Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Future Bounce

Er Future Bounce tilstrækkelig udbredt til at have sin egen artikel? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 09:57 (CET)

 •   Formalia - @Lovelycarltheawesome123: Som opretter har du måske en holdning.
 •   Slet - Jeg er ikke ekspert i området, men en google-søgning finder mere om bandet en:Future Bounce end om genren.--Kjeldjoh (diskussion) 11. jan 2021, 10:43 (CET)
 •   Behold - Jeg er heller ikke den store ekspert i genren, og netop af den grund er jeg tilbageholdende med at støtte sletning af en artikel, som en bruger med tilsyneladende viden om området har brugt tid på at oprette. Der er kilder, der dækker en del af oplysningerne i artiklen. Det er rigtigt, at der er en koreansk gruppe, der kalder sig Future Bounce, men det gør ikke genren unotabel, ligesom jeg kan finde en hel del omtale af genren. —Pugilist (diskussion) 31. jan 2021, 13:15 (CET)
 •   Slet - Der er ikke ligefrem en overflod af omtale af genren. Den findes ikke i wikidata, så jeg mener, at den skal slettes eller skrives ind som et underafsnit i Future house og/eller Melbourne bounce. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:25 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Dyr fra Amerika

Vi har kategorier om dyr fra Amerika, Eurasien‎, Skandinavien‎, samt Subarktiske fugle. Giver det mening at have kategorier om dyr fra store geografiske områder? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:11 (CET)

 •   Kommentar - Bruger Bruger:Patchfinder skriver om netop dette forslag: sletteforslag da kategorien kan rummes af verdendels kategorierne Sydamerikas fauna og Nordamerikas fauna. Jeg har ikke noget for og imod at kategorien bliver afviklet og slettet. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 11:00 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:!

Når nu denne skabelon er erstattet af det magiske ord {{!}}, er der så overhovedet noget behov for denne skabelon mere? Den benyttes ikke på nogen sider. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 2. feb 2021, 07:53 (CET)

 •   Behold - jeg har også haft kig på den og min egen konklusion er at beholde den. Den dokumentere brugen af det magiske ord. Derudover har andre wiki'er også behold den. Men vi kunne opdatere dokumentationen... --Steen Th (diskussion) 2. feb 2021, 09:58 (CET)

Sletningsforslag: Ribe Bankernes historie

Jeg anerkender, at banker kan have haft en væsentlig betydning for udviklingen i en købstad. Det kan jeg bare ikke læse i Ribe Bankernes historie, at det har været tilfældet. Hvis det ikke kan godtgøres, hvilken betydning, de hver især har haft, mener jeg ikke, at denne artikel hører til på Wikipedia.

Såfremt det alligevel skulle blive besluttet at beholde artiklen, vil jeg foreslå, at den flyttes til den bedre titel Ribes bankers historie. --|EPO| COM: 28. feb 2021, 16:42 (CET)

@EPO - måske man er nødt til at forstå Ribes historie lidt dybere - det fremgår jo netop af artiklen, at bankerne igen og igen har opført nye bygninger i den historiske bykerne. --Tdn70 (diskussion) 28. feb 2021, 18:40 (CET)

 •   Slet - En oversigt over en bys bankers historie er vist for lokalt til Wikipedia. Jeg tænker dog, om ikke f.eks. Ribe Discontobank ikke kan klare en selvstændig artikel? Alternativt skal man ændre vinklen og kalde artiklen Banker i Ribe, men det bliver også meget lokalt. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:32 (CET)

Sletningsforslag: Tidslinje for Ribe

Hvis Tidslinje for Ribe blot skal være en oplistning af (mere eller mindre) tilfældigt udvalgte årstal, mener jeg ikke, at listenormen er opfyldt. --|EPO| COM: 28. feb 2021, 16:46 (CET)

 • @EPO - nej, det er forstået. Men gælder det også omskrivningen. Hvorfor skriver du "tilfældigt" - det Scandinavians ældste by vi har med at gøre her.... --Tdn70 (diskussion) 28. feb 2021, 17:07 (CET)
 • @Tdn70: Jeg tror han henviser til, at det ikke fremstår af listen, hvad kriteriet for inklusion af en given begivenhed er. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. feb 2021, 17:09 (CET)

- beklager @EPO - @InsaneHacker - jeg gør mit ypperste for at bidrage konstruktivt til dette værktøj. Indlæringskurven har været stejl og jeg arbejder konstant på at gøre det bedre. Men jeg forstår ikke udtryk som "tilfældigt" og "tror" - hvordan skal jeg indrette mit arbejde efter det? --Tdn70 (diskussion) 28. feb 2021, 17:12 (CET)

Jeg mener ikke, at en tidslinje i sig selv opfylder listenormen og derfor ikke bør have et selvstændigt opslag. En tidslinje vil altid være upræcis og ukomplet. Jeg vil ikke afvise, at en tidslinje kan være et glimrende supplement i en hovedartikel om den historiske udvikling.
Læringskurven kan være ganske stejl. Men jeg tror, at du skal se Wikipedia i et bredere perspektiv. En del emner kan være for snævre, når målet er at beskrive hele verden – og ikke et lokalområde. En del opslag på f.eks. Ribewiki vil ikke være relevante for Wikipedia. Men et centralt spørgsmål i de to artikler, jeg har indstillet til sletning er, hvorfor de er skrevet. Det fremgår ikke af opslagene, hvad der gør dem relevante for omverdenen. --|EPO| COM: 28. feb 2021, 17:20 (CET)

@EPO og @InsaneHacker - jeg blev opfordret af @Hjart til at bidrage med Ribe artikler. Jeg gør mig konstant overvejelse om, hvorvidt dette har den brede interesse. Hvorfor jeg også har valgt at sammenskrive bankernes historie i én artikel. De ender jo alle med at blive en del af de storbanker, vi har i dag. Og jeg har allerede linket til anden artikel, der nævner den ene af bankerne. Der er ingen aktivitet på Ribewiki. Jeg tror I skal gøre op med Jer selv, hvorvidt I ønsker at jeg bidrager med Ribe artikler eller ej. Der vil ikke være hard feelings her fra, hvis I fravælger dette - så bruger jeg min sparsomme fritid på andre ting. --Tdn70 (diskussion) 28. feb 2021, 17:27 (CET)

 •   Slet - Jeg vil give EPO ret. Den opfylder ikke listenormen, men meget af indholdet ville være godt at få skrevet ind i en artikel kaldet Ribes historie, for byen historie kan helt sikkert godt klare en selvstændig artikel, og det vill være rigtig godt, hvis den blev oprettet. Måske det var noget for dig Tdn70? Den skal bare være skrevet som brødtekt og ikke bare som en lang liste med årstal. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:22 (CET)

Jeg trækker mig her - jeg kan ikke finde den røde tråd i det I gerne vil. Held og lykke med det hele :-) --Tdn70 (diskussion) 1. mar 2021, 16:00 (CET)

Sletningsforslag: Arktisk kommando (TV dokumentar)

Arktisk Kommando er stadigvæk forholdsvist ny og der er mig bekendt ikke særligt mange produktioner om kommandoen. Men jeg kunne godt tvivle på, at denne dokumentarserie med fire afsnit på hver ca. 43 minutter har efterladt så stort et aftryk på både kommandoen og dens omverden, at det er værd at bevare for eftertiden. Desuden er der et uafklaret spørgsmål om, hvorvidt artikelopretteren er for tæt på emnet. --|EPO| COM: 28. feb 2021, 16:50 (CET)

 •   Slet - Med den nuværende mængde omtale og generelle udbredelse af serien mener jeg ikke den er notabel. Hvis der bliver produceret nogle fler sæsoner, så kunne den eventuelt bliver relevant at have en artikel om, da den i så fald vil vise sig mere "langtidsholdbar" end den er nu. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:34 (CET)
 •   Slet Hvis ikke serien har afsat spor i for af offentlig debat og medieomtale. --Madglad (diskussion) 1. mar 2021, 11:45 (CET)
 •   Neutral - Jeg er i tvivl om hvor niveauet skal lægges for tv-serier. Sune Martini har oprettet flere artikler, som jeg syntes har lidt karakter af at være reklame for Impact TV, men jeg er ikke helt afklaret med om jeg syntes artiklen skal slettes eller forbedres.--Kjeldjoh (diskussion) 3. mar 2021, 13:11 (CET)
 • jeg gentager lige: Jeg er ikke associeret med Impact TV. Jeg har skrevet om deres tvprogrammer ud fra en interesse i at have materiale, der retter sig mod moderne populærkultur repræsenteret på Wiki. Ikke af andre grunde. Den oprindelige interesse kom fra at programmet "giv os naturen tilbage", som er en del af et bredere fokus på biodiversitet, der fylder meget i samfundsdebatten i 2021, ikke var at finde på Wiki; derfor skrev jeg. SÅ greb det om sig, og jeg skrev flere artikler med den baggrund, at det er ubeskrevet tvprogrammer. Jeg er i gang med at fremskaffe gode kilder til at underbygge notabilitet. I øvrigt er jeg af den opfattelse, at et dokumentarprogram om et af rigets værn i fire afsnit, som har fået opmærksomhed på i de militær-relaterede medier (Olfie f.eks.) og i de generelle nyheder i Grønland, opfylder notabilitet, uden at det er af interesse for selve artiklen, der jo udelukkende omhandler selve programmet. Hvor om alting; jeg er på pinden med at finde gode printbare kilder til at understøtte notabilitet. Spørgsmål; Ville det evt. være en ide, at danne en kategori, der omfatter tv-programmer i en bred forståelse. TV, og streamet TV, fylder mange timer for mange mennesker, og bør vel være interessant i sig selv? (Jeg copy/paste dette responsum på de andre sider med tilsvarende kommentarspor) Sune Martini (diskussion) 4. mar 2021, 12:24 (CET)
 •   Slet - Der ser ikke ud til at være megen uafhængig omtale af serien. Det kan være svært at fastsætte, hvor snittet skal ligges i forbindelse med dokumentar-TV-udsendelser, men jeg mener, der bør dokumenteres større offentlig interesse, for at man bør ende med et "behold". Økonom (diskussion) 4. mar 2021, 17:56 (CET)
 •   Neutral Som udgangspunkt mener jeg at den bør slettes, men ikke før det er sikret at artiklens oplysninger er indredigeret i de artikler, vi ellers har om emnet. --Madglad (diskussion) 6. mar 2021, 04:25 (CET)

Sletningsforslag: Vilde haver - gør det selv

DR's tema om (vild) natur kan jeg godt se som encyklopædisk relevant. Men 10 gør det selv-programmer a 10 minutter om emnet, mener jeg ikke er relevant. Har det opnået anerkendelse udenfor DR? --|EPO| COM: 28. feb 2021, 16:53 (CET)

 •   Slet - Med den nuværende mængde omtale og generelle udbredelse af serien mener jeg ikke den er notabel. Hvis der bliver produceret nogle fler sæsoner, så kunne den eventuelt bliver relevant at have en artikel om, da den i så fald vil vise sig mere "langtidsholdbar" end den er nu. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:34 (CET)
 •   Neutral - Jeg er i tvivl om hvor niveauet skal lægges for tv-serier. Sune Martini har oprettet flere artikler, som jeg syntes har lidt karakter af at være reklame for Impact TV, men jeg er ikke helt afklaret med om jeg syntes artiklen skal slettes eller forbedres.--Kjeldjoh (diskussion) 3. mar 2021, 13:10 (CET)
  • jeg gentager lige: Jeg er ikke associeret med Impact TV. Jeg har skrevet om deres tvprogrammer ud fra en interesse i at have materiale, der retter sig mod moderne populærkultur repræsenteret på Wiki. Ikke af andre grunde. Den oprindelige interesse kom fra at programmet "giv os naturen tilbage", som er en del af et bredere fokus på biodiversitet, der fylder meget i samfundsdebatten i 2021, ikke var at finde på Wiki; derfor skrev jeg. SÅ greb det om sig, og jeg skrev flere artikler med den baggrund, at det er ubeskrevet tvprogrammer. Jeg er i gang med at fremskaffe gode kilder til at underbygge notabilitet. I øvrigt synes at selve tvprogrammet (Vilde haver - gør det selv), som jo er set af mange danskere og en del af DRs bredere fokus på biodiversitet og natur, har notabilitet i og med programmerne er med i at give et fuldt overblik i bredden og dybden af det føromtalte fokus. Hvor om alting; jeg er på pinden med at finde gode printbare kilder til at understøtte notabilitet. Spørgsmål; Ville det evt. være en ide, at danne en kategori, der omfatter tv-programmer i en bred forståelse. TV, og streamet TV, fylder mange timer for mange mennesker, og bør vel være interessant i sig selv? (Jeg copy/paste dele af dette responsum på de andre sider med tilsvarende kommentarspor) Sune Martini (diskussion) 4. mar 2021, 13:01 (CET)
 •   Slet - Jeg har ikke kunnet finde nogen uafhængig omtale af programmet, heller ikke på Infomedia. Hvis man overhovedet vil sætte en grænse for TV-programmers notabilitet, vil denne udsendelsesrække derfor nok ligge under den. Økonom (diskussion) 4. mar 2021, 17:47 (CET)

Sletningsforslag: Cougarjagt - Ung mand søger moden kvinde

Cougarjagt - Ung mand søger moden kvinde er en serie i tre afsnit på 25-29 minutter. Der har givetvis ikke været særligt mange produktioner over dette tema. Men har disse tre afsnit så virkelig haft så stort aftryk på verden, at de er encyklopædisk relevante? Det tvivler jeg på. --|EPO| COM: 28. feb 2021, 16:56 (CET)

 •   Kommentar Omtalen på Infomedia kan deles op i deciderede anmeldelser kun fokuseret på dette program, hvilket der ikke er så mange af, nævnelse af programmet som led i en bredere kritik af DR's "reality-drejning", hvilket der er en håndfuld af, meta-diskurs hvor man diskuterer kritikken af programmet, og så en række artikler om deltagerne i programmet. Søgestrengen var Cougarjagt hvilket jeg tænkte måtte fange stort set al omtale. Jeg nævner bevidst ikke antallet af hits da jeg mener en anvendelse af numeriske kriterier til enten at be- eller afkræfte inklusion er problematisk. Hvis man tager inspiration fra første linje af en:WP:GNG, hvilket jeg godt mener man kan, da vores inklusionsnorm er stort set indholdsløs, kan der være problemer ift. om der er nok uafhængige kilder til at beskrive emnet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. feb 2021, 17:19 (CET)
 •   Slet - Jeg er lidt i tvivl, for her er der faktisk noget ekstern omtale - kritik, men stadigvæk. Seriens omfang og den trods alt begrænsede mængde omtale mener jeg ikke, at det ernok endnu. Hvis der bliver produceret nogle flere sæsoner, så vil den nok vær relevant, for så vil konceptet være mere langtidsholdbart. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:39 (CET)
 •   Slet har ikke sat markante spor i den offentlige debat. --Madglad (diskussion) 1. mar 2021, 11:47 (CET)
 • Emnet i sig selv, har givet en del omtale (som det også nævnes ovenfor). Generelt har emner der dybest set drejer sig om sex, stor interesse. I følge DRs analyse af medieudvikling fra januar 2021, er sex det tredje mest interessante emne for danske mænd at se på i tv. Der var artikler i mange magasiner (Femina, Ude&Hjemme etc.) om emnet, der var omtale i andre TV programmer om (Natholdet f.eks.), og ikke mindst var dette program det 17. mest sete program på DR i 2020. Det må da være inden for notabilitet? Jeg synes selv de fleste emner inden for den fakta-reality-dokumentar-raportage genre som både DR og TV2 sender flere programmer med, er ganske lidt spændende, men siden de to tv-kanaler bliver med at købe ind, og sende, disse programmer, må det jo tyde på, der er et sundt marked for dem derude. Desværre offentliggør DR ikke deres seertal for streaming, så det er svært at dokumentere i tal. Jeg er i gang med at finde relevante kilder at sætte ind i artiklen for at understøtte notabilitet. Sune Martini (diskussion) 3. mar 2021, 10:28 (CET)
 •   Neutral - Jeg er i tvivl om hvor niveauet skal lægges for tv-serier. Sune Martini har oprettet flere artikler, som jeg syntes har lidt karakter af at være reklame for Impact TV, men jeg er ikke helt afklaret med om jeg syntes artiklen skal slettes eller forbedres.--Kjeldjoh (diskussion) 3. mar 2021, 13:08 (CET)
 • Lad mig gentage: jeg er ikke i ledtog med Impact TV på nogen måde. Jeg synes bestemt at artiklerne skal forbedres! Jeg er af den opfattelse, at Tv og Tv-programmer fylder meget i det moderne danske samfund, og dermed er de "produkter", der udgør dennne masse af tidsforbrug, et interessant og notabilt emne. Hvis man ønsker at researche på et givent Tv-program er man hensat til den meget lidt informative tekst, der følger med i følgeteksten til programmet, der ligger på Tv kanalens hjemmeside. Den tekst er jo designet til at "sælge" programmet til en potentiel seer. Med et wiki-opslag er det nu muligt at skaffe sig viden om indholdet på en langt mere neutral og indholdsrig måde. Sune Martini (diskussion) 4. mar 2021, 13:15 (CET)

Sletningsforslag: Født til succes

Født til succes er produceret i fem afsnit a ca. 28 minutter og følger fire personers ambitioner. Men er det en døgnflue eller har man skabt et varigt aftryk på verden? --|EPO| COM: 28. feb 2021, 17:00 (CET)

 •   Slet - Med den nuværende mængde omtale og generelle udbredelse af serien mener jeg ikke den er notabel. Hvis der bliver produceret nogle fler sæsoner, så kunne den eventuelt bliver relevant at have en artikel om, da den i så fald vil vise sig mere "langtidsholdbar" end den er nu. Toxophilus (diskussion) 1. mar 2021, 10:34 (CET)
 •   Slet - har ikke sat markante spor i den offentlige debat. --Madglad (diskussion) 1. mar 2021, 11:48 (CET)
 •   Neutral - Jeg er i tvivl om hvor niveauet skal lægges for tv-serier. @Sune Martini: har oprettet flere artikler, som jeg syntes har lidt karakter af at være reklame for Impact TV, men jeg er ikke helt afklaret med om jeg syntes artiklen skal slettes eller forbedres.--Kjeldjoh (diskussion) 3. mar 2021, 13:06 (CET)
  • Lad mig gentage: jeg er ikke i ledtog med Impact TV på nogen måde. @Kjeldjoh:Jeg synes bestemt at artiklerne skal forbedres! Jeg er af den opfattelse, at Tv og Tv-programmer fylder meget i det moderne danske samfund, og dermed er de "produkter", der udgør dennne masse af tidsforbrug, et interessant og notabilt emne. Hvis man ønsker at researche på et givent Tv-program er man hensat til den meget lidt informative tekst, der følger med i følgeteksten til programmet, der ligger på Tv kanalens hjemmeside. Den tekst er jo designet til at "sælge" programmet til en potentiel seer. Med et wiki-opslag er det nu muligt at skaffe sig viden om indholdet på en langt mere neutral og indholdsrig måde. Jeg synes Wiki er et fantastisk godt sted at denne type information er til rådighed i og med at det er præcist, neutralt og ikke mindst, søgbart. Sune Martini (diskussion) 4. mar 2021, 13:46 (CET)
  Kommentar - Ud af de nuværende 21 artikler, hvor du er opretter, ser de alle ud til positive beskrivelser af tv-serier produceret af Impact TV. Så selvom du ikke er i ledtog med Impact TV, så har jeg en antagelse om at du enten har en tilknytning til virksomheden, eller er fan af deres produktioner. Det er vel næppe en tilfældighed at du kun skriver om denne virksomhed.
--Kjeldjoh (diskussion) 4. mar 2021, 14:47 (CET)
 •   Neutral - Dokumentarserier er bestemt relevante, også efter at de er blevet sendt. Og der skal altså også være plads til andre emner end dem, der ændrer deres branche. Men når Sune Martini udelukkende opretter artikler om Impact TV's produktioner for DR, så lugter det langt væk af en tilknytning. --Dannebrog Spy (diskussion) 4. mar 2021, 15:52 (CET)
 •   Slet - Den uafhængige omtale virker yderst beskeden. Jeg er også lidt i tvivl om, hvor det vil være relevant at lægge snittet i forbindelse med TV-udsendelser af denne type, men de samlede omstændigheder om serien her trækker i retning af en sletning. Økonom (diskussion) 4. mar 2021, 17:53 (CET)

Sletningsforslag: Amalie Kruse Jensen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Denne har stået med {{notabilitet}} siden 2014, så nu indstiller jeg den til sletning --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 13. apr 2016, 19:07 (CEST)

 •   Behold - Det er en misforståelse at børnskuespillere ikke skulle være notable. --Madglad (diskussion) 13. apr 2016, 20:04 (CEST)
 •   Behold - enig. Rmir2 (diskussion) 14. apr 2016, 14:06 (CEST)
 •   Behold - Enig med ovenstående. -- Zoizit (diskussion) 21. apr 2016, 14:04 (CEST)
 Konklusion:
Der beholdes. mvh Tøndemageren (diskussion) 21. apr 2016, 14:23 (CEST)

Anden omgangRediger

Amalie Kruse Jensen er i dag 19 eller 20 år og har i sine tween- og teenageår medvirket i de tre Antboy-film. Danskefilm har ingen beskrivelse af noget som helst andet end det. Der står heller ikke noget om en fortsat (relevant) karriere efter filmene. Er det grundlag nok for en artikel?

 •   Slet Nej. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 1. mar 2021, 11:22 (CET)
 •   Formalia Artiklen er oprettet af en anonym bruger i 2014.
 •   Behold Indtil der sagligt redegøres for en objektiv politik om hvornår skuespillere er relevante. --Madglad (diskussion) 1. mar 2021, 11:43 (CET)
 •   Slet - Illustrativt for problemstillingen om barneskuespillere. Det er fint at være 12 år og medvirke i en film, men det bliver sjældent til mere, og det eneste relevante i en encyklopædisk sammenhæng er medvirken i en enkelt film (eller i dette tilfælde et par sequels). Der kan ikke i den konkrete artikel bliver ikke tilføjet nogen relevant information, der ikke kan rummes i artiklerne om den konkrete film. Søger man på navnet, vil man blive ledt til filmen, der angiver, at pågældende medvirkede i filmen. Der er den afgørende forskel på barneskuespillere og "rigtige" skuespillere, at sidstnævnte lever at deres fag (eller prøver på det ..) og har en uddannelsesmæssig baggrund for at udøve faget. --Pugilist (diskussion) 1. mar 2021, 11:48 (CET)
  •   Kommentar Det er jo ikke et krav at have en uddannelse for at blive skuespiller. Mange af de populære skuespillere er faktisk blevet afvist på skuespilleruddannelserne, men alligevel blevet mere kendte end deres jævnaldrende, der blev optaget på en skuespilsuddannelse. Hvor i WP:Kriterier for biografier står reglerne om aldersdiskrimination? --Madglad (diskussion) 1. mar 2021, 14:26 (CET)
 •   Neutral - Amalie har haft en rolle i en filmtrilogi, men syntes ikke rigtig at der kan findes meget mere information og omtale om hende. Jeg mener dog ikke at uddannelsesmæssig baggrund har specielt meget at sige, det kommer helt an på deres omtale og deres omtale portfolie. Tre film med "birolle" ved jeg ikke helt om det gør en notable. Det er ikke fordi at hendes karriere er eksploderet eller noget efter filmen fra 2016. Det er alligevel ca 5 år siden. --SimmeD (diskussion, bidrag) 1. mar 2021, 14:58 (CET)
 •   Kommentar/  Spørgsmål Kan der, som Madglad nævner, og flere andre(?) har nævnt i tidligere, lignende sletningsforslag, rejses en diskussion f.eks. på Landsbybrønden om hvorvidt (børne)skuespillere er notable eller ej, og hvad der skal til for at blive notabel? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 1. mar 2021, 15:26 (CET)
  • Christian Giersing, jeg har jo i hele min tid på Wikipedia efterlyst et svar på dette spørgsmål. I mangel af bedre holder jeg fast i min egen foreløbige konklusion, at der ikke findes nogen vedtagen aldersdiskriminiation på Wikipedia, og at skuespillere derfor stilles lige, uanset alder. Der er så nogen, der mener at der skal findes en uofficiel aldersdiskriminination alligevel. Jeg er uenig - folk skal dømmes på hvad de har udrettet - ikke på alder. Vi har også masser af artikler om voksne, der intet har udrettet, andet end at blive nævnt i en lokalsprøjte eller i Salmonsens. Så det er dette relevansniveau vi skal holde de unge op mod. Jeg tror at der er flere der kender de unge skuespillere, end der kender "Rasmus Paludan (biskop)", som visse personer tidligere har påstået er hovedbetydningen af "Rasmus Paludan". Kan folk ikke lære at holde deres personlige meninger om hvem der skal omtales på W, adskilt fra hvem der er politisk stuerene, og hvem der er gamle nok til at være fine nok til at blive omtalt på W? --Madglad (diskussion) 2. mar 2021, 20:47 (CET)
 •   Slet Jeg mener, det er en ret fast og fornuftig praksis, at der skal ekstraordinært gode grunde til, at barneskuespillere, der ikke er kendt for andet, vurderes at være notable, jf. f.eks. Wikipedia:Sletningsforslag/Ella Testa Kusk, Wikipedia:Sletningsforslag/Maria Szigethy og Wikipedia:Sletningsforslag/Mathilde Voglhofer. Som anført længere oppe er det svært at forestille sig, hvilken relevant information der kan tilføjes i artiklen, som ikke blot kan indgå i artiklen om selve filmen(e). Økonom (diskussion) 2. mar 2021, 21:04 (CET)
  • Så hvad synes du at grænsen skal være før skuespillere kan betragtes som seriøse? 21 år? Og den aldersgrænse kan vi måske også bruge på 'youtubere'? Jeg tror at det kunne være en idé, men stiller mig om udgangspunkt skeptisk. Folk skal vurderes på hvad de har udrettet, ikke på deres alder. --Madglad (diskussion) 2. mar 2021, 22:29 (CET)
 •   Slet - Jeg mener ikke at hun, med hvad der er beskrevet i artiklen, opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier. Det er ikke let at opstille en objektiv politik om hvornår skuespillere er relevante, men i dette tilfærde, uden at lave nogen aldersdiskriminiation, er jeg er ikke i tvivl om, at en rolle i en filmtrilogi ikke er tilstrækkelig.--Kjeldjoh (diskussion) 3. mar 2021, 12:54 (CET)
 •   Kommentar @Christian Giersing: Har du ikke mere at sige? Se sidste afsnit af Wikipedia:Sletningsforslag#Debat om forslaget og en:WP:NOREASON. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. mar 2021, 13:13 (CET)
InsaneHacker, jeg tror du har misset, at Christian Giersing har skrevet Anden omgang.--Kjeldjoh (diskussion) 3. mar 2021, 13:24 (CET)
Savner stadigvæk en yderligere begrundelse, men vil medgive at mit oprindelige indlæg er for karikeret. Ærbødigt trukket tilbage. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 3. mar 2021, 13:29 (CET)

Sletningsforslag: Kathrine Bremerskov Kaysen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kathrine Bremerskov Kaysen er i dag 27 år. Hun har medvirket i de totalt 6 Far til fire-genindspilninger fra midten af 2000'erne til starten af 2010'erne. Hun har i dag sit eget firma. Ifølge danskefilm har hun desuden lagt stemme til tegnefilm, (udenlandske) film og computerspil og er senere blevet beklædningsskrædder. Er alt dette nok til at gøre hende notabel?

 •   Slet Nej det mener jeg ikke. Men hvis I andre mener noget andet, så sig gerne frem med en god begrundelse. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. mar 2021, 15:31 (CET)
 •   Kommentar Der er i gennemsnit 22 visninger pr dag over 90 dage. Det er meget pænt. Så der er interesse om personen. --Steen Th (diskussion) 3. mar 2021, 15:50 (CET)
 •   Behold - En hovedrolle i seks film i en populær spillefilmserie burde være mere end rigeligt. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. mar 2021, 15:51 (CET)
 •   Kommentar - Der er andre børneskuespillerbiografier, der er mere oplagte at kigge på. Jeg ser ike noget behov for at slette denne biografi. --Pugilist (diskussion) 4. mar 2021, 10:54 (CET)
 •   Behold - Far til fire-filmene, endda de nye, er væsentlige i dansk børnefilm, og rollen som Mie er en af hovedrollerne, så artiklen bør beholdes - Nico (diskussion) 4. mar 2021, 11:02 (CET)

Sletningsforslag: Jakob Wilhjelm Poulsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jakob Wilhjelm Poulsen er i dag 27 år. Fra midten af 2000'erne til starten af 2010'erne har han i sin sene barndom og sine teenageår medvirket i de 6 første nye Far til fire-film. Hverken i selve artiklen eller på danskefilm står der noget som helst andet end det. Bliver han notabel af det?'

 •   Slet Nej det mener jeg ikke. Men hvis I andre mener noget andet, så sig gerne frem med en god begrundelse. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. mar 2021, 15:33 (CET)
 •   Kommentar Der er i gennemsnit 12 sidevisninger pr. dag set over 90 dage. Det er ret pænt antal visninger. Så der er interesse om personen. Så det peger at det ikke er smart at slette artiklen. --Steen Th (diskussion) 3. mar 2021, 15:47 (CET)
 •   Behold - En hovedrolle i seks film i en populær spillefilmserie burde være mere end rigeligt. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. mar 2021, 15:52 (CET)
 •   Kommentar - Der er andre børneskuespillerbiografier, der er mere oplagte at kigge på. Jeg ser ike noget behov for at slette denne biografi. --Pugilist (diskussion) 4. mar 2021, 10:54 (CET)
 •   Behold - Far til fire-filmene, endda de nye, er væsentlige i dansk børnefilm, og rollen som Ole er en af hovedrollerne, så artiklen bør beholdes - Nico (diskussion) 4. mar 2021, 11:02 (CET)