Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Blokering af Rodejong

Jeg har blokeret bruger Rodejong på grund af utilstedelig opførsel. Brugeren mener jeg fortolker vores regler for snævert, men han kan ikke oprette en anmodning på AOA. Derfor beder jeg andre administratoter om at vurdere blokeringen Brugerdiskussion:Rodejong#Blokering_p.C3.A5_grund_af_manglende_respekt_og_ubeh.C3.B8vlet_tone_overfor_andre_brugere. - Savfisk (diskussion) 22. jan 2017, 16:51 (CET)

Jeg tillader mig at lukke denne anmodning. Jeg fandt blokeringen passende og mener ikke, at der var tale om misbrug af administratorettighederne. --Cgt (diskussion) 28. jan 2017, 22:51 (CET)
Jeg tillader mig at genoptage anmodningen med ønske om en ny blokade af bruger Rodejong. Hans angreb på blandt andre Tøndemageren er velkendte, og trods venlige henstillinger vedbliver han at skyde på alle, han ikke er enig med. Eksemplerne er utallige, og han har "behændigt" sørget for, at jeg er inhabil, selv om alle mine anmodninger til ham har været holdt i en ordentlig tone. I modsætning hertil står hans personangreb på mig, senest med denne kommentar:"Jeg synes at det er kritisabelt at du henvender dig til Kaare for at lægger et negativ billede af min tilbagerulning. Du har stadig ikke fattet hvad jeg er i gang med. Men glem det. Det ser ud til at du heller ikke vil sætte dig ind i det." på Brugerdiskussion:Kaare underafsnit Steinway & Sons. Jeg er bestemt ikke tyndhudet, men de evindelige angreb på en række brugere inkl. undertegnede fra hans side forpester tonen på dawi, og i min optik er Rodejong hovedårsagen til problemerne. Derfor anmoder jeg om, at han blokeres i 3 måneder (hvilket ifølge retningslinjerne er den sanktion, han står til efter tidligere blokeringer.--Ramloser (diskussion) 16. jul 2017, 23:04 (CEST)
Nej Ramloser. Du har nu hele tiden kritiseret mig overfor andre, sagt at du ikke stoler på mig, og i alle de forklaringer jeg gav om mit arbejde på artiklen, har du ignoreret det jeg har skrevet. Du nægter at anerkende at jeg er i gang med artiklen, men vil hellere tage en formodenlig sokkedukkes ord over mine. Det synes jeg er kritisabelt.
Du havde angivet at du ville modgå konflikter, for at bringe ro på DAWP. Men du kan selv ikke forholde dig neutralt i en konflikt. Du vælger med det sammen at tage parti for SimpleSimpleSimple. Og nu bruger du den gamle historik igen for at få mig blokeret. Helt ærligt. Det her ligner mere og mere en farce!  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 16. jul 2017, 23:26 (CEST)

Jeg tillader mig at være imod Ramlosers forslag af følgende grunde:

 1. Som jeg læser det, har Rodejong foretaget visse redigeringer. Disse er blevet kritiseret. Rodejong har forsvaret sine handliger, hvilket han må være i sin gode ret til. Han har så yderligere kritiseret andre for ikke at have forståelse herfor, herunder for ikke at have sat sig tilstrækkeligt ind i sagens kerne. Også den mening må han have lov til at have og give udtryk for.
 2. Hvis man sammenligner det sidste halve år med tidligere tider, er der næppe tvivl om, at blokeringer mod faste brugere oftere har været i anvendelse nu end før. Dette antyder, at (visse) administratorer har haft sværere ved at håndtere deres værktøjer på tilsigtet måde. Der bør ikke være tvivl om, at (visse) administratorer også udviser personlige antipatier og sympatier over for visse almindelige brugere, og at dette har påvirket den måde, de har forvaltet deres beføjelser på. Der kan være flere årsager hertil, herunder introduktionen af en mere uforsonlig tone blandt visse nye og gamle brugere.
 3. Når administratorer kritiseres - endda fra flere sider - bør de(n) selvsamme administrator(er) selvsagt prøve at være selvkritisk. Det er måske svært, når man besidder magtmidler, men det er absolut nødvendigt.

For mig at se, er tendensen til at "gå efter manden" kernen i de problemer, der har hærget dansk wiki det seneste halve år. At gå efter manden er ikke og bliver næppe en del af løsningen. Heldigvis har flere af de brådne kar allerede forladt wikipedia igen, og det skal vi være glade for. Det giver arbejdsro til at komme videre. Er der konkrete problemer, fx vedrørende skabeloner, burde der oprettes særlige skabelon-fora, hvor der kan diskuteres, eksperimenteres, sammenlignes og vurderes indtil, at der opnås en rimelig grad af enighed og først der efter bør skabeloner implementeres. Naturligvis i en ordentlig tone. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 17. jul 2017, 08:22 (CEST)

Jeg tror vi skal have redefineret begrebet "neutral", for det er efterhånden blevet et middel der kan kastes ind i kampen, for at undgå en blokering/sanktion (har også selv gjort det, dog mest for at påpege hykleri). Dog er jeg helt enig med Ramloser, da ikke bare denne bruger og jeg, men også Nico er blevet gjort inhabil i sager omkring Rodejong. Vi har altså at gøre med tre administratorer der er gjort inhabile, hvoraf de to af dem er kommet til inden for den seneste uges tid. Hvad angår Rmir2's "Når administratorer kritiseres - endda fra flere sider - bør de(n) selvsamme administrator(er) selvsagt prøve at være selvkritisk." er det også nødvendigt at se hvad kritikken går ud på og hvor den kommer fra (der henvises uden tvivl til undertegnet i meget af Rmir2s indlæg). Jeg er også klar over at yderligere to brugere vil forsvare Rodejong snarest muligt - og det har jeg alt muligt respekt for. Men Rodejongs opførsel med "enegang" på skabelonerne, obstrueren af diskussioner med lange indlæg, ofte med kommentarere om at man ikke forstår hvad der menes eller at man ikke har sat sig ind i tingene, manglende evne til at indgå konsensus (og manglende forståelse af konsensus) (senest set i diskussionen omkring sprog i referencer), taler i min optik alle for en bruger der mangler situationsfornemmelse, selvindsigt og -kritik, og ikke mindst ikke pt. evner at indgå konstruktivt i da.wikis brugergruppe. Jeg er også klar over, at min kommentar vil blive set på som ikke-neutral, men den skal med alligevel. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jul 2017, 09:09 (CEST)
Jeg er meget enig i Tøndemagerens indlæg, at lægge erfarne brugere for had, som forsøgene på at angribe Ramloser, Nico og Tøndemageren, undergraver dansk wikipedia, og jeg bliver yderst betænkelig ved bemærkningen: "Heldigvis har flere af de brådne kar allerede forladt wikipedia igen, og det skal vi være glade for." Jeg bliver nødt til at spørge om, hvem disse brådne kar er? Er det Sterhard, TorbenDK, Mio Nielsen, Kartebolle, BillyDK eller Madglad. Hvis det er tilfældet er det vist en politisk udrensning, der er foregået på dansk wikipedia. En udrensning som aldeles ikke tjener projektet, men risikerer at medføre en yderligere chauvinistisk, nationalromantisk drejning.
Med de hektiske ændringer af diverse infobokse, helt uden konsensus, har Rodejong været medvirkende til at skabe en helt uholdbar situation på dansk wikipedia. Kartebolle forsøgte at dæmme op for de værste udskejelser, men måtte kaste hånklædet i ringen i erkendelse af at Rodejong overhovedet ikke var interesseret i konsensus. Bruger:Weblars har nu taget udfordringen op om skabelsen af en Infoboks Wikidata person, der grunder sig i hidtidig konsensus på Skabelon:Infoboks Wikidata person/sandkasse. Et yderst prisværdigt arbejde, men også han bliver udsat for ustandselige chikanerier og angreb fra Rodejong. Jeg kan kun håbe på at Weblars holder modet oppe til Rodejong bliver blokeret næste gang. mvh Per (PerV) (diskussion) 17. jul 2017, 10:01 (CEST)
 •  Kommentar - Alle administratorer bør kigge indad, ligesom alle andre brugere bør gøre dette fra tid til anden. Som Tøndemageren er inde på, er det vist sket et skred i opfattelsen af begrebet "neutral". Enkelte administratorer har måske været vel rigeligt personligt involveret i konflikter på det seneste, men det ændrer ikke ved, at administratorer generelt har projektets tillid, og at de har bemyndigelse til at blokere brugere, der udviser problematisk adfærd, også selv om der er tale om brugere, der har diskuteret med den pågældende administrator. --Pugilist (diskussion) 17. jul 2017, 10:19 (CEST)
 •  Kommentar-- Jeg vil tillade mig at uddybe min anmodning, især hvad angår begrebet "neutral". Da jeg aldrig har angrebet Rodejong som person, men blot påvist hans personangreb (som nok er en form for selvforsvar, vil jeg gerne indrømme, da han tager kritik af sine redigeringer personligt), er jeg egentlig helt neural; men ved at angribe mine kompetencer (samt Nicos og Tøndemagerens, samt til en vis grad Steenths)) flytter han selv grænsen. Reelt kan dette munde ud i, at alle administratorer bliver handlingslammede. Jeg er ikke tilhænger af blokader som et "våben" og synes at det skal være en sidste udvej. Men som PerV nævner, har Rodejong været hovedårsag til flere meget aktive og konstruktive brugeres exit fra projektet, ligesom et par af disse har fået langvarige blokeringer, fordi de gik over stregen - men dog også fremprovokeret af Rodejong. Så inderst inde er jeg ked af, at jeg har fundet det nødvendigt at anmode om en længerevarende blokade, men jeg har svært ved at se anden udvej, hvis der skal skabes ro om dette. Til Rmir2 indlæg blot denne kommentar: Jeg har netop undladt at bruge "magtmidler", hvis jeg havde gjort dette, kunne jeg jo selv have blokeret Rodejong. Det er ham der er personlig i sine anklager, ikke mig. I øvrigt er der så vidt jeg ved ikke andre, der har kritiseret mig eller mit arbejde. Vi to har haft en konstruktiv dialog vedrørende din konflikt med PerV og jeg har krediteret dig for, at du har lovet mig at være mere afdæmpet, hvilket du har overholdt. Samme mulighed gav jeg Rodejong i en anden sammenhæng, men han har ikke ønsket et kompromis. Hans påstand:"Du vælger med det sammen at tage parti for SimpleSimpleSimple." er direkte forkert. Jeg har anført, at denne brugers indsættelse af noter ikke strider mod stilmanualen, hvilket Rodejong selv har erkendt i diskussionen af artiklen Steinway & Sons. De øvrige rettelser, han har foretaget, har jeg ikke kommenteret.--Ramloser (diskussion) 17. jul 2017, 13:16 (CEST)
Undskyld med Ramloser du er ikke "neutral", ikke på nogen måde, det er tydeligt i den måde du henvender dig til forskellige bruger på, for eksempel kom du på min brugerdiskussion og truede med at blokere mig, men på PerV brugerdiskussion blev der ikke frem sat trusler, og så skriver du til Rmir2 har hvis han angriber PerV, så vil han blive blokeret asp, men igen på PerV brugerdiskussion skriver du nærmet undskyldende at du er nød til at blokere ham hvis han går efter Rmir2, så se ude fra ser det virkeligt ud til for mig at du tager PerV parti.
Og yder mere hvor er den debat hvor Rodejong, angriver Nico og Steenth ?? og Ramloser har du tjekke de forskellige redigeringer igennem?? altså alle sammen på Steinway & Sons artiklen?? og at give Rodejong skylden for alle ballade på wikipedia eller at skrive han er skyld i at bruger forlader projektet er forkert, og det som startede denne dårlige stemmninng var debatten om projektskabelonerne en afstemning som blev startet af Madglad, og ikke Rodejong ----Zoizit (diskussion) 17. jul 2017, 13:34 (CEST)
Skriver vi en encyklopædi, eller fører vi krig? Jeg tror ikke jeg er den eneste bruger der føler sig fuldstændig drænet for energi af den seneste tids diskussioner, der mere og mere bærer præg af tre grupperinger Rodejong og nogle få støtter, en løsere gruppe der forsøger at bremse ham, og en stor gruppe der prøver at blande sig udenom. Efter svære overvejelser støtter jeg en blokering af Rodegong. Sammenfattende kan man sige for at spilde folks tid. Han kæmper bravt i alle diskussioner for at få sin egen agenda igennem. Samtidig arbejder han i et tempo, som takket være noget vi ikke må snakke om, gør at ingen andre kan følge med i, men alligevel kræver han til enhver tid at man har overblik over alle diskussioner, for at ens mening er valid. Man kan også kalde det en mangel på de sociale kompetencer, der er nødvendige for et samarbejdsprojekt som Wikipedia. Hvis samtidig den bemærkning om brådne kar, som PerV refererer står til troende, er vi ovre i wikifjendtlig virksomhed. Jeg kan ikke finde den, men den står i klar sammenhæng med en bemærkning som jeg undtagelsesvis vil citere fra irc: 9.juli irc: [19:49] RODEJONG: "når vi sparker Tøndemageren og PerV og Madglad ud så bliver det hele meget bedre," . Det ærgrer mig for jeg går ikke ind for blokering af brugere, men hvis hovedparten af folks energi går med nytteløse diskussioner, udredning af skjulte hensigter og konspirationer i stedet for at forbedre encyklopædien, er vi nødt til at gøre noget drastisk. - Nico (diskussion) 19. jul 2017, 13:39 (CEST)
Helt ærligt. For det første er det et lukkede forum. Desuden gælder det i alle kanaler at man ikke må kopiere noget over til Wikipedia. Og så trækker du sætningen ud af sammenhængen! En sætning der er sarkastisk ment i en sarkastisk diskussion.
 •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 13:58 (CEST)

[redigeringskonflikt

@Nico: Er det et reelt citat fra Rodejong fra IRC? Jeg er med på at det ikke som udgangspunkt kan danne grundlag for en blokering (endnu), men det citat er da så langt fra noget da.wiki kan ønske sig. Så kan jeg da bedre forstå den modstand der mødes ved selv små henvendelser. Hvem er "vi" btw? mvh Tøndemageren (diskussion) 19. jul 2017, 14:01 (CEST)
@Tøndemageren: - Den er taget ud af sammenhængen i en sarkastisk debat. Desuden må den simpelthen IKKE PUBLICERES i det offentlige. Det er imod "Freenodes policy". Så den skal streges over, skjules, eller en hel tredje, men den må ikke diskuteres her!  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 14:07 (CEST)
Det må i allerhøjeste grad diskuteres her (jeg kan forresten ikke se i Freenodes politik at man ikke må kopiere citater ud). Jeg vil meget meget gerne have forklaret sammenhængen i det citat, for har svært ved at se, hvordan det på nogen måde kan være sarkastisk. Yderligere er det mere end almindeligt interessant at vide hvem "vi" er i citatet? Er der andre brugere på da.wiki der er interesseret i at sparke PerV, Madglad og undertegnet ud? mvh Tøndemageren (diskussion) 19. jul 2017, 14:13 (CEST)
[redigeringskonflikt] @Tøndemageren det er kopieret direkte.
@Rodejong Du protesterede ikke da vrenak citerede fra vores kontrovers på irc. Sarkastisk eller ej (jeg husker det som stående for sig selv mellem andre diskussioner, så derfor kopierede jeg kun citatet fordi jeg blev rystet), sammen med PerVs citat indikerer det en strategi og en fjendtlig asocial indstilling. - Nico (diskussion) 19. jul 2017, 14:18 (CEST)
 • If you just want to publish a single conversation, be careful to get permission from each participant. Provide as much context as you can. Avoid the temptation to publish or distribute logs without permission in order to portray someone in a bad light.
Det står meget tydeligt at man skal have tilladelse af deltageren man kopierer indlæg af.
Og det er netop på grund af et falsk billede man kreerer at man ikke må gøre det. Sætningen var længere end det Nico citerede, og forgik i en roligt og sarkastisk diskussion om DAWP nogensinde ville overleve. Jeg er dybt forarget at Nico overtræder IRC's politikker og skulle blokeres for det!  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 14:21 (CEST)
Uanset hvem, må man ikke publicere disse logs. Jeg kan ikke huske at vrenak ar gjort det, for så ville jeg have sagt det til ham også.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 14:23 (CEST)
Men der står ikke at man ikke må, og det er det vigtige. Men ligegyldigt om det er i orden eller ej, så skylder du en uddybende forklaring på hvordan dette kan være sarkastisk. Yderligere skylder du hele da.wiki at fortælle hvem "vi" er. Jeg er meget rystet over at vide at der foregår samtaler omkring at få mig sparket ud af da.wiki, i netop den periode hvor der var en hel del angreb på netop mig, heriblandt en AOA, fra blandt andet Rodejong. mvh Tøndemageren (diskussion) 19. jul 2017, 14:26 (CEST)
Jeg har også tjekke citatet - det er et korrekt citat. Jeg vil ikke publiseret resten af dialogen. Men "Vi" ser ud til at være meget generelt. --Steen Th (diskussion) 19. jul 2017, 14:28 (CEST)
Det er ikke korrekt da sætningen er længere.
Man MÅ IKKE publicere det UDEN TILLADELSE
Det er derfor jeg ikke publicerer resten af indlægget her på DAWP! Jeg er rystet at i godtager sådan en forbrydelse!  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 14:31 (CEST)
Var din mund Rodejong - INGEN har begået en forbrydelse her. Steenth: Hvis det ikke er hele indlægget, hvordan fortsætter det så? Hvis du ikke ønsker at citere, så forklar blot. mvh Tøndemageren (diskussion) 19. jul 2017, 14:33 (CEST)
Uden tilladelse må man ikke kopiere teksten til Wikipedia - at gøre det alligevel er en overtrædelse af Freenodes Politikker. Så ja det er en forbrydelse, og jeg tager dette meget alvorlig. Selvfølgelig er det forkasteligt at du så bliver ved med at tale noget der er forkert til at være ret.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 14:46 (CEST)

Jeg har gennem længere tid forsøgt at holde mig til den gruppe af brugere, som Nico beskriver, der helst vil blande sig uden om, og overlade til voksne mennesker at tale sig til rette. Jeg havde en fornemmelse af, at Rodejong i et vist omfang havde rettet ind og havde forstået budskabet, men jeg må erkende, at Rodejongs kommentarer fortsat er præget af en lang række personlige kommentarer til personer, der ikke er enige med Rodejong, ligesom der der på det seneste er opstået en retorik "mig mod jer". Rodejong har selv flere gange givet udtryk for at ville holde pause, men på trods af dramatiske proklameringer herom, er det aldrig rigtig blevet til noget. Det kan diskuteres, om nogle af Rodejongs kritikere tidligere selv anvendte en krads retorik, hvilket til en vis grad kunne undskylde Rodejongs ageren, men der har på det seneste været tavst fra de fleste af disse. Dette har ikke fået Rodejong til at dæmpe sig, tværtimod. Det har ikke skortet på advarsler. Jeg er enig med Nico i, at bægeret er skvulpet over på det seneste, og at vi har behov for arbejdsro. Der er vel efterhånden en del administratorer, der står bag en blokering (Nico, Ramloser, Tøndemageren og jeg), og vist nok kun en enkelt, der er imod, så vi er vist tæt på konsensus blandt dem, der har givet sig til kende. Længden foreslår jeg til en måned. --Pugilist (diskussion) 19. jul 2017, 14:36 (CEST)

P.S. Jeg vil være ked af, hvis det lykkes af afspore debatten om en blokering med endnu en diskussion, denne gang hvad man må citere fra IRC. Uanset om man må eller ikke må (jeg er selv ligeglad, og mener i øvrigt at man må stå ved det man skriver, også på IRC), har dette formelle spørgsmål intet at gøre med en blokering af Rodejong eller ej. --Pugilist (diskussion) 19. jul 2017, 14:36 (CEST)

Hvis Rodejong skal blokeres igen bør det være 6 måneder. Ellers bør andre tiltag sættes i værk. - Savfisk (diskussion) 19. jul 2017, 14:50 (CEST)
Rodejong: I følge Freenodes politiker bør man ikke - men man må godt. Så stop med at kalde andre brugere forbrydere. Er ellers enig med Savfisk i forhold til længden. Men vil ikke modsætte mig hvis det ikke er tilfældet. mvh Tøndemageren (diskussion) 19. jul 2017, 14:53 (CEST)
NEJ!
Så jeg siger igen, Man MÅ ikke UDEN tilladelse!  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 14:55 (CEST)
Jeg vil henvise til Freenodes politiker. Ønskes en debat om brugen af IRC-citater på da.wiki, start venligst en anden diskussion herom. mvh Tøndemageren (diskussion) 19. jul 2017, 14:58 (CEST)
Min indstilling at det bliver på mindst 3. måneder - sidste blokkering var på en måned. Det giver også for at få tid at gøre arbejde færdig på Wikipedia:F. Han kommer jo tilbage igen. Og han skal have nogle retningslinjer at arbejde efter. Ellers lander han i en banlysningsag.
Jeg har prøvet at give råd til ham uden at jeg kan se noget bevægelse imod det bedre. Men nu vente ham alt kritik som personlig. Det er ikke godt - så der behov for at projektet får ro i en periode. Og han får tænkt sig om. --Steen Th (diskussion) 19. jul 2017, 15:04 (CEST)
Jeg vil gerne vide hvordan i ville reagere når i hver dag kommer ud for den ene kritik efter den anden. Helt ærligt er det dybt forkasteligt at i bliver ved med at sige at noget der er forkert er korrekt!
Jeg har ikke noget imod at lave nogle aftaler for så at kunne blive ved med at arbejde på artikelnavnerummet, for den arbejde vil jeg være meget ked at blive frataget. Så hvis det vil få jer til at holde op med de konstante angreb, så aftaler jeg hermed at jeg de kommende tre måneder ikke redigerer i infobokse. Eller indtil der er fundet en anden løsning. Men i kan ikke forvente at jeg ikke tager det personligt når en håndfuld brugere konstant lægger press i nakken.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 19. jul 2017, 15:11 (CEST)


Så vidt jeg kan tælle mig frem til, så er der fuldt opbakning til en blokering på tre måneder til Rodejong som foreslået af Ramloser. En enkelt ikke-administrator er imod, og en enkelt ikke-administrator har diskuteret habilitet og konkrete redigeringer i Steinway-artiklen. Da debatten har pågået i mere end en måned uden at en administrator har ytret sig imod en blokering, og da den tværtimod har opbakning blandt administratorerne, iværksættes denne. --Pugilist (diskussion) 19. jul 2017, 15:19 (CEST)


Beviser på hærværk af Rodejong (og Zoizit)

Wikipedia:Hærværk står der om hærværk, og at hærværk bl.a. omfatter fjernelse af relevant tekst.

Jeg har tidligere rundt på Wikipedia givet tre helt konkrete eksempler på Rodejongs uacceptable redigeringer af Steinway & Sons-artiklen. Her kommer et fjerde eksempel:

Da Rodejong redigerede Steinway & Sons-artiklen her, slettede han følgende relevante kildehenvisninger:

 • Barron, James: Piano: The Making of a Steinway Concert Grand, Holt, 2006, s. 105. ISBN 978-0-8050-7878-7. (engelsk)
 • Steinway, Theodore E.: People and Pianos: A Pictorial History of Steinway & Sons, Amadeus Press, 3. udgave, 2005, s. 68. ISBN 978-1-57467-112-4. (engelsk)
 • Kehl, Roy F.; Kirkland, David R.: The Official Guide to Steinway Pianos, Amadeus Press, 2011, s. 133-38. ISBN 978-1-57467-198-8. (engelsk)

Derudover slettede Rodejong følgende historiske citater, der har encyklopædisk relevans for artiklen:

 • Citatet på originalsproget (tysk): "Hochgeehrter Herr, Abermals schulde ich Ihnen vielen und besonderen Dank. Der neue Steinway-Flügel ist ein grossartiges Meisterstück in Kraft, Wohlklang, singenden Eigenschaften und vollkommenen harmonischen Effecten welche selbst meinen alten, schon claviermüden Fingern Entrücken gewahren. Immerwährender Erfolg bleibt ein schönes Attribut der weltberühmten Firma Steinway & Sons. In Ihrem Briefe, hochgeehrter Herr, erwähnen Sie einige Neuerungen am Flügel, z. B. dass der klingende Körper aus einem einzigen Stücke gebogen ist und dass am Theil der Saiten, welche bis dahin Todt lagen, nun Theil daran nimmt und als besondere Töne in die Grundtöne eingefügt sind. Ihr Nutzen wird besonders durch den Namen des Erfinders garantirt. Meine Unkenntnis des Mechanismus der Clavier-Construction umgestehend kann ich nur das prächtige Resultat in Kraft und Vollkommenheit bewundern. Bezüglich auf dem Gebrauch Ihres so willkommenen tonhaltenden Pedals mit den ausgehaltenen Tönen sende ich Ihnen beiliegend zwei Beispiele: 'Danse des Sylphes', von Berlioz, und № 3 meiner 'Consolations'. Heute schrieb ich nur die einführenden Takte beider Sachen, nebst der Bemerkung dass, wenn es Ihnen genehm ist, ich gerne die ganze Transcription vollständig, mit genauer Anpassung an Ihr tonhaltendes Pedal, vollenden will."
 • Citatet på originalsproget (engelsk): "Sudden Mania to become Pianists created upon hearing Steinway's Pianos at the Paris Exposition."
 • Citatet på originalsproget (engelsk): "Their square pianos are characterized by great power of tone, a depth and richness in the bass, a full mellowness in the middle register and brilliant purity in the treble, making a scale perfectly equal and singularly melodious throughout its entire range. In touch, they are all that could be desired."
 • Citatet på originalsproget (engelsk): "... his devotion to preserving and promoting quality craftsmanship and performance, as an arts patron and advocate for music and music education; and for continuing the fine tradition of the Steinway piano..."
 • Citatet på originalsproget (engelsk): "The design of the Arabesque impresses through elegance and individuality. It thus excellently complements the high-class product line of this renowned manufacturing house."

Citaterne var i et underafsnit, der hed "Noter", som Rodejong også slettede. Underafsnittet "Noter" kan nu ses i min sandkasse på Bruger:SimpleSimpleSimple/Sandkasse/Steinway_&_Sons#Noter_og_kilder.

De fem citater i artiklen har jeg også oversat til dansk i artiklen. Den danske oversættelse af det første lange citat (det på tysk af den verdensberømte komponist Franz Liszt) har Rodejong også slettet fra artiklen. Den danske oversættelse stod oppe i afsnittet "Historie".

Jeg forsøgte mange gange at gøre Rodejong opmærksom på, at han burde stoppe sin redigering. Men han blev ved med at gendanne artiklen.

Endvidere kan det bevises, at Rodejong lyver: Da Rodejong laver sin store redigering, der bl.a. omfatter ovennævnte hærværk, skriver han i opsummeringsfeltet "Småret".

Kort tid efter kom Zoizit og gendannede artiklen her til Rodejongs version. Zoizit gendannede Rodejongs hærværk, og Zoizet har dermed også begået hærværk. (PS: Når jeg rundt på Wikipedia ser de mange forskellige diskussioner, som vedrører Rodejong, så kommer Zoizit trofast ind i diskussionerne og bakker op om Rodejong uanset hvad. Zoizit opfører sig som forsvarsadvokat for Rodejong, der hver gang loyalt bakker op om Rodejong).

--SimpleSimpleSimple (diskussion) 18. jul 2017, 16:31 (CEST)

Stop dit brokkeri NU --  Doofenschmirtz   (Diskussion) 18. jul 2017, 16:33 (CEST)
Doofenschmirtz: Hærværk kan medføre blokering. Denne side handler om en administrators anmodning om blokering af Rodejong. Mit ovenstående indlæg er seriøst og relevant. Det er ikke brokkeri. Jeg synes egentlig, din kommentar er uacceptabel henset til seriøsiteten i mit ovenstående indlæg med beviser. --SimpleSimpleSimple (diskussion) 18. jul 2017, 16:47 (CEST)
Søde SimpleSimpleSimple jamen dog sikke beskyldninger ---Zoizit (diskussion) 18. jul 2017, 16:35 (CEST)
Zoizit: Det er ikke beskyldninger, men beviser du ser ovenfor. --SimpleSimpleSimple (diskussion) 18. jul 2017, 16:47 (CEST)

Appel fra Rodejong Rediger

Ikke for at gå ærinder for en blokeret bruger, og jeg videregiver kun dette fordi det handler om brugerens blokering. Andre emner, som blokerede brugere måtte ønske at diskutere, må vente til blokeringen udløber eller ophæves, men det må være tilladt at kunne forsvare sig enten direkte eller indirekte, når det kun omhandler blokeringen: Rodejong ønsker at offentliggøre nedenstående side med det formål at 1) få forkortet sin blokering og 2) Få åbnet op for sin brugerdiskussion. Lad gerne diskussionen forgå på civiliseret facon:

Bemærk, at selvom indlægget omtaler en bestemt administrator adskillige gange - især i bunden af indlægget - bedes denne diskussion kun handle om blokeringen. Hvis Rodejong ønsker at diskutere en bestemt brugers ageren, kan dette gøres, når blokeringen er udløbet eller evt. ophævet.
- Sarrus (db) d. 30. jul 2017, 22:11 (CEST)

Jeg synes at den blokering som Rodejong har fået er alt for lang i forhold til hans "forbrydelse" og ynder mere kan jeg ikke forstå at hans har fået "låst" sin brugerdiskussion ---Zoizit (diskussion) 30. jul 2017, 22:43 (CEST)

Jeg synes det er på sin plads at bringe et link til WMF Global Ban Policy. Mere så det ikke kommer bag på nogen. Philaweb 30. jul 2017, 22:49 (CEST)

@Philaweb. Jeg er ikke helt med på hvor forbindelse er mellem det Sarrus refererer til ovenfor og WMF Global Ban Policy. Kunne du evt. uddybe? - Savfisk (diskussion) 30. jul 2017, 23:02 (CEST)
Jeg håber at forbindelsen ikke opstår. Philaweb 30. jul 2017, 23:25 (CEST)

Jeg skal ikke kommentere om en global bandlysning, men blot henlede opmærksomheden på dansk Wikipedias politik for bandlysning, der er sålydende: "Hvis en bruger udgør betragtelige problemer for projektet, kan man efter en episode vælge i stedet at skride til en bandlysning". Ligeledes bemærkes, at de brugere, der hidtil er blevet bandlyst alle var flittige, og enkelte til tider endog kompetente, men som med deres adfærd bragte så megen ævl og kævl med sig, at det blev besluttet, at brugerne fremover måtte finde et andet sted at skabe problemer.

Konkret om længden af blokeringen bemærkes, at der i forbindelse med den langvarige diskussion var bred konsensus om en blokering på tre måneder, og at flere gerne så en længere blokering.

Jeg tror mere debatten bør handle om, hvad der bør være reaktionen, hvis der ikke sker et markant skifte af Rodejongs ageren på dawp efter udløbet af de tre måneder. At der selv under blokeringsperioden er uro med anmodninger til uerfarne(?) brugere om at viderebringe diverse diskussionsindlæg, gør det ikke nemmere for Rodejong. --Pugilist (diskussion) 30. jul 2017, 23:28 (CEST) - Tilføjelse: Sidstnævnte kunne misforstås som en kommentar til Sarrus' indsættelse af indlægget, hvilket jeg på ingen måde har noget imod. --Pugilist (diskussion) 30. jul 2017, 23:30 (CEST)

Doofenschmirtz og Rodejong er de eneste her som offentligt beskriver hvordan deres forældre bliver inddraget i tingene på Wikipedia, og beskriver hvor ondt 'behandlingen' af dem svier på hele familien. De to nævnte er også de eneste som bruger autonom signatur, de opfører sig ens (eller er meget inspireret af hinanden), og nu taler de også igennem hinanden. Men bemærk. Opsøgning af debat og diskussion er det primære. Indsigten i Wikipedia er ikke gældende. :-) --77.241.140.101 30. jul 2017, 23:41 (CEST)
@Philaweb. Tak for svar. - Savfisk (diskussion) 30. jul 2017, 23:45 (CEST)
Når jeg læser Rodejongs skriv i hans sandkasse, ser jeg en adfærd vi tidligere har oplevet. Ikke skyggen af erkendelse af egne fejl. Jeg vil derfor opfordre til at samtlige tiltag i forhold til Rodejong fastholdes også blokeringen af adgang til egen diskussionsside. I øjeblikker er jeg mere interesseret i at der falder ro på wikipedia, end at vi skal have endnu en ophedet diskussion om en evt. bandlysning af Rodejong. Sidstnævte har jo ikke noget hastværk. - Savfisk (diskussion) 30. jul 2017, 23:45 (CEST)
Hvorfor hulen skriver i om bandlysning?? og 77.241.140.101 jeg synes du skulle logge på din bruger eller oprette en --Zoizit (diskussion) 30. jul 2017, 23:48 (CEST)
@Zoizit. Det er sådan jeg tolker Philawebs indlæg, men det er måske forkert? - Savfisk (diskussion) 30. jul 2017, 23:51 (CEST)
Hurtigt spørgsmål: Går Rodejongs appel på at denne synes jeg er godt gammeldags træls, hvorfor Rodejongs blokering skal nedsættes, eller misforstår jeg? mvh Tøndemageren (diskussion) 31. jul 2017, 07:34 (CEST)
Tøndemageren, tror Rodejong mener du er mere end godt gammeldags træls, (det er ikke et personligt angreb fra mig på Tøndemageren eller nogen anden) og Savfisk jeg ved ikke hvordan Philawebs indlæg skal forstås, men synes ikke denne debat bør omhandle bandlysning --Zoizit (diskussion) 31. jul 2017, 10:12 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Så det er rigtigt forstået, at fordi Rodejong synes jeg er træls, så skal brugeres blokering nedsættes (bemærk, det ikke er mig der har i gang sat den)? mvh Tøndemageren (diskussion) 31. jul 2017, 10:15 (CEST)

Jeg er godt klar over du ikke er mestermand i selve blokeringen, men ja det er sådan meget forenklet vil jeg tror --Zoizit (diskussion) 31. jul 2017, 10:21 (CEST)
@Tøndemageren: Rodejong hævdede i går, at det er en anmodning om de to ting, jeg skrev indledningsvist. Desuden har Rodejong svaret dig på ovenstående sandkasse på nlwiki. Jeg ved dog ikke, om fællesskabet på nlwiki bryder sig om at der bliver diskuteret dawiki-ting på nlwiki.
- Sarrus (db) d. 31. jul 2017, 10:28 (CEST)
[redigeringskonflikt]  Ak-ja, selv som blokeret, både som bruger og på sin diskussionsside, lykkes det Rodejong at få andre til at spilde deres tid på hans urimelige forfølgelsestanker. Hvad Rodejong synes om Tøndemagerens ageren har intet med hans blokering at gøre. Nico (diskussion) 31. jul 2017, 10:33 (CEST)
Nico det kan godt være du synes at det er hat og briller, men når alt kommer til alt, så har Tøndemageren været efter Rodejong, det er der slet ikke tvivl om og det er også muligt at læse hvis man gider at sætte sig ind i tingende, altså det kræver noget af folk, men synes personligt hvis ikke man har læst de kilometer lange debatter og ved hvad det handler om, så bør man måske afstå at stemme/deltage, og ikke danne sig sin mening ud fra "sladder" ---Zoizit (diskussion) 31. jul 2017, 10:40 (CEST)
Jeg har ikke været efter en specifik bruger, men jeg har været efter specifikke redigeringer og forslag, som jeg ikke mener er i orden. At mange af dem kommer fra Rodejong er imidlertid tilfældigt. Blokeringer og beskyttelser der er lavet er ikke blevet ændret af anden administrator (selvom det er fuldt ud okay at gøre), hvorfor min ageren måske i enkelte tilfælde kan kritiseres, men selve handlingen har haft opbakning. Med det sagt, så handler dette ikke om mig. Spørgsmålet er helt og holdent, om Rodejongs blokering er i orden eller ej helt generelt. Dernæst, så er det på grænsen til at omgå en blokering, når der føres diskussion ift denne på nl.wiki (eller anden wiki for den sags skyld) - og det er også et tegn på, at Rodejong ikke har forstået alvoren i den blokering brugeren pt. er underlagt. mvh Tøndemageren (diskussion) 31. jul 2017, 10:50 (CEST)
[redigeringskonflikt]  @Zoizit Tak for kaffe, - Jeg har faktisk brugt rigtig mange timer på at prøve at få rede på det sidste trekvart års debatter (tid der havde været bedre brugt på artikelredigering og patruljering), og jeg finder det urimeligt at påstå at at jeg danner min mening ud fra sladder, med mindre det hele betegnes som sladder, - og det kan man vel med en vis ret også efterhånden kalde det, og som man burde være klog nok til ikke at beskæftige sig med. Jeg skal undlade at karakterisere dine indlæg i debatten. - Nico (diskussion) 31. jul 2017, 10:52 (CEST)
for det første så har jeg ikke nogen problemer med at Rodejonng er blokeret, jeg synes det er en lang blokring, og Tøndemageren personligt synes jeg det ser ud til at du har været efter Rodejong og Nico jeg er ked af du misforstod mig, og hvis du synes mine indlæg i debatten er hat og briller eller det der er slemmer, er okay med mig. generelt synes folk skal sætte sig ind i tingene/læse debatterne, inden de danner sig en mening, og ikke bare læse det seneste sladder, så at sige ---Zoizit (diskussion) 31. jul 2017, 11:00 (CEST)
@Zoizit af dit svar kan jeg se jeg ikke har misforstået dig, og jeg findet det er et rimelig groft postulat. -Nico (diskussion) 31. jul 2017, 11:09 (CEST)

Nu må det simpelthen snart være nok. Vi har nu i 3/4 år spildt tiden på at diskutere en enkelt brugers manglende evne eller vilje til at søge konsensus, og acceptere at han ikke "alene vide". Selv mens brugeren er blokeret, ovenikøbet blokeret fra egen diskussionsside lykkes det brugeren at påtvinge dansk wikipedia helt unyttige diskussioner. Jeg synes erfarne brugere burde gavne dansk wikipedia ved at være døve overfor mere råberi fra brugeren, uanset om det foregår på nl wiki, eller nogen som helst andre steder. Vi er her for at skrive en encyklopædi ikke for at holde et vækkelsesmøde. Lad vækkelsesmøder forgå et andet sted, og lad os koncentrere os om Bruger:Weblars' konstruktive forslag til infobokse. Denne diskussion fører ingen steder og burde lukkes øjeblikkeligt. mvh Per (PerV) (diskussion) 31. jul 2017, 11:14 (CEST)

Jeg har ikke læst det hele, så jeg har jo sikkert misforstået det, men min opfattelse er at det først og fremmest handler om dårlig kommunikation i forbindelse med forsøg på at implementere større udviklingsprojekter online, faciliteret af MediaWiki baserede diskussioner, som det er umuligt at følge når de bliver så lange, bl.a. pga. softwarens begrænsninger. Det er klart at det er frustrerende at have lagt et kæmpe arbejde i et udviklingsprojekt, der så ikke rigtig kan implementeres så hurtigt som det måske var forventet. Nå, det er jo egentlig en anden diskussion, nemlig om hvordan man kører udviklingsprojekter, som jeg ikke har været involveret i før, og derfor ikke kender proceduren for, foregår det via. et WikiProjekt som der efterfølgende køres en RFC-procedure på, måske et emne til "brønden"? --Kim Bach (diskussion) 31. jul 2017, 11:36 (CEST)
@Kim Bach: Lad os prøve at holde os til emnet: Skal Rodejongs blokering nedsættes ellers ej ? Øvrige emner kan diskuteres andre steder. Denne debat er rodet nok i forvejen og tager alt for megen fokus fra projektet. --Pugilist (diskussion) 31. jul 2017, 11:48 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jeg finder det besynderligt, at en blokering tages op igen her næsten to uger efter dens ikrafttrædelse. Lad nu bare den blokering løbe, og lad os komme videre. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 31. jul 2017, 11:58 (CEST)

Bortset fra denne diskussion, som så vidt jeg kan se er rejst uden om almindelige procedurer, idet der er tale om anmodning via mellemmand, er der faktisk kommet en del mere ro over diskussionerne de seneste uger. Hvis denne særbehandling gennemføres, bør andre brugere med længerevarende blokering (mindst én som følge af konflikter med bl.a. rodejong) vel have samme mulighed. Så jeg kan kun tilslutte mig --Arne (Amjaabc)s slutbemærkning.--Ramloser (diskussion) 31. jul 2017, 12:50 (CEST)
Brugere har jf. pkt. 5 i blokeringspolitikken ikke mulighed for at appellere almindelige blokeringer. Jeg vil derfor slet ikke forholde mig til Rodejongs appel, som jeg håber, at alle andre administratorer ligeledes ignorerer. Alt andet ville være positiv særbehandling af Rodejong og, selvom intentionerne ikke var sådanne, ende med at være underminerende for ordenen på dansk Wikipedia. --Masz (diskussion) 31. jul 2017, 12:58 (CEST)
Prøvede bare på at forstå sagen, støtter naturligvis op om beslutninger taget af folk der forstår den.--Kim Bach (diskussion) 31. jul 2017, 13:12 (CEST)

Jeg vil på det kraftigste anmode Sarrus om øjeblikkeligt at lukke denne diskussion igen. Det var efter min mening helt utidigt at genåbne den. Blokering blev gennemført efter helt ekstraordinær diskussion, hvor der ovenikøbet var konsensus blandt et større antal administratorer om blokeringen, og efter brugeren havde haft mulighed for argumentere imod. Den kan ikke være rigtigt at blot fordi en enkelt blokeret bruger benytter nl wiki til at råbe op på, så skal vi, brugerne på dansk wikipedia, nok engang forstyrres med en påtvungen diskussion. mvh Per (PerV) (diskussion) 31. jul 2017, 14:14 (CEST)

Jeg kan godt forstå PerV's frustration efter al den ballade vi har haft, og efter han selv har vist tilbageholdenhed og samarbejdsvilje i redigeringer og diskussioner. På den anden side er det en alvorlig sanktion som er delt ud til Rodejong, og når Rodejong så skriver om det i et af wikipedias projekter, er man som administrator nød til at tage det op til overvejelse. Jeg synes godt man kan lukke diskussionen nu, så vi ikke spilder mere energi på det, men jeg mener også at Sarrus reaktion var korrekt. Med venlig hilsen Savfisk (diskussion) 31. jul 2017, 16:07 (CEST)
Masz har jo helt ret i, at almindelige blokeringer ifølge reglerne ikke kan appelleres. Den regel var åbenbart lige smuttet et øjeblik. I respekt for den regel, bør anmodningen afvises, ellers kan vi risikere, at der dannes en præcedens, der strider mod reglerne. Måske bør den regel ændres, men den diskussion hører ikke hjemme her.
- Sarrus (db) d. 31. jul 2017, 18:10 (CEST)
Regel nr. fem er sålydende: "Almindelige blokeringer kan ikke formelt appelleres til administratorerne". Det hindrer ikke, at en blokering kan diskuteres. Der er bare ikke en formel appelinstans, som blokeringen kan indbringes for. Noget andet er, at ovenstående diskussion har vist, at der ikke er nogle administratorer, der er uenige i blokeringen eller dennes længde, hvorfor der ikke synes at være grundlag for at fortsætte diskussionen. Hvis en administrator ønsker at bringe sagen op igen, kan pågældende administrator gøre det. Indtil da, er sagen lukket. --Pugilist (diskussion) 31. jul 2017, 18:33 (CEST)