Wikipedia:Landsbybrønden/Må Patent- og Varemærkestyrelsen redigere på Wikipedia?

Må Patent- og Varemærkestyrelsen redigere på Wikipedia?Rediger

Kære wikipedianere

I Patent- og Varemærkestyrelsen har vi gennem lidt tid overvejet at begynde at redigere lidt i de artikler på Wikipedia, som handler om vores område. Vi vil gerne være med til at sikre korrekt og fyldestgørende information - ikke bare på vores egen hjemmeside, men også på Wikipedia, der jo for mange er en vigtig kilde til almindelig information. Målet er ikke at promovere os selv som styrelse eller liste politiske budskaber om immaterialret ind i artiklerne, men derimod bare at forbedre dækningen af vores område på Wikipedias egne præmisser. I første omgang vil vi gerne rette i artiklerne om varemærke og design - og udbygge med relevante, relaterede artikler inden for dét område.

Der har været nogle uheldige sager om organisationer og enkeltpersoner, der har forsøgt at manipulere artikler, som de har en åbenlys interesse i - og der er også kommet et øget fokus på det i medierne her på det sidste, bl.a. ifm. wikiscanneren. Her er det vigtigt for os at spille med helt åbne kort - dvs. det skal fremgå tydeligt af vores brugerside(r), hvem vi er. Men vi vil også gerne sikre os på forhånd, at der er opbakning blandt administratorer og andre wikipedianere til, at vi går i gang med projektet.

Derfor: er det i orden, at vi prøver at redigere lidt? Og vil I foretrække, at vi bruger én fælles profil (fx dkpto, som står for Danish Patent and Trademark Office), eller skal vi oprette én til hver, der vil redigere?

Endelig vil jeg lige nævne, at jeg selv har skrevet speciale om Wikipedia for et års tid siden - derfor er jeg helt indforstået med retningslinjerne osv., og jeg vil også sørge for den nødvendige oplæring af dem, der skal redigere.

Bedste hilsner

Anders Due, kommunikationsmedarbejder, Patent- og Varemærkestyrelsen, telefon 43 50 83 72, adu@dkpto.dk,

--Dkpto 17. sep 2007, 17:15 (CEST)

Jeg vil nok foretrække, at I opretter jer med hver jeres profil - det vil gøre diskussionen på Wikipedia lettere, lige som det vil gøre at I har mulighed for at tale med hver jeres tunge og ikke bare være en "corporate voice". I slipper også for at være nødt til at diskutere indbyrdes, før I svarer på spørgsmål. I skal i øvrigt være overordentligt velkomne! --Palnatoke 17. sep 2007, 17:20 (CEST)
Det synes jeg heller ikke er noget problem. Men hvis i opretter en bruger, er det som Palnatoke siger nok bedst, at det bliver jeres egen personlige profil. God fornøjelse med redigeringen. --Rasmus81 17. sep 2007, 17:36 (CEST)
Enig. Har ingen indvendinger imod mere korrekt og fyldestgørende bidrag.--Froztbyte 17. sep 2007, 17:46 (CEST)
Jeg ser en række praktiske problemer, hvis flere personer dele samme bruger. Det har før voldt problemer og vil helt sikkert volde problemer fremover. Hvis enkeltpersoner blot overholder Wikipedias regler/normer, så er jeg sådan set ligeglad med, hvor vedkommende arbejder til dagligt. --|EPO| 17. sep 2007, 17:58 (CEST)

For et års tid siden, ville jeg med henvisning til principperne i Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er og temaet i Wikipedia:Selvbiografier, have modsat mig, at man gik ind, og redigerede i egne artikler eller artikler, der omhandler det firma, man er tilknyttet.

Men efterhånden som der gives køb på de principper og konsensusafgørelser, der tidligere har været taget hensyn til - senest artikelkonkurrencen, hvor enkeltmandspræstationer skal fremhæves og belønnes på bekostning af det fælles arbejde - vil jeg ikke modsætte mig, at Patent- og Varemærkestyrelsen går ind og skriver om sig selv.

Men, jeg vil da ikke undlade at spørge mine medskribenter: Hvis nu AP Møller, SAS, diverse politikere, musikere og sportsudøvere også gerne vil redigere i relevante artikler, bare at forbedre dækningen af vores område på Wikipedias egne præmisser, vil man så være lige så imødekommende til en eventuel forespørgsel. - apw 17. sep 2007, 18:22 (CEST)

Kedeligt at høre at du har opgivet Wikipedia, men som EPO skriver så er det ret ligemeget hvor folk arbejder hvis de skriver neutralt. (Jeg kan da sagtens skrive en masse positivt om et stort firma uden at have noget med det at gøre, men jeg håber at det så ville blive fjernet). --Broadbeer, Thomas 17. sep 2007, 20:47 (CEST)
Til DKPTO: Hvis i redigerer bør i oprette en konto pr. person og skrive at i er tilknyttet Patent- og Varemærkestyrelsen på jeres brugersider. Jeg ser ikke noget problem i at i redigerer i Wikipedia så længe i holder jer fra at redigere i artiklen om jer selv. I bør være opmærksomme på at få lavet nogle gode kildehenvisninger (helst med <ref>Fodnoter</ref>) så vi andre kan verificere jeres oplysninger.
Til Apw: Jeg synes det er lidt mærkeligt at du ikke modsætter dig når resten af teksten i dit indlæg er en lang klagesang. At DKPTO skriver om intellektuelle rettigheder og patenter svarer i min optik til en sløjdlærer der skriver om sløjd, hvilket jeg har svært ved at se problemet i. --Morten LJ 17. sep 2007, 18:56 (CEST)
Til Morten: Det er nu ikke så mærkeligt, at jeg ikke modsætter mig, at DKPTO skriver om sig selv. Som jeg nævner i mit tidligere indlæg, synes jeg, at Wikipedia allerede har opgivet sin integritet og store dele af sin encyklopædiske uafhængighed. I hvert fald i den danske udgave. Min fornemmelse er, at man andre steder ikke i samme grad, gør det.
Vedrørende allegorien til sløjdlæreren, synes jeg, den falder lidt ved siden af. Med den argumentation er det jo frit frem for enhver politisk og kommerciel interesse, at skrive om intellektuelle aspekter ved sit virke. Og skulle vi ikke i samme åndedrag fjerne punkt 19 på Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er, nu det punkt alligevel ikke har nogen nævneværdig værdi.
F.eks. kunne Shell og Exxon sikkert skrive gode artikler om olieudvinding og international prisfastsættelser, og diverse politikere kunne gøre det samme om netop deres felt. Men vil det være encyklpædiske artikler eller selvpromovering ? - Men som sagt, jeg har intet imod, at DKPTO skriver om sig selv, så længe andre institutioner, virksomheder og organisationer får samme rettigheder. - apw 17. sep 2007, 19:16 (CEST)

Umiddelbart har jeg svært ved at se der skulle være noget odiøst i at en organisation bidrager på de områder den besidder ekspertise indenfor. En af styrkerne ved wikipedia, det er i det mindste hvad jeg siger til medierne, er jo at det er folk der ved noget, der skriver. Som Morten skriver ovenfor, kan jeg ikke se noget forgjort i at der kommer noget faglig ballast med ind i artiklerne om immaterielret. For den sags skyld heller ikke en saglig og konkret forklaring på hvad Patent- og Varemærkestyelsen egentlig er for en størrelse. Der er jeg sikkert uenig med nogle, men jeg har lidt svært ved at se hvordan viden om et emne i sig selv er diskvalificerende til at skrive om det. -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 17. sep 2007, 19:10 (CEST)

Tak for jeres kommentarer - jeg er glad for, at der er nogenlunde generel opbakning til, at vi kaster os ud i det. Og også fint at der er klar enighed om, at vi skriver som enkeltpersoner (denne kommentar dog bare som Dkpto af mangel på bedre).
Til Apw: Jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål, du rejser - og det har jo været oppe tidligere i andre sammenhænge. Men Patent- og Varemærkestyrelsen hører jo til dem, der ved mest om varemærkeret, og derfor synes jeg, det giver mening, at vi også giver vores besyv med - som Wegge jo også skriver. Desuden forestiller jeg mig, at vi vil skrive om projektet på vores blog og ad den vej også give andre kompetente personer (som bestemt ikke er i lommen på Patent- og Varemærkestyrelsen) anledning til at kigge forbi Wikipedia og rette op, hvis vi på nogen måde skulle være unuancerede. Jeg synes dog ikke, at vi bør skrive selve artiklen om Patent- og Varemærkestyrelsen - der går min grænse nok for, hvornår man er inhabil. --Anders/--Dkpto 17. sep 2007, 19:24 (CEST)
De tidligere bidragsydere har allerede formuleret min holdning, men for en god ordens skyld er jeg også for (med hver jeres brugerkonto), og synes at det er et ekstra forsonende træk at henvendelsen sker på denne måde :-). Velkommen og god redigeringslyst.--Jørgen 17. sep 2007, 19:30 (CEST)
Apw: Hvordan har vi opgivet vores "integritet og store dele af sin encyklopædiske uafhængighed"? Og hvordan kan vi forhindre Exxon i at skrive på Wikipedia? Vi tilbyder jo alle bidragydere fuldstændig anonymitet (hvis de registrerer sig som brugere). Forskellen på Exxon og DKPTO er som jeg ser det at Exxon har en interesse i at et bestemt budskab kommer frem (måske at global opvarmning skyldes rygning eller det øgede forbrug af pasta) hvorimod DKPTO kun har interesse i at den brede befolkning får en større viden om patenter og intellektuelle rettigheder generelt. Exxon-eksemplet strider tydeligt mod pkt. 19 i Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er hvad DKPTO's redigeringer ikke gør. --Morten LJ 17. sep 2007, 19:46 (CEST)
Ligesom Morten LJ kunne jeg godt tænke mig en uddybning af apws "beskyldninger". --Broadbeer, Thomas 17. sep 2007, 20:52 (CEST)
Der er nu ikke så meget mere at tilføje. I mit første indlæg i denne debat henviste jeg til siderne Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er og Wikipedia:Selvbiografier. Der har tidligere været en del debat omkring enkeltpersoner, foreninger og mindre politiske partier, når det blev klart, at det var folk fra egne rækker, som enten skrev, eller redigerede artikler, som omhandlede dem selv. Men jeg kan forstå på denne diskussion, at det forbehold ikke gælder når Patent- og Varemærkestyrelsen, som jo er underlagt Økonomi- og Erhvervsministeriet, ønsker at bidrage. Og det er jo interessant i forhold de nævnte sider om selvbiografi og principper.
Det åbner en række af muligheder for de forskellige ministerier at bidrage til Wikipedia med det stof og det budskab, de synes skal eller bør være her. Jeg tvivler stærkt på, at man vil finde stof i de artikler, der på nogen måde stiller sig kritisk til eget arbejde. Og når først den politiske administration og interesser får frit lejde, har jeg mere end almindeligt svært ved at se, hvordan man skal kunne argumentere imod, at de kommercielle og personlige interesser må gøre det samme. Og på den måde opgiver vi langsomt men sikkert Wikipedias integritet og encyklopædiske uafhængighed.
Men som sagt, vil jeg ikke modsætte mig accepten - blot tage den til efterretning, og måske henvise til den, næste gang en musiker, et firma eller lokal politikerspire ønsker at skrive en artikel om sig selv og sit arbejdsområde, og der smækkes en Hej Mor på. - apw 18. sep 2007, 01:39 (CEST)

Hmm lad os tage den på en anden måde. Vi har følgende 2 scenarioer:

  1. "Vores venner" opretter en konto ligesom alle andre og begynder at bidrage til artikler. Måske bliver de ændringer de laver patruljeret måske ikke.
  2. "Vores venner" opretter et indlæg på landsbybrønden og fortæller at de vil bidrage til nogle artikler, men ikke om dem selv, og vi har nu mulighed for at vide hvilke artikler vi evt. skal overvåge lidt mere.

Nu kan du jo så selv vælge hvad for en du synes bedst om. --Broadbeer, Thomas 18. sep 2007, 02:14 (CEST)

Jeg deler langt hen af vejen APW's bekymring for at vi åbner for en ladeport med reklame og selvbiografier, men omvendt sætter jeg stor pris på at patent og varemærkestyrelsen spiller med åbne kort, og henvender sig først. Der er jo ikke tale om at give dem nogen eksklusiv ret på det de skriver, og ved at de giver sig til kende vil der nok blive holdt ekstra øje med POV. Jeg kan også se en stor fordel i at få et kvalificeret indput i kompliceret juridisk stof, men vi skal helt klart være på vagt over for skjulte dagsordener. Så mit bud er at se hvad de kommer med, og så ta' den derfra - som med alle andre bidrag; Det er forøvrigt også set at selvbiografier har været så NPOV at de er blevet som almindelige artikler.(Skrev Nico (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
For nu at tega et eksempel: Flere af forfatterne til artiklen om FDM er nok lidt for tæt på - men de spiller med forholdsvis åbne kort, så det er ikke så slemt igen. --Palnatoke 18. sep 2007, 10:10 (CEST)
Til Nico: jeg mener ikke der gives eksklusiv ret til styrelsen, men omvendt kan vi jo netop ikke forhindre dem i at redigere i Wikipedia og derfor gives der gode råd om hvordan de bør opføre sig. Som sagt kunne de have sneget sig ind af "bagdøren" og apw og alle andre var ikke blevet forarget men en masse artikler kunne til gængæld være blevet fyldt med POV uden nogen umiddelbart havde opdaget det. Så det der sker her er da at foretrække og hvis AP Møller vil redigere skal de da være velkomne, men deres indlæg skal jo ikke revideres anderledes end alle andres. --Broadbeer, Thomas 18. sep 2007, 13:56 (CEST)

Godt - så tror jeg, at jeg vil prøve at opsummere. Altså: der er generel opbakning til, at vi går i gang med projektet på betingelse af, at:

  • Vi skriver under hvert sit navn i stedet for ét fælles - jeg foreslår initialer + "dkpto" - og så selvfølgelig også mere information på brugerside som fx her.
  • Vi skriver selvfølgelig ikke artiklen Patent- og Varemærkestyrelsen.
  • Vi gør vores bedste for at overholde alle normer på Wikipedia, herunder NPOV, brug af kildehenvisninger osv.
  • Vi inviterer andre med viden på området til også at bidrage til artiklerne, så de bliver så nuancerede som muligt.
  • Administratorer og andre wikipedianere sørger for at holde et kritisk øje med vores redigeringer - såvel som med alle andres redigeringer.

Flere kommentarer, indvendinger og gode råd er selvfølgelig stadig velkomne - det var ikke for at lukke diskussionen som sådan. --Adu dkpto 18. sep 2007, 14:33 (CEST)

Nu er det måske lidt uheldigt, at Patent- og Varemærkestyrelsen kom lidt i klemme i denne diskussion. Mine indlæg og forbehold skal ikke ses som et angreb på dem - men mere som generelle betragtninger i forhold til de nedfældede principper og retningslinjer, der tidligere har været benyttet og håndhævet i Wikipedia. Og i lighed med Nico's indlæg lidt højere oppe på siden, synes jeg også, det er prisværdigt, at Patent- og Varemærkestyrelsen er så åbne omkring projektet. Så der skal da også lyde en velkomst til dem herfra.
Og så lige en kommentar til Broadbeer: Jeg er på ingen måde forarget - måske lidt skuffet generelt over, at Wikipedia i mine øjne langsomt er ved at bevæge sig fra en troværdig encyklopædi til noget, der begynder at ligne omridset af et kulørt internetmedie med konkurrencer, forholdsvis mange kendisartikler og artikler med populistisk indhold, som sætter de videnstunge artikler lidt i baggrunden. Det er jo lige før, der blot mangler en ugentlig kryds og tværs og en side med soduko. Men det bliver måske det næste projekt, som søsættes herinde. - apw 18. sep 2007, 15:04 (CEST)
Nu skal vi ikke ud i en længere diskussion om Wikipedia her, men kendisartikler hvad mener du med det? Artikler om skuespillere og andre kendte mennesker, som vel også har en encyklopædisk relevans, eller hvad? --Broadbeer, Thomas 18. sep 2007, 16:02 (CEST)
Jo, da - skuespillere, popsild og andre kendte mennesker har encyklopædisk relevans, og der bør også skrives artikler om dem. Det er ikke de artikler som isoleret fænomen, jeg har noget imod. Læg mærke til, at jeg nævner dem i en større kontekst. Jeg kunne også have nævnt de mange ultrakorte artikler, der som oftest blot bekræfter det, man i forvejen vidste, eller beskrivelsen af Bo Warmings toiletvaner - og sådan kunne man blive ved. Hver for sig kan deres relevans sikkert forsvares. Men samlet set er de ikke med til at udvikle Wikipedia kvalitativt - kun kvantitativt. Underforstået at mange bække små, gør en stor å. Og der viser sig tendenser for tiden i Wikipedia, der gør, at der via de mange bække er ved at komme lidt Se & Hør over encyklopædien. Og synes jeg er synd, for det vil alt andet lige gå ud over Wikipedias autoritet og troværdighed på længere sigt. - apw 18. sep 2007, 17:00 (CEST)
Apw: Tak for velkomsten - og ingen sure miner her, jeg er helt med på, at det er en principiel diskussion, du tager op. --Adu dkpto 18. sep 2007, 15:22 (CEST)
Nu er der jo faktisk åbnet op for en princiepiel Wikipedia-diskussion, så jeg hopper lige med. Hvis man mener at artikler om Britney Spears eller Tokio Hotel ikke har relevans for Wikipedia, så synes jeg måske man er en kende for hovski-snovski. Vi skal og vi kan faktisk alle sammen være her, og vi skal ikke ligge under for hinandens encyklopædiske præferencer. Og hvis nogle har lyst til at lave nogle projekter, der ikke relaterer sig til at skrive om 7-årskrigen, så lad dog de projekter køre i fred. De generer jo ikke nogen.--Rasmus81 18. sep 2007, 16:55 (CEST)
Kan jeg ikke få jer til at svare nederst i diskussionen så kronologien opretholdes vertikalt, ellers er det umuligt at følge en diskussion. Se Hjælp:Diskussionssider pkt. 4. --Morten LJ 18. sep 2007, 19:14 (CEST)
Jeg tror ikke det var det apw mente Rasmus81. --Broadbeer, Thomas 18. sep 2007, 23:40 (CEST)
Det lyder da godt at medarbejdere fra en offentlig styrelse ønsker at bidrage med materiale om deres arbejdsområde. Den slags fagkundskab er normalt svær at få fat på, og så undgår vi andre måske også at skulle opfinde den dybe tallerken igen. Der gælder selvfølgelig samme krav om neutralitet som for alle os andre, og hver mand bør redigere med sit eget brugernavn. På samme måde har vi jo fået en masse positivt materiale fra en medarbejder i Udenrigstjensten. Valentin 19. sep 2007, 11:06 (CEST)

Så - nu har vi fået lavet nogle redigeringer! Aba_dkpto har været i gang, og en revision (af Varemærke) og to nye artikler (EU-varemærket og Madrid-protokollen) er det blevet til i denne omgang. Tjek endelig, at vi har gjort alt, som det skal gøres - og vi vil også selv invitere andre kendere på området til at gå ind og sikre, at det er tilstrækkeligt nuanceret.--Adu dkpto 12. okt 2007, 16:51 (CEST)