Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SLET)
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Alberte hall

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Alberte hall har 114.000 følgere på Instagram og har fået noget opmærksomhed i medierne. Er det nok? --|EPO| COM: 29. sep 2020, 13:53 (CEST)

 •   Kommentar. Og udgivet nogle bøger, hævder artiklen. Det vil nok kræve lidt detektivarbejde at afklare relevansen. Spørgsmålet er om det er værd at bruge tid på, da artiklen i sig selv ikke er værd at beholde uden at skrive den om fra bunden. Hælder kraftigt mod   Slet. --Madglad (diskussion) 29. sep 2020, 14:02 (CEST)
 •   Formalia - @420clarkkent: Som opretter af biografien, har du måske en holdning.--Kjeldjoh (diskussion) 29. sep 2020, 14:05 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke at hun endnu har tilstrækkelig omtale i andre medier.--Kjeldjoh (diskussion) 30. sep 2020, 08:08 (CEST)
 • @Kjeldjoh: Tak for feedbacken. Jeg er ny i Wiki verdenen, men vil gerne lære det. Jeg synes, at Wiki mangler Alberte Hall som forfatter og offentlig person. Hun er Danmarks største veganske indflydelse med 5% af befolkningen, der følger hende hver dag. Desuden kalder Gyldendal hende en ekspert på sociale medier, og jeg har hendes bog på mit pensum på min uddannelse, og jeg ved, at hun har været gæsteforlæser på CPH Business Academy.(skrev 420clarkkent (diskussion • bidrag) 30. sep 2020, 12:05‎. Husk at signere dine indlæg.)
 •   Kommentar - Hej Clarkkent, velkommen på Da-Wiki. Hvis det bliver besluttet at slette biografien, skal du ikke lade dig demotivere af det, det betyder blot at det bliver vurderet at hun endnu ikke opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier. Jeg er tvivlende overfor om "5% af befolkningen følger hende hver dag". Hun har over 100.000 følgere, men blogger på engelsk, så det må antages at en del af disse ikke er dansk-talende.--Kjeldjoh (diskussion) 30. sep 2020, 13:30 (CEST)
 •   Slet - Jeg synes, dette dufter af kortvarig berømmelse på sociale medier, af den slags der løber ud igen efter "en kort stund i solen". Hvis AH stadig er relevant om nogle år, og/eller hvis der kan findes flere og bedre kilder til at godtgøre notabilitet, kan spørgsmålet genovervejes. Indtil da - slet. --Medic (diskussion) 13. okt 2020, 08:57 (CEST)

Sletningsforslag: Center for Biologisk Sekvensanalyse

Center for Biologisk Sekvensanalyse var et center på DTU. Den er oprettet af en IP-bruger. Centret findes ikke længere, da det er blevet erstattet med DTU Health Tech. Toxophilus (diskussion) 30. sep 2020, 15:14 (CEST)

 •   Slet - DTU Health Tech er desværre ikke oprettet, for så kunne man have skrevet indholdet ind i den artikel. Men da centret er nedlagt og er ikke findes andet end en ekstern henvisning til en død hjemmesidemener jeg det bør slettets. Toxophilus (diskussion) 30. sep 2020, 15:14 (CEST)
 •   Neutral - Centeret har haft en meget stor betydning, hvilket nok skyldes Søren Brunak, men som artiklen fremstår, vil den godt kunne slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 30. sep 2020, 16:21 (CEST)
 •   Kommentar: Kan vel skrives ind i DTU? --Madglad (diskussion) 30. sep 2020, 18:30 (CEST)
 •   Slet - artiklen indeholder pt. ingen informationer, der berettiger til at den bevares. En relevant beskrivelse af Centeret kunne indgå under DTU Historisk. Drlectin (diskussion) 20. okt 2020, 16:55 (CEST)

Sletningsforslag: Michael Maardt

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen nævner ét navngivet skrift, hæftet Brug din PC optimalt. Der er nok grund til at tro at han har skrevet flere hæfter i serien, men det står ikke eksplicit i artiklen, kun at han oprettede et forlag. Jeg kan ikke finde nogen klar regel om notabilitet for forfattere på Wikipedia:Kriterier for biografier, men det er næppe nok at have udgivet én fagbog uden ny viden eller en serie af hæfter inden for et emne. For at blive medlem af Dansk Forfatterforening skal man f.eks. som hovedregel have skrevet et bogværk på anerkendt forlag (ikke eget forlag). Desuden bliver jeg usikker på om artiklen er redigeret af en person tæt på, da der ikke er andre kilder end forlagets hjemmeside. På diskussionssiden står der noget om email-korrespondence med personen. --Sasper (diskussion) 1. okt 2020, 14:13 (CEST)

  Formalia - @Chlor: Er opretter af artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 1. okt 2020, 14:28 (CEST)
 •   Kommentar: Hans nye koncept for billige selvstudiums/vejledningsbøger var da både banebrydende, omtalt og velkendt den gang. Artiklen kunne uden tvivl have godt af en masse forbedringer, herunder kilder. --Madglad (diskussion) 1. okt 2020, 14:39 (CEST)
 •   Behold - Vedr. Tætpå, så er det ikke forstyrrende det bidrag som brugeren Michael Maardt har lavet, og ikke grund til at slettes. Vedr. notabilitet, så er jeg enig i at forfatter til et hæfte normalt ikke nok, men dette hæfte er ikke normalt. Jf. hans hjemmeside: "Edb-hæftet "Brug din PC optimalt" blev den mest solgte computerpublikation i Danmark nogensinde og er det stadig. 1993-2004 KnowWare Danmark solgte over 1 million edb-hæfter." Så jeg mener der er grundlag for en artikel. Men artiklen trænger til en opdatering og forbedring.--Kjeldjoh (diskussion) 1. okt 2020, 14:53 (CEST)
 Konklusion:
Ikke megen debat, men ingen støtter sletning. --Pugilist (diskussion) 21. okt 2020, 11:46 (CEST)

Sletningsforslag: Morgen

Morgen er en tid på dagen. Den er oprettet af Bruger:Zep73 og Bruger:Madglad har sat {{QA-relevans}}, hvilket placerer den i kategorien med notabilitetspoblemer, derfor dette sletningsforslag. Der fides en artikel på en.wiki. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2020, 14:55 (CEST)

 •   Behold - ligesom vi har artikler om aften og nat bør morgen også have en artikel. Den kan helt klart tåle udvidels og kilder, men den bør beholdes.
 •   Kommentar. Lex.dk, der faktisk har en redaktion, har åbenbart ikke fundet det relevant at have en artikel om begrebet. Men selvfølgelig bliver emnet ikke slettet her. Opslaget bliver udvidet til en førstehåndslignende fristil af tilfældigt sammenstykket information. En magnet på ip-brugeres forskellige, men bestemte, holdninger til klokkeslæt for morgenens start og slut og om der er forskel på sommer og vinter. --Madglad (diskussion) 1. okt 2020, 15:45 (CEST)
 •   Behold - Selvfølgelig skal vi have en artikel om dette emne. Så må vi sørge for at skrive noget, der er godt nok til at stå imod hvad ip-brugere kan synes er interessant at tilføje. --Santac (diskussion) 13. okt 2020, 07:45 (CEST)
 Konklusion:
Ikke konsensus om sletning. Økonom (diskussion) 20. okt 2020, 20:25 (CEST)

Sletningsforslag: Foreningen Materiel Design

Foreningen Materiel Design er en dansk forening for lærere i Materiel design. Bruger:Hchristophersen har oprettet og Bruger:Tøndemageren har sat spørgsmål ved notabiliteten. Der er ingen kilder i artikel. Der er under 100 hits på specifik søgning på "Foreningen Materiel Design".

 •   Slet - forening for relativt få lærere. Vi har en artikel om Danmarks Lærerforening, hvilket er meget relevant, men når vi kommer ned på de enkelte linjefag synes jeg, at det bliver mindre relevant. Google bekræfter mig. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2020, 14:49 (CEST)

Sletningsforslag: DK Turné-Teater

DK Turné-Teater er en dansk teatergruppe bestående af tre kendte skuespillere. Bruger:JetteGP har oprettet og Bruger:Sorenhk satte notabilitet på, som forsvandt igen... Bruger:DenBlaaElg genindsatte den med kommentaren genindsætter {{notabilitet}}, der forsvandt på mystisk vis. Der er ingen kilder. En specifik søgning på "DK Turné-Teater" giver under 200 hits. Sproget er lidt reklamerende. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2020, 14:23 (CEST)

 •   Slet - virker som reklame, og google har ikke overbevist mig om, at de har skabt omtale nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2020, 14:23 (CEST)

Sletningsforslag: Poetklub Århus

Poetklub Århus er en digterklub i Aarhus. Bruger:Lindasolskin har oprettet, fra 2013-2020 var der ingen redigeringer før Bruger:Tøndemageren satte notabilitetsskabelon på. Klubben har haft flere kendte medlemmer, men det bliver den jo ikke notabel af i sig sev. Der er ingen kilder. Under 1000 hits på googe, herunder deres hjemmeside og kort opslag på litteraturen.nu. De udgiver også tidsskriftet M gasin. Toxophilus (diskussion) 2. okt 2020, 11:33 (CEST)

Sletningsforslag: Psykoterapeutisk institut

Psykoterapeutisk institut er en uddannelessinstitution. Bruger:HPI har oprettet og Bruger:Kjeldjoh har sat spørgsmålstegn ved notabiliteten. Der er kun 2 ansatte. Toxophilus (diskussion) 2. okt 2020, 11:43 (CEST)

 •   Slet - Er gået konkurs og genskabt, men det virker som en meget lille og ubetydelig uddannelse. Er den akkrediteret? Toxophilus (diskussion) 2. okt 2020, 11:43 (CEST)
 Konklusion:
Ikke megen debat, men støtter selv sletning af de af Toxo grunde, og da ingen støtter behold, slettes. --Pugilist (diskussion) 19. okt 2020, 08:17 (CEST)

Sletningsforslag: Sort pædagogik

Sort pædagogik er en form for skældsord. Det er en IP-bruger som har oprettet. Ikke meget indhold, kilder eller wikificering. Ca 200 hits på specifik søgning "Sort pædagogik". Toxophilus (diskussion) 5. okt 2020, 10:19 (CEST)

 •   Slet - For lidt omtale af et begreb som ikke virker udbredt. Toxophilus (diskussion) 5. okt 2020, 10:19 (CEST)
 •   Slet - For udefinerbart. --Santac (diskussion) 6. okt 2020, 14:15 (CEST)
 •   Slet - Virker som en meget fag-specifik term med sparsom anvendelse, og artiklen er meget kort. Udtrykket kunne vel bære en ordentlig artikel, men den kan så blive skrevet senere.--Honymand (diskussion) 11. okt 2020, 20:39 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 21. okt 2020, 11:44 (CEST)

Sletningsforslag: Vederfølner

Vederfølner er en politisk forening. Bruger:Brandsen har oprettet og Bruger:Tøndemageren har sat spørgsmålstegn ved dens notabilitet. Ifølge artiklen skulle det være "en af de største på den radikale højrefløj." De har opnået en del omtale pga. af deres holdninger, men er det nok til en artikel på wiki? Det er ca. 1500 hits på vederfølner forening. Toxophilus (diskussion) 5. okt 2020, 10:28 (CEST)

 Konklusion:
Ikke konsensus om sletning. Tilsyneladende er der dog behov for opdatering af indholdet. Økonom (diskussion) 20. okt 2020, 20:25 (CEST)

Sletningsforslag: Anna Sperling

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Anna Sperling er en journalist som laver journalistisk arbejde. Artiklen er oprettet 13. oktober af Bruger:Jurup. Der fremgår ikke af artiklen noget bemærkelsesværdigt som forklarer hvorfor det skulle være relevant at have en artikel om hende. En søgning har heller ikke efter min opfattelse frembragt noget specielt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. okt 2020, 20:25 (CEST)

 •   Slet – Ingen notabilitet påvist i artiklen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. okt 2020, 20:25 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig. Hun passer vist bare sit arbejde. Ud fra artiklen kan jeg i hvert fald ikke se, at hun skulle være notabel. Toxophilus (diskussion) 15. okt 2020, 20:27 (CEST)
 •   Slet - ud med det, det kan der ikke bygges en artikel på. --Santac (diskussion) 17. okt 2020, 15:54 (CEST)
 Konklusion:
Ingen taler for behold af den ganske korte artikel. Slettet. --Pugilist (diskussion) 23. okt 2020, 08:53 (CEST)

Sletningsforslag: Medvider

Artiklen Medvider har haft en problematisk start. Den er nu skrevet om, men det hjælper ikke. Artiklen er oprettet af Bruger:Storslem, og Bruger:Dipsacus fullonum har foreslået artiklen flyttet til Anmeldepligt for forbrydelser. Problemet er, at artiklens indhold ved oprettelsen var urigtigt, ligesom artiklens indhold fortsat er urigtigt. Der er derfor ikke noget at bygge på ved en eventuel flytning. Som ordbogsopslag fungerer artiklen heller ikke.

 •   Slet Da artiklens indhold er urigtigt, giver det ikke mening at beholde artilken. Et ordbogsopslag skal skrives på Wiktionary. Ønsker nogen at skrive om anmeldelsespligt er det fint, men så skal der begyndes fra grunden. --Pugilist (diskussion) 16. okt 2020, 09:47 (CEST)
 •   Slet - mystisk opslag. Toxophilus (diskussion) 16. okt 2020, 10:52 (CEST)
 •   Slet – Ja, det er nok bedre at fortsætte med en ny artikel om anmeldepligt hvis det er den vej artikelopretteren ønsker at gå. For en mere international behandling af nogle af aspekterne kan man bruge en:Mandated reporter. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. okt 2020, 19:23 (CEST)
 •   Slet - Ud med det, det kan der ikke bygges en artikel på. --Santac (diskussion) 17. okt 2020, 15:54 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 23. okt 2020, 08:54 (CEST)

Sletningsforslag: Vibeke Houlberg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklens indhold er i øjeblikket kun "Vibeke Houlberg (født 9. juni 1957) er en dansk skuespiller.", en liste med de fire oprindelige Min søsters børn-film som hun nåede at medvirke i, de sædvanlige links til diverse databaser samt stub- og billede savnes-skabeloner.

Ifølge danskefilm.dk har hun ligeledes lagt stemme til en tegnefilm, og blev senere kontoruddannet.

Efter den sidste Min søsters børn-film i 1971 lader det til at hun valgte ikke at fortsætte sin skuespillerkarriere.

Spørgsmålet er så om denne korte karriere berettiger en artikel?

Kom gerne med argumenter for både slet og behold.

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 16. okt 2020, 21:44 (CEST)

Hvis man vil skrive mere kan jeg tilføje at ifølge danskefilm.dk er hun nu enke efter cykelrytter og senere erhvervsmand Niels Baunsøe. Hun ser ud til at være eneejer af og direktør for inversteringsselselskabet Houlberg Holding ApS (CVR 37307114) med en pæn egenkapital. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. okt 2020, 22:18 (CEST)

  Kommentar/  Spørgsmål Står der nogetsteds her på dawiki at man per definition er notabel, hvis man på noget tidspunkt i løbet af sit liv har haft en titel-, hoved- eller birolle i en film? Mig bekendt nej, men ret mig gerne hvis jeg tager fejl. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 16. okt 2020, 22:20 (CEST)

Nej, det gør der ikke. Man kan se på Wikipedia:Kriterier for biografier hvilke persongrupper som altid er notable. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. okt 2020, 22:33 (CEST)

@Dipsacus fullonum: De meritter du nævner giver ikke i sig selv notabilitet. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 17. okt 2020, 15:11 (CEST)

Sletningsforslag: Gribskovmalerne

Gribskovmalerne er en sammenslutning af malere og andre kunstnere. Artiklen blev oprettet 15. oktober 2020 af Bruger:Villy Fink Isaksen. Det fremgår ikke af artiklen hvorfor denne forening er encyklopædisk relevant. Der er heller ikke er en eneste uafhængig kilde, hvilket ikke er godt nok. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. okt 2020, 19:42 (CEST)

 •   Slet – ingen påvist notabilitet, ingen uafhængige kilder og ingen oplysninger om foreningens aktiviteter. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. okt 2020, 19:42 (CEST)
 •   Neutral - kan godt se problemet med "ingen uafhængige kilder". --Villy Fink Isaksen (diskussion) 18. okt 2020, 19:51 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg har tilføjet noget om nogle udstillinger i 2014, 2019 og 2020 fra uafhængige kilder. --Santac (diskussion) 19. okt 2020, 11:21 (CEST)
 •   Slet - på trods af løbende udstillinger, så mener jeg, at der skal mere til. Ud fra artiklen alene kan jeg ikke læse, at de skulle være notable. Med ca 1250 hits på google, så virker det ikke til, at der er nok omtale. Der er altid lidt i lokalaviser og kunsthjemmesider som inkluderer alt inden for deres lille felt, men når der ikke er mere. Alderen taget i betragtning synes jeg det er påfaldende, at der ikke er mere info om dem. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:45 (CEST)

Sletningsforslag: Honningmonsteret

Honningmonsteret er en reklamefigur, som har været brugt til en række morgenmadsprodukter. Bruger:Jørgen har oprettet og Bruger:Dipsacus fullonum har sat notabilitet på med kommentaren jeg synes ikke at en reklamefigur for et bestemt produkt er encyklopædisk relevant for en arikel. Figuren kan evt. nævnes under Guldkorn'. På en.wiki bliver man sendt til artiklen om Guldkorn ved at søge på "Honey Monster". Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:40 (CEST)

 •   Behold/  Sammenskriv - skriv den ind i artiklen om Guldkorn, for det kan godt være relevant at kunne slå op, men en selvstændig artikel er nok lidt i overkanten. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:40 (CEST)
 •   Sammenskriv - Som Toxo. --Pugilist (diskussion) 19. okt 2020, 13:42 (CEST)
 •   Sammenskriv - Som Toxo. --Jørgen (diskussion) 19. okt 2020, 20:38 (CEST)
 •   Slet – ikke notabel. Indholdet kan sammenskrives med Guldkorn hvis og kun hvis der tilføjes kilder. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. okt 2020, 20:50 (CEST)
 •   Slet. Og ikke af en kvalitet, der gør indskrivning relevant. --Madglad (diskussion) 20. okt 2020, 19:57 (CEST)

Sletningsforslag: Henrik Vilhelm Voldmester

Henrik Vilhelm Voldmester er en dansk billedhugger. Bruger:Peterleth har oprettet. Der er 688 hits på en specifik søgning på "Henrik Vilhelm Voldmester", og ldt over 3500 uden apostrofer. Blandt omtalen er visit nordvestkysten, Kunstnerportal.dk og vestjydskekunstnere.dk. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:36 (CEST)

 •   Slet - Han er muligvis dygtig, men ud fra mængden af omtale virker det ikke til, at han har gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:36 (CEST)

Sletningsforslag: Cecilie Bødker

Β
 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Cecilie Bødker er en dansk forfatter, fotograf og feminist. En ip-bruger har oprettet, men hun har selv været inde og redigere den, så den er tætpå. Hun har været med til at stifte Friktion (magasin), men bare fordi magasinet er notabelt bliver hun det ikke. Hun har udgivet én bog i år. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:33 (CEST)

 •   Slet - Hendes meritter er for små. Én bog udgivet i år er ikke nok som forfatter og hendes øvrige arbejde mener jeg ikke er nok. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:33 (CEST)
 •   Behold - Debutromanen Sortsyge er anmeldt ret grundigt og bredt, i hvert fald i både Jyllands-Posten, Politiken og Information, ifølge en hurtig google-søgning. Dermed opfylder hun mine minimumskriterier for, om hendes litterære produktion kan siges at have offentlig interesse. Økonom (diskussion) 19. okt 2020, 15:40 (CEST)

Sletningsforslag: William Herodes Pfamsteiger

William Herodes Pfamsteiger var en tysk opfinder. Artiklen er oprettet af en IP-bruger og Bruger:Kjeldjoh har sat notabilitet på. Den er ganske kort og uden kilder. Den findes ikke på andre wiki-sprog. 127 hits på google på "William Herodes Pfamsteiger" og under 5000 på "William Herodes Pfam steiger". Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:14 (CEST)

 •   Slet - Hans opfindelser er gode, men der er for lidt omtale. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:14 (CEST)

Sletningsforslag: Waluigi (spilfigur)

Waluigi (spilfigur) er en Nintendo-figur fra Super Mario. En IP har oprettet og Bruger:Madglad har sat {{QA-relevans}} på hvilket placerer den i kategorien med notabilitetsproblemer, derfor dette sletningsforslag. Artiklen findes på flere andre sprog. Over 13 mio. hits på google på "Waluigi".

 •   Behold - den danske artikel kan snildt udbygges, men emnet må være relevant nok, for der er tydeligvis masser af omtale og masser af skrive (se bare den engelske artikel). Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:17 (CEST)
 •   Kommentar Som jeg skrev i redigeringsbeskrivelsen: Kan alle denne slags ligegyldige substubbe ikke bare samles i Nintendo?
Der er masser af emner man kan skrive en masse om, sit 5-årige barnebarn fx. At der kan skrives en masse er ikke det samme som at emnet har en vedblivende encyklopædisk relevans. --Madglad (diskussion) 19. okt 2020, 20:08 (CEST)
 •   Slet – Emnet er encyklopædisk relevant, og en god artikel om emnet ville være fint. Den nuværende artikel som er meget kort og uden kilder, er ikke værd at beholde. Hvis man tilføjede kilder, kunne indholdet fint bruges i en listeartikel med Mario-figurer. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. okt 2020, 20:37 (CEST)

Sletningsforslag: Københavns Internationale Teater

Københavns Internationale Teater er en dansk festivalarrangør. Bruger:Jurup har oprettet, ligesom brugeren har oprettet artikler om flere andre emner med relation til organisationen. Der er omtale på bl.a. teaterleksikon, byens netværk og information. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:22 (CEST)

 •   Slet - Jeg er ikke overbevist af omtalen, og måden hvorpå artiklerne er oprettet får mig til at mistænke en form for selvpromovering. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:22 (CEST)
 •   Behold - Kendt kulturinstitution. Artiklen er kort, men den kan jo udvides. --Pugilist (diskussion) 19. okt 2020, 13:57 (CEST)
 •   Behold - en væsentlig aktør på den Københavnske kulturscene. -- Nico (diskussion) 21. okt 2020, 14:57 (CEST)

Sletningsforslag: Metropolis (festival)

Metropolis (festival) er en dansk kunstfestival arrangert af Københavns Internationale Teater (også indstillet til sletning. Bruger:Jurup har oprettet. Der er én kilde som er KIT selv, så ikke neutral tredjepart. Der er dog omtale på bl.a. arbejderen og iscene.dk. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:25 (CEST)

 •   Slet - Jeg er ikke overbevist af omtalen, og måden hvorpå artiklerne er oprettet får mig til at mistænke en form for selvpromovering. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:25 (CEST)

Sletningsforslag: Fejø amatørteater

Fejø amatørteater, som navnet antyder, et amatørteater på Fejø. Bruger:Bukken10 har oprettet. Det er en meget kort artikel uden kilder. Der er 660 hits på google. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:27 (CEST)

Sletningsforslag: Gérard Gertoux

Biografien om Gérard Gertoux er blevet foreslået slettet på artiklens diskussionsside, hvor der argumenteres for sletning. Essensen er cross-wiki spam af en ikke-notabel person samt manglende relevans og oppustede meritter med tvivlsommme kilder. --Pugilist (diskussion) 19. okt 2020, 16:37 (CEST)

 •   Slet - Som argumenteret på artiklens diskussionsside. --Pugilist (diskussion) 19. okt 2020, 16:37 (CEST)
 •   Slet – kan ikke se notabilitet. Kilderne er bibliotekskataloger som medtager alt. Der er ingen personlig omtale. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. okt 2020, 17:46 (CEST)
 •   Slet – Enig i ovenstående. Økonom (diskussion) 19. okt 2020, 17:52 (CEST)
 •   Slet - Enig med jer andre. Vi bør følge de øvrige wiki'er, hvor den er slettet. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 21:01 (CEST)

Sletningsforslag: Involvement teorien

Involvement teorien er en markedsføringsteori. Bruger:Prebenbonde har oprettet, og der er ikke sket meget ved den siden. Der er ingen kilder i artiklen, og jeg har fjernet et link til en død side. De er næsten ingen hits når amn søger specifikt på det danske ebgreb, mens "Involvement theory" giver nogle flere hits - dog ingen til andre wikier. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:39 (CEST)

Sletningsforslag: Det virtuelle kunstmuseum

Det virtuelle kunstmuseum var et web-projekt startet af kulturminsteriet. Oprettelsen er blandt de få bidrag fra Bruger:Jonassmith2000, der skriver om kunst. Artiklen er wikificeret og har lidt kilder, men er emnet notabelt? Der er 211 hits på google på den specifikke søgning "Det virtuelle kunstmuseum". Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:36 (CEST)

 •   Slet - Lukket projekt uden nok omtale. Det var sikkert fint, mens det kørte, men jeg er ikke overbevist om, at det har sat sig nok spor til en artikel. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:36 (CEST)
  • Hej kan I ikke lige vente lidt med at foreslå sletning - der er adskillige folk i gang med at fremfinde kildemateriale, så artiklen kan blive udbygget. Det er et virkelig ærgerligt argument, at brugeren ikke har bidraget med meget - nu bidrager han jo! Det er så demotiverende for folk, når de endelig tager sig dyrebar tid til at skrive til Wikipedia, at de så straks mødes af sletningsforslag MSanderhoff (diskussion) 20. okt 2020, 15:07 (CEST)
 •   Behold - Har historisk interesse som en af trædestenene på nettes udvikling. 100 billeder af høj kvalitet var en sjældenhed på nettet i 2001 - Nico (diskussion) 20. okt 2020, 15:18 (CEST)
 •   Behold - Historisk interessant projekt og optaget på finansloven (dengang). Artiklen skader ikke nogen. --Pugilist (diskussion) 20. okt 2020, 15:36 (CEST)
 •   Behold - Helt værd at beholde jvf Nico og Pugilist. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 20. okt 2020, 18:01 (CEST)
 •   Behold Jeg synes nu nok vi kan bevare den. Der er desværre ikke meget omtale af den som jeg kan finde. Google Scholar viser kun een omtale (jeg har sat den ind under "Litteratur"). Google Books nær ved intet. Bibliotek.dk har måske to opslag. Projektet var nævnt i flere aviser i begyndelsen af 00'erne. Siden selv er ikke tilgængelig. Der er ingen andre Wikipedia-artikler der henviser til siden. Dog siger kulturhistoriker at det notabelt emne. Vi kunne måske håbe der var bedre kilder til online kunstmuseer og "tidlig" dansk Internet-historie. — Fnielsen (diskussion) 23. okt 2020, 16:36 (CEST)

Sletningsforslag: Sønderborg Roklub

Sønderborg Roklub er en dansk roklub fra 1921. Bruger:Mht-krum har oprettet. Stilen er reklamepræget (se afsnit om firmakaproing), så muligvis en form for tætpå. Men har klubben bedrevet noget udover at være gammel? Der står intet om medlemstal. Hjemmeside, støtteforening og omtale på Sønderborg Nyt.dk. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:31 (CEST)

 •   Slet - Det virker som reklame for klubben, der gerne vil sælge noget kaproning til firmaer og have flere medlemmer. Der er ikke meget omtale af klubben andet end i lokalsprøjten. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:31 (CEST)

Sletningsforslag: Skylab Music

Skylab Music er et dansk pladeelskab oprettet af Morten Selmer. Bruger:Mselmer har oprettet, antageligvis Selmer selv, så det er selvpromovering. Bruger:SorenRK har sat notabilitetsskabelon på med kommentaren artiklen er oprettet af Morten Selmer selv. Det fremgår ikke, om selskabet lever op til Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler. Der skulle være udkommet tre albums fra selskabet. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:27 (CEST)

Sletningsforslag: Simon&Simon

Simon&Simon er to forretningspartnere, de har lavet nogle natklubber. Bruger:Meberg1234 har oprettet, Bruger:Madglad satte reklame og notabilitet på, og skabelonerne er forsvundet igen to gange men undertegnede og Bruger:DenBlaaElg genindsatte dem. Lad os få afklaret om artiklen skal beholdes. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:24 (CEST)

 •   Slet - skamløse reklame, og brugeren respekterer heller ikke, at der bliver sat spørgsmålstegn ved notabiliteten. Der er omtale, men det er mest sensationsnyheder, og artiklens stil er lige sådan. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:24 (CEST)

Sletningsforslag: Dynorfin

“Artiklen” er ubehjælpsomt faktuelt nonsens (en kort helmening med to fejl). Drlectin (diskussion) 20. okt 2020, 16:23 (CEST)

 •   Slet “Artiklen” er ubehjælpsomt faktuelt nonsens (en kort helmening med to fejl). Drlectin (diskussion) 20. okt 2020, 16:31 (CEST)
 •   Behold - Har skrevet to linier ind fra dewp, hvilket jeg anser som en bedre løsning end et slett opslaget, der har henvisninger til 14 andre wikier. Er der fejl eller uklarheder, kan det rettes, ligesom artiklen kan udbygges af nogen, der ved noget om emnet. --Pugilist (diskussion) 20. okt 2020, 16:52 (CEST)
 •   Behold - Efter Pugilists forbedring. Den er meget kort, og kræver udbygning, men den bør beholdes. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 17:21 (CEST)
 •   Slet. Jeg hylder ikke denne substupædi-mentalitet. --Madglad (diskussion) 20. okt 2020, 20:23 (CEST)
 •   Behold - Godt at have en artikel, der kan bygges videre på. --Santac (diskussion) 21. okt 2020, 08:54 (CEST)
 •   Behold - Der er noget at bygge videre på - fint for mig. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 21. okt 2020, 11:31 (CEST)
 •   Kommentar - Hvorfor er der egentlig et sletningsforslag? Jeg ser intet på siden om at den er foreslået slettet, eller noget SDBS=Ja på nogen skabeloner. Er det substub eller mangende kilder der udløser sletningsforslag?--Honymand (diskussion) 21. okt 2020, 18:23 (CEST)
  • Der er et sletningsforslag fordi det som stod i artiklen da det blev oprettet, var noget vrøvl. Artiklen er forbedret siden da. Formalia er ikke fulgt da forslagsstilleren sikkert ikke har kendt dem. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. okt 2020, 20:25 (CEST)
 •   Behold - Jeg foreslog sletning, men efter Pugilists rettelser og bidrag er der noget at bygge videre på. Hvem vil gøre det? Drlectin (diskussion) 21. okt 2020, 18:37 (CEST)

Sletningsforslag: Andreas Odbjerg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Andreas Odbjerg er en dansk musiker og sangskriver. En IPbruger har oprettet og Bruger:KnudW har sat spørgsmålstegn ved ntoabiliteten. Artiklen mangler kilder og kunne godt bruge en udbygning - hvis de er noget at skrive. Der er lidt på discogs og han har dugivet en EP anmeldt af GAFFA. Hans musik spilles også en del på dr, én sang har lige akkurat været i top 40 på den danske hitliste og der er et interview på soundvenue. Han har vundet andenpladsen i Voice - Danmarks Største Stemme (Sæson 2) og sunger en sang med Xander (sanger). Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:34 (CEST)

 •   Slet - han er på kanten men når han tilsyneladende ikke har udgivet nogle studiealbums og han reelt har ét "hit", så mener jeg, at det er for lidt. Hvis nogen kan finde mere materiale og udbygge artiklen, kan jeg godt ændr emin stemme. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:34 (CEST)

Sletningsforslag: Tune Hein

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Tune Hein er en dansk erhvervsrådgiver, forfatter og foredragsholder. En IP-bruger har oprettet og Bruger:KnudW har sat spørgsmål ved notabilieten med kommentaren Kildeløs reklame. Er der noget at hente?. Han er med i VL-gruppe 64. Han har en hjemmeside, og de fleste andre hits er sociale medier eller steder der vil sælge hans foredrag og lign. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:38 (CEST)

 •   Slet - jeg er ikke overbevist om hans notabilitet efter min sønging. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:38 (CEST)
 •   Slet - Sikkert flittig og dygtig, men det er der mange der er. --Pugilist (diskussion) 21. okt 2020, 15:13 (CEST)
 •   Slet - Enig med Pugilist. --Santac (diskussion) 23. okt 2020, 08:32 (CEST)

Sletningsforslag: Helveg Petersen

Helveg Petersen er et stamtræ for politikerfamilien Helveg Petersen. Bruger:John Cambrick har oprettet og Bruger:Madglad har sat QA-relevans på, hvilket placerer den i kategori med notabilitetsproblemer. Derfor dette sletningsforslag. Der er ingen kilder i artiklen. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:41 (CEST)

 •   Kommentar - jeg er ikke overbevist om, at familierelationerne er så komplicerede, at det kræver en selvstændig artikel. Jeg ved dog ikke, hvad man "plejer" at gøre. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:41 (CEST)
 •   Kommentar Du har nok ret. I dette tilfælde kan man nok bare sige hvem forældrene og bedsteforældrene var. Siden blev oprettet i en bestræbelse for at undgå unødvendigt lange og gentagende familiebeskrivelser. Måske er det for meget at have en side for sig selv her. Det er ikke helt oplagt hvornår en familie er stor og betydelig nok til at have en side. John Cambrick (diskussion) 21. okt 2020, 13:47 (CEST)
 •   Kommentar Måske man kunne lave et afsnit med et stamtræ i stedet i de enkelte artikler? Ligesom f.eks. på Kornprins Frederik. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 14:02 (CEST)
 •   Kommentar Joh hvis det er i bunden af artiklen, så kan det måske godt lade sig gøre. Det må bare ikke distrahere fra resten af indholdet. John Cambrick (diskussion) 21. okt 2020, 14:07 (CEST)
 •   Kommentar: Dybest set er familierelationer af begrænset encyklopædisk relevans. Det er af 'kulørte blade'-relevans og det er noget andet. Teksten læggeren op til at politiske holdninger er arvelige, men jeg gætter på at forfatteren Karen Helveg Petersen, som har helt andre holdninger, også er en del af familien. Og den slags skal man ikke begynde at sidde og filosofere over i en encyklopædisk tekst. Der er andre problemer med familierelationer på Wikipedia, det er fx ikke sikkert at en morders mor eller bror er interesseret i at få familierationen udpenslet. Og det behøver jo ikke at være en morder. Jeg kender fx et familiemedlem til et tidligere MF, der valgte at leve under et andet navn. Jeg synes at slægtsforskning skal have så lille en plads som muligt på Wikipedia. --Madglad (diskussion) 21. okt 2020, 20:53 (CEST)
 •   Kommentar - Det skal ikke være en artikel. Det kunne sagtens fungere som en skabelon. Måske bare som tekst og ikke med kasser omkring. --Santac (diskussion) 23. okt 2020, 08:37 (CEST)

Sletningsforslag: Kian Fonoudi

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kian Fonoudi er en dansk fodboldjournalist. Lidt over 6000 hits på google, og mange er fra steder, hvor han har skrevet som journalist, og ikke om ham som person. Der er ingen kilder i artiklen og sproget kunne godt tåle en opstramning. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:48 (CEST)

 •   Slet - Han er encykolopædisk uinteressant. Der langt fra nok interessant at finde for ham. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:48 (CEST)
 •   Slet - Jeg har svært ved at se, at han skulle have udmærket sig specielt. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 21. okt 2020, 17:14 (CEST)
 •   Behold - Jeg er i tvivl, men hælder mod behold, efter at have læst den sidste sætning: "De vandt prisen for "Årets Sportsjournalister" og tv-prisen "Årets Danske Sportsprogram"." --Santac (diskussion) 23. okt 2020, 08:40 (CEST)

Sletningsforslag: Gustav Wolter

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Gustav Wolter er en dansk sangskriver, guitarist og sanger. Bruger:Anders Kaas Petersen har oprettet. Der er ingen kilder. Han er søn af Lisbet Dahl, men det bliver man ikke notabel af. Han har en hjemmeside. Han har spillet til cirkusrevyen og lagt stemme til én tegnefiml ifølge danskefilm.dk, medvirket i musicalen Midt om natten. Derudover er der ikke så meget at hente på google. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 14:00 (CEST)

 •   Slet - Jeg er ikke overbevist efter min søgning. Han har lavet lidt, men det samlede billede er ikke nok i min bog. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 14:00 (CEST)