Wikipedia:Landsbybrønden/Containerkategorier

ContainerkategorierRediger

Jeg har i længe tid kigget på containerkategorier eller forældrekategorier. Det er kategorier, som kun er regnet til at indeholder underkategorier ud fra kategoris art.

Det bedste eksempel er kategorier, som er i formen "<emne> efter <underopdeling>" - fx Kategori:Personer efter nationalitet, som er beregnet til at holde kategorier, hvor man opdeler kategorier efter land. Men det kan også være fx efter kommune, region, fylke, delstat, type og parti.

Men der kan også være andre tilfælge. Det kan være et emne, som kategorimæssigt er opdelt i delemner. Fx Kategori:Ukendte parametre, som er opdelte efter skabelon eller Kategori:Artikler med musikhenvisninger, som er opdelt efter status. Og der kan være andre eksempler.

Jeg har mest brugt det til at holde styr på vedligeholdelseskategorier, når jeg gerne vil se, hvad kategorierne bliver brugt til. Fx er der nogle kategori, som er mærket som skjult kategori, som brugers i hierarki for andre navnerum, hvor det er en kategori, som bruge af kategorier, hvor det ved gennemgangen viser sig, at det ikke er relevant at mærke kategorierne som skjulte. Men mere relevant at mærke som en containerkategori.

Jeg bruger containerkategori som betegnelse, da det er den betegnelse som den engelske Wikipedia bruger. En direkte oversættelse kunne være beholderkategori. Men jeg har overvejet samlekategori. På den engelske Wikipedia blev skabelon-navnet ændret fra parent category til container category i 2009, som en del af en sammenskrivningsforslag. Kategorien blev omdøbt i 2010 med med dette forslag. Vi har Skabelon:Forældrekategori, hvor navngivning må været kommet fra den norske Wikipedia. Som det bemærkes i sammenskrivningsforslaget for den engelske skabelon, så forældrekategori ikke nær som generelt betegnelse som container-kategori. Men jeg er åben for forslag til navngivning.

Der er 2 skabeloner, som kan bruges mærkning af {{forældrekategori}}, som kan bruge i indholdskategorier eller {{vedligeholdelseskategori|container=yes}}, som kan bruges i vedligeholdelseskategorier. De viser pt. kun at kategorien er en containerkategori. Og det er nok til at jeg bruge til at danne rapporter på. Og jeg kigger også på en skabelon, som kan bruges i stub-kategorier (er kun relevant i nogle få kategorier).

Men jeg har overvejet om at oprette en kategori for containerkategorier, som fx en:Category:Container categories (Category:Container categories (Q4048796)). Men da jeg i forvejen har haft mulighed at hente de mærket artikler via databasen, så jeg ikke haft et stor behov for kategorien. Men hvis andre kan bruge den kategori, så bør den oprettes. Den kræver kun en ændring af 2 skabeloner for at få den i brug. Og jeg også ventet med det pga. at jeg vil gerne have input på navngivning først.

Jeg har lavet et par lister.

Hvis kategorien for container-kategorier bliver oprettet, kunne det overvejes at forsyne de relevante kategorier med en relevant skabelon med bot. Men første omgang kan listen bruges. Men det er ret mange kategorier, som skal mærkes. --Steen Th (diskussion) 18. maj 2020, 23:41 (CEST)

Et lille afklarende spørgsmål: Hvorfor? Aka: Hvad skulle det hjælpe hvem med at gøre? (Jeg kunne godt ønske mig kombinations-kategorier afløst af tags, men det hører hjemme i Wikimedia.) -- Poul G disk. 19. maj 2020, 08:51 (CEST)
Det primære formålet med mit indlæg er at gøre opmærksom på begrebet containerkategorier. Jeg regnende ikke med at mange kendte til det, anden end hvis man kigger dybt i kategorier på specielt den engelske Wikipedia.
Men det som kan diskutteres er:
  • Skal vi mærke kategorier, som kan betegnes som containerkategorier? Jeg har tjekket den engelske Wikipedia. De har ikke lagt ud på alle relevante kategorier. Så det er et spørgsmål ambitionsniveau. Det er relativ nemt at finde relevant kategorier, som kan komme på en liste.
  • Skal vi tjekke efter om der er andre sider fra andre navnerum end underkategorier i containerkategorier, som enten er mærket eller opført på en liste? Der er et spørgsmål en forventning om, hvor sider lægges i kategorier. Og jeg har haft en diskussion om det i et konkret tilfælge.
  • Evt. skal vi justere navnet på begrebet?
Jeg regner ikke mange vil et evt. mærkning i praksis, men det vil være rart at man er opmærksom på det i det mindste. --Steen Th (diskussion) 20. maj 2020, 12:05 (CEST)