Wikipedia:Evaluering/september 2007

Denne side indeholder de ønskede evalueringer, der er ældre end 1 måned, ikke har modtaget feedback i de sidste 2 uger, ikke er signeret, er blevet nomineret til god artikel, fremragende artikel eller på en anden måde ikke opfyldte de foreskrevne regler for en evaluering. Hvis en af dine ønskede evalueringer fejlagtigt er blevet flyttet herind undskylder vi meget og du kan bare kopiere den ind på hovedsiden igen med din signatur (~~~~)


Luftslaget om England redigér

Evaluering ønskes forud for eventuel AA nominering. --Peter Andersen 7. aug 2007, 22:33 (CEST)

Huskelistens punkter skal gerne ordnes i hvert fald. Jeg kommer med mere, når jeg får nærlæst artiklen. --PhoenixV 8. aug 2007, 08:22 (CEST)

Træ (organisme) redigér

Jeg indstiller artiklen til evaluering, og jeg ser følgende temaer, som kan have brug for andres finkæmning:

 1. Stilen: Er sproget forståeligt for hvermand; er rækkefølgen logisk; er der overflødigt stof
 2. POV: Rummer artiklen for meget "flomme" i retning af romantisk skønmaleri
 3. Fakta: Findes der faktiske fejl; er ting udeladt, som burde med; holder argumentationerne
 4. Længde: Er artiklen for lang; hvordan bør artiklen i givet fald deles

På forhånd tak!--Sten Porse 22. aug 2007, 08:16 (CEST)

Jeg har nu oprettet en huskeliste, som du kan gå ud fra. Det er ikke nødvendigvigt, at alle punkter bliver ordnet før en AA-nominering, men det ville da hjælpe lidt. --PhoenixV 22. aug 2007, 09:18 (CEST)
ad. 1: Sproget var fint forståeligt for mig, IMO skal man ikke være bange for videnskabelige betegnelser, bare de forklares fyldigt. "Lieberkinske" oversættelser finder jeg personligt fjollede.
ad 2: Jeg fandt ikke umiddelbart noget.
ad 3: Padderokke og ulvefodsfamilierne er da ikke uddøde, der findes blot ingen høje eksemplarer længere.
ad 4: Den skal ikke være længere. Afsnittene om ==Træer og mennesker== + ==Anvendelse== kan evt. udskilles som selvstændige uddybende artikler, a. la. Træets kulturhistorie - derved kan der skabes plads til en udvidelse af flere lovligt korte afsnit.
M.v.h. --Ktp72 22. aug 2007, 09:30 (CEST)
Flot artikel, som er meget langt i den rigtige retning. Jeg har udvidet huskelisten med nogle punkter. Emnet er stort, og jeg vil vente med overvejelser om opdeling til alt er beskrevet. --Sir48 (Thyge) 22. aug 2007, 10:18 (CEST)
Jeg har nu nomineret artiklen til AA. Jeg finder ikke, at dens størrelse på 42 kb er noget problem. --Sir48 (Thyge) 14. sep 2007, 17:24 (CEST)

Mht. konceptet evaluering redigér

Jeg ved ikke om jeg har misforstået hvad meningen med en evaluering er; men det forekommer mig at der umådeligt hurtigt blev oprettet en huskeliste med mange gode forslg til hvad der skal gøres ved artiklen. Til gengæld har der IMO ikke været nogen forudgående diskussion på denne side, hvor der blev givet tid at der blev udviklet en eller anden form for konsensus om hvad de mest relevante/bedste ændringer ville være. IMO virker det som om denne evalueringsproces skal overståes hurtigst muligt så artiklen kan blive ophøjet til AA-status (jeg mener i dette tilfæde, at den er tæt på AA-standard). Baggrunden for mit sure opstød er at jeg mener, at en evaluering skal bruges til at finde de bedste forbedringsforslag, hvilket kræver tid. Hvis evalueringen blot hastes igennem, er det ikke nødvendigvis de bedste forlag der får opmærksomhed. Mit forslag er derfor, der laves en slutdato for evalueringen, og at huskelisten ryger på standby mens evalueringen er aktiv - og derefter opdateres i henhold til konklusionen her på siden. mvh. --Ktp72 23. aug 2007, 09:16 (CEST)

Jeg ser anderledes på det og anser det som en fordel, at der hurtigt bliver oprettet en huskeliste. Der sidder jo en eller flere, som ønsker feed-back. De ændringer, som følger af huskelisten, er ikke mere autoritative end andre, så de kan omgøres og diskuteres osv. Der er heller ingen tidsfrist eller tale om at haste noget igennem. Mange artikler har været til evaluering længe, se f.eks. Children of Bodom. Og endelig skal der jo også stemmes om AA bagefter. --Sir48 (Thyge) 23. aug 2007, 09:41 (CEST)
Kære Ktp72
Det har du jo overordnet ret i. Der må ikke være noget, der skal hastes igennem. Til gengæld føler jeg et vist ansvar for at komme med reaktioner på de punkter, andre lægger frem. Artiklen er stort set lavet af mig, men den er ikke "min", og den bliver heller ikke "min" af, at jeg straks går i gang med at reagere på de kommentarer, andre giver artiklen. Jeg har ikke noget ønske om, at den skal have AA-status, og slet ikke om, at det skal ske i en forfærdelig fart, men jeg har savnet jeres reaktioner på mit arbejde, og dem får jeg nu. Det er jeg glad for, og derfor påtager jeg mig at foretage ændringer. Hvis du eller andre mener, at noget er blevet ringere af mine ændringer, bør du forbedre eller rette tilbage.
Samtidig kan vi så diskutere, hvad der kan bruges, og hvad ikke.
Tak for din interesse! Mvh.--Sten Porse 23. aug 2007, 09:50 (CEST)
Til --Sir48 (Thyge), du har ret i at alt på diskussionssiderne ikke skal opfattes autoritativt, problemet, som jeg ser det, er at det bliver en huskeliste let. Jeg tror også at mindre selvsikre skribenter vil opfatte det som et krav at alle forslagene på huskelisten opfyldes - dette er lidt en principiel diskussion, og bør vel tages på brønden - jeg spørger blot ind til hvordan folk opfatter evalueringskonceptet. Min kritik retter sig ikke specifikt til forslagene på denne huskeliste, de er alle gode. Mht. tidshorisont mener jeg ikke at en evaluering bør løbe i mdr. her blev huskelisten bare oprettet efter ca. en time. --Ktp72 23. aug 2007, 10:30 (CEST)
Nu skrev jeg jo tydeligt, at ikke alle punkter på huskelisten nødvendigvis skulle ordnes før en AA-nominering. Jeg er stor tilhænger af huskelisten, da alle har mulighed for at skrive små forbedringsforslag op uden at skulle ud i længere udredninger, ligesom det er en nem og overskuelig måde at forholde sig til processen på. Det er jo i bund og grund sådan, Wikipedia fungerer: Artiklerne bliver hele tiden forbedret i små skridt. Hvis nogle bidragydere mener, at visse punkter ikke er relevante, kan de så tage det op her på evalueringssiden. Ofte vil der alligevel være behov for længere diskussioner om fx fokus i artiklen, og således vil huskelisten ikke overflødiggøre resten af evalueringsprocessen. --PhoenixV 23. aug 2007, 10:52 (CEST)
Måske er det blot hastigheden der er mit problem, jeg har vist ikke kritiseret selve huskeliste-konceptet - hvis jeg har så trækker jeg det tilbage :-) En evaluering over lidt længere tid vil IMO føre til en mere målrettet huskeliste - pt er denne meget lang, og har lidt karaktér af brainstorm. Den kan derfor komme til at virke uoverskuelig, men lige i dette tilfælde er det selvfølgeligt ikke et problem for modtageren. IMO skal huskelisten bruges som opsummering af en diskussion. mvh --Ktp72 23. aug 2007, 11:35 (CEST)

FA evaluering redigér

Da artiklen ønskes ophøjet til FA, vel det være værd at vide hvad den mangler for at opnå dette niveau? --Broadbeer, Thomas 17. mar 2008, 20:29 (CET)

Jeg har lidt forskellige kommentarer. Generelt synes jeg nok ikke at det ligger lige for at den blive FA.

 • Fodnoterne skifter mellem at være før og efter punktum - det bør gøres konsistent.
 • Hvor for er overskriften: "Plantegrupper, der har udviklet stamme" på et lavere niveau end den næste overskrift?
 • En række af overskrifterne hedder "træers xxx" - det må være klart at artiklen handler om træer og det er derfor unødvendigt.
 • Hvad er formålet med at liste en række plantefamilier, hvor der netop ikke er træer?
 • Senere, dvs. i trias, opstod nåletræer, tempeltræer, cykasarter og andre nøgenfrøede, mens de blomstrende planter, de dækfrøede, først kom til i kridttiden - Det vil nok være en ide at definere trias og kridttiden lidt nærmere, da jeg ikke tror at den gennemsnitlige læser har helt styr på hvornår det var.
 • Generelt virker det på mig som om det vil være fornuftigt at skrive de to første afsnit sammen.
 • Vil man ikke normalt skrive "breddegrad" i stedet for kun "bredde"?
 • I afsnittet "Træer under forskellige klimaforhold" er der tendens til at liste en masse træ-familier. Det siger dog ikke noget om hvordan skoven er for folk, som mig der ikke kender de nævnte familier. Jeg vil foretrække lidt mindre fagsprog og lidt mere generel snak.
 • Senere i samme afsnit nævnes at der er forskellige trægrænser forskellige steder i verden, men der er ikke nogen forklaring på hvorfor det er sådan.
 • En frøplante af Ædelcypres ligner mest af alt en Ene og bestemt ikke et træ - men er det er træ?
 • bladarealet er i gennemsnit 3-5 gange arealet af drypzonen - kunne vi få defineret hvad drypzonen er så man ikke er nødt til at klikke videre til underartiklen.
 • Et europæisk træ har i gennemsnit 30.000 blade - Umiddelbart vil jeg gerne have en kilde på det tal, da det virker som et forholdsvist vildt postulat.
 • Visse træarter har satset på vindbestøvning - "satset" - er det ikke et lidt sjovt ord?
 • Hos de fleste træer modnes frøene i løbet af sommeren eller efteråret samme år, som de er dannet. Det er vel kun hvis vi snakker tempereret klima?
 • at skudanlægget i stammens endeknop får den kraftigste og længste tilvækst hvert år - definer "endeknop"
 • Træerne bliver angrebet af forskellige sygdomme, der kaldes visnesyge, kræft, skurv, rust, meldug, hvidråd, brunråd, harpiksflåd, gummiflåd, bladplet og sodskimmel. - Er det en fuldstændig liste? Hvis ikke skal starten af sætningen omformuleres.
 • der under denne synsvinkel må betragtes som skadedyr. - Hvad med noget om at en del træarter lever i en form for symbiose med diverse dyr.
 • Intet andet væsen er så omfattende og så snævert forbundet med menneskehedens skæbne som træet - en del af skabelonen mangler at blive udfyldt.
 • Jeg bryder mig ikke særligt meget om den lange "se også" sektion. Specielt ikke med alle de røde links.
 • Man kunne måske prøve at arbejde lidt med designet - f.eks. flytte nogle af billederne til venstre.
 • Kan man måske hente ekstra info fra den tyske artikel?--Peter Andersen 17. mar 2008, 22:58 (CET)

Children of Bodom redigér

Vi har i noget tid arbejdet på at udvide denne artikel, og den har allerede nu overgået samtlige andre Wikipediaers version af samme. Men det kunne være rart med lidt input til hvad der kunne forbedres i artiklen. Målet er, i sidste ende, AA! --Lhademmor 22. jul 2007, 18:14 (CEST)

 • resumeet bør udbygges med noget om karrieren og dens højdepunkter.
 • En hurtig gennemlæsning giver en utrolig mængde detaljer om deres udskiftning af medlemmer og albums - men til gengæld ikke så meget overblik. Måske burde der være et startafsnit, som forklarede forløbet i store træk.
 • Deres tourneer er ikke dækket. Hvad indebar en "europatourne" af koncerter etc.
 • Det kan overvejes at behandle de enkelte albums i underartikler.
 • Der er en del stavefejl, som bør rettes. --Sir48 (Thyge) 22. jul 2007, 21:56 (CEST)
Jeg er enig i Sir48's kritikpunkter (særligt det med stavefejlene). Derudover bør artiklen Bodom-mordene samt alle artikler i Skabelon:Children of Bodom oprettes. --PhoenixV 22. jul 2007, 22:38 (CEST)
Jeg forstår ikke punkt 1 - hvilket "resume" er det der snakkes om? Pkt. 2 forstår jeg sådan set heller ikke hvordan det skal føres ud i praksis? Jeg arbejder i øjeblikket på pkt. 3, pkt. 4 er taget til efterretning. Ang. pkt. 5, kan du give nogle eksempler på stavefjel? Og PhoenixV's kommentar er også taget til efterretning. --Lhademmor 24. jul 2007, 13:05 (CEST)
"Resuméet" hentyder vist til den introducerende tekst. Den mener jeg i hvert fald godt kunne indeholde lidt mere information. --PhoenixV 24. jul 2007, 13:41 (CEST)
Jeg har nu prøvet at tilføje lidt mere information i indledningen. Er det bedre nu? --Lhademmor 7. aug 2007, 12:05 (CEST)
Ja, det er bedre, men jeg kunne godt tænke mig, at de allerførste to-tre linjer mere beskrev bandets genre og deres kritikeranmeldelser/priser. Derefter kunne der komme en resuméring af deres karriere og til sidst bemærkningen om "Roy". Artiklen Children of Bodoms turnéer bliver oprettet snart, ikke? --PhoenixV 8. aug 2007, 08:16 (CEST)
Snart og snart.... Artiklen er kæmpestor, men ja jeg arbejder ihvertfald på den. --Lhademmor 8. aug 2007, 11:17 (CEST)
Hehe, lyder godt. Det var mere med henblik på, at den nok var påkrævet for at blive valgt som AA. --PhoenixV 8. aug 2007, 11:38 (CEST)
Nu har jeg arbejdet lidt mere med introen/resumeet. Kommentarer udbedes, tak. --Lhademmor 16. aug 2007, 21:41 (CEST)
Det er en forbilledlig indledning nu. Godt arbejde! --PhoenixV 16. aug 2007, 21:44 (CEST)
Indledningen ser ganske fin ud nu. Jeg er dog lidt tvivlende overfor påstanden om guld for alle albums. Den angivne kilde siger i hvert fald ikke noget om det, når det gælder "something wild" og "hatebreeder". Er der en bedre kilde til det? --Sir48 (Thyge) 17. aug 2007, 00:07 (CEST)

En enkelt typo: Flertalsformen "turnéer" er ikke korrekt - i ental kan det være nyttigt med accent, men i flertal har den ingen berettigelse. --Palnatoke 17. aug 2007, 06:56 (CEST)

Hvor har du det fra, Palnatoke? RO's §5.2 lader da allers til at sige det modsatte. --PhoenixV 17. aug 2007, 09:13 (CEST)
(Til Sir48): Du havde ret, det viste sig faktisk at være helt forkert - jeg har nu rettet i det og tilføjet forhåbentlig mere pålidelige kilder. --Lhademmor 17. aug 2007, 10:02 (CEST)

⇒PhoenixV: Nu har jeg ikke RO ved hånden, men artiklen Accenttegn fortæller, at accenttegn (accent aigu) i dansk retskrivning bruges til at skelne mellem homonymer - og der er jo ikke andre ord, der staves sådan.. En opringning til DSN afslører dog, at det ikke længere er forbudt at skrive "turnéer" - der er bare ikke rigtig nogen grund til accenttegnet. --Palnatoke 17. aug 2007, 10:40 (CEST)

Accenttegn er altid frivillige, så der er jo aldrig nogen "grund" til at skrive dem. Men hvis man bruger accenten i ental, giver det mening at beholde den i flertal. --PhoenixV 17. aug 2007, 10:41 (CEST)

OK - så er min begrundelse for fjernelse blot at de er grimme :-) --Palnatoke 17. aug 2007, 10:54 (CEST)

Hvilket jeg så er uenig i :) --Lhademmor 18. aug 2007, 13:03 (CEST)
Opsummering

Okay... So far kan jeg se følgende ønsker:

 1. Et ønske om et "opsummerende" afsnit - som jeg stadig ikke forstår. Omdiriger mig gerne til en anden artikel hvor et sådan afsnit eksisterer.
 2. Turnéerne skal dækkes - dette arbejder jeg på, men grundet højskoleophold er det nok tvivlsomt om det sker indenfor de næste 4 måneder.
 3. Albums bør måske behandles i deres egne artikel - bevares, albumartiklerne skal udvides voldsomt, men hvad er det mere præcist for informationer som I ønsker rykket til underartiklerne?
 4. Stavvefjel - er der flere tilbage?
 5. Skabelon:Children of Bodom skal males helt blå - det er bemærket, og vil jeg nok gøre ved lejlighed, omend det ikke er øverst på huskelisten...

Har jeg misset noget? Eller har I flere kommentarer? --Lhademmor 23. aug 2007, 19:08 (CEST)

 1. Jeg er ikke enig i, at der skal være et opsummeringsafsnit.
 2. Fint nok.
 3. Jeg mener ikke, albuminformationer skal rykkes fra hovedsiden, som de fremstår nu.
 4. Jeg har rettet første halvdel af artiklen. Ved ikke lige, hvornår jeg får taget mig sammen til anden halvdel.
 5. Enig i, at skabelonen ikke bør indeholde røde links, men det vil ikke stå i vejen for en AA-stemme fra mig.
--PhoenixV 29. aug 2007, 17:10 (CEST)
Jeg har gennemset artiklen igen (og rettet lidt småting omkring sproget). Jeg har herefter ingen væsentlige ting at bemærke om artiklen i encyklopædisk henseende - emnet kender jeg ikke noget til :). Mon ikke evalueringen er ved at kunne sluttes? --Sir48 (Thyge) 2. sep 2007, 18:35 (CEST)
Tjaah, hvis du siger det :) - så vil jeg vurdere at der kun er skabelonens blåmalelse og turnéerne der er tilbage at lave før AA? --Lhademmor 2. sep 2007, 21:52 (CEST)
...Og så lige her på målstregen har jeg indsat en ny, stor boks. Feedback, tak - er det overkill? Det var for at undgå "listeformen" som vi jo helst ikke ser. --Lhademmor 3. sep 2007, 00:33 (CEST)