Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SLET)
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletning redigér

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletning redigér

Generel procedure redigér

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}}) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslaget redigér

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser") redigér

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gang redigér

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusion redigér

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionen redigér

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbne redigér

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning? redigér

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletning redigér

Sletningsforslag: Jette Bang

Artiklen Jette Bang blev slettet i 2017 af Bruger:Medic fordi den indeholder tekst som er kopieret fra en artikel på Det Danske Filminstitut (https://www.dfi.dk/nyheder/jette-bang-fotografen-der-gav-os-gronland), men blev gendannet kort efter ønske fra Bruger:Fnielsen. (Se Sletteloggen). På Brugerdiskussion:Medic/Arkiv3#Jette Bang skrev Fnielsen: "DFI har sagt ok for Jette Bang. Ville du kunne rekonstruere den?"

17. marts 2024 indsatte Bruger:Zelrin skabelonen {{Copyvio}}, men fjernede den igen efter at have set Fnielsens indlæg på Medics brugerdiskussionsside. Det blev efterfølgende diskuteret på Brugerdiskussion:Zelrin#Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale fra DFI.

DFI skriver på deres hjemmeside (https://www.dfi.dk/omdfi/om-websitet), at materiale fra DFI må bruges af andre med kildeangivelse, men siger samtidig at de "forbeholder sig retten til at kræve en given anvendelse bragt til ophør." Det gør det umuligt at udgive tekster fra DFI under CC BY-SA 4.0 da licensen giver en uigenkaldelig brugstilladelse. Følgelig må teksterne ikke bruges på Wikipedia. Jeg har spurgt Bruger:Fnielsen om hvorfor han i 2017 sagde at "DFI har sagt ok for Jette Bang.", når det fremgår af deres hjemmeside at det ikke er OK. Han har ikke svaret trods en direkte henvendelse på hans brugerdiskussionsside (Brugerdiskussion:Fnielsen#Tilladelse fra DFI til kopiering af artikel om Jette Bang på deres website). Medic har svaret, men kan ikke huske detaljerne.

Så en bruger (Fnielsen) påstår uden dokumentation at Wikipedia må bruge tekst kopieret fra DFI's hjemmeside, selvom de selv siger, at vi ikke må. Det er en uholdbar situation, og jeg mener at vi er nødt til at slette den kopierede tekst. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 23. mar. 2024, 12:47 (CET)[svar]

 •   Kommentar Jeg ser intet problem i at artiklen bliver totalt omskrevet, eller genoprettet efter denne sletning, så længe det ikke er copyvio. Jette Bang er klart notabel nok til at have en artikel på Wikipedia. Mvh. Zelrin (DiskussionBidrag) 23. mar. 2024, 16:02 (CET)[svar]
 •   Slet - Copyvio går ikke, og den må derfor omskrives og ellers slettes.--Brandsen (diskussion) 24. mar. 2024, 01:05 (CET)[svar]
 •   Kommentar Vi har ret meget indhold kopieret fra DFI. Mange filmbeskrivelser er direkte kopieret fra DFI, sammenlign https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/nedenunder med. Dette er indsat af [1]. Nyere beskrivelser er indsat af Bruger:Steenths bot [2]. Vores vanlige kontakt på DFI er der ikke længere men jeg vil forsøge at kontakte. Jeg kan ikke erindre hvordan vi fik de tilsagn fra DFI om ok til kopiering. — Fnielsen (diskussion) 24. mar. 2024, 08:58 (CET)[svar]
 •   Kommentar til Fnielsen: Hvad har filmen Nedenunder (og DFI's filmdatabase i øvrigt) at gøre med Jette Bang? Jeg er ikke klar over om det ikke-erindrede tilsagn var mundtligt, men hvis var tilfældet, mener jeg ikke at det er brugbart. Det står heller ikke klart om DFI eksplicit har sagt om deres materiale kan udgives under CC BY-SA 4.0, og at de derved opgiver deres forbehold om at kunne kræve en given anvendelse bragt til ophør. Hvis f.eks. en medarbejder hos DFI har ment at materialet kan bruges af Wikipedia, men på grund af manglende kendskab til Wikipedias licens har troet at DFI stadig senere kan kræve anvendelsen i Wikipedia – eller hos tredjeparter som har kopieret fra Wikipedia – bragt til ophør, vil tilsagnet ikke være gyldigt. Jeg mener at vi er nødt til at slette indtil sådanne ting er afklarede med en eksplicit tilladelse uden forbehold. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. mar. 2024, 09:34 (CET)[svar]
  @Karteboll: Jeg tænker at hvis Jette Bang-artiklen er et problem, - så har vi måske et meget stort problem med en masse andre artikler der benytter DFI's resuméer. — Fnielsen (diskussion) 25. mar. 2024, 08:46 (CET)[svar]
 •   Slet, hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt der er problemer med ophavsretten. Det samme bør gælde alle DFI-artikler med samme problem. Måske skulle vi bede Bruger:SteenthAdmBot om hjælp. Vi kan bede samme bot om hjælp til gendannelse, hvis der ikke er et problem.
  - Sarrus (db) d. 24. mar. 2024, 12:04 (CET)[svar]
  @Sarrus Jeg medvirker ikke her. Jeg meget dybt indblandet i den aktivitet. Jeg vil hellere arbejde med DFI så vi kan få orden i en skriftlig tilladelsen. Men jeg mangler manpower til at hjælpe med. Og lige nu kan jeg se at jeg er ved drukne i masse løse ender. Steen Th (diskussion) 25. mar. 2024, 10:50 (CET)[svar]
 •   Kommentar Jeg har nu lavet en meddelelse på Facebook-gruppen om Wiki Labs Kultur om problemet, sendt en email til DFI og videresendt meddelelsen til vores (Wiki Labs Kultur/Wikimedia Danmarks) centrale kontakt på DFI som nu er andetsteds. "DFI forbeholder sig retten til at kræve en given anvendelse bragt til ophør." som det står på https://www.dfi.dk/omdfi/om-websitet er problematisk ifm. Wikipedias licens. Måske kan @Steenth: hjælpe: som jeg erindrer kopierer hans bot information fra DFI til Wikipedia. Jeg vender tilbage hvis/når jeg for svar. — Fnielsen (diskussion) 25. mar. 2024, 10:07 (CET)[svar]
  Jeg har nu forsøgt at kontakte flere med tilknytning til DFI, men jeg tror at de relevante er på påskeferie. Vi får nok først svar efter påskeferien. — Fnielsen (diskussion) 25. mar. 2024, 11:23 (CET)[svar]
  Jeg har fået kontakt, men DFI har travlt og skal vende det internt. Der kommer forhåbentligt et respons fra dem om ikke så lang tid. — Fnielsen (diskussion) 3. apr. 2024, 16:44 (CEST)[svar]
 •   Behold Jeg mener ikke vi skal slette en artikel blot fordi den indeholder copyvio. Slet i stedet blot de afsnit, der er problematiske. --MGA73 (diskussion) 25. mar. 2024, 12:57 (CET)[svar]
 •   Spørgsmål Skal vi vente med en konklusion indtil DFI har svaret, eller skal vi slette den i mellemtiden? Vi bør vel ikke afvente, at der er en bruger, der sletter de problematiske dele af artiklen, hvis vi skal håndhæve forbuddet mod copyvio.
  - Sarrus (db) d. 11. apr. 2024, 15:58 (CEST)[svar]
 •   Kommentar Jeg vil anbefale, at vi venter, til der kommer en afklaring. Som jeg forstår det, er denne problemstilling relevant for et stort antal artikler, og at begynde at slette løs, mens der pågår en proces for at løse problemet, virker ikke hensigtsmæssigt. Og det er lidt arbitrært at slette denne ene artikel, fordi den tilfældigvis er blevet udvalgt til diskussion. Vi har været i god tro indtil nu, og her, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved tilladelserne, ser der ud til at ske det helt rigtige. DFI er åbenbart nu klar over, at vi søger afklaring af spørgsmålet og har lovet at vende tilbage på et tidspunkt, og så virker det rimeligt at afvente, hvad de siger. Økonom (diskussion) 11. apr. 2024, 16:42 (CEST)[svar]
 •   Kommentar - For denne artikel er ikke dækket af den generelle betingelse for brug, da den komme fra en nyhedsartikel. Men der er kontakt med forfatteren af den oprindeligt tekst, så vi få registret en tilladelse i VRT. --Steen Th (diskussion) 12. apr. 2024, 16:02 (CEST)[svar]
 •   Spørgsmål Er det fikset, @Bruger:Steenth, så vi kan lukke den her?
 •   Kommentar Jeg har d.d. søgt i VRT for "Jette Bang", "Det Danske Filminstitut", "dfi.dk" og navnet på en bestemt kontaktperson og jeg har ikke kunnet finde en tilladelse på teksten. Der er en ældre tilladelse for en række billeder. --MGA73 (diskussion) 6. maj 2024, 16:57 (CEST)[svar]
 Konklusion:
Der synes ikke at kunne opnås konsensus om sletning. Copyvio må væk fra artiklen, som derefter beholdes.--Brandsen (diskussion) 14. maj 2024, 00:02 (CEST)[svar]

Jeg vil bestride Brandsens konklusion. Artiklen indeholder kopieret tekst, og ingen har fremlagt en tilladelse til dette. Det kan vi ikke bare ignorere. Afgørelsen er blevet udsat fordi Steen Th for en måned siden sagde at han arbejdede på at få tilladelse. Det har tilsyneladende ikke ført til det ønskede resultat, hvorfor artiklen helt eller delvist er nødt til blive slettet for at undgå en lovovertrædelse. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. maj 2024, 06:53 (CEST)[svar]

Enig med Kartebolle. Ingen har talt for at beholde artiklen i den nuværende form. MGA73 har ytret 'behold', dog under det forbehold at afsnit, der er problematiske slettes. Dette er ikke sket, ej heller fuldt afklaret. Det rigtige må være at slette problematiske passager fra artiklen til ophavsretsforholdene er afklaret. Hvis det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at få afsnittene slettet, må hele artiklen   Slettes. --Madglad (diskussion) 14. maj 2024, 08:13 (CEST)[svar]
Helt fair. Så vidt jeg kunne se i går er mere end 90 procent af artiklen kopieret. Brandsen (diskussion) 14. maj 2024, 10:47 (CEST)[svar]
Som MGA73 skriver, så mangler vi et svar fra den, som har skrevet teksten. Tilladelse skulle komme via VRT, som jeg ikke er bruger på. Teksten er forfattet af en, som har forladt filminstitutet og har har været forsøg på at kontakt på denne person. Men det er ikke lykkes.
Der er et par stykker vil kigge på teksten og få den gennemskrevet, så rykker sig væk fra oprindelige tekst. Steen Th (diskussion) 14. maj 2024, 12:52 (CEST)[svar]

  Kommentar - Ville det være en ide at rykke den i en sandkasse, så den i det mindste er ude af artikel-navnerummet? Mvh KnudW (diskussion) 16. maj 2024, 14:51 (CEST)[svar]

Det vil ikke hjælpe, hvis der er et problem med copyvio. Det må ikke være nogen steder på Wikipedia.
- Sarrus (db) d. 16. maj 2024, 15:16 (CEST)[svar]
Men i det mindste er den "skjult", mens nogen gør noget ved den? Alternativt, nogen tager en arbejdskopi til offline bearbejdning, artiklen slettes og så kan den genoprettes, når en ny version bliver klar på et tidspunkt. Mvh KnudW (diskussion) 16. maj 2024, 15:22 (CEST)[svar]
Jeg har skåret den ned til et minimum. Ingen grung til at diskutere dette så meget. Så kan der arbejdes på en ny version i fred og ro. Mvh KnudW (diskussion) 16. maj 2024, 15:26 (CEST)[svar]
Rigtig fint arbejde! Jeg kiggede på den forleden og gav lidt op. Her er et skelet, alle kan arbejde videre med. Brandsen (diskussion) 16. maj 2024, 16:49 (CEST)[svar]
 Konklusion:
Jeg har barberet den ned til et minimum, branden er slukket og jeg tillader mig at lukke denne. KnudW (diskussion) 17. maj 2024, 14:24 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Familie- og arveret

Bruger:MacApps har oprettet artiklen Familie- og arveret. Artiklen er - som jeg forstår det - oprettet som følge af, at de to emner Familieret og Arveret af universiteterne traditionelt udbydes som et samlet fag. De to emner handler dog om vidt forskellige ting (ægteskabs indgåelse og opløsning, formueforhold under ægteskab på den ene side, og fordeling af arv efter en afdød og regler om testamenter).

Jeg har på artiklens diskussionsside rettet en række indvendinger mod artiklen og har forsøgt at komme i dialog med MacApps, der imidlertid ikke har kommenteret.

Artiklen indstilles herefter til sletning. Årsagerne er flerfold. For det første har de to emner ikke noget med hinanden at gøre. Skal der være en fællesartikel, bør det være om det fag, som universiteterne udbyder med link til to artikler om hvad familieret er og hvad arveret er. Det er imidlertid en løsning, der giver mindre mening. Der er heller ingen andre wikier, der har slået de to emner sammen.

For det andet er artiklen uencyklopædisk og består alene af en masse løsrevne citater og helt tilfældig information om, hvad der er et "emne". Eksempelvis nævnes det uden nogen form for kontekst, at "Sager om assisteret reproduktion er reguleret af børneloven § 30; mens en aftale om surrogatmoderskab er ugyldig ifølge børneloven § 31", hvilket givet er rigtigt, men artikler skal ikke består af en slavisk gennemgang af, hvad der står i en lov, paragraf for paragraf, men må i stedet indeholde en sædvanlig encyklopædisk beskrivelse af emnet.

For det tredje er det generelt problematisk, at artiklerne om det mange retsområder ikke har reflekteret over sammenhængen med selve emnet som retsområdet regulerer. Man bør gøre sig en overvejelse om, hvad der skal med i artiklen "Arv" og hvad der skal i Arveret. Arv er selvfølgelig lovreguleret som så meget andet, men vi bør næppe ureflekteret have parallelle artikler om "byggeri"/byggeret", "fødevarer"/"fødevareret", "olie"/olieret" osv. Vi bør beskrive de konkrete emner i den kontekst de indgår i, herunder også de juridiske rammer. Hvis vi skriver om ægteskab, bør artiklen indeholde oplysninger om, hvilke regler et ægteskab er underlagt, og det kan så være vanskeligt at se, hvad der bliver tilbage til en "ægteskabsret"-artikel. Skal den være der, er det vel noget med en encyklopædisk beskrivelse af, hvornår man begyndte at lovregulere ægteskab, hvorledes det reguleres i dag m.v. - alt sammen med en global/international vinkel. Der er på ingen måde reflekteret over dette i forbindelse med oprettelsen af Familie- og arveret. --Pugilist (diskussion) 3. maj 2024, 10:10 (CEST)[svar]

 Konklusion:

Sletningsforslag: Marianne Leth Christensen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg har svært ved at se notabiliteten. Når jeg googler finder jeg ikke rigtig noget, der borger for omtale - hvad tænker I andre?--Brandsen (diskussion) 4. maj 2024, 17:33 (CEST)[svar]

 •   Formalia: Artiklen Marianne Leth Christensen blev oprettet af Bruger:Inge Schjødt 3. maj 2024. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 4. maj 2024, 17:48 (CEST)[svar]
 •   Kommentar Jeg tænker at det er absolut tænkeligt at den biograferede er encyklopædisk relevant, men at det er meget problematisk at artiklen ingen reelle kilder har. Jeg finder det også meget problematisk at artiklen er oprettet af en person som driver et kommnunikationsbureau (http://www.komkunst.dk/). Dette sammenholdt med manglen på kilder og de meget præcise angivelser i artiklen, kan lede til en mistanke om at artiklen er en bestillingsopgave. Indholdet virker også ensidigt rosende og uneutralt. Stilen og opbygningen virker noget uencyklopædisk, men det kunne løses hvis det var et eneste problem. Jeg hælder mest til slet, men vil også gerne se flere synspunkter, herunder Inge Schjødts. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 4. maj 2024, 18:02 (CEST)[svar]
  Tak for jeres input. Artiklen er rigtig nok blevet til i et samarbejde med den biograferede pressefotograf, som har leveret oplysninger til formålet. Som kvindelig pressefotograf i en højdramatisk politisk epoke - hun var eksempelvis på Den Himmelske Freds Plads under Foråret og har, som I kan se, været på pletten i en lang række væsentlige situationer - mener jeg, at hun - som flere af hendes mandlige kolleger - er encyklopædisk relevant. Jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer de scrapbøger med avissider, som jeg har haft adgang til i forberedelsesfasen. Jeg blev slet ikke færdig med kildearbejdet etc i går nat, da jeg lagde artiklen op, så det er ufærdigt arbejde, I ser og kommenterer på. Jeg skal fx dybere ned på websiden for De Berejstes Klub for at finde artikel- og fotos, som Marianne Leth har leveret til bladet Globen, og jeg vil naturligvis søge efter oplysninger, som viser, at hun er medlem her. Jeres kommentarer og spørgsmål er relevante, jeg lærer af det, og tager det til mig, så længe tonen er konstruktiv.
  - Er det de direkte citater, der støder jeres klare blik på stil og opbygning? Eller noget andet? Lad mig gerne vide de konkrete eksempler, så jeg kan forholde mig til dem - Det er ikke helt nok for mig at høre, at artiklen virker uencyklopædisk. Det er en genre, jeg gerne øver mig i med jeres velmente respons. I har min respekt for, at I passer godt på Wiki - så længe, I lærer fra jer, konstruktivt.
  Tak og venlige hilsner Inge Schjødt ISH (diskussion) 4. maj 2024, 19:17 (CEST)[svar]
  Hvis arbejdet er ufærdigt, burde der ikke være oprettet en artikel. Når man trykker på knappen "Offentliggør side" (for nye artikler) eller "Offentliggør ændringer" (for redigeringer), er ens bidrag straks tilgængelig for alle. Derfor skal en artikel være færdig før man offentliggør den. Der kan arbejdes med kladder på en underside til ens brugerside (en såkaldt sandkasse). I øvrigt handler dette ikke primært om hverken encyklopædisk relevans eller stil og opbygning. Min hovedanke mod artiklen er den manglende verificerbarhed (ingen kilder) samt at den på ingen måde overholder Wikipedias krav om neutralitet. Man bør ikke oprette artikler om sig selv eller personer som man har en tilknytning til, fordi al erfaring viser at man så ikke kan lave neutrale artikler. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. maj 2024, 15:38 (CEST)[svar]
 •   Slet - Jeg har ikke taget stilling til notabiliteten, men vi bør have en konsekvent holdning til selvbiografier. -Pugilist (diskussion) 4. maj 2024, 18:35 (CEST)[svar]
 • Jeg hælder mest til   Slet. Ved første øjekast kunne jeg godt se noget potentiale, hvis det der står er sandt. Hun har skrevet bøger, men ikke så mange - der er 3 på listen, men den der har fået priser, er en antologi hun bare har en artikel i. Instruktørarbejde kunne godt give gode point, men jeg har svært ved at finde oplysninger om nogen af de "TV-dokumentarfilm" (og det er på trods af at Wikipedia ellers virker til at indeholde alt hvad der nogensinde er blevet kaldt "film") - jeg fandt klippet "Delfinernes Magi" som er en 8-minutters video hvor der til sidst bliver sagt "indslaget blev produceret af vores reporter Marianne Leth", altså ikke en TV-dokumentarfilm eller instruktørrolle. Andre ting som Årets TV-fotograf + interview i Politiken (blandt flere interviewede) bidrager, men synes ikke det er nok i sig selv. Meget af det som artiklen virker til at gøre, er at liste ting som måske i virkeligheden er almindeligt arbejde som pressefotograf - det interessante ved det fremgår ikke umiddelbart af kilderne. Og meget af det virker CV-agtigt og med ting, der ikke er så relevante i et opslagsvæk (dykkercertificat og anbefalinger?) og ikke har kilde. Jeg synes der er flere småting der bidrager til notabilitet, men ikke nok til en biografi, især når det står uklart med kilder og til tider måske er lidt "oppustet" og malerisk sprogbrug (jeg kunne godt uddybe det i en anden anledning). Der kunne godt eksistere noget dækning af at hun har været med til diverse historiske begivenheder, men det er svært at finde mere info om hende fordi der findes flere der hedder "Marianne Leth" (hvilket er ærgeligt). Og når den nuværende tekst er skrevet på en måde der virker reklamerende og lidt som noget man ville vedhæfte en jobansøgning, så tror jeg ikke der er en god pointe i at gemme den til hvis det nu skulle være. Men det vigtige er ikke så meget sproget, som det er at det er uklart om mulige kilder er personens eget arbejde (ikke godt nok) eller andres dækning af det (ville være godt, men er ikke tydeligt som det er nu) (sorry for meget tekst, det fyldte mindre der hvor jeg skrev kladde...). --//Replayful (diskussion | bidrag) 4. maj 2024, 20:03 (CEST)[svar]
  Der findes et interview i Journalisten. Det siger ikke så meget, men har et afsnit om uddannelse/jobhistorie. Jeg ville gerne se noget landsdækkende ikke-fagblads-dækning. //Replayful (diskussion | bidrag) 4. maj 2024, 21:34 (CEST)[svar]
  En anden artikel i Journalisten har lidt mere omtale, bl.a. om at vinde Årets TV-fotograf. Men føler stadig ikke for at ændre stemme. //Replayful (diskussion | bidrag) 4. maj 2024, 21:46 (CEST)[svar]
 •   Slet - pr de ovenstående kommentarer. Det er yderst problematisk at udarbejde artikler i samarbejde med artikelemnet og jeg vil mene at flere af Bruger:Inge Schjødts artikler lider af det samme problem og bør gennemgåes for kilder og farverigt sprog.
Wikipedia er ikke et reklamemedie og det kræver tilvænning for journalister og reklamefolk at skrive her på en neutral måde.
Jeg har flere gange henvist til at skrive neutralt, så det har ikke skortet på tips.
Jeg vil også henvise til at der arbejdes i en sandkasse, hvis man vil have sin artikel i fred. Mvh KnudW (diskussion) 4. maj 2024, 20:56 (CEST)[svar]
 Konklusion:
Enighed om sletning, der hermed er effektueret.
- Sarrus (db) d. 17. maj 2024, 19:33 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: August Mogensen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Selvom jeg selv har oprettet artiklen, er artiklens notabilitetet er betvivlet ifølge Wikipedia:Landsbybrønden/Hvilke danske fodboldklubber, spillere og trænere skal med. Han er en amatørspiller, og har ikke spillet semi-professionel fodbold endnu. Artiklen er ikke blevet markeret med {{notabilitet}} da jeg skrev dette sletteforslag. Wdymbydat (diskussion) 7. maj 2024, 18:13 (CEST)[svar]

 Konklusion:
Artiklens opretter har ønsket den slettet, og da artiklen klart ikke lever op til tommelfingerregeln for fodboldspilleres notabilitet, slettes den (i princippet en dag for tidligt, men da det er helt åbenbart, at der ingen notabilitet er, og da opretter selv indstiller til sletning, eksekveres allerede nu). --Pugilist (diskussion) 13. maj 2024, 10:50 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Ærø Natur- og Energiskole

Ærø Natur- og Energiskole er oprettet af Bruger:Erik Christensen i 2007 og påsat {{notabilitet}} af Bruger:Toxophilus ca. 15 år senere. Bemærk kommentaren fra Bruger:Rasmusbygartiklens diskussionsside. Skal artiklen slettes?
- Sarrus (db) d. 8. maj 2024, 19:15 (CEST)[svar]

 Konklusion:
Enighed om sletning, der hermed er effektueret.
- Sarrus (db) d. 17. maj 2024, 19:34 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Galleri NB

Galleri NB blev oprettet af Bruger:OlafHauptmann og efterfølgende påsat {{notabilitet}} af Bruger:KnudW. Bemærk, at artiklens opretter argumenterer for artiklens overlevelse på artiklens diskussionsside. Skal artiklen slettes?
- Sarrus (db) d. 8. maj 2024, 19:19 (CEST)[svar]

 •   Kommentar: Artiklen blev oprettet 2022-02-04 og viderebearbejdet indtil 2022-05-06, som nævnt af brugeren OlafHauptmann. Af Olaf Hauptmanns CV på LinkedIn fremgår
"Gallery Assistant
Galleri NB · FuldtidGalleri NB · Fuldtid feb. 2022 - apr. 2022"
Jeg tilføjer {{Tætpå}} til artiklen. --Madglad (diskussion) 8. maj 2024, 22:30 (CEST)[svar]
 Konklusion:
Enighed om sletning, der hermed er effektueret.
- Sarrus (db) d. 17. maj 2024, 19:37 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Fredens Kirkes Kor

Fredens Kirkes Kor er oprettet af Bruger:Rikkemn i 2008 og påsat {{notabilitet}} af Bruger:Toxophilus i 2022. Der er noget snak på artiklens diskussionsside. Skal artiklen slettes?
- Sarrus (db) d. 8. maj 2024, 19:22 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: TBT Tower

TBT Tower blev oprettet af Bruger:Nicolajpaaske og påsat {{notabilitet}} af Bruger:Toxophilus. Artikelopretteren argumenterer for artiklens overlevelse på artiklens diskussionsside. Skal artiklen slettes?
- Sarrus (db) d. 8. maj 2024, 19:26 (CEST)[svar]

Bruger:Nicolajpaaske skriver på Diskussion:TBT Tower: "… mener helt bestemt at TBT Tower har relevans ift. en artikel om Fra Gade til By (projektet i Thomas B. Thriges Gade), som jeg arbejder på og er på vej."
Fra Gade til By-artiklen er aldrig blevet oprettet, men er en omdirigering til artiklen Thomas B. Thriges Gade
Højhuset (af byggefirmaets reklameafdeling åbenbart kaldet et "boligtårn") har som det beskrives i artiklen ingen selvstændig relevans.
Thomas B. Thriges Gade#Beslutning om omdannelse er på nuværende tidspunkt det bedste udkast til en artikel om "Fra Gade til By". --Madglad (diskussion) 8. maj 2024, 20:45 (CEST)[svar]
 Konklusion:
Siden er erstattet med en omdirigering til Thomas B. Thriges Gade, hvor der sagtens kan være plads til nogle linjer om markante bygningsværker som dette.--Brandsen (diskussion) 20. maj 2024, 22:40 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Arne Johansen

Arne Johansen er oprettet af Bruger:HannaEllaSandvik og påsat {{notabilitet}} af Bruger:Toxophilus. Skal artiklen slettes?
- Sarrus (db) d. 8. maj 2024, 19:29 (CEST)[svar]

Det kan jeg virkelig ikke se nogen grund til. Det kan godt være, vi er i en gråzone, men jeg synes en hurtig søgning dokumenterer en hel del omtale - og tilmed også en vis betydning for dansk smykkedesign. Derfor:   Behold--Brandsen (diskussion) 9. maj 2024, 23:25 (CEST)[svar]
  Behold - Enig med Brandsen. --Santac (diskussion) 10. maj 2024, 12:01 (CEST)[svar]
 •   Slet - Jeg kan ikke læse notabiliteten ud af artiklen, og med så tynd kildebelægning mener jeg ikke, at den skal beholdes. Hvis nogen forbedrer den med kilder, som Brandsen skriver findes, så kan jeg godt overtales til at ændre mening. Toxophilus (diskussion) 12. maj 2024, 19:55 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Bente Olesen Nyström

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Bruger:Inge Schjødt oprettede i januar 2024 artiklen om denne billedkunster, der ganske vist har modtaget nogle priser, men som så vidt jeg kan se nærmest ingen omtale har i medier. Umiddelbart rummer artiklen en stribe problemer og har lidt samme reklamerende skær over sig som Marianne Leth Christensen. Hvad siger I andre?--Brandsen (diskussion) 11. maj 2024, 01:52 (CEST)[svar]

Jo, det afgør spørgsmålet om notabiliteten jævnfør de gældende kriterier for biograferede kunstnere. At artiklen kan forbedres kan ikke være en saglig grund for sletning; artiklen er under et halvt år gammel. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 11. maj 2024, 09:38 (CEST)[svar]
Ja, det afgør notabiliteten. Men, nej, det afgør ikke om artiklen skal slettes. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. maj 2024, 09:41 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: FC Midtjyllands fodboldakademi

Jeg foreslår, at vi sletter FC Midtjyllands fodboldakademi pga. artiklen har ingen kilder, om hvordan akademiet virker og i det hele taget, har artiklen ingen kilder.

Artiklen er blevet markeret med {{wikificering}} siden 2009. (Skrev Wdymbydat (diskussion • bidrag) 12. maj 2024, 12:59‎. Husk at signere dine indlæg.)

Sletningsforslag: Centrum (midtby)

Centrum (midtby) har fået skabelonen QA-relevans af Bruger:Madglad, hvilket placerer den i kategorien med notabilitetsproblemer. Madglad argumenterer for, at artiklen er for essay-lignende til wikipedia på diskussionssiden. Skal den beholdes? Toxophilus (diskussion) 12. maj 2024, 20:40 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Askov Efterskole

Askov Efterskole er en efterskole for ca. 120 elever. Der er ingen kilder i artiklen, og den er oprettet af Dem selv i 2022. Skal den bestå? Kartebolle har foreslået en sammenskrivning med Askov Højskole. Toxophilus (diskussion) 12. maj 2024, 20:43 (CEST)[svar]

 Konklusion:
Artikel forbedret og ikke konsensus for sletning. --Pugilist (diskussion) 20. maj 2024, 23:55 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Cecilie Birkshøj

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Cecilie Birkshøj er en dansk forfatter, der siden 2020 har fået udgivet 6 bøger på forlaget Tellerup. Oprettet af Bruger:Dizzy76. Google giver primært hits på hendes egen hjemmeside, sociale medier samt forlaget og steder der vil sælge hendes bøger. Ikke umiddelbart den store omtale i form af anmeldelser. Toxophilus (diskussion) 12. maj 2024, 20:48 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Battlekat

Battlekat var et dansk band, der nåede at udgive to EP'er inden de gik i opløsning i 2013. Oprettet af IP-bruger. Toxophilus (diskussion) 12. maj 2024, 20:45 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Robert Bladt

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Robert Bladt er en dansk teolog og forfatter, og forstander på en højskole. Han har udgivet en række bøger om teologi. Oprettet af Bruger:Nnøbach uden nogen form for kildebelægning. Han er åbenbart blevet kåret som årets teolog i 2023 af Menighedsfakultetet, men det er ikke umiddelbart en stor pris, hvad jeg kan læse mig til, og der findes ikke anden omtale på wiki. Toxophilus (diskussion) 12. maj 2024, 20:52 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Bykerne

Siden Bykerne består af én ordbodsopslagslignende sætning og er endnu tyndere end den sletningsaktuelle Centrum (midtby).

Sletningsforslag: Birgitte Baadegaard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Birgitte Baadegaard er en dansk foredragsholder og forfatter. Hun har udgivet en række bøger, og nogle af dem har affødt lidt reaktioner. Artiklen er oprettet af Bruger:TrineAskOl som eneste bidrag. Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:09 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Kenneth Cockwhore

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kenneth Cockwhore er en dansk DJ. Artiklen trænger kraftigt til en wikificering. Han skulle have spillet i flere lande, medvirket i paneldebatter og i to film, som vi dog ikke har artikler om. Oprettet af IP-bruger. Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:14 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Ole Dahl

Ole Dahl var en dansk læge og akupunktør. Oprettet af IP-bruger i 2010. Ha har udgivet en række bøger og var æresmedlem i Akupunkturselskaber. Artiklen er primært baseret på hans CV. Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:18 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Electrojuice

Electrojuice er en dansk electronica-duo oprettet af Bruger:DrDose i 2009. De har udgivet ét minialbum med syv numre, som er blevet anmeldt i GAFFA. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:25 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Folkeskolens 10. klasseprøve

Folkeskolens 10. klasseprøve er en liste over hvilke fag man skal op i. Artiklen er oprettet af en IP-bruger i 2005 og er uden kilder. Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:28 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Det aarhusianske forlag Herman & Frudit

Det aarhusianske forlag Herman & Frudit er et dansk forlag. Aritklen er oprettet af en IP-bruger og en anden IP har sat notabilitets-skabelonen på. Har udgivet bøger af en rimelig liste af forfattere, som vi har aritkler om. Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:30 (CEST) Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:30 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: København Syd-Vest Boldklub

Selvom jeg selv har oprettet artiklen, skal den slettes pga. manglende notabilitet. Ifølge Wikipedia:Landsbybrønden/Hvilke danske fodboldklubber, spillere og trænere skal med er den FULDSTÆNDIGT urelevant. Jeg oprettede artiklen, da jeg var ny i Wikipedia, og jeg fortryder at oprette den. Artiklen var ikke markeret med {{notabilitet}} da jeg oprettede sletningsforslaget, men jeg tror at artiklen er så urelevant, at der er ingen der har set den.

Sletningsforslag: Wikipedia-legen

Jeg tvivler meget på om denne side har notabilitet. Legen er vist ikke en officiel leg og har ikke nogen historie bag sig. --Masz (Skriv besked) 23. apr 2009, 13:31 (CEST)

 •   Slet - Hvis det bestemmes at siden skal slettes, skal alle omdirigeringerne også ud i skralderen --Masz (Skriv besked) 23. apr 2009, 13:31 (CEST)
 • Slet. Fodnoten giver ikke belæg for artiklens påstand om popularitet. Byrial 23. apr 2009, 13:43 (CEST)
 •   Slet - Nu hvor jeg har lavet et direkte link fra, kage til glasur, kan man vel også sige legen er ødelagt... --Harne 24. apr 2009, 07:18 (CEST)
 •   Kommentar Det er altid farligt med artikler om sig selv, så derfor ved jeg endnu ikke hvad jeg vil stemme. Men det kunne jo være, at der var andre kilder end lige den nævnte. Har vi en skabelon vi kan sætte på artikler om os selv? Mht. linket mellem kage og glasur, så kan legen jo sagtens leges med to tilfældige andre artikler. Hvis vi ikke har plads til artikler om os selv, så kunne vi måske flytte dem til en eller anden intern side med forslag til hvad man kan "lege" hvis man keder sig. Fx denne eller noget a la julequizen. --MGA73 24. apr 2009, 07:51 (CEST)
Jeg synes ikke at legen vil være et kæmpe-hit (rettere sagt, så synes jeg at lege er kedelige hvis man ikke vinder noget), hvis den flyttes et andet sted. Julequizzen ligger også i bruger-navnerummet, og det er en opgave-leg, som har mange deltagere, mange spørgsmål og mange opgaver. --Masz (Skriv besked) 26. apr 2009, 17:36 (CEST)
Jeg støtter nu MGA73 i hans forslag. Jeg har selv leget denne 'Wikipedia-leg' mange gange med folk, bl.a. over nettet, hvor man f.eks. skal trykke 'Tilfældig artikel' og så se hvor mange (og hvilke) artikler man skal igennem for hurtigst at komme til en bestemt anden artikel. Det burde afgjort nævnes etellerandet sted. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 26. apr 2009, 17:51 (CEST)
 • Flyt til Wikipedia-navnerummer - Jf. MGA73 og Metalindustrien.--Peter Andersen 26. apr 2009, 17:57 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen er flyttet til Wikipedia:Wikipedia-legen jf. ovenstående
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 17. maj 2009, 18:03 (CEST)[svar]

Genfremsættelse 2024 af tidligere vedtaget forslag redigér

Siden Wikipedia-legen blev efter en sletningsdiskussion i 2009 "slettet" - dette ved at flytte siden til Wikipedia-navnerummet.

I 2016 vurderede Metalindustrien at artiklen ikke hørte hjemme i Wikipedia-navnerummet og flyttede den tilbage til artikelnavnerummet, dette uden gendannelsesforslag og forudgående diskussion.

Jeg mener ikke at artiklen hører hjemme nogen steder og at artiklen skal helt slettes. Der er ikke tilstrækkeligt belæg for legens reelle eksistens og artiklen forekommer irrelevant. --Madglad (diskussion) 16. maj 2024, 07:30 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: De forenede jydske Farverier og Trikotagefabrikker

De forenede jydske Farverier og Trikotagefabrikker var en jysk tekstilvirksomhed i Aarhus. Artiklen er oprettet af Bruger:Mohammed.K 96 som eneste bidrag i 2014, og den har ikke været rørt siden oprettelsen. Der er ingen kilder og den trænger kraftigt til en wikificering. På Aarhuswiki er en noget mere overskuelig artikel. Toxophilus (diskussion) 16. maj 2024, 08:02 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Danne

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Danne er en dansk rapper, osm har lige under 200.000 følgere på TikTok. Artiklen er oprettet af Bruger:Dendejligeskribent i 2022 som et af meget få bidrag. De to kilder er til spotify og hans TikTok-profil. Toxophilus (diskussion) 16. maj 2024, 07:58 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Dica

Denne artikel om Dica er markeret med {{notabilitet}}.

 •   Behold med 41 medarbejdere og et overskud på 41 mio. kroner. Efter eget udsagn største danske firma indenfor branchen. Nillerdk 8. okt 2009, 12:11 (CEST)
 •   Behold --Brandsen 9. okt 2009, 17:25 (CEST)
 •   Behold --Santac 12. okt 2009, 10:02 (CEST)
 Konklusion:
Beholdes
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 12. feb 2010, 22:36 (CET)

Vi tager runde to, da der ikke er sket noget med artiklen siden sidste sletningsforslag, og der ikke rigtigt blev argumenteret for et behold sidst, men blot afgivet stemmer. Ifølge artiklen er både medarbejderantal og omsætning under det notabilitetsgivende, så der skal andet til. Umiddelbart ser det ud til, at selskabet er blevet købt af Kompan omkring 2013, hvis jeg forstår dette korrekt, og man bliver omdirigeret til Kompans hjemmeside ved at prøve dica.dk. Toxophilus (diskussion) 16. maj 2024, 08:10 (CEST) @Brandsen og Santac: I stemte for et behold sidst, så I må gerne bidrage til diskussionen igen :-)[svar]

Sletningsforslag: Finn Donsbæk

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Finn Donsbæk er e formand for studenterrådet på Aarhus Universitet og Danske Studerendes Fællesråd. Har drevet en boghandel. Oprettet af IP-bruger i 2016. Bruger:Hjart kom forbi med notabilitetsskabelonen i 2022 og kommentaren At være alm. boghandler og engang at have formand for et studenterråd virker lidt tyndt. Toxophilus (diskussion) 16. maj 2024, 08:12 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Vegetarkontakt.dk

Vegetarkontakt.dk er et internetforum fra 2006 primært rettet mod vegetar/veganer-segmentet.

Jeg kan ikke finde de store eksterne kilder og der er ikke meget trafik i deres forum. Når man ser bort fra noget spam fra sidste uge, så var det sidste indlæg for over en måned siden. Der er 7700 registrede brugere.

Den blev opretter i 2008 af Bruger:Nowhereman~dawiki

Sletningsforslag: Vesterhavskirken

Som diskuteret på Wikipedia:Sletningsforslag/Aroskirken, så er Vesterhavskirken endnu en meget lille frikirke tilknyttet Luthersk Mission.

De skriver selv at der er en 70-90 mennesker til deres gudstjenester og det er for småt, mener jeg.

Den blev oprettet i 2019 af Bruger:Jonask95, som lader til at være næstformand.

 •   Kommentar: Der er givetvis mange menigheder, der er "for små". Heriblandt også nogle folkekirkesogne med et lignende eller væsentligt mindre antal aktive medlemmer. Hvad er de objektive kriterier, for hvornår en menighed er relevant eller ej? Nogen kunne jo tage ud til en gudstjeneste i Sydhavn Sogn eller Allehelgens Sogn eller de fleste folkekirkesogn og se om der kommer en brøkdel af 70-90 mennesker til deres gudstjenester. For min skyld kan der sagtens sættes en grænse ved 200 aktive, men der skal gælde samme regler for alle trossamfund. --Madglad (diskussion) 17. maj 2024, 22:26 (CEST)[svar]
  @Madglad Nu er det sognet som administrativ enhed, som er interessant. Der er står aldrig noget om menigheden i sogne-artikler. Steen Th (diskussion) 21. maj 2024, 09:32 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Vickie Lind

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Vickie Lind er en artikel om en journalist oprettet af Bruger:Brandsen i 2008.

Den mangler nogle kilder, men der ser ikke ud til at der er sket meget siden den blev oprettet, så den lader til at være relativ up to date.

Men jeg syntes ikke at nogen af hendes meritter er noget, der kan trække en artikel?

 •   Slet - Pr. ovenstående. Mvh KnudW (diskussion) 17. maj 2024, 11:05 (CEST)[svar]
 •   Slet - Journalister får hurtigt mange hits på google i kraft af deres erhverv, men det er ikke det samme som at de er notable. Hende her er i hvert fald ikke. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 11:47 (CEST)[svar]
 •   Slet - Har passet sit arbejde. --Santac (diskussion) 17. maj 2024, 11:49 (CEST)[svar]
 •   Slet. Hun har passet sit arbejde. Man kan undre sig over, hvorfor artiklen er oprettet. Er der yderligere årsager til at hun skulle være interessant for Wikipedia? Hun er nævnt i tre artikler, men uden at have en fremtrædende rolle. --Madglad (diskussion) 17. maj 2024, 11:51 (CEST)[svar]
  Jeg kan virkelig også undre mig over din kommentar, @Bruger:Madglad, men ordet er jo frit. Har ikke det fjerneste imod en sletning. Brandsen (diskussion) 17. maj 2024, 19:25 (CEST)[svar]
  @Brandsen, jeg undrer mig fordi jeg må gå ud fra at der er en årsag til at artiklen er oprettet? Det fremgår hverken af artiklen selv, eller i de artikler, der linker til artiklen, at hun skulle have gjort noget encyklopædisk relevant. Bare passet sit arbejde. --Madglad (diskussion) 17. maj 2024, 21:52 (CEST)[svar]
  Jeg husker altså desværre ikke hvad jeg præcist tænkte dengang i 2008. Det jeg til gengæld husker helt klart var, at vi dengang ikke havde samme fokus på kilder, så artiklen er ret typisk for den tid. Brandsen (diskussion) 17. maj 2024, 21:57 (CEST)[svar]
  Ja, ingen kilder var en del af lexopentraditionen. Og ingen skelen til om artiklen var encyklopædisk relevans var en anden tradition, der er gjort op med. Man kan spørge sig selv om man skal kunne slå alle personer op på W., eller kun folk, der (mere eller mindre friviligt) er blevet offentlige personer. Jeg mener at hvis folk vil undersøge enkeltpersoners livshistorie og privatliv er der rigeligt med mulighed for at slå op på LinkedIn, Google, Facebook, Se&Hør og andre steder, der er mere opdaterede end Wikipedia. --Madglad (diskussion) 17. maj 2024, 22:33 (CEST)[svar]
  I en snæver journalistisk kontekst er Vickie Lind stadig et navn, idet hun som en af blot tre i samtiden ret profilerede værter forsøgte at trække seere til Dagens Nyheder på TV3, der til dato er den eneste landsdækkende nyhedsudendelse fra en privatejet kommerciel tv-station. Men jeg medgiver, at det også kun er i en snæver journalistisk kontekst, og derfor er jeg helt cool med forslaget om at slette. Brandsen (diskussion) 18. maj 2024, 02:00 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Lasse Søgaard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lasse Søgaard er en dansk cykelrytter. Artiklen blev oprettet i 2009 af en IP-bruger. Bruger:Vandcykel var forbi i 2022 med notabilitetsskabelonen og kommentaren Ikke kendt nok. B og C rytter. Artiklen har ingen kilder, og han har ikke opnået placeringer ved større løb. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 12:59 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Caitlin Starling

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Caitlin Starling er en gyserforfatter (kan ikke finde ud af hvor hun kommer fra, men antager hun er amerikansk). Artiklen er oprettet af Bruger:Rlh01. Der er lidt kilder, og hun har en hjemmeside. Hun har udgivet tre bøger, hvoraf den ene har været nomineret til Bram Stoker Award for Best First Novel i 2019 for The Luminous Dead (oprettet af Rlh01, men aritklen har også en artikel på en:wiki, og i 2022 var hun nomineret til Dragon Awards. Hun har også modtog en LOHF-award for samme pris der er ingen artikel om forfatteren på en:wiki. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 13:06 (CEST)[svar]

 •   Kommentar - Selvom hun har været nomineret til to priser, som er kendte nok til en wiki-artikel, og en enkelt vunden pris som ikke er, så er jeg i tvivl, for jeg synes ikke jeg kan finde meget omtale af hende udover det der står i artiklen, på hendes hjemmeside og når man specifikt ved hvilke priser hun har været i forbindelse med. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 13:06 (CEST)[svar]
 •   Kommentar - Det er spøjst, enwiki har tilsyneladende hellere aldrig haft en artikel om hende og artiklen om The Luminous Dead har meget få indgående links. Men den er udgivet på et etableret forlag, så vidt jeg kan se, og nomineringerne syntes jeg også tæller for noget. Men der er virkeligt ikke mange konkrete kilder. Mvh KnudW (diskussion) 17. maj 2024, 14:10 (CEST)[svar]
 •   Kommentar - Det er enormt underligt, at der ikke er noget om hende på enwiki. Jeg hælder mest til   Slet i mangel af bedre. --Brandsen (diskussion) 20. maj 2024, 22:44 (CEST)[svar]
  nah, de har det princip at hvis en person kun er kendt for én ting, laver de en artikel om den ting i stedet for om personet. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. maj 2024, 23:01 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Elham Kavousi

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Elham Kavousi er en dansk/iransk journalist, forfatter, foredragsholder og stylist. Hun har udgivet en enkelt bog om skønhed. Artiklen har lidt kilder, og ved google-søgning omtales hun mest i forbindelse med sin mand Hadi Ka-koush. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 13:09 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Danske Våben under Anden Verdenskrig

Danske Våben under Anden Verdenskrig er en liste over med våben, men det fremgår ikke hvordan våbnene er udvalgt eller hvem der har brugt dem, ligesom der ikke er kilder. Listen er oprettet 23. marts 2024 af Bruger:Rozeldk. Jeg opfordrede uden resultat 10. april på Brugerdiskussion:Rozeldk brugeren til anføre kilder og præcisere hvad listen dækker over. Se også Diskussion:Danske Våben under Anden Verdenskrig.

Sletningsforslag: Freiberger Lebensmittel

Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad jeg selv mener om det her forslag. Men jeg synes, der er en del af disse artikler, som er oprettet af IP-brugere, og som virker sådan lidt... irrelevante, tror jeg, jeg vil sige, i en dansk kontekst. Jeg savner informationen om (og den fremgår heller ikke af de-wiki, hvor artiklen naturligt nok er fyldigere), hvorvidt virksomheden overhovedet er aktiv på det danske marked. Er det slet ikke tilfældet, synes jeg man må spørge sig selv om notabiliteten. Men hvad synes I andre?--Brandsen (diskussion) 20. maj 2024, 22:36 (CEST)[svar]

Huh??? Virksonheden er mange gange over grænserne for automatisk notabilitet i WP:Virk både med hensyn til omsætning og antal ansatte. Om de sælger på det danske marked er i den forbindelse irrelevant. Hvis du er uenig i kriterierne i WP:Virk, er en sletningsdiskussion for en artikel ikke det rgtige at tage det op. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. maj 2024, 22:49 (CEST)[svar]
Men de sælger i øvrigt også deres produkter i Danmark, fx færdiglavet lasagne i Netto med brandet "Det Hurtige Køkken". --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion)

Sletningsforslag: Fusion (blad)

Fusion (blad) var et dansk magasin, der henvendte sig til homoseksuelle, der blev udgivet fra 2007, men ikke længere er aktivt. Den blev oprettet i Bruger:Rasmusbyg i 2008. Der er ingen kilder, og kun ét link fra en anden artikel; Lambda (forening) som udgav bladet. Kan ikke umiddelbart finde nogen omtale på google. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 07:58 (CEST)[svar]

 •   Slet - Manglende omtale og manglende kilder. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 07:58 (CEST)[svar]
 •   Slet - Allerede i 2010 er der stilet spørgsmålstegn ved notabiliteten. Artiklen indeholder ikke information om, hvad der gør udgivelsen relevant i en encyklopædi. Det er lidt morsomt, at bladet især henvendte sig til mænd og kvinder mellem 20 og 80, men dette kuriosum er ikke nok til en artikel. Det gør heller ikke noget at slette artiklen, da stort set ingen sidevisninger har været forinden oprettelsen af sletteforslaget; ikke at det i sig selv er afgørende, men det illustrerer, at magasinet tilsyneladende ikke har sat sig varigt aftryk. --Pugilist (diskussion) 21. maj 2024, 11:47 (CEST)[svar]
 •   Slet Notabilitet er vel ikke nødvendigvis en konstant størrelse. Synes sagtens den kunne forsvares i 2008, men ikke nu. --Brandsen (diskussion) 21. maj 2024, 21:37 (CEST)[svar]
  Enig i, at encyklopædisk relevans godt kan falme over årene, og at artiklen formentlig var relevant for en del år siden, hvor der måske var nogen, der kunne finde på at søge information om udgivelsen. -Pugilist (diskussion) 21. maj 2024, 22:25 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Lars Hitchinson Hansen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lars Hitchinson Hansen er en dansk kriminel, der for alvor blev kendt i 1995, da han bragede en gummiged ind i ringmuren om Statsfængslet i Vridsløselille. Man kan godt fik omtale af ham, og han er fængslet flere gange. artiklen er oprettet af en IP-bruger og en anden IP-bruger har sat notabilitetsskabelon på. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 08:18 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Hertha Federmann

Hertha Federmann var en tysk forfatter. Artiklen er oprettet af Bruger:Carl Friedrich100 som eneste bidrag, og Bruger:Hjart har indsat notabilitetsskabelonen med kommentaren Hvorfor er denne artikel på dawiki og ikke dewiki?. Der er altså ikke en artikel på de.wiki. Der er lidt kilder i artiklen, men den trænger også til en wikificering. Det er en blindgyde og ingen indgående links. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 08:14 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Interaktive Digitale Medier

Interaktive Digitale Medier er en uddannelse på Aalborg Universitet, og man kan læse mere på universitets hjemmeside. Artiklen er oprettet af Bruger:MasterRainbow. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 08:21 (CEST)[svar]