Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SLET)
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn_på_artikel_med_relevant_indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Hospice Limfjord

Hospice Limfjord har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Der er kun 12 pladser, hvilket er sammenligneligt med Anker Fjord Hospice, Filadelfia Hospice samt Svanevig Hospice, så jeg antager, at det er en ret almindelig størrelse. Er alle hospicer notable? Der er meget lidt omtale, men har fundet stedet omtalt på tvmidtvest.dk, Skive folkeblad og tv2ostjylland.dk.

 •   Slet - Når der ikke er mere omtale. Det er et uhyre sympatisk koncept, og dem der kommer der helt sikkert glæde af det (ikke mindst de pårørende), men det er også begrænset, hvor mange der er i berøring med det. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:23 (CET)
 •   Slet - ikke nok til dokumenteret notabilitet. Rmir2 (diskussion) 7. feb 2020, 16:48 (CET)
 •   Behold - Der er 19 hospicer i Danmark, og p.t. har fire af dem en dawp-artikel, så vi er godt i gang med at dække dette detaljeringsniveau. Jeg synes, det hører til den type institutioner, som nærmest pr. definition har en offentlig interesse, og derfor naturligt bør have artikler her.--Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 21:02 (CET)
 •   Kommentar Konklusion udskydes her og det er rejst som et principielt spørgsmål på Wikipedia-diskussion:Kriterier for virksomhedsartikler#Hospicer. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:29 (CET)
 •   Slet - Relevans ikke godtgjort i artiklen. At der skulle være mere information der kan gøre det relevant, som Økonom plæderer for i [[ovennævnte diskussion, er fuldstændigt underordnet, så længe informationen ikke er der. Og på trods af dennes argumenter, er jeg stadig ikke overbevist om, at netop det hospice er relevant. Tøndemageren 26. feb 2020, 08:53 (CET)

Sletningsforslag: Holme Parkvej

Holme Parkvej er et nybygget villaområde i Aarhus. Artiklen fylde én linje, og eneste henvisning er til Google Maps. Er det noget vi skal beholde? Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)

 •   Formalia @Smp1995: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)
 •   Slet - artiklen retfærdiggør ikke, hvori notabilitet ligger. Som jeg forstår det, så er det et villaområde som så ufatteligt mange andre i hele landet. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)
  Kommentar - Det er vist mere et helt kvarter af parcel- og rækkehuse, hvor både den busbetjente hovedvej og en masse tilstødende lokale veje og stikveje alle hedder Holme Parkvej. Så jo, det er notabelt. Men umiddelbart ligner artiklen nu mere et "her bor jeg". --Dannebrog Spy (diskussion) 3. feb 2020, 12:57 (CET)
 •   Slet - Hvis ikke der er mere at skrive om emnet, er der ingen grund til at have en artikel. --DenBlaaElg (diskussion) 3. feb 2020, 13:05 (CET)
 •   Behold - Et af mange boligkvarterer, der er planlagt. Der er en historie at fortælle, blandt andet omkring den tilhørende byplanlægning (som desværre ikke er tilgængelig online og jeg derfor ikke kan tilføje umiddelbart). Jeg har udvidet en smule med, hvad jeg umiddelbart kan google mig til. Rmir2 (diskussion) 7. feb 2020, 18:08 (CET)
 •   Neutral - Nu da det har vist sig, at der er mere at skrive om emnet, ændrer jeg min holdning til neutral. --DenBlaaElg (diskussion) 7. feb 2020, 18:16 (CET)
 •   Spørgsmål Så er jeg nysgerrig på hvornår et boligkvarter har notabilitet. Jeg tænker, at der er mange boligkvarterer i Danmark. Det næste er så afgrænsningen. Hvornår er noget et boligkvarter? Personligt tænker jeg, at der skal være noget særligt ved et område. Fx tænker jeg at ghettoområderne har notabilitet fordi de har gjort sig bemærket (negativt). Men har vi en by med 10 villaveje skal vi så nøjes med en artikel om byen eller skal vi også til at oprette artikler om de enkelte dele af byen? I Skabelon:Aarhus har man fx delt byen op i bydele. Skal vi så også dele op i kvarterer? I øvrigt er opdelingen i bydele ikke gennemført systematisk og konsistent. Fx siger man at Aarhus V er en bydel og under den har man Møllevangen som man så også kalder en bydel som består af kvarterer.
Umiddelbart tænker jeg, at Holme Parkvej blot er en del af bydelen Holme og at man derfor kunne   Sammenskrive de 2 artikler. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 12:08 (CET)
 •   Behold - Efter at artiklen er blevet udvidet, synes jeg, at det er en informativ artikel, som fortjener at være på dawp. Jeg synes ikke, at vi behøver at være så restriktive mht. bydele og boligområder - de spiller under alle omstændigheder en stor rolle for dem, der bor der, og må være notable på linje med de artikler, vi eksempelvis har om landsbyer. Økonom (diskussion) 18. feb 2020, 18:21 (CET)
 • @MGA73: - du genrejser en gammel problemstilling, så lad mig rekapitulere kort: en bydel eller et kvarter vil som regel altid have notabilitet, fordi det er planlagt og udbygget nogenlunde på samme tid, måske på grundlag af en udstykningsplan, en partiel byplanvedtægt eller en lokalplan og i henhold til en dispositionsplan eller en kommuneplan, som atter kan hvile på fx en byudviklingsplan, en egnsplan eller en regionplan. I gamle bymidter kan der være tale om saneringsplaner, reguleringsplaner og lignende. Alene af disse årsager vil der altid være noget at skrive, hvortil kommer omtale af bebyggelsens sammensætning og karakter (henholdsvis villaer, etageboliger, erhvervsfunktioner og antal etager, bebyggelsesprocent og så videre), vejnet, friarealer, tekniske installationer, offentlig betjening inklusive kollektiv trafik og meget mere. Naturligvis vil der i visse tilfælde også kunne skrives om områdets befolkningssammensætning, fx. hvis kommunerne har beskrevet dette nærmere i kommuneplan eller i et bilag (befolkningsfordeling og måske -fremskrivning). Hvis du vil have inspiration, kan du se på artiklerne om Hadsund (både hele byen og de enkelte bydele, gader, centre mm), som i flere henseender er forbilledlige for, hvad der vil kunne skrives, hvis interessen er der. Materialet findes på de lokale folkebiblioteker direkte tilgængeligt og via "Kort på nettet" kan man fx hvad der er vedtaget af gældende planer. Rmir2 (diskussion) 18. feb 2020, 19:19 (CET)
 • @Rmir2: jeg er med på at man kan skrive noget om kvarterer. Det kan man jo også om en enkelt vej. Man kan fx skrive hvor lang vejen er, hvor mange biler der kørte på den en tilfældig dag, hvor mange huse der er på vejen osv. Men det skal jo være noget der gør netop det kvarter specielt. Ligesom med pizzariaer så skal der vel være noget, der gør lige præcis det kvarter specielt i forhold til alle andre kvarterer i Danmark eller hele verden. Hvis der ikke er noget specielt ved lige præcis det kvarter, så kan det jo bare omtales som et afsnit i en artikel om bydelen eller om byen. I min grundejerforening på 55 matrikler er der 2 servitutter fordi de 2 halvdele blev bygget ad 2 omgange. Men jeg mener ikke vi skal have 2 artikler om det. Vi skal ikke engang have 1 artikel. For mit kvarter ligner de omkringliggende andre kvarterer. Der er tale om villakvarterer som er blevet bygget til ad flere omgange. I min grundejerforening på vi fx ikke plante poppen og bævreask. Det står der ikke noget om i nabogrundejerforeningen. Så der er massere af forskelligheder men jeg mener blot ikke det har historisk eller almen interesse. Det kan evt. skrives om i et lokalarkiv. Mht. Hadsund så er der både en beskrivelse af byen, bydelene og mange af vejene. Personligt synes jeg, at det er for meget til Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 21:50 (CET)
 • @Økonom: i Wikipedia:Kriterier_for_artikler står der at det skal have almen interesse og at "...hvis artiklen kun har interesse for ... det kvarter man bor i, kan det næppe kaldes almen interesse.". Det kan vi selvfølgelig lave om på. Hvis vi har en statistik på hvor mange der læser de enkelte artikler, så kan vi jo se om fx en artikel om en vej eller et kvarter har almen interesse. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 21:55 (CET)
Et kvarter der for eksempel kun har 55 husstande har selvfølgelig ikke den store interesse i sig selv, hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Men et kvarter med flere hundrede eller tusinder af husstande vil have, alene fordi der er mange der bor der eller kender nogen som gør. Tilsvarende vil der også være væsentlig flere, der kender et givent sted i for eksempel Aarhus, end der gør i for eksempel Hadsund. Men selvfølgelig skal man ikke have alverdens detaljer med. Ting som historie, geografi, usædvanlige forhold og det man kan se med det blotte øje er trods alt vigtigere, end hvad man må plante, eller hvor høje hækkene må være. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. feb 2020, 23:46 (CET)
Helt enig. Spørgsmålet er jo så om vi skal have en tommelfingerregel for antallet af boliger. 10, 100, 1.000, 5.000 eller 10.000? Mht. Hadsund bor der vist ca. 5.000 mennesker og med en artikel om byen, bydelen og vejene så bliver der vel ca. 20 artikler, og hvis alle skoler og virksomheder også skal have en artikel så bliver det til rigtig meget. Vi kunne selvfølgelig vælge at sætte kravene lavt for på den måde at komme helt tæt på borgerne og det kunne måske få nye brugere til at komme på Wikipedia. Det er jo ikke fordi vi mangler plads :-) --MGA73 (diskussion) 19. feb 2020, 07:20 (CET)
Jeg er enig med MGA73 i at alle villakvarterer med 40-50 husstande ikke skal være notable, og det samme gælder tilfældige villaveje i byer i hele landet, medmindre der er en mere almen interesse. Hvis området er kendt for noget særligt udover deres eget postnummer(!). Lokalhistorisk interesse kan oprette en lokal wiki som f.eks. ribewiki. De fleste gamle byer vil have i hvert fald én gade, hvor der burde være historisk interesse og materiale til en interessant artikel, og særlige boligområder kan helt sikkert også være relevante, men hvis vi skal artikler om hver eneste stikvej i kongeriget så bliver det for meget. Eksempelvis havde vi for nylig en diskussion om relevansen af Fixvej. Rmir2 har gjort et stort arbejde med at få udbygget artiklen, men der må findes tusindvis af den slags veje som man kunne kaste sig over. Det bliver ofte et selvforherligende navlepillende opslag, når man får skrevet om sin egen villavej/kvarter synes jeg. En eller anden grænse, hvor vi kan sige at et område et automatisk notable kunne derfor være interessant at få opstillet, hvis vi kan blive enige. Toxophilus (diskussion) 19. feb 2020, 07:39 (CET)
 •   Slet – Artiklen indeholder ikke noget som forklarer hvorfor netop denne vej skulle have almen interesse. Jeg ser ingen encyklopædisk relevans. Vi må fastholde at Wikipedia ikke beskriver alle emner i verden og at der derfor er lavet notabilitetskriterier. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. feb 2020, 07:46 (CET)
@MGA73: mfl.: Diskussionen er ved at udvikle sig til en principiel én, som burde køre på Landsbybrønden, men lad mig svare her med min holdning. Jeg er enig i, at det kan være fornuftigt med en i hvert fald vejledende minimumsgrænse for bebyggelsers størrelse, men jeg synes ikke, at den behøver at være særlig høj. Det er naturligt at sammenligne med vores behandling af landsbyer. Der er mig bekendt ikke modstand mod, at alle landsbyer i Danmark kan beskrives på dawp, og sammenhængende byområder med egen fysisk samhørighed og historie kan sammenlignes med disse. Sådanne områder vil have interesse ikke blot for beboerne, men også for folk, der kender nogen i området, som kommer tilfældigt forbi, eller som f.eks. interesserer sig for byggeskik, byplanlægning eller -udvikling. Vi har artikler om ganske små landsbyer som Svalebæk, Lyngby og Lille Arden, og jeg kan ikke få øje på noget problem i det. Du nævner selv det væsentlige argument, at et netbaseret opslagsværk ikke lider af pladsmangel, så der er ingen grund til at arve den samme restriktive tankegang, som fordums encyklopædiske redaktører var tvunget til at iagttage mht., hvad der kunne komme med. Først og fremmest bør vi undgå reklamerende stof og artikler om helt private og personlige forhold, men et boligområde af den størrelse, som vi taler om her, er ude over det stadium. Økonom (diskussion) 19. feb 2020, 08:36 (CET)
Jeg vil anbefale, at man ser på wikipedia som et byggeprojekt, hvor den ene artikel kan være et supplement (uddybning) til den anden. I den sammenhæng giver det mening, at der findes særlige artikler om fx fredede og offentlige bygninger (kirker, skoler, stationer osv), veje, planlagte bykvarterer og bydele osv som et supplement til oversigtsartiklen om en by, et sogn, en kommune osv. Ved at opbygge projektet additivt kan man fordybe sig i de dele, som har særlig interesse (fx arkitektur eller kollektiv trafikbetjening som busforbindelser). Min ambition er, at vi med tiden vil opbygget et J.P. Trap: Danmark 7. udgave langt mere informativt end den 6. udgave, som i disse år udgives. Jeg er overbevist om, at 6. udgaven vil blive overhalet indenom af wikipedia inden for de næste, lad os sige, ti år. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 08:45 (CET)
Jeg er vist vildledt af en misvisende indledning ("Holme parkvej er et villakvarter") og kategorisering (Kategori:Gader i Aarhus). Hvis det fremgik bedre at der ikke er tale om en villavej, men et boligområde med villaer og rækkehuse med mange vejgrene (som alle hedder Holm Parkvej), ville det give bedre mening. Men der er alligevel tale om et område i bydelen Holme og jeg mener at indholdet hører hjemme i den artikel som en del af beskrivelsen af Holme. Der er den forskel fra landsbyer at de ikke er en del af en anden by eller bydel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. feb 2020, 09:24 (CET)
Holme er andet og mere end dette kvarter. Holme har en fortid som landsby, og der er en hel del at skrive om dette. Området er blevet opslugt af den fremadskridende byudvikling i tilknytning til Aarhus og dette er en del af den nyere historie og aktuelle situation. Derfor er det hensigtsmæssigt at skelne mellem Holme som historisk område og bydel på den ene side og Holme Parkvej som boligkvarter på den anden. Et parallelt eksempel er Mørdrup og Tibberup, der begge er historiske landsbyer men nu opslugte af Espergærdes byudvikling. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 09:40 (CET)
Jeg er helt enig med Bruger:Økonom i at det er ved at blive en principiel diskussion. Så jeg synes også, at vi bør overveje at oprette en tråd på landsbybrønden.
Jeg er med på, at vi har artikler om mindre byer med måske 100 indbyggere. Men bare fordi en by med 100 indbyggere er nok til en artikel, så kan man jo ikke automatisk sige, at så kan vi også have 50 artikler om en by med 5.000 indbyggere. Der skal være noget interessant og relevant at fortælle, for ellers kan det bare være en del af hovedartiklen.
Jeg er også enig med Bruger:Rmir2 i, at det kan være relevant at skrive om fx Holmes historie. Det vi diskuterer er hvor dybt man skal skrive om det og om det skal være som en del af en anden artikel eller som en selvstændig artikel. Der er jo ikke noget i vejen for at en artikel fylder mere end 1-2 skærme. En artikel kan vel sagtens være på 10 skærme med passende overskrifter.
Men som sagt så skal vi måske tage diskussionen på Landsbybrønden og så beholde artiklen indtil den diskussion er afsluttet. Hvis resultatet så samtidig kunne blive til et forslag til hvad en god artikel om byer/bydele skal indeholde, så kan det jo hjælpe os alle fremover.
Der findes i øvrigt en masse gamle kort på nettet (matrikelkort mv.) og hvis vi får afklaret copyright status på denne og finder en god løsning, så er der jo tusindevis af kort vi kan lægge på Commons, så de er klar til brug på Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 19. feb 2020, 11:05 (CET)
Der findes allerede et udspil her til ønskeligt indhold. Det har været vores drejebog og tjekliste i de sidste ti år eller mere. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 11:21 (CET)

  Behold - Informativ artikel om et kvarter i Aarhus, - ser ingen grund til at slette.- Nico (diskussion)

 Konklusion:
Generelt er der en drøftelse om, hvornår byer, vejer o.l. bliver notable. Men konkret er der ikke stor opbakning til at slette netop denne artikel. Derfor beholdes den, indtil en evt. fremtidig politik fastslår andet. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:25 (CET)

Sletningsforslag: Rolf Sparre Johansson

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Rolf Sparre Johansson er en forfatter/digter med tre digtsamlinger. Er det nok? Der er noget anmeldelse på litteratursiden og information. Han er meget beskedent repræsenteret på bibliotekspenge.dk. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)

 •   Formalia @Eposiens lærling: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)
 •   Slet - Hans store gennembrud lader i hvert fald vente på sig. Han har opnået at blive anmeldt nogle få steder, men jeg mener ikke, at det er nok. Andre skal være velkomne til at finde argumenter, der kan overbevise mig om det modsatte. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)
 •   Slet - Ingen notabilitet godtgjort. Rmir2 (diskussion) 6. feb 2020, 17:14 (CET)
 •   Behold - Hans forfatterskab har også været anmeldt i Berlingske, Jyllands-Posten, Weekendavisen og Politiken foruden feature-omtale på en række større eller mindre litterære hjemmesider som Københavns Kommunebiblioteker. Jeg mener, det må vidne om, at han har vakt opmærksomhed nok indenfor sit felt til at fortjene at kunne have en artikel på dawp. Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 20:39 (CET)
 •   Behold - Som Økonomen. Pugilist (diskussion) 23. feb 2020, 11:18 (CET)
 Konklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning; artiklen beholdes. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:27 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Byggeri

Kategori:Byggeri har ingen interwiki og overlapper Kategori:Bygge og anlægskonstruktion. Derfor foreslås det at Kategori:Byggeri hovedsageligt flyttes til Kategori:Bygge og anlægskonstruktion. (I Bygge- og anlægsvirksomhed står der at ordet byggeriet er synonymt.)

 •   Slet og flyt indhold. --Glenn (diskussion) 15. feb 2020, 10:12 (CET)
 •   Kommentar - I mit hoved er der noget galt med frasen "Bygge og anlægskonstruktion". Fx hører der under den nævnte kategori en anden kategori med titlen Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder, hvor anlæg og konstruktion indgår i to forskellige begreber. Ideelt burde man for den overordnede kategori "fjerne" virksomheder, men helt så let er det ikke. Hvad med at kalde kategorien noget i retning af "Byggeri, anlæg og konstruktion"? —Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. feb 2020, 10:28 (CET)
 • Jeg er enig i at samle i de 2 kategorier, men "Bygge og anlægskonstruktion" mangler en bindestreg. Enten skal den kategori også flyttes til "Bygge- og anlægskonstruktion", eller det hele kan samles under Kategori:Byggeri. Jeg kan bedst lide det korte navn. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 10:31 (CET)
 •   Kommentar - mit mål er/var: 1: samle de to kategorier. 2: Kan der findes et bedre kategorinavn er det godt. Måske under navnet Kategori:Byggeri eller Kategori:Byggeri, anlæg og konstruktion? --Glenn (diskussion) 15. feb 2020, 10:37 (CET)
 •   Kommentar - Én kategori ja. Kan den ikke bare hedde "Bygge og anlæg"? (Denne usignerede kommentar er skrevet af Honymand (diskussion • bidrag) )
 • @Glenn: - Jeg er med på, at din tanke var at samle dem, hvilket jeg støtter. Jeg kan sagtens leve med at samle dem under det korte navn, som Kartebolle foreslår. Og det, at der pt. ikke er iw til den, kan jo nemt løses på Wikidata. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. feb 2020, 12:44 (CET)
 Konklusion:
Der er enighed om, at de nuværende kategori ikke er optimal. Der forekommer enighed om at flytte indholdet til Kategori:Byggeri. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:29 (CET)

Sletningsforslag: Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Artiklen indeholder ikke oplysninger om medlemstal eller resultater. Foreningen blev stiftet i 1999. --|EPO| COM: 15. feb 2020, 17:22 (CET)

 •   Kommentar Jeg vil ikke påstå, at jeg har en mængde viden, der er større end gennemsnittet, på området. Jeg vil blot bemærke, at jeg har hørt de andre foreninger omtalt, men ikke denne. Og sammenholdt med manglende oplysninger i artiklen, indstillede jeg den til sletning. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:52 (CET)
 •   Slet - der er intet i artiklen, som retfærdiggør notabiliteten. En forening bliver ikke interessant bare fordi den uddeler æresmedlemsskaber og priser til notable personer. Der er heller ikke meget i min googlesøgning, som tyder på at foreningen har gjort sig bemærket. Toxophilus (diskussion) 18. feb 2020, 10:01 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke finde info vedr. foreningens medlemstal, men det lader til at være en lille forening, som ikke har opnået stor omtale.--Kjeldjoh (diskussion) 26. feb 2020, 08:25 (CET)
 •   Behold - Det er en af de artikler om et emne som næsten helt sikkert ikke er "notabelt", men jeg synes artiklen er relevant.--Honymand (diskussion) 27. feb 2020, 17:47 (CET)
  Kommentar - Den forstår jeg ikke. Hvis emnet næsten helt sikkert ikke er notabelt, hvem er den så relevant for, og hvorfor skal den beholdes?--Kjeldjoh (diskussion) 28. feb 2020, 07:44 (CET)

Sletningsforslag: Artikler om Nysted og omegn

Jeg har fundet en gruppe artikler, som jeg ikke mener lever op til kravene for artikler på Wikipedia, fordi de alle er listeartikler med en diffus afgrænsning, som ikke lever op til vores krav til lister. Det drejer sig om følgende artikler:

De er alle pænt bygget op med wikilinks og billeder, men der er ingen referencer i teksten, dog med lidt eksterne henvisninger i bunden af artiklerne. De tager udgangspunkt i byen Nysted og omhandler Nysted og omegn eller Nystedegnen, der ikke er et defineret geografisk område, og derfor mener jeg, at de bør slettes. Jeg kan ikke se nogen steder, at "Nystedegnen" skulle være et særligt begreb eller område, have en særlig samhørighed eller historie, som adskiller sig fra alle mulige andre købstæder og deres opland. Desuden er jeg ikke bekendt med lignende artikler på dansk Wikipedia. Der er ikke tale om artikler med relation til kommunen eller sognet, men hvis de var oprettet som listeartikler over f.eks. Biblioteker i Guldborgsund Kommune ville det være en anderledes klart defineret og afgrænset artikel.

Angående artiklen om oldtidsgrave, så findes der allerede Fredede fortidsminder i Guldborgsund Kommune (delt i tre underartikler), som lister samtlige fortidsminder, som Kulturstyrelsen har registreret. Artiklen omhandler i høj grad oldtidsgrave generelt, mens en enkelt tabel er specifikt på "Nystedegnen". Artiklen om Nysted og omegn mangler en egentlig intro, og omhandler lige så meget byudvikling i middelalderen generelt, som Nysted, og der findes allerede et langt historieafsnit i artiklen om Nysted. Derudover er det en tilfældig linksamling til artikler med relation til Nysted og omegn. Artiklen om vej- og gadenavnene handler ikke rigtigt om navnene, men mere om hvor vejene/gaderne fører hen.

En del af indholdet af de fem bemeldte artikler vil kunne skrives ind i andre artikler om bl.a. Nysted og de omkringliggende landsbyer, hvor man sagtens kan tilføje information om skoler og biblioteker så indholdet vil ikke gå tabt.

Alle artiklerne er oprettet af Erik Damskier, der ivrigt har skrevet om Nysted og emner i omegnen. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2020, 13:14 (CET)

 •   Slet/  Sammenskriv Som forslagsstiller mener jeg, at relevant indhold bør skrives ind i artikler, hvor det passer ind, mens de fem "hovedartikler" kan slettes. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2020, 13:14 (CET)
 •   Sammenskriv, primært til Nysted. Hvis dén artikel så bliver "skæv", kan man overveje at skille noget ud i underartikler, men... måske er det allerede det, der er sket her? For i så fald skal der vel mest være gode links ({{uddybende}} og den slags) fra Nysted til disse artikler? --Palnatoke (diskussion) 20. feb 2020, 15:03 (CET)
 •   Sammenskriv Som ovenstående er det problematisk, at man ikke har et fast defineret område. En række oplysninger i de pågældende artikler kan givetvis indgå i en hovedartikel. Herefter kan på fyldige emner henvise til andre artikler. Men det kræver, at nogen påtager sig projektet og får udført arbejdet. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:58 (CET)
 •   Kommentar hvis det kan hjælpe med at få ryddet op, så påtager jeg mig gerne opgaven med at få skrevet relevant tekst over i de artikler, hvor det hører til, som EPO efterspørger. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 14:37 (CET)
 Konklusion:
Der er fuld enighed om, at den nuværende opdeling ikke er god, og der bør foretages sammenskrivning. En bruger har endda meldt sig til at udføre arbejdet. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:32 (CET)
 • @EPO: jeg har skrevet relevante dele ind i forskellige byartikler. Artiklen med oldtidsgrav har jeg ikke taget noget fra, der der allerede findes en række artikler om emnet, der har en klart defineret afgrænsing; bl.a. Oldtidsgrave i Øster Ulslev Sogn og Oldtidsgrave i Kettinge Sogn. Jeg vil derfor mene, at artiklerne godt kan blive slettet. Jeg er også gået igang med at udrydde links til de bemeldte artikler. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 14:48 (CET)

Sletningsforslag: Frederik Waage

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om advokaten og adjunkten Frederik Waage er oprettet 19. oktober 2017 af en IP-adresse. Artiklen oplyser intet, der automatisk berettiger til notabilitet. Det mest bemærkelsesværdige er, at personen har en juridisk doktorgrad. Berettiger det til en selvstændig artikel? Økonom (diskussion) 21. okt 2017, 17:10 (CEST)

 • Økonom har ret - en doktorgrad er ikke i sig selv tilstrækkeligt. Det er et professorat derimod, men sådan ét har Waage jo ikke ifølge artiklen. Da der ikke er andet udslagsgivende nævnt i artiklen, er jeg tilbøjelig til at støtte   Slet. Vh. SorenRK (diskussion) 21. okt 2017, 17:30 (CEST)
 •   Slet - Hvis han har gjort noget interessant, nævner artiklen det ikke. --Inc (diskussion) 21. okt 2017, 20:48 (CEST)
 •   Kommentar - IP'en, der oprettede artiklen, er blevet informeret. --Inc (diskussion) 21. okt 2017, 20:56 (CEST)
 •   Slet - Han har udtalt sig til pressen nogle gange, vedr. kammeradvokaten, men ikke rigtig nok til at jeg vil mene at han er en offentlig debattør. DR Nyheder. --Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2017, 16:13 (CEST)
 •   Slet - Manglende notabilitet. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 24. okt 2017, 13:19 (CEST)
 Konklusion:
Hermed slettet.
- Sarrus (db) d. 12. nov 2017, 11:12 (CET)

2. runde februar 2020:Rediger

Der er igen oprettet en artikel om Frederik Waage i februar 2020. Vurderes han at være notabel i dag? Artiklen er oprettet af en IP-adresse, der efter bidragene at dømme ser ud til enten at være personen selv eller en person, der er tæt på. Han er nu professor MSO på Syddansk Universitet, og ved oprettelsen var der lidt tvivl om, hvorvidt et MSO-professorat kunne give automatisk notabilitet (se redigeringshistorikken). Der er dog enighed på Wikipedia-diskussion:Kriterier for biografier om, at retningslinjerne for automatisk notabilitet kun omfatter ordinære professorater, og det er nu præciseret i retningslinjerne. Er der andet, der kan give ham notabilitet? --Økonom (diskussion) 21. feb 2020, 18:16 (CET)

Sletningsforslag: Viilbjørk Malling Agger

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Viilbjørk Malling Agger er en dansk skuespiller fra 1997, der har medvirket i Tinka og Kongespillet. Hun er datter af Søren Malling og Petrine Agger, men i udgangspunktet bliver man jo ikke notabel af at have kendte forældre/børn. Mængden af credits er stærkt begrænset ifølge imdb, men hun har også opslag på dfi, danskefilm, scope og rotten tomatoes. Når man er datter af to skuespillere, så er sladderbladene selvfølgelig meget ivrige efter at skrive om én (dog primært at hendes forældre er kendte) som f.eks. billedbladet, se og hør, bt og ekstrablade. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:23 (CET)

 •   Slet - hun har været med i én tv-serie, som hele landet ganske vist så, men jeg vil gerne se lidt mere skuespilkarriere, før vi beholder artiklen. Den kan genskabes, hvis hun har fået en egentlig skuespilskarriere om nogle år. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:27 (CET)
 •   Slet Enig i ovenstående. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:05 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:39 (CET)

Sletningsforslag: Aldrig Mere Krig

Aldrig Mere Krig er en pacifist-forening fra 1926. Bruger:Tøndemageren stillede spørgsmålstegn ved den i 2019. Den er wikificeret og har nogle kilder, så den er klart bedre end rigtig mange andre artikler på da.wiki.. Det er en dansk afdeling af War Resisters' International (som ikke er oprettet). I artiklen om Kampagnen mod Atomvåben nævnes foreningen som den vigtigste forening, dog uden en kildeangivelse, så det kan lige så vel være forfatterens holdning som en anerkendt historiker eller lign. Se i øvrigt artiklens diskussionsside, hvor Villy og Tøndemageren har diskuteret notabiliteten. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)

 •   Formalia @Villy Fink Isaksen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv jeg synes ikke for alvor, at artiklen retfærdiggør sin egen notabilitet. Hvad har de udrettet, hvor mange er/var med? Til gengæld synes jeg sagtens, at man kan skrive den ind i en artikel om War Resisters' International, hvis det er en underafdeling - det kræver så bare at den bliver oprettet. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)
 •   Behold - jvf. nedenstående diskussionen på artiklens diskussionsside. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 24. feb 2020, 11:01 (CET)
 •   Behold - Der er på artiklens diskussionsside fire brugere (formentlig fem), der støtter et behold. Praksis er normalt, at der allerede på den baggrund kan fjernes en notabilitetsskabelon uden at tage spørgsmålet over et formelt flytteforslag. At foreningen spillede en meget betydelig rolle i Kampagnen mod Atomvåben er ikke noget som bidragsyderern bare har fundet på. Vi er i en tid før der var noget der hed internet. Et aftryk for eftertiden er dog, at det fremgår af PET-kommissionens beretning bind 10, at PET for det ulejligheden værd at overvåge foreningens aktiviteter. Helt ligegyldige var de nok ikke ... --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 11:25 (CET) Organisationen er i øvrigt omtalt flere steder i PET-kommissionens beretning. Nu er der indledningen til sletteforslaget lagt op til en vurdering af, om der er tale om en holdning eller om noget fra en anerkendt historiker. Man kunne vel vende det om og overveje, om ikke sletteforslaget er udtryk for en holdning uden nogen faktuel viden om emnet, hvilket kan holdes op imod det output som historikerne bog PET-kommissionens beretning leverede. Jeg kan ikke i sletteforslaget se noget argument for at slette artiklen. Er argumentet, at artiklen indehodler et udsagn uden en kilde, eller er der et andet argument ? --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 11:42 (CET)
 •   Kommentar Uvidenhed eller ej. Vi har et princip om, at en artikel med behørige kilder skal beskrive, hvorfor emnet er værd at skrive om. Det ville være relevant at nævne PET's overvågning. Min bekymring er, at den nuværende artikel kun i meget let omfang beskriver, hvilket indtryk på verden (Danmark), man har haft. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:01 (CET)
Så er vi tilbage ved det oprindelige spørgsmål. Hvad er begrundelsen for sletning ? Er det manglende notabilitet (således som det er lagt op til på diskussionssiden og i sletteforslagets indledning), eller er det, at artiklen kun i "meget let omfang beskriver, hvilket indtryk på verden (Danmark), man har haft"? Det sidste er noget lidt andet. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 12:52 (CET)
I mine øjne hænger de to sammen. Hvis det ikke er beskrevet og dokumenteret, så mener jeg, at vores kriterier for artikler ikke er opfyldt; altså manglende notabilitet. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:55 (CET)
 •   Neutral men hælder til   Slet - notabiliteten er ikke godtgjort. Der fandtes mange lignende organisationer, der i virkeligheden var mere et navn end en aktiv forening. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:07 (CET)
 •   Behold - Jeg er meget på linje med Pugilist - det er en notabel organisation. --Steen Th (diskussion) 25. feb 2020, 10:18 (CET)
 •   Spørgsmål til Steen Th - Hvad har organisationen udrettet i hele sin eksistens udover een demonstration? Hvori består notabiliteten? Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:22 (CET)
  • De har i den grad været Meningsdanner - bla. derfor er de notabel. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. feb 2020, 11:28 (CET)
  • @Rmir2: Jeg synes ikke, at du er seriøs, når du kun kan pege på det det du ser. De har haft stor betydning i perioder... Og min søgning giver en del links som peger i den retning. --Steen Th (diskussion) 25. feb 2020, 12:18 (CET)
 •   Kommentar - typiske ikke-svar på spørgsmålet. Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 12:44 (CET)
 •   Behold - Historisk relevant, var aktiv allerede før 2. Verdenskrig. - Nico (diskussion) 26. feb 2020, 16:44 (CET)

Sletningsforslag: Ekaterina Andersen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Ekaterina Andersen er en dansk/russisk skribent og blogger. Bruger:Tøndemageren satte spørgsmålstegn ved notabiliteten kort efter oprettelsen, og en bruger forsøgte at slette skabelonen, men Bruger:Biscuit-in-Chief var heldigvis årvågen og genindsatte den. Hun har 171.000 følgere på instagram. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)

 •   Formalia @Royaramaki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)
 •   Slet - en af utallige bloggere. Hun har mange følgere på instagram, hvor går grænsen? Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)
 •   Behold - Diskutabel notabilitet, men hendes medforfatterskab har givet hende en del omtale. Hælder derfor til behold, men artiklen er meget beskeden. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:04 (CET)
 •   Slet Artiklen beskriver ikke, hvilke større meritter, hun har opnået. Har hendes blogindlæg skabt bred debat? --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:08 (CET)

Sletningsforslag: Laurids Skovgaard Andersen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Laurids Skovgaard Andersen er en dansk skuespiller fra 2001, som har medvirket i Tinka og Kongespillet. Bruger:Rmir2 har sat spørgsmålstegn ved notabiliteten. Ifølge imdb er der to andre produktioner, som han har været en del af. Den er oprettet af en IP-bruger. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:47 (CET)

 •   Slet - Han har været med i én stor produktion, og det var ikke som hvødrolle. Hvis han kan få en egentlig karriere som skuespiller, så kan vi genoprette artiklen. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:47 (CET)
 •   Sammenskriv med Tinka og Kongespillet. Det få oplysninger om ham er bedre anvendt der. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 11:17 (CET)
 •   Slet Der er ikke meget at sammenskrive. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:08 (CET)

Sletningsforslag: Animationssammenslutningen ANIS

Animationssammenslutningen ANIS er oprettet af en IP-bruger. Foreningen er for professionelle animatorer, men jeg mangler info om størrelsen. De uddeler nogle prise, hvoraf jeg har hørt om Børge Ring Prisen, og siden 2015 har den ifølge artiklen været "adgangsgivende til gennemsyn i Oscar-kommiteen", så det er ikke nogen helt ligegyldig pris. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:15 (CET)

 • Betinget   Behold under forudsætning, at artiklen udvides og forsynes med relevante tal og kilder. Hvis ingen påtager sig dette arbejde, kan den for min skyld godt ryge ud. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:41 (CET)

Sletningsforslag: Arte Suave

Arte Suave er en sportsklub i KBH NV for kampsport. Bruger:DenBlaaElg har påsat notabilitetsskabelon med kommentaren artiklen mangler kildehenvisninger, der dokumenterer at dette emne er relevant at have en artikel om, Der er en liste over, hvem der har gradueret med sort bælte i brasiliansk iu-jitsu, men det er vel strengt taget ikke så encyklopædisk relevant. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)

 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:34 (CET)

Sletningsforslag: Arsenal Denmark

Arsenal Denmark er en dansk fanklub for det engelske fodboldhold. Bruger:Tøndemageren har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten. Jeg mindes ikke tidligere at have set artikler om danske fanklubber for udenlandske sportsklubber. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)

 •   Formalia @Orwell123: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)
 •   Slet medmindre nogen kan påvise, at den har over 800 betalende medlemmer, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)
 •   Slet - enig. Manglende dokumentation for notabilitet. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:00 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:34 (CET)

Sletningsforslag: OliverLyGaming

Artiklen blev slettet i oktober 2018 med henvisning til, at han havde ca. 16.000 følgere og en enkelt video med omkring en million visninger og ingen medieomtale i øvrigt.

Nu nærmer han sig 60.000 følgere og har en video med 1,8 mio. visninger. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:38 (CET)

 •   Slet Han er vist næppe nogen større influencer endnu. 60.000 følgere er (så vidt jeg ved) ikke nogen tung kategori. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:38 (CET)
 •   Slet - enig. Han har simpelthen ikke gjort sig bemærket nok i bredere kredse. 1,8 mio visninger er heller ikke meget i den store sammenhæng. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 12:41 (CET)
 •   Slet - enig. Dusinvare. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 12:59 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:35 (CET)

Sletningsforslag: Plantefamilier

Artiklen Plantefamilier er oprettet i 2003, på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget struktur på projektet. Artiklen er en oplistning af en lang række plantefamilier, og henviser så ellers til Kategori:Plantefamilier. Der er intet selvstændigt indhold, hvorfor kategorien er den rigtige løsning. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 13:06 (CET)

 •   Slet - Som indstillet. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 13:06 (CET)
 •   Slet - Hvis det hele alligevel findes i en kategori, så har jeg svært ved at se ideen i også at have det i en listeartikel. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 13:33 (CET)
 •   Slet - Ja, den er vist ret overflødig. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 24. feb 2020, 17:34 (CET)
 •   Behold - Udmærket listeartikel, som imidlertid burde udbygges med en ordentlig introduktion om plantefamiliernes struktur og baggrunden for opstilling mm. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 17:46 (CET)
@Rmir2: Hvad mener du med, at det er en "udmærket listeartikel" ? Hvorledes udmærker artiklen sig og hvorledes adskiller artiklens indhold sig fra en kategori ? Hvis du eller nogen anden vil skrive en artikel om kategoriseringen af plantefamilier, er du og andre svært velkomne, og i så fald støtter jeg gerne et behold. Men i den nuværende forfatning er Haabets artikel fra 2003 ikke helt konform med de nuværende standarder. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 17:51 (CET)
Listen er, så vidt jeg kan skønne, komplet, og der er meget få røde links. Dermed er den en egnet indgangsvinkel til emnet. Vi er enige om, at introen er yderst mangelfuld, ligesom det er ønskeligt, at der kommer en i hvert fald kortere forklaring til hver af de enkelte plantefamilier. Desværre har jeg ikke mit botaniske bibliotek ved hånden, men vi har da vist nogle bidragydere, som særligt arbejder med botanikartikler, så de kan måske hurtigere gøre listen mere brugbar end jeg selv vil kunne gøre det. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 18:04 (CET)
Logisk set ville listen være mere brugbar, hvis den var fyldt med røde links, da den så kunne give et overblik, som kategorien ikke kunne give grundet de manglende artikler. Så jeg anser det ikke som et argument, at der er blå links i artiklen. Hvis du uikke orker at gøre artiklen til andet end en samling af links og hvis de botanikinteresserede i 17 år ikke har orket at gøre artiklen til noget brugbart, er der vel en risiko for, at det ikke kommer til at ske. --Pugilist (diskussion) 25. feb 2020, 11:40 (CET)
 •   Behold [redigeringskonflikt]  - Absolut relevant i en encyklopædi! Den adskiller sig klart fra kategorien ved at være opddelt i ordener, ligesom den også har latinske navne med. Kan selvfølgelig forbedres, men sletning vil være en fejl. - Nico (diskussion) 24. feb 2020, 18:07 (CET)
 •   Behold/  Sammenskriv Jeg er ikke begejstret for formen, og vil gerne lige have tid til at diskutere med nogen af de andre i botanikprojektet. Jeg ser nok nogle vanskeligheder i vedligehold af artiklen og et det ønskeligt med en liste med samtlige 500 familier i planteriget - eller skal det kun være dem på da-wiki. Evt. kunne Familie_(biologi) blot udvides med at afsnit om planter. Eller burde Plantefamilier måske hedde Familie (botanik)? --Honymand (diskussion) 24. feb 2020, 19:07 (CET)
 •   Slet/  Flyt - Artiklen er ikke på nuværende tidspunkt ikke fyldestgørende, og er på nuværende tidspunkt en dårlig liste. Den er blandt andet ikke komplet, hvis man skal tro artiklens egen tekst. Derudover er jeg enig med Pugilist i, at den virker meget kategori-agtig. Med det sagt, så skal artiklen ikke blive på sin nuværende side, hvis den beholdes, da den kun omhandler plantefamilier i Danmark. Den skal derfor, såfremt den beholdes, flyttes til Plantefamilier i Danmark (eller lignende). Tøndemageren 25. feb 2020, 10:34 (CET)
God pointe - jeg havde misset at det kun var danske familier.--Honymand (diskussion) 25. feb 2020, 11:33 (CET)
 •   Slet Jeg må indrømme at jeg ikke ser nogen grund til at beholde denne artikel. Vi har jo Familie (biologi) ligesom på en:wiki og den kan man jo starte med at forbedre. Man kan godt have en Plantefamilier i Danmark men den kan nogen bare skrive hvis de har lyst - man kommer ikke til at mangle informationen fra Plantefamilier. Personligt synes jeg dog det var mere logisk hvis man bare havde
- behandling af familie-begrebet for botanik samme sted som man f.eks. behandler ordner, klasser, slægt o.a. f.eks. i en generel artikel om botanisk taxonomi.
- liste af familier under artiklen om den overordnede orden - her kan man jo fint skelne mellem familier i Danmark og familier generelt. Det savner jeg faktisk ofte; hvad er det for nogen familier der er i denne orden og hvilke af dem har forekomst i Danmark. Typisk er der jo bare en lidt tilfældig liste af de familier som nogen har skrevet artikler om eller tænkt sig at skrive om.
- Evt. kunne man have en Planter i Danmark, det kunne jeg se en mening i. Men den skal selvfølgelig ikke bare være en lang liste, men en overbliksskabende artikel med nogle gode eksempel samt en forklaring af hvordan danmark er relativt artsfattigt. Hvor planteFAMILIER i Danmark? Skal man så også have planteORDNER i Danmark? Men Planter i Danmark, det ville give mening.
--Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 16:42 (CET)
 • @Honymand: Din argumentation holder ikke. På engelsk har man også fx.
List of Anuran families
List of Testudines families
List of fish families
List of families of spiders
Jeg tolker dette således, at ambitionen på engelsk wiki er, at samtlige familier indenfor biologi med tiden skal oprettes, men at man - som på dansk wiki - er gået lidt i stå. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 18:54 (CET)
 • Jow, dem har jeg skam set. En fuldstændig arbitrær samling af artikler. --Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 20:14 (CET)

Sletningsforslag: Mathæus Andersen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Mathæus Andersen er ret ung i faget, men har tilsyneladende haft travlt. Artiklen er dog i væsentlig grad pumpet op. Han har medvirket i mange kortfilm, hvoraf han er blevet hædret for sin indsats i den ene. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:01 (CET)

Den er det vist ingen grund til at diskuterer mere. Hvis en neutral bruger, der ikke er ham selv, kan finde kilder til at han overholder notabilitetskravene på et senere tidspunkt, så kan vi se på det. Mvh KnudW (diskussion) 25. feb 2020, 09:04 (CET)

Sletningsforslag: Alexandra Balshøj

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Alexandra Balshøj er en dansk iværksætter, og med én udgivet bog også forfatter. Bruger:KnudW har sat {{reklame}} på og Bruger:DenBlaaElg notabilitet. Google giver lige over 2000 hits, men mængden af neutral omtale, som ikke handler om at sælge hendes fordrag eller bog er til at overse. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 07:55 (CET)

 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:36 (CET)

Sletningsforslag: Camille Bech

Camille Bech er en dansk forfatter af erotiske romaner og novellesamlinger. Bruger:SorenRK satte notabilitet på, og Bruger:Thomas Vedelsbøl satte {{autobiografi}} på med kommentaren artiklen er oprettet af biograferede selv. Ifølge artiklen har hun "valgt" at selvudgive sine bøger, da ingen forlag ville tage hende ind. Om det er fordi forlagene er for bornerte eller fordi kvaliteten ikke er god nok er jo ikke til at sige, men ifølge politiken, har hun tjent 100.000 kr til maks 60 kr/stk (svarer til ca. 1670 bøger). Google giver en del hits til steder, der gerne vil sælge hendes bøger, men bog&Ide har kun lyd- og e-bøger, mens arnold busck også har fysiske bøger. De maks 60 kr/bog må være lyd/E-bøger, for Busck tager over 200 kr/bog. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:05 (CET)

 •   Formalia @Helle Vestergaard Olesen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:05 (CET)
 •   Slet - hvis ikke nogle forlag gider tage hende ind, så mener jeg hun skal have solgt rigtig mange af sine selvudgivne bøger, og det er 9000 eksemplarer også - hvis det var fysiske eksemplarer. E-bøger og lydbøger er noget andet, og jeg mener, at det kan sidestilles lidt med podcasts, hvor ca. 2000 lyttere bestemt ikke er meget. Såfremt Helle Vestergaard Olesen er den virkelige person bag Camille Bech, så er det selvpromovering, der i mine øjne er nok til et slet i sig selv. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:05 (CET)
 •   Slet - Enig med Toxophilus. For selvudgivere kræves normalt særlig dokumentation for, at de har formået at skabe sig en relevant rolle i offentligheden. Mistanken om selvpromovering trækker heller ikke i den rigtige retning. Økonom (diskussion) 25. feb 2020, 08:40 (CET)
 •   Slet - fik åbenbart aldrig et gennembrud der godtgør notabilitet. Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:14 (CET)
 •   Slet — unotabel selvbio. Artikelopretter stod som ejer af forlaget og afgik ved døden samme dag som denne forfatter, så der er vist ingen tvivl der. Mvh KnudW (diskussion) 25. feb 2020, 10:17 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:36 (CET)

Sletningsforslag: Kenni Bitsch

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kenni Bitsch er ifølge artiklen selv en ny satirestjerne på DR. Bruger:SorenRK påsatte notabilitetsskabelonen med kommentaren ikke opdateret siden 2010. Det er svært at vurdere artiklens relevans, når der ikke er mere at gå efter. Han laver noget sammen med Sune Wyrtz under navnet Jaribarh & Sune, og de skulle have lavet Det Sorte Ur på P3, men det er ikke noget, som jeg har hørt om. Jaribarh & Sune har ikke engang 5000 hits på google, mens Bitsch selv får lige knap 13000. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:13 (CET)

 Konklusion:
Fuld engihed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:37 (CET)

Sletningsforslag: Mathias Bundgaard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Mathias Bundgaard er en "dansk mester i poetry slam". Artiklen består af én linje. I dag er han journalist, og jeg har fundet en enkelt omtale af hans deltagelse i poetry slam, hvor han vandt. Han har også lavet en podcast om rejseholdet. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:21 (CET)

 •   Formalia @Losafguld: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:21 (CET)
 •   Slet - Det eneste som kunne pege i retning af notabilitet er hans titel som poetry slam-mester, men det er ikke mit indtryk at det er en kæmpe konkurrence, så jeg synes ikke, at det er nok. Navnlig ikke når han tilsyneladende ikke har haft en videre litterær karriere med udgivelse af digte/noveller/whatever, som de øvrige biograferede vindere har. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:21 (CET)
 •   Slet - Ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:12 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:38 (CET)
 •   Spørgsmål Er det ikke lidt tidligt at konkludere, når sletningsforslaget kun har været fremsat i tre dage? I afsnittet Konsensus og konklusion står der: Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. --DenBlaaElg (diskussion) 28. feb 2020, 11:37 (CET)
  • Tre dage er måske nok i underkanten. Jeg konstaterede blot, at der ikke havde været nye indlæg i tre dage og, at alle var enige. Jeg stryger konklusionen i nogle dage og ser, om der bliver basis for at ændre konklusionen. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 11:43 (CET)

Sletningsforslag: Camilla Bøgelund

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Camilla Bøgelund er journalist og formand for Folkekirkens Nødhjælps Ungdom. Bruger:KnudW satte {{tætpå}} og jeg selv notabilitetsskabelonen. Artiklen gør et ihærdig forsøg på at gøre hende interessant med ting som elevrådsformand og formand for Radikal Ungdom på Viborgegnen, men det er alt sammen meget langt under notabilitetsgrænsen. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:25 (CET)

 •   Formalia @Verdensmål: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:25 (CET)
 •   Slet - Det er et skamløst forsøg på at gøre en uinteressant person notabel. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:25 (CET)
 •   Slet - En aktiv person, men som Toxophilus siger, er ingen af de nævnte aktiviteter notabilitetsgivende. Tætpå-biografier bør undgås, medmindre notabiliteten er indlysende. Økonom (diskussion) 25. feb 2020, 08:43 (CET)
 •   Slet - en aktivist men intet der berettiger til notabilitet (endnu). Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:17 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:38 (CET)

Sletningsforslag: Great Dane Airlines

Great Dane Airlines har ikke eksisteret i et år endnu, så der er ikke umiddelbart regnskabstal tilgængelige. Virker det sandsynligt, at de opfylder omsætningskravet? Med 50 ansatte ved udgangen af 2019 bliver det næppe til 100 årsværk. Jeg synes personligt, at de er for nye og endnu ikke har vist, om de er levedygtige på lang sigt. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 14:34 (CET)

Sletningsforslag: Seckin Cem

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Seckin Cem er en realityperson, som har deltaget i Robinson Ekspeditionen i 2005 og 2007, men vandt dog ingen af dem. Bruger:Tøndemageren har udfordret notabiliteten. Han har noget ejerskab lidt to småvirksomheder. Der er selvfølgelig skrevet lidt om hans deltagelse Robinson i sladderpressen bl.a her, her og [1], og der er sågar et opsalg på IMDb. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:01 (CET)

 •   Formalia @DJ PhilZz: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:01 (CET)
 •   Slet - han har bare deltaget i et realityprogram to gange, og har langt fra gjort sig bemærket nok til en artikel. Man skal vil være meget dedikeret Robinson-fan for at argumentere for at alle deltagere bør have en artikel. Selv ikke alle vinderne har artikler, og det er bestemt heller ikke sikkert, at de skal have det. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:01 (CET)
 •   Slet - en af utallige. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:29 (CET)

Sletningsforslag: Mehmet Coskun

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Mehmet Coskun er en dansk fodboldspiller, der spiller for Boldklubben Avarta. Bruger:Kjeldjoh satte spørgsmål ved notabiliteten. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:04 (CET)

  Behold - Okay, har tænkt nærmere over det, og skiftet holdning. Det vil være lidt fjollet at slette artiklen, for så efter et par måneder, når han har spillet 8 kampe mere, at oprette et gendannelsesforslag.--Kjeldjoh (diskussion) 27. feb 2020, 07:16 (CET)

Sletningsforslag: Jonas Dahl (musiker)

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Jonas Dahl (musiker) er en dansk musiker, der er forsanger i Sonja Hald - et band som i hvert fald er notabelt. Det er en meget kort artikel uden kilder. EDIT: Jeg har udvidet artiklen. Han har opslag på Discogs, og har udgivet et soloalbum, som er anmeldt af Gaffa]. Han har også medvirket i Keminova Cowboys. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:12 (CET)

 •   Formalia @Bertilstar: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:12 (CET)
 •   Behold - Der er tydeligvis mere at skrive om ham, og som medvirkende i flere bands er han også relevant at kunne slå op, men artiklen bør udvides med kilder. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:12 (CET)
 •   Sammenskriv med Sonja Hald - egen notabilitet ikke godtgjort. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:27 (CET)
 •   Kommentar - Jeg har tilføjet noget tekst, infoboks og diskografi til artiklen. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 15:01 (CET)
 •   Behold - Markant musiker, ser ingen grund til at slette; heller ikke sammenskrive, da han har arbejdet med andre, og udgive soloprojekter. 4 stjerner på Gaffa. Nico (diskussion) 26. feb 2020, 15:37 (CET)
 •   Sammenskriv - Kan ikke se hvad der selvstændigt gør ham relevant. Han er heller ikke automatisk relevant. At han har udgivet noget, gør ham ikke relevant. Kun hvis udgivelserne har haft et vist impact. Det tyder det ikke umiddelbart på. Og han er heller ikke relevant, fordi han er medlem af bands der er relevante. Informationen om ham, kan passende skrives ind i Sonja Hald, og så lave en redirect dertil. Tøndemageren 27. feb 2020, 17:08 (CET)

Sletningsforslag: Gunnvør Dalsgaard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Gunnvør Dalsgaard skulle angiveligt være en dansk model, og hun har medvirket i nogle realityprogrammer og udgivet en bog. Artiklen er oprettet af en IP-bruger og jeg har sat notabilitet på. Hun har været i et forhold med Oliver Bjerrehus, hvilket selvfølgelig er noget medierne skriver om (bl.a. her og her). Hun har også haft et forhold til en anden semikendis. Der er ca. 6.000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:20 (CET)

 •   Formalia @UkendtH: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:20 (CET)
 •   Slet - hun er fuldstændig ligegyldig i en encyklopædisk sammenhæng. Hun er, som så ufattelig mange andre realitypersoner, en døgnflue, som medierne gladeligt bruger spalteplads til, uden at der egentlig er noget indhold. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:20 (CET)
 •   Slet - en af utallige. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:26 (CET)

Sletningsforslag: Sidsel Kjøller Damkjær

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Sidsel Kjøller Damkjær er en dansk modedesigner. Hun har lavet en del forskellige og været nomineret til flere designpriser, men den eneste med en artikel er Den Gyldne Pelsnål, og resten har jeg ikke hørt om. En nominering er heller ikke det samme som at vinde en pris. Hun har dog vundet "Danmarksmesterskabet i kjoleskrædderi", dog uden en beskrivelse af, hvor stor denne konkurrence er. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:42 (CET)

 •   Formalia @DanskDesignIndex: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:42 (CET)
 •   Kommentar - jeg kan ikke rigtig bestemme mig. På den ene side virker det til, at hun har gjort sig bemærket flere steder, men samtidig bærer artiklen også præg af, at man gerne vil promovere hende/få gjort hende notabel. At præsentere hende som "danmarksmester" i indledningen er også meningsløst, når det ikke fremgår i hvad, og hvor stor er konkurrencen i det hele taget? Hvis det i praksis er 40-50 mennesker i DK som reelt deltager/har interesse i konkurrencen, så er den temmelig ligegyldig for andet en deltagerne. Hvis jeg har vundet en selvopfunden konkurrence i stil med "DM i at spise flest vingummibamser på 1 minut på en lørdag i februar", så bliver jeg jo ikke notabel af det. Hun er sikkert dygtig, når hun kan vinde sådan en konkurrence, men spørgsmålet er, om feltet er så småt, at det ikke har encyklopædisk relevans. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:42 (CET)

Sletningsforslag: Morten Deleuran

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Morten Deleuran er en dansk youtuber. Han skulle angiveligt være "prisvindende", men prisuddenlingens hjemmeside fungere ikke længere. Hna har kun lidt over 6000 abonnenter. SoMe-personligeheder kan selvfølgelig få taletid hos BT. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:00 (CET)

Sletningsforslag: Povl Davidsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Povl Davidsen er direktør for Davidsens Tømmerhandel A/S, der i høj grad savner en wikificering, men som med ca. 1000 ansatte er et stort firma, men gør det direktøren notabel? En IP-bruger har påklistret både notabilitet og {{tætpå}}. Han har en række bestyrelsesposter og er hovedsponsor på Sønderjysk Elitesport. Se i øvrigt et lignende sletningsforslag på en direktør som endte med at blive sammenskrevet med virksomhedsartiklen. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:06 (CET)

 •   Formalia @Hadersleben: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:06 (CET)
 •   Slet - som person er han encyklopædisk uinteressant, men han kan evt. skrives ind i virksomhedsartiklen. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:06 (CET)

Sletningsforslag: Hans Christian Davidsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Hans Christian Davidsen er en dansk journalist fra Haderslev. Jeg antager, at han er oprettet af Bruger:Hadersleben, som har oprettet en række artikler med relation til Haderslev, da brugeren har redigeret artiklen blot 2 minutter efter den blev oprettet af en IP-bruger. Han er formand for Flensborg Danske Journalistforening, skriver for Litteratursiden.dk og anmelder teater, musik og historisk litteratur. Han har også udgivet en enkelt bog om filmen I krig & kærlighed sammen med en anden forfatter. En IP-bruger påsatte {{autobiografi}} og {{notabilitet}}, og en anden IP-bruger, der angiver at være Davidsen selv, har siden påstået ikke at have noget med artiklen at gøre, udover han har forsøgt at fjernet et afsnit om privatliv. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:16 (CET)

 •   Slet - Han er en journalist, der passer sit arbejde. Jeg kan ikke se, at han skulle have gjort sig bemærket nok til, at det kan retfærdiggøre en artikel, til trods for at have mange småmeritter. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:16 (CET)
 •   Neutral — Neutral, indtil videre, men tendensen med at skrive om sig selv, sin familie og andre emner, der er for tæt på, trækker ned. Mvh KnudW (diskussion) 26. feb 2020, 14:00 (CET)

Sletningsforslag: Kulturkapellet

Kulturkapellet er et online tidsskrift med henblik på kunst- og kulturformidling fra 2008. Artiklen er kun denne ene linje. Bruger:KnudW påsatte {{tætpå}} kort efter oprettelsen med kommentaren oprettet af redaktionsmedlem. Copyvio, men jeg får artikelopretter til at ordne tilladelserne. Der er selvfølgelig en hjemmeside og ca. 20.000 hits på google. Jeg synes ikke, at jeg kan finde noget relevant ekstern omtale. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:22 (CET)

 •   Formalia @Kommastreg: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:22 (CET)
 •   Slet - Artiklen retfærdiggør ikke sin egen notabilitet, og jeg kan ikke finde noget, som underbygger den. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:22 (CET)
 •   Slet - enig med Toxophilus. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:23 (CET)

Sletningsforslag: Katherine Diez

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Katherine Diez er en dansk "influencer, litteraturanmelder og kulturdebattør". Bruger:Rmir2 satte notabilitetsskabelonen på med kommentaren litteraturanmelder og kulturdebattør er lige lidt at hævde notabilitet på. Artikelopretteren er også blogger. Hun anmelder litteratur og har åbenbart skabt en form for debat i forbindelse med en bog af Morten Sabroe, og så har hun brokket sig over at det er for svært at finde en intellektuel og belæst kæreste i storbyen. Der er rigtig mange hits på hendes navn på google, men hvad er det lige, som hendes claim to fame er? Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:29 (CET)

 •   Slet - jeg er enig med Rmir2's kommentar. Hun har vist bare et arbejde, som hun passer. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:29 (CET)
 •   Slet - som argumenteret. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 11:50 (CET)

Sletningsforslag: Jeppe Duvå

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeppe Duvå er en dansk journalist. En IP-bruger har forsynet artiklen med {{tætpå}} og notabilitet. Han har haft flere lederposter i store danske dagblade, men ingen som topchef. Artiklen mangler kilder og wikificering. På trods af at være journalist, der må antages at skrive artikler, hvor man kan få lov at skrive sig selv på som forfatter, så er der kun ca. 5000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:35 (CET)

 •   Formalia @JeDuen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:35 (CET)
 •   Slet - han har været tæt på toppen flere steder, men ikke tæt nok. Hvis der tilmed er tale om {{tætpå}}, så mener jeg bestemt ikke, at vi skal beholde den. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:35 (CET)
 •   Slet - tror måske nok han er notabel, men artiklen lugter af selvpromovering.--Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 18:22 (CET)

Sletningsforslag: Center for Grundtvigforskning

En bruger har foreslået, at artiklen slettes, begrundet i notabilitet. Ladf os tage diskussionen her. Jeg mener selv, at emnet har relevans, jf. artikler om lignende forskningsinstitutioner.--Ramloser (diskussion) 26. feb 2020, 16:38 (CET)

 •   Formalia AukenSune har oprettet artiklen og Toxophilus påsat notabilitetsskabelonen. Økonom (diskussion) 26. feb 2020, 18:29 (CET)
 •   Behold. En anerkendt forskningsinstitution må være notabel. I øvrigt søger jeg at hjælpe den, der har oprettet artiklen med formattering og layout.--Ramloser (diskussion) 26. feb 2020, 16:44 (CET)
 •   Behold Centret er tilsyneladende på finansloven og jeg ser derudover ingen grund til at slette artiklen. --Pugilist (diskussion) 26. feb 2020, 16:54 (CET)
 •   Behold Virker da bestemt relevant.--Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 18:20 (CET)
 •   Behold Toxophilus har i kommentarfeltet stillet spørgsmålet, om alle danske forskningscentre er notable, så jeg opfatter sletteforslaget som en slags prøveballon. Alle centrene er nok ikke notable - der er ret mange, og nok af ret forskellig betydning i praksis - men ifølge diskussionssiden har dette center den største humanistiske forskningsbevilling i landet, hvilket lyder substantielt. Under alle omstændigheder har et projekt af en sådan størrelse om Grundtvig national interesse, og en googlesøgning demonstrerer også, at det er i offentlighedens søgelys; således var der sidst en del omtale af centeret i forbindelse med de seneste finanslovsforhandlinger. Økonom (diskussion) 26. feb 2020, 18:29 (CET)
 •   Kommentar Som Økonom skriver, så var det et generelt spørgsmål. Fakulteter har vi masser af, og de består af institutter, men på disse findes typisk flere centre eller forskningsgrupper, som ikke nødvendigvis omfatter mere end 20-30 personer, så spørgsmålet er, om det der er at skrive om disse centre ikke lige så godt kan stå i et underafsnit i artiklen om det institut, som de er tilknyttet. Angående Center for Grundtvigforskning, så synes det notabelt, hvis det kan angives med eksterne kilder, at de har den største humanistiske forskningsbevilling i landet, men også gerne med et beløb. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 10:31 (CET)

Sletningsforslag: Danmarkshistoriens personer

Danmarkshistoriens personer er en temmelig lang og tilsyneladende lidt arbitrær liste over personer fra Danmarks historie. Det har sikkert været en udmærket liste da den blev oprindeligt, at da.wiki var i sin spæde start, og det var rart med nogle lister med artikler, som manglede at blive skrevet, men det burde høre til i et eller andet historieprojekt. Næsten alle personerne er oprettet i dag, så mener jeg, at dens rolle har udspillet sig. Artiklen synes ikke rigtigt at blive vedligeholdt, og da den har en meget diffus afgrænsning synes jeg, at den bør slettes. Der linkes til den fra nogle få artikler, hvilket selvfølgelig skal slettes. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:35 (CET)

 •   Formalia @Nico: som artikelopretter har du måske en mening.
 •   Slet som forslagsstiller. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:03 (CET)
 •   Slet - Ønskeliste, der har udtjent sit formål. Indholdet er arbitrært og dækkes af kategori. --Pugilist (diskussion) 27. feb 2020, 11:15 (CET)
 •   Slet - overflødig og uden nytteværdi. Rmir2 (diskussion) 27. feb 2020, 14:57 (CET)
 •   Slet - Var nyttig en gang. Det er den ikke mere ;-) - Nico (diskussion) 27. feb 2020, 15:30 (CET)
 •   Slet - Endnu en af disse lange lister.--Honymand (diskussion) 27. feb 2020, 17:40 (CET)
 •   Slet - Enig med de øvrige - og når selv artikelopretteren går ind for det ... —Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. feb 2020, 09:49 (CET)

Sletningsforslag: DFK

DFK (Dansk Forening for Kvalitet) blev oprettet i 1960. Derudover indeholder artiklen foreningens formål og ikke så meget andet end at de udgiver bladet Magasinet Kvalitet 4 gange årligt. En IP-bruger har oprettet den, og Bruger:Tøndemageren satte skabelonen på. Jeg har svært ved at finde noget om foreningen andet en facebook, virksomhedsopsalg som proff.dk og krak. Artiklen beskriver ikke, hvorfor foreningen er notabel, og der er ingen kilder. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:07 (CET)

 •   Slet - Jeg kan ikke se formålet med foreningen. Det virker som et vagt forsøg på reklame. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:07 (CET)
 •   Behold - Har nu en fornemmelse af at de faktisk er notable - men rigtigt nok svært at verificere på nettet. Har fundet nogle firmaer der er medlemmer, de udgiver et tidsskrift og har nogle årlige konferencer. Dog bestemt mulighed for at forbedre den artikel.--Honymand (diskussion) 27. feb 2020, 17:39 (CET)