Wikipedia:Sletningsforslag

Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletning

redigér

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletning

redigér

Generel procedure

redigér

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}}) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslaget

redigér

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")

redigér

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gang

redigér

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusion

redigér

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionen

redigér

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbne

redigér

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er "din" artikel indstillet til sletning?

redigér

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans for andre end dig selv og din nærmeste omgangskreds, samt din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletning

redigér

Sletningsforslag: Bykerne

Siden Bykerne består af én ordbodsopslagslignende sætning og er endnu tyndere end den sletningsaktuelle Centrum (midtby).

Sletningsforslag: Birgitte Baadegaard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Birgitte Baadegaard er en dansk foredragsholder og forfatter. Hun har udgivet en række bøger, og nogle af dem har affødt lidt reaktioner. Artiklen er oprettet af Bruger:TrineAskOl som eneste bidrag. Toxophilus (diskussion) 13. maj 2024, 11:09 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Caitlin Starling

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Caitlin Starling er en gyserforfatter (kan ikke finde ud af hvor hun kommer fra, men antager hun er amerikansk). Artiklen er oprettet af Bruger:Rlh01. Der er lidt kilder, og hun har en hjemmeside. Hun har udgivet tre bøger, hvoraf den ene har været nomineret til Bram Stoker Award for Best First Novel i 2019 for The Luminous Dead (oprettet af Rlh01, men aritklen har også en artikel på en:wiki, og i 2022 var hun nomineret til Dragon Awards. Hun har også modtog en LOHF-award for samme pris der er ingen artikel om forfatteren på en:wiki. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 13:06 (CEST)[svar]

 •   Kommentar - Selvom hun har været nomineret til to priser, som er kendte nok til en wiki-artikel, og en enkelt vunden pris som ikke er, så er jeg i tvivl, for jeg synes ikke jeg kan finde meget omtale af hende udover det der står i artiklen, på hendes hjemmeside og når man specifikt ved hvilke priser hun har været i forbindelse med. Toxophilus (diskussion) 17. maj 2024, 13:06 (CEST)[svar]
 •   Kommentar - Det er spøjst, enwiki har tilsyneladende hellere aldrig haft en artikel om hende og artiklen om The Luminous Dead har meget få indgående links. Men den er udgivet på et etableret forlag, så vidt jeg kan se, og nomineringerne syntes jeg også tæller for noget. Men der er virkeligt ikke mange konkrete kilder. Mvh KnudW (diskussion) 17. maj 2024, 14:10 (CEST)[svar]
 •   Kommentar - Det er enormt underligt, at der ikke er noget om hende på enwiki. Jeg hælder mest til   Slet i mangel af bedre. --Brandsen (diskussion) 20. maj 2024, 22:44 (CEST)[svar]
  nah, de har det princip at hvis en person kun er kendt for én ting, laver de en artikel om den ting i stedet for om personet. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. maj 2024, 23:01 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Interaktive Digitale Medier

Interaktive Digitale Medier er en uddannelse på Aalborg Universitet, og man kan læse mere på universitets hjemmeside. Artiklen er oprettet af Bruger:MasterRainbow. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 08:21 (CEST)[svar]

 •   Slet - Den kan nævnes i artiklen om AAU. Det er ikke relevant at have artikler om alle universiteternes studieretninger. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2024, 08:21 (CEST)[svar]
 •   Slet - Jeg mener at vi tidligere har diskuteret dette emne, og at vi nåede frem til, at vi ikke skal have artikler om diverse fag, der udbydes af universiteterne. De enkelte emner (matematik, teologi, sociologi osv.) kan være relevante, men artikler om fag/kurser på et lokalt dansk universitet er det meget sjældent. Der kan stå noget på universitets fakultets side om, at de udbyder faget, men det er det. Artiklens overskrift er i øvrigt vildledende, så måtte artiklen overleve (hvad den ikke bør), skal den under alle omstændigheder flyttes. -Pugilist (diskussion) 25. maj 2024, 11:44 (CEST)[svar]
 •   Behold - Jeg synes, det er fint nok, at man på dawp kan læse information om diverse uddannelser, der udbydes. Artiklen kunne være mere informativ mht. optag mv., men gør ingen skade. Jeg mindes ikke at have set en trendsættende diskussion om, at enkeltstående uddannelser, der udbydes på universiteterne, ikke er notable - mange af de uddannelser, der er anført i Kategori:Videregående uddannelser i Danmark, er vel af denne type. Notabiliteten af en uddannelse som datalogi-økonomi har tidligere været diskuteret, uden at der var konsensus for en sletning. Økonom (diskussion) 29. maj 2024, 08:41 (CEST)[svar]
  Jeg er ikke enig i notabiliteten, men hvis artiklen skal overleve, bør artiklens navn overvejes. Udgangspunktet må være, at Interaktive digitale medier handler om Interaktive digitale medier, ligesom filosofi, matematik, sociologi osv. handler om emnet, ikke et universitetsfag. --Pugilist (diskussion) 29. maj 2024, 15:19 (CEST)[svar]
 •   Flyt - Flyt til "Interaktive Digitale Medier (uddannelse)" eller lignende. Jeg synes navnet lyder lidt for meget af noget der er et fagligt begreb. Som en sidebemærkning tror jeg det vil være godt hvis nogen kiggede på alle artiklerne om uddannelser fra Aalborg og ensrettede dem, fx Kommunikation og Digitale Medier. Jeg tror Nogen kan måske kigge rundt og --Santac (diskussion) 31. maj 2024, 08:35 (CEST)[svar]
 •   Kommentar - Jeg har ikke noget principielt imod, at artiklen flyttes til fx Santacs forslag, men vil det ikke være mere naturligt at vente, indtil der rent faktisk måtte opstå et egentligt flertydighedsproblem, dvs. når/hvis der engang skrives en artikel om emnet interaktive digitale medier som sådan? Foreløbig er der vel ikke noget reelt forvekslingsproblem - jf. hvad der står i Wikipedia:Flertydige titler: "Bemærk i øvrigt at parenteser kun skal bruges til at adskille artikler ved flertydighed og ikke som forklaring eller beskrivelse i almindelighed. Er folk i tvivl om, hvad eller hvem et ord eller navn dækker over, må de læse den pågældende artikel." Økonom (diskussion) 2. jun. 2024, 19:39 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Scania Danmark

Er det bare mig, eller er Scania Danmark i sig selv notable nok til at have deres egen artikel?

Protesten på Situng-broen i Beijing var en portest i Beijing i 2022. Artiklen er oprette af Bruger:DraxWiki og Bruger:KnudW satte notabilitet på. Der er artikel på engelsk og flere andre sprog, og der er også lidt kilder i artiklen. Toxophilus (diskussion) 12. jun. 2024, 12:36 (CEST)[svar]

 •   Behold - Jeg mener, at emnet notabelt, og selvom artiklen godt kunne bruge en uddybning, så er der en fin artikel på en.wiki at udvide den fra. Toxophilus (diskussion) 12. jun. 2024, 12:36 (CEST)[svar]
 •   Slet Husk begrebet kildekritik. Læs den engelske artikel, kilderne er fuldstændigt ensididige og en del af en igangværende USA-baseret kampagne mod Kina. Der er miljøaktivister i København, der lænker sig fast i diverse steder et par gange om måneden, uden at det når nyhedsbureauerne i USA, endsige den danske medieverden udenfor TV2 Kosmopol (og når heller ikke Wikipedia). Der er kræfter, der har interesse i at styre mediestrømmen,(og det skulle Wikipedia måske snarere have en artikel om) men det skal Wikipedia ikke lade sig påvirke af. --Madglad (diskussion) 13. jun. 2024, 06:59 (CEST)[svar]
 •   Behold - Klart behold. Notabelt emne. Rimelig artikel. Kilder - endda rigtige medier. --Santac (diskussion) 18. jun. 2024, 13:46 (CEST)[svar]
 •   Behold - Ingen problemer med notabiliteten. --Brandsen (diskussion) 20. jun. 2024, 23:22 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Lasse Wahlstrøm

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lasse Wahlstrøm er en dansk håndboldsdommer. Den er oprettet af Bruger:Håndboldfan og Bruger:Hjart har sat notabilitet på. Toxophilus (diskussion) 12. jun. 2024, 12:46 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Stephan Bach

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om Stephan Bach er oprettet af en IP-bruger i 2006 (!) og blev i april 2024 markeret med {{notabilitet}}. Lad os tag den her. --Pugilist (diskussion) 18. jun. 2024, 12:05 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Ron Kirby

Artiklen om Ron Kirby er oprettet af Bruger:Froztbyte i 2006 og blev markeret med {{notabilitet}} i august 2023. Artiklens indhold er kort: "Ron Kirby er en amerikansk golfbanearkitekt, som blandt andet har designet Danmarks nye internationale mesterskabsbane Royal Golf Center i København samt banerne Gleneagles (Ryder Cup 2014) og Mt. Juliet, Kilkenny (WGC American Express Championship 2002).". Giver det notabilitet ? Der er ingen omtale på andre wikier. --Pugilist (diskussion) 18. jun. 2024, 12:21 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: DR Boogieradio

Artiklen DR Boogieradio blev oprettet i 2006 af en IP bruger, og blev i marts 2023 markeret med {{notabilitet}}. Artiklens indhold er i al sin gribende enkelhed: "DR Boogieradio var en af Danmarks Radios digitale kanaler. Det vil sige den kan modtages via DAB. Der fokuseres på radiohits målrettet mod unge mennesker.". Der er ingen kilder. Lad os tag den her. --Pugilist (diskussion) 18. jun. 2024, 13:30 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Glows

Artiklen Glows blev oprettet i 2006 af en IP-bruger og blev i april 2024 markeret med {{notabilitet}}. Artiklens indhold er: "Glows (Nu DKBN) var et dansk community for nattelivet. Man kunne kommunikere med andre brugere og se billeder fra nattelivet på siden. Siden blev slået sammen med Justparty og Nightleif og DKBN." Lad os tage den her --Pugilist (diskussion) 18. jun. 2024, 13:38 (CEST)[svar]

Artiklen Konservative Studerende på Copenhagen Business School oprettet af Bruger:Kscbs er blevet markeret med {{notabilitet}}. Lad os tage den her. --Pugilist (diskussion) 19. jun. 2024, 17:28 (CEST)[svar]

 •   Slet - Artiklen har for så vidt en fin længde, formatering etc. Jeg mener imidlertid ikke, at en lokalafdeling af en studenterorganisation har encyklopædisk relevans. Har lokalafdelingen ikke markeret som udenfor uddannelsesinstitutionens mure, er den alene relevant på CBS. Der er mange uddannelsesinstitutioner i andet, og en del studenterorganisationer, og det giver mindre mening at oprette artikler om alle disse lokalafdelinger. Dertil kommer det åbenlyse tætpå-problem. --Pugilist (diskussion) 19. jun. 2024, 17:28 (CEST)[svar]
 •   Behold - "Tæt på" diskussionen er jo en ting, men dét kan der jo sådan set gøres noget ved - hvis man vil. Som jeg forstår det er Konservative Studerende på Copenhagen Business School en selvstændig organisation ligesom de to øvrige medlemsorganisationer af Konservative Studerende, så jeg ser det ikke som encyklopædisk irellevant at have en artikel om dette. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 19. jun. 2024, 17:36 (CEST)[svar]
 •   Slet - Enig med Pugilist i at en lokalafdeling af en studenterorganisation ikke har encyklopædisk relevans. Det har ikke betydning i den forbindelse om den er organiseret som en selvstændig forening eller som del af KS. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. jun. 2024, 18:15 (CEST)[svar]
 •   Slet - Som ovenfor argumenteret. Troede faktisk bare dét, at gå på CBS gjorde, at man blev automatisk medlem ;-) Toxophilus (diskussion) 19. jun. 2024, 19:47 (CEST)[svar]
 •   Slet - Enig med forslagsstiller. Selve artikelnavnet kan overleve som en omdirigering - foreningen har i forvejen sin egen blok i moderartiklen. Situationen virker parallel med Frit Forum i de forskellige universitetsbyer, der på et tidspunkt har eksisteret som selvstændige artikler, men i 2008 blev omdannet til omdirigeringer til hovedartiklen, jf. f.eks. her. --Økonom (diskussion) 20. jun. 2024, 07:52 (CEST)[svar]
 •   Slet - Enig med Økonom. --Santac (diskussion) 20. jun. 2024, 12:08 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: HULiGENNEM

Artiklen HULiGENNEM er oprettet af Bruger:EasyMaze 20. juni - og Bruger:Toxophilus har fire timer senere sat notabilitets-skabelonen. Der er tale om en ny medieplatform, der er brugt 66 millioner skattekroner på. Det er mindre end fx. Radio4 modtager på et år, men det er dog stadig en pæn sjat penge. Jeg mener personligt, det er værd at omtale det - også selv om projektet nu er i sin vorden. Men hvad synes I andre? --Brandsen (diskussion) 20. jun. 2024, 14:29 (CEST)[svar]

 •   Behold pr. ovenstående.--Brandsen (diskussion) 20. jun. 2024, 14:29 (CEST)[svar]
 •   Slet - Jeg mener, at vi må se, hvad der sker, når (hvis) projektet realiseres. Toxophilus (diskussion) 20. jun. 2024, 14:51 (CEST)[svar]
 •   Behold --EasyMaze Håber, jeg får redigeret input korrekt her (ikke så erfaren wiki-bruger). Jeg mener, det pr. definition er relevant på Wikipedia, når der bruges skattekroner på at lancere public service-medier. Både for nu, men især også for eftertiden som encyklopædi. Jeg forstår ikke, hvorfor Toxophilus insinuerer, at projektet ikke skulle realiseres, det er trods alt en stor mediekoncern, der står bag, og de har vundet udbuddet af Slots- og Kulturstyrelsen. Om det bliver en succes, er et andet spørgsmål. Brandsen har dog en fin pointe i, at det - relativt til andre PS-medier - er et mindre beløb, fx bruger DR 75 mio. kr. årligt alene på programudgifter for DR Lyd, men det er desuagtet mange penge isoleret set, særligt i en mediebranche, der er økonomisk presset. (diskussion) 21. jun. 2024, 09:21 (CEST)[svar]
 •   Behold Selvstændig organisation, store spillere på et marked hvor der traditionelt har været meget omtale. --Santac (diskussion) 21. jun. 2024, 10:01 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Öömrang Ferian

Öömrang Ferian er en kulturforening fra 1974 med 380 medlemmer per 2015, der støtter nordfrisiske kultur og sproget Öömrang.

Den blev oprettet af Bruger:Peterhansen. Der er ikke mange eksterne neutrale kilder om dem og jeg spekulerer på om det simpelthen er for småt?