Wikipedia:Kategorier som mangler interwiki

Listen er baseret på en liste fra Toolserver 27. desember 2008 og vil med ujævne mellemrum blive opdateret manuelt. Dataene er genereret med følgende SQL-kommando

select page.page_title,categorylinks.cl_to from (page left join langlinks on page.page_id=langlinks.ll_from) 
left join categorylinks on page.page_id=categorylinks.cl_from 
where langlinks.ll_from is NULL and page_is_redirect=0 and page_namespace=14  into outfile "/tmp/missinginterwiki";

og derefter masseret ind i enkeltfiler med et perlscript.

Wikipedia:Kategorier som mangler interwiki/header er lagt ind øverst på alle siderne og kan evt. ændres for at lave navigationsknapper og/eller kategorisere listen. Skabelonen {{iw}} anvendes til formatering af hvert enkelt artikelnavn.

Se også Wikipedia:Interwiki og Wikipedia:Mangler interwiki