke alene forklares ud fra AA-politikken. -- JGC 17. okt 2007, 02:50 (CEST)
Dansk wikipedia har også markant færre AA per registreret bruger end svensk og norsk wikipedia hvis det skal være. Sakkura 17. okt 2007, 02:54 (CEST)

Jeg er ikke modstander af en ændring af AA-systemet. Særligt så jeg gerne, at vi droppede kravet om UA-status, som det tidligere er blevet foreslået. Men jeg tror ikke, at der vil komme noget positivt ud af at åbne op for fri nominering, eftersom erfaringen siger mig, at langt de fleste forslag så vil blive skudt ned. Jeg synes rigtig godt om princippet med LA -> evaluering -> AA. --PhoenixV 17. okt 2007, 08:03 (CEST)

Jeg mener også UA bør springes over som krav til AA-artikler, da det efter min mening er et lidt kunstigt stop som uden problemer kan tage 6-8 uger. UA er mere en popularitetskonkurrence end det er en kvalitetskonkurrence. LA skal fastholdes som en mellemstation inden AA for at sikre tid til at rette småfejl inden en afstemning om AA. Man kunne evt. vise LA-artikler på forsiden under UA.
Jeg er ikke sikker på hvad du mener med fri nominering. Hvis du mener du at du er imod at man skal kunne nominere direkte til AA er jeg helt enig. Santac 17. okt 2007, 10:40 (CEST)
Til Broadbeer. Vi har haft utallige diskussioner om AA-systemet, og ikke en eneste af dem har rykket ved noget som helst. --Rasmus81 17. okt 2007, 12:05 (CEST)
Hvad kalder du så det vi er igang med nu? Hvis det ikke er en diskussion som evt. munder ud i en ændring så har jeg misforstået noget, jvf. Palnatokes kommentar længere nede. (Som sådan er jeg ikke imod en ændring, da jeg heller ikke kan lide det nuværende system. Jeg synes bares diskussionen bør komme inden afstemningen ligesom sidst vi lavede en ændring, hvis der bliver trumfet en "dårlig" ændring igennem nu risikerer du at der ikke kommer flere bidragsydere til LA/AA og udvander kvaliteten). --Broadbeer, Thomas 17. okt 2007, 13:40 (CEST)
Hvad så med et system, hvor alle kan nominere enhver artikel til LA, dog evt. med en undtagelse om at en artikel der lige er blevet stemt nej til at udnævne til LA får en karantæne (en uge? to? en måned?). Herefter skal der være foretaget en evaluering, og så kan enhver igen nominere til AA. Sakkura 17. okt 2007, 12:39 (CEST)
⇒Rasmus: Det nuværende system er da netop fremkommet, fordi vi havde en diskussion, som rykkede noget - men på den anden side har jeg da bemærket den tavshed, der var, da jeg for tre uger siden foreslog en ændring... --Palnatoke 17. okt 2007, 13:14 (CEST)
⇒Santac: Hvad er lige problemet i at det kan tage 6-8 uger for en artikel at komme gennem UA? Har vi da travlt? --Palnatoke 17. okt 2007, 18:45 (CEST)
Du har ret i at 6-8 uger ikke i sig selv er det store problem, men det tilføjer rigtig meget unødig "rød tape" til en i forvejen meget kompliceret proces som kan være svær at forstå både for nyankomne og for garvede wikipedianere. Santac 17. okt 2007, 18:57 (CEST)
Jeg tror heller ikke at de 6-8 uger i sig selv betyder det store. Derimod kan jeg godt forestille mig, at mindre "sexede" emner vil have sværere ved at blive valgt til UA. På samme måde med artikeltyper, der bare af natur ikke kan blive særlig store; de vil muligvis også blive sprunget over som UA selvom de egentlig er af høj kvalitet. Sakkura 17. okt 2007, 19:14 (CEST)
Jeg bemærker ord som "bureaukratisk", "kringlet", "snørklet" og "meget kompliceret", og jeg forstår dem grundlæggende ikke. Systemet er ligetil, og det er en god og nyttig ting, at en artikel skal ses igennem i flere omgange inden vi giver den vores mest rosende stempel. Ord som de nævnte forekommer at være en urimelig undervurdering af vore skribenters intelligens. --Palnatoke 17. okt 2007, 20:46 (CEST)
Hvis man (som jeg) mener at tre vurderingstrin må være nok, så må et fjerde betragtes som bureaukratisk og unødigt kompliceret. Jeg er lidt nysgerrig; hvilken vurdering er det du mener man mangler, hvis artiklerne "kun" skal igennem først en LA-nominering, så en evaluering, og til sidst en AA-nominering? For at sætte tingene på spidsen ville jeg sige at det forekommer som en urimelig undervurdering af skribenternes intelligens at mene de ikke kan fange hvad der nu måtte være af fejl og mangler i løbet af de tre trin. Det man måske kan sige er, at udvælgelse som UA giver artiklen mere eksponering, og dermed muligheden for at flere finder den og medvirker til at forbedre den. Men hvis en ikke-UA på en eller anden måde alligevel får tiltrukket nok positive kræfter, så kan jeg ikke se hvorfor den skal behandles anderledes end UA'er. Sakkura 17. okt 2007, 20:55 (CEST)
LA-trinnet sikrer bare at *to* skribenter finder artiklen i orden, så det kan næppe regnes for et vurderingstrin i sig selv - det er snarere en prækvalificering til AA (og benytter jo også AA-kriterierne). --Palnatoke 17. okt 2007, 21:13 (CEST)
Jeg har nu været inde og kigge lidt grundigere på UA->LA->AA siderne. Palnatoke har jo fuldstændig ret! LA trinnet kræver næsten ingenting og uden en forudgående fokusperiode vil LA hurtigt sande til med dårlige artikler. Jeg tror faktisk min uvilje mod UA, som et trin mod AA, kom af jeg ikke havde forstået processen UA->LA->AA til bunds. Efter at have kigget igen, mener jeg nu at have forstået den. Som jeg ser det er processen som sådan ikke vanvittig kompliceret, den ser bare sådan ud. Problemeet bunder nok i at processen mod AA henter bidrag fra hvad der oprindelige var to forskellige projekter UA og AA, hvor nogen fandt på at bygge AA ovenpå UA og at UA fortsat mener at det tildels er et selvstændigt projekt (det forudsætter selvfølgeligt at projekter har selvstændig vilje :-)). Sammenkoblingen er også fin nok, desværre er der ikke nogen der har været inde og se på hvordan UA og AA lay-out mæssigt kobles sammen og teksten på UA virker som om det at blive UA er det endelige mål og ikke bare et skridt på vejen mod AA.
Eksempler på hvad der kunne gøre sammenhængen mere klar:
 • Der bør indsættes {{VejTilAA}} på Wikipedia:Anbefalede artikler
 • Lay-outet på trin 4-7 i {{VejTilAA}} ensrettes til det samme lay-out. (Jeg er mest tilhænger af lay-outet fra Wikipedia:Lovende artikler hvor trinnet beskrives og der nederst vises hvilke artikler der har opnået status og der ikke er afstemning på siden, men henvisning til afstemning. Dog med den modifikation, at den øverste boks deles i to med beskrivels til venstre og {{VejTilAA}} til højre som på Wikipedia:Evaluering for at understrege at vi er på vej mod AA)
 • Lay-outet og beskrivelsen på UA-afstemningssiden udvides, fx ved at en del af elementerne fra beskrivelsen af UA kopieres til afstemningssiden. Som mimimum bør der være en tekst der siger at UA handler om dette og dette og at UA er en mellemstation på vej mod AA på den side der vises hen til fra skabelonen {{VejTilAA}}.
 • Teksten på beskrivelsen af UA udvides med et afsnit der siger at UA er en mellemstation på vej mod AA.
 • {{VejTilAA}} skabelonen ændres til forslag 1 på denne side: Bruger:Santac/sandkasse så der er ensartethed mellem UA, LA og AA henvisninger.
Jeg har nu fjernet min stemme fra at støtte en fjernelse af UA, da det ikke er klart i denne afstemning om der træder en anden evalueringsprocedure istedet for den nuværende UA-procedure. Min stemme på at der ikke har foregået en ordentlig diskussion bibeholdes. Santac 18. okt 2007, 10:24 (CEST)

Eller nemmere (jeg støtter det ikke fordi vi skal være "færdige" d. 31. oktober pga. afstemningen) vi har Rasmus' system hvor LA ikke sandes til fordi en artikel enten stemmes ind som LA, AA eller falder væk. --Broadbeer, Thomas 18. okt 2007, 10:49 (CEST)

⇒Broadbeer: Jeg er lidt usikker på om kommentaren er henvendt til mig. Jeg tillader mig at svare som om den er. I din redigeringskommentar skrev du:
meget besværligt stadig væk og unødig "fourening" af UA
Jeg ved godt, at ovenstående ændringer ikke ændrer noget som helst ved den reelle mængde bureaukrati inden AA-status kan opnås, men det vil efter min opfattelse fjerne noget af det oplevede bureaukrati når stien til AA-status er nemmere at se. En lille analogi: Den rettes ikke ud som Skjern Å, men der opsættes lamper langs den krogede å.
Forureningen af UA fra ændringerne er enten
1: At der på siden Wikipedia:Ugens artikel i boksen ”Ugens artikel i Wikipedia” kommer linien ”UA er et skridt på vejen hen imod at en artikel bliver udnævnt til Anbefalet artikel” samt at skabelonen {{VejTilAA}} bliver indsat eller
2: at der på diskussionsiden Wikipedia:Ugens artikel/Nomineringer bliver indsat boksen ”Ugens artikel i Wikipedia” fra Wikipedia:Ugens artikel med linien ”UA er et skridt på vejen hen imod at en artikel bliver udnævnt til Anbefalet artikel”.
den første mulighed kan jeg godt forstå man kan have noget imod, da UA-siden er en af de mere gennemarbejdede sider på da:wiki, men den anden mulighed synes jeg ikke der er ret meget der taler imod da det vil have stor betydning for at klarlægge AA-processen, men meget lille betydning for UA-processen.
Udover det, mener jeg at mine ændringer (måske med undtagelse af indsættelse af linien ”UA er et skridt på vejen hen imod at en artikel bliver udnævnt til Anbefalet artikel”) kan implementeres uden afstemning da det kun er mindre justeringer af et allerede etableret system.
Santac 18. okt 2007, 14:15 (CEST)
Stemmer foreløbig for at fjerne UA som krav. Derudover ser jeg følgende problemer ved den nuværende situation:
 1. En del artikler ser ud til at "strande" som kandidater til LA, fordi ingen "tør" bekræfte dem, og så kommer de ikke videre. Se kandidatlisten. Jeg har hele tiden været betænkelig ved, at en enkelt kunne forfremme eller afslå en artikel, men det har fungeret ok indtil nu – når jeg ser bort fra en enkelt personlig undtagelse :)
 2. Som nævnt ovenfor er der noget forkert i, at små, fuldstændige og veldokumenterede artikler ikke ser ud til at kunne blive LA/AA. Det skulle ikke være nødvendigt, at et emne skal kræve >50KB for at få LA.
 3. Vi har vist ikke kapacitet til at evaluere ret mange artikler ad gangen, men AA haster jo heller ikke, hvis vi bare kan få givet LA til dem, der fortjener det.
 4. Røde iw-links ser ud til at tale imod artiklers LA/AA. Det er lidt problematisk. Selvfølgelig skal artikler ikke skjule manglende faktuelt indhold bag et rødt link, men en artikel kan godt være LA/AA, selvom den omhandler et hidtil sparsomt behandlet emne, som derfor mangler relaterede artikler. --Sir48 (Thyge) 18. okt 2007, 16:35 (CEST)

Problematiske stemmemuligheder redigér

I standardafstemningsproceduren har vi teksten "Afstemningstemaet (som gerne må være et spørgsmål) skal være formuleret således at det er muligt at give en række (altså mindst to) svar på det" - og det er det jo også her: "Skal proceduren for LA- og AA-artikler ændres, så den følger den norske og den svenske?". Hvis man accepterer spørgsmålet, kan man stort set kun svare "ja" eller "nej". Det er bare ikke de valgmuligheder, der p.t. er i spil:

Svar og typer
Svar Type
"Den danske LA- og AA-procedure skal følge principperne for den norske/svenske, dog skal afstemningsreglerne diskuteres" Ja
"Den danske LA- og AA-procedure skal opretholdes som den er" Nej
"Jeg er modstander af LA- og AA-systemet" Uklart, næppe relevant
"Afstemningen afvises, da den grundige diskussion, der skulle have gået forud, ikke er taget" Forkaster spørgsmålet
"Kravet om UA udgår, således at alle artikler kan nomineres til LA. Proceduren for LA => AA bibeholdes uændret" Falder udenfor afstemningstemaet

Jeg må bede dem, der har stemt for "Jeg er modstander af LA- og AA-systemet" eller "Kravet om UA udgår, således at alle artikler kan nomineres til LA. Proceduren for LA => AA bibeholdes uændret" om at genoverveje deres stemme, for det er altså ikke de emner, der er til afstemning, som jeg læser temaet. --Palnatoke 19. okt 2007, 12:11 (CEST)

Der er ikke noget problematisk i det, med mindre man absolut vil gøre det problematisk, Palnatoke. Stemmereglerne giver mulighed for, at folk selv kan indsætte nye afstemningsmuligheder, og det har folk så gjort. Men vi kan da for min skyld godt lave spørgsmålet om til noget i stil med "Skal der ske ændringer i LA- og AA-systemet?", hvis det kan tilfredsstille dig.--Rasmus81 19. okt 2007, 12:58 (CEST)

Sagen viser tydeligt, at afstemningen tages for tidligt i processen, men det er naturligvis ikke noget problem - eller ogfså er det. Og nej, en ændring i spørgsmålet vil være grundlæggende uhæderligt, så det bør vi holde os fra. --Palnatoke 19. okt 2007, 13:21 (CEST)

Titlen på afstemningen er Afstemning om proceduren for udvælgelse af LA- og AA-artikler på den danske wikipedia. Fjernelse af kravet om UA er helt klart en ændring af proceduren for udvælgelse af LA- og AA-artikler, så jeg kan ikke se problemet i den sidste afstemningsmulighed. Sakkura 19. okt 2007, 15:41 (CEST)

Det kan da godt være at problemet er mellem titlen og afstemningstemaet, men igen - det viser såmænd bare, at afstemningen tages på et for ukvalificeret grundlag. --Palnatoke 19. okt 2007, 18:15 (CEST)

Titlen er en ting, men selve spørgsmålet er: "Skal proceduren for LA- og AA-artikler ændres, så den følger den norske og den svenske?" Altså er den norske/svenske model nævnt også er det vel lidt mærkeligt at bringe UA ind i billedet? --Broadbeer, Thomas 24. okt 2007, 14:35 (CEST)
Det er det vel ikke når den norsk/svenske model jo netop betyder at UA falder bort som krav. Jeg kan godt se formuleringen af spørgsmålet ikke rigtig lægger op til alternative forslag, men jeg kan ikke se hvordan det skulle være et problem med mindre man går meget op i petitesserne. Stemmesystemet kan jo fint håndtere at der kommer alternative forslag. Og mener man at nogle forslag ikke giver mening, så kan man lade være med at stemme på dem, eller f.eks. stemme på at afstemningen helt skal afvises. Sakkura 24. okt 2007, 16:25 (CEST)
Se nu er jeg jo fristet til at lave en ny afstemning, der udelukkende har spørgsmålet: "Skal UA-kravet udgå fra LA- og AA-proceduren?", men det gider man jo næsten ikke, når hver afstemnings berettigelse skal kværuleres ihjel med pedanteri. Visse brugere lader til at være mestre i at udøve en særdeles sindrig VETO-virksomhed, hver gang der diskuteres noget som helst omkring AA-projektet. Så derfor spørger jeg her før jeg gør noget som helst andet. Ville man have noget imod, at vi droppede denne afstemning og oprettede en ny med blot dette ene spørgsmål? Hvilke anker ville man så have mod denne fremfærd?--Rasmus81 24. okt 2007, 17:30 (CEST)
Jeg støtter oprettelsen af sådan en afstemning. --PhoenixV 24. okt 2007, 17:32 (CEST)

Man kan naturligvis altid stemme, hvis man ikke regner med at kunne nå konsensus, og jeg synes egentlig ikke, jeg har set nogen vilje i den retning. --Palnatoke 24. okt 2007, 18:12 (CEST)

"jeg synes egentlig ikke, jeg har set nogen vilje i den retning" - bla bla bla bla, vi er uenige, Palnatoke, så fat det dog, hvis jeg mener UA skal ud, og du mener det skal blive, hvad faen havde du så tænkt dig vi skulle nå til "konsensus" om. Den der ungdomshusagtige mandagsmødestil er jeg sindssygt træt af, men du har jo tilsyneladende før på AA-projektet kunnet få rettet beslutninger derhen hvor netop du ville have dem bare ved at nævne det aller-høj-helligste buzzword om "konsensus", så hvorfor skulle du dog stoppe nu. --Rasmus81 24. okt 2007, 18:27 (CEST)

Jeg mener ikke at UA nødvendigvis skal være et trin, så din kritik er forfejlet. Jeg efterlyser en metode til at sikre en tilstrækkelig kvalitet i de artikler, vi skal anbefale. Og der har jeg ikke set noget forslag, der er bedre end den proces, vi allerede har i UA. --Palnatoke 24. okt 2007, 18:35 (CEST)

Der er ikke behov for sådan en afstemning, Rasmus81, for det resultat foreligger allerede ovenfor. Ikke alle forslag og idéer er tjent med at blive indført i en fart, så tag nu en slapper og behersk utålmodigheden :) --Sir48 (Thyge) 24. okt 2007, 19:10 (CEST)
Jeg mener ikke vi skal være så pedantiske, at oprette en ny afstemning kun om UA vs. ikke-UA som krav. Der kan i alle tilfælde henvises til denne afstemning som bevis på at der er stor stemning for at droppe UA som krav. Afstemningen blev opretter d. 16. okt 2007, 23:06 og allerede 17. okt 2007, 14:57 blev muligheden for UA-fjernelse oprettet, dvs. kun 16 timer inkl. en nat efter. Fra det tidspunkt kunne enhver se at det var en mulighed og på den baggrund have stemmet på ingen ændringer af LA/AA-systemet. Forslaget har pt. mindst fået dobbelt så mange stemmer som noget andet forslag, og endda synes Santac og Broadbeer også at kunne støtte det, så det er svært at se forslaget blive stemt ned i en specifik afstemning, der i så fald bare ville være tidsspild. I alle tilfælde er det koordinatoren (Rasmus81), der konkluderer - indenfor rimelighedens grænser, selvfølgelig :-) --Anjoe (Anders) 29. okt 2007, 14:31 (CET)

Konklusion redigér

I henhold til, at det under afstemninger er tilladt alle brugere at tilføje nye afstemningsforslag, og at det ved tidligere afstemninger er sket på denne måde, bør afstemningsforslaget Kravet om UA udgår, således at alle artikler kan nomineres til LA. Proceduren for LA => AA bibeholdes uændret anerkendes. Da dette forslag har fået flest stemmer bør kravet om UA derfor ikke længere være en del af LA/AA-proceduren. --Rasmus81 6. nov 2007, 15:50 (CET)

Fair nok. Foretager du, som koordinator, de nødvendige ændringer i relevante sider? --Lhademmor 6. nov 2007, 16:32 (CET)
Har nu fjernet kravet fra de steder jeg umiddelbart kunne finde, men man må gerne fjerne det, hvis det forefindes andre steder. --Rasmus81 6. nov 2007, 18:29 (CET)