Wikipedia:Landsbybrønden/Afstemningsprocedure for LA og forslag om debat- og afstemningsside

Afstemningsprocedure for LA og forslag om debat- og afstemningsside Rediger

Hermed flyttes diskussionen om ovenfornævnte emner fra Wikipedia-diskussion:Udvælgelsesprocedure for lovende artikler :

Jeg er ikke helt med på, hvorfor en artikel skal have været ugens artikel, for at kunne komme i betragtning som en lovende artikel. Tag fx artiklen Slaget ved Poitiers: det er da unødigt spild af tid at skulle vente 4 uger på, at den bliver ugens artikel, før den kan blive en lovende artikel, og på den måde komme nærmere en status som anbefalet artikel. Artiklen Plan 9 from Outer Space er lige blevet til ugens artikel, så i princippet er den tættere på at blive en lovende artikel, end Slaget ved Poitiers er - selvom sidstnævnte på alle måder er en bedre artikel. Burde man ikke overveje, om dette er den mest hensigtsmæssige udvælgelsesproces? --ThePhasmid 19. apr 2007 kl. 00:46 (CEST)

Det kunne være du skulle kaste et blik på denne og efterfølgende diskussioner. --Broadbeer 19. apr 2007 kl. 01:13 (CEST)
Det har jeg gjort. Det medførte ikke nogen dybere indsigt. Som jeg læser debatten, så var det først og fremmest for at undgå for mange dårlige kandidater, at man valgte, at en lovende artikel først skulle have været ugens artikel. Men med alle de dårlige artikler, der har været ugens artikel gennem tiden, og alle de gode artikler, der ikke har, så synes jeg ærligt talt, det er en mærkelig regel. Der er i forvejen specifikke, særskilte regler, som en artikel skal opfylde for at blive en lovende artikel.
Som det også bliver nævnt i den debat, du henviser til, så bliver de standarder, ugens artikel skal leve op til, ikke altid opfyldt – og artikler, der bliver udnævnt til ugens artikel, bliver ikke altid forbedret af den grund. Således er mange ”svage” artikler blevet ugens artikel igennem tiderne. Nå reglerne for ugens artikel alligevel ikke overholdes, er det efter min mening en diffus og ligegyldig regel,at en artikel først skal have været ugens artikel, for så at kunne blive forfremmet til en lovende artikel.
Jeg kan ikke se, hvorfor den evalueringsproces (der faktisk virker), en lovende artikel skal igennem, ikke kan være lige så god – hvis ikke bedre - end den, den skal igennem for at blive ugens artikel. Hvis en artikel allerede har niveauet til at blive en lovende artikel – eller endda ligger over dette niveau– ser jeg absolut ingen grund til, at artiklen skal have været ugens artikel.
UA er jo nærmest bare noget vi har fordi, vi ikke har nok gode artikler til forsiden. Desuden er LA-statusen bare et forstadium til AA, der er altså ikke tale om tre forskellige udvælgelsessystemer.
Hvis man ønsker at brugere skal stræbe efter at få deres artikler gjort til AA, så er det da dumt at vælge en så unødvendigt langtrukken udvælgelsesproces.
I realiteten bliver en artikel kun god nok til at blive AA ved, at én bruger laver det meste af arbejdet hele vejen igennem. Det er den prestige, der ligger i at få AA-udmærket sin artikel, der driver værket. AA artikler bliver (næsten) aldrig til ved en fælles indsats, hvor mange brugere bidrager ligeligt. Den slags samarbejde finder ganske enkelt ikke sted. Se bare på ugens artikel, der stort set aldrig bliver forbedret ved fælles hjælp. LA er en gulerod man giver til skribenter, for ligesom at sige, at nu er der ikke så langt igen. Det er et skridt på vejen. Der er ingen grund til, at en skribent skal vente på, at en artikel først bliver nomineret til ugens artikel, for så måske at bliver valgt til en sådan et par uger senere, for så igen at vente de fire uger, der går, før artiklen rent faktisk havner på forsiden.
Det er bare min mening--ThePhasmid 19. apr 2007 kl. 19:13 (CEST)
Reglen om "tretrinsraketten" (UA -> LA -> AA) blev gennemført efter næsten et halvt års polemik omkring AA-proceduren, og diskussionen bar præg af en vis desperation, da AA-projektet simpelthen ikke virkede. Derfor blev der gennemført dette kompromis. Det er rigtigt, at i visse tilfælde virker det omsonst at skulle igennem en UA-nomination, fordi en artikel allerede tydeligvis er over dette niveau. På den anden side er der en række rigtig gode argumenter for det nye regelsæt:
  1. Hvis artiklen rent faktisk er så god, så burde den også rimelig hurtigt klare at blive valgt som UA. Dette vil forlænge processen mod AA lidt, men til gengæld vil det give ekstra tid til forbedringer (selvom det ikke er særlig ofte, at dette sker ved en UA-nominering).
  2. Det giver ens regler for alle artikler. På den måde bliver der ingen brok om, at nogle bliver fremhævet frem for andre, bare fordi en bruger har ment, at man sagtens kunne springe UA-skridtet over.
  3. Det er ikke noget problem, at mange UA-artikler slet ikke har niveauet til at blive LA, for der står tydeligt på LA-forsiden, at lovende artikler vælges blandt de bedste ugens artikler. Eftersom antallet af LA alligevel er begrænset (i realiteten), behøver ikke alle UA-artikler være LA-værdige.
  4. Jo flere "stop" på vejen til AA, desto bedre bliver kvaliteten og desto højere bliver brugerinputtet. Ja, det kan være ineffektivt, men heldigvis er reglerne designet med henblik på at stoppe bureaukratiet. Et af de største problemer med den oprindelige AA-procedure var, at der blev gået for meget op i småting. Disse små skønhedsfejl vil nemmere kunne rettes, når man har en strømlinet vurderingsproces som "tretrinsraketten".
--PhoenixV 19. apr 2007 kl. 19:24 (CEST)
Ja, det er åbenbart ikke nemt når alle skal blive enige. Jeg mener bare, det giver et unødigt flaskehalsproblem - især på sigt. Jeg synes, det er en skam, at de kvalitetsartikler da:wiki efterhånden er ved at få, ikke kommer til deres ret. Men et slet kompromis er vel bedre end ingen ting.--ThePhasmid 19. apr 2007 kl. 22:07 (CEST)
Men artiklerne kommer jo netop til deres ret – der kan bare gå lidt ekstra tid. Til gengæld sikrer vi kvalitet hele vejen og en forhåbentlig mindre pedantisk AA-"afstemning". --PhoenixV 19. apr 2007 kl. 22:08 (CEST)
Den diskussion du prøver at starte her har vi allerede haft på en af de sider jeg tidligere henviste til, og nejh det er ikke altid man får sin vilje når flere skal blive enige, det hedder demokrati. :) --Broadbeer 20. apr 2007 kl. 00:00 (CEST)
Hm .... demokrati og demokrati !!
Det kan vel diskuteres, hvor meget demokrati der er tale om, når en halv snes, hovedsageligt administratorer ved Wikipedia træffer beslutninger i en diskussion, som de fleste skribenter og brugere af Wikipedia tilsyneladende næppe aner finder sted. I lighed med mange andre tiltag i Wikipedia er der også lidt Tordenskjolds soldater over denne diskussion. Dette sagt uden i øvrigt at forholde mig til diskussionen om hhv. ugens artikler, lovende artikler, anbefalede artikler med mere. Og dog, på mig virker det mere som om en lille gruppe af brugere, ønsker et forum, hvor man kan sole sig i hinandens anerkendelse. - apw 20. apr 2007 kl. 09:22 (CEST)
Jeg er ikke klar over hvordan, du mener, AA-systemet bliver mindre pedantisk af, at artiklerne skal have været UA. Men lad nu det ligge. Og nejh, Broadbeer, den del af diskussionen, jeg ”prøver at starte”, har ikke været diskuteret på omtalte sider. Og med en stemmedeltagelse på 0,05885 % er ”demokrati” så ikke et lige lovligt stort ord at bruge?--ThePhasmid 20. apr 2007 kl. 00:27 (CEST)
AA-systemet bliver ikke mindre pedantisk, men forhåbentlig bliver selve (pseudo-)afstemningerne præget af færre slagsmål om bagateller, når de nu nemmere kan udryddes i den længere proces gennem UA og LA. Jeg glemte i øvrigt et godt argument mere for den nuværende regel: Anbefalede artikler bliver ikke vist på forsiden (endnu), så det ville da være en skam, hvis så gode artikler helt skulle forblive skjult fra offentlighedens øjne, idet man sprang UA-stadiet over. --PhoenixV 20. apr 2007 kl. 09:09 (CEST)
Angående det demokratiske aspekt: Nej, diskussioner på Wikipedia er ikke særlig demokratiske i ordets rette betydning. Men i det mindste har alle mulighed for at veje ind med deres mening. Det er jo altid er problem, at dem, der er mest aktive (dvs. ofte administratorerne), får lov til og mulighed for at råbe højest. Det ville være meget svært at konstruere en debatprocedure, som modvirkede denne tendens, med mindre man da skulle lave afstemninger på forsiden, og jeg kan slet ikke forestille mig der ramaskrig, som vores mere anarkistiske brugere ville udstøde over det.
Endelig mener jeg ikke at du, apw, har sat dig godt nok ind i hensigten med AA, hvis du mener, at det er et rent egotrip. Dansk Wikipedia lider af et imageproblem, og vi har brug for at fremvise vores allerbedste arbejde til publikum, hvis de skal blive hængende mere end det par sekunder, som det tager at læse et stubskilt. --PhoenixV 20. apr 2007 kl. 09:30 (CEST)
Diskussioner og afstemninger behøver ikke nødvendigvis at foregå på forsiden. Men det whitespace der er nederst i den højre spalte på forsiden, kunne jo bruges til et punkt, Aktuel debat, hvor der linkes til de diskussioner og debatter, der på den ene eller anden måde er af betydning for Wikipedias kvalitative udvikling. For som det er nu, skal man mere eller mindre være en garvet wikipedianer for at kunne finde frem til dem. Om det ville lokke flere aktører på banen, kan jeg givetvist ikke garantere. Men det åbner da en dør på et synligt sted. - apw 20. apr 2007 kl. 09:47 (CEST)
Jeg kan kun støtte sådan et forslag, selvom jeg egentlig endnu hellere ville have det til at være et udstillingsrum for vores anbefalede artikler. Der er ingen, der forsøger at holde nye eller mindre rutinerede brugere væk fra diskussionssiderne, så det kunne være, det var en Landsbybrønddiskussion værdig. --PhoenixV 20. apr 2007 kl. 09:51 (CEST)
Jeg synes det lyder som en god ide, og det burde nok også kunne lade sig gøre designmæssigt på en eller anden måde (jeg fandt i øvrigt kun denne diskussion fordi jeg tilfældigvis har bookmarket siden på min overvågningsliste). Tag og opret et brøndindlæg, så tager vi den derfra! --Lhademmor 20. apr 2007 kl. 16:40 (CEST)
Det her er ved at udvikle sig en principiel debat omkring demokrati og afstemning på wikipedia. Det er også helt fint. Jeg vil bare lige slå en krølle tilbage til den originale debat. PhoenixV: det er da overhovedet ikke noget godt argument. Det er da intet som helst i vejen for, at en AA bliver valgt til UA efter, den har fået AA-status. Så er jeg i øvrigt tilhænger af Bruger:apws forslag om at oprette et Aktuel debat-punk, enten på forsiden eller - måske mere nærliggende - på skribentsiden. Jeg er ligeledes tilhænger af, at der kommer et punkt på forsiden, hvor der henvises til de nyeste anbefalede artikler.--ThePhasmid 20. apr 2007 kl. 20:07 (CEST)

Efter min mening vil det være vanvid at lave UA-LA-AA-proceduren om, så kort tid efter den laaaange, møjsoooooommelige proces endelig er kommet til ende med at få nogle nye retningslinjer vedtaget. Det er bestemt ikke optimalt, at vi behøver lave så mange "stop" på vejen, for at en artikel kan blive AA, men der var brug for at gøre noget ved det gamle system. Og det lader allerede til, at den nye rutine virker: Se bare på romersk religion og Første Mosebog, der begge er blevet forbedrede på hvert stop i tretrinsraketten. Jeg vil meget gerne have, at vi giver det nye system lidt mere tid, for som jeg har skrevet ovenfor, betyder UA-"forhindringen" ikke mere end nogle ugers ekstra ventetid for en artikel. Mht. at referere til afstemninger på forsiden er jeg helt klart tilhænger af forslaget. Desuden kunne jeg godt tænke mig, at der kom en farvet linje under "Ugens artikel"-rubrikken, hvor der blev henvist til vores anbefalede artikler. --PhoenixV 22. apr 2007 kl. 00:02 (CEST)

Den farvede linje kunne være en god ide, og jeg mener heller ikke vi bør lave proceduren om (endnu, ihvertfald). --Lhademmor 22. apr 2007 kl. 16:26 (CEST)
Rigtig god ide med promovering af AA-projektet, det er jo derfor vi gør det. Har allerede foreslået noget lign. her. Synes det er fedt at vores AA-projekt har så høj en standart. Det gør det sjovere at lave artikler... :-) Argumentet med at det er et stort problem at vente fire uger synes jeg er tragikomisk når vi har ventet SÅÅ lang tid på at kunne nominere til AA. Personligt synes jeg det er en udemærket flaskehals, for så bliver UA bedre...--MortenKristensen 23. apr 2007 kl. 10:35 (CEST)
Det er i orden ikke at dele min indignation over den, efter min mening, unødvendigt regelrette og langtrukne udvælgelsesproces. Men ikke at ville ændre systemet, alene med den begrundelse, at det er for besværligt og bureaukratisk at ændre eller vedtage noget på Wikipedia, er da det ”vanvittige” og ”tragikomiske” i denne her sammenhæng. Hvis man mener, det er for besværligt at ændre reglerne på Wikipedia, burde man tage fat i det problem, i stedet for at lade stå til. For så er der da et eller andet i vejen med det ellers så højt besungne Wikipedia-demokrati.
I siger, at ideen med det nuværende system, er at sikre, at der kommer gode artikler på forsiden, samtidig med, at artiklerne bliver forbedret undervejs i ”tretrinsraketten”. Så kan det undre mig, at man har valgt system, der i realiteten forhindre de anbefalede artikler i nogensinde at komme på forsiden - de har nemlig allerede været der - i deres middelmådige og mangelfulde version, selvfølgelig. En artikel kan jo ikke blive ugens artikel to gange.
Det er jo bare en formalitet, at artiklerne skal vælges til UA først, de bliver jo (i langt de fleste tilfælde) alligevel ikke nævneværdigt forbedret i UA-processen. Som hovedregel er en artikel enten så god, at den kunne være blevet LA med det samme, eller også er den så ”dårlig”, at den heller ikke kan vælges til LA efter, den har været UA.
Vil man beholde det her udvælgelsessystem, så sørg dog i det mindste for at få vores anbefalede artikler på forsiden. Og gerne efter, de er blevet anbefalet. --ThePhasmid 24. apr 2007 kl. 00:56 (CEST)
Der er ikke nogen, der har sagt, at uvælgelsesproceduren ikke skal ændres, fordi det er for svært at få gennemført noget på Wikipedia. Problemet er bare, at sagen lige er blevet diskuteret, og at vi kom frem til dette kompromis. Det vil derfor være ærgerligt ikke i det mindste at give det et par måneder til at vise sit værd. AA-idéen blev først indført lang tid efter, at UA-systemet var sat i gang, og derfor er det sidstnævnte, der stadig får al interesssen fra wikipedianerne. Vi bliver nødt til først at have en bredere vifte af AA-artikler, før det kan komme på tale at fremvise dem i stedet for UA på forsiden, men hvis det fortsætter som nu – dvs. at ingen lægger mærke til/alle lader som om, de ikke lægger mærke til AA-afstemningerne – kommer vi aldrig så langt. Derfor er det vigtigste at få folk med på projektet, hvorefter vi en gang kan finpudse udvælgelsesproceduren. --PhoenixV 24. apr 2007 kl. 08:32 (CEST)
Jeg skrev tidligere
Det kunne være du skulle kaste et blik på denne og efterfølgende diskussioner.

med henvisning til de diskussioner PhoenixV omtaler. Hvis vi skulle bruge al vores energi på at lave om på projekterne hver gang en ny bruger havde kritik af dem kunne vi ligeså godt nedlægge dem, da vi så brugte al tiden på diskussion. Som sagt er de nuværende regler et kompromis. Det vil sige at nogen har "tabt", altså de har ikke fået deres vilje 100% og sådan må det nødvendigvis være på et demokratisk side (ja stemmeprocenten er lav men >90% af vores brugere har alligevel <10 redigeringer). Så som PhoenixV skriver: Lad nu de nye regler køre i en periode og hvis de slet ikke virker kan vi overvejde en ny diskussion. Og mht. fremvisning af AA artikler synes jeg der bør være >10-20 artikler før det overhovedet giver mening. --Broadbeer 24. apr 2007 kl. 12:23 (CEST)