Wikipedia:Afstemninger/Individuelle restriktioner

Individuelle restriktionerRediger

 • Spørgsmålet: Indførelse af personlige restriktioner for Rmir2

Spørgsmålet er principielt, da vi ikke på da-wiki har præcedens for personlige restriktioner, men det er nødvendigt nu for at forbedre debatmiljøet.

 • Procedure: Se Wikipedia:Afstemningsprocedure.
 • Koordinator: Madglad </includeonly>~ (3 x tilde) til at angive dig selv som koordinator -->
 • Afstemningsperiode: Afstemningen afsluttes 24. februar 2017 kl. 23.59.59 CET.
 • Konsekvenser: Konsekvensen er at der bliver præcedens på den dansk-sprogede Wikipedia for personlige restriktioner. Desuden indføres disse for en konkret skribent. Det er desværre nødvendigt med en konkret prøvesag, der kobler person og princip sammen.

ReglerRediger

Afstemningen foregår efter metoden "Approval voting". Reglerne for dette er:

 • Der kan udmærket komme flere forslag på banen - og folk kan ændre deres stemme, hvis de har lyst til det.
 • Man kan godt komme med et nyt forslag med bedre ordlyd.
 • Det, som man ikke kan, er at ændre ordlyden af de forslag, der allerede har fået stemmer.
 • Folk kan også udmærket stemme på flere forslag - for den sags skyld kan man endda stemme på alle forslag.
 • I sidste ende vinder det forslag, som har flest stemmer.

Læs mere på Approval voting.


MulighederRediger

 • A Bruger:Rmir2 kan ikke redigere i Wikipedia-navnerummet fremover (Herunder heller ikke Wikipedia-diskussion). Ved enhvert optræk til redigeringskonflikt kan enhver administrator forbyde Rmir2 at redigere en eller flere artikler i artikel- eller diskussionsrummet. Overtrædes nogen af disse forbud skal en administrator uden videre blokere Rmir2 efter skøn i mindst 24 timer.
 • B Status quo.
 • C Afstemmingens mulighed A er i sin nuværende form et slags personangreb ([1]), da det forsøges at lave en slags "almen" politik mod én navngiven bruger for at udøve restriktioner mod denne. Det håbes at Madglad og Rmir2 og evt. andre redigeringskrigsimplicerede fremover kan bidrage til Wikipedia i en fredelig samarbejdsatmosfære.
 • Hjælp:Guide_(retningslinjer)
 • Wikipedia:Wikikette#Andre_gode_r.C3.A5d Citat: "...Et udkast til en Wiki-overenskomst fra Kingturtle på den engelske Wikipedia: * Få andre til at føle sig velkomne (også folk der har været med længe; selv dem du ikke bryder dig om). * Skab og oprethold en venlig atmosfære..."
 • Wikipedia:Konsensus#Stem_ikke_om_alt Citat: "...Afstemninger betyder også at den ene part vinder over den anden. Dette stemmer dårligt overens med konsensusprincippet, hvor målet er at alle bliver enige; i det mindste enige i at den ene eller anden afgørelse er et udtryk for det som er bedst for Wikipedia. Ved at starte en afstemning før det er absolut sidste udvej betyder at man fjerner muligheden for kompromisser, og skaber en minoritet som er misfornøjet med afgørelsen...Afstemninger opfattes let som bindende, men det må være muligt at tage dem op på ny under nye omstændigheder...."
Fjernes brugerens navn fra forslag A, ses det at forslaget i sin generelle form allerede er dækket af de generelle politiker om redigeringskonflikter/redigeringskrige, undtagen forbuddet mod redigering i Wikipedia-navnerummet: Citat: "En person kan ikke redigere i Wikipedia-navnerummet fremover (Herunder heller ikke Wikipedia-diskussion). Ved enhvert optræk til redigeringskonflikt kan enhver administrator forbyde personen at redigere en eller flere artikler i artikel- eller diskussionsrummet. Overtrædes nogen af disse forbud skal en administrator uden videre blokere personen efter skøn i mindst 24 timer."
Der findes allerede politikker om redigeringskrige og blokering:
 • Wikipedia:Redigeringskrige Citat: "...Brugere, der fortsætter en redigeringskrig efter advarsler, risikerer at miste deres privilegier til at redigere...En stor redigeringskrig, der ikke kan løses med fredelige metoder, skal straks rapporteres til en administrator på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance. Administratoren vil så tage nødvendige midler i brug, der bl.a. kan medføre en beskyttelse af den krigsramte side mv...Til gengæld vil tre-fire gendannelser fra en eller flere parter i almindelighed være et signal om, at der en strid, der skal stoppes hurtigst muligt...I værste tilfælde, hvor de stridsramte brugere ikke kan diskutere fredeligt, kan en blokering af en eller flere af de stridende parter komme på tale...."
 • I værste tilfælde: Wikipedia:Politik for blokering og bandlysning.


AfstemningRediger

ARediger

BRediger

CRediger

DiskussionRediger

Er den her slags afstemninger overhovedet tilladt? Hvis en administrator ikke mener der er belæg for at blokere en bruger da de ikke har overtrådt nogle guidelines, så stopper den der. Hvis man føler at en bruger konsekvent trækker tingene i langdrag, så ignorer dem, men at sætte en individuel bruger i hvad der svarer til en gabestok er mildest talt usmageligt og uden fortilfælde. Mvh. InsaneHacker (💬) 17. feb 2017, 18:28 (CET)

Og før nogen indvender, så ville jeg sige det samme hvis det var enhver anden bruger. Den her slags restriktioner skal kun indføres gennem politikker og normer. Hvis de er utilstrækkelige, så lav dem om i stedet for at tilkalde en en:Angry mob. Mvh. InsaneHacker (💬) 17. feb 2017, 18:32 (CET)
Jeg vil lade Madglads optræden tale for sig selv. Blot en enkelt oplysning til orientering for interesserede: en konsekvens af en vedtagelse af Madglads forslag ville være, at jeg ikke må rette henvendelser på "Wikipedia:Anmodning om administratorassistance". Det har jeg gjort en del gange i år, og i 7 tilfælde er disse blive imødekommet. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 17. feb 2017, 18:41 (CET)

[redigeringskonflikt

Jeg synes denne afstemning er helt fuldstændig og aldeles unødvendig, og jeg synes godt nok at wikipedia på dansk er ved at miste grebet, hvis dette anses for at være en nødvendighed --- Zoizit (diskussion) 17. feb 2017, 18:45 (CET)

Man må først diskutere, hvorvidt man skal have denne sanktionsmulighed, før man inddrager en konkret bruger. Lige nu har vi ingen norm/politk om sådan en sanktionsmulighed. Hvis en sådan sanktionsmulighed ønskes, må man diskuterer dette på brønden først. Desuden er der overhovedet ikke argumenteret for, hvorfor denne handling ønskes.
- Sarrus (db) d. 17. feb 2017, 18:53 (CET)

Fordi Madglad ønsker, at jeg ikke skal kunne deltage i diskussioner om fx stilmanual eller normer og politikker eller i afstemninger. I teorien udelukker det mig fra at deltage i alle wikiprojekter. Konceptet kan udvides til andre, han er uenig med, så til sidst kan alle, der ikke er enige med ham, udelukkes fra indflydelse på wikipedias grundprincipper. Rmir2 (diskussion) 17. feb 2017, 19:04 (CET)
Denne afstemning er ugyldig. Man kan ikke bare spørge et flertal om man skal indskrænke bestemte brugeres rettigheder. Det er der ikke hjemmel for nogen steder. Og i øvrigt bør man ikke stemme uden der forudgående har været diskussion om emnet og forsøgt opnået konsensus. Og afstemningsperioden fastsat af Madglad er også for kort hvis andre brugere and Madglad reelt set skulle have mulighed for at komme med andre stemmemuligheder, som kan nå at vinde opbakning. Jeg vil ignorere denne afstemning og ikke acceptere et evt. resultat. Mvh. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. feb 2017, 18:57 (CET)
Helt enig med Kartebolle. Ingen hjemmel. --Honymand (diskussion) 17. feb 2017, 19:12 (CET)
Enig med Kartebolle. Og jeg er i øvrigt målløs over, at Madglad kan finde på at komme med sådan et forslag, og så mod en af de mest aktive bidragydere på dansk Wikipedia, bare fordi vedkommende ikke har samme mining som Madglad og nogle andre brugere, som hidser hinanaden op over Rmir2. Fuldstændig uakseptabelt efter min mening. Så Madglad vil virkelig bandlyse en bruger fra at give sin mening til kende i diskussioner på Landsbybrønden, og i at deltage i projekter. Denne bruger er netop meget aktiv i flere projekter. Jeg vil gentage, som jeg nævnte et andet sted, at jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Rmir2 i flere år nu. Lad os venligt stoppe her! Med venlig hilsen EileenSanda (diskussion) 17. feb 2017, 19:25 (CET)
Jeg glemte lige at nævne, at jeg også er målløs over, hvor falsk Madglad viser sig at være. I går skrev han en privat meddelelse på Rmir2's diskussionsside, tilsyneladende en venlig henvendelse om en vennetjeneste, og så i næste øjeblik fremsætter han dette modbydelige forslag. EileenSanda (diskussion) 17. feb 2017, 19:30 (CET)

Jeg ved godt at der har været rundt regnet 1.000 siders diskussion på diverse sider over det sidste stykke tid, men hvad er det lige argumentet for dette skulle være? Både det mere generelle forslag og det mere specifikke relateret til Rmir2? --Harthacnut (diskussion) 17. feb 2017, 20:17 (CET)

 •   Kommentar Madglad har set lyset fra NLWP hvor jeg personlig har en redigeringsbegrænsning. Men: Han aner ikke hvordan det system fungerer.
  1. Administratorer og brugere kan ikke stemme om disse indskrænkninger.
  2. Det er Arbitrage Commissionen der beslutter det. Da Dansk Wikipedia ikke har en AC der består af 7 erfarne brugere der har håndteret konflikter i en del år, kan det slet ikke være på tale at pålægge Rmir2 sådanne begrænsninger.
  3. Vi har ingen regler eller politikker om det. De skal først diskuteres og skrevet ind på politikerne.
Jeg er så imod denne afstemning. Først skal man oprette et Arbitrerende commission, som kan vedtage regler og politikker for store konflikter. Det er ikke en almindelig bruger der kan oprette en afstemning for sådanne begrænsninger, det er kommissionen der drøfter sagen og kommer til en beslutning.
 •   Rodejong   💬 ✉️ 17. feb 2017, 21:23 (CET)
Nu behøver reglerne vel ikke at være ens på de forskellige projekter. Hvis det skulle være, kunne man vel blot lade sig inspirere af reglerne på eksempelvis nlwiki, men lave lokale tilpasninger. Det foregår dog ikke gennem en afstemning, men gennem en diskussion på brønden - såfremt det ønskes indført.
- Sarrus (db) d. 17. feb 2017, 21:36 (CET)
Jeg håber godt nok at vi alle sammen er voksne nok til at det ikke er nødvendig med sådan regler --Zoizit (diskussion) 17. feb 2017, 21:44 (CET)
@Madglad. Du burde skamme dig over din opførsel her wikipedia. - Savfisk (diskussion) 18. feb 2017, 01:21 (CET)
Denne afstemning er ugyldig. Som InsaneHacker skriver er brugeres rettigheder udelukkede et tema for adminstatorer, bureaukrater, mm. @Sarrus. Bandlysning kan appeleres til Wikimedia og jeg tror det samme vil gælde for enhver permanent indgriben i brugeres rettigheder. Derfor tror jeg ikke da-wiki kan udforme regler på dette område som det passer os. - Savfisk (diskussion) 18. feb 2017, 01:21 (CET)

@Savfisk: Hvorfor burde jeg skamme mig over min opførsel - jeg bruger meget tid på at mægle og skabe løsninger? Afstemningen er ikke ugyldig og overholder alle formalia. Indskrænkninger i brugeres rettigheder findes på andre wikipediaer - hvorfor så ikke på vores? Og mht. administratorers rettigheder står afstemninger altid over administratorerne. --Madglad (diskussion) 18. feb 2017, 06:18 (CET)

@Savfisk: At man kan appellere en bandlysning er vel en regel, der er lavet af dawikis brugere. Hvis dette er korrekt, kan man jo bare lave en anden regel, hvis man indfører sådan en regel, som foreslås her.
@Madglad: Sådan nogle regelændringer starter man ikke med at indføre via en afstemning om en konkret bruger. Indtil der måtte blive konsensus om at afskaffe konsensusprincippet gælder konsensusprincippet, hvilket vil sige, man først skal diskutere i en diskussion på brønden om: 1) Hvorvidt denne sanktionsmulighed skal indføres 2) Hvordan man indfører en sanktion overfor en konkret bruger, 3) hvem, der skal have bemyndigelse til at indføre en konkret sanktion og 4) Om en sanktion skal indføres via en diskussion, via en afstemning eller via én persons dømmekraft (helst ikke det sidste, men det er en potentiel risiko). Denne afstemning er noget hastværk og jeg blokerer ingen bruger på baggrund af en ugyldig afstemning, der kun har støtte af forslagsstilleren. Heller ikke selvom afstemningen måtte ende 1-0, for som det ser ud nu, er der absolut ikke konsensus for at indføre det.
- Sarrus (db) d. 18. feb 2017, 12:28 (CET)
Principielt kan jeg godt se ideen i at have muligheden for specifikke restriktioner, f.eks. kunne det mod Royal Export måske have været en mulighed at begrænse brugerens adgang til diskussioner og redigeringskommentarer, hvilke mulige restriktioner der så skal indføres og hvordan det skal gribes an skal jo så debatteres igennem. Jeg er til gengæld enig med flere andre i at diskussionen bør tages principielt og ikke på et specifikt tilfælde, selvom specifikke tilfælde kan hentes frem som eksempler på et problem og hvad der evt. kunne anses for en passende løsning. Behovet for disse særlige restriktioner er jo at der er nogen der yder væsentlige nyttige bidrag på sektioner af wiki, men desværre er lidt obstruerende på andre dele, hvilket har det med at føre til en total blokering, hvilket jo er en skam for alle, wiki mister gode bidrag, og en bruger som måske bare har behov for at få tændt en lidt mere alvorlig advarselslampe bliver ikke lukket helt ude. - Vrenak (diskussion) 18. feb 2017, 12:36 (CET)
Kære Sarrus, hvis afstemningen ender 1-0 vil Madglad sikkert hævde, at det er eenstemmigt vedtaget. Rmir2 (diskussion) 18. feb 2017, 12:40 (CET)
Synes du virkelig det her er tidpunktet hvor man morer sig over situationen. - Savfisk (diskussion) 18. feb 2017, 12:51 (CET)
Faktisk tror jeg, at man nogen gange må præsentere et alvorligt budskab via humor. Det har jeg lært af C. Northcote Parkinson. Rmir2 (diskussion) 18. feb 2017, 13:11 (CET)
Jeg tror snarere at du skal betragte de seneste par forslag som afmagt, der er flere brugere, der er markant trætte af din personlige stil. Det er vel og mærket brugere, som har været med igennem flere år og må betegnes som etablerede. De overvejer nu helt at stoppe deres deltagelse på Wikipedia, er det det, du ønsker at opnå med din deltagelse? Ligeledes kan dine udfald være en ordentlig mundfuld for nye brugere, som derved skræmmes væk. Jeg synes seriøst, at du bør benytte lejligheden til at tænke over din stil. Hvorfor ikke søge at samarbejde fremfor et ensidigt fokus på de emner, som du selv finder væsentlige. Dem skal du selvfølgelig fortsat arbejde med, men også have fokus på, at du også kan lære af de andre brugere. Du fatter dig meget sjældent i korthed, hvilket skaber meget unødig støj i diskussioner. Ja faktisk kan jeg ikke komme i tanke om andre brugere, som bruger længere og mere indviklede forklaringer. Dine redigeringer er ofte kamuflerede under overskriften "lille rettelse" eller lignende og de kommer ofte 10 redigeringer i træk. Det gør det umådeligt svært at patruljere dit arbejde, selv om siderne er på ens overvågningsliste, så er de lette at overse. Du har en stor begejstring for Salmonsens Konversationsleksikon, en begejstring som jeg deler med dig. Min begejstring er dog vurderet ud fra, at værket er baseret på datidens viden. Derfor er vi nødt til at basere os på nyere værker, alt andet er en grov fornærmelse af nutidens videnskabsfolk. Jeg synes, at du skal benytte lejligheden til at tænke seriøst over din personlige væremåde. Hvordan ønsker du, at andre skal opfatte dig? Hvorfor er du aktiv på Wikipedia? Du skal ikke svare nu, men tænke over det og så beskrive det med så få linjer som muligt. Dernæst se indad, og overvej hvad du skal ændre, for at andre også kan se det? --Patchfinder (diskussion) 18. feb 2017, 13:55 (CET)

@Glenn: Du stemmer vel reelt imod at indføre disse restriktioner og beholde det nuværende system, så hvorfor ikke bare stemme på B?
- Sarrus (db) d. 18. feb 2017, 15:10 (CET)

Hej Sarrus - jeg synes jeg har argumenteret for hvorfor et afstemmingspunkt C er på sin plads. --Glenn (diskussion) 18. feb 2017, 15:21 (CET)
Det minder mere om et debatindlæg krydret med citater fra diverse projektsider. Hvilken ændring medfører pkt. C?
- Sarrus (db) d. 18. feb 2017, 15:24 (CET)
Svar:
 • Forslag A er et slags personangreb.
 • Appellere til at vi skal samarbejde fredeligt.
 • Forslag A uden brugernavn stort er dækket og derfor stort set er overflødigt.
Det stemmer jeg på. --Glenn (diskussion) 18. feb 2017, 15:29 (CET)
Jeg kan ikke svare på hans vegne, men det kan vel være fordi han ikke anerkender præmisset? Ellers ville B have stemmer fra de folk der har udtrykt utilfredshed i debatsektionen. Mvh. InsaneHacker (💬) 18. feb 2017, 15:15 (CET)
Problemet med at stemme i denne afstemning ville være, at man så anerkendte afstemningens gyldighed.
- Sarrus (db) d. 18. feb 2017, 15:20 (CET)
 Konklusion:
Efter (næsten) 2 dage er afstemningen ikke blevet konkluderet af koordinatoren, så jeg tillader mig at gøre det. Hvis det er upassende så må min konklusion gerne fjernes:
 • A fik 1 stemme, B fik 0 stemmer og C fik 1 stemme, altså "uafgjort". Kombineret med den store mængde utilfredshed i diskussions-sektionen mener jeg det er en logisk konklusion at der ikke har været opbakning til pkt. A og afstemningen som helhed. Utilfredsheden med afstemningen ser ud til at være baseret på:
 • Mangel på afsæt i etablerede politikker og normer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 • Mangel på proportionalitet (aka. "er det kommet så vidt?") (1, 2)
Begrænsning af hvad man har lov til at foretage sig på en wiki er ikke uhørt, f.eks. kan man på den engelsksprogede Wikipedia blive pålagt ikke at redigere inden for bestemte emneområder eller ikke at interagere med konkrete brugere. Denne sanktionsmulighed er dog endnu ikke blevet etableret på den dansksprogede Wikipedia, og i diskussionen ser det ud til at der er relativt stor tilslutning til at sådanne regelsæt skal diskuteres i en bredere samling og kodificeres før de kan bruges mod konkrete brugere. Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 26. feb 2017, 19:22 (CET)
 • Min konklusion: Er at afstemningen ikke rigtigt er gået igennem af de årsager som InsaneHacker påpeger. Jeg konstaterer dog at Rmir2 selv er tilhænger af indivuelle restriktioner, som det fremgår af Wikipedia:Landsbybrønden/Hvem må skrive om hvad?. Så jeg tror at vi skal tage diskussionen videre i Landsbybrønden. Jeg stiller derefter gerne et principielt forslag om indiviuelle restriktioner aht. husfreden. Så kan vi komme videre derfra. --Madglad (diskussion) 26. feb 2017, 22:13 (CET)
Du har tabt afstemningen, Madglad. Lev med det. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2017, 22:19 (CET)
  Vi fortsætter bare på rette måde. --Madglad (diskussion) 26. feb 2017, 23:17 (CET)