Wikipedia:Evaluering

Wikipedias Evaluering udsætter artikler for nøjere undersøgelse fra en bredere gruppe brugere, og er tiltænkt artikler af høj kvalitet, som allerede har været redigeret meget, ofte som en måde at forberede en kandidat til fremragende artikler. Det er ikke akademisk peer review af en gruppe eksperter på et bestemt område, og artikler som gennemgår denne proces bør ikke antages for at have større 'autoritet' end nogen anden.

For at finde generelle råd om at redigere kan du læse om artikeludvidelse og "Den perfekte artikel". Artikler, som har brug for omfattende grundlæggende redigering henvises i stedet til oprydningssektionen eller kvalitetsoffensiven. Hvis artiklen har andre problemer bedes den tilsvarende skabelon sat på artiklen så problemet kan identificeres og rettes.

Genvej:
WP:E
Vejen til en fremragende artikel
 1. Hvad artiklen skal indeholde
 2. Start en ny artikel
 3. Udvid artiklen
 4. Få artiklen udnævnt til lovende artikel
 5. Nominer artiklen til god status
 6. Få artiklen udnævnt til god artikel
 7. Få evalueret artiklen
 8. Nominer artiklen til fremragende status
 9. Fremragende artikler

Procedure for ønskede evalueringer

Alle kan efterspørge en evaluering af en artikel. Den bedste måde at få meget feedback på er at reagere prompte og påskønne enhver kommentar på denne side. Hvis du ønsker en evaluering af en artikel, så lad venligst være med at tage modet fra andre brugere som forsøger at hjælpe, ved bare at ignorere deres anbefalinger. Hvis du har rettet artiklen efter råd fra et forslag her, kan du evt. skrive {{gjort}} efterfulgt af din kommentar. Eksempel:


Artiklen kunne måske trænge til nogle flere billeder --Fiktiv feedback

Gjort Nu har jeg indsat et frit licenseret profilbillede, og selv taget to ekstra billeder. Er det fint? --Lhademmor
Smukt --Fiktiv feedback

For at indstille en artikel:

 1. Placer en udfyldt {{milepæle}} i toppen af artiklens diskussionsside (anvisning til hvordan denne benyttes findes på skabelonens side – alternativt kan du få nogen til at gøre det ved at benytte opslagstavlen) og gem siden. Dette viser en meddelelse til andre brugere om at artiklen gennemgår en evalueringsproces.
 2. Inde i meddelelsen klikker du på "evaluering af denne artikel" for at åbne en ny diskussionsside.
 3. Skriv ===[[ARTIKLENS NAVN]]=== i toppen, med din artikels navn i klammerne, og skriv derefter hvilken slags kommentarer/bidrag du ønsker, og/eller de sektioner af artiklen, som du ønsker evaluering af. Signér med fire tilder (--~~~~) og gem siden.
 4. Rediger denne side her og sæt {{Evalueringsønske|Ønske=ARTIKLENS NAVN}} i toppen af listen over ønskede evalueringer.
 5. Indsæt [[Wikipedia:Evaluering/ARTIKLENS NAVN|ARTIKLENS NAVN]] først i Skabelon:Seneste evalueringer

Evalueringen vil muligvis blive mere vellykket hvis du sender beskeder til wikipedianere, som har bidraget indenfor det samme eller nærliggende områder.


Hvordan man evaluerer en artikel

 • Gennemlæs en af nedenstående artikler. Hvis du synes at noget er galt — f.eks. artiklens længde, den indledende sektion, dårligt sprog eller faktuelle fejl — så skriv en kommentar i artiklens sektion på denne side.
 • Du skal være velkommen til selv at rette i artiklen. Overvej venligst at beskrive dine redigeringer her for at holde andre informeret om fremskridt i artiklen.


Hvordan man fjerner en ønsket evaluering
I overensstemmelse med politikken om fjernelse af evalueringsefterspørgsler må du flytte

 • inaktive evalueringer (har ikke modtaget feedback i de sidste to uger) eller evalueringer, som er ældre end 1 måned,
 • ikke signerede evalueringer,
 • upassende eller forladte evalueringer (hvor den der ønskede evalueringen ikke har svaret på kommentarerne)
 • artikler, som er blevet kandidater til gode artikler eller kandidater til fremragende artikler

...til det nuværende arkiv

Efter at have flyttet evalueringen, bør brugere ændre {{evaluering}} på artiklens diskussionsside til {{gammel evaluering}}, samt opdatere {{seneste evalueringer}}.


Hvordan man efterspørger endnu en evaluering
Hvis din evaluering er blevet fjernet, så skal du være velkommen til at genopstille den til evaluering senere hen:

 1. Flyt den gamle evaluering til [[Wikipedia:Evaluering/ARTIKLENS NAVN/Arkiv1]]
 2. Rediger [[Wikipedia:Evaluering/ARTIKLENS NAVN]], fjern omdirigeringen, indsæt i stedet [[Wikipedia:Evaluering/ARTIKLENS NAVN/Arkiv1]] som et link til den arkiverede diskussion og påbegynd en ny evaluering.
 3. Placer {{Wikipedia:Evaluering/ARTIKLENS NAVN}} i toppen af listen over ønskede evalueringer herunder.
 4. Opdater {{seneste evalueringer}}
 • Nuværende arkiv: 2024

Opdater servercachen


Forespørgsler

redigér

Evalueringsønske: Københavns historie

Se evt. på Wikipedia:Evaluering

Jeg ønsker at få evalueret Københavns historie for at få den bragt fra GA til FA. Se evt. tidligere nomineringer til GA: Første GA-nominering og Anden GA-nominering, samt tidligere evaluering.

 • Mangler der mere tekst?
 • Flere kilder?
 • Emner jeg har glemt?

--Santac (diskussion) 13. sep. 2022, 12:15 (CEST)[svar]

Her er i hvert fald en del:
 1.   Gjort Konger og paver nummereres normalt med arabertal på dansk Wikipedia, ikke med romertal.
 2.   Gjort Der er nogle steder hvor historiske forhold omtales i nutid. Det bør konsekvent være datid.
  1.   GjortByens udstrækning i middelalderen med de daværende voldanlæg og porte bør omtales.
  2.   Gjort Det skal så også gøres klart, hvad der skete af ændringer i 1600-tallet.
  3.   Gjort Det skal også fremgå, hvad udvidelsen af befæstningen efter 1720 bestod i.
  1.   Gjort Indførelse af rådmænd og borgmestre i middelalderen mangler.
  2.   Gjort Den senere overpræsident mangler også.
 3.   Gjort Sætningen "Denne periode var præget af at skiftende danske, norske og hanseatiske konger, ledere og bisper ønskede kontrol over byen." bør omformuleres, så det fremgår hvilke ledertyper, der hørte hjemme hvor. For jeg synes ikke at have hørt om hanseatiske konger, og det var vel kun danske bisper, der var involveret.
 4.   Gjort Der mangler kilde på at København skulle have været hovedstad for Kalmarunionen.
 5.   Gjort Der må være smuttet noget i denne sætning: "Flytningen til København varede dog kun nogle få år, da tolden flyttede tilbage til Helsingør i 1523 og lod hollændere bosætte sig på Amager i 1521."
  1.   Gjort Der tales om udvidelse af Christianshavn i 1600-tallet men etableringen mangler.
  2.   Gjort Christian 4.'s bygninger fra samme tid bør også nævnes.
  3.   Gjort Ligeledes etableringen af Frederiksberg.
 6.   Gjort Opførelsen af det andet Christiansborg og sammes brand mangler.
 7.   Gjort Ved sløjfningen af voldene skal det fremgå, at der ikke måtte bygges grundmurede bygningen indenfor demarkationslinjen samt hvor den gik før. Samtidig skal det fremgå, at der dog var brændbare bygninger, for der var faktisk brokvarterer længe før voldenes fald.
  1.   Gjort Etableringen
  2.   Gjort og de senere udvidelser af frihavnen mangler.
  1.   Gjort Der bør fortælles noget mere om de gamle landsbyer, København har opslugt, og hvor langt byen efterhånden rækker ud.
  2. Der bør også fremgå, at der faktisk er bygget meget i "fingrene", f.eks. langs Køge Bugt.
 8.   Gjort Omtalerne af Langebro i 1930 og 1953 bør erstattes af en generel omtale af etableringen af Knippelsbro og Langebro i 1600-tallet, og at de begge er skiftet ud flere gange siden.
 9.   Gjort Rytterstatuen af Christian 10. omtales, men mon ikke dem af Absalon, Christian 5, Frederik 5. og Frederik 7. er noget mere kendte?
 10.   Gjort Afsnittet om boligmarkedet fra 2007 og frem er for stort. Det bør deles op og noget eventuelt udelades. Ungdomshuset fylder også lidt rigeligt.
--Dannebrog Spy (diskussion) 13. sep. 2022, 23:52 (CEST)[svar]
Tak for de mange forslag. Jeg får kigget på dem over de næste uger. --Santac (diskussion) 14. sep. 2022, 17:06 (CEST)[svar]
 • ad 3.1: Angående udbredelsen med de gamle volde står der under et kort i 1536-1660-afsnitettet: "De gamle volde langs Gothersgade, som markerede Københavns udbredelse indtil omkring 1647, ses også tydeligt." Du tænker at der er brug for mere og en egentligt gennemgang af voldanlægget? --Santac (diskussion) 27. sep. 2022, 18:39 (CEST)[svar]
  • Jeg havde overset kortet. Men ja, en angivelse af hvor voldene var i middelalderen vil give omtalerne af de senere ændringer og udvidelser bedre mening. Og tilsvarende med byportene for det er deres oprindelige placeringer vest, nord og øst for middelalderbyen, der er baggrunden for de mange vester-, nørre- og øster-navne i dag. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. sep. 2022, 23:30 (CEST)[svar]

Ad 8.3 Etableringen af FRB tænker jeg er mindre væsentligt for KBH som helhed. Jeg synes derfor ikke det skal med. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 14:04 (CEST)[svar]

Ad 12.1 Jeg har udvidet en smule med de indre forstæder. Måske der skal stå mere, men jeg synes det er diskutabelt at gå for meget i detaljer om kirker og bygninger bygget før landbyerne blev en del af KBH. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 14:04 (CEST)[svar]

Ad 13. Etableringen af Knippelsbro tilføjet. Også tilføjet etablering af Langebro og udskiftning heraf. --Santac (diskussion) 6. nov. 2022, 18:59 (CET)[svar]

Ad 11.2: Jeg har nævnt at frihavnen senere er udvidet. Jeg tænker ikke der behøver gøre mere ved det. Det vigtigste er at den er etableret. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 16:26 (CEST)[svar]

Ad 14. Jeg har tilføjet noget om Salys rytterstatue v Amalienborg. De øvrige tænker jeg ikke der er behov for at nævne. Chr. 10 er kun nævnt fordi det lige passede ind i teksten. Jeg har ikke noget i mod hvis en eller flere af de øvrige rytterstatuer nævnes, men mener Salys må være den vigtigste. De er umiddelbart også den eneste med en artikel og den der er mest at skrive om. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 16:26 (CEST)[svar]

Ad 3.1 og 3.2. Tilføjet en del tekst om udstrækningen i voldene fra 1150-1600, samt noget om Skt. Annæ skanse i afsnittet om ændringer i 1600-tallet under Chr. 4. --Santac (diskussion) 4. okt. 2022, 09:49 (CEST)[svar]

Fra Biscuit-in-Chief
 1. Kildernes format kunne bestemt gøres pænere.
 2.   Gjort Indledningen bør udvides.
 3.   Gjort Uddyb coronas konsekvenser. At lige præcis forlystelseslivet blev lukket ned og hjemmearbejde "anbefalet", virker ikke mega relevant.
 4.   Gjort Militæret er stort set ikke til stede i byen længere med andet end administration mangler kilde.
 5.   Gjort Hvordan kan det være at stort set ingen af de såkaldte "Kilder" bruges i artiklen (de nævnes i hvert fald ikke i nogen af fodnoterne?)? — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 26. okt. 2022, 23:23 (CEST)[svar]
 6. En del steder mangler stadig refs.
 7. Artiklen kunne godt bruge noget sproglig korrekturlæsning.
 8. Jeg synes der med fordel kan bruges mere akademisk litteratur.
 9. Eksterne henvisninger er kun til websider, ikke bøger.
 10. Afsnittet "1992 og frem: Nybyggeri og vidensby" bør generelt skrives i datid.
 11. Jeg synes stadig linjerne om corona kan udvides. F.eks. uddyb hvad omfanget af nedlukningerne var, og hvad havde det af konsekvenser for økonomien osv.
 12. Røde uddybende artikler bør enten oprettes eller afsnittene udvides. Artiklen er lige nu 86.000 bytes; jeg synes godt den kunne være >100K.
 13. En tabel eller to ville gavne artiklen.
Beklager det sene svar, jeg har siden på min overvågningsliste nu. — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 18. nov. 2022, 14:20 (CET)[svar]

Tak for kommentarer.

ad 1: Kilder. Hvad tænker du på når du skriver "pænere". Kan du give et eksempel?

Kilder bør generelt ikke formateres så websitets URL er dens titel i kilden. Eksempelvis ref 1: danmarkshistorien.dk Om Københavns Universitet. Hentet 2022-09-26., som bør formateres generelt noget a la "Kong Hans' forbud mod at studere ved udenlandske universiteter, 10. maj 1498", danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet .... — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 18. nov. 2022, 14:21 (CET)[svar]
Jeg synes ikke jeg kan finde en norm eller lignende, der beskriver hvordan kilder/refs skal formateres. Jeg kan godt lide den måde jeg har valgt. --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)[svar]
Nu har jeg fundet en norm, der beskriver "Referencestil": Wikipedia:Kildeangivelser#Referencestil. Jeg synes ikke jeg ser noget i min tilgang til referencer der strider mod hvad der står der. Hvis du har mere konkrete anker end at det kunne være pænere er jeg villig til at tage mod råd. :-) --Santac (diskussion) 24. nov. 2022, 17:55 (CET)[svar]

Ad 2. Jeg har udvidet indledning lidt. Jeg tænker det er et passende niveau.

Ad 4. Jeg har påsat kilde. --Santac (diskussion) 29. okt. 2022, 19:35 (CEST)[svar]

ad 5. De oplistede kilder er noget der har været der stort set fra start, hvor der ikke blev lavet inline referencer, se fx: Københavns historie 492649. Det skal nok rokeres så der ikke er et afsnit der hedder "Kilder", men at de pågældende bøger listes under noget andet. --Santac (diskussion) 27. okt. 2022, 10:27 (CEST)[svar]

Ad 6. Der er mange refs rundt omkring i artiklen. Vil du markere hvor du mener der mangler refs? --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)[svar]

Ad 11. Jeg er uenig i at der skal skrives mere om Corona. To linjer synes jeg er passende, så vigtigt var det heller ikke i en historisk kontekst. Det er fx den samme længde som pesten i 1711, der dræbte en tredjedel af indbyggerne. --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)[svar]

Ad 12. De få røde links bør ikke påvirke vurderingen af artiklen. Røde/blå links er ikke et kriterie for FA. Et bestemt antal bytes er ikke et relevant kriterie efter min mening. Jeg synes alle afsnit kommer godt omkring de historiske perioder de skal beskrive. Du må meget gerne konkretisere hvis du mener der er afsnit der ikke dækker den konkrete periode godt nok. --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)[svar]

Evalueringsønske: Clara Tauson

Se evt. på Wikipedia:Evaluering

(Har lige oprettet denne som en hjælp til Bruger:Tennisbold --Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. jan 2019, 09:53 (CET))

 •   Kommentar - Jeg ved jo, at artiklen er kandidat til GA, så denne evaluering skal ses i relation til denne. Jeg har tre kommentarer.
  Jeg er fuld af respekt for den grundighed, der ligger bag artiklen, men samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke på fremtidsudsigterne for den: Hvis den unge dame får en karriere i retning af fx Caroline Wozniackis, vil artiklen på længere sigt blive ufattelig omfattende, hvis den udvides i samme takt som hidtil. Pt. er den på ca. 125.000 tegn, og hun er altså kun 16 år. Artiklen vil simpelt gå hen og blive for uoverskuelig (hvilket jeg egentlig synes, den allerede er). Jeg mener, det kunne være en god ide at skære en hel del i artiklen; mange af de detaljerede informationer kunne måske flyttes til Clara Tausons resultater, hvor en hel del af dette i forvejen står. Hvis man fx ser på afsnittet for 2018, så er det markant længere end adskillige hele, fornuftige artikler om andre sportsfolk.
  Jeg har det altid svært med artikler, hvori der redigeres næsten minut for minut (det gælder også for en del andre sportsartikler), fordi det dels giver unødvendigt mange redigeringer, dels giver de der mange detaljer. Vi skal jo huske, at Wikipedia ikke er noget nyheds-site, hvor det gælder om at komme først med informationen - den kan man hente på de forskellige hjemmesider, der har dette som speciale.
  Endelig (og det er måske i højere grad til GA-forslaget) mener jeg, at det er svært at sætte kvalitetsstempler på artikler, der ikke er "færdige" - vi kan med stor sandsynlighed forvente, at der kommer meget mere indhold i de kommende år, og hvis artiklen så får en anerkendele, skal der jo holdes øje med den i årevis for at sikre, at kvaliteten ikke daler.
  Alt dette er muligvis nedslående for hovedskribenten på artiklen, men jeg kan forsikre for, at jeg ikke har noget at indvende overordnet set på skrivningen. Interne kvalitetsvurderinger i Wikipedia er forhåbentlig ikke et mål i sig selv, så jeg vil egentlig foreslå, at mine indvendinger overvejes og (håber jeg) håndteres, for så er jeg sikker på, at artiklen kan udvikle sig til at blive en af vore bedste, mærkater eller ej! Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. jan 2019, 09:53 (CET)
En mulighed i forhold til Arnes kommentar er også at lave underartikler (eksempelvis Clara Tausons 2018-sæson, hvor samtlige af hendes resultater fra året kan beskrives detaljeret hvis man ønsker det. Sig endelig til hvis du ønsker hjælp med dette Tennisbold. Så vil man kunne skrive mere overordnet om de forskellige år i artiklen, og dermed korte den gevaldigt ned. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. feb 2019, 16:46 (CET)
 • Jeg synes "OL guld" overskriften indikerer at hun har vundet OL-guld. Det har hun så ikke (endnu). Europæisk-ungdoms-olympisk mester er også flot, men noget andet end OL-guld. Som ovenfor tænker jeg sagtens hendes forskellige år kan kortes ned og den nuværende tekst flyttes til uddybende artikler. --Santac (diskussion) 18. apr 2021, 18:08 (CEST)


Arkiver

redigér