Wikipedia:Kandidater til gode artikler/Compsognathus

CompsognathusRediger

Afgøres 6.13. juli 2012

StemmerRediger

KommentarerRediger

Artiklen synes stadig at indeholde en del mindre gode oversættelser (jeg går ud fra at artiklen er oversat med de fejl, jeg har fundet), og disse bør rettes inden artiklen udnævnes til mere end lovende. Det er småfejl, og bør således ikke tage mere end en times tid lige at gå igennem. --Hockeyindustrien (diskussion) 18. jun 2012, 16:55 (CEST)

Og derfor burde det da ikke være et problem? Jeg da kan godt gå det ordenligt igennem lidt senere (bold i tv) hvis ingen andre gider. Men hvis det kun er derfor at din stemme er støtter ikke, forstår jeg ikke rigtig, siden det, som du siger, ikke er et problem at gennemgå. --Altaïr Ibn-La'Ahad 18. jun 2012, 21:49 (CEST)
Bare fordi det er nemt at rette, betyder det ikke at det er uproblematisk for artiklen. Min formulering skal nærmere ses som at jeg ikke mener, at der mangler meget før jeg synes den er god. Det er småting, men på det her trin af vurderingsstigen skal det være i orden. --Hockeyindustrien (diskussion) 18. jun 2012, 22:06 (CEST)
Jeg går selv artiklen igennem fredag, hvis der ikke er andre, der har mod på det. --Hockeyindustrien (diskussion) 19. jun 2012, 22:52 (CEST)
Det er godt at du kan gøre, siden jeg ikke er her indtil d. 6 juli pga ferie. Så må vi jo se. --Altaïr Ibn-La'Ahad 20. jun 2012, 14:42 (CEST)
Det er i orden. En anden gang vil det måske være at foretrække hvis du nominerer artiklen så den har en afstemningsperiode, hvor du har tid til at reagere på respons. :-) --Hockeyindustrien (diskussion) 20. jun 2012, 15:02 (CEST)
Nå ja, det kan der da være noget om :) Det tror jeg, at jeg vil gøre fremover. --Altaïr Ibn-La'Ahad 20. jun 2012, 21:29 (CEST)

Jeg har rettet første del nu, men jeg orker ikke at rette mere lige nu. Er noget forbløffet over de tre ukritiske støtte-stemmer, artiklens sproglige niveau taget i betragtning. Meget af det er fint, men der er altså flere steder, jeg har været nødt til at konsultere engelsk Wikipedia for at forstå meningen. --Hockeyindustrien (diskussion) 22. jun 2012, 16:49 (CEST)

Helt enig - og jeg er forbløffet over kommentaren hvis det kun er derfor at din stemme er støtter ikke, forstår jeg ikke rigtig - det er bestemt ikke kun, men derimod en stor del af det at være god. Jeg synes ikke blot oversættelsen indeholder småfejl, men mener i stedet at forståelsen er på et for lavt niveau. Allerede i indledningen er der sprunget biologiske termer over, som er vigtig for en sådan artikel, og at der står var i stedet for er om arten tyder også på manglende forståelse. Desuden er tegnsætningen mangelfuld. Og ja, hvis man nominerer en artikel skal man forvente at skulle reagere på respons - hvis der ingen respons er fra nogen, vil jeg mene støtterne ikke har taget kritisk nok stilling til artiklen. --CarinaT (diskussion) 24. jun 2012, 10:57 (CEST)
Uden at være specialist i palæontologi mener jeg, at denne artikel for sit emne må siges at være praktisk talt dækkende. Artiklen har et stort antal kildehenvisninger (indrømmet, jeg har ikke efterprøvet dem) og som sådan vel dokumenteret. De hidtil fremsatte sproglige argumenter kan jeg ikke følge og slet ikke dem som grundlag for at afvise artiklen som god. Derfor har jeg ikke i det hidtidigt fremførte fundet nogen grund til at tage min bedømmelse op til overvejelse igen. Hvis ikke kritikken kan blive helt anderledes konkret og specifik håber jeg, at nomineringen går igennem. (for god ordens skyld: jeg er ikke selv forfatter eller bidragsyder til artiklen). hilsen --Rmir2 (diskussion) 24. jun 2012, 14:17 (CEST)
Her er et eksempel jeg fandt meget hurtigt (jeg gennemgik artiklen fra bunden, og dette var første sætning fra bunden):
  Dyrene er vist som sociale dyr, der jagede i flok, hvilket gjorde dem i stand til at overmande bytte i menneskestørrelse. Denne opførsel blev opfundet af skaberne af Jurassic Park fordi der ikke er nogen indikation fra fossilerne at Compsognathus (eller Procompsognathus) havde en sådan social opførsel.  
Blev opførslen opfundet fordi der ikke er nogen indikation fra fossilerne? Eller mener man ikke snarere, at opførslen må være opfundet af skaberne af Jurassic Park, for der er ikke nogen indikation fra fossilerne? Bemærk, at jeg har rettet første del af artiklen igennem, og den var fuld af mærkelige formuleringer, der ikke gav mening overhovedet. Alle støttestemmerne er afgivet før jeg rettede artiklen igennem, og det gør mig lidt bekymret, at ingen er faldet over de fejl. Her er et eksempel:
  Psykiateren og fossil samleren Joseph Oberndorfer fandt i 1859 det tyske eksemplar (BSP AS I 563), og opdagede i det samme år i det Solnhofen litografiske kalkstensgrotter nær Jachsenhausen i Riedenburg-Kelheim regionen i Bavaria.  
Den oprindelige engelske tekst skriver, at han anskaffede eksemplaret i 1859, og at det var fundet nogenlunde samtidig. Det mener jeg ikke er petitesser for en god artikel. --Hockeyindustrien (diskussion) 24. jun 2012, 14:58 (CEST)
For at uddybe mit eksempel med indledningen. Hele første afsnit er faktisk lidt volapykagtigt:
  1. Det er vigtigt at nævne, at Compsognathus er en slægt indeholdende arten Compsognathus longipes. I det hele taget er det for vildt at slægt ikke er nævnt en eneste gang i forbindelse med Compsognathus i hele artiklen, eftersom artiklen omhandler en slægt af dinosaurer.
  2. Sætningen I dag er C. longipes den eneste kendte art, selvom det større fund i Frankrig i 1970'erne engang formodedes at tilhøre en anden art, C. corallestris. har flere problemer:
    1. C. longipes er ikke den eneste kendte art, men den eneste anerkendte.
    2. Af et større fund kan man udlede at der måske er fundet flere eksemplarer, men betydningen burde entydigt være at der blev fundet et større eksemplar
    3. Jeg synes det er meget svært at læse ud af sætningen, at man troede dette større eksemplar tilhørte en anden art inden for slægten
  3. Igen vil jeg lige fremhæve det lille var i Compsognathus var en lille, tobenet, kødædende dinosaur, idet en slægt ikke kan være i datid.
Jeg synes, det er ret katastrofalt, at første afsnit i indledningen viser så mange forståelsesproblemer, så jeg synes ikke, der kan være tvivl om en afvisning. --CarinaT (diskussion) 24. jun 2012, 19:47 (CEST)

Jeg kan ikke støtte at artiklen fornuværende bliver udnævnt til en god artikel, da den efter min mening inderholder så mange sproglige fejl at hele artiklen skal gennemskrives ingen jeg vil betegne den som god. Som artiklen ser ud nu får jeg mere ud af at den franske, tyske og engelske artikel. I øvrigt så syntes jeg at det er meget uhensigtsmæssigt at den der har instillet artiklen til bedømmelse ikke selv følger debatten, på mig virker det som om det blev betraktet som en form sag at få artiklen udnævnt til at være god. --Wholle (diskussion) 24. jun 2012, 20:23 (CEST)

Lad mig først kvittere for de påpegede svagheder, som jeg ikke selv havde fanget. Lad mig dernæst udtrykke håbet om, at hvis vi fortsætter denne gennemrettelsesproces i samme tempo, så når artiklen at opfylde kravene inden afgørelsesfristens udløb. --Rmir2 (diskussion) 25. jun 2012, 18:48 (CEST)
 Konklusion:
Der er ikke konsensus om at udnævne artiklen til GA. --|EPO| COM: 22. jul 2012, 10:40 (CEST)