Wikipedia:Anmodning om botstatus

Anmodning om
administratorassistance
Requests for administrator attention
Anmodning om botstatus
Bot approval requests
Anmodning om botassistance Anmodninger om
forbud
Anmodning om ændring af brugernavn
Rename requests
Ansøgning om
administratorstatus
Ansøgning om
bureaukratstatus
Ansøgning om
patruljantstatus

Danmark Dansk/Danish: Globale robotter er tilladt (og kræver derfor ikke en lokal anmodning), men ellers følges Metas botretningslinjer ikke her.

Hvis du alligevel har brug for lokal botstatus, kan du bruge denne side til at anmode om botstatus til din robot. Straks du har ansøgt, lav da venligst 20-30 redigeringer, alle markeret med teksten "bot-test" før beskrivelsen af redigeringen. På din bots brugerside bedes du tilføje følgende skabelon (eller tilsvarende oplysninger): {{bot|operatørens_brugernavn|site=valgfri_hjemmewiki}} – hvor "operatørens_brugernavn" er dit eget brugernavn, ikke bottens, og "valgfri_hjemmewiki" er en wiki, hvor du hyppigt læser din brugerdiskussion (kun nødvendig at udfylde hvis det ikke er den danske Wikipedia).

Hvis der ikke er større modstand eller problemer med botredigeringerne, vil en bureaukrat sørge for at botflaget bliver tildelt.

Efter 24 måneders global inaktivitet lægges en advarsel på botoperatørens brugerdiskussion på dansk Wikipedia (plus evt. på det projekt, hvor vedkommende er mest aktiv) om, at bottens botflag kan blive fjernet efter 30 dage, hvis botten forbliver inaktiv. Med botoperatørens accept kan rettigheden fjernes før der er gået 30 dage. Både redigeringer og loghandlinger medregnes. Bureaukraten giver botoperatøren besked, når rettigheden er fjernet. Hvis en botoperatør ønsker at få et botflag, som er fjernet på grund af inaktivitet, tilbage, kan dette tildeles uden fornyede krav til testredigeringer, da disse blev foretaget ved første tildeling af botflag.

Hvis en botoperatør ikke er en aktiv bidragsyder på dansk Wikipedia bedes denne angive, om der påtænkes botflag til én eller flere opgaver. Hvis der kun påtænkes én opgave, kan der tildeles et midlertidigt botflag, der udløber af sig selv, hvorfor der bedes angivet et forventet tidsperspektiv, hvortil buraukraten kan lægge 30-60 dage. Dette kan dog også bruges til botter, hvis operatør er aktiv på dansk Wikipedia.

Tidligere anmodninger kan findes i arkiv 1, arkiv 2, arkiv 3, arkiv 4 og arkiv 5.

Tilføj nye anmodninger nederst på siden.


Storbritannien English/Engelsk: Global bots are allowed (and hence doesn't require a local request), but otherwise the Meta bot policy isn't in force here.

If you still need local bot status, you can use this page to request bot status for your robot. Immediately after having applied here, please make 20-30 edits, if possible all marked with the text "bot-test" or similar in front of the description of the edits. On your bot's user page, please add the following template (or similar information): {{bot|operator's_username|site=optional_home_wiki}} – where "operator's_username" is your own username, not that of the bot, and "optional_home_wiki" is a wiki where you often read your user talk page (only necessary if different from the Danish Wikipedia).

Note: If you don't understand Danish, do not make any potentially problematic bot edits before having sought advice at Wikipedia:Anmodning om botassistance. This includes, but is not limited to, creation of redirects and text replacements. If you have a good idea for a bot task, you're adviced to suggest it at that page and have a Danish speaking bot operator take care of it.

A bureaucrat will grant the bot flag if there are no major objections or problems with the bot's edits.

Past requests for bot status can be seen in the archives archive 1, archive 2, archive 3, archive 4 and archive 5.

Please add new requests at the bottom of this page.