Åbn hovedmenuen

Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SLET)
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET

Indholdsfortegnelse


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn_på_artikel_med_relevant_indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Personer med autisme

DiskussionRediger

I forlængelse af flere andre:

  Kommentar Det er vist nærmere GDPR-reglerne i EUs persondataforordning, men jeg er ikke jurist, men helbredsoplysninger hører under personfølsomme oplysninger vi skal være varsomme med, og jeg mener vi skal slette alle kategorier der refererer kombinerer sygdomme og personer, så   Slet også her. - Nico (diskussion) 9. aug 2019, 18:11 (CEST)

 •   Slet Per præcedens, og i øvrigt irrelevant. @Christian Giersing: Hvilken betydning skal det tillægges at der er 11 Wikipediaer med dårligere moral end dawiki? --Madglad (diskussion) 9. aug 2019, 21:29 (CEST)
  •   Kommentar Finder det højst upassende og meget stigmatiserende at omtale forskellige Wikipedia-samfunds 'moral' på denne måde - og som jeg forstår det, betragtes autisme i almindelighed ikke som hverken en sygdom eller en lidelse, men derimod som enten en tilstand, en diagnose, et syndrom eller en udviklingsdivergens (hvis vi skal bruge fagsprog), så vi taler altså om noget helt andet her. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:42 (CEST)
 •   Kommentar til bl.a. Nico: autisme er ikke en sygdom, men derimod et handicap (hvis det altså har nogen som helst betydning i denne sammenhæng). Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. aug 2019, 09:12 (CEST)
 •   Kommentar @Christian Giersing, men jeg mener stadig der er tale om personfølsomme helbredsoplysninger. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 09:15 (CEST)
 •   Kommentar/  Spørgsmål @Nico: Men kan det være så privat, hvis der findes en offentligt tilgængelig kilde på det? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. aug 2019, 09:18 (CEST)
 •   Kommentar @Christian Giersing, som sagt jeg er ikke jurist, men det forekommer mig at der er et eller andet med sammenstilling af lister omhandlende... - noget andet er at jeg mener heller ikke den/de er relevant. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 09:29 (CEST)
 •   Kommentar En encyklopædi indeholder biografier, der indeholder personoplysninger. Det er der ingen grund til at gå i selvsving over. Forbuddet om behandling af “sensitive” oplysninger som eksempelvis helbred er ikke omfattet af GDPR-forordningen, hvis der er tale om personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede. Så vi kan uden problemer behandle (dvs skrive) oplysningen om, at Greta Thunberg har Asbergers, da oplysningen stammer fra hende selv. Jeg er selv noget loren ved kategorier om personers personlige egenskaber, men jeg synes vi skal være tilbageholdende med at slette kategorier, der kan være relevante. Herunder skal vi også være påpasselige med ikke at bidrage til en yderligere stigmatisering af de ramte personer. At nogle anser det for pinligt at have en psykisk sygdom eller handicap, men ikke et brækket ben, er ikke nødvendigvis noget, der bidrager til mindre stigmatisering. Pugilist (diskussion) 10. aug 2019, 12:06 (CEST)
 •   Behold, eller med andre ord imod sletning, så længe grundlaget er en usikker læsning af persondataforordningen. Hvis der er juridiske problemer med vores indhold, må WMF's jurister tage sig af det, jeg er lodret imod påberåbelse af diverse former for lovgivning i sletnings- og versionssletningsdiskussioner. Hvis kategorien skal slettes må det være af andre årsager. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2019, 14:48 (CEST)
 •   Kommentar @InsaneHacker, det er jeg forsåvidt enig i, når det ikke lige handler om muligt personfølsomme oplysninger, der kunne man måske lade tvivlen komme de pågældende til gode. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 15:02 (CEST)

(Redigeringskonflikt)

Helt enig i, at vi ikke skal kloge os på de juridisk aspekter, og vi skal ikke blive bange for vores egen skygge her. Det er desværre lykkedes mange konsulenter at piske en stemning op vedrørende GDPR. Lad WMF’s jurister om at fortolke hvor de juridiske grænser går. Vi skal ikke til at slette oplysninger, artikler eller kategorier baseret på nogle gisninger om, hvad der måske strider mod GDPR. Om den konkrete kategori overlever er jeg indifferent overfor. Pugilist (diskussion) 10. aug 2019, 15:07 (CEST)
 •   Kommentar @Nico: Jeg synes ikke tilgangen holder, når man sammenholder den med vores andre politikker og normer. Hvis der ikke er noget stærkt holdepunkt for at en person skulle have autisme eller enhver anden tilstand vil det være i strid med WP:BLP at placere dem i denne kategori. Hvis der kun er perifær omtale af deres tilstand i eks. sladerpressen og de ikke har udtalt sig om det selv, vil det højst sandsynligt være i strid med WP:REF og WP:RS at placere dem i kategorien. Hvis de har været åbne om deres tilstand offentligt, vil det for det første ikke være en "gabestok" (citat fra et andet sletningsforslag) at de placeres i denne kategori og der vil være et kildemæssigt grundlag for det, hvorfor det vil være i overensstemmelse med WP:BLP og WP:RS at inkludere dem. Der er ikke noget problem med eksistensen af en kategori som denne, udelukkende et problem med hvordan den forvaltes. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2019, 15:14 (CEST)
 •   Slet - dawiki skal ikke være et personregister for folk med bestemte lidelser. Rmir2 (diskussion) 11. aug 2019, 10:36 (CEST)
 •   Slet - GDPR eller ej, så synes jeg altså at denne kategori virker helt irrelevant. Ønskede man at fremhæve at særlige kendte eller hisoriske personer, havde denne "lidelse" kunne det vel gøres på artiklen om Autisme eller om den relevante person. --Honymand (diskussion) 11. aug 2019, 17:29 (CEST)
 •   Slet - Det giver ikke mening at lave båse på Wikipedia til folk med bestemte lidelser. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. aug 2019, 18:42 (CEST)
 •   Slet - Jeg synes som de fleste andre, at vi skal undgå kategorier som disse, men at oplysningen godt kan beskrives i relevante artikler derudover - naturligvis med sobre kildeangivelser. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 14. aug 2019, 13:07 (CEST)
 •   Kommentar Krydsindlæg fra Wikipedia:Sletningsforslag/Personer med narkolepsi: "Halvdelen af argumentationen i denne og de beslægtede sletningsdiskussioner er normative ("jeg synes"). Jeg har stadigvæk ikke hørt argumenter for sletning baseret på WP:BLP eller lignende." -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. aug 2019, 09:47 (CEST)
 •   Kommentar Synes egentlig det er mere problematisk, at så mange brugere her i tråden uden videre bruger udtrykkene "sygdom" eller "lidelse" sammenstillet med begrebet autisme, end det er problematisk, at vi har en listeartikel om dette. Normalt er jeg ikke af den type, der går så meget op i "korrekt sprogbrug", men lige netop her synes jeg det er meget tilbageskuende bare at slynge disse to betegnelser ud i forhold til autisme. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:10 (CEST)
 •   Behold. Efter at have gennemlæst denne 'enorme' kategori og de dermed forbundne (4!) artikler, så kan jeg jo se, at i alle fire tilfælde er der tale om personer, der åbent har udtalt sig om deres liv og diagnose eller som tilmed bruger tid og kræfter på at forbedre forholdene for verdens autister. Jeg har mere end svært ved at forestille mig, at der skulle være nogle samvittighedsfulde wikipedianere, der ville finde på at tilføje en person til denne/disse kategori(er), hvis ikke denne person selv har været åben om sin autisme - eller tilmed finder, at autismen netop er et grundlæggende karaktertræk for dem, som de næppe ville ønske at være foruden. Jeg finder at dette sletningsforslag virker yderst uencyklopædisk, og som et (bevidst/ubevidst ?) forsøg på at stigmatisere eller marginalisere personer med denne tilstand ved ikke at ville vise på en ordentlig måde, hvem de er, og hvad de kan/ikke kan. Naturligvis er disse fire autister ikke som sådan fuldt ud 'repræsentative' for alle verdens autister, men de er dog hver især med til at afdække og sætte fokus på en problemstilling, som en del af Wikipedia-fællesskabet nu ønsker at lægge låg på? Det synes jeg helt klart er en alt for mærkelig begrundelse for et ønske om at slette en kategori som lige netop denne. Og jeg er ganske indifferent over, om andre kategorier er indstillet til sletning. Hvert spørgsmål må ses for sig, og jeg har mere end svært ved at få øje på, at der er en ligestillet sammenhæng mellem de andre sletningsforslag, og så dette. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:34 (CEST)
 •   Behold Så længe listen administreres ordentligt, synes jeg ikke, at det er problematisk at opretholde den. Derimod kan det være informativt i forskellige sammenhænge at kunne finde frem til kendte personer med nævnte karakteristikum. --Økonom (diskussion) 30. aug 2019, 20:02 (CEST)
 •   Slet - Da dette sletteforslag opstod, var der kun meget få personer i kategorien og dens underkategori (der har sit eget sletteforslag). Men nu er der blevet placeret flere personer i underkategorien, bl.a. en, jeg har fjernet igen, da der ikke var kilder på, at vedkommende åbent har stået frem og talt om sin diagnose. Den eneste kilde, der var i artiklen, kom kun kortvarigt ind på diagnosen i et interview, der handlede om noget andet. Der er efter min mening stor forskel på de personer, der aktivt gør noget for at udbrede kendskabet til diagnoserne, og så andre for hvem det er en mindre detalje. Men kategoriernes titler blander disse to grupper af mennesker sammen, og inviterer til, at artikler placeres i kategorien på meget spinkelt baggrund. Jeg mener derfor, det bedste vil være at slette kategorien helt, inden flere artikler kategoriseres på et mangelfuldt grundlag. --DenBlaaElg (diskussion) 31. aug 2019, 18:33 (CEST)
 •   Behold - Der er ingen grund til at anses lidelser/diagnoser/syndromer som værende tabu eller pinlige. Såfremt biograferede personer åbent har omtalt deres diagnose, er der ikke noget problem i at kategorisere biograferede. Vi skal selvsagt stille høje krav til kilder og validitet af den type personoplysninger, men det skal udføres i review af de enkelte artikler, hvilket ikke løses blot ved at slette kategorien. --Pugilist (diskussion) 10. okt 2019, 09:36 (CEST)
 •   Slet - Når jeg sammenligner med de tidligere sletningsforslag:
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med Downs syndrom, Wikidata:Q9672044
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med HIV/AIDS, Wikidata:Q6762718
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer som identificerer sig selv som stofmisbrugere
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med handikap Wikidata:Q6483361
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer efter medicinsk eller psykologisk tilstand Wikidata:Q6819089
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med Aspergers syndrom Wikidata:Q9456743
Så er det kun Kategori:Personer med Aspergers syndrom der ikke har kunne samle tilstrækkelig "opbakning" til at kunne blive slettet, på tros af de fleste af kategorierne også ligger på andre wiki'er. På denne baggrund mener jeg at der tegner sig et billede at, at vi ikke ønsker at have denne type kategorier på DK-Wiki. Jeg syntes at det er fint når det er beskrevet i de enkelte biografier, når der er kilder på det. Om det er lovligt eller ej, kan vi overlade til WMF's jurister, men der er en generel modvilje mod kategorier over personer med specifikke medicinsk eller psykologisk tilstande.--Kjeldjoh (diskussion) 5. nov 2019, 16:01 (CET)

Opsummering af argumenterRediger

SletRediger

 • Bryder GDPR-reglerne (er vi sikre herpå?)
 • Ikke et personregister for folk med bestemt lidelser.
 • Kategori er irrelevant - lidelse kan fremhæves på de enkelte artikler hvis relevant
 • Giver ikke mening at lave båse til folk
 • Vi skal undgå kategorier som disse
 • Inviterer til at placere artikler i kategorien på spinkelt grundlag
 • Præcedens - har tidligere slettet lignende kategorier

NeutralRediger

 • Findes på 11 andre sprog

BeholdRediger

 • Hvis grundlaget for sletning skyldes brug på GDPR, skal kategori beholdes
 • Argumenter for slet er "jeg synes" - mangler begrundelse i WP:BLP
 • Personer i kategorien har selv udtalt sig om at de har autisme
 • Kan være informativt
 • Ikke problematisk at have den, så længe den administreres ordentligt
 • Når der er talt åbent om autismen, er der ikke et problem i at kategorisere efter det

(Denne usignerede kommentar er skrevet af Tøndemageren (diskussion • bidrag) 18. nov 2019, 08:27‎)

Sletningsforslag: Wikipedia:Støbeskeen/Team Rynkeby

Det foreslås at Wikipedia:Støbeskeen/Team Rynkeby slettes da Team Rynkeby findes som en egentlig artikel. --Glenn (diskussion) 14. aug 2019, 18:00 (CEST)

Sletningsforslag: Lidt Over Stregen

Lidt Over Stregen er et online satiremagasin fra sep 2018 med 11.000 følgere på Instagram. Udover at de blev censureret en gang og Jyllands Posten var på banen, så syntes jeg det er svært at finde kilder til relevansen. Hvad siger folk? Mvh KnudW (diskussion) 23. aug 2019, 07:14 (CEST)

 •   Slet - Ikke notabel, slet ikke med så få følgere. Rmir2 (diskussion) 23. aug 2019, 07:57 (CEST)
 •   Formalia - Carictica oprettede artiklen og har argumenteret for dens overlevelse på Diskussion:Lidt Over Stregen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. aug 2019, 08:05 (CEST)
 •   Slet - Jeg er på linje med Knud her, og jeg mener, at konsekvensen bør være, at artiklen slettes. Især sammenligningen på diskussionssiden med Wulffmorgenthaler sætter dette på spidsen: WM har en meget længere historie, lang tilknytning til en af landets store dagblade, omsættelse til tv-formatet og fulde navne (!) på ophavsmændene gør en kæmpe forskel. Lad os lige vente og se, om Lidt Over Stregen får lidt mere gennemslagskraft senere, så kan jeg nok godt ændre holdning. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. aug 2019, 08:05 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg er en af de 11.000 :-) Om de er omtalt nok andre steder kan jeg ikke vurdere. Der er nok lidt start-up over det. Pugilist (diskussion) 23. aug 2019, 08:17 (CEST)
 •   Slet - De har ikke haft tilstrækkelig omtale, og de har ikke en biografi på Comiclopedia. Men ja, de har nu +1 følger.--Kjeldjoh (diskussion) 23. aug 2019, 08:20 (CEST)
 •   Behold - Artikel der beskriver en platform med ca. 10.000 følgere. Det kan være svært at gøre sig, når man tilhører eller sympatierer med en minoritetgruppe uanset bevæggrund. Nuvel artiklen bør suppleres med en dybere beskrivelse.--Kontoreg(Henvendelse) 24. aug 2019, 18:53 (CEST)
 •   Behold - jeg er enig med Kontoreg --Zoizit (diskussion) 24. aug 2019, 19:40 (CEST)
 •   Slet - 11.000 følgere på Instragram er langt under, hvad jeg forbinder med et notabelt foretagende. Det samme gælder for de andre platforme, som mediet findes på. De er ganske nyt, så jeg synes vi skal slette for nuværende, og hvis så det viser sig at blive et stort og omtalt emne, så må vi gendanne og udbygge artiklen med relevant materiale og referencer. Toxophilus (diskussion) 24. aug 2019, 21:58 (CEST)
 •   Slet Kan vi ikke slippe dette evindelige "notabilitet"skriterium. 11000 personer er da en fin opbakning. Foreninger skal eksempelvis - frit efter hukommelsen - vist kun have 600 medlemmer for være relevante ("notable"). Artiklen skal slettes, fordi der er formodning om at der er tale om tætpå. Hvis der er uafhængige, der skriver en artikel kan den fint beholdes. Lad mig fastholde at de såkaldte youtubere fra reklamefirmaet Splay har over 100.000 "følgere". Helt urealistisk at så mange skulle være interesserede i at se teenageres dilletantreklamer, men der er vedholdende rygter om at man kan købe sig til "følgere" på Youtube. Set i det lys, og set på baggrund af en nylig diskussion, slet artiklen, men en ny artikel kan oprettes af en neutral person. --Madglad (diskussion) 25. aug 2019, 07:35 (CEST)
 •   Slet - Der mangler uafhængige kilder. Én artikel, i Jyllands-Posten, er ikke nok. --DenBlaaElg (diskussion) 25. aug 2019, 10:20 (CEST)
 •   Behold - det er da relevant nok. Hvor skulle man ellers finde denne information.--Honymand (diskussion) 28. aug 2019, 20:59 (CEST)
 •   Kommentar - Honymand: Det er netop problemet - man kan ikke finde informationen andetsteds, hvilket betyder, at andre endnu ikke fundet satiremagasinet vigtigt nok. Således eksisterer der ikke nok uafhængige kilder. --Morten1997 (diskussion) 29. aug 2019, 01:35 (CEST)
 •   Kommentar. Citat Honymand: "Hvor skulle man ellers finde denne information" - tja, hvis man ikke kan finde info andsteds er det jo førstehåndsforskning. /Madglad (diskussion) 29. aug 2019, 09:15 (CEST)
 •   Slet - Jeg har gravet noget mere, uden held og selvom de har 11.000 følgere, så er der ikke noget der tyder på at de har gjort sig bemærket i så bred en kreds, at det har givet omtale. Der er primært egne sociale medier. Mvh KnudW (diskussion) 29. aug 2019, 12:09 (CEST)
 •   Slet - Som KnudW - ingen hits på Infomedia udover den reference, der allerede er i artiklen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 6. nov 2019, 21:09 (CET)
 Konklusion:
Der er 8 der har givet udtryk for Slet, og 3 der har givet udtryk for Behold. De har ca. 14.100 følgere, hvilket normalt ikke anses for at være tilstrækkelig til at være notabel. Derfor konkluderes det at artiklen kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 11:25 (CET)

Sletningsforslag: Albertslund Fægteklub

Albertslund Fægteklub har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en blandt flere artikler om Albertslund oprettet af samme bruger, hvor jeg opretter et sletningsforslag. De har en hjemmeside, er omtalt på faegtning.dk, og i lokalsprøjten. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:49 (CEST)

 •   Formalia @Champ2100: - som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:49 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at klubben skulle være stor nok eller have gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:49 (CEST)
 •   Sammenskriv - Sammenskriv til Dansk Fægte-Forbund og efterlad et redirect. Først når denne artikel har en vis størrelse, er det relevant at lave artikler om de lokale klubber.--Kjeldjoh (diskussion) 29. aug 2019, 09:10 (CEST)
 •   Slet - Ingen medlemstal eller andet der kan begrunde notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:22 (CET)
 Konklusion:
Enighed om, at fælgteklubben ikke ses at være notabel, hvorfor artiklen slettes. Der oprettes ikke redirect, da der ikke er konsensus om at foretage viderestilling fra landets mindre fægteklubber til eksempelvis dansk fægteforbund. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 15:49 (CET)

Sletningsforslag: Albertslund Løb og Triathlon

Albertslund Løb og Triathlon har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en blandt flere artikler om Albertslund oprettet af samme bruger, hvor jeg opretter et sletningsforslag. De har en hjemmeside og er omtalt på atletikogmotion.dk Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:51 (CEST)

 •   Formalia @Champ2100: - som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:51 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at klubben skulle være stor nok eller have gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:51 (CEST)
 •   Sammenskriv - Sammenskriv til Dansk Triatlon Forbund og efterlad et redirect. Først når denne artikel har en vis størrelse, er det relevant at lave artikler om de lokale klubber.--Kjeldjoh (diskussion) 29. aug 2019, 09:18 (CEST)
 •   Slet - Ingen medlemstal eller omtale af virksomhed, der begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:15 (CET)
 Konklusion:
Ingen taler for at beholde artiklen. Der efterlades redirect til Dansk Triatlon Forbund. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:01 (CET)

Sletningsforslag: Albertslund Motorsports Center

Albertslund Motorsports Center har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. De har en hjemmeside og er omtalt på ungdomsringen.dk Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:53 (CEST)

 •   Slet - Jeg kan ikke se, at klubben skulle være stor nok eller have gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:53 (CEST)
 •   Sammenskriv - Sammenskriv til Albertslund Kommune som ungdomsklubben hører under, og efterlad et redirect.--Kjeldjoh (diskussion) 29. aug 2019, 09:26 (CEST)
 •   Slet - Uden medlemstal eller anden omtale, der begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:25 (CET)
 Konklusion:
Artiklen slettes da ingen taler for. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:02 (CET)

Sletningsforslag: BB-Hotels

BB-Hotels har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, så lad os tage diskussionen. Selskabet driver 6 hoteller i Danmark, men der er ikke meget at hente på proff.dk. Ved en søgning får man selvfølgelig masser af hits på reklamesider, der gerne vil sælge én et værelse, og så er der lidt om hotellet i Herning. Artiklen har noget reklame-præget over sig, og mangler eksterne kilder. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:23 (CEST)

 •   Formalia@TPJ 1984: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:23 (CEST)
 •   Slet - Det er sikkert et fint selskab, men jeg kan ikke se det notable i forhold til wiki. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:23 (CEST)
 •   Behold - 6 hoteller er ingen helt ringe ting. Men artiklen kunne nok trænge til en redigering og udvidelse. Rmir2 (diskussion) 26. sep 2019, 11:43 (CEST)
 •   Behold - Ja, den trænger nok til nogle kilder og muligvis til lidt omskriv, men ellers finder jeg emnet notabelt nok. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. sep 2019, 13:48 (CEST)
 •   Slet - Det fremgår ikke af artiklen, hvad der skulle gøre emnet notabelt. Artiklen er samtidig reklamerende, og bør derfor fjernes, da wikipedia ikke skal bruges som reklamesøjle. --DenBlaaElg (diskussion) 28. sep 2019, 17:29 (CEST)
 •   Slet - Jeg har ikke vurderet om virksomheden er notabel, men som den fremstår på nuværende tidspunkt, er det for meget reklame.--Kjeldjoh (diskussion) 9. okt 2019, 13:25 (CEST)

Sletningsforslag: Klinisk basisuddannelse

Klinisk basisuddannelse har stået med notabilietsskabelon siden 2018, lad os få det afklaret. Det er en del af uddannelsen til læge, men er alle uddannelser notable? Bør den måske skrives ind i Lægeuddannelsen i Danmark i stedet for at være en selvstændig artikel? Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:17 (CEST)

Sletningsforslag: Studypedia

Studypedia har stået med ntoabilitetsskabelon siden 2018, og den er tilmed udstyret med {{tætpå}}. Lad os få det afklaret. Det er et studieværktøj for studerende på AU. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST) Se også sletningsforslaget om Studiemetro.

 •   Formalia@RasmusCUDIM: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST)
 •   Slet - Det er for lokalt og uinteressant i den brede almenhed til en artikel. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST)
 •   Behold - Studypedia er ikke kun for AU studerende, den kan også bruges af andre.[1] Siden indeholder generelle råd til universitetsstuderende om bl.a. studievaner og opgaveskrivning. Artiklen bør dog nok omskrives så dette bliver tydeligere. --DenBlaaElg (diskussion) 2. okt 2019, 15:44 (CEST)
 •   Sammenskriv med Center for Undervisningsudvikling og digitale medier. Jeg mener ikke at websiden / studieværktøjet har fået tilstrækkelig omtale til at være selvstændigt notabel, men det kunne skrives ind under artiklen om det center der står for websiden.--Kjeldjoh (diskussion) 9. okt 2019, 13:34 (CEST)
 •   Slet - Ingen almen interesse. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:26 (CET)
 Konklusion:
Sammenskrevet med og redirected til Center for Undervisningsudvikling og digitale medier. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:06 (CET)

Sletningsforslag: Studiemetro

Er Studiemetro relevant i encyklopædisk henseende? Det er et værktøj til opgaveskrivning på AU. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST) Se også sletningsforslaget om Studypedia. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST)

 Konklusion:

Sletningsforslag: Jesper Øhlenschlæger

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg er ikke overbevist om at han er notabel. Pugilist påpeger, at der er en del Google-hits og at han har markeret sig i forbindelse med Skykon, men jeg er ikke overbevist. Lad os tage den hér.

 •   Slet - På grund af mangel på notabilitet. --Altaïr Ibn-La'Ahad 27. feb 2012, 07:34 (CET)
 •   Slet - Enig. Hvad er firmaerne Verpan A/S, M2 A/S, EVO Management A/S, Skykon A/S kendt for? De er ikke at finde her på wiki. Der findes vel et hav af folk, som har oprettet et eller andet 'skuffeselskab'? Hvis der senere skulle være nok at skrive om ham kan siden altid oprettes/genoprettes. --Erikhj (diskussion) 13. mar 2012, 17:15 (CET)
 •   Slet - enig med ovenstående. --Rmir2 (diskussion) 13. mar 2012, 18:08 (CET)
  Kommentar - At der ikke på dansk Wikipeda er en artikel om et givent emne gør ikke nødvendigvis emnet unotabelt, og manglende viden om bestemte selskabers aktiviteter gør ikke nødvendigvis selskaberne til skuffeselskaber. Pugilist (diskussion) 13. mar 2012, 21:53 (CET)
  Kommentar - Jeg er ikke just enig. Der er vel en grænse for, hvor meget vi kan slæbe ind, og i dette tilfælde, synes jeg godt at vi kan undvære noget, som størstedelen af de fleste danskere ikke aner noget om. --Altaïr Ibn-La'Ahad 18. mar 2012, 20:36 (CET)
  Kommentar - Nu drejer det sig vel om en konkret artikel, men hvis diskussionen skal gøres principiel, vil jeg blot bemærke, at jeg ikke er bekendt med, at der skulle gælde grænser for, hvor meget vi kan slæbe ind. Jeg er ikke enig i, at målet med en encyklopædi er at skrive om det, som størstedelen af danskerne ved noget om i forvejen, og så undlade det, som de ikke ved noget om. Pugilist (diskussion) 19. mar 2012, 22:05 (CET)
  Kommentar - Ja, jo, det er jo rigtig nok, det dér med at der ikke er en grænse for hvor meget vi kan slæbe ind, men encyklopædisk set vil jeg mene, at en mand som ham ikke er notabel. Det er jo en encyklopædi. Jeg mener, at Erikhj rammer nogenlunde præcist, og der er jeg helt enig med ham. Desuden, så må vi jo også se på, hvorvidt vi kan tillade "stuff like this"; i rigtig mange tilfælde har det været ren reklame, hvilket er problematisk hvis blot få har succes ved at bruge Wikipedia som annonce. Én ulykke kommer sjældent alene, groft sagt. I dette tilfælde er det ikke så meget reklame, der trykker, men mere generel notabilitet. Min pointe er, at hvis vi kan acceptere sådan en artikel som denne, kan det jo være, at vi skal til at diskutere hvor lang grænsen for notabilitet egentlig går. --Altaïr Ibn-La'Ahad 19. mar 2012, 23:26 (CET)
 •   Kommentar Jeg vil gerne lige understrege, at nationalitet ingen betydning har for notabilitet. Wikipedia følger sprog, ikke lande, og der gælder nøjagtig de samme kriterier uanset om en given person er dansker, cubaner, egypter eller australier. I det aktuelle tilfælde har nationaliteten dog den fordel, at oplysningerne om de nævnte virksomheder kan tjekkes på http://www.cvr.dk . To af dem fremgår ikke, mens de to andre er under konkurs. Det lyder ikke just som nogen succesrig erhvervsmand. Derfor   Slet. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. mar 2012, 23:49 (CET)
  Kommentar - Ja, som Dannebrog siger; vi skal passe på ikke at gøre dette til Danmarks Wikipedia, men lade det forblive Wikipedia på dansk. Jeg tror nok at jeg har læst det ét eller andet sted, kan bare ikke huske hvor. Men det er godt at Dannebrog kunne understrege det. --Altaïr Ibn-La'Ahad 20. mar 2012, 17:39 (CET)
 Konklusion:
Der er konsensus om at slette artiklen. --|EPO| COM: 22. mar 2012, 15:31 (CET)
  Kommentar - Jeg har valgt at skrive om ham, fordi jeg synes der mangler flere artikler om erhvervspersonligheder herinde. Notabiliteten understøttes af megen presseomtale, både god og dårlig, i samtlige førende danske medier.

Samtidigt vil jeg påpege at der, hvis denne artikel ikke lever op til kravene, skal ryddes kraftigt op på den danske wikipedia.

Har forsøgt at lave en god og underbygget artikel men det er min første. Jeg vil gerne skrive nogle flere, om andre erhvervspersonligheder og virksomheder. Det har ikke en speciel positiv effekt, at ens første artikel bliver smidt ud to gange. //Thomaslaursen2000 (skrev Thomaslaursen2000 (diskussion • bidrag) 7. juni 2014, 23.19. Husk at signere dine indlæg.)

Nyt sletningsforslag (2015)Rediger

  Kommentar - Notabiliteten kan der vist stilles spørgsmål ved og manden har ikke været omtalt i medierne i flere år nu. Relevans er vist begrænset. --Jensmoller (diskussion) 1. sep 2015, 12:39 (CEST)

 Konklusion:
Tilsyneladende ingen interesse i forslaget. Se i øvrigt Wikipedia:Gendannelsesforslag/Jesper Øhlenschlæger. Artiklen beholdes. --Cgt (diskussion) 11. nov 2015, 16:35 (CET)

Nyt sletningsforslag (2019)Rediger

 •   Slet Der er store problemer med artiklen i den forstand at den er negativt vinklet og at rettelser og uddybning af emnet bliver afvist af administratorer. Artiklen bør derfor slettes da den i nuværende form ikke er acceptabel på et sagligt niveau. --Thlrsen94 (diskussion) 26. sep 2019, 17:16 (CEST)

  Kommentar mon ikke dette stadig tæller Wikipedia:Gendannelsesforslag/Jesper Øhlenschlæger ---Zoizit (diskussion) 26. sep 2019, 17:24 (CEST)

 •   Kommentar - “rettelser og uddybning af emnet bliver afvist af administratorer” - ahh, det sket vist sjældent. Og det er da heller ikke tilfældet i denne sag, hvor Thlrsen94, der er tæt på biograferede, er blevet opfordret til at tage ønskede ændringer op på artiklens diskussionsside. Det har brugeren åbenbart ikke ønsket at gøre, men begærer nu artiklen slettet i stedet. Historikken og slette- og gendannelsesforslag er beskrivende for forløbet. — Pugilist (diskussion) 26. sep 2019, 21:11 (CEST)

Jamen, du har da kategorisk afvist alle ændringer, og det må være uden at læse artiklerne først, hvor du vil finde den baggrund der ligger for opdateringerne. Nuanceringen. Der er en forudtaget holdning til dette emne, og du har den også. Baseret ud fra en vinkling i pressen.

Diskussionsforslag er oprettet. Ingen reagerer. Jeg er ikke kongen af Dansk Wikipedia ligesom du har udnævnt dig selv til.

Ja jeg er "tæt" på biograferede. Og har interesse i at disse ting korrigeres. Jeg har været involveret i virksomhederne og ved at det ikke er som der står her på Wikipedia. hvilket er ekstremt skadende for videre forretning for de involverede. Er der noget galt i det? Eller handler det om at du skal have lov til at markere.

Jeg er meget villig til at bidrage med yderligere dokumentation der også går ud over hvad der normalt findes her på wikipedia - jeg skal bare vide hvortil det skal sendes. På forhånd tak.

--Thlrsen94 (diskussion) 26. sep 2019, 23:47 (CEST)

 •   Behold - Jeg mener at artiklen skal forbedres, ikke slettes. Thlrsen94: Det lader til at det er svært at holde det passende neutralt, så det er nok bedre hvis du beskriver forbedringerne på Diskussion:Jesper Øhlenschlæger, og så overlader det til andre at indføre rettelserne i artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 14:14 (CEST)
 •   Slet - han har beskæftiget sig med mange ting, men jeg kan ikke se notabiliteten. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:47 (CEST)
 • Svagt   Behold - jeg er en anelse usikker på hvordan denne artikel skal vægtes, men jeg er indstillet på at lade tvivlen komme emnet til gode og beholde artiklen - men den kunne muligvis godt sprogligt/indholdsmæssigt forbedres? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 31. okt 2019, 22:28 (CET)
 •   Slet - Jeg må indrømme, at jeg er i tvivl, men det ender med et slet herfra. Han har lavet mange forskellige ting, og startet forskellige virksomheder, men jeg synes ikke for alvor, at der er noget, som virkelig retæfrdiggør notabiliteten. Der må findes en del af den slags erhvervsfolk i Danmark, og jeg mener ikke, at alle der har startet 2-3 små virksomheder og er gået konkurs en gang eller to er notable. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 10:34 (CET)

Sletningsforslag: Kahrius

Kahrius har stået med notabilitetsskabelon på siden 2018. Lad os se på det. ifølge proff.dk er der 5-9 ansatte og deres hjemmeside angiver 5. Der er ikke noget om omsætning, men et resultat på 1,45 mio sidste år. Ifølge denne artikel, udgiver de gennemsnitligt 1 bog om dagen, og artiklen handler om, hvor nemt det er for ikke-forfattere at blive udgivet. Der er flere eksempler på debutanter, der bruger selskabet her og her. Flere "rigtige" forfattere har også brugt forlaget heriblandt Piet van Deurs og Eske Holm.

 •   Slet - Lillebitte og uinteressant forlag. Toxophilus (diskussion) 3. okt 2019, 14:02 (CEST)
 • Lille   Behold - Jeg er lidt i tvivl; forlaget har tilsyneladende eksisteret siden 1974, og det er i hvert fald længe før selvudgivelsesbølgen. Piet van Deurs har udgivet en selvbiografi på forlaget, men i øvrigt tilsyneladende ikke så mange andre bøger. Jeg kan finde to bøger af Eske Holm, der dog har udgivet mange flere. Til gengæld kunne man medtage, at forlaget udgiver en række årbøger, fx med tegninger af Jens Julius Hansen samt striber med Statsministeren. Forlagets alder samt ikke mindst de sidstnævnte udgivelser peger mod behold. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. okt 2019, 15:31 (CEST)
 •   Kommentar/  Neutral - Et forlag med 45 år på bagen og en lang række af udgivelser bag sig mener jeg har bevist sin relevans. Artiklen er dog ikke særlig velskrevet, og der skal gerne noget mere på. Så foreløbig neutral. --Pugilist (diskussion) 3. okt 2019, 15:58 (CEST)
 •   Behold måske skal de flyttes til en side for "MinEgenBog" som ser ud til at blive anvendt synonymt, og er der hvor hovedaktiviteten finder sted. Hos nogle boghandlere kan jeg finde 148 titler fra Kahrius og bibliotek.dk returnerer 215 titler når man søger på MinEgenBog.dk som forlag. Jeg vurderer at forlaget understøtter udgivelsen af smalle bøger, herunder selvbiografier og lokalhistorie, men også skønlitteratur og almindelige biografier. Assisteret selvudgivelse, som forlaget faciliterer, kan være et springbræt for en senere karriere. Selve artiklen kræver naturligvis wikificering.--Kim Bach (diskussion) 3. okt 2019, 21:57 (CEST)
 •   Vent   Slet - Det lader til at der godt kan skrives en artikel om virksomheden. Men som den fremstår på nuværende tidspunkt hælder jeg til Slet.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 14:29 (CEST) Det lader ikke til at der har været interesse for at forbedre artiklen, så derfor har jeg ændret til Slet.--Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2019, 08:46 (CEST)

Sletningsforslag: Peter Johan Sønderby-Wagner

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

KnudW har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten af Peter Johan Sønderby-Wagner. Lad os få det afklaret. Han har grundlagt Freeway Holding, der bl.a. driver dating.dk, og har 5 roller i dansk erhvervsliv ifølge proff.dk. Han har tjent en del penge, nok til en strandvejsvilla, som er blev sat til salg for over 20 mio. kr sidste år, men den er åbenbart svær at komme af med. Der bliver listet en række priser i artiklen, som han/hans firmaer har opnået, men er det nok? Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:36 (CEST)

 •   Sammenskriv til Freeway Holding - Når aviserne skriver om ham, så er det altid med "stifteren af dating.dk", dvs. det er virksomheden og ikke personen der er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 15:00 (CEST)
 •   Sammenskriv med Freeway Holding - ikke notabel i mine øjne, men hans virksomhed er måske. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:43 (CEST)
 • lille   Behold - Jeg mener generelt det er en forkert vej at gå, at identificere en person med ét firma (son han forøvrigt er trådt ud af), - i det her tilfælde har han haft flere aktiviteter, og er forholdsvis ung, så mere kan komme til. Almen interesse og priser burde være tilstrækkelig til at begrunde notabiliteten, men artiklen kunne bruge en opdatering. - Nico (diskussion) 4. okt 2019, 16:03 (CEST)

Sletningsforslag: Vio.Me

Vio.Me har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Både Pugilist og SorenRK har været i tvivl om notabiliteten ifølge artikelhistorikken. Har fundet en video om den her. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:41 (CEST)

 •   Formalia@MLA-26N: som artikelopretter har du måske en mening.
 •   Slet - Jeg kan ikke se, hvad der gør fabrikken interessant. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:41 (CEST)
 •   Kommentar - Virksomheden blev en del omtalt i venstreorienterede medier i tiden, hvor Grækenland havde sin langstrakte gældskrise. Der var noget revolutionsromantisk over de stolte arbejdere, der overtog produktionsmidlerne og i socialismens og koorporationens ånd drev fabrikken videre. Der var tidligere nogle artikler også på andre wiki'er, men det ser ud som om, at de er slettet i dag. Der er dog stadig ret meget materiale om dem på nettet og de er blevet omtalt også i mainstream medier. I og med, at fabrikken er blevet omtalt ganske bredt i internationale medier som et symbol på venstrefljsaktivisme, kan der være en idé i at have artiklen. JEg har dog ikke stærke følelser for den. --Pugilist (diskussion)
 •   Slet - medieomtale gør ikke i sig selv notabel. Findes åbenbart heller ikke på andre sprog. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:42 (CEST)
@Rmir2: Du skrev for en uge siden ""så længe der kan findes materiale, så er der også grundlag for at skrive en artikel". Der findes rigtig meget materiale om Vio.Me - en hel del mere end en inferiør vej i Næstved. Med din oneliner "medieomtale gør ikke i sig selv notabel", må jeg erkende, at jeg har svært ved at følge din logik. Husk at det er kvaliteten af argumenterne, som der (burde) lægges vægt på i disse diskussioner. --Pugilist (diskussion) 4. okt 2019, 21:26 (CEST)
Du har ret, min formulering var for slagordsagtig. Naturligvis vurderer jeg på grundlag af hvad jeg kan læse i artiklen. Du henviser til "rigtig meget materiale om Vio.Me" men det kan ikke ses ud af artiklen, og uden det har jeg kun den foreliggende udgave at bedømme emnet på. Hvis du udvider denne artikel på grundlag af det materiale, du siger, at du har, så vil jeg gerne revurdere min holdning til artiklen. Rmir2 (diskussion) 5. okt 2019, 07:06 (CEST)
 •   Slet - Jeg tager ikke stilling til om virksomheden er notabel, men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, er den {{Uencyklopædisk}} og kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 7. okt 2019, 12:31 (CEST)
 Konklusion:
Der er overvejende enighed om at slette artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 09:46 (CET)

Sletningsforslag: Viltoft

Viltoft har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os afklare dette. Ifølge artiklen har selskabet rådgivet Metroselskabet siden 1994 og var også advokater i tamilsagen. Der er 21 medarbejdere og det blev grundlagt i 1974. CVR og proff.dk, sidstnævnte angiver en omsætning på 31 mio. i 2018. artikel i berlingske. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:46 (CEST)

 •   Formalia @Nolibrarian: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:46 (CEST)
 •   Slet - Det er et advokatfirma som så mange andre. Ligesom alle andre konsulenthuse har de sikkert haft notable kunder, men det gør ikke konsulenthuset notabelt. --Pugilist (diskussion) 4. okt 2019, 14:32 (CEST)
 •   Slet- Som Pugilist er inde på, at gør ens kunder ikke én selv notabel. Restuaranter bliver heller ikke notable af, at statsledere og rockstjerner kommer på besøg. Omsætning og medarbejderantal er langt under grænsen for automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 14:48 (CEST)
 •   Slet- enig med Pugilist. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:40 (CEST)
 •   Slet - De har været advokat på sager, hvor sagen er notabel, men jeg kan ikke finde noget der tyder på at de som virksomhed selv er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 7. okt 2019, 12:41 (CEST)
 Konklusion:
Der er enighed om at slette artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 09:48 (CET)

Sletningsforslag: Abildhauge A/S

Abildhauge A/S har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Ifølge proff.dk er der 10-19 ansatte og en fortjeneste på knap 6 mio. kr i 2019. Google giver mest facebook, linkedin og lignende til virksomheden selv. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 15:58 (CEST)

 •   Slet - Der er ikke nok ekstern omtale til at retfærdiggøre en artikel. Der er masser af den slags små ingeniørvirksomheder, men det gør dem ikke mere notable. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 15:58 (CEST)
 •   Neutral men hælder til   Slet - Firmaet kunne være interessant, hvis der var en mere uddybende forklaring på dets virke og betydning, men i den foreliggende form er notabiliteten ikke godtgjort. Rmir2 (diskussion) 7. okt 2019, 18:55 (CEST)
 •   Slet - Den eneste omtale jeg kan finde om virksomheden, er om en konflikt med det autonome miljø, ifm. et byggeprojekt i Folkets Park (København). Se Jyllands-Posten og Berlingske. Men det mener jeg ikke er grundlag for en artikkel.--Kjeldjoh (diskussion) 8. okt 2019, 07:49 (CEST)
 Konklusion:
Der er enighed om at slette artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 09:51 (CET)

Sletningsforslag: Til sommer

Til sommer har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor jeg var så fræk at stille spørgsmålstegn ved relevansen. Det er en meget kort artikel uden kilder. Spørgsmålet er, om den ville gøre sig bedre som en notits i artiklen om Hanne-Vibeke Holst. Der er lidt indholdsløse omtaler på både litteratursiden og Holsts egen hjemmeside. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 16:08 (CEST)

 •   Slet - Artiklen er stort set indholdsløs, og de ultrakorte referat virker som om det er taget fra bagsiden af bogen. Hvis nogen vil finde nogle kilder og komme med en bedre opsummering af plottet samt evt. salgstal, så vil jeg gerne tale for behold, men ellers synes jeg, at den skal slettes. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 16:08 (CEST)
 •   Slet - Artiklen forklarer ikke notabiliteten. At bogen er skrevet af en bestemt forfatter giver ikke automatisk notabilitet, og et resume er ikke godt nok. Rmir2 (diskussion) 7. okt 2019, 18:51 (CEST)
 •   Slet - Enig med de forrige: artiklen er oprettet af en anonym bruger, så vi kan ikke få dennes indspark. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 7. okt 2019, 22:50 (CEST)
 •   Sammenskriv til Hanne-Vibeke Holst, og efterlad et redirect. Jeg mener ikke vi skal vurdere notabilitet af de enkelte bøger, når forfatteren er notabel. Men denne artikel er for kort og uden kilder, så den kan ændres til et redirect til forfatteren. Hvis der senere er nogen der har lyst til at skrive en fuld artikel om bogen (eller bedre, om Louise-trilogien), så er de velkommen til at gøre det.--Kjeldjoh (diskussion) 8. okt 2019, 08:09 (CEST)
 •   Slet - Hvis ikke der er andet relevant at skrive om bogen end et referat, er der ingen grund til at have en artikel. Artiklen Chicken, der også omhandler et værk af Hanne-Vibeke Holst, har et lignende problem. --DenBlaaElg (diskussion) 8. okt 2019, 11:56 (CEST)
 •   Kommentar - Det er et generelt problem i Kategori:Bøger efter forfatter, at artiklerne blot er korte resumer uden kilder. Det betyder ikke at jeg mener at der skal oprettes en masse sletningsforslag på disse. Tilsvarende er der mange af artiklerne i Kategori:Album efter kunstner der ikke har anden information end udgivelsesår og track-liste. Men så længe at kunstneren er notabel, mener ikke vi skal vurdere notabilitet af de enkelte værker.--Kjeldjoh (diskussion) 8. okt 2019, 12:50 (CEST)
 •   Slet - Kunne være notabel, men artiklen er så kort at den kan slettes uden videre. Hvis nogen vil skrive en ny er der ikke gået noget tabt ved at slette den nuværende artikel. --Honymand (diskussion) 8. okt 2019, 21:07 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen er omdirigeret til Hanne-Vibeke Holst. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:10 (CET)

Sletningsforslag: Kasino velkomstbonusser

Artiklen om Kasino velkomstbonusser er oprettet for noget tid siden af Bruger:AmiriSmugs. Artiklen er ligeledes for noget tid siden markeret med bl.a. {{notabilitet}}. Da den har stået noget tid, tages den som et formelt sletteforsalg.

 •   Slet Der er en række kilder i artiklen, hvilket overholder det mere sort/hvide formalia, men artiklen fremstår desuagtet som noget uencyklopædisk, og under alle omstændigheder er det om et særdeles snævert emne. Sprogligt bør overskriften under alle omstændigheder være i ét ord, hvilket illustrerer det lidt fjollede udtryk. Indholdet er tilsyneladende også blot en beskerivelse af, at online kasinoers bonusser er undergivet regulering. Dette kan sagtens skrives ind i artiklen kasino. Der er selvfølgelig ikke tilsvarende artikler om kasino velkomsbonusser på andre sprog. --Pugilist (diskussion) 10. okt 2019, 09:24 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Jeg er helt enig i, at emnet er for snævert, og den del, der er encyklopædisk relevant, kan skrives ind i Kasino. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 10. okt 2019, 10:21 (CEST)
 •   Sammenskriv til Kasino (den del af artiklen der er relevant), og efterlad et redirect. Emnet er for snævert til en selvstændig artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 10. okt 2019, 10:40 (CEST)
@Kjeldjoh: Giver det nogen mening med en redirect ? Ordet er nonsens. Måtte nogen mod forventning søge på ordet "velkomstbonus" vil søgeresultatet dukke op i kasino. --Pugilist(diskussion) 10. okt 2019, 10:45 (CEST)
Nej, du har ret.--Kjeldjoh (diskussion) 10. okt 2019, 13:56 (CEST)
 •   Slet - ikke et notabelt emne i sig selv. Rmir2 (diskussion) 10. okt 2019, 12:25 (CEST)
 •   Neutral med en vægt mod   Sammenskriv - hvis det er et grundlæggende begreb indenfor spil, og det lader til at være kontroversielt, og at der er muligvis er specielle danske lovgivningsforhold, så kan det gøre en selvstændig artikel relevant. Begrebet findes på enwiki, men ikke i sin egen artikel. Artiklen fremstår heller ikke neutral. Men jeg hælder mest til sammenskriv med Kasino. --Kim Bach (diskussion) 10. okt 2019, 13:46 (CEST)
 •   Sammenskriv - Kunne vi ikke lave det om til en NPOV-artikel om onlinekasinoer? --Inc (diskussion) 17. okt 2019, 16:59 (CEST)

Sletningsforslag: Merete Kjellow

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Merete Kjellow har medvirket i én film. Det lykkedes mig ikke at finde anden relevant information på nettet. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. okt 2019, 00:06 (CEST)

 •   Slet —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. okt 2019, 00:06 (CEST)
 •   Formalia @128.76.169.138: Som artikelopretter har du måske noget at have sagt. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. okt 2019, 00:08 (CEST)
 •   Slet - En enkelt birolle er ikke nok til en artikel. Artikelopretter er desuden tilsyneladende {{Tæt på}} (har info der ikke umiddelbart kan verificeres).--Kjeldjoh (diskussion) 16. okt 2019, 08:13 (CEST)
 •   Slet - Uanset de øvrige indvendinger er artiklen ganske enkelt for kort. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. okt 2019, 12:25 (CEST)
 •   Kommentar @128.76.169.138: Du har gjort det arbejde at finde Merete Kjellow i kirkebogen. Måske du kan forklare hvorfor du mener der skal være en wikipedia artikel om hende?--Kjeldjoh (diskussion) 16. okt 2019, 16:01 (CEST)
 •   Behold - jeg synes at artiklen er ja kort, men relevant og ydre mere så findes hun i flere forskellige databaser, så hvorfor må hun så ikke være i denne ? --Zoizit (diskussion) 16. okt 2019, 18:01 (CEST)
 •   Kommentar @Zoizit: Det er nemt at komme i de databaser. Hvis jeg kiggende mere efter det, kunne jeg nok finde flere end dem, som jeg har fundet indtil nu. Det er netop det, som jeg har brugt Wikidata til - registrere hvad jeg kan finde af objektive referencer. Det eneste sted, hvor der har været informationer ud over rollen, er danskefilm.dk - men det er mest familieforhold og men der er ikke noget, som er karriererelevant. Så jeg hellere imod   Slet --Steen Th (diskussion) 16. okt 2019, 18:27 (CEST)
 •   Neutral jeg har det altid svært med disse diskussioner, hvor jeg ikke har den fornødne viden til at vurdere nævneværdigheden, netsøgninger er ikke sandhedsvidner. Den film hun har spillet med i er denne Takt og tone i himmelsengen. De film er klart tidsdokumenter, men omtalen af Merete Kjellow i den artikel er nok tilstrækkelig, og fællesskabets energi er nok bedre brugt på på at forbedre den artikel. --Kim Bach (diskussion) 16. okt 2019, 21:37 (CEST)
 •   Behold pga hun findes i mindst fire filmdatabaser - så vel også her på wiki. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. okt 2019, 22:15 (CEST)
 • @Villy Fink Isaksen: Antal filmdatabaser betyder intet - alle databaser optager revl og krat så længde det er på de officielle kreditlister.. --Steen Th (diskussion) 16. okt 2019, 22:35 (CEST)
 •   Slet - Wikipedia er en encyklopædi, ikke en filmdatabase. Hvis ikke der er kilder nok til at kunne skrive en encyklopædisk artikel om emnet, er der ingen grund til at have artiklen. --DenBlaaElg (diskussion) 16. okt 2019, 22:42 (CEST)
 •   Kommentar @Steenth: og "ping|andre" I en encyklopædi er al menneskelig viden fremstillet i særskilte artikler. Altså også viden om Merete Kjellow. (der er vel ingen grund til at slette viden) --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. okt 2019, 23:10 (CEST)
Vi sletter ikke viden, vi sletter artikler på Wikipedia, som ikke opfylder vores norm Wikipedia:Kriterier for artikler. "Har emnet almen interesse?" Nej, hun er f.eks. ikke omtalt i medierne. "Hvor meget er der at skrive om?" En enkelt birolle i en film fra 1972, er ikke nok til en artikel. "Hvor "unikt" er emnet?" Der findes gennem tiden mage personer i verden, som har haft enkelt biroller, men hvis erhverv er noget andet. De har ikke relevans alle sammen. "Er Wikipedias artikler nået til det "detaljeringsniveau"?" Nej, bare på artiklen Takt og tone i himmelsengen er der flere røde links på skuespillere, som har medvirket i flere film end Merete Kjellow. Hvis vi ikke skal sætte et minimum for notabilitet, så er det mange artikler der er blevet slette på denne baggrund, som skal gendannes.--Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2019, 08:09 (CEST)
Kjeldjoh, du er meget skråsikker på at hun ikke opfylder kriterierne, mangel på omtale i medierne kan ikke sættes lig med at "emnet ikke har almen interesse", og hvor dybt har du egentlig søgt? Nå, dette er en mere principiel debat som er off-topic her, on-topic så har jeg indikeret   Neutral, afspejlende at emnet "nok ikke" har almen interesse. --Kim Bach (diskussion) 17. okt 2019, 14:25 (CEST)
Kim Bach: Nej, jeg er ikke sikker på at hun ikke opfylder kriterierne, men jeg er sikker på at artiklen ikke dokumentere at hun opfylder kriterierne.--Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2019, 14:34 (CEST)
Det kan vist roligt ændres til vished, men jeg synes det lyder lidt som omvendt bevisførelse, det skyldes sikkert at jeg ikke denne forstår denne proces ordentligt, specielt fordi jeg først fornylig er begyndt at tage aktivt del i den, og det virker meget meningsfyldt for mig pt. --Kim Bach (diskussion) 17. okt 2019, 15:22 (CEST)
Jeg forstår ikke ræsonnementet, at fordi en person findes i databaser over skuespillere, så er vedkommende relevant til en artikel på Wikipedia. Der er ca. 100.000 profiler på Filmdatabasen, og ca. 40 mio. skuespillere på IMDb. Til sammenligning har vi knapt 7000 biografier for skuespillere på dk-wiki.--Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2019, 16:25 (CEST)
Ok - hun er selvfølgelig ikke den mest berømte eller kendte, men hun har da medvirket i en film og står på rollelisten. I bund og grund ser jeg ikke grund til at fjerne, information (det er ovenikøbet kildebelagt). --Villy Fink Isaksen (diskussion) 17. okt 2019, 16:30 (CEST)
@Villy Fink Isaksen: Hvad er for nogle informationer, som mistes? Jeg har kan kun se 2 oplysninger. At hun har haft en rolle i en film - det står på kreditlisten på filmen og det kommer på Wikidata også - og en fødselsdato - det er registeret på Wikidata med kilde. Links til filmdatabaser findes i Wikidata. Så alt information er et sted.
Problemet er, at der er ikke mere information end rollen og en fødselsdato - er meget lidt til en artikel. Og vi har et hav af personer som, hvor vi ved meget lidt om dem. Hun er et ud 6 kvinder, som har kun haft et film-rolle i den film. Af de øvrige 5 er der en, som har haft en karriere som skuespiller. De sidste 4 kan jeg ikke finde noget om. Vi har tusindvis af medvirkende, som kun kendes på rollen. Jeg vil gerne nøjes med at registrere dem i Wikidata efterhånden. Men det tager tid at håndtere. Hvis der er nok informationer end bare oplysninger om en rolle - så kunne man overveje en artikel. --Steen Th (diskussion) 18. okt 2019, 10:04 (CEST)
@Steenth: Udtalte Jimmy Wales ikke engang noget der ligner: "Målet med Wikipedia har altid været og vil fortsat være at skabe en verden, hvor alle mennesker har fri adgang til summen af al menneskelig viden."?
Information er der omend den ikke er særlig stor, jeg mener ikke korte opslag skal slettes især ikke de kildebelagte. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 18. okt 2019, 10:28 (CEST)
 •   Slet - Er medvirken i én enkelt (perifær) film encyklopædisk relevant? Jeg finder det ikke rigtigt i dette tilfælde. Har dog tilføjet oplysninger om hendes primærerhverv som sygeplejerske. Hun er nævnt 33 gange i Mediestream i årene mellem 1969 og 1999 - men jeg ved ikke for hvad. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 30. okt 2019, 21:38 (CET)
 •   Slet— den er for tynd. Mvh|KnudW (diskussion) 30. okt 2019, 21:48 (CET)
 •   Slet - Hendes primære virke har været sygeplejerske, og der har hun vist bare passet sit arbejde og ikke gjort sig notabel. Hendes ene medvirken i en film kan dårligt betragtes som en karriere, så jeg mener, at vi kan tillade os at slette denne artikel. Det var ikke en rolle, som gjorde hende omtalt. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 09:56 (CET)

Sletningsforslag: Jacob Kofler

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jacob Kofler har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. SorenRK har sat {{tætpå}}, med teksten kun ham selv eller hans redaktør kan vide, hvornår en uudgivet bog bliver færdig. Han har produceret og skrevet manus til en række tv-produktioner ifølge imdb og han har skrevet Esportens danske helte, der udkom i 2018. Han har desuden produktionsselskabet Highwire. Tilsyneladende har han også medvirket med lidt småting på forskellige musikalbums if ølge discogs. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:21 (CEST)

 •   Slet - Han er på grænsen, men hans produktioner er primært smådokumentarer og lignende, og den ene bog han har fået udgivet er vist blot et øjebliksbillede, som jeg kan have svært ved at se relevansen af om 10 år. Toxophilus (diskussion) 25. okt 2019, 10:38 (CEST)
 •   Slet - Artiklen handler primært om hvad produktionsselskabet har produceret og vundet af priser, ikke om Jacob Kofler selv. Desuden mangler der kildehenvisninger til sekundære kilder. --DenBlaaElg (diskussion) 6. nov 2019, 23:01 (CET)
 •   Behold - Relevant kildebelagt information, - ser ingen grund til at slette. Nico (diskussion) 6. nov 2019, 23:56 (CET)
 •   Slet - Ikke notabel på det foreliggende grundlag. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:13 (CET)
 Konklusion:
Konsensus for sletning, artiklen slettes derfor. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:13 (CET)

Sletningsforslag: Gadens Børn

Gadens Børn har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Der er tale om {{tætpå}} idet opretteren er erklæret "supporter" af organisationen. Der findes en hjemmeside, de afholder et gallaarrangement (også omtalt her, hvor der indsamles penge. i 2018 blev der indsamlet 1 mio kr. Der er også omtale på verdensbedstenyheder.dk og SN.dk. Er det nok?

Se også sletningsforslaget for Pia Lindell Qwist, som stiftede foreningen. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)

 •   Formalia @GB Supporter: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)
 •   Behold - Artiklen trænger til en omskrivning, men jeg mener at organisationen har opnået tilstrækkelig omtale til at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 21. okt 2019, 11:30 (CEST)
 •   Behold - jeg er også stemt for at beholde artiklen. Vi har vist ikke nogen eksplicit politik for velgørende foreninger, men denne er officielt godkendt af skattemyndighederne som fradragsberettiget. Det lyder for mig som et rimeligt kriterium for, at der vil være en offentlig interesse for at kunne finde oplysninger om foreningen.--Økonom (diskussion) 21. okt 2019, 19:31 (CEST)
 •   Behold - En mindre organisation, men det kan ikke udelukkes, at interesserede vil søge neutral information om dem. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 10:05 (CET)

Sletningsforslag: Guirlanden

Guirlanden har stået med notabilitet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Det skulle angiveligt en af de ældste kunstnersammenslutninger uden for København, men "en af de ældste" er ikke det samme som "den ældste", der jo ofte er notabilitetsgivende (EDIT: den ældste er Den Fynske Forårsudstilling fra 1929). Artiklen er blottet for kilder, og indeholder ikke engang en liste over, hvem der er med i sammenslutningen. De har en hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse at den er fra 1968 og at de årligt har lavet udstillinger i Århus Kunstbygning. Der er omtale af deres 50-års jubilæumsudstilling på kunsten.nu og cyf.dk

 •   Formalia @Molteriet: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:17 (CEST)
 •   Slet - Ud fra artiklen kan jeg ikke læse notabiliteten. Det eneste, som kan tale for at beholde, er at den trods alt har rundet de 50 år, men jeg ved ikke hvor almindelige kunstnersammenslutninger er, og hvor længe det "plejer" at bestå. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:17 (CEST)
 •   Vent - Jeg er i tvivl. Når man kigger på Kategori:Kunstnersammenslutninger_fra_Danmark, så er det et generelt problem, at mange af artiklerne er meget korte. Denne forening virker til at have haft en stabil drift i mange år, så der må være mere at fortælle.--Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2019, 09:15 (CEST)
 •   Behold Det er i situationer som denne, at en bruger som Bruger:Krabat måske kunne oplyse os en smule? Jeg tror, at kunstnersammenslutninger har spillet og spiller en væsentlig rolle i kunstverdenen bl.a. som udstillere, men de nok lider under samme forbandelse som kunsten i øvrigt, at omtalen oftest er sparsom. Se i øvrigt liste over sammenslutninger: https://www.bkf.dk/ny-oversigt-over-kunstnersammenslutninger-i-danmark/. Deres samråd udpeger et medlem til Statens Kunstfonds repræsentantskab. Jeg hælder derfor til at beholde. --Druidsaki (diskussion) 22. okt 2019, 11:10 (CEST)
 •   Behold denne kunstnersammenslutning vurderer jeg, uden på nogen måde at være ekspert, er betydningsfuld i det Aarhusianske kunstnermiljø, jeg synes det fortsat skal overlades til fællesskabet at forbedre denne artikel. --Kim Bach (diskussion) 22. okt 2019, 18:50 (CEST)
 •   Slet - Intet i artiklen begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:21 (CET)
 •   Slet - Der er tilsyneladende ikke tilstrækkelig interesse for at forbedre artiklen, så selvom der formodentlig er mere at fortælle, så mener jeg at artiklen på nuværende tidspunkt er uencyklopædisk, og kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 12:08 (CET)

Sletningsforslag: Profil Rejser

Profil Rejser har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, så lad os få det afklaret. Den har fuld plade i skabeloner med {{tætpå}}, da selskabet selv har redigeret den af mange omgange med flere profiler, ingen kilder og mangel på wikificering. Selskabet skulle være kåret som "Danmarks bedste Rejsearrangør" ved Danish Travel Awards ni gange, men har tilsyneladende aldrig vundet den, for mig, ukendte pris. De har en hjemmeside, og der er opslag på cvr og proff.dk, hvor der angives 5-9 medarbejdere. Ifølge denne artikel fra juni 2019 er der 60 medarbejdere, og i 2017 havde de et overskud på 3,5 mio. kr. I 2018 havde de et underskud på 3 mio. kr. ifølge finans.dk. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:25 (CEST)

 •   Formalia @Chrisalban: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:25 (CEST)
 •   Slet - reklameside for et uinteressant rejsebureau. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:25 (CEST)
 •   Slet - det fremgår ikke af den nuværende artikel hvori notabiliteten består. Rmir2 (diskussion) 22. okt 2019, 08:31 (CEST)
 •   Slet - Det er gået galt for proff.dk. Det er i holdingselskabet Travel House Group A/S at der er 5-9 medarbejdere. I Profil Rejser A/S var der i 2018 64 medarbejdere. Det er bedre at kontrollere den info på virk.dk. Deres omsætning er ikke offentlig i deres regnskaber, men min vurdering er at virksomheden er tæt på at være automatisk notabel. Dertil tror jeg også at virksomhedens ejer, Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, er personligt notabel. Men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, mener jeg at det bedste vil være at slette den, og så måske senere oprette en neutral artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 24. okt 2019, 08:39 (CEST)
 Konklusion:
Der er enighed om at slette artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 09:58 (CET)

Sletningsforslag: VisitNordsjælland

VisitNordsjælland har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en af VisitDenmarks utallige underorganisationer, som vist findes for alle landsdele og tilmed for en lang række byer. Adskiller VisitNordsjælland sig fra VisitVestsjaelland, VisitRibe eller VisitRibe? På diskussionssiden argumenteres for, at der findes en artikel om VisitNordjylland, så den har jeg [[Wikipedia:Sletningsforslag/VisitNordjylland|også indstillet til sletning. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:39 (CEST)

 •   Formalia @The-maag: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:39 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Vi skal ikke have artikler om alle de små underorganisationer af VisitDenmark. Denne artikel kan passende indskrives i artiklen VisitDenmark, og så kan der oprettes mindre afsnit med de store tværkommunale Visit-organisationer. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:39 (CEST)
 •   Behold - Jeg er stemt for at beholde artiklen. Artiklen bør have mere brødtekst med kildehenvisninger, således at artiklen bliver mere informativ.--Kontoreg(Henvendelse) 22. okt 2019, 09:38 (CEST)
 •   Neutral med vinge mod   Behold. Det handler om danske forhold. Man kan måske argumentere med at underartikler under VisitDenmark er nok. --Kim Bach (diskussion) 22. okt 2019, 18:57 (CEST)
 •   Kommentar som jeg læser artiklen, er VisitNordsjælland lokalt ejet og ledet - den er ikke ejet af VisitDenmark. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 30. okt 2019, 21:04 (CET)
 •   Behold - Organisatorisk er VisitNordsjælland organiseret som en forening (ser CVR.dk) og i følge hjemmesiden drevet af fem nordsjællandske kommuner. Der er næppe tvivl om, at organisationen samarbejder med VisitDenmark, men der er ikke belæg for at anse VisitNordsjælland for en del af VisitDenmark eller en underorganisation af denne. Organisationen må anses som en fælles kommunal organisation i området. Organisationen er i sagens natur udadvendt og det må derfor formodes, at der er en mulighed for, at interesserede brugere kunne have behov for at læse neutral information om, hvad og hvem VisitNordsjælland er for en størrelse. Artiklen er ikke reklamerende. Bemærk i øvrigt oprettes kommentarer på artiklens diskussionsside. --Pugilist (diskussion) 1. nov 2019, 08:03 (CET)

Sletningsforslag: VisitNordjylland

VisitNordjylland er en underorganisation af VisitDenmark. Er alle underorganisationerne notable?

Dette sletningsforslag er afledt af sletningsforslaget om VisitNordsjælland. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:41 (CEST)

 •   Formalia @Rasmus Konge: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:41 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Som argumenteret andetsteds: Vi skal ikke have artikler om alle de små underorganisationer af VisitDenmark. Denne artikel kan passende indskrives i artiklen VisitDenmark, og så kan der oprettes mindre afsnit med de store tværkommunale Visit-organisationer. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:41 (CEST)
 •   Behold - Jeg er stemt for at beholde artiklen. Artiklen bør have mere brødtekst med kildehenvisninger, således at artiklen bliver mere informativ.--Kontoreg(Henvendelse) 22. okt 2019, 09:39 (CEST)
 •   Neutral med vinge mod   Behold. Det handler om danske forhold. Man kan måske argumentere med at underartikler under VisitDenmark er nok. --Kim Bach (diskussion) 22. okt 2019, 18:58 (CEST)
 •   Kommentar som jeg læser artiklen, er VisitNordjylland lokalt ejet og ledet - den er ikke ejet af VisitDenmark. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 30. okt 2019, 21:03 (CET)
 •   Behold - Samme bemærkninger som til det tisvarende sletteforslag om VisitNordsjælland. --Pugilist (diskussion) 1. nov 2019, 08:09 (CET)

Sletningsforslag: Egen forsamlingshus

Egen forsamlingshus er en meget kort lille artikel om et forsamlingshus, der ud fra artiklen at dømme er fuldstændigt ligesom hundredevis af andre forsamlingshuse. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:19 (CEST)

Sletningsforslag: Vester Ulslev Forsamlingshus

Vester Ulslev Forsamlingshus er oprettet af Erik Damskier sammen med en lignende artikel om Øster Ulslev Forsamlingshus. Der er ingen referencer i artiklen. Er de notable?

 •   Slet - fra et lokalhistorisk perspektiv kan det måske være interessant, men der er rigtig meget af indholdet som er unødvendigt (i mine øjne), og den kan fint skrives ind (i en kortere mere opsummerende udgave) i artiklen om Vester Ulslev. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:22 (CEST)
 •   Sammenskriv til Vester Ulslev og efterlad et redirect. Det er et for snævert et emne til sin egen artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:27 (CEST)
 •   Behold - Fin lille artikel. Værd at bygge videre på. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:28 (CET)
 Konklusion:
Sammenskrives med Vester Ulslev. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:26 (CET)

Sletningsforslag: Øster Ulslev Forsamlingshus

Øster Ulslev Forsamlingshus er oprettet af Erik Damskier sammen med en lignende artikel om Vester Ulslev Forsamlingshus. Der er ingen referencer i artiklen. Teksten kunne godt bruge en seriøs opstramning, så den bliver mere neutral og encyklopædisk. Er de notable?

 •   Slet - fra et lokalhistorisk perspektiv kan det måske være interessant, men der er rigtig meget af indholdet som er unødvendigt (i mine øjne), og den kan fint skrives ind (i en kortere mere opsummerende udgave) i artiklen om Øster Ulslev. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:24 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener som udgangspunkt ikke, at landets talrige forsamlingshuse hver kan tilkomme en artikel. Det kan dermed være et principielt spørgsmål, der lægger sig i halen på den om folkeskoler mm., vi havde for nylig, og som jeg ikke kan finde lige nu. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. okt 2019, 15:08 (CEST)
 •   Kommentar@Amjaabc: Den er lige her. Det var faktisk fordi den diskussion ikke endte med nogen konklusion, selvom jeg flere gange forsøgte at samle diskussionen op, at jeg lige undersøgte, hvor mange forsamlingshuse-artikler vi egentlig havde, og hvordan kvaliteten var. Mvh. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 15:38 (CEST)
 •   Sammenskriv til Øster Ulslev og efterlad et redirect. Det er et for snævert et emne til sin egen artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:32 (CEST)
 •   Behold - Fin lille artikel. Værd at bygge videre på. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:27 (CET)
 Konklusion:
Sammenskrives med Øster Ulslev. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:29 (CET)

Sletningsforslag: Vester Ulslev Brugsforening

Vester Ulslev Brugsforening er oprettet af Erik Damskier. Den er etableret i 1887, mens landets ældste er fra 1866, som det fremgår af artiklen. Artiklen kommenterer også generelt på brugsforeninger i Danmark, og får også nævnt brugsernes åbningstid. Der står til gengæld ikke noget om, hvorfor den skulle være special i forhold til tilsvarende brugsforeninger i området eller på landsplan. Er den notabel? Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:28 (CEST)

 •   Slet - fra et lokalhistorisk perspektiv kan det måske være lidt interessant, men størstedelen kan efter min mening slettes, og resten skrives ind i artiklen om Vester Ulslev. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:22 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig i dine betragtninger. Som du ganske rigtigt nævner, handler en del af indholdet mere om brugsforeninger generelt, så det kunne måske høre hjemme i artiklen om disse foreninger. Det mere lokale stof kan måske flettes ind i Vester Ulslev. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. okt 2019, 15:00 (CEST)
 •   Sammenskriv til Vester Ulslev og efterlad et redirect. Det er et for snævert et emne til sin egen artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:29 (CEST)
 Konklusion:
Ønske om sletning, hvorfor sammenskriv om omdirigering til Vester Ulslev giver mening. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:24 (CET)

Sletningsforslag: Analog People In A Digital World

Analog People In A Digital World er en af de talrige næsten indholdsløse artikler oprettet af DrDose. Den findes ikke på andre wikier (end ikke italiensk, som gruppen angiveligt skulle komme fra), men på discogs og soundcloud er der lidt. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:37 (CEST)

 •   Slet Indholdsløs og selvom der er lidt udgivelser på discogs, så er der ingen egentlige albums. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:37 (CEST)
 •   Slet - Jf. discogs.com har de udgivet nogle singler, som efterfølgende er udkommet på mange opsamlingsalbum. Jeg kan ikke finde yderligere om hverken Matteo Sabbioni eller Sandro Fioro. Jf. Facebook har der ikke været aktivitet siden 2014. De er ikke beskrevet på andre wiki'er.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:49 (CEST)
 •   Slet - Ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:12 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:23 (CET)

Sletningsforslag: Søren Birch

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Søren Birch har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor Rmir2 satte den på. Han har ifølge artiklen har han dirigeret flere orkestre, men jeg kan ikke gennemskue om det har været for en kortere periode eller som "fast" ansættelse, og han har vundet Holmboe Prisen, hvilket der også står her. Han har en hjemmeside, og ifølge hans biografi er han docent i kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium (bemærk at docent ikke giver automatisk notabilitet). Han har også skrevet et par salmer. Han har også dannet kammerkoret Coro Misto, men selvom koret eventuelt skulle være notabelt, så betyder det jo ikke, at Birch er det.

 •   Formalia @Sign8114: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:45 (CEST)
 •   Kommentar - da jeg satte skabelonen på, skete det med kommentaren "notabel?". Jeg kan stadig ikke gennemskue, om han er tilstrækkeligt notabel. Rmir2 (diskussion) 24. okt 2019, 15:26 (CEST)
 •   Behold Når Rmir2 nu er i tvivl, vil jeg gerne hjælpe med at udviske den tvivl. Uddyber gerne, hvis der kommer tungtvejende argumenter for at slette oplysningerne. --Druidsaki (diskussion) 24. okt 2019, 21:09 (CEST)
 •   Spørgsmål - har han vundet nationale eller internationale hæderspriser eller præsteret koncerter, som har givet anledning til national eller international omtale? Rmir2 (diskussion) 28. okt 2019, 17:17 (CET)
 •   Slet - Artiklen har ingen kildehenvisninger, der dokumenterer at han er omtalt eller biograferet, hverken i medier eller andre relevante værker. --DenBlaaElg (diskussion) 3. nov 2019, 17:27 (CET)

Sletningsforslag: Dior Brookz

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Dior Brookz blev oprettet i 2018 af en IP-bruger og KnudW satte lige efter notabilitetsskabelon på. Er spillet meget lidt på DR, og findes på både spotify og souncloud, men det kan kunstnere vist selv ordne. Kan andre findet noget? Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:48 (CEST)

 •   Slet - meget kort artikel om en kunstner, som tydeligvis ikke har slået igennem. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:48 (CEST)
 •   Slet - Upcomming kunstner, som endnu ikke er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 28. okt 2019, 08:37 (CET)
 •   Slet - har endnu ikke præsteret noget, som giver notabilitet. Rmir2 (diskussion) 28. okt 2019, 17:13 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:23 (CET)

Sletningsforslag: Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond er en investeringsfond, som har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Det skulle være Danmarks første sociale venturefond. Der er en artikel på altinget.dk. Opslag på cvr Se også sletningsforslaget for grundlæggeren, som blev oprettet af samme bruger. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:49 (CET)

 Konklusion:
Enighed om sletning. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:23 (CET)

Sletningsforslag: Diamond Lane Music Group

Diamond Lane Music Group har stået med ntoabilitetsskabelon siden 2018. Lad os afklare det. Der er opslag på discogs og de har en instagram og en soundcloud. Der er også lidt på beatport og beatsource. På en.wiki har jeg fundet to rappere (Problem og Lucky Luciano) som har udgivet hos dem, men det et uafhængigt selskab, så de har ikke de store navne, og ingen artikel om selskabet på andre sprog. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 14:45 (CET)

 •   Formalia@DrKeta: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 14:45 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at pladeselskabet har gjort det helt store. Der er ingen artikler på andre wikier, og da den er meget kort og uden det store indhold, mener jeg, at den bør slettes. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 14:45 (CET)
 •   Slet - det fremgår ikke af artiklen, at selskabet er notabelt. Rmir2 (diskussion) 29. okt 2019, 19:59 (CET)
 •   Kommentar - undersøger det lidt, DLMG er startet af Problem (rapper), og det er et uafhængigt (independent) pladeselskab. Det kan derfor være et sted hvor talenter starter deres karriere, som et sted hvor vækstlaget kan finde næring, men da jeg ikke besidder detaljeret viden om amerikansk hip-hop, har jeg (endnu) ikke en fasttømret mening om dette sletningsforslag, men jeg hælder nok mod   Behold. Jeg bider naturligvis mærke i at f.eks. engelsk wikipedia ikke har en artikel om emnet, og at andre associerede artikler står med notiabilitestskabeloner på enwiki, som f.eks. Dubb Union--Kim Bach (diskussion) 30. okt 2019, 10:56 (CET)
 •   Slet - Uden at tage stilling til om virksomheden er notabel, så er den ene sætning {{Uencyklopædisk}}, og artiklen kan slettes, med mindre der kommer mere beskrivelse med kilder.--Kjeldjoh (diskussion) 30. okt 2019, 13:16 (CET)
 •   Slet - Hvis ikke der kommer kildehenvisninger, der dokumenterer at pladeselskabet er notabelt, bør artiklen slettes. --DenBlaaElg (diskussion) 1. nov 2019, 22:09 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:22 (CET).
Der er overvejende enighed om sletning, dog er der en bruger der hælder mod behold. Det vurderes at artiklen kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 11:50 (CET)

Sletningsforslag: Sofie Diemer

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Sofie Diemer har stået med ntoabilitetsskabelon siden SorenRK satte den på i 2018. Lad os få det afklaret. Hun har udgivet én bog, men der er opslag på Gyldendal, iScene, litteratur.dk og omtale i politiken. Har hun begået nok til en artikel?

 •   Slet Nej det mener jeg ikke. Som SorenRK skrev ved påsættelse af skabelonen, så er ét værk ikke meget, og artiklen er blot én linje og helt uden kilder. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:43 (CET)
 •   Slet - Jeg er i tvivl om, om Sofie Diemer Leonhardt (er det hendes navn eller kunstnernavn?) er notable, ud over digtsamlingen, har hun også lavet to teater forestillinger, se iscene.dk. Men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, er den {{Uencyklopædisk}} og kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 8. nov 2019, 10:44 (CET)
 •   Slet - Intet i artiklen tyder på notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:10 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:22 (CET)

Sletningsforslag: Digitale artefakter

Digitale artefakter har stået med ntoabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:45 (CET)

 •   Formalia @Olex1088: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:45 (CET)
 •   Slet et for diffust begreb om et emne, der vist er konstrueret af undervisningsministeriet. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:45 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at begrebet er anvendt udenfor undervisningsmateriale, og alene i begrænset omfang. Jeg kan ikke finde nogen almindelig brug af begrfebet, og Wikipedia er ellers ikke en ordbog. Artiklen er i sin nuværende form tillige uencyklopædisk. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:05 (CET)
 •   Slet - en bedre beskrivelse af en digital artefakt kan læses her en:digital artifact. (har lige tilføjet interwiki) --Glenn (diskussion) 7. nov 2019, 14:33 (CET)
  •   Kommentar jeg er ikke sikker på det er helt det samme, der er tale om to forskellige ting, det burde vel udløse en flertydig.--Kim Bach (diskussion) 12. nov 2019, 14:00 (CET)
 •   Slet - mystisk artikel.--Honymand (diskussion) 7. nov 2019, 21:33 (CET)
 •   Slet - Snævert emne og ordbogsopsalg. Jeg tror ikke en:digital artifact var det der var ment med artiklen, men nok noget i stil med "single purpose devices".--Kjeldjoh (diskussion) 8. nov 2019, 10:57 (CET)
 •   Kommentar begrebet, der vel skal omdirigeres til digital artefakt i ental, bliver brugt i flæng i Undervisningsministeriets udkast til læseplan for et muligt nyt fag "Teknologiforståelse", men UVM definerer det ikke i det dokument. Det gør man derimod hos det Informationsvidenskabelige Akademi. I definitionen fra det Informationsvidenskabelige Akademi er der blot tale om et artefakt, der tilfældigvis er digitalt, og et artefakt er et objekt der er menneskeskabt, eller bearbejdet. Digitalt overfor fysisk. Det er vist for snævret til sin egen artikel, men hvis jeg var lærer ville jeg blive glad for en wikipedia-artikel, eller i det mindste en wiktionary-artikel, der definerer begrebet, så det kan blive afmystificeret, da UVM åbenbart er så glade for det, at de plastrer en læseplan til med det.--Kim Bach (diskussion) 11. nov 2019, 23:28 (CET)
  • Har forsøgt mig med en definition, men jeg besidder ingen ekspertise inden for informationsvidenskab.--Kim Bach (diskussion) 11. nov 2019, 23:47 (CET)
 •   Kommentar Den nuværende version er klart mere forståelig end udgangspunktet, men den hører mere til på wiktionary, hvis overhovedet. Det kan ikke være Wikipedias opgave at beskrivelse begreber som UVM opfinder og ikke kan finde ud af definere selv. Toxophilus (diskussion) 12. nov 2019, 07:06 (CET)
 •   Behold - forudsat at nogen kan angive et forståeligt eksempel. - Nico (diskussion) 12. nov 2019, 07:38 (CET)
 •   Kommentar Man skal nok have hele definitionen med, på enwiki dækker det både uhensigtmæssig funktion af digitalt udstyr og noget mere antropologisk, det vil jeg diskutere på diskussionssiden. I aktiklens kontekst, er der tale om det første så vidt jeg kan læse mig frem til.--Kim Bach (diskussion) 12. nov 2019, 13:58 (CET)
 •   Slet eller start helt forfra. Men ordet bruges vist ikke for alvor på dansk. Ditlev Petersen (diskussion) 12. nov 2019, 14:04 (CET)
 •   Kommentar hvis en eller flere vil rette artiklen til synes jeg vi skal beholde artiklen. I så fald udkommenterer jeg min slettekommentar. --Glenn (diskussion) 12. nov 2019, 14:39 (CET)
 Konklusion:
Artiklen er ikke rettet til, men stort set enighed om sletning, hvorfor artiklen slettes. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:20 (CET)

Sletningsforslag: DIS-Odense

DIS-Odense har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os tage diskussionen. Det er en forening fra Odense med 460 medlemmer (i 2019), hvilket er noget under det notabilitetsgivende kriterium, der kræver 0,15 ‰ af landets befolkning (svarende til f.eks. ca. 830 personer i Danmark). Ifølge artikel, som er blottet for kilder, så er det en af landets største foreninger for slægtsforskere, men altså ikke den største. Den er grundlagt i 2005, så alder kan heller ikke bruges som argument. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:49 (CET)

 •   Formalia @Metterf: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:49 (CET)
 •   Slet - Det er muligt, at det er en god forening at være medlem af, men medlemstallet er for småt, og der er intet andet, som tyder på at den er så meget anderledes end snesevis af andre slægtsforskningsforeninger. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:49 (CET)
 •   Slet Har de ikke markeret sig offentligt, er de ikke relevante for andre end medlemmerne. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:01 (CET)
 •   Sammenskriv til Danske Slægtsforskere, efterlad redirect. - Lokalforeningen kan ikke bære en artikel i sig selv, men kan fint omtales under landsforeningen.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 12:36 (CET)
 •   Sammenskriv til Danske Slægtsforskere, efterlad redirect. Næppe notabel for en egen artikel. Bedre at udvide hovedartiklen. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:00 (CET)

Sletningsforslag: DR MUSA

DR MUSA har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Den er oprettet af DrDose, og er ganske kort. I 2009 indeholdt databasen (som har metadata til DR's musikarkiv Diskoteket) ifølge artiklen ca. 3,5 mio. skæringer fordelt på ca. 400.000 udgivelser. Det har overtaget fra et tidligere system. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:56 (CET)

 •   Slet - Jeg har svært ved at se relevansen af deres søgemaskine, når det ikke engang er deres rigtige musikkartotek. Det hedder Diskoteket. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:56 (CET)
 •   Slet - Det bliver simpelthen for detaljeret og har vel ikke den store interesse for personer uden for DR. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 8. nov 2019, 11:11 (CET)
 •   Slet - Ingen almen interesse. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:16 (CET)
 •   Slet - Det er et for snævert emne.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 12:41 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. -Pugilist (diskussion) 20. nov 2019, 11:09 (CET)

Sletningsforslag: DØK Alumni

DØK Alumni har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en alumniforening fra CBS. Der står intet om antal medlemmer, og CBS har frygtelig mange alumni-foreninger, så den er ikke unik. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 13:00 (CET)

 •   Formalia @Giorsoine: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 13:00 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre denne alumni-forening speciel. Vi har heller ikke nogle til KU, AU eller DTU. Man kan evt. indskrive den i et større afsnit om alumni i CBS-artiklen.
 •   Slet - En alumniforening kan være spændende for de involverede, men det er ikke encyklopædisk relevant med mindre foreningen har markeret sig i offentligheden. Har de ikke det, må de oprette sig på relevsnte fora som LinkedIn, Facebook, CBS' egne fora osv., men Wikipedia er ikke for den slags. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:00 (CET)
 •   Slet - enig med Pugilist. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 11:01 (CET)
 •   Slet - Enig med Tox - lidt af indholdet kan evt. indsættes i moderartiklen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 8. nov 2019, 11:08 (CET)
 •   Slet - Der kunne skrives en samlet artikel om Copenhagen Business School#Alumni og de mangle forskellige alumni-foreninger, men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, kan den slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 12:51 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 20. nov 2019, 11:08 (CET)

Sletningsforslag: Martin Kæstel Nielsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Martin Kæstel Nielsen blev markeret med {{notabilitet}} d. 30. okt 2019, 09:44. --SimmeD (diskussion, bidrag) 8. nov 2019, 10:00 (CET)

 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 20. nov 2019, 11:08 (CET)

Sletningsforslag: Lixen

Artiklen Lixen er markeret med en skabelon. Jeg har på artiklens diskussionsside beskrevet min tvivl om artiklens relevans som værende andet end name dropping. —Pugilist (diskussion) 9. nov 2019, 23:48 (CET)

 •   Slet - En intern udgivelse, der ikke ses at have sat sig aftryk udenfor uddannelsesinstitutionen. Artiklen indeholder lange lister over studerende, der har arbejdet med udgivelsen, men det er det, der i Wikipedias barndom blev kaldt “hej mor”. At en publikation har haft redaktører m.v., hvoraf nogle siden er blevet semi-kendte gør ikke publikationen notabel. —Pugilist (diskussion) 9. nov 2019, 23:48 (CET)
 •   Kommentar - Det kan måske blive til en enkelt linje / et enkelt afsnit i artiklen om Center for Journalistik (Syddansk Universitet), at en sådan publikation findes? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 10. nov 2019, 09:23 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Et oplag på 600 er ret lille, og jeg synes Oles ide om at tilføje et par linjer om udgivelsen i moderartiklen er udmærket. Den lange navneliste er i hvert fald uinteressant for (de fleste) uden for branchen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 10. nov 2019, 12:11 (CET)
 •   Slet - Det er ikke efter min opfattelse af betydning om listen med redaktører er uinteressant for mange. Det samme gælder for mange artikler. Der er derimod et stort problem at listen kan ikke verificeres idet artiklen ikke har kilder. Måske har Lixen relevans nok til en artikel, men hvis det er tilfældet, er det det ikke beskrevet og dokumenteret i artiklen. Derfor støtter jeg sletning af artiklen i dens nuværende form. Jeg vil i tilfælde af sletning ikke være imod at andre brugere opretter en ny artikel om bladet, hvis det i en evt. ny artikel kan påvises med pålidelige kilder at bladet har samfundsmæssig relevans. --10. nov 2019, 12:50 (CET)
 •   Behold/  Sammenskriv - At skrive artiklen ind i Center for Journalistik (Syddansk Universitet) lyder som en rigtig god idé. --Inc (diskussion) 10. nov 2019, 18:52 (CET)
 •   Sammenskriv - Nu har jeg skrevet et afsnit i artiklen om Center for Journalistik (Syddansk Universitet) om Lixen. Hvis dette er tilstrækkeligt kunne man jo også, i stedet for helt at slette artiklen her om Lixen, omdanne denne til en omdirigeringsside til det pågældende afsnit i artiklen om Center for Journalistik (Syddansk Universitet)? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 10. nov 2019, 20:05 (CET)
 •   Kommentar - Jeg vil dog for helhedens skyld påpege, at et meget stort antal af artiklerne i Lixen er opført i og tilgængelige via Infomedia, så måske dette faktum taler for, at man trods alt burde overveje at beholde den selvstændige artikel om Lixen - dog i væsentlig barberet stand i min optik? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 10. nov 2019, 20:10 (CET)
 •   Kommentar - Det ville være fint at beholde den, men så er der vel heller ingen grund til at skære information væk. --Inc (diskussion) 11. nov 2019, 00:54 (CET)
 •   Slet - enig med Pugilist. Ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 11. nov 2019, 06:05 (CET)
 •   Sammenskriv til Center for Journalistik (Syddansk Universitet)#Lixen (hvad der allerede er gjort) og efterlad et redirect. - Studenteravisen er et for snævert et emne.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 13:05 (CET)
 Konklusion:
Enighed om en sletning/sammenskriv. Der er allerede sammenskrevet. Artiklen ændres til redirect. --Pugilist (diskussion) 20. nov 2019, 11:01 (CET)

Sletningsforslag: Julia Günthel

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Julia Günthel har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor jeg satte spørgsmålstegn ved den. Der er ingen kilder i artiklen, og den er oprettet af en IP-bruger. Morten1997 mente at et hurtigslet var på sin plads, men var Thomas Vedelsbøl uenig i. Angiveligt skulle hun være den mest smidige person i verden (men daily mail må ikke bruges som kilde på en:wiki. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:34 (CET)

 •   Slet - Artiklen er for tynd og en googlesøgning hjælper ikke meget Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:34 (CET)
 •   Behold - Lidt kuriøst, men hun har været med i en række film mv. Det skader ikke at have noget lidt skævt med. Hun kan i alle tilfælde mere end den alenlange række af ligegyldige personer, som vi allerede i dag har medtaget. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 12:58 (CET)
 •   Behold - Optaget i Guiness Book of World Records. Tøndemageren (diskussion) 13. nov 2019, 13:28 (CET)

Sletningsforslag: Güneli Gün

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Güneli Gün har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor SorenRK satte spørgsmålstegn ved den. Lad os tage diskussionen. Hun er tyrkisk men skriver på engelsk, og hun har tilsyneladende udgivet to bøger, hvoraf den ene er oversat til dansk. Der er ingen kilder. Findes også spansk wiki, hvor det også er en meget kort artikel. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:30 (CET)

 •   Formalia @Troels Nybo: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:30 (CET)
 •   Kommentar - Link til slettediskussionen på engelsk Wikipedia: en:Wikipedia:Articles for deletion/Güneli Gün. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 11:36 (CET)
 •   Slet - Jeg synes vi skal læne os op af en:wiki. Artiklen er ganske kort, og mængden af tilgængeligt (uafhængigt!) kildemateriale er begrænset. Hendes gennemslagskraft i Danmark må også antages at være begrænset, så medmindre andre kan finde salgstal eller lignende, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 13:56 (CET)
 •   Neutral - Jeg tror hendes navn er "Guneli Tamkoc Hershiser". Bogen "On the Road to Baghdad" er blevet udgivet på en del sprog, og har fået lidt omtale, bl.a. i politiken. Så jeg tror at der er grundlag for en artikel, men som den fremstår nu, er jeg i tvivl. Hendes gennemslagskraft i Danmark er ikke relevant, hvis du haft bedre genneslag i f.eks. USA, Frankrig, Tyskland eller Spanien, hvor bogen også er udgivet.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 14:03 (CET)
 •   Behold - Lidt internetsøgning viser, at hendes to bøger har fået en vis international omtale. Hælder til behold. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:05 (CET)
 •   Behold Internationalt anerkendt forfatter. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 16:45 (CET)

Sletningsforslag: Bret Harte Junior High School

Bret Harte Junior High School er oprettet tilbage i 2011. Der kom skabeloner på i 2018, og siden er der intet sket. Lad os få det afgjort. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 13:25 (CET)

 •   Formalia Artiklen er oprettet af Bruger:DJ PhilZz.
 •   Slet - Artiklen omhandler er temmeligt snævert emne. Selvom dansk Wikipedia formelt set skal være globalt, er interessen for en amerikansk mellemskole nok behersket. Vores temmelig liberale tilgang til folkeskoler har derfor ikke så megen vægt. Dertil kommer, at artiklen har en række problemer, der efter 8 år endnu ikke er løst. At en kendt bokser har gået på skolen giver ikke skolen notabilitet. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 13:25 (CET)
 •   Slet - Man kunne jo argumentere for, at når utallige sletteforslag for tilfældige danske folkeskoler ender med et "behold", så kunne vi også lad denne være. Jeg mener dog ikke at alle skoler er notable bare fordi de er der, så den her kan også godt slettes. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 13:59 (CET)
 •   Slet - Artiklen opfylder ikke Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler#Skoler. Jf. en:Bret Harte (disambiguation) er skolen tilsyneladende ikke en selvstændig skole, men del af en:Oakland Unified School District, så hvis den artikel oprettes, kunne der laves et redirect dertil.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 14:23 (CET)
 •   Behold - skolen har haft flere notable elever (jvf enwiki). Hælder derfor til behold. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:58 (CET)
Selv jeg, der ellers intet kender til amerikansk kultur mm, kender Clint Eastwood, Tom Hanks og Jack London. Fundet via dette link. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:13 (CET)
@Rmir2: Dem kender jeg også :-) Men der står ikke på siden en:Oakland Unified School District at de pågældende personer har gået på Bret Harte Junior High School. Skoledistriktet Oakland Unified School District omfatter i alt 118 skoler, så de kan lige så godt have gået på en eller flere af de andre 117 skoler. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. nov 2019, 20:25 (CET)
Tja, skoledistriktet er én ting, den omtalte skole noget andet. Jack London kan vanskeligt have gået på den skole, hvis den blev åbnet i 1930.Ditlev Petersen (diskussion) 16. nov 2019, 20:26 (CET)
Det er således, at der linkes pt. Hvis I kan påvise, at linkningen er en fejl, og at de pågældende ikke har gået på denne skole, vil jeg genoverveje min vurdering. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 21:03 (CET)
 •   Kommentar Pugilist skrev "At en kendt bokser har gået på skolen giver ikke skolen notabilitet.". Jeg er ikke uenig, men det er ikke aktuelt. Den kendte bokser har ikke gået på skolen, og jeg slettet den forkerte oplysning. Han gik på en skole med samme navn i en anden californisk by. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. nov 2019, 22:10 (CET)
 •   Slet - Artiklen indeholder intet, der kunne gøre skolen notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 16. nov 2019, 22:15 (CET)

Sletningsforslag: Solveig Ørteby

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Solveig Ørteby har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor PHE77 påsatte den. Artiklen er oprettet af Av0540, som udelukkende har redigeret denne artikel samt Michael Budolfsen og Kent Petersen, der alle tre har været formand/næstformand for Finansforbundet. Denne særlige forkærlighed kunne tyde på {{tætpå}}. Ørteby har været næstformand for Finansforbundet, og i en række bestyrelser. Hun har udtalt sig i forbindelse med forskellige banksager pga. sin rolle bl.a. DR, Børsen, finans.dk og berlingske og der er opslag på altinget. Men er det nok? Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 15:12 (CET)

 •   Slet - At hun har udtalt sig på vegne af en branche fordi hun har været næstformand gør hende ikke notabel. Næstformandsposten gør heller ikke, mens formandsposten ville have gjort det. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 15:12 (CET)
 •   Slet - som argumenteret af Toxo. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 15:19 (CET)
 •   Slet   Kommentar - enig i "tæt på". Av0540 har selv taget billedet, hvilket i øvrigt også er tilfældet for billedet af formanden Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen. Spørgsmålet er i så fald, om begge disse artikler også bør slettes pga "tæt på" eller om artiklen om formanden skal beholdes? Den har dog karakter af cv. PHE77 (diskussion) 13. nov 2019, 18:27 (CET)
 •   Slet - Det er ikke noget der tyder på hun opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 07:40 (CET)
 •   Slet - fine bestyrelsesposter men intet virke der giver notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:56 (CET)

Sletningsforslag: Michael Budolfsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

I forlængelse af Wikipedia:Sletningsforslag/Solveig Ørteby, ønsker jeg at vi tager stilling til artiklen om Michael Budolfsen. Denne artikel er også oprettet af Bruger:Av0540.

 •   Slet - Jeg mener ikke at han opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 07:49 (CET)
 •   Slet - Han har kun været næstformand, og det mener jeg ikke er nok. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 07:50 (CET)
 •   Slet - Opfylder ikke kriterier og artiklen forklarer ikke, hvad der gør ham relevant. CV’et er fint på LinkedIn, men ikke i en encyklopædi. Pugilist (diskussion) 14. nov 2019, 08:07 (CET)
 •   Slet - fine bestyrelsesposter men ingen notabel aktivitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:55 (CET)
 •   Behold Han er præsident for en sammenslutning af europæiske fagforeninger, der repræsenterer 1,5 mio. europæere. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 16:49 (CET)
 •   Behold - Det demonstrere fint, hvorfor der ikke skal være biografier uden kilder. Jeg har nu tilføjet kilder på de to formandsposter. Jf. Wikipedia:Kriterier for biografier#Foreningsfolk, skulle jeg mene at han er notabel, og forslaget trækkes.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 14:26 (CET)

Sletningsforslag: Æstetik og kultur

Æstetik og kultur har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en studieretning på Aarhus Universitet. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:35 (CET)

Sletningsforslag: Anders Ztorm

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Anders Ztorm foreslås slettet. Artiklen er ip-oprettet i dag, og Vrenak har påsat skabelonerne {{notabilitet}}{{ingen kilder}}{{wikify}}{{cv}}{{stub}}. --Madglad (diskussion) 16. maj 2017, 18:30 (CEST)

 •   Slet Selvpromovering, ikke i nærheden af at opfylde kriterierne. --Madglad (diskussion) 16. maj 2017, 18:30 (CEST)
 •   Slet Der er ellers skabelonfest for alle pengene, men det er helt berettiget. I den grad ikke notabel. Toxophilus (diskussion) 16. maj 2017, 19:19 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig med de ovenstående. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. maj 2017, 19:27 (CEST)
 •   Behold - Jeg har udvidet artiklen og fundet flere kilder. Han er da blevet omtalt en hel del i forbindelse med solcellesagen, som DR kalder det, og sagen førte til mindst en lovændring angående muligheden for at søge om støtte til solcelleordninger. --EileenSanda (diskussion) 16. maj 2017, 21:55 (CEST)
For mig at se er det solcellesagen, der er relevant at omtale. Men hvordan gøres det bedst? Det kan indskrives i en eksisterende artikel, men måske mangler vi en artikel, der fokuserer på solenergis rolle i elforsyningen? --Madglad (diskussion) 17. maj 2017, 09:34 (CEST)
 •   Behold - jeg har været i tvivl men hælder til behold. Rmir2 (diskussion) 22. maj 2017, 13:05 (CEST)
 •   Behold - Interessant historie om privat ageren, hvor det offentlige ikke kan finde ud af hvad ben de skal stå på - Nico (diskussion) 22. maj 2017, 13:20 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen beholdes.
- Sarrus (db) d. 26. maj 2017, 14:23 (CEST)

Så tager vi anden omgang, da Madglad satte spørgsmålstegn ved notabiliteten igen i 2018. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:37 (CET)

 •   Slet - Jeg har ikke ændret mening i forhold til første gang det blev diskuteret. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:37 (CET)
 •   Slet - Kan ikke se hvorfor manden er interessant - men emnet vedrørende solcellesagen, kan skrives ind i relevant artikel - eventuelt Vedvarende energi eller solceller. Tøndemageren (diskussion) 14. nov 2019, 10:10 (CET)
 •   Neutral - Åbenbart fremtrædende indenfor sit virkeområde, men ikke nok til at overbevise mig. Vælger at stå neutral. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:52 (CET)
 •   Slet - Jeg er lidt i tvivl, da jeg godt forstår Madglad og Nico's argument ovenfor, men blot fordi Solcellesagen er relevant, mener jeg ikke at biografien om personen er det. Jeg ville også være åben for et   Flyt og omskrivning.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 10:39 (CET)
 •   Behold - Mener stadig den er relevant, om end den kunne bruge en overhaling. Om det er sagen eller manden der skal være opslagsindgang er jeg også åben over for. Undres lidt over at man kan omgå en slettekonklusion ved bare at sætte notabilitet på igen. - Nico (diskussion) 20. nov 2019, 10:56 (CET)
 •   Behold - omtale i mange landsdækkende medier, men sammenskriv gerne med en evt. kommende artikel om ændringen af solcellelovgivningen i Danmark i 2016 når og hvis nogen skriver den. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. nov 2019, 11:20 (CET)
 •   Kommentar - Kan der istedet opnås enighed om at   Flyt til Solcellesagen 2016, og omskrive artiklen, så det ikke er en biografi, men en artikel om sagen?--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 11:56 (CET)
 •   Kommentar - Jeg synes det vil give god mening at flytte artiklen og omskrive den, så det er solcelle-sagen der bliver indgangsvinklen. -- Mgir88 (diskussion) 20. nov 2019, 12:04 (CET)

Sletningsforslag: Magnus Vogelius

Magnus Vogelius har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. Han har været præst i Hobro. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:40 (CET)

 •   Formalia @Cornvelious: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:40 (CET)
 •   Slet - hvis ikke han har bedrevet andet end at være sognepræst, så kan han ikke opnået notabilitet. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:40 (CET)
 •   Slet - enig med Toxophilus. Intet tyder på speciel notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:50 (CET)
 •   Kommentar - Han tilhørte slægten Vogelius, som har historisk interesse. Man kan evt. udvide artiklen om Vogelius med bibliografiske oplysninger om de enkelte medlemmer, hvis disse ikke skal have en særskilt artikel. PHE77 (diskussion) 16. nov 2019, 20:19 (CET)
 •   Behold Han er også omtalt i flere forfatterleksika. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 17:05 (CET)
 •   Behold det er også det jeg kommer frem til at han er omtalt i flere forfatterleksika. -- Zoizit (diskussion) 17. nov 2019, 17:10 (CET)
 •   Slet - Artiklen indeholder på nuværende tidspunkt ikke information, der kan begrunde notabilitet. Hvis der eksisterer andre forhold, der kan begrunde notabilitet, bør disse tilføjes artiklen. --DenBlaaElg (diskussion) 17. nov 2019, 17:30 (CET)
 •   Sammenskriv med redirect til Vogelius - Jf. Wikipedia:Kriterier for biografier#Biograferede andetsteds kunne han være automatisk notabel, da han er nævnt i DBL, men selv når man kigger i det gamle opslag i Almindeligt forfatter-lexicon, så mener jeg ikke at der er grundlag for en selvstændig artikel. Det er fint at han nævnes i artiklen om slægten.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 10:59 (CET)

Sletningsforslag: Steven Olejas

Steven Olejas har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. Han var nødhjælpsleder og udsendt til Algeriet for FN, hvor han døde af en bilbombe sammen med flere andre, hvilket der adskillige opslag om på bl.a. Fyens stiftstidende, ekstra bladet og tv2. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:45 (CET)

@Toxophilus: Der var du smart ;) Okay, her er i hvert fald en stub: Bombeangrebene i Algier december 2007 --Inc (diskussion) 15. nov 2019, 19:21 (CET)
@Inc: Jeg synes mere det var din idé der var smart. Tak for at oprette stubben. Mvh. Toxophilus (diskussion) 16. nov 2019, 12:08 (CET)
 •   Slet - Han har virket her og der og døde. Ikke nok til at begrunde notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:48 (CET)
 •   Sammenskriv Han bør omtales i hovedartiklen ved navns nævnelse, men uden biografiske oplysninger i øvrigt. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 17:11 (CET)
 •   Slet - Trist historie. Men ikke notabel i sig selv. Hvis det er vigtigt med et navn, kan nanvet skrives ind i artiklen om angrebet. -Pugilist (diskussion) 19. nov 2019, 14:51 (CET)
 •   Sammenskriv - Nu hvor Inc har oprettet Bombeangrebene i Algier december 2007, kan Steven Olejas gøres til et redirect hertil. Som så ofte, er det sagen , og ikke personen, der er relevant.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 11:04 (CET)
 Konklusion:
Måske lidt præmaturt hvorfor omgøring af denne konklusion er i orden, men der virker til i store træk at være enighed om sletning af selve artiklen, og omdirigering til Bombeangrebene i Algier december 2007#Steven Olejas, hvilket hermed er gjort. Tøndemageren (diskussion) 20. nov 2019, 11:18 (CET)

Sletningsforslag: Jon Pold

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Denne har stået med {{notabilitet}} siden 2014, så nu indstiller jeg den til sletning --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 13. apr 2016, 22:54 (CEST)

 •   Slet - Kan eventuelt nævnes i artiklen om hans far, men virker umiddelbart til at være en mere eller mindre ordinær person. mvh Tøndemageren (diskussion) 21. apr 2016, 10:28 (CEST)
 •   Slet - enig i ovenstående. --TorbenDK (diskussion) 24. apr 2016, 23:23 (CEST)
 •   Slet - Notabilitet er ikke arvelig. --Madglad (diskussion) 28. apr 2016, 08:58 (CEST)
 •   Slet - er enig med jer andre -- Zoizit (diskussion) 29. apr 2016, 15:46 (CEST)
 •   Slet - Jep. --Honymand (diskussion) 29. apr 2016, 23:04 (CEST)
 •   Behold - medvirket i en række notable orkestre, spillet på flere notable spillesteder, medvirket på en række album. --Pugilist (diskussion) 30. apr 2016, 15:03 (CEST)
 Konklusion:
Slettet. --SimmeD (diskussion, bidrag) 2. maj 2016, 08:52 (CEST)

Vi tager omgang to, da en IP-bruger har stillet spørgsmåltegn ved notabiliteten. Den blev slettet efter første slettediskussion i 2016 (se ovenfor), så har det ændret sig? Han er Henning Pold Christensen, og den genoprettede artikel har faktisk en del kilder. Ifølge discogs har han udgivet ét album i 2019 som blev anmeldt af Gaffa. Der er opslag på spildansk og ifølge danskebands.dk har han 60.000 streams og 200.000 youtube afspilninger. Han har en hjemmeside.

 •   Slet - Han har lavet lidt, men jeg synes det er lige i underkanten. Antal streams og youtubeafspilninger er i hvert fald langt under det notabilitetsgivende. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:56 (CET)
 •   Slet - Lever ikke op til WP:Kriterier for musikerartikler og har ikke lavet noget der gør ham relevant herudover. Kan, som jeg pointerede for 3½ år siden, nævnes i farens artikel. Tøndemageren (diskussion) 14. nov 2019, 10:07 (CET)
 •   Behold - Der er ikke noget i kriterierne, der gør, at han er unotabel, og han har opnået en del uafhængig omtale. --Inc (diskussion) 14. nov 2019, 19:13 (CET)
 •   Slet - Han opfylder ikke WP:Kriterier for musikerartikler, og artiklen nævner ikke andet, der kunne gøre ham relevant. --DenBlaaElg (diskussion) 14. nov 2019, 20:03 (CET)
 •   Spørgsmål: @Inc: Jeg lover det kun bliver dette ene spørgsmål, men jeg forstår simpelthen ikke din kommentar. Mener du at han opfylder samtlige punkter i kriterierne? Tøndemageren (diskussion) 15. nov 2019, 08:12 (CET)
 •   Kommentar: @Tøndemageren: Vi snakker i forhold til Wikipedia:Kriterier for musikerartikler, ikke sandt? Det er rigtigt, at han ikke pr. definition er notabel, men som det også fremgår af kriterierne, betyder det ikke nødvendigvis, at han er unotabel. Når man tager medieomtalen med i betragtningen, kan jeg derfor godt støtte at have en artikel om ham. I andre må selvfølgelig gerne være uenige. --Inc (diskussion) 15. nov 2019, 12:42 (CET)
@Inc: - arh okay, så forstår jeg bedre :) Tusind tak for dit svar. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. nov 2019, 13:13 (CET)
 •   Slet - i sig selv kunne han godt være notabel, men på det foreliggende grundlag finder jeg ikke, at dette er godtgjort. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:46 (CET)
 •   Behold- Som under den første sletteduskussion mener jeg fortsat, at det er relevant at have en artikel på Wikipedia om biograferede. Vi er en encyklopædi, og målet at at samle i princippet al viden. Han har markeret sig i en lang række sammenhænge indenfor sit fag, og har opnået omtale i landsdækkende medier. Jeg savner et argument om, hvorfor der ikke på Wikipedia skal være en artikel med neutral informaation om biograferede. --Pugilist (diskussion) 17. nov 2019, 19:28 (CET)
  •   Kommentar - Fordi han ikke har gjort sig "særligt" bemærket, blot bemærket (dermed heller ikke af væsentlig betydning); en lang række folk er nævnt i landsdækkende medier, uden at være relevante; og sidst, så lever han ikke op til kriterierne for musikere. Lad os nu forholde os til de kriterier vi har sat op (objektivitet), fremfor hvad man føler (subjektivitet). Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 19:36 (CET)
@Tøndemager: Beklager, hvis jeg ikke udtrykte mig tilstrækkelig klart. Det er min opfattelse, at han opfylder kriterierne, og at hans meritter efter den praksis, der nogenlunde følges for udøvende kunstnere, gør ham egnet til en artikel. --Pugilist (diskussion) 17. nov 2019, 20:36 (CET)
@Pugili: Helt faktuelt opfylder han ikke kravene til pr. definition at være relevant - selvom det er din opfattelse. Så må du i hvert fald fortælle hvilke punkter du mener han lever op til. Det kan derimod diskuteres om han har opnået særlig omtale eller udgør en væsentligt betydning. Der er dog intet i artiklen, der umiddelbart peger i den retning som jeg læser det, men du skal være velkommen til at modbevise mig. Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 21:48 (CET)
@Tøndemager: Jeg skriver ikke, at biograferede er automatisk notabel. At en person eller et emne ikke lever op til de krav, der pr. definition giver notabilitet, er ikke det samme som, at personen ikke er notabel. I området udenfor definitorisk notabilitet er der ingen facitliste, og der kan derfor være forskellige opfattelser. Jeg har noteret, at du i denne sag mener noget, jeg mener noget andet. Sådan er det nogen gange. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 00:09 (CET)
@Pugili: Og jeg noterer mig at du bevidst taler uden om det jeg spørger om - og så er vi over i argumentets værdi igen. Jeg siger til dig, at der intet er i artiklen lige nu, der viser at han har opnået særlig omtale eller udgør et væsentligt bidrag. Da du siger han er relevant, er det også op til dig at bevise at han er det. Pt. lever han faktuelt ikke op til hverken relevans pr. definition, og ej heller lever han op til at have fået særlig omtale eller gjort et væsentligt bidrag (og nej, der er ikke en facitliste, men så længe du slet ikke ønsker at fremhæve specifikt, hvorfor du mener han er relevant (jf særlig omtale og/eller væsentligt bidrag), så skaber du ikke værdi i diskussionen - du fylder den bare ud). Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 08:06 (CET)
 •   Kommentar @Tøndemageren: 1. Lev med, at andre kan mene noget andet end dig. 2. Det er fint med en opsummering, men jeg tror godt, at den person, der ender med at konkludere i denne slettediskussion er i stand til at læse indenad; så lang er diskussionen heller ikke. Vi behøver ikke polemiske opsummeringer i de enkelte diskussioner før end der konkluderes. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 08:52 (CET)
  •   Kommentar@Pugilist: 1) Har intet at gøre med at andre mener noget andet end mig, har noget at gøre med manglende evne til at uddybe hvorfor man mener behold/slet. Du har stadig ikke kunne redegøre for hvordan personen er relevant, udover hvad du føler, og taler konsekvent udenom. 2) at du opfatter det som polemisk, synes jeg egentligt bare er skræmmende. Og jo, vi behøver netop opsummering af argumenterne, når der er uenighed, for bedre at kunne vurderer argumenterne overfor hinanden. Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 09:00 (CET)
  Kommentar Jeg beklager, at jeg som person åbenbart har manglende evner. Det må jeg jo leve med. Diskussionen om denne artikel forekommer uforholdsmæssig lang, og af hensyn til princippet Don't bludgeon the process (særlig afsnittet No one is obligated to satisfy you) og det gode råd Drop the stick and back slowly away from the horse carcass afstår jeg fra yderligere. Så kan andre få Det sidste ord. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 09:14 (CET)
 •   Neutral - Efter der er blevet tilføjet to nye kilder til artiklen, ændrer jeg min holdning til "neutral". --DenBlaaElg (diskussion) 19. nov 2019, 09:31 (CET)

(Kopieret ind fra diskussionssiden:)

Jeg noterer mig flere fejlbehæftede argumenter fra "dem der anbefaler sletningsforslaget".

"Jon Pold" medvirker på 7 forskellige albums på Discogs og ikke 1, som det er påstået.

Følgende er taget fra vejledningen om notabilitet ved musikalske kunstnere: Albummer/singler, der opnår placering på en officiel hitliste - Jon Pold er medvirkende på en af sommerens mest spillede hitsingler på dansk radio: "Alt er Godt" Enten en høj (top 3)/længerevarende (adskillige uger) placering - Igen "Alt er Godt".

Den detaljerede diskografi kan ses i hans wiki, samt på kunstnerens egen hjemmeside: www.jonpold.com

Eller placering i flere forskellige lande: Hans tidligere band Euzen har ligeledes haft hitlisteplaceringer i Tyskland, Frankrig og Belgien.

Derudover har han flere gange medvirket på landsdækkende tv med forskellige kunstnere.

Betydelig omtale i musikalsk faglitteratur: Jon Pold har som den eneste danske bassist i Danmark opnået omtale i Det britiske Musikmagasin "PROG" intet mindre end 3 gange i 2019. Deruover er der udgivet omfattende artikel i Amerikanske Bass Player Magazine. Dette er unikt for en Dansk musiker (skrev Thumbrecords (diskussion • bidrag) 19. nov 2019, 09:05‎. Husk at signere dine indlæg.)

@62.44.135.130: Du har rettet lidt i Thumbrecords indlæg, men da jeg formoder, at der er den samme person bag, så lader jeg det stå, men bemærk, at man bør undlade at rette i indlæg, når de først er udgivet.
Du skriver, at Jon Pold er én ud af to danskere, der er omtalt i Bass Player Magazine. Hvis han er omtalt i Bass Player Magazine, mener jeg, at det er hævet over enhver tviv, at han er notabel. Jeg kan dog ikke på Bass Players hjemmeside finde noget om Jon Pold. Jeg kan dog finde nogle andre danske bassister, ikke mange, men dog mere end to. Kan du kildebelægge oplysningen ? --Pugilist (diskussion) 19. nov 2019, 23:02 (CET)

Jeg er ikke sikker på at jeg refererer korrekt til linket her, men: øverst på https://www.facebook.com/jonpoldbass kan man se billederne af artiklen og forsiden på bladet. Jeg går ud fra at Bassplayer Magazine ikke stiller artikler gratis til rådighed, til gengæld fremgår den af "søstermagasinet bass guitar magazine": https://www.pressreader.com/uk/bass-magazine/20191015/281676846661180.

Mht andre bassister, er jeg kun bekendt med "Bas ida", der har fået en helsides artikel i bass player magazine og dette var i forbindelse med Prince og ikke hendes eget projekt. Kort sagt er det uhyre sjældent at en dansk musiker får den slags omtale i internationale medier = Notabilitet.

Som skrevet ovenover så skal man udelukkende læse disse kilder og kunstenrens sider lidt efter for at finde rigtigt meget materiale, der gør ham notabel. Det ville dog være fint med en "Wiki-Pro", til at redigere og komme med endnu flere kilder.

Opsummering af argumenterRediger

Slet:

 • Lavet lidt, men i underkanten
 • Antal streams og youtube-afspilninger ikke nok
 • Lever ikke op til kriterier for musikerartikler
 • Ikke opnået særlig omtale og er ikke af væsentligt betydning for feltet.
 • Ikke godtgjort at han er notabel
 • At være nævnt i landsdækkende medier er ikke ensbetydende med at man er relevant

Behold:

 • Ikke noget der gør han er unotabel
 • Vi skal samle alt viden
 • Omtale i landsdækkende medier
 • Opfylder kriterierne for musikerartikler.
 • Omfattende og unik omtale i internationale medier Se links på: http://www.jonpold.com/press.html
 • Medvirken på "Årets sommerhit på P4" Alt er Godt.
 • Han er en ud af to nulevende danske bassister, der har fået omtale i amerikanske Bassplayer Magazine.
 • Medvirken i flere landssækkende tv-programmer.
 • Stabil karriere, med international uafhængig omtale.
 • Alsidig musiker med omfattende karriere.
 • Opfylder kriterier for notabilitet under musikerartikler.

Sletningsforslag: Faim - Foreningen For Autoimmune Sygdomme

Faim - Foreningen For Autoimmune Sygdomme har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor KnudW påsatte den og kommenterede, at den mangler kilder. Vi har temmelig mangel patiantforeninger i kategorien, så er det alle der er notable, eller er der en nedre grænse? Der er intet om medlemstal, men der nævnes en del forskellige sygdomme, som foreningen dækker. Omtalen af deres toiletkort virker reklamerende. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:59 (CET)

Sletningsforslag: Jonathan fensten

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om Jonathan fensten hævder at biograferede er optaget i den blå bog. Det kan ikke bekræftes. Det er fint, at han har en stilling som “COO” i virksomhed, som angives at være ligesom Netflix, men det er nu ikke Netflix. Han har været involveret i engodsag.dk, hvis artikel var genstand for en slettedebat mv. bl.a. forårsaget af massiv selvpromovering og reklame. På det foreliggende grundlag ses biograferede ikke at opfylde kriterierne. —Pugilist (diskussion) 16. nov 2019, 16:37 (CET)

Det undrer, at Pugilist er inde og slette argumentation for +20 andre iværksættere, som er optaget på Wikipedia i Danmark uden samme notabilitet som denne iværksætter. Det ligner en personlig konflikt med vedkommende, hvilket ikke klæder Pugilist. Der bør argumenteres for, hvorfor de øvrige 20 iværksættere fortsat har notabilitet og skal optages, hvis denne ikke skal. (skrev 62.107.14.168 (diskussion • bidrag) 16. nov 2019, 17:26‎. Husk at signere dine indlæg.)
Det står mig ikke ganske klart, hvad du mener med, at jeg sletter “ argumentation for +20 andre iværksættere, som er optaget på Wikipedia i Danmark uden samme notabilitet som denne iværksætter”. Skal du tages alvorligt, bør du forholde dig til fakta. Jeg kan i øvrigt forsikre dig om, at jeg intet kender til biograferede, og at jeg ingen konflikt har med pågældende. Og nej, der skal ikke argumenters for, at nogle andre personer opfylder kriterierne. Argumentet er whataboutism, og har ingen vægt.
Og bemærk iøvrigt, at man ikke sletter andre brugeres indlæg i diskussioner. —Pugilist (diskussion) 16. nov 2019, 17:49 (CET)
 •   Slet - Bemærk at hans fulde navne er Jonathan Fensten Løw, og at han oftest er omtalt under navnet Jonathan Løw (herunder også i de kilder som artiklen bruger). Artiklen Jonathan Løw har været oprettet adskillige gange på dansk og engelsk Wikipedia (jeg ved ikke om det også gælder andre sprogversioner), og slettet igen pga. manglende notabilitet. Se Wikipedia:Sletningsforslag/Jonathan Løw, en:Wikipedia:Articles for deletion/Jonathan Løw, artikelloggen. Når han i øvrigt ikke meget omtales som Jonathan Fensten, kunne valget af dette navn antyde at artikelopretteren ønsker at undgå at henlede opmæksomheden på de tidligere slettede artikler. Jeg kan ikke se noget nyt som skulle gøre ham mere notabel end tidligere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. nov 2019, 18:58 (CET)
 • Jeg er træt af Jonathan og hans gentagne forsøg på at promovere sig selv. Han er ikke og bliver ikke relevant. Jeg har derfor på værste diktatorisk vis slettet den, så ingen skal spilde tid på at diskuterer den endnu en gang.
Jonathan — hold nu bare op. Ingen gider det. KnudW (diskussion) 16. nov 2019, 19:40 (CET)
 Konklusion:
Slettet tidligere i dag af KnudW. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. nov 2019, 20:57 (CET)

Den sidste kommentar fra KnudW er meget sigende. Jeg ved ikke, hvorfor han kommer med en opfordring til vedkommende, eftersom jeg i hvert fald ikke er ham. Jeg tør ikke sige, hvem der har oprettet de tidligere. Derudover er det ganske tydeligt, at KnudW har et horn i siden på vedkommende - se blot formuleringerne. Jeg vil som sagt kontakte Wikipedia internationalt, fordi jeg mener, at dette blot er ét af mange eksempler på, hvorledes såkaldte redaktører herinde påtager sig rettigheder, som de på ingen måde har. Det er meget beklageligt og fuldstændig ødelæggende for den seriøsitet, som Wikipedia måtte have tilbage her i Danmark. Det vil også være klædeligt, hvis KnudW og andre står frem med deres fulde navn, så de ikke kan gemme sig bag alias. På den måde kan det undersøges af Wikipedia og andre, der måtte læse med, hvorvidt disse personer overhovedet har kompetencerne til at besidde det hverv, de har påtaget sig.(skrev 195.184.111.121 (diskussion • bidrag) 18. nov 2019, 17:19‎. Husk at signere dine indlæg.)

 •   Kommentar Jeg finder det kritisabelt at konkludere på den måde @KnudW: gør her. Jeg holder løbende øje med sletteforslagene, og jeg nåede ikke engang at se denne. Er der ikke en slags konsensus om hvor hurtigt der kan konkluderes?

--Kim Bach (diskussion) 18. nov 2019, 19:53 (CET)

@Kim Bach: Der er konsensus om, at artikler, der er slettet efter konsensus ikke blot kan oprettes igen uden et konkluderet gendannelsesforslag. Har du løbende holdt øje med sletteforslagene, har du formentlig også faldet over diskussionerne om Jonathan Løw. Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 20:01 (CET)
Det har jeg da. Jeg antager at der bliver oprettet et gendannelsesforslag så?--Kim Bach (diskussion) 18. nov 2019, 20:34 (CET)
Du kender proceduren herfor. Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 20:43 (CET)
Bestemt, jeg er nu overbevist om at det ville være spild af tid, med den holdning der lægges for dagen i denne diskussion. --Kim Bach (diskussion) 18. nov 2019, 20:50 (CET)
Pugilist skrev: "Der er konsensus om, at artikler, der er slettet efter konsensus ikke blot kan oprettes igen uden et konkluderet gendannelsesforslag." Det er et kontroversielt emne, og en del af den seneste tids polemik stammer fra forskellige holdninger til hvordan dette skal fortolkes i praksis. Der er næppe nogen som bestrider at identiske artikler eller blot artikler med stort set samme indhold som en slettet artikel er uønsket, men der er ikke enighed om hvordan man skal forholde sig til nyskrevne artikler med nyt indhold om et emne hvis der tidligere er blevet slettet en anden artikel om emnet. Det vil være godt at få fastlagt en politik for dette, men denne sletningsdiskussionsside er ikke det rette sted for dette. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2019, 22:20 (CET)
@Kartebolle: Vi er enige i begge udsagn. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 22:35 (CET)

Dette er en meget tankevækkende tråd, og der udvises en ekstremt offensiv fremfærd fra Pugilist og KnudW. Jeg tænker, at det ville give mening at genpublicere denne biografi og så lade andre dele deres holdning. Derudover er det besynderligt, at der henvises til tidligere debatter om vedkommende, som ligger mange år tilbage. Eksempelvis har pågældende netop fået fremhævet sin seneste virksomhed i Forbes Magazine m.v. Det bør også tælle som notabilitet frem for henvisningen til Kraks Blå Bog som om, at denne skulle have særlig værdi eller vægt. Igen må det også noteres, at notabilitet for de fleste optagne iværksættere i Wikipedia Danmark er markant lavere end Fensten / Løws. Jeg foreslår derfor, at denne tilføjes igen, og at det fører til selvransagelse internt hos moderatorer hos Wikipedia Danmark.(skrev 62.107.31.98 (diskussion • bidrag) 20. nov 2019, 15:07. Husk at signere dine indlæg.)

Så vil jeg råde dig til at oprette et gendannelsesforslag. Dette er din eneste chance for at Jonathan kan få sin side tilbage. Se hvordan du opretter et gendannelsesforslag på linket jeg lige har nævnt. Mvh. EeveeSylveon 20. nov 2019, 15:28 (CET)

Sletningsforslag: Eftertryk Magasin

Eftertryk Magasin har stået med notabiltiet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Deres hjemmeside. Ifølge artiklen er der 8 medarbejdere og det blev etableret i 2017. Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:52 (CET)

Sletningsforslag: E. Bank Lauridsen Holding A/S

E. Bank Lauridsen Holding A/S har stået med notabiltiet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Artiklen indeholder intet om omsætning, antal medarbejdere eller kilder. De har en hjemmeside. Der er 5-9 ansatte ifølg proff, og har ca 200 erhvervs- og boliglejemål ifølge dem selv. I deres regnskab fra 2018 har de Omsætningsaktiver for 145.337.938 kr, men er det lige med omsætningen? Er virksomheden notabel? Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:50 (CET)

 • Nej, omsætning og omsætningsaktiver er forskellige ting. Omsætningen fremgår ikke af regnskabet, men med et resultat før skat på 93 millioner kr. i 2017 og 38 millioner kr. i 2018 kan der godt argumenteres for notabilitet selvom situationen ikke direkte er nævnt i WP:VIRK. Jeg synes at det er lige omkring grænsen, og bør afhænge af graden af omtale og "kendthed". --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2019, 13:31 (CET)

Sletningsforslag: Kalle B

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kalle B har stået med notabilitet siden 2019, så lad os få det afklaret. Han har tilsyneladende været med til at lave Stella Polaris (musikfestival). Der er omtale på berlingske, børn i byen og han har udgivet albummet lolliopop som er blevet anmeldt af Gaffa. Der er opslag på discogs og musik der spilles på DR. Artiklen trænger i hvert fald til en wikificering. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:24 (CET)

 •   Slet - Ikke tilstrækkelig notabilitet. Rmir2 (diskussion) 19. nov 2019, 20:59 (CET)

Sletningsforslag: Emotionelle kundetyper

Emotionelle kundetyper har stået med notabilitet siden 2018, hvor flere brugere har sat skabeloner på, hvorefter opretteren har fjernet dem igen. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:12 (CET)

 •   Formalia @Kundemagneterne: som artikelopretter har ud måske en mening. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:12 (CET)
 •   Slet - Virker som et begreb der indgår i markedsføringsuddannelsen eller sådan noget. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:12 (CET)
 •   Slet - Wikipedia bør helt klart indeholde teori om markedsføring, men begrebet lader ikke til at være anerkendt. Google Scholar giver intet resultat. --Inc (diskussion) 19. nov 2019, 14:39 (CET)
 •   Slet - Der findes en virksomhed, der hedder Emotionelle Kundetyper ApS, hvis hovedaktionærer har udviklet metoden af samme navn. Jeg ser ingen grund til, at der skal være en Wikipedia-artikel, der indirekte reklamerer for dem og deres metode. --DenBlaaElg (diskussion) 19. nov 2019, 16:38 (CET)
 •   Slet - Ligner promovering. Rmir2 (diskussion) 19. nov 2019, 20:58 (CET)

Sletningsforslag: Evolutionær socialisme

Evolutionær socialisme har stået med notabilitet siden 2018, hvor KnudW påsatte skabelonen, med en kommentar om, at han ikke kunne finde noget om emnet. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:14 (CET)

Sletningsforslag: Britt Hein

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Britt Hein har stået med notabilitet siden 2018, så lad os få det afklaret. Hun er med i gruppen Blast, og hun har sunget sange på dansk i flere Disneyfilm. Ifølge discogs har hun udgivet et enkelt album. Hun har en hjemmeside, og der er omtale her.

 •   Formalia@Metteanker: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:09 (CET)
 •   Behold - Artiklen kunne godt trænge til en opdatering og lidt wikificering, men jeg mener, at hun har bedrevet nok, og kan være praktisk at kunne slå op. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:09 (CET)

Vil sørge for at artiklen bliver redigeret. Britt Hein har de seneste år været en del af Stig Rossens jule-koncerter, er pt i Kina med vokalgruppen Singers - mv.

 •   Behold - Sangerinde med flere indspilninger og samarbejder med notable artister. --Pugilist (diskussion) 19. nov 2019, 13:09 (CET)

Sletningsforslag: Fair Trade Danmark

Fair Trade Danmark har stået med notabilitet siden 2018, hvor flere brugere har sat bl.a. {{tætpå}} og {{reklame}}, da de selv har oprettet den. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)

 •   Formalia@MiWeyand: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)
 •   Slet - Teksten er stadig uencyklopædisk flere steder, og det hjælper ikke, at de har oprettet den selv. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)
 •   Slet - Det ligner for meget en promovering. Rmir2 (diskussion) 19. nov 2019, 20:54 (CET)