Wikipedia:Afstemninger/Inaktive administratorer

Genvej:
WP:A/IA

Inaktive administratorer

redigér
 • Spørgsmålet: Skal inaktive administratorer fremover fratages deres administratorrettigheder efter mindst 9 måneders inaktivitet?
 • Procedure: Se Wikipedia:Afstemningsprocedure.
 • Koordinator: Christian Giersing
 • Afstemningsperiode: 17. sep 2009, 18:36 (CEST) til samme tid den 1. oktober 2009.
 • Konsekvenser: Resultatet af afstemningen kommer til at afgøre, hvorvidt inaktive administratorer skal fratages deres administratorrettigheder efter mindst 9 måneders inaktivitet eller ej.

Afstemningen foregår efter metoden "Approval voting". Reglerne for dette er:

 • Der kan udmærket komme flere forslag på banen - og folk kan ændre deres stemme, hvis de har lyst til det.
 • Man kan godt komme med et nyt forslag med bedre ordlyd.
 • Det, som man ikke kan, er at ændre ordlyden af de forslag, der allerede har fået stemmer.
 • Folk kan også udmærket stemme på flere forslag - for den sags skyld kan man endda stemme på alle forslag.
 • I sidste ende vinder det forslag, som har flest stemmer.

Læs mere på Approval voting.


Muligheder

redigér
 • Ja: Inaktive administratorer vil af en steward efter anmodning af en bureaukrat blive frataget deres administratorrettigheder efter mindst 9 måneders inaktivitet.
 • Nej: Inaktive administratorer vil ikke blive frataget deres administratorrettigheder, med mindre de selv anmoder om det. (MGA73: Denne mulighed er uklar og bør præciseres. Formelt vil det betyde, at hvis en admin dør eller forlader projektet så kan personen jo ikke selv anmode om det og derved vil de beholde rettighederne i al evighed --MGA73 20. sep 2009, 15:09 (CEST))
 • Neutral: Man vil vise at man ikke har en mening for eller imod inaktive administratorers rettigheder. Denne mulighed vil ikke blive talt med i den endelige konklusion.
 • Skal være som nu: Inaktive administratorer kan af en steward efter anmodning af en bureaukrat blive frataget deres administratorrettigheder efter mindst 9 måneders inaktivitet. Derudover kan en admin som hidtil selv bede om at få frataget rettighederne.
 • Stem om fratagelse af rettigheder: Alt er ligesom nu, bortset fra, at der efter 9 måneders inaktivitet kan rejses en afstemning på linje med afstemningen om tilgivelse af administratorstatus, hvis personen som rejste afstemningen synes det er nødvendigt.

Afstemning

redigér
 1. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 17. sep 2009, 18:36 (CEST) Man kan sikkert ikke finde ud af det efter at have været væk så længe.
 2. Hvis man ikke bruger rettighederne aktivt, så har man ikke brug for dem. --MGA73 17. sep 2009, 18:44 (CEST)
 3. Thomas Vedelsbøl 17. sep 2009, 18:57 (CEST)
 4. Jeg tror det vil være bedst for alle, hvis administratorkorpset har i det mindste et minimum af aktivitet. Mvh. Arne (Amjaabc) 17. sep 2009, 19:06 (CEST)
 5. Man mister kendskabet til politikkerne. --Masz () 17. sep 2009, 19:10 (CEST)
 6. Apopov 17. sep 2009, 20:23 (CEST)
 7. Zilotte 20. sep 2009, 20:39 (CEST)
 8. --Froztbyte 22. sep 2009, 08:19 (CEST)
 1. Lad os bruge ressourcerne på at skrive encyklopædien, frem for at opfinde mere bureaukrati. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 19. sep 2009, 00:31 (CEST)
 2. Enig med Kaare. --Christian List 19. sep 2009, 04:38 (CEST)
 3. Én skriver at: "... man kan sikkert ikke finde ud af det"... - én anden: ..."mister kendskabet til politikkerne efter 9 mdr.". Jeg tror det bestående "korps" nok skal klappe til, hvis nogen her i forsamlingen har glemt reglerne. :-) Hvorfor ikke skrive en artikel eller 2, i stedet for at oprette disse sider som tager uendeligt lang tid - og kun har interesse og er virksom for de meget få, ud af en stor forsamling. --Pusleogpixi 19. sep 2009, 05:04 (CEST)
 4. Suk. Det her er altså spild af tid. --Brandsen 19. sep 2009, 06:55 (CEST)
 5. Enig med Brandsen. --Palnatoke 19. sep 2009, 09:13 (CEST)
 6. - Mig bekendt er det ikke noget problem, og ser heller ingen grund til at gøre det til det. - Nico 19. sep 2009, 09:20 (CEST)
 7. - Jeg er for så vidt bedøvende ligeglad. Jeg kan da være enig i "ja-sidens" argument om, at det ikke giver megen mening at have inaktive administratorer, men omvendt synes jeg, at der bliver brugt for megen energi på at stille regler op om alle mulige - og umulige - problemstillinger, som aldrig har været problemer i praksis. Lad os bruge tiden på at skrive nogle gode artikler, og gøre dem vi allerede har bedre. --Pugilist 20. sep 2009, 17:24 (CEST) - Denne kommentar er vel logisk set mere en "Skal være som nu stemme", hvorfor jeg flytter stemmen derned.
 8. - Jeg kan da godt mærke, at når man "vender tilbage" efter en pause, skal man ikke springe ud i de store forfatningsmæssige diskussioner første dag, men jeg mener da stadig, at de basale wiki-principper sidder fast på rygraden. At fratage administratorrettighederne er efter min mening at gå for langt - de er jo i virkeligheden et udtryk for tillid til en person - og når personen ikke har gjort sig fortjent til mistillid mener jeg også, at man skal kunne beholde rettighederne. På den måde kan man forholdsvist smertefrit vende tilbage til det aktivitetsniveau, man måtte have haft før, uden at skulle igennem bureaukratiske af- og gen-nomineringsprocesser. --Hockeyindustrien 20. sep 2009, 23:38 (CEST)
 9. Enig med foregående! Fernbom2 22. sep 2009, 13:06 (CEST)
 10. - Jeg synes basalt set det er noget pjat. Den dag jeg skulle beslutte mig for at vende tilbage til de aktives vil jeg nok under alle omstændigheder lige stikke fingeren i jorden et par dage, inden jeg kastede mig ud i det helt vilde. -- Bruger:Wegge 22. sep 2009, 21:50 (CEST)
 11. - If it's not broken, don't fix it. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 22. sep 2009, 23:11 (CEST)
 12. --Jan Friberg 23. sep 2009, 09:32 (CEST)
 13. Er der kendskab til nogen sag, hvor en admin er lang tids inaktivitet har gjort skade med sine værktøjer?? Tilslutter mig "If it's not broken, don't fix it". Jeg går ind for at vi ikke generer inaktive brugere (inkl. administratorer) ved at fratage rettigheder. Nuværende mekanismer bør også fjernes. Hvis der opstår et problem kan der til enhver tid fratages rettigheder ved at opnå enighed på Brønden. (Tak til Christian for initiativet til denne diskussion) Nillerdk 24. sep 2009, 11:47 (CEST)

Neutral

redigér
 1. --Lindberg 21. sep 2009, 17:39 (CEST)
 2. --Fredelige 21. sep 2009, 22:29 (CEST)

Skal være som nu

redigér
 1. Det bliver næppe noget stort problem at håndtere sagerne løbende. Der går en del år endnu, før dansk Wikipedia opnår en volumen, der ikke er til at overskue. --|EPO| COM: 21. sep 2009, 17:47 (CEST)
 2. --Broadbeer 21. sep 2009, 17:56 (CEST)
 3. - Jeg er for så vidt bedøvende ligeglad. Jeg kan da være enig i "ja-sidens" argument om, at det ikke giver megen mening at have inaktive administratorer, men omvendt synes jeg, at der bliver brugt for megen energi på at stille regler op om alle mulige - og umulige - problemstillinger, som aldrig har været problemer i praksis. Lad os bruge tiden på at skrive nogle gode artikler, og gøre dem vi allerede har bedre. --Pugilist 21. sep 2009, 22:33 (CEST)
 4. --Sir48 (Thyge) 22. sep 2009, 18:29 (CEST)
 5. --Glenn 22. sep 2009, 18:49 (CEST)
 6. --Palnatoke 22. sep 2009, 22:04 (CEST)
 7. -- Opfattede egentlig mit nej som et Skal være som nu men hvis der er flere fortolkninger må jeg hellere skrive mig på her også. - Nico 22. sep 2009, 23:54 (CEST)

Stem om fratagelse af rettigheder

redigér

Diskussion

redigér

Begrebet "inaktivitet" skal nok defineres lidt nærmere. Man kan godt være aktiv ved at skrive "Hej" i sandkassen hver 8. måned. Umiddelbart mener jeg ikke, at det er nok. Man bør også bruge sine administratorrettigheder aktivt for ellers er der ingen grund til, at man har dem. Administratorrettigheder er jo noget man har fordi man kan bidrage med noget til Wikipedia og ikke fordi de er rare at have. Hvis det er til at håndtere kunne man for min skyld godt sige at hvis man har færre end 10 "administratorhandlinger" inden for x måneder, så ryger de. Meningen er vel at folk skal have en påmindelse inden rettighederne fjernes og hvis man stadig har lyst at have dem, så kan man jo bare gå i gang med at "lave noget". --MGA73 17. sep 2009, 18:44 (CEST)

Fuldstændig enig med MGA73. mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 17. sep 2009, 18:45 (CEST)
Et eksempel er Bruger:Wegge, som har seneste redigering 15. maj 2009 og seneste "administratorhandling" 4. februar 2009. De tre redigeringer Wegge har lavet siden sidste "administratorhandling" kræver så vidt jeg ved ikke administratorrettigheder. mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 17. sep 2009, 18:54 (CEST)
Nu vil jeg ikke lige give eksempler, men jeg synes også at begrebet "inaktiv" skal betyde at man ikke i 9 måneder har brugt sine administratorrettigheder. Hvis denne definition bliver vedtaget, så har vi MANGE administratorer der får deres rettigheder frataget. --Masz () 17. sep 2009, 19:21 (CEST)
Så skal vi måske lave endnu en skabelon med nedenstående ordlyd:
  Du har i mere end 6 måneder ikke lavet nogen administratorhandling. Hvis ikke du inden for de næste 3 måneder laver mindst X administratorhandling(er) vil du blive frataget dine administratorrettigheder.  
Som "administratorhandlinger" definerer jeg sletning, blokering, beskyttelse, brugerrettighedsændringer samt redigeringer i MediaWiki-navnerummet.
mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 17. sep 2009, 19:24 (CEST)
Man kunne også sige "Du har i 6 måneder ikke lavet "ret mange" eller "under 10"...". Men det er vel til at finde ud af, hvis der ellers er rimelig tilslutning til forslaget. Om man så skal have 3 ekstra måneder eller om 1 er nok kan man vel også finde ud af. Men det behøver vel ikke være en ny skabelon. Vi har jo allerede en påmindelse. --MGA73 17. sep 2009, 23:53 (CEST)

Spild af tid?

redigér

Jeg synes også det er spild af tid at lave denne afstemning, men så tænker jeg på, at vi har haft en diskussion hvor der blev opnået enighed om at administratorerne skal have et minimum aktivitet. Hvorfor i alverdenen har vi så skabeloner hvor der står at man kan fratages sine rettigheder, hvis man ikke kan?! --Masz () 19. sep 2009, 09:21 (CEST)

Jeg har også anset den diskussion for spild af tid; Den tid man bruger på diskussion af et ikke-eksisterende problem, kan bruges bedre - f.eks. på artikler. - Nico 19. sep 2009, 09:32 (CEST)
Jeg er helt enig i at det er spild af tid så længe der er nogen, der ikke ser på det reelle indhold men i stedet stemmer nej fordi forslaget er stillet af en forkert person. Giv dog én god grund til at vi skal lade folk, der ikke bruger administratorrettighederne aktivt, være administrator? --MGA73 20. sep 2009, 14:47 (CEST)
MGA73, at du siger forslaget er stillet af en forkert person er en smule forkert, for øverst på WP:ADMIN står:
  Selvom administratorerne har de ekstra værktøjer, betyder det ikke, at deres ord har større vægt end andres i diskussioner, afstemninger og lignende. Administratorerne vil dog ofte være brugere med stor erfaring og mange redigeringer bag sig, samtidig med at de også ofte bruger længere tid på Wikipedia end gennemsnitsbrugere, hvorfor de vil kunne bistå med råd, angive normer, besvare spørgsmål og lignende.  
mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 20. sep 2009, 17:14 (CEST)
MGA73 siger præcis det modsatte; at man ikke skal stemme "nej" bare fordi det er dig afstemningen er startet af... --Masz () 20. sep 2009, 17:16 (CEST)
Lige meget hvad kan jeg dog ikke se nogen god grund til at lade brugere, som ikke bruger deres administratorrettigheder, være administratorer. mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 20. sep 2009, 17:18 (CEST)
Det kan jeg heller ikke. Det er derfor jeg opfordrer til, at der kommer argumenter i stedet for bare et "nej". --MGA73 20. sep 2009, 17:28 (CEST)
Og så synes jeg nemlig at folk burde komme med bedre kommentarer end "I spilder tiden", fordi afstemningen ER oprettet og tiden ER spildt. Ved at stemme spilder man endnu mere tid... --Masz () 20. sep 2009, 17:36 (CEST)
Hvis man mener at det er spild af tid, så må det være fordi man ikke har de store følelser hverken for eller imod forslaget. Og så kan man jo bare lade være med at bruge tid på at kommentere det. Vi har jo hver især vores små områder som vi går op i og hvis man ikke interesserer sig for et bestemt område, så er det jo bare at lade det være. At sige at andres arbejde er spild af tid er ikke særligt konstruktivt. Man kan sige, at et forslag er upræcist eller man kan pænt henlede opmærksomheden på en konkret diskussion hvis man mener, at samme problemstilling allerede er diskuteret der. Jeg tolker denne afstemning som en bekræftelse af, at det der nu er diskuteret (af meget få personer) nu er udtryk for "enighed". --MGA73 20. sep 2009, 19:14 (CEST)
Fejlfortolkningerne florerer, ser jeg. Som jeg ser denne sag, er den alene udtryk for at når Christian Giersing ikke får lov til at blive administrator, skal andre heller ikke have lov. --Palnatoke 20. sep 2009, 19:26 (CEST)
Rolig nu alle sammen. Og Palnatoke: Pas nu på, at det ikke bliver til et personangreb på Christian ikke?
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 20. sep 2009, 19:31 (CEST)

[redigeringskonflikt

Jeg synes ærligt talt, at det er uhæørt at trække debatten ned på det niveau. Man kan altid bruge en masse krudt på analysere hvorfor folk handler som de gør, men uanset motiver, er det jo helt berettiget at rejse et sådant forslag - og det mindste vi kan gøre er vel at behandle det seriøst? --Brandsen 20. sep 2009, 19:39 (CEST)
Palnatoke, Christian gør mere for Wikipedia end flere af "de gamle" administratorer til sammen. At de har gjort en kanon indsats i fortiden er da bare dejligt. Og det er ærgerligt, at de ikke stadig gør et stort arbejde. Men der er ingen "bevis" for at de i dag kan leve op til de krav, der stilles til Christian.
Brandsen. Tak. --MGA73 20. sep 2009, 19:42 (CEST)
Nu har jeg tid igen, så lige et hurtigt svar: Når jeg finder at denne diskussion og afstemning er spild af tid, har det meget lidt med Christian at gøre, men en masse at gøre med at der opfindes problemer - og så kunne jeg lade andre om at regne sig frem til hvem der opfinder problemerne, eller jeg kunne sige det klart selv. Jeg foretrækker sådan set det sidste. --Palnatoke 23. sep 2009, 09:53 (CEST)
For en god ordens skyld: Jeg ville have været modstander uanset forslagsstillerens navn. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 21. sep 2009, 16:07 (CEST)

Jeg kan kun se to alternativer til at have faste regler om emnet: 1) At lade rettighederne være, eller 2) at stemme om de inaktive administratorers rettigheder ved en "omvendt anmodning om administratorstatus". Jeg er overbevist om, at hvis ikke rettighederne fratages, så kommer der et tidspunkt, hvor der vil blive stillet et sådant forslag. Det vil der så også skulle bruges tid på at behandle.

Jeg vil da også beklage meget, at jeg har fået opfattelsen, at forslagsstillerens navn skulle have noget med sagen at gøre. Det er da kun glædeligt at forslaget bliver behandlet lige så seriøst som hvis en hvilken somhelst anden wikipedianer havde stillet forslaget. --MGA73 22. sep 2009, 18:20 (CEST)

En sådan "omvendt anmodning om administratorstatus" bør så behandles således (hvis det overhovedet skulle blive aktuelt):
1) Der stemmes på en dertil beregnet side eller på Wikipedia-diskussion:Administratorer på samme måde som ved tildeling.
2) Afstemningen konkluderes efter et bestemt tidspunkt af en bruger med bureaukratrettigheder, og det er bureaukraten og kun ham, som tager kontakt til stewards på meta for at effektuere en besluttet fratagelse.
mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 22. sep 2009, 18:32 (CEST)
Eller bare drop de ekstra procedurer, og sig at det er på linje med anmodningerne - nemlig at der skal opnås konsensus. Jeg har lige oprettet et nyt forslag overfor. Jeg skal lige tænke over om jeg synes jeg vil stemme på det. --Masz () 22. sep 2009, 18:47 (CEST)
Jeg gider som udgangspunkt ikke blande mig i denne diskussion, men faldt lige over dette forslag. Jeg vil på det kraftigste fraråde at man skal 'stemme' om en person skal fratages sin administratorstatus, medmindre der ikke er andre muligheder. Jeg ved ikke med andre, men jeg kunne godt forestille mig at jeg ville blive godt knotten hvis nogen indstillede mig til 'degradering'. Jeg tror det ville ødelægge en hel del af den (gode?) stemning der er blandt de 'hardcore' wikipedianere - og så ville vi i øvrigt drukne i bureaukrati. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 22. sep 2009, 23:09 (CEST)
Det er jeg enig i. Det er også derfor jeg har frarådet et nej. Så hellere en "det skal være som nu". Som jeg læser det, så er eneste mulighed ved et nej jo netop at man skal stemme om det. --MGA73 22. sep 2009, 23:48 (CEST)

Beskrivelse

redigér

Kunne man ikke fra {{fratagadmin}} henvise til en side hvor der er beskrevet, hvorfor en inaktiv tidligere administrator ikke længere er administrator, hvis han/hun en dag skulle vende tilbage? mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 20. sep 2009, 18:58 (CEST)

Man ved ikke hvad afstemningens resultat bliver, og måske bliver det et "nej", så skabelonerne slettes. Så lad os vente med det. --Masz () 20. sep 2009, 20:03 (CEST)
Illustrerer spørgsmålet ikke ganske godt, hvordan bureaukratiet kan vokse ved at opstille den ene regel efter den anden, der herefter kræver nye regler for at afbøde de første reglers uhensigtsmæssigheder ? --Pugilist 22. sep 2009, 08:45 (CEST)
Pugilist, jo! Det er nemlig lige det, det her handler om. Jeg er meget enig med Metalindustrien at den her underliggende tone af mistillid er dræbende for den gode stemning. Det kunne måske forsvares, hvis der var et problem - men det er jo netop bureaukratiet i en nøddeskal at man - hvis ikke man har reelle problemer nok - bare opfinder nogle. --Brandsen 22. sep 2009, 23:56 (CEST)

Konklusion

redigér
 • 12 stemte for at de ikke skal have sine rettigheder frataget overhovedet
 • 7 stemte for at administratorer kan fratages sine rettigheder efter inaktivitet (ligesom nu)
 • 8 stemte for at administratorer skal fratages sine rettigheder efter inaktivitet.

Hermed vandt "nej", og administratorer kan beholde sine rettigheder i al evighed, medmindre de selv beder om fratagelse. --Masz () 2. okt 2009, 10:17 (CEST)