Wikipedia:Evaluering/Københavns historie

Jeg ønsker at få evalueret Københavns historie for at få den bragt fra GA til FA. Se evt. tidligere nomineringer til GA: Første GA-nominering og Anden GA-nominering, samt tidligere evaluering.

 • Mangler der mere tekst?
 • Flere kilder?
 • Emner jeg har glemt?

--Santac (diskussion) 13. sep. 2022, 12:15 (CEST)Svar[svar]

Her er i hvert fald en del:
 1.   Gjort Konger og paver nummereres normalt med arabertal på dansk Wikipedia, ikke med romertal.
 2.   Gjort Der er nogle steder hvor historiske forhold omtales i nutid. Det bør konsekvent være datid.
  1.   GjortByens udstrækning i middelalderen med de daværende voldanlæg og porte bør omtales.
  2.   Gjort Det skal så også gøres klart, hvad der skete af ændringer i 1600-tallet.
  3.   Gjort Det skal også fremgå, hvad udvidelsen af befæstningen efter 1720 bestod i.
  1.   Gjort Indførelse af rådmænd og borgmestre i middelalderen mangler.
  2.   Gjort Den senere overpræsident mangler også.
 3.   Gjort Sætningen "Denne periode var præget af at skiftende danske, norske og hanseatiske konger, ledere og bisper ønskede kontrol over byen." bør omformuleres, så det fremgår hvilke ledertyper, der hørte hjemme hvor. For jeg synes ikke at have hørt om hanseatiske konger, og det var vel kun danske bisper, der var involveret.
 4.   Gjort Der mangler kilde på at København skulle have været hovedstad for Kalmarunionen.
 5.   Gjort Der må være smuttet noget i denne sætning: "Flytningen til København varede dog kun nogle få år, da tolden flyttede tilbage til Helsingør i 1523 og lod hollændere bosætte sig på Amager i 1521."
  1.   Gjort Der tales om udvidelse af Christianshavn i 1600-tallet men etableringen mangler.
  2.   Gjort Christian 4.'s bygninger fra samme tid bør også nævnes.
  3.   Gjort Ligeledes etableringen af Frederiksberg.
 6.   Gjort Opførelsen af det andet Christiansborg og sammes brand mangler.
 7.   Gjort Ved sløjfningen af voldene skal det fremgå, at der ikke måtte bygges grundmurede bygningen indenfor demarkationslinjen samt hvor den gik før. Samtidig skal det fremgå, at der dog var brændbare bygninger, for der var faktisk brokvarterer længe før voldenes fald.
  1.   Gjort Etableringen
  2.   Gjort og de senere udvidelser af frihavnen mangler.
  1.   Gjort Der bør fortælles noget mere om de gamle landsbyer, København har opslugt, og hvor langt byen efterhånden rækker ud.
  2. Der bør også fremgå, at der faktisk er bygget meget i "fingrene", f.eks. langs Køge Bugt.
 8.   Gjort Omtalerne af Langebro i 1930 og 1953 bør erstattes af en generel omtale af etableringen af Knippelsbro og Langebro i 1600-tallet, og at de begge er skiftet ud flere gange siden.
 9.   Gjort Rytterstatuen af Christian 10. omtales, men mon ikke dem af Absalon, Christian 5, Frederik 5. og Frederik 7. er noget mere kendte?
 10.   Gjort Afsnittet om boligmarkedet fra 2007 og frem er for stort. Det bør deles op og noget eventuelt udelades. Ungdomshuset fylder også lidt rigeligt.
--Dannebrog Spy (diskussion) 13. sep. 2022, 23:52 (CEST)Svar[svar]
Tak for de mange forslag. Jeg får kigget på dem over de næste uger. --Santac (diskussion) 14. sep. 2022, 17:06 (CEST)Svar[svar]
 • ad 1. Jeg har justeret romertal til arabertal. --Santac (diskussion) 15. sep. 2022, 20:36 (CEST)Svar[svar]
 • ad 2. Kan du huske hvor du har set det? --Santac (diskussion) 22. sep. 2022, 16:17 (CEST)Svar[svar]
  • Det er indledningerne til flere af afsnittene, især 1536-1660, 1660-1814 og 1900-1945, hvor der er brugt nutid. I modsætning til f.eks. 1945-1992, hvor der er brugt datid. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. sep. 2022, 17:03 (CEST)Svar[svar]
 • ad 3.1: Angående udbredelsen med de gamle volde står der under et kort i 1536-1660-afsnitettet: "De gamle volde langs Gothersgade, som markerede Københavns udbredelse indtil omkring 1647, ses også tydeligt." Du tænker at der er brug for mere og en egentligt gennemgang af voldanlægget? --Santac (diskussion) 27. sep. 2022, 18:39 (CEST)Svar[svar]
  • Jeg havde overset kortet. Men ja, en angivelse af hvor voldene var i middelalderen vil give omtalerne af de senere ændringer og udvidelser bedre mening. Og tilsvarende med byportene for det er deres oprindelige placeringer vest, nord og øst for middelalderbyen, der er baggrunden for de mange vester-, nørre- og øster-navne i dag. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. sep. 2022, 23:30 (CEST)Svar[svar]

Ad 8.3 Etableringen af FRB tænker jeg er mindre væsentligt for KBH som helhed. Jeg synes derfor ikke det skal med. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 14:04 (CEST)Svar[svar]

Ad 12.1 Jeg har udvidet en smule med de indre forstæder. Måske der skal stå mere, men jeg synes det er diskutabelt at gå for meget i detaljer om kirker og bygninger bygget før landbyerne blev en del af KBH. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 14:04 (CEST)Svar[svar]

Ad 13. Etableringen af Knippelsbro tilføjet. Også tilføjet etablering af Langebro og udskiftning heraf. --Santac (diskussion) 6. nov. 2022, 18:59 (CET)Svar[svar]

Ad 11.2: Jeg har nævnt at frihavnen senere er udvidet. Jeg tænker ikke der behøver gøre mere ved det. Det vigtigste er at den er etableret. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 16:26 (CEST)Svar[svar]

Ad 14. Jeg har tilføjet noget om Salys rytterstatue v Amalienborg. De øvrige tænker jeg ikke der er behov for at nævne. Chr. 10 er kun nævnt fordi det lige passede ind i teksten. Jeg har ikke noget i mod hvis en eller flere af de øvrige rytterstatuer nævnes, men mener Salys må være den vigtigste. De er umiddelbart også den eneste med en artikel og den der er mest at skrive om. --Santac (diskussion) 1. okt. 2022, 16:26 (CEST)Svar[svar]

Ad 3.1 og 3.2. Tilføjet en del tekst om udstrækningen i voldene fra 1150-1600, samt noget om Skt. Annæ skanse i afsnittet om ændringer i 1600-tallet under Chr. 4. --Santac (diskussion) 4. okt. 2022, 09:49 (CEST)Svar[svar]

Fra Biscuit-in-Chief
 1. Kildernes format kunne bestemt gøres pænere.
 2.   Gjort Indledningen bør udvides.
 3.   Gjort Uddyb coronas konsekvenser. At lige præcis forlystelseslivet blev lukket ned og hjemmearbejde "anbefalet", virker ikke mega relevant.
 4.   Gjort Militæret er stort set ikke til stede i byen længere med andet end administration mangler kilde.
 5.   Gjort Hvordan kan det være at stort set ingen af de såkaldte "Kilder" bruges i artiklen (de nævnes i hvert fald ikke i nogen af fodnoterne?)? — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 26. okt. 2022, 23:23 (CEST)Svar[svar]
 6. En del steder mangler stadig refs.
 7. Artiklen kunne godt bruge noget sproglig korrekturlæsning.
 8. Jeg synes der med fordel kan bruges mere akademisk litteratur.
 9. Eksterne henvisninger er kun til websider, ikke bøger.
 10. Afsnittet "1992 og frem: Nybyggeri og vidensby" bør generelt skrives i datid.
 11. Jeg synes stadig linjerne om corona kan udvides. F.eks. uddyb hvad omfanget af nedlukningerne var, og hvad havde det af konsekvenser for økonomien osv.
 12. Røde uddybende artikler bør enten oprettes eller afsnittene udvides. Artiklen er lige nu 86.000 bytes; jeg synes godt den kunne være >100K.
 13. En tabel eller to ville gavne artiklen.
Beklager det sene svar, jeg har siden på min overvågningsliste nu. — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 18. nov. 2022, 14:20 (CET)Svar[svar]

Tak for kommentarer.

ad 1: Kilder. Hvad tænker du på når du skriver "pænere". Kan du give et eksempel?

Kilder bør generelt ikke formateres så websitets URL er dens titel i kilden. Eksempelvis ref 1: danmarkshistorien.dk Om Københavns Universitet. Hentet 2022-09-26., som bør formateres generelt noget a la "Kong Hans' forbud mod at studere ved udenlandske universiteter, 10. maj 1498", danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet .... — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 18. nov. 2022, 14:21 (CET)Svar[svar]
Jeg synes ikke jeg kan finde en norm eller lignende, der beskriver hvordan kilder/refs skal formateres. Jeg kan godt lide den måde jeg har valgt. --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)Svar[svar]
Nu har jeg fundet en norm, der beskriver "Referencestil": Wikipedia:Kildeangivelser#Referencestil. Jeg synes ikke jeg ser noget i min tilgang til referencer der strider mod hvad der står der. Hvis du har mere konkrete anker end at det kunne være pænere er jeg villig til at tage mod råd. :-) --Santac (diskussion) 24. nov. 2022, 17:55 (CET)Svar[svar]

Ad 2. Jeg har udvidet indledning lidt. Jeg tænker det er et passende niveau.

Ad 4. Jeg har påsat kilde. --Santac (diskussion) 29. okt. 2022, 19:35 (CEST)Svar[svar]

ad 5. De oplistede kilder er noget der har været der stort set fra start, hvor der ikke blev lavet inline referencer, se fx: Københavns historie 492649. Det skal nok rokeres så der ikke er et afsnit der hedder "Kilder", men at de pågældende bøger listes under noget andet. --Santac (diskussion) 27. okt. 2022, 10:27 (CEST)Svar[svar]

Ad 6. Der er mange refs rundt omkring i artiklen. Vil du markere hvor du mener der mangler refs? --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)Svar[svar]

Ad 11. Jeg er uenig i at der skal skrives mere om Corona. To linjer synes jeg er passende, så vigtigt var det heller ikke i en historisk kontekst. Det er fx den samme længde som pesten i 1711, der dræbte en tredjedel af indbyggerne. --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)Svar[svar]

Ad 12. De få røde links bør ikke påvirke vurderingen af artiklen. Røde/blå links er ikke et kriterie for FA. Et bestemt antal bytes er ikke et relevant kriterie efter min mening. Jeg synes alle afsnit kommer godt omkring de historiske perioder de skal beskrive. Du må meget gerne konkretisere hvis du mener der er afsnit der ikke dækker den konkrete periode godt nok. --Santac (diskussion) 19. nov. 2022, 18:50 (CET)Svar[svar]