Wikipedia:Dagens artikel/august 2005

Dagens artikel-arkiv for 2005
Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December

I dag er det onsdag, 2. december 2020; klokken er 07:59 (UTC)

Hvis dagens artikel på forsiden ikke viser dagens artikel for dagen i dag, så er det sandsynligvis fordi cachen ikke er opdateret korrekt.
Tryk på dette link for at opdatere forsiden til den korrekte dagens artikel.
Tryk på dette link for at gøre det samme for denne side .

Dagens artikel for august 2005Rediger

Et arkiv over dagens artikler der blev vist på forsiden


1. august

Amager er en ø i Øresund på 96,29 km² tæt på Sjællands østkyst. Den er forbundet med Sjælland via broerne Knippelsbro, Langebro, Sjællandsbroen og Kalvebodbroerne. Derudover er øen forbundet med Sverige via Øresundsbroen - fra Kastrup på Amager til Lernacken syd for Malmø.

En beboer på Amager hedder en amagerkaner, og der bruges tid på at finde ud af, om man er "ægte" amagerkaner. Der var 158.224 af dem den 1. januar 2005, hvilket gør øen til Danmarks tættest befolkede.

Øen består mest af lavt frugtbart land. Amager er i det 20. århundrede gjort større ved inddæmning af Kalveboderne. Nu er det meste af Amager bymæssigt bebygget, selvom Dragør og Kastrup stadig har landbrug, skov og naturområder. På øen ligger blandt andet Københavns Lufthavn, Københavns Universitet Amager , IT-Universitetet i København, Ørestad, Danmarks Biblioteksskole, Bella Center og meget mere.


se - diskussion - historik


2. august

En kirke er en bygning, hvor kristne ritualer udføres og menigheden samles regelmæssigt.

De tidligste kirkebygninger var af træ, hvoraf ingen dog er bevaret i Danmark. En del af de ældste kirker i Danmark er bygget af kløvet kamp. Størstedelen er dog opført af tegl. Mange kirker står i de rå sten. Mange andre er kalket hvide. Nogle få er kalket i okkerfarver i nuancer fra lys gul til mættet rød.

De fleste kirker i Danmark kan bruges som kompas, da bygningen for det meste er øst-vest vendt med kirketårnet mod vest, og kirkekoret (med alteret i) mod øst.


se - diskussion - historik


3. august

Brev (af latin brevis, kort), er i almindeligvis betegnelsen for en skriftlig meddelelse, der sendes til anden person. Indenfor postvæsenet betegner brev en forsendelsesart. Post Danmark opererer med forskellige brevtyper (standardbrev, storbrev og maxibrev), hvor forsendelsen for at kunne kaldes et brev højst må veje to kg, være højst 60 cm i længden og længden+bredden+tykkelse være højst 90 cm.

Assyrernes og babylonernes skriftlige meddelelser til bestemte personer var på lertavler. Egypternes breve var i den ældre tid almindeligvis skrevet på papyrus, siden på potteskår. Hos grækerne brugtes såvel papyrus som vokstavler til brevskrivning; man skrev med metalgriffel på disse, og ved forsendelsen blev de lagt sammen to og to med indersiderne mod hinanden.


se - diskussion - historik


4. august

Ove Wendelboe Sprogøe Petersen, (født 21. december 1919 i Odense, død 14. september 2004Amager) var en af Danmarks mest benyttede skuespillere. Han blev uddannet som skuespiller ved Alliancescenernes elevskole i 1944, og havde sin debut som Nicolai året efter i Nøddebo Præstegård på Folketeatret i København. I 1945 giftede han sig med Eva Sprogøe med hvem han har tre sønner, bl.a. sønnen Henning Sprogøe, der også er skuespiller.

I mange år spillede han sammen med Dirch Passer. Hans kendteste roller både i Danmark og udlandet er nok doktor Hansen i Matador og den geniale vaneforbryder Egon Olsen i filmene om Olsenbanden, begge filmatiseringer må siges at være blevet en del af dansk kultur. Med Olsenbanden blev flere af Sprogøes replikker næsten landeplage - f.eks. udtryk som "Jeg har en plan" og "Ti dog stille, sindssyge kvindemenneske". Også bandeordene blev populære - f.eks. "Hundehoveder", "Hængerøve" og "Skidesprællere".


se - diskussion - historik


5. august

Pengő var møntenheden i Ungarn fra 21. januar 1927 til den 31. juli 1946. 1 pengő var lig med 100 fillér. Efter 1. verdenskrig tabte den østrigske krone, den hidtidige møntenhed i Østrig-Ungarn, stadig mere af sin værdi, grundet inflation. For at genoprette den økonomiske stabilitet blev pengő derfor i 1927 indført som ny ungarsk valuta. I begyndelsen modsvarede 3.800 pengő 1 kilo guld og 1 pengő svarede til 12.000 østrigske kroner.

Pengő’en tabte næsten hele sin værdi efter 2. verdenskrig på grund af krigens ødelæggelser og en begyndende hyperinflation. Stabiliseringen af den ungarske økonomi kunne først opnås ved indførelsen af endnu en ny valuta og således blev forint indført den 1. august 1946.


se - diskussion - historik


6. august

Den første atombombe blev kastet over Hiroshima den 6. august 1945, og kort tid efter fulgte endnu én over Nagasaki. Herefter kapitulerede Japan, og den 2. verdenskrig var slut.

Siden er A-våben ikke blevet anvendt til andet end militære afprøvninger. Men der er stor frygt blandt mange for spredning af A-våben, især fordi minibomber måske kan misbruges af terrororganisationer.

Atombomben virker ved fission (spaltning) af atomer af tunge grundstoffer, f.eks. af uran eller plutonium. Brintbomben virker ved fusion (sammensmeltning) af atomer af lette grundstoffer, typisk isotoper af brint. Brintbomben har 1.000 gange kraftigere slagstyrke end atombomben, som i øvrigt bruges som "tændsats" i brintbomben til at starte fusionsreaktionen


se - diskussion - historik


7. august

Ljubljana (tysk Laibach, italiensk Lubiana) er Sloveniens hovedstad, og er beliggende ved floden Ljubljanicas udløb i floden Sava i det centrale Slovenien mellem Alperne og Adriaterhavet. Byen havde i 2002 265.881 indbyggere.

Romerske bosætninger blev bygget på stedet i år 15 e.Kr., og byen nævnes ved navn første gang i 1144 (ved sit tyske navn Laibach) og 1146 (ved navnet Luwigana). Ljubljana kom under habsburgsk styre i 1335, blev bispesæde i 1461 og udviklede sig til et slovensk kulturelt center i løbet af senmiddelalderen. Det habsburgske styre blev alene afbrudt af Napoleonskrigene, da byen mellem 1809 og 1813 var hovedstad for de franske illyriske provinser. Under østrigsk-ungarsk styre var byen hovedstad for hertugdømmet Carniola/Krain.


se - diskussion - historik


8. august

Marie Triepcke (11. juni 1867Frederiksberg - 25. maj 1940) var en dansk maler.

Marie blev uddannet som maler i København og studerede også i Paris sammen med Anna Ancher. Det var under dette ophold, at hun mødte P.S. Krøyer, som hun giftede sig med i 1889. Ægteskabet med Krøyer blev dramatisk. I nogle år rejste de rundt i Tyskland, Italien og Frankrig, før de slog sig ned i Skagen. Marie indrettede hjemmet med stor kunstnerisk kreativitet og stod model til Krøyers berømte Skagen-billeder.

På en rejse til Sicilien i 1902 traf hun den svenske komponist Hugo Alfvén. Det blev indledningen til endnu et stormfuldt ægteskab. Marie flyttede til Sverige og indrettede endnu en bolig Alfvénsgaard. Men ægteskabet holdt ikke - efter en bitter og langtrukken strid opløstes det i 1936. Marie døde i Stockholm i 1940.


se - diskussion - historik


9. august

Ørken er en betegnelse for et landområde med et tørt klima og sparsom til ingen bevoksning.

I ørkenområder forekommer der voldsomme temperaturudsving i løbet af døgnet, da der ikke er bevoksning, som kan regulere temperaturen. Der er heller ingen vegetation, som kan afgive fugt til luften, fugt, som kan holde på luftens varme om natten. En bevoksning afgiver æteriske olier til luften, hvorved bladene afkøles. Herved nedsættes fordampningen fra planterne.


se - diskussion - historik


10. august

Et flag er et signalgivende stykke tøj der hænger på en pæl eller en kort stav (som i semafor) eller for at identificere bæreren, i denne sammenhæng kaldes det standart. Et nationalflag er et af de officielt vigtige nationale symboler. Studiet af flag kaldes vexillologi.

Se også de nationale flag for oplysninger om andre landes nationale flag.

Et flag er også et informationssignal fra en mikroprocessor (CPU) eller anden aritmetisk enhed. Et flag 'sættes' når resultatet af en regneoperation opfylder det pågældende flags kriterier. Hvis resultatet er 0, sættes zero-flaget ved at spændingen på zeroflag-terminalen (et komponentben) skifter fra logisk lav til høj. Der findes typisk flere flag, f.eks. en mente (carry-flag) og et minus-flag. At et logisk signal har fået navnet 'flag' stammer fra de amerikanske landpostkasser, hvor man 'sætter flaget' når der er lagt breve, postbudet skal have med tilbage.


se - diskussion - historik


11. august

Maria Magdalene (Maria kommer af ægyptisk M’ry den elskede, og Magdala betyder tårnet) var en af Jesu ledsagere. Der er mange teorier om hendes rolle i forhold til Jesus og hans disciple: Hun var en synderinde eller skøge som blev frelst. Hun var apostlenes apostel, en mester i sig selv. Hun var Jesus kone eller elskerinde, den højtelskede discipel og sågar mor til Jesus efterkommer. Hendes festdag er d. 22. juli, og hendes attribut er en krukke eller et bæger. Hun var ifølge bibelen søster til Lazarus og Martha. I de gnostiske tekster bliver hun af og til kaldt Mariam.


se - diskussion - historik


12. august

Magna Carta (latin for "store frihedsbrev") er et engelsk frihedsbrev fra 1215, som begrænser magten for engelske monarker (oprindelig Johan uden Land) i forhold til enevælde. Magna Carta var resultatet af uoverensstemmelser mellem paven og kong John og hans baroner vedrørende kongens rettigheder: Magna Carta krævede, at kongen frasagde sig visse rettigheder, respekterede visse retslige processer og accepterede, at kongens vilje kunne begrænses ved lov. Magna Carta opfattes generelt som det første skridt i en lang historisk proces frem mod forfatningsret.se - diskussion - historik


13. august

Ich bin ein Berliner er en vending, der stammer fra den amerikanske præsident John F. Kennedy.

Under en europarejse kom han den 26. juni 1963 til Berlin, hvor han blev modtager af overborgmester Willy Brandt. På Schöneberger Rathaus holdt han en tale til en enorm menneskemængde, der var forsamlet på Rudolph Wilde Platz.

I talen indgik sætningen: Ich bin ein Berliner 2 gange:

  • Two thousand years ago the proudest boast was "civis Romanus sum." Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner
  • All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner

Selv sagde han efter talen til sin rådgiver og taleskribent Ted Sorensen: En sådan dag oplever vi aldrig igen, så længe vi lever.


se - diskussion - historik


14. august

Det Osmanniske Rige (også kaldet Det Ottomanske rige) var et stort tyrkisk rige grundlagt af Osman 1. i 1281 og bestod til 29. oktober 1923, da det erstattedes af den nuværende republik Tyrkiet. Det bredte sig over den vestlige del af Asien, sydøstlige del af Europa, og Nordafrika. Efter belejringen og erobringen af Konstantinopel år 1453 erstattede det osmanniske rige det Byzantinske rige som herskere over Balkan og Anatolien.

I 1500-tallet nåede det Osmanniske Rige et højdepunkt under sultan Süleyman 1. (den Store), men nåede ikke sin største udstrækning før 1683, hvor det strakte sig fra omegnen af Wien over Mellemøsten til Iran og den Arabiske halvø samt omfattede det meste af Nordafrika. Riget havde da omkring 40 millioner indbyggere.


se - diskussion - historik


15. august

Grundtvigs KirkeBispebjerg i København er bygget til minde om præsten, digteren og folkeopdrageren Grundtvig.

Grundstenen på kirkens sydvestlige hjørne blev lagt på Grundtvigs fødselsdag d. 8. september 1921. Fem murere byggede tårnet, der stod færdigt og blev indviet d. 11. december 1927 og kaldt Tårnkirken. Krypt og hovedskib blev påbegyndt i foråret 1928; Hele kirken blev indviet d. 8. september 1940, nitten år efter grundlæggelsen.

Kirken er tegnet og opført af arkitekt Peder Vilhelm Jensen Klint og hans søn Kaare Klint og sønnesøn Esben Klint. Der blev anvendt ca. 5 millioner mursten, som mange steder er skåret i en bestemt form og er håndstrøgne for at give et silkeblødt skær.


se - diskussion - historik


16. august

Næsseslottet ved Furesøen blev opført i 1783 af storkøbmand Frédéric de Coninck. Han købte ruinerne af et tidligere slot i nærheden: Dronninggaard, der var bygget i 1681 af kong Frederik 3. til hans dronning Sophie Amalie.

Bygningen blev opført i Louis XVI-stil i midten af en park med 8 lige udsigtslinier, der var blev anlagt 100 år tidligere. Arealet strækker sig mod øst til Kongevejen og Rudersdal.

I nyere tid er parken omkring slottet blev renoveret af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Søllerød Kommune og med støtte fra diverse fonde. Røde Kors brugte Næsseslottet som det første asyl-center for flygtninge i 1984.

Slottet er nu blevet omdannet til et privat kontorhotel.


se - diskussion - historik


17. august

Armenien (armensk: Հայաստան, Hayastan, Hayq) er et bjergrigt land, der grænser op til Georgien i nord, Aserbajdsjan i øst samt en eksklave tilhørende Aserbajdsjan i syd og Tyrkiet og Iran i syd. Landet ligger i det østligste Europa i Kaukasus.

Armenien deltager aktivt i SNG-samarbejdet og er medlem bl.a. af FN, Europarådet, WTO og OSCE. Landet har i århundreder været korsvejen mellem øst og vest.

I februar 2003 genvalgtes Kocharian som præsident, og i maj fik hans støttepartier flertal ved parlamentsvalget. De ledende oppositionspartier har dog nægtet at anerkende dette resultat.


se - diskussion - historik


18. august

Jordens atmosfære inddeles i forskellige lag, hvoraf troposfæren er det nederste: Her findes næsten al det vand der er i atmosfæren; dels som vanddamp, og dels kondenseret til skyer, tåge eller som nedbør. Det er også her langt det meste vejr "foregår".

I troposfæren aftager temperaturen med højden; for hver kilometer man stiger til vejs, aftager luftens temperatur med ca. 9 grader Celsius. Dette fortsætter hele vejen op til den øvre grænse for troposfæren, som ved polerne ligger i ca. 9 km højde, ved ækvator ca. 18 km højde, og på vore breddegrader ca. 12 km højde. Ovenfor afgrænses troposfæren af den såkaldte tropopause, hvor temperaturen er konstant uanset højden.

Store cumulonibus- eller "byge-skyer" kan til tider vokse sig så høje at de når op til den øvre grænse for troposfæren.


se - diskussion - historik


19. august

Den amerikanske borgerkrig blev udkæmpet fra 1861 til 1865 i USA (Amerikas Forenede Stater) mellem Nordstaterne - Unionen – og SydstaterneKonføderationen.

Der er fortsat debat om, hvad der fik staterne til at gå i krig, for selv om en enkelt begivenhed kan starte en krig, så sker det ikke uden at klimaet allerede er ødelagt af flere – ofte uafhængige forhold.

Der er imidlertid næppe tvivl om, at det følsomme emne om negerslaveriet står som den væsentligste faktor både i offentligheden og pressen dengang og i den senere historie. Slaveriet var allerede ophævet i de fleste nordstater, men det var lovligt og økonomisk nødvendigt i syd, hvor Konføderationens jordejere havde baseret økonomien på at bruge slavernes arbejdskraft i landbruget.

Staterne, der trak sig ud af unionen, var Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina,South Carolina, Tennessee, Texas og Virginia. Tre af slavestaterne, Delaware, Maryland og Kentucky, trak sig ikke ud af Unionen, men Kentucky erklærede sig neutral i konflikten. I Delaware og Maryland blev der stationeret tropper for at garantere mod udtræden. Missouri var delt mellem en unionstro regering i hovedstaden og en løsrivelses-eksilregering, der regerede fra Camden i Arkansas og fra Marshall i Texas.

Unionen blev ledet af præsident Abraham Lincoln og Konføderationen lededes af præsident Jefferson Davis.


se - diskussion - historik


20. august

Skoleskibet Georg Stage er et dansk stålskib fra 1934, rigget som 3-mastet fuldrigger.

Skibet er et skoleskib, der tilhører den selvejende institution Stiftelsen Georg Stages Minde. Den blev oprettet i 1882 af skibsreder Frederik Stage og hans hustru Thea, da behovet for en egentlig uddannelse af kvalificerede søfolk på det tidspunkt var stort. Skibet blev døbt Georg Stage efter parrets søn, der døde af tuberkulose, 22 år gammel i 1880.

Det nuværende skib Georg Stage blev bygget på 5 måneder ved Frederikshavn Værft og Flydedok. Det har en længde på 54 meter med bovspryd, en bredde på 8,4 meter og en dybgang på 4,2 meter. De 20 sejl har et sejlareal på 860 m² tilsammen. Den største mastehøjde er 31 meter.


se - diskussion - historik


21. august

Buenos Aires er hovedstaden i Argentina. Byen er beliggende ved Rio de la Platas sydlige strand, og er med sine 2,8 milioner indbyggere (med forstæder 13,3 millioner) Argentinas største.

Byen blev grundlagt i 1536 af spanieren Pedro de Mendoza og fik navnet Nuestra Señora Santa María del Buen Aire (Vor frue den hellige Maria af den gode vind).

Buenos Aires er en af Sydamerikas mest attraktive kulturbyer, og der findes et antal betydelige kunstmuseer. Teatro Colón er en af verdens vigtigste operascener, og så er her tangoen blev født. CA Boca Juniors og CA River Plate kæmper om fodboldmesterskabet her. Buenos Aires er Argentinas økonomiske hjerte og vigtigste handels- og industricentrum.


se - diskussion - historik


22. august

Sokrates (470 f.Kr.-399 f.Kr.) var en græsk filosof.

Han skrev ikke selv bøger. Kilderne til Sokrates er først og fremmest filosofferne Platon og Aristoteles, officeren Xenofon og komediedigteren Aristofanes,

I sit voksne år brugte Sokrates næsten hele sin dag på at gå rundt og diskutere filosofi med borgerne i Athen. I 399 f.Kr. blev han dødsdømt for blasfemi og for at forføre ungdommen. Sokrates fik, som det var almindeligt, chancen for at stikke af fra dødsdommen, men valgte at modtage sin straf, frem for at gå i landflygtighed.

I dialogen Menon viser Sokrates hvordan selv en uvidende slavedreng kan bringes til at indse matematiske sandheder. Men man kan ikke dybest set lære en anden noget. Vi har alle en viden i os, og den gode lærer kan ved sin undervisning bringe denne frem.


se - diskussion - historik


23. august

Vandplanter er mange ting - også de planter man ikke kan se, fordi de vokser under vandoverfladen. Hvid Nøkkerose og Kæmpe-Star (se billedet) kan ses, for de er flydebladsplanter, som lever på forholdsvis stor vanddybde.

Planterne fra vandhullets bredzone eller rørsumpens planter er vel dem, man mest forbinder med ordet "vandplanter". De er synlige og livskraftige, f.eks. Blåtop

Vådbundsplanter står kun sjældent med "fødderne" i vand. De fandtes kun i den tid der gik mellem gamle træers forsvinden og nye træers etablering. Eksempler er Mjødurt og Humle.

Så er vi ved at komme op på tør jord med engplanter og træer og buske


se - diskussion - historik


24. august

Nólsoyar Páll, egentlig Poul Poulsen Nolsøe (f. 11. oktober 1766 i Nólsoy, savnet i vinteren 1808/1809) er Færøernes nationalhelt. Han var sømand, bådebygger, opfinder, bonde og nationaldigter.

Efter at have sejlet som skibsfører over hele verden, kom han 1798 hjem igen og blev fører for et dansk handelsskib, som sejlede på Færøerne. Han bosatte sig i 1800 ved KlaksvíkBorðoy som bonde. I 1804 byggede han det første færøske dæksfartøj Royndin Fríða ("det smukke forsøg") af et strandet skibsvrag. Strandskaden hedder Tjaldur på færøsk og blev øernes nationalfugl efter at Nólsoyar Páll digtede sit "Fuglakvæði".

Da krigen med England brød ud i 1807, og varetilførselen til Færøerne derved blev gjort usikker, stillede Nólsoyar Páll sig til disposition. Han blev set sidste gang den 17. november 1808 på Themsen ved Millwall.


se - diskussion - historik


25. august

En transistor er en elektrisk komponent lavet af halvlederfaststof og formet som en chip og pakket ind i et hus med typisk tre ben. Dens formål i elektronik er at forstærke elektriske signaler (analog styring) eller fungere som en elektrisk kontakt (digital styring).

Den blev opdaget/opfundet i december 1947 af John Bardeen, Walter Houser Brattain og William Bradford Shockley i Bell Laboratorierne.

Oprindelig blev transistorerne håndlavet og var derfor meget dyre. Datidens transistorer vil med dagens priser koste ca. 1000 kr/stk. I dag kan transistorer købes for under 1 kr/stk.


se - diskussion - historik


26. august

Science fiction er en litterær genre, som oprindelig omfatter romaner og noveller, hvis handling udspiller sig i et tænkt miljø, hvor videnskab og især den teknologiske udvikling har gennemgået markante ændringer med virkning på både samfund og individer.

Genrens afgrænsning er flydende, så det ikke kun er et værks indhold, som er afgørende for, om det medregnes til den. Markedsføring kan også have en betydning. Sci-fi eller sf har efterhånden bredt sig til mange andre medier, herunder radio, fjernsyn og tegneserier.

Jules Verne og H.G. Wells regnes normalt for at være genrens fædre. I Danmark kan nævnes Niels E. Nielsen.


se - diskussion - historik


27. august

Guldfeber er et udtryk, der dækker de hektiske aktiviteter omkring søgning efter guld. I Canada og USA var der adskillige tilfælde af guldfeber i det 19. århundrede. Tilsvarende tilfælde af guldfeber kendes fra samme århundrede i Australien, på New Zealand og i Sydafrika.

Guldfeberen er som oftest begyndt med et isoleret fund af en klump "frit guld" i naturen, oftest i en flodseng hvor vandet strømmer ned fra en nærliggende bjergkæde. Guldfund i Californien 1849 tiltrak eventyrere fra hele verden, og gav betegnelsen forty-niners (dem fra '49). Fundet i Klondike, Alaska i 1898-99, i området hvor Klondike-floden udmunder i Yukon-floden er nok det mest kendte.

Ordet guldfeber bruges også i overført betydning om udsigten til at tjene penge hurtigt, især hvor der er tale om nye aktivitetsområder, tit knyttet til teknologiske fremskridt.


se - diskussion - historik


28. august

Piet Hein (16. december 1905 - 17. april 1996) var en dansk digter, forfatter, opfinder, matematiker og verdensborger. Hein brugte pseudonymerne Kumbel, Kumbel Kumbell og Notorius Jubelco.

Piet Hein voksede op i en veluddannet familie, hvor kunstnere og videnskabsmænd (blandt andre Niels Bohr) færdedes, og hans mors kusine var mor til Karen Blixen.

Kumbels Gruk er verdensberømte. Det blev til mellem 7- og 9.000 af dem. Ét at de første og mest kendte var om den lille kat på vejen, der sgu var sin egen.

Hein er også kendt for sine geometriske figurer superellipsen (superellipsebordet), superellipsoiden og superægget.

Som matematiker var Hein optaget af kombinatorik, herunder spil. Han opfandt i 1942 spillet Hex, oprindeligt Polygon.


se - diskussion - historik


29. august

En lommeregner er en regnemaskine der, som navnet antyder, er lavet til at kunne være i en lomme. De får ofte deres energi fra et batteri, men der findes også modeller der drives af solceller.

Lommeregnere findes i mange forskellige typer: "Husholdnings-lommeregneren", Matematikregneren, Finans-regneren, programmerbare lommeregner og Lommecomputeren.

De første batteridrevne regnemaskiner i en størrelse der kunne kaldes en "lommeregner", kom i begyndelsen af 1970'erne


se - diskussion - historik


30. august

Pont du Gard er en bro i den sydlige del af Frankrig. Den er bygget af romerne, formodentlig færdigbygget 18 f.Kr. Broen er beliggende tæt ved Rermoulins i departementet Gard.

Pont du Gard betyder bogstaveligt ”Broen over Gard-floden”. Den er 49 m høj og 275 m lang. Det nederste plan fungerer som vej, mens øverste plan har en indbygget vandkanal, da broen var en del af en 50 km lang akvædukt, som forsynede den romerske by Nemausus (Nîmes) med vand.


se - diskussion - historik


31. august

Sofia Coppola (født 14. maj 1971) er en amerikansk skuespiller og filminstruktør.

Som datter af Francis Ford Coppola, instruktøren af Godfather-trilogien, blev Sofia født direkte ind i filmverdenen. Faktisk var hendes debut som skuespiller som baby i den første Godfather-film. I det hele taget var det som skuespiller hun prøvede lykken i Hollywood. Men efter dårlig kritik for sin rolle som Mary Corleone i Godfather III og en Razzie som dårligste skuespiller, stoppede hun dén karrierevej.

Derefter gik hun instruktørvejen. Hendes første spillefilm, The Virgin Suicides blev på trods af gode anmeldelser ikke det store hit. Det blev derimod hendes anden spillefilm, Lost in Translation, som vandt en lang række priser bl.a. en Robert og Bodil i Danmark. Hendes næste film bliver en film om den franske dronning Marie-Antoinette.


se - diskussion - historik


Dagens artikel-arkiv for 2005
Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December

I dag er det onsdag, 2. december 2020; klokken er 07:59 (UTC)

Hvis dagens artikel på forsiden ikke viser dagens artikel for dagen i dag, så er det sandsynligvis fordi cachen ikke er opdateret korrekt.
Tryk på dette link for at opdatere forsiden til den korrekte dagens artikel.
Tryk på dette link for at gøre det samme for denne side .