Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)
 •   Slet både kategori og skabelon jf. Patchfinders argumenter. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:32 (CEST)
 •   Slet Vi bør ikke have kategorier (og skabeloner), som ingen kan se meningen med. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:18 (CEST)

Sletningsforslag: Muslimsk Ungdom i Danmark

Artiklen Muslimsk Ungdom i Danmark er oprettet af en IP-bruger i 2008, og blev markeret med notabilitet af Bruger:Toxophilus i 2021. Artiklen mangler kilder. Lad os få afgjort sagen. --Pugilist (diskussion) 14. feb. 2022, 09:40 (CET)

 •   Behold - Islam og muslimske foreninger har fyldt meget i offentlig debat i mange år i Danmark. En google søgning på organisationen giver en hel del hits, hvor organisationen er citeret for det ene og det andet synspunkt. Det må derfor formodes, at der er nogen, der vil kunne ønske at læse neutral objektiv information om, hvad foreningen er for en størrelse. Artiklen kan dog forbedres. --Pugilist (diskussion) 14. feb. 2022, 09:40 (CET)
 •   Vent /   Slet - Som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, kan den slettes som værende uencyklopædisk. Men jf. deres hjemmeside er de "Danmarks største muslimske ungdomsorganisation". Hvis dette kan underbygges med kilder, og artiklen udvides med omtale af deres aktiviteter, så er der måske grundlag for en artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 14. feb. 2022, 10:30 (CET) Der er ikke udvist interesse for at forbedre artiklen, så jeg mener at den kan slettes som værende uencyklopædisk.--Kjeldjoh (diskussion) 28. feb. 2022, 08:07 (CET)
 •   Slet - Jeg er enig med Kjeldjoh. Så længe foreningen ikke har skaffet mere omtale, og der ikke er et overbevisende antal medlemmer, så bør den slettes, såfremt der ikke er nogen, som forbedrer artikel markant med kilder. Toxophilus (diskussion) 12. maj 2022, 22:01 (CEST)
 •   Kommentar - Der er problemer med artiklen, men lige præcis omtale forekommer ikke at være et problem, hvilet en simpel google-søgning viser. De er ganske meget omtalt i store, seriøse medier (man skal bladre forbi den første side resultater). Er de omtalt i centrale medier, er der efter min opfattelse grundlag for en artikel, således at interesserede kan få information om organisationen. -Pugilist (diskussion) 12. maj 2022, 22:32 (CEST)
 •   Spørgsmål til Bruger:Kjeldjoh: Hvad er det ved artiklen, som du finder uencyklopædisk? Thomas Vedelsbøl (diskussion) 23. maj 2022, 18:21 (CEST)
  Artiklen er uencyklopædisk fordi ca. 90 % af artiklen fremstår som reklame, der beskriver foreningens mål. Der mangler der helt grundlæggende beskrivelse af foreningen, som f.eks. hvornår er den stiftet, hvor mange medlemmer er der, hvem er formand, har foreningen tilknytning til Tauba-moskeen, og hvad har foreningen af aktiviteter?--Kjeldjoh (diskussion) 24. maj 2022, 10:31 (CEST)
 •   Behold - Alle artikler kan og bør forbedres, men denne artikel er da et godt stykke over sletteniveau. - Nico (diskussion) 23. maj 2022, 18:30 (CEST)
 •   Behold - Rimelig artikel, det dog vil være fint at få udbygget lidt, jf. kommentar ovenfor. --Santac (diskussion) 13. jun. 2022, 16:30 (CEST)

Sletningsforslag: Odense Drengekor

Artiklen har kun en enkelt kilde og virker mere reklamerende end informerende. Spørgsmålet er desuden, om Odense Drengekor har nok notabilitet til, at det kan forsvare en artikel på Wikipedia.

 •   Slet Artiklen er ikke nødvendigvis selvpromoverende, men jeg mener stadig ikke, at organisationen har nok notabilitet til, at det kan forsvare artiklen. Desuden har artiklen kun en enkelt kilde. --185.136.116.163 5. maj 2022, 23:55 (CEST)
 •   Slet - der er ikke noget i artiklen, som forklarer, hvorfor koret skulle være notabelt. Der er er heller ingen eksterne kilder. Toxophilus (diskussion) 9. maj 2022, 10:04 (CEST)
 •   Slet - Med venlig hilsen Pelle S.H. 25. maj 2022, 10:20 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Økonom (diskussion) 30. maj 2022, 20:18 (CEST)

Sletningsforslag: Søvnbriller

Artiklen Søvnbriller bør slettes da den er oprettet af bruger:Ardenne1 7. jan. 2022, 18:28, med en klar markedsføringshensigt. Ardenne1 skriver 7. maj 2022, 17:57 på Hjælp:Nybegynderforum: Jeg har en lille virksomhed der markedsfører et forholds nyt produkt. Produktet er endnu ikke omtalt på Wikipedia. Jeg ønsker produktet beskrevet på Wikipedia med de videnskabelige artikler og fotos der dokumenterer produktets virkning. hvilket er en klar overtrædelse af Wikipedias regler om reklame og tætpå. Den bør ikke oprettes igen før en neutral bruger uden tilknytning til virksomheden evt. opretter den. - Nico (diskussion) 8. maj 2022, 11:34 (CEST)

Hej Nico,
Vil du kunne oprette en artikel, evt. med udgangspunkt i den artikel jeg selv havde gang i? Jeg kan supplere med de lægevidenskabelige journaler der ligger til grund for søvnbriller, samt fotos og diagrammer. Søvnbriller er en undergruppe af Blue-Blocking Glasses, hvor begreberne PC-briller (skærmbriller) og kørebriller også ligger. Jeg kunne virkelig godt tænke mig der var 3 artikler om hvert begreb.
Jeg er villig til en kompensation for dit arbejde, hvis det skulle komme på tale. Her er der på ingen måde tale om bestikkelse eller lignende.
Hvad tænker du om det?
Mvh. Henrik Ardenne1 (diskussion) 8. maj 2022, 13:21 (CEST)
Jeg tror ikke du har forstået Wikipedia. Det er ikke et medie til markedsføring, det er et medie til neutral information om emner af almen interesse, og den defineres ikke af forretningsfolk der vil markedsføre et produkt. Du kan ikke bare bestille tre artikler om nogle arbitrære begreber Du gerne vil gøre interessante. - Nico (diskussion) 8. maj 2022, 14:13 (CEST)
 •   Slet - Ardenne1 har fuldstændig misforstået formålet med Wikipedia og opfatter slet ikke pointen i kritikken. --Dannebrog Spy (diskussion) 8. maj 2022, 14:31 (CEST)
 •   Slet Jvf. de andre ovenover. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 8. maj 2022, 14:41 (CEST)
 • Søvnbriller er ikke noget som er anerkendt nok til at nogen andre Wikipediaer har artikler om dem efter hvad jeg kunne finde. Glenn indsatte et link til et afsnit i den engelske artikel om briller, som ikke handler om søvnbriller, men om skærmbriller med blålysfilter. Artiklen er uden kilder, bortset en ikke-neutral kilde (forhandler) og forskningsartikel fra 2006 som siger at forsøg i visse tilfælde har påvist en ændring i melatonin, men der ingen som helst konklusioner om at dette har nogen betydning, gavnlig eller ej. Det hele virker på mig som markedsføring af et produkt uden nogen påviste gavnlige virkninger og uden uafhængige belæg for de anførte påstande.   Slet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. maj 2022, 15:00 (CEST)
 •   Sammenskriv På den engelske wikipedia er de omtalt som et afsnit under Briller. Vi kunne gøre det samme her på den danske wikipedia. --MGA73 (diskussion) 8. maj 2022, 15:32 (CEST)
  • @MGA73: Nej, der er ikke omtalt briller som angiveligt påvirker søvnen på engelsk Wikipedia. Der er omtalt briller som markedsføres til brug ved skærmarbejde. Jeg er imod en sammenskrivning fordi der ikke er noget veldokumenteret tekst at sammenskrive. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. maj 2022, 15:37 (CEST)
   • @Dipsacus fullonum: Fra engelsk Wikipedia Citat: "...Blue-light blocking glasses...Eyeglasses that filter out blue light from computers, smartphones and tablets are becoming increasingly popular in response to concerns about problems caused by blue light overexposure.[6] The problems claimed range from dry eyes to eye strain, sleep cycle disruption..." --Glenn (diskussion) 8. maj 2022, 15:58 (CEST)
Jeg ser ikke noget i den engelske artikel der relaterer til hjælp mod søvnproblemer som den foreliggende artikel, det skulle da lige være nedtoningen af en evt. virkning. - Nico (diskussion) 8. maj 2022, 16:15 (CEST)
Ok, jeg kan godt se jeg har trådt ved siden af mht skrivning af en artikel, når man samtidig markedsfører et produkt. Jeg har arbejdet med dette emne siden 2007 og har også en samarbejde med professor Claus Martiny på Rigshospitalet. Han er meget begejstret for brillerne og ligeledes er den amerikanske professor i neuroanatomi Michael Terman. Der ligger flere videnskabelige forsøg til grund for søvnbriller. De er publiceret på den amerikanske sundnedsstyrelses bibliotek. Søvnbrillerne er endvidere registreret som medicinsk udstyr hos den danske Sundhedsstyrelse. Som i selv har fundet frem til, så er det overordnede begreb Blue-Blocking Glasses. Herunder er der som nævnt 3 begreber: søvnbriller, PC-briller og kørebriller. De to sidstnævnte begreber har ingen videnskabelig dokumentation for effekt. Man er nu begyndt at markedsføre dem som søvnbriller og det er helt hen i skoven og forplumrer begrebet og den effekt kunderne får og ikke får. Jeg har blot forsøgt at gøre noget for at adskille pærer, bananer og æbler på en neutral måde, men er godt klar over dette er svært. Derfor vil det være rart hvis der er en af jer der kunne påtage sig denne opgave. Jeg vil kunne stå til rådighed med links til div videnskabelige abstracts, forholdsvis neutrale fotos og lysspektralanalyser, så opgaverne kunne løses forholdsvis hurtigt, let og frem for alt, neutral. Er dette muligt? Ardenne1 (diskussion) 8. maj 2022, 19:10 (CEST)
@Ardenne1: Det ville hjælpe hvis du vil sige hvilke videnskabelige forsøg du hentyder til. Registreringen hos Sundhedsstyrelsen finder jeg irrelevant, da det ikke er udtryk for en godkendelse eller anerkendelse (se https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr). Artiklen indeholder ingen relevante kilder. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. maj 2022, 19:20 (CEST)
Der er flere forsøg men du får lige de gamle her:
Blue-Blocker Glasses impede the capacity of bright light to suppress melatonin production - https://teams.live.com/meet/9480406211828
Thermoregulatory effects of melatonin in relation to sleepiness - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16687320/
Blocking low-wavelength light prevents nocturnal melatonin suppression with no adverse effect on performance during simulated shift work - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15713707/
An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11507175/
Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11487664/
Effect of seasonal changes in daylength on human neuroendocrine function - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9550111/
Sig endelig til hvis der er mere :-) Ardenne1 (diskussion) 8. maj 2022, 20:25 (CEST)
UPS!
Blue-Blocker Glasses impede the capacity of bright light to suppress melatonin production - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16842544/ Ardenne1 (diskussion) 8. maj 2022, 20:29 (CEST)
 •   Slet. Reklame har ingen plads hér. Denne diskussion belyser udmærket hvorfor. --Medic (diskussion) 8. maj 2022, 23:36 (CEST)
 •   Slet - intentionen er jo klar.. det er med salg for øje, og under alle omstændigheder har virksomhedens produkt ikke skabt nok omtale. Toxophilus (diskussion) 9. maj 2022, 10:00 (CEST)
 Konklusion:
Konsensus om sletning. --Økonom (diskussion) 30. maj 2022, 20:21 (CEST)

Sletningsforslag: Usynlige Venner

Usynlige Venner (rediger | diskussion | historik | links | overvåg | log | visninger)

Usynlige Venner har stået med {{notabilitet}} siden 2015, så nu indstiller jeg den til sletning. mvh Tøndemageren (diskussion) 28. apr 2016, 13:39 (CEST)

 •   Neutral - Det ville være rart, hvis der fulgte en begrundelse med. Men sådan som jeg kan grave info frem, så drejer det sig om et kuldsejlet filmprojekt. Det ser ud til, at den var finansieret på en ny måde, og så var der mange kendte navne involveret. Spørgsmålet er, om det er nok til at give notabilitet - jeg er i tvivl. I givet fald skal der i hvert fald følges op på "resultatet". --Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. apr 2016, 14:36 (CEST)
 •   Behold - I forhold til mange andre film-artikler om ukendte danske stumfilm fra før 1920, så er der faktisk noget kød på denne artikel. Der er flere kendte personer med. Men at den ikke er blevet til noget, ændrer jo selvfølgelig meget. Jeg synes dog godt, at vi kan beholde den, men det skal dog fremgå af artiklen, at den ikke er udkommet. Toxophilus (diskussion) 28. apr 2016, 20:07 (CEST)
 •   Behold - er enig med Toxophilus Zoizit (diskussion) 29. apr 2016, 11:33 (CEST)
 •   Slet Artiklen bliver næppe færdigskrevet. Artiklen bør skrives på EA. Det kunne være rart hvis vi havde en kirkegård for ikke-færdigskrevne artikler, hvor vi kunne parkere udkastene, til der kan skrives en artikel. --Madglad (diskussion) 3. maj 2016, 07:28 (CEST)
 •   Neutral - Næppe en betydelig film, men alligevel. Rmir2 (diskussion) 6. maj 2016, 13:35 (CEST)
 Konklusion:
Der er ikke konsensus om at slette artiken, hvorfor den beholdes.
- Sarrus (db) d. 21. maj 2016, 22:33 (CEST)

Runde to:

Filmen er aldrig blevet til noget, og der er ingen der har orket at få opdateret artiklen om, at projektet kuldsejlede. Bruger:Nico spurgte sidste år, om ikke det var på tiden med en ny slettediskussion. Den tager vi så. --Pugilist (diskussion) 15. maj 2022, 16:59 (CEST)

 •   Slet - Artiklen er ret indlysende skrevet i markedsføringsøjemed. Opretteren skal vi således næppe regne med opdaterer artiklen. Vi skal ikke have den type artikler stående indeholdende fejlagtig information. Filmen har sp vidt jeg kan se heller ikke nogen omtale som en "ikke-film", og relevansen er således begrænset. Det kan under Niels Gråbøl omtales, at han var involveret i et projekt med en film, der ikke blev til noget, men meget andet er der næppe af relevans i 2022. -Pugilist (diskussion) 15. maj 2022, 16:59 (CEST)
 •   Slet/  Neutral - Selv om jeg ikke erindrer at jeg efterlyst en slettediskussion ;-), mener jeg den bør slettes, hvis den ikke er blevet lavet.- - Nico (diskussion) 15. maj 2022, 18:01 (CEST)
Det er skam ikke noget jeg finder på :-D, se her. --Pugilist (diskussion) 15. maj 2022, 23:06 (CEST)
 •   Behold - Jeg har omskrevet artiklen så fremgår at det er et skrinlagt filmprojekt. Jeg har også fjernet markedsføringstekst om bl.a. andre film og "green screen"-teknik, og kun beholdt det som jeg kunne finde kilder for. Jeg kan ikke se nogen grund til at slette artiklen. Jeg ved ikke hvorfor den ikke blev lavet (kunne ikke finde noget om det), men det må have været et seriøst projekt når der blev bevilget over 7 millioner kr. i støtte fra flere forskellige sider. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. maj 2022, 18:30 (CEST)
 • Nogen der ved hvorfor den blev opgivet? Det ser da ud til at financieringen var i orden. - Nico (diskussion) 15. maj 2022, 18:53 (CEST)
Da Gråbøl fylder 50 i 2016 nævnes bogen, men ikke filmen. Nogle gange giver en søgning på Infomedia jo oplysninger, som en søgning på det åbne internet ikke lige kan levere. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 15. maj 2022, 20:30 (CEST)
 •   Kommentar - Tak til Kartebolle for et forsøg på at rydde op. Jeg mener dog fortsat ikke, at det kuldsejlede projekt er tilstrækkeligt interessant til andet end måske at blive nævnt kort i en anden artikel. Projektet er ikke blevet særligt omtalt, heller ikke selvom der søges via Infomedia. --Pugilist (diskussion) 15. maj 2022, 23:06 (CEST)
 •   Sammenskriv - Jeg mener der er indhold i artiklen der ikke skal slettes. Enten kan det sammenskrives til Niels Gråbøl, eller nok bedre til Usynlige Venner (bog), hvis denne artikel oprettes.--Kjeldjoh (diskussion) 16. maj 2022, 10:59 (CEST)
  •   Kommentar: 1) Artiklen Niels Gråbøl indeholder i øjeblikket kun 3 sætninger. En sammenskrivning dertil vil give en skæv vægtning i artiklen. Og i øvrigt hvorfor til Niels Gråbøl? Projektet vedrører også Nimbus Film, Anders Matthesen og de andre aktører. 2) Jeg har svært ved at se at bogen er notabel hvis filmprojektet ikke er det. Jeg vil også henvise til afsnittet om detaljeringsniveau i Wikipedia:Kriterier for artikler: "Er Wikipedias artikler nået til det "detaljeringsniveau"? Er alle eller de fleste "overordnede" artikler skrevet? I eksemplet med pizzeriaer: Der bør nok være en artikel om pizza, pizzeriaer, pizzavarianter, typer af pizzeriaer osv., inden man begynder at skrive om et specifikt pizzeria." Der er en meget høj dækning af danske film grundet bot-import fra DFI's filmdatabase, hvor flere sandsynligvis kun har haft beskeden omtale. På den baggrund synes jeg at det er berettiget også at medtage projekter som ikke blev til noget. Filmen fik betydende omtale i adskillige store og landsdækkende medier i 2008, også flere end der er brugt til referencer i artiklen. Det tolker jeg som almen interesse. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. maj 2022, 11:31 (CEST)
Jeg mener at det er mere relevant at have en artikel om bogen, end om filmen, da bogen er udkommet. Jeg mener ikke at en bog behøver at være selvstændig notabel for at have en artikel, når forfatteren er notabel. Så derfor tænker jeg at det bedste ville være at omskrive artiklen, til at omhandle bogen, og her beskrive at filmen ikke blev gennemført. Jeg syntes at er godt at vi har mange artikel om selv ukendt film, men at medtage film der ikke er blevet til noget, er nok at strække den for langt. Alternativt foreslår jeg at beskrivelsen kunne lægges under forfatteren / instruktøren, men er enig i at det ikke er optimalt i en så kort biografi.--Kjeldjoh (diskussion) 16. maj 2022, 15:37 (CEST)
 •   Behold Det virker som et OK beskrevet emne om et interessant projekt med særdeles notable personer. --Santac (diskussion) 16. maj 2022, 14:24 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg har omtalt film og bog i artiklen Niels Gråbøl så der er klar til at omdirigere dertil hvis det bliver konklusionen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. maj 2022, 16:54 (CEST)
 •   Kommentar - Tak til Kartebolle; omdirigering til Niels Gråbøl lyder som den rigtige løsning. -Pugilist (diskussion) 16. maj 2022, 16:58 (CEST)


Debatten er døet ud, så jeg forsøger at samle op. Forløbet om den opgivne film er nu skrevet ind i artiklen om Niels Gråbøl. Det kunne ligne en stemning for at efterlade en omdirigering til Niels Gråbøl, men der er af nogle argumenteret for behold, dog uden opfølgende kommentarer efter “sammenskrivningen” blev foretaget. Er der ikke protester i løbet af nogle dage, vil jeg foretage omdirigeringen, men hører meget gerne, om der er protester mod dette. -Pugilist (diskussion) 28. maj 2022, 14:33 (CEST)

En 2:2 afstemning er et tyndt grundlag at slette en artikel på. --Santac (diskussion) 28. maj 2022, 15:35 (CEST)
Helt enig - det er derfor jeg skriver som jeg gør, for netop at se, om der fortsat er opbakning til et behold efter der er arbejdet på en sammenskrivningsløsning. Jeg fornemmer på din markering, at du fastholder dit behold, og det har selvfølgelig betyning for en konklusion. --Pugilist (diskussion) 28. maj 2022, 18:07 (CEST)
Jeg mener at kunne tælle lige under to slettestemmer (afhænger af hvordan Nicos stemme tælles), to behold og en for at sammenskrive. Jeg kan ikke se der kan konkluderes andet end Behold som stemmerne står. --Santac (diskussion) 29. maj 2022, 17:19 (CEST)
 •   Kommentar Strengt taget er dette ikke en afstemning. I princippet bør argumenterne afvejes og vurderes, og der skal konkluderes derudfra – helst af en neutral person. Lad os se på argumenterne:
  • Argumenter for sletning:
   1. Artiklen er ret indlysende skrevet i markedsføringsøjemed (Pugilist)
   2. Filmen har så vidt jeg kan se heller ikke nogen omtale som en "ikke-film" (Pugilist)
   3. den bør slettes, hvis den ikke er blevet lavet (Nico)
  • Argumenter for behold:
   1. interessant projekt med særdeles notable personer (Santac)
   2. betydende omtale i adskillige store og landsdækkende medier i 2008 (Kartebolle (Dipsacus fullonum))
  Har jeg overset nogen argumenter?
  Sletningsargument 1 var korrekt, men artiklen er omskrevet efter sletningsforslaget blev oprettet, så argumentet er ikke aktuelt længere. Sletningsargument 2 er jeg uenig i. Filmprojektet fik omtale som dokumenteret i artiklen. Sletningsargument 3 forstår jeg ikke. Og så er det endda fremsat af en bruger som på sin brugerside erklærer sig som er inklusionist
  Beholdargument 1 er tvivlsomt. Medvirken af notable personer gør ikke i sig selv et projekt notabelt, men de notable personers betydende gerninger kan omtales i personernes egne artikler. Beholdargument 2 er mit argument, så det vil jeg ikke vurdere, men jeg står fortsat ved det.
  --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 29. maj 2022, 18:31 (CEST)
  •   Kommentar Du har helt ret i at det ikke er en afstemning. Det er bare sjældent (er det sket?) der skrides til sletning hvis stemmerne er nogenlunde 50/50 uden der er meget vægtige argumenter på den ene eller anden side (hvilket der efter min mening ikke er i denne diskussion). I min forrige kommentar burde jeg have skrevet at der ikke var nogle vægtige argumenter i stedet for bare at springe direkte til det der kunne måles. --Santac (diskussion) 29. maj 2022, 19:02 (CEST)
 Konklusion:
Der er fortsat ikke konsensus om at slette artiklen (eller sammenskrive yderligere/omdirigere), hvorfor artiklen beholdes. Teksten er forbedret siden sletteforslagets oprettelse. --Økonom (diskussion) 30. maj 2022, 20:30 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori)

Jeg har haft kig på Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori) om den stadig er nødvendig. Den er oprettet da Bruger:Palnatoke, da han oprettede filmartikler, når han skulle håndtere oprettelse af nye artikler. Men jeg har ikke brugt den. Og jeg har hellere ikke gjort noget for at få den vedligeholdt. Jeg kan godt vide mængden af artikler, som er danske, via de øvrige kategorier. Hvis jeg får opbakning til at slette den, så vil jeg gerne fik fjerne kategorien fra de mange artikler, som har den. --Steen Th (diskussion) 17. maj 2022, 22:39 (CEST)

 •   Slet - Jeg er enig i, at kategorien formentlig er overflødig, og at kategorien kan slettes. Kan andre begrunde kategoriens eksistens, har jeg dog intet imod at lade artiklen fortsætte som administrationskategori. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2022, 23:50 (CEST)
 •   Behold jeg anvender den til at se og tilmelde kategorier til filmene. Kategorien er usynlig, så den er ikke til synlig gene. --Glenn (diskussion) 23. maj 2022, 20:48 (CEST)
  Kommentar/  Spørgsmål @Glenn: Den tilføjes ikke ved hjælp af en skabelon, så man kan sagtens se den som tag når man redigerer siden. Men rigtigt nok kan man som udgangspunkt ikke se den, når man blot læser artiklen. Men måske @Steenth, Weblars og Dipsacus fullonum: kan den fremover tilføjes ved hjælp af en bestemt (nationalitets)parameter i skabelon {{Infoboks film}}, hvis det besluttes at den skal blive? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 24. maj 2022, 09:44 (CEST)
Svar: Det ville forudsætte at infoboksen er brugt i alle danske film, og at feltet oprindelsesland er altid er udfyldt (enten eksplicit eller fra Wikidata). Ingen er af delene er vel nødvendigvis tilfældet. Men hvis det er opfyldt, kan man godt sætte kategorien i infoboksen. Det vil dog være besværligt og kræve noget programmering. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. maj 2022, 10:22 (CEST)
@Christian Giersing og Dipsacus fullonum: - Jeg har tjekket alle artikler i kategorier for danske film. Det er meget få, som ikke har {{Infoboks tv}} - der er mange af dem, som bruger {{Infoboks tv}}, fordi det er en tv-udsendelse eller serie. Eller en film-serie, som er sammenskrevet. Der er ca. 4000 titler, som har Skabelon:Infoboks film men ikke Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori).
Hvis oprindelsesland er angivet, så angives land som et link til landet i infoboksen. Det er nemt, hvis der er kun er et. Men tit er der angivet flere land. Samme med oprindelsesland (P495) - der kan være flere lande angivet. Normalt er der kun et af dem, som er primær-land, mens resten kun er angivet fordi filmproduktion eller finansiering. Det er normalt at større film er i co-produktion, som hvor der er dansk deltagelse, uden at filmen bliver dansk. --Steen Th (diskussion) 24. maj 2022, 22:53 (CEST)

Sletningsforslag: Ibekwe Chijioke Leonard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Spilleren Ibekwe Chijioke Leonard har aldrig fået debut i en betydende klub --AaB-ern (diskussion) 23. maj 2022, 11:07 (CEST)

Sletningsforslag: Bruger:Frederik Glerup Christensen/Nome, Alaska

Jeg har opdateret den allerede eksisterende side (Nome (Alaska)) med de relevante informationer, og derfor giver det ikke mening at have denne "sandkasse-side" længere. Jeg ønsker den derfor fjernet. --Frederik Glerup Christensen (diskussion) 30. maj 2022, 13:52 (CEST)

@Frederik Glerup Christensen: Du kan indstille den til sletning ved at putte {{Hurtigslet|Begrundelse}} på siden. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 30. maj 2022, 13:59 (CEST)
Tak for hjælp - det gør jeg i stedet! :D Frederik Glerup Christensen (diskussion) 30. maj 2022, 14:01 (CEST)
 Konklusion:
Slettet. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 30. maj 2022, 14:36 (CEST)

Sletningsforslag: Avicii Experience

Er denne side virkelig notabel? Tænker at vi kunne skrive det ind i artiklen i stedet for. Pelle S.H. 31. maj 2022, 18:51 (CEST)

 •   Slet og så   Sammenskriv med siden. Mvh Pelle S.H. 31. maj 2022, 18:53 (CEST)
 •   Slet - Enig - ikke engang Sv-wiki har en artikel om emnet. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 31. maj 2022, 20:38 (CEST)
 •   Slet - virker som reklame mere end noget andet. Levetid på blot tre måneder er sjældent nok til at skabe notabilitet. --Medic (diskussion) 31. maj 2022, 22:26 (CEST)
 •   Kommentar Jeg mener sagtens at museet kan være notabelt. Der er bare ikke noget i artiklen, der dokumenterer det endnu. Vi har fx Memphis Mansion. Personligt vil jeg slette som den ser ud nu, men hvis nogen gør sig umage og finder nogle interessante oplysninger og kilder og eksempler på omtale i pressen, så synes jeg fint vi kan have en artikel om et museum som dette. --MGA73 (diskussion) 1. jun. 2022, 08:16 (CEST)
 •   Slet - Normalt ville jeg forsvare de fleste museer som eksistensberettiget, men dette her virker lidt for småt, når end ikke sv.wiki har en artikel. Indholdet i artiklen er også til at overse og mangle på kilder er skidt for Wikipedias troværdighed. Toxophilus (diskussion) 3. jun. 2022, 08:25 (CEST)
 • Sammenskriv og efterlad en omdirigering. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jun. 2022, 16:03 (CEST)
 •   Sammenskriv - Det vil være fint at have informationen på artiklen. --SimmeD (diskussion, bidrag) 15. jun. 2022, 08:44 (CEST)

Sletningsforslag: RuPaul's Drag Race

Dette ligner en dublet af RuPauls Drag Race, hvor teksten er genganger fra RuPauls Drag Race, og tabellen her er ikke meget værd. Der går derfor ikke noget tabt ved at slette. Det ligner, at sideopretteren har ville bruge denne side som en slags sandkasse. Jeg foreslår at slette, da der ikke er noget synderligt at sammenflette. Kefr4000 (diskussion) 2. jun. 2022, 21:56 (CEST)

Det behøver ikke at blive diskuteret - jeg har slettet den. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. jun. 2022, 09:42 (CEST)

Sletningsforslag: Niels H. Carstensen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om Niels H. Carstensen er oprettet af en IP-adresse, sandsynligvis vedkommende selv, i 2011. Den har været præget af vedvarende tæt-på-redigeringer i hele sin levetid, og en overgang for et halvt års tid siden også af negative pov-redigeringer fra en person, der ikke kan lide ham. Jeg har tilrettet til en neutral tekst, men er personen overhovedet notabel? Han har været journalist på Børsen og haft forskellige kommunikations- og lederposter, men ikke i virksomheder af en størrelse, der normalt giver notabilitet ifølge WP:Bio. Han blev engang indstillet til Cavlingprisen (men fik den ikke), men det er heller ikke notabilitetsgivende i sig selv. --Økonom (diskussion) 28. jun. 2022, 06:32 (CEST)

  Neutral, hældende til   Slet. Barren er særdeles lav for journalister, hvilket kunne tale for et behold. Han har været nomineret til en cavlingpris, men alt det andet giver ikke noget i min optik. --Pugilist (diskussion) 28. jun. 2022, 10:53 (CEST)
  Slet - Min generelle indstilling i slettediskussioner er, at jeg som udgangspunkt vil være velvilligt stemt overfor artikler, hvis notabilitet befinder sig i en gråzone. Er der samtidig stærk mistanke om en selvbiografi eller beslægtet tæt-på-oprettelse, trækker det imidlertid afgørende ned, så konklusionen bliver negativ. Tæt-på-redigeringer ødelægger dawp's neutralitet, og det er vigtigere at opretholde den, end at der er en ekstra, næppe særlig læst, artikel. --Økonom (diskussion) 29. jun. 2022, 10:05 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke han opfylder kriterierne for at biografien er relevant.--Kjeldjoh (diskussion) 29. jun. 2022, 12:25 (CEST)

Sletningsforslag: Andreas Rohde

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Andreas Rohde er tidligere næstformand for et ungdomsparti. Artiklen er oprettet af en IP-adresse i 2018 på et tidspunkt, hvor sådanne næstformænd var automatisk notable ifølge WP:Bio. Det er imidlertid blevet ændret siden, jf. diskussionen her. Det er ikke mit indtryk, at han er kendt af nogen anden årsag end netop denne næstformandspost. Artiklen gør nok ikke særlig skade, men principielt bør den vel slettes. I hvert fald ville nyoprettede biografier om tilsvarende næstformænd formodentlig rutinemæssigt blive slettet med henvisning til notabilitetskriterierne. Uden at have undersøgt det forestiller jeg mig, at der også kan være andre eksisterende næstformands-biografier, så slettediskussionen her kan evt. være retningsgivende for tilsvarende artikler. --Økonom (diskussion) 28. jun. 2022, 06:53 (CEST)

 •   Slet - Som indstillet. Og enig i, at hvis der findes tilsvanrede artikler, så kan de slettes "on sight", med mindre, der er indikationer af, at biograferede har andre meritter end næstformandsposten i en ungdomsorganisation. --Pugilist (diskussion) 28. jun. 2022, 10:57 (CEST)
 •   Kommentar Jeg kan se, at LA var aktive og oprette profiler for deres unge folk. Umiddelbart forekommer det mig, at Nicolai Oster også Mikkel Kruse kan omfattes af dette sletteforslag. --Pugilist (diskussion) 28. jun. 2022, 11:01 (CEST)
 •   Slet - Slet gerne. Toxophilus (diskussion) 28. jun. 2022, 13:55 (CEST)
 •   Slet - Som indstillet, og inklusive de to øvrige nævnte næstformænd (og evt. andre, som oplagt hører til i samme kategori). --Økonom (diskussion) 29. jun. 2022, 10:08 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke at en biografi om Andreas Rohde er relevant.--Kjeldjoh (diskussion) 29. jun. 2022, 12:30 (CEST)
 •   Kommentar - Nicolai Oster også Mikkel Kruse mener jeg tilsvarende kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 29. jun. 2022, 12:33 (CEST)

Sletningsforslag: Den gamle skole

Den gamle skole er en internetbutik. Artiklen har stået uden kilder siden 2010, og der er intet i artiklen som tyder på encyklopædisk relevans. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 28. jun. 2022, 13:22 (CEST)

 •   Slet- Intet i artikel angivr relevans. --Pugilist (diskussion) 28. jun. 2022, 13:30 (CEST)
 •   Slet - jeg er enig. Der er ikke sket meget siden oprettelsen, så den er sandsynligvis en form for reklame af nogle der har interesse i foretagenet. Toxophilus (diskussion) 28. jun. 2022, 13:56 (CEST)
 •   Kommentar - Den artikel hører sammen med Laura Beatrice Ricks - de henvisninger netop til hinanden... --Steen Th (diskussion) 28. jun. 2022, 16:20 (CEST)
 •   Kommentar - Tak Steen. Artiklen om Laura kan efter min opfattelse om omfattes af dette slettefoslag, d.v.s. slettes Den gamle skole, bør også biografien om indehaveren slettes. --Pugilist (diskussion) 28. jun. 2022, 16:36 (CEST)
 •   Slet - Enig med Pugilist. Svært at se relevansen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. jun. 2022, 21:30 (CEST)
 •   Slet - Enig i ovenstående begrundelser, og i at sletteforslaget også naturligt dækker artiklen om indehaveren. Hendes børnebøger ser ud til at være selvudgivne. --Økonom (diskussion) 29. jun. 2022, 10:14 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener hverken virksomheden eller indehaveren opfylder kriterierne for at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. jun. 2022, 12:39 (CEST)

Sletningsforslag: Morten Hansen (fodboldspiller, født 1983)

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Morten Hansen (fodboldspiller, født 1983) er oprettet af C.Thure i 2006. Artiklen har ingen kilder, og jeg har svært ved at se relevansen for Wikipedia hvis han kun har spillet på Esbjergs andethold (men er usikker på hvilke kategori i Wikipedia:Kriterier for fodboldspillere og -trænere han er i). Han er ikke på siden https://superstats.dk/ såvidt jeg kan se. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 1. jul. 2022, 09:56 (CEST)

 •   Slet - Teknisk set kan han måske være notabel, da vi i et vist omfang anerkender spillere i 2. division, hvis de har spillet et betydeligt antal kampe. Konkret er der dog ikke noget i artiklen, der dokumenterer sådan mulig notabilitet, og da artiklen helt åbenbart er forældet uden at nogen har interesseret sig for den, kan den slettes. --Pugilist (diskussion) 1. jul. 2022, 13:39 (CEST)