Wikipedia:Politik for diskussionssider

Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genvej:
WP:POLDISK

En diskussionsside er en særlig Wikipedia-side, der er tilknyttet en emneside, f.eks. artikler, kategorier, skabeloner og brugersider. Diskussionssider er primært beregnet til at diskutere indholdet på den tilhørende artikel med henblik med forbedringer af den. Undtagelsen er dog brugerdiskussionssider, der primært er beregnet til kontakt med den pågældende bruger.

Nærværende politik beskæftiger sig primært med opførsel og hvad man må og ikke må på diskussionssider. For råd og hjælp til praktisk brug henvises til Hjælp:Diskussionssider.

Formål med diskussionssider redigér

På Wikipedia er hovedformålet med en diskussionsside at hjælpe med til at forbedre indholdet af en artikel, kategori, skabelon eller tilsvarende, så vi får en bedre encyklopædi. Spørgsmål, udfordringer, uddrag af artiklen, argumenter for at ændre artiklen og kommentarer om artiklen er altsammen helt i orden.

Wikipedianere mener generelt at det er en dårlig idé at bruge diskussionssider kun til at drøfte emnefaget - Wikipedia er trods alt et encyklopædi, ikke et diskussionsforum. Det vil så sige, diskussionen skulle helst angå artiklen, ikke emnet. Alternativet ville være, at vi sandede til i indlæg om alt mellem himmel og jord, uden at det førte til forbedringer af af artiklen, og som ingen havde glæde af.

Virkeligheden er dog at ingen Wikipedianer er perfekt. Emner bliver ind imellem diskuteret på diskussionssiderne, og dette leder endda også nogle gange til bedre artikelsider. Her på Wikipedia er vi ret tolerante, og det sker da at de fleste Wikipedianere kommer til at drøfte noget uencyklopædisk nu og da.

Opførsel redigér

Helt basalt gælder for opførsel på diskussionssider og for dens sags skyld også på alle andre sider: hold en pæn og sober tone og respekter at andre har lov at have andre meninger, og at du ikke kan bestemme over indholdet.

Wikipedia er åben for brugere med alle mulige baggrunde, forudsætninger og holdninger. Der skal helst være plads til alle, så længe de opfører sig ordenligt, men det forudsætter at alle brugere viser hensyn til hinanden og respekterer de fælles spilleregler i form af politikker og normer. Indledningsvis forventes man derfor at skrive i en pæn tone og gerne konstruktivt - også når man er ophidset over noget. Det modsatte kan nemlig meget vel resultere i, at andre også bliver ophidsede og vil i hvert fald aldrig bidrage til at løse konflikter.

Dernæst er det særdeles vigtigt at respektere, at andre har lov at have andre meninger, og at de nogle gange skriver ting, man ikke bryder sig om. Man kan ikke forvente, at alle andre automatisk bakker en op. Tværtimod er alle andre i deres fulde ret til at have andre holdninger og om nødvendigt til at komme med påpegelser, kritik og advarsler. De skal ikke angribes eller behandles nedladende af den grund. For det er nemlig en vigtig måde at sikre, at alle sider af en sag bliver belyst, og for at sikre at enkelte brugere ikke sætter sig udover politikker og normer. Men det betyder også, at man nogle gange må finde sig i, at man ikke kan få sin vilje. Ligesom man heller ikke kan forlange, at diskussioner skal foregå på en bestemt måde eller skal ændres eller gå om, bare fordi de ikke lige har det ønskede forløb.

Endvidere forventes brugerne at være ærlige. Bevidst angivelse af urigtige oplysninger er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at oprette ekstra brugerkonti, såkaldte sokkedukker, da det kan påvirke diskussioner og bruges til at omgå blokeringer. Indlæg og eventuelle stemmer fra sokkedukker har af samme årsag ingen gyldighed. Derudover kan der ses bort fra organiserede forsøg på at påvirke diskussioner, f.eks. sletningsforslag, og brugere der er eller må skønnes at være aktive på andres vegne.

Omhandler emnesiden eller diskussionen levende personer, aktive virksomheder og lignende skal der tages hensyn til det, da det kan få betydning for de pågældende. I den forbindelse forventes brugerne derfor også at respektere gældende lovgivning om injurier, persondata, fortrolige opysninger mv. Derimod kan der ikke kræves taget hensyn ved for eksempel afdøde personer eller geografiske lokaliteter. Det er ikke Wikipedias opgave at foretage skønmalerier eller pynte på folks eftermæle.

Brugere, der ikke kan opføre sig ordenligt i diskussioner eller i øvrigt, vil i første omgang normalt få en-to advarsler, men i gentagelsestilfælde kan en administrator blokere vedkommende. Yderligere gentagelser vil medføre nye blokeringer af stadig længere varighed. En blokeret bruger vil normalt stadig kunne redigere sin brugerdiskussionsside, men hvis denne ret misbruges, kan den fratages.

Brugerdiskussionssider redigér

Hver bruger har en egen brugerdiskussionsside. Siden er personlig og primært beregnet til kontakt med den pågældende bruger. Det skal imidlertid understreges, at siden ikke er brugerens ejendom, og man kan derfor ikke bestemme over indlæg eller forbyde andre at skrive på ens diskussionsside. Til gengæld forventes andre at undlade redigering af selve brugersiden, så længe den i øvrigt overholder de relevante politikker og normer. Brugerdiskussionssiden skal i øvrigt ikke bruges til linksamlinger, privat sandkasse eller lignende; her forventes man i stedet at oprette undersider til brugersiden.

Vil man henvende sig til en given bruger, skriver man et indlæg på vedkommendes brugerdiskussionsside (ikke på brugersiden). Bemærk dog at siden kan læses af alle, så hvis man vil skrive noget af privat eller fortrolig karakter, så brug e-mail i stedet. Er emnet derimod ikke af fortrolig karakter, bør man benytte brugerdiskussionssiden, så andre ved hvad der sker og hvorfor.

Skriver andre noget på ens diskussionsside, svarer man også der for at sikre, at diskussionen forbliver samlet, og for at andre nemmere kan overskue den. Bemærk at det er tilladt at deltage i diskussioner på andres brugerdiskusssionssider og eventuelt svare på henvendelser. Får diskussionen principiel karakter kan det komme på tale at flytte eller fortsætte den andet steds, f.eks. på Landsbybrønden.

Vil man henvende sig til mange brugere på en gang, anbefales det at skrive på et generelt forum, hvor alle kan se det. Det kan for eksempel gøres på Landsbybrønden, Nybegynderforummet eller ved at oprette en anmodning om administratorassistance. Masseindsættelse af enslydende uopfordrede indlæg får derimod nemt karakter af spam og bliver derved til mere gene end gavn, hvorfor det frabedes.

Det er ikke tilladt at slette indlæg på brugerdiskussionssider, hverken egne eller andres, heller ikke velkomstskabelonen. Andre skal kunne se, hvad der er diskuteret, og om der har været påpegelser, kritik eller advarsler, der eventuelt skal følges op på. Derimod kan afsluttede diskussioner arkiveres, hvilket er beskrevet længere nede. Det forventes dog, at man venter mindst en uge med at arkivere efter seneste indlæg i en given diskussion. Dette for at sikre at enkelte brugere ikke uden videre gemmer indlæg væk, de ikke bryder sig om. Modsat er der dog intet krav om at arkivere, en del brugere har således flere år gamle diskussioner til at stå, men med tiden kan det dog blive ønskeligt af hensyn til overskueligheden.

Redigering af egne indlæg redigér

Det kan ske, at man opdager en meningsforstyrende fejl eller bare en stavefejl umiddelbart efter, at man har skrevet et indlæg. Normalt vil der ikke være noget i vejen for at rette det, om end det anbefales at bruge forhåndsvisning og almindelig korrekturlæsning for at undgå, at det bliver nødvendigt. Herefter bør man dog undgå redigeringer, da det kan give anledning til forvirring. Og svarer andre først på noget, man har skrevet, er det ikke længere tilladt at ændre eller rette, da det kan give et misvisende indtryk af diskussionens forløb. Fortryder man sit indlæg herefter, eller vil man bare rette en mindre fejl, kan man eventuelt strege det ud (Tekst) og bagefter skrive det, man i stedet mener. Under alle omstændigheder skal man dog angive i Opsummér redigering eller i efterfølgende indlæg, at man har ændret noget (for eksempel "typo" ved stavefejl), så andre bliver klar over det.

Fuldstændig sletning af indlæg kan af hensyn til licensen ikke komme på tale og vil desuden give et misvisende indtryk af de førte diskussioner. Så overvej nøje hvad du skriver. Internettet glemmer ikke, så du kan risikere at blive hængt op på det flere år efter. Husk i den forbindelse også at Wikipedias diskussionssider kan læses af alle, herunder også familiemedlemmer, kollegaer og arbejdsgivere. Men Wikipedia kan ikke holdes ansvarlig for deres reaktioner.

Redigering af andres indlæg redigér

Som udgangspunkt må man ikke redigere andres indlæg og da slet ikke slette dem, med mindre der er strengt saglige årsager til andet. Almindeligvis håndteres denne opgave af administratorerne, da denne gruppe brugere også har mulighed for at skjule indlæg i historikken, hvis de skønner det nødvendigt.

Erfaringsmæssigt er der to grupper brugere, der sletter indlæg. Den ene er nybegyndere, der tror at når noget er læst og eventuelt besvaret, behøver man ikke at gemme det længere. Det er imidlertid forkert, for andre, herunder administratorer, skal også efterfølgende kunne se, hvad der er diskuteret, og om der er givet påpegelser, kritik eller advarsler, der eventuelt skal følges op på. Altså ganske saglige formål hvorfor der normalt hverken kan eller må slettes. At noget er forældet er heller ikke gyldig sletningsgrund, da man alligevel nemt af datostemplet kan se hvornår noget er fra og ud fra det vurdere, om det stadig har relevans.

Den anden gruppe er en mindre men ofte ubehagelig gruppe, der ønsker at bestemme over diskussioner. De kan have ting, de ønsker at skjule, for eksempel advarsler og blokeringer. Men de kan også have et grundliggende problem med, at andre har andre meninger og ikke nødvendigvis ikke skriver det, de selv ønsker. Men ingen brugere kan bestemme, hvad andre brugere skal skrive og mene, eller forlange at en diskussion skal foregå på en bestemt måde. Det er brugere, der ikke kan respektere dette, der først og fremmest gør, at det som udgangspunkt er forbudt at ændre ved andres indlæg. Andre brugere skal ikke underlægges enkelte brugeres forgodtbefindende. Det modsatte ville være manipulation, hvilket naturligvis i sig selv er fuldstændig uacceptabelt.

Rettelser af stave- og formuleringsfejl er ikke tilladt. Selv om det er velment, bliver det nemt forstyrrende og kan føre til utilsigtede ændringer i det mente. Er der imidlertid deciderede uklarheder eller forstyrrende fejl, så spørg brugeren der skrev og gør opmærksom på det.

Sletning af personangreb er (med få undtagelser nævnt længere nede) heller ikke tilladt, selvom de i øvrigt er uønskede. Dels kan der være forskellige opfattelser af, hvad der er personangreb, og dels fungerer de som bevismateriale, der kan føre til blokering af brugeren der skrev. Det er dog noget, der vil blive afgjort af administratorerne. Vi har desværre oplevet, at enkelte brugere bevidst har misfortolket indlæg, der gik dem imod, som personangreb, selvom det ikke var tilfældet.

Der er enkelte undtagelser, hvor man godt må redigere andres indlæg, men de er hver for sig strengt sagligt begrundede:

  • Fjernelse af hærværk og nonsens. Den slags har intet at gøre på Wikipedia og skal derfor fjernes hurtigst muligt.
  • Fjernelse af personlige oplysninger. Wikipedias sider kan læses af alle. Derfor bør man ikke angive egne og under ingen omstændigheder andres personlige oplysninger, herunder telefonnumre og adresser, da det kan misbruges.
  • Meget grove personangreb som definineret ved WP:Ingen personangreb#Fjernelse af personangreb.
  • Retning af fejlagtig kode. Er en bruger løbet sur i Wikipedias koder, eller har vedkommende åbenlyst linket til noget forkert, kan andre foretage de nødvendige rettelser af koder.
  • Tilføjelse af signatur. Alle indlæg skal afsluttes med en signatur, så man ved hvem der har skrevet hvad hvornår. Glemmer en bruger det, eller er vedkommende ikke klar over det, kan andre indsætte den manglende signatur.
  • Flytning af fejlplacerede indlæg. Diskussioner skal foregå samlet, ligesom man på de enkelte diskussionssider går kronologisk frem oppefra og ned. Det er derfor tilladt at flytte fejlplacerede indlæg til rette side og placering for at sikre sammenhæng og overblik.
  • Arkivering af afsluttede diskussioner. Er uddybet nedenfor.

Derudover kan administratorer fjerne og skjule chikane. Bemærk dog at det ikke er chikane at skrive ting, du tilfældigvis ikke bryder dig om. Derimod er udhængning af andre og brug af uønskede øgenavne i høj grad chikane.

Arkivering redigér

  Uddybende artikel: Hjælp:Arkivering

Når en diskussionsside bliver meget lang, kan de ældste diskussioner blive arkiveret, hvis det ikke er sandsynligt, at der kommer flere kommentarer til dem. Der gælder dog forskellige forhold for de forskellige typer sider:

På brugerdiskussionssider er det normalt brugerens eget ansvar at arkivere gamle diskussioner (det er som nævnt ovenfor ikke tilladt at slette). Arkiveringen kan ske ved hjælp af Skabelon:Autoarkiv eller gøres manuelt. I begge tilfælde forventes det dog, at der ikke arkiveres før tidligst en uge efter seneste indlæg i en given diskussion. Dette for at andre kan nå at se dem og for at sikre, at brugeren ikke bare gemmer indlæg væk, som vedkommende ikke lige bryder sig om.

På diskussionssider for skrive- og semibeskyttede sider er det kun administratorer, der må arkivere. Diskussionerne her kan til tider være meget følelsesladede, hvorfor det må sikres, at enkelte brugere ikke gemmer indlæg væk, som de ikke bryder sig om.

På øvrige diskussionssider er der ingen begrænsninger på, hvem der må arkivere. For at sikre at andre kan nå at se diskussionerne, forventes det dog at arkivering tidligst foretages en uge efter seneste indlæg i en given diskussion, på Wikipedia:Sletningsforslag dog tre dage. På langt de fleste diskussionssider er der dog normalt kun få indlæg, og der vil det normalt ikke ikke være nødvendigt at arkivere, i det mindste ikke før efter flere år. Ganske vist vil mange indlæg blive forældede, men de er med til at forklare, hvorfor siden ser ud som den gør, og kan afværge gentagne spørgsmål og diskussioner. Derudover vil det alligevel fremgå af datostemplet, hvornår et givent indlæg er fra.

Når en diskussion er arkiveret, anses den for afsluttet. Det er derfor ikke tilladt at skrive i diskussioner i arkiver. Dels holder de færreste øje med dem, og dels kan det give et fordrejet billede af den førte diskussion. Er det imidlertid relevant med nye indlæg, for eksempel hvis der er fremkommet nye oplysninger, skal man enten flytte den tilbage til den oprindelige diskussionsside, hvor alle kan se den, eller starte en hel ny diskussion.