Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv36

Arkiveret 2. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Holme Parkvej

Holme Parkvej er et nybygget villaområde i Aarhus. Artiklen fylde én linje, og eneste henvisning er til Google Maps. Er det noget vi skal beholde? Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Smp1995: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - artiklen retfærdiggør ikke, hvori notabilitet ligger. Som jeg forstår det, så er det et villaområde som så ufatteligt mange andre i hele landet. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:27 (CET)
Symbol comment vote.svg Kommentar - Det er vist mere et helt kvarter af parcel- og rækkehuse, hvor både den busbetjente hovedvej og en masse tilstødende lokale veje og stikveje alle hedder Holme Parkvej. Så jo, det er notabelt. Men umiddelbart ligner artiklen nu mere et "her bor jeg". --Dannebrog Spy (diskussion) 3. feb 2020, 12:57 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis ikke der er mere at skrive om emnet, er der ingen grund til at have en artikel. --DenBlaaElg (diskussion) 3. feb 2020, 13:05 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Et af mange boligkvarterer, der er planlagt. Der er en historie at fortælle, blandt andet omkring den tilhørende byplanlægning (som desværre ikke er tilgængelig online og jeg derfor ikke kan tilføje umiddelbart). Jeg har udvidet en smule med, hvad jeg umiddelbart kan google mig til. Rmir2 (diskussion) 7. feb 2020, 18:08 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - Nu da det har vist sig, at der er mere at skrive om emnet, ændrer jeg min holdning til neutral. --DenBlaaElg (diskussion) 7. feb 2020, 18:16 (CET)
 • Symbol question green.svg Spørgsmål Så er jeg nysgerrig på hvornår et boligkvarter har notabilitet. Jeg tænker, at der er mange boligkvarterer i Danmark. Det næste er så afgrænsningen. Hvornår er noget et boligkvarter? Personligt tænker jeg, at der skal være noget særligt ved et område. Fx tænker jeg at ghettoområderne har notabilitet fordi de har gjort sig bemærket (negativt). Men har vi en by med 10 villaveje skal vi så nøjes med en artikel om byen eller skal vi også til at oprette artikler om de enkelte dele af byen? I Skabelon:Aarhus har man fx delt byen op i bydele. Skal vi så også dele op i kvarterer? I øvrigt er opdelingen i bydele ikke gennemført systematisk og konsistent. Fx siger man at Aarhus V er en bydel og under den har man Møllevangen som man så også kalder en bydel som består af kvarterer.
Umiddelbart tænker jeg, at Holme Parkvej blot er en del af bydelen Holme og at man derfor kunne Symbol merge vote.svg Sammenskrive de 2 artikler. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 12:08 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Efter at artiklen er blevet udvidet, synes jeg, at det er en informativ artikel, som fortjener at være på dawp. Jeg synes ikke, at vi behøver at være så restriktive mht. bydele og boligområder - de spiller under alle omstændigheder en stor rolle for dem, der bor der, og må være notable på linje med de artikler, vi eksempelvis har om landsbyer. Økonom (diskussion) 18. feb 2020, 18:21 (CET)
 • @MGA73: - du genrejser en gammel problemstilling, så lad mig rekapitulere kort: en bydel eller et kvarter vil som regel altid have notabilitet, fordi det er planlagt og udbygget nogenlunde på samme tid, måske på grundlag af en udstykningsplan, en partiel byplanvedtægt eller en lokalplan og i henhold til en dispositionsplan eller en kommuneplan, som atter kan hvile på fx en byudviklingsplan, en egnsplan eller en regionplan. I gamle bymidter kan der være tale om saneringsplaner, reguleringsplaner og lignende. Alene af disse årsager vil der altid være noget at skrive, hvortil kommer omtale af bebyggelsens sammensætning og karakter (henholdsvis villaer, etageboliger, erhvervsfunktioner og antal etager, bebyggelsesprocent og så videre), vejnet, friarealer, tekniske installationer, offentlig betjening inklusive kollektiv trafik og meget mere. Naturligvis vil der i visse tilfælde også kunne skrives om områdets befolkningssammensætning, fx. hvis kommunerne har beskrevet dette nærmere i kommuneplan eller i et bilag (befolkningsfordeling og måske -fremskrivning). Hvis du vil have inspiration, kan du se på artiklerne om Hadsund (både hele byen og de enkelte bydele, gader, centre mm), som i flere henseender er forbilledlige for, hvad der vil kunne skrives, hvis interessen er der. Materialet findes på de lokale folkebiblioteker direkte tilgængeligt og via "Kort på nettet" kan man fx hvad der er vedtaget af gældende planer. Rmir2 (diskussion) 18. feb 2020, 19:19 (CET)
 • @Rmir2: jeg er med på at man kan skrive noget om kvarterer. Det kan man jo også om en enkelt vej. Man kan fx skrive hvor lang vejen er, hvor mange biler der kørte på den en tilfældig dag, hvor mange huse der er på vejen osv. Men det skal jo være noget der gør netop det kvarter specielt. Ligesom med pizzariaer så skal der vel være noget, der gør lige præcis det kvarter specielt i forhold til alle andre kvarterer i Danmark eller hele verden. Hvis der ikke er noget specielt ved lige præcis det kvarter, så kan det jo bare omtales som et afsnit i en artikel om bydelen eller om byen. I min grundejerforening på 55 matrikler er der 2 servitutter fordi de 2 halvdele blev bygget ad 2 omgange. Men jeg mener ikke vi skal have 2 artikler om det. Vi skal ikke engang have 1 artikel. For mit kvarter ligner de omkringliggende andre kvarterer. Der er tale om villakvarterer som er blevet bygget til ad flere omgange. I min grundejerforening på vi fx ikke plante poppen og bævreask. Det står der ikke noget om i nabogrundejerforeningen. Så der er massere af forskelligheder men jeg mener blot ikke det har historisk eller almen interesse. Det kan evt. skrives om i et lokalarkiv. Mht. Hadsund så er der både en beskrivelse af byen, bydelene og mange af vejene. Personligt synes jeg, at det er for meget til Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 21:50 (CET)
 • @Økonom: i Wikipedia:Kriterier_for_artikler står der at det skal have almen interesse og at "...hvis artiklen kun har interesse for ... det kvarter man bor i, kan det næppe kaldes almen interesse.". Det kan vi selvfølgelig lave om på. Hvis vi har en statistik på hvor mange der læser de enkelte artikler, så kan vi jo se om fx en artikel om en vej eller et kvarter har almen interesse. --MGA73 (diskussion) 18. feb 2020, 21:55 (CET)
Et kvarter der for eksempel kun har 55 husstande har selvfølgelig ikke den store interesse i sig selv, hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Men et kvarter med flere hundrede eller tusinder af husstande vil have, alene fordi der er mange der bor der eller kender nogen som gør. Tilsvarende vil der også være væsentlig flere, der kender et givent sted i for eksempel Aarhus, end der gør i for eksempel Hadsund. Men selvfølgelig skal man ikke have alverdens detaljer med. Ting som historie, geografi, usædvanlige forhold og det man kan se med det blotte øje er trods alt vigtigere, end hvad man må plante, eller hvor høje hækkene må være. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. feb 2020, 23:46 (CET)
Helt enig. Spørgsmålet er jo så om vi skal have en tommelfingerregel for antallet af boliger. 10, 100, 1.000, 5.000 eller 10.000? Mht. Hadsund bor der vist ca. 5.000 mennesker og med en artikel om byen, bydelen og vejene så bliver der vel ca. 20 artikler, og hvis alle skoler og virksomheder også skal have en artikel så bliver det til rigtig meget. Vi kunne selvfølgelig vælge at sætte kravene lavt for på den måde at komme helt tæt på borgerne og det kunne måske få nye brugere til at komme på Wikipedia. Det er jo ikke fordi vi mangler plads :-) --MGA73 (diskussion) 19. feb 2020, 07:20 (CET)
Jeg er enig med MGA73 i at alle villakvarterer med 40-50 husstande ikke skal være notable, og det samme gælder tilfældige villaveje i byer i hele landet, medmindre der er en mere almen interesse. Hvis området er kendt for noget særligt udover deres eget postnummer(!). Lokalhistorisk interesse kan oprette en lokal wiki som f.eks. ribewiki. De fleste gamle byer vil have i hvert fald én gade, hvor der burde være historisk interesse og materiale til en interessant artikel, og særlige boligområder kan helt sikkert også være relevante, men hvis vi skal artikler om hver eneste stikvej i kongeriget så bliver det for meget. Eksempelvis havde vi for nylig en diskussion om relevansen af Fixvej. Rmir2 har gjort et stort arbejde med at få udbygget artiklen, men der må findes tusindvis af den slags veje som man kunne kaste sig over. Det bliver ofte et selvforherligende navlepillende opslag, når man får skrevet om sin egen villavej/kvarter synes jeg. En eller anden grænse, hvor vi kan sige at et område et automatisk notable kunne derfor være interessant at få opstillet, hvis vi kan blive enige. Toxophilus (diskussion) 19. feb 2020, 07:39 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet – Artiklen indeholder ikke noget som forklarer hvorfor netop denne vej skulle have almen interesse. Jeg ser ingen encyklopædisk relevans. Vi må fastholde at Wikipedia ikke beskriver alle emner i verden og at der derfor er lavet notabilitetskriterier. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. feb 2020, 07:46 (CET)
@MGA73: mfl.: Diskussionen er ved at udvikle sig til en principiel én, som burde køre på Landsbybrønden, men lad mig svare her med min holdning. Jeg er enig i, at det kan være fornuftigt med en i hvert fald vejledende minimumsgrænse for bebyggelsers størrelse, men jeg synes ikke, at den behøver at være særlig høj. Det er naturligt at sammenligne med vores behandling af landsbyer. Der er mig bekendt ikke modstand mod, at alle landsbyer i Danmark kan beskrives på dawp, og sammenhængende byområder med egen fysisk samhørighed og historie kan sammenlignes med disse. Sådanne områder vil have interesse ikke blot for beboerne, men også for folk, der kender nogen i området, som kommer tilfældigt forbi, eller som f.eks. interesserer sig for byggeskik, byplanlægning eller -udvikling. Vi har artikler om ganske små landsbyer som Svalebæk, Lyngby og Lille Arden, og jeg kan ikke få øje på noget problem i det. Du nævner selv det væsentlige argument, at et netbaseret opslagsværk ikke lider af pladsmangel, så der er ingen grund til at arve den samme restriktive tankegang, som fordums encyklopædiske redaktører var tvunget til at iagttage mht., hvad der kunne komme med. Først og fremmest bør vi undgå reklamerende stof og artikler om helt private og personlige forhold, men et boligområde af den størrelse, som vi taler om her, er ude over det stadium. Økonom (diskussion) 19. feb 2020, 08:36 (CET)
Jeg vil anbefale, at man ser på wikipedia som et byggeprojekt, hvor den ene artikel kan være et supplement (uddybning) til den anden. I den sammenhæng giver det mening, at der findes særlige artikler om fx fredede og offentlige bygninger (kirker, skoler, stationer osv), veje, planlagte bykvarterer og bydele osv som et supplement til oversigtsartiklen om en by, et sogn, en kommune osv. Ved at opbygge projektet additivt kan man fordybe sig i de dele, som har særlig interesse (fx arkitektur eller kollektiv trafikbetjening som busforbindelser). Min ambition er, at vi med tiden vil opbygget et J.P. Trap: Danmark 7. udgave langt mere informativt end den 6. udgave, som i disse år udgives. Jeg er overbevist om, at 6. udgaven vil blive overhalet indenom af wikipedia inden for de næste, lad os sige, ti år. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 08:45 (CET)
Jeg er vist vildledt af en misvisende indledning ("Holme parkvej er et villakvarter") og kategorisering (Kategori:Gader i Aarhus). Hvis det fremgik bedre at der ikke er tale om en villavej, men et boligområde med villaer og rækkehuse med mange vejgrene (som alle hedder Holm Parkvej), ville det give bedre mening. Men der er alligevel tale om et område i bydelen Holme og jeg mener at indholdet hører hjemme i den artikel som en del af beskrivelsen af Holme. Der er den forskel fra landsbyer at de ikke er en del af en anden by eller bydel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. feb 2020, 09:24 (CET)
Holme er andet og mere end dette kvarter. Holme har en fortid som landsby, og der er en hel del at skrive om dette. Området er blevet opslugt af den fremadskridende byudvikling i tilknytning til Aarhus og dette er en del af den nyere historie og aktuelle situation. Derfor er det hensigtsmæssigt at skelne mellem Holme som historisk område og bydel på den ene side og Holme Parkvej som boligkvarter på den anden. Et parallelt eksempel er Mørdrup og Tibberup, der begge er historiske landsbyer men nu opslugte af Espergærdes byudvikling. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 09:40 (CET)
Jeg er helt enig med Bruger:Økonom i at det er ved at blive en principiel diskussion. Så jeg synes også, at vi bør overveje at oprette en tråd på landsbybrønden.
Jeg er med på, at vi har artikler om mindre byer med måske 100 indbyggere. Men bare fordi en by med 100 indbyggere er nok til en artikel, så kan man jo ikke automatisk sige, at så kan vi også have 50 artikler om en by med 5.000 indbyggere. Der skal være noget interessant og relevant at fortælle, for ellers kan det bare være en del af hovedartiklen.
Jeg er også enig med Bruger:Rmir2 i, at det kan være relevant at skrive om fx Holmes historie. Det vi diskuterer er hvor dybt man skal skrive om det og om det skal være som en del af en anden artikel eller som en selvstændig artikel. Der er jo ikke noget i vejen for at en artikel fylder mere end 1-2 skærme. En artikel kan vel sagtens være på 10 skærme med passende overskrifter.
Men som sagt så skal vi måske tage diskussionen på Landsbybrønden og så beholde artiklen indtil den diskussion er afsluttet. Hvis resultatet så samtidig kunne blive til et forslag til hvad en god artikel om byer/bydele skal indeholde, så kan det jo hjælpe os alle fremover.
Der findes i øvrigt en masse gamle kort på nettet (matrikelkort mv.) og hvis vi får afklaret copyright status på denne og finder en god løsning, så er der jo tusindevis af kort vi kan lægge på Commons, så de er klar til brug på Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 19. feb 2020, 11:05 (CET)
Der findes allerede et udspil her til ønskeligt indhold. Det har været vores drejebog og tjekliste i de sidste ti år eller mere. Rmir2 (diskussion) 19. feb 2020, 11:21 (CET)

Symbol keep vote.svg Behold - Informativ artikel om et kvarter i Aarhus, - ser ingen grund til at slette.- Nico (diskussion)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Generelt er der en drøftelse om, hvornår byer, vejer o.l. bliver notable. Men konkret er der ikke stor opbakning til at slette netop denne artikel. Derfor beholdes den, indtil en evt. fremtidig politik fastslår andet. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:25 (CET)

Sletningsforslag: Rolf Sparre Johansson

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Rolf Sparre Johansson er en forfatter/digter med tre digtsamlinger. Er det nok? Der er noget anmeldelse på litteratursiden og information. Han er meget beskedent repræsenteret på bibliotekspenge.dk. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Eposiens lærling: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hans store gennembrud lader i hvert fald vente på sig. Han har opnået at blive anmeldt nogle få steder, men jeg mener ikke, at det er nok. Andre skal være velkomne til at finde argumenter, der kan overbevise mig om det modsatte. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2020, 15:37 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ingen notabilitet godtgjort. Rmir2 (diskussion) 6. feb 2020, 17:14 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Hans forfatterskab har også været anmeldt i Berlingske, Jyllands-Posten, Weekendavisen og Politiken foruden feature-omtale på en række større eller mindre litterære hjemmesider som Københavns Kommunebiblioteker. Jeg mener, det må vidne om, at han har vakt opmærksomhed nok indenfor sit felt til at fortjene at kunne have en artikel på dawp. Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 20:39 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Som Økonomen. Pugilist (diskussion) 23. feb 2020, 11:18 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning; artiklen beholdes. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:27 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Byggeri

Kategori:Byggeri har ingen interwiki og overlapper Kategori:Bygge og anlægskonstruktion. Derfor foreslås det at Kategori:Byggeri hovedsageligt flyttes til Kategori:Bygge og anlægskonstruktion. (I Bygge- og anlægsvirksomhed står der at ordet byggeriet er synonymt.)

 • Symbol delete vote.svg Slet og flyt indhold. --Glenn (diskussion) 15. feb 2020, 10:12 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - I mit hoved er der noget galt med frasen "Bygge og anlægskonstruktion". Fx hører der under den nævnte kategori en anden kategori med titlen Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder, hvor anlæg og konstruktion indgår i to forskellige begreber. Ideelt burde man for den overordnede kategori "fjerne" virksomheder, men helt så let er det ikke. Hvad med at kalde kategorien noget i retning af "Byggeri, anlæg og konstruktion"? —Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. feb 2020, 10:28 (CET)
 • Jeg er enig i at samle i de 2 kategorier, men "Bygge og anlægskonstruktion" mangler en bindestreg. Enten skal den kategori også flyttes til "Bygge- og anlægskonstruktion", eller det hele kan samles under Kategori:Byggeri. Jeg kan bedst lide det korte navn. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. feb 2020, 10:31 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - mit mål er/var: 1: samle de to kategorier. 2: Kan der findes et bedre kategorinavn er det godt. Måske under navnet Kategori:Byggeri eller Kategori:Byggeri, anlæg og konstruktion? --Glenn (diskussion) 15. feb 2020, 10:37 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Én kategori ja. Kan den ikke bare hedde "Bygge og anlæg"? (Denne usignerede kommentar er skrevet af Honymand (diskussion • bidrag) )
 • @Glenn: - Jeg er med på, at din tanke var at samle dem, hvilket jeg støtter. Jeg kan sagtens leve med at samle dem under det korte navn, som Kartebolle foreslår. Og det, at der pt. ikke er iw til den, kan jo nemt løses på Wikidata. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. feb 2020, 12:44 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er enighed om, at de nuværende kategori ikke er optimal. Der forekommer enighed om at flytte indholdet til Kategori:Byggeri. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:29 (CET)

Sletningsforslag: Artikler om Nysted og omegn

Jeg har fundet en gruppe artikler, som jeg ikke mener lever op til kravene for artikler på Wikipedia, fordi de alle er listeartikler med en diffus afgrænsning, som ikke lever op til vores krav til lister. Det drejer sig om følgende artikler:

De er alle pænt bygget op med wikilinks og billeder, men der er ingen referencer i teksten, dog med lidt eksterne henvisninger i bunden af artiklerne. De tager udgangspunkt i byen Nysted og omhandler Nysted og omegn eller Nystedegnen, der ikke er et defineret geografisk område, og derfor mener jeg, at de bør slettes. Jeg kan ikke se nogen steder, at "Nystedegnen" skulle være et særligt begreb eller område, have en særlig samhørighed eller historie, som adskiller sig fra alle mulige andre købstæder og deres opland. Desuden er jeg ikke bekendt med lignende artikler på dansk Wikipedia. Der er ikke tale om artikler med relation til kommunen eller sognet, men hvis de var oprettet som listeartikler over f.eks. Biblioteker i Guldborgsund Kommune ville det være en anderledes klart defineret og afgrænset artikel.

Angående artiklen om oldtidsgrave, så findes der allerede Fredede fortidsminder i Guldborgsund Kommune (delt i tre underartikler), som lister samtlige fortidsminder, som Kulturstyrelsen har registreret. Artiklen omhandler i høj grad oldtidsgrave generelt, mens en enkelt tabel er specifikt på "Nystedegnen". Artiklen om Nysted og omegn mangler en egentlig intro, og omhandler lige så meget byudvikling i middelalderen generelt, som Nysted, og der findes allerede et langt historieafsnit i artiklen om Nysted. Derudover er det en tilfældig linksamling til artikler med relation til Nysted og omegn. Artiklen om vej- og gadenavnene handler ikke rigtigt om navnene, men mere om hvor vejene/gaderne fører hen.

En del af indholdet af de fem bemeldte artikler vil kunne skrives ind i andre artikler om bl.a. Nysted og de omkringliggende landsbyer, hvor man sagtens kan tilføje information om skoler og biblioteker så indholdet vil ikke gå tabt.

Alle artiklerne er oprettet af Erik Damskier, der ivrigt har skrevet om Nysted og emner i omegnen. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2020, 13:14 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv Som forslagsstiller mener jeg, at relevant indhold bør skrives ind i artikler, hvor det passer ind, mens de fem "hovedartikler" kan slettes. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2020, 13:14 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv, primært til Nysted. Hvis dén artikel så bliver "skæv", kan man overveje at skille noget ud i underartikler, men... måske er det allerede det, der er sket her? For i så fald skal der vel mest være gode links ({{uddybende}} og den slags) fra Nysted til disse artikler? --Palnatoke (diskussion) 20. feb 2020, 15:03 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv Som ovenstående er det problematisk, at man ikke har et fast defineret område. En række oplysninger i de pågældende artikler kan givetvis indgå i en hovedartikel. Herefter kan på fyldige emner henvise til andre artikler. Men det kræver, at nogen påtager sig projektet og får udført arbejdet. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:58 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar hvis det kan hjælpe med at få ryddet op, så påtager jeg mig gerne opgaven med at få skrevet relevant tekst over i de artikler, hvor det hører til, som EPO efterspørger. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 14:37 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at den nuværende opdeling ikke er god, og der bør foretages sammenskrivning. En bruger har endda meldt sig til at udføre arbejdet. --|EPO| COM: 27. feb 2020, 12:32 (CET)
 • @EPO: jeg har skrevet relevante dele ind i forskellige byartikler. Artiklen med oldtidsgrav har jeg ikke taget noget fra, der der allerede findes en række artikler om emnet, der har en klart defineret afgrænsing; bl.a. Oldtidsgrave i Øster Ulslev Sogn og Oldtidsgrave i Kettinge Sogn. Jeg vil derfor mene, at artiklerne godt kan blive slettet. Jeg er også gået igang med at udrydde links til de bemeldte artikler. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 14:48 (CET)

Sletningsforslag: Viilbjørk Malling Agger

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Viilbjørk Malling Agger er en dansk skuespiller fra 1997, der har medvirket i Tinka og Kongespillet. Hun er datter af Søren Malling og Petrine Agger, men i udgangspunktet bliver man jo ikke notabel af at have kendte forældre/børn. Mængden af credits er stærkt begrænset ifølge imdb, men hun har også opslag på dfi, danskefilm, scope og rotten tomatoes. Når man er datter af to skuespillere, så er sladderbladene selvfølgelig meget ivrige efter at skrive om én (dog primært at hendes forældre er kendte) som f.eks. billedbladet, se og hør, bt og ekstrablade. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:23 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - hun har været med i én tv-serie, som hele landet ganske vist så, men jeg vil gerne se lidt mere skuespilkarriere, før vi beholder artiklen. Den kan genskabes, hvis hun har fået en egentlig skuespilskarriere om nogle år. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:27 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Enig i ovenstående. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:05 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:39 (CET)

Sletningsforslag: Arte Suave

Arte Suave er en sportsklub i KBH NV for kampsport. Bruger:DenBlaaElg har påsat notabilitetsskabelon med kommentaren artiklen mangler kildehenvisninger, der dokumenterer at dette emne er relevant at have en artikel om, Der er en liste over, hvem der har gradueret med sort bælte i brasiliansk iu-jitsu, men det er vel strengt taget ikke så encyklopædisk relevant. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @DJ PhilZz: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er sikkert en fin klub, men jeg kan ikke finde noget relevant ekstern omtale. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Kun lokal interesse. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:01 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:34 (CET)

Sletningsforslag: Arsenal Denmark

Arsenal Denmark er en dansk fanklub for det engelske fodboldhold. Bruger:Tøndemageren har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten. Jeg mindes ikke tidligere at have set artikler om danske fanklubber for udenlandske sportsklubber. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Orwell123: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet medmindre nogen kan påvise, at den har over 800 betalende medlemmer, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:02 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Manglende dokumentation for notabilitet. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:00 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:34 (CET)

Sletningsforslag: OliverLyGaming

Artiklen blev slettet i oktober 2018 med henvisning til, at han havde ca. 16.000 følgere og en enkelt video med omkring en million visninger og ingen medieomtale i øvrigt.

Nu nærmer han sig 60.000 følgere og har en video med 1,8 mio. visninger. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:38 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Han er vist næppe nogen større influencer endnu. 60.000 følgere er (så vidt jeg ved) ikke nogen tung kategori. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:38 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Han har simpelthen ikke gjort sig bemærket nok i bredere kredse. 1,8 mio visninger er heller ikke meget i den store sammenhæng. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 12:41 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig. Dusinvare. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 12:59 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:35 (CET)

Sletningsforslag: Mathæus Andersen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Mathæus Andersen er ret ung i faget, men har tilsyneladende haft travlt. Artiklen er dog i væsentlig grad pumpet op. Han har medvirket i mange kortfilm, hvoraf han er blevet hædret for sin indsats i den ene. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:01 (CET)

Den er det vist ingen grund til at diskuterer mere. Hvis en neutral bruger, der ikke er ham selv, kan finde kilder til at han overholder notabilitetskravene på et senere tidspunkt, så kan vi se på det. Mvh KnudW (diskussion) 25. feb 2020, 09:04 (CET)

Sletningsforslag: Alexandra Balshøj

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Alexandra Balshøj er en dansk iværksætter, og med én udgivet bog også forfatter. Bruger:KnudW har sat {{reklame}} på og Bruger:DenBlaaElg notabilitet. Google giver lige over 2000 hits, men mængden af neutral omtale, som ikke handler om at sælge hendes fordrag eller bog er til at overse. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 07:55 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:36 (CET)

Sletningsforslag: Camille Bech

Camille Bech er en dansk forfatter af erotiske romaner og novellesamlinger. Bruger:SorenRK satte notabilitet på, og Bruger:Thomas Vedelsbøl satte {{autobiografi}} på med kommentaren artiklen er oprettet af biograferede selv. Ifølge artiklen har hun "valgt" at selvudgive sine bøger, da ingen forlag ville tage hende ind. Om det er fordi forlagene er for bornerte eller fordi kvaliteten ikke er god nok er jo ikke til at sige, men ifølge politiken, har hun tjent 100.000 kr til maks 60 kr/stk (svarer til ca. 1670 bøger). Google giver en del hits til steder, der gerne vil sælge hendes bøger, men bog&Ide har kun lyd- og e-bøger, mens arnold busck også har fysiske bøger. De maks 60 kr/bog må være lyd/E-bøger, for Busck tager over 200 kr/bog. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:05 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Helle Vestergaard Olesen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:05 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hvis ikke nogle forlag gider tage hende ind, så mener jeg hun skal have solgt rigtig mange af sine selvudgivne bøger, og det er 9000 eksemplarer også - hvis det var fysiske eksemplarer. E-bøger og lydbøger er noget andet, og jeg mener, at det kan sidestilles lidt med podcasts, hvor ca. 2000 lyttere bestemt ikke er meget. Såfremt Helle Vestergaard Olesen er den virkelige person bag Camille Bech, så er det selvpromovering, der i mine øjne er nok til et slet i sig selv. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:05 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Enig med Toxophilus. For selvudgivere kræves normalt særlig dokumentation for, at de har formået at skabe sig en relevant rolle i offentligheden. Mistanken om selvpromovering trækker heller ikke i den rigtige retning. Økonom (diskussion) 25. feb 2020, 08:40 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - fik åbenbart aldrig et gennembrud der godtgør notabilitet. Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:14 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet — unotabel selvbio. Artikelopretter stod som ejer af forlaget og afgik ved døden samme dag som denne forfatter, så der er vist ingen tvivl der. Mvh KnudW (diskussion) 25. feb 2020, 10:17 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:36 (CET)

Sletningsforslag: Kenni Bitsch

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kenni Bitsch er ifølge artiklen selv en ny satirestjerne på DR. Bruger:SorenRK påsatte notabilitetsskabelonen med kommentaren ikke opdateret siden 2010. Det er svært at vurdere artiklens relevans, når der ikke er mere at gå efter. Han laver noget sammen med Sune Wyrtz under navnet Jaribarh & Sune, og de skulle have lavet Det Sorte Ur på P3, men det er ikke noget, som jeg har hørt om. Jaribarh & Sune har ikke engang 5000 hits på google, mens Bitsch selv får lige knap 13000. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:13 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld engihed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:37 (CET)

Sletningsforslag: Mathias Bundgaard

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Mathias Bundgaard er en "dansk mester i poetry slam". Artiklen består af én linje. I dag er han journalist, og jeg har fundet en enkelt omtale af hans deltagelse i poetry slam, hvor han vandt. Han har også lavet en podcast om rejseholdet. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:21 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Losafguld: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:21 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det eneste som kunne pege i retning af notabilitet er hans titel som poetry slam-mester, men det er ikke mit indtryk at det er en kæmpe konkurrence, så jeg synes ikke, at det er nok. Navnlig ikke når han tilsyneladende ikke har haft en videre litterær karriere med udgivelse af digte/noveller/whatever, som de øvrige biograferede vindere har. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:21 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:12 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:38 (CET)
 • Symbol question green.svg Spørgsmål Er det ikke lidt tidligt at konkludere, når sletningsforslaget kun har været fremsat i tre dage? I afsnittet Konsensus og konklusion står der: Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. --DenBlaaElg (diskussion) 28. feb 2020, 11:37 (CET)
  • Tre dage er måske nok i underkanten. Jeg konstaterede blot, at der ikke havde været nye indlæg i tre dage og, at alle var enige. Jeg stryger konklusionen i nogle dage og ser, om der bliver basis for at ændre konklusionen. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 11:43 (CET)

Sletningsforslag: Camilla Bøgelund

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Camilla Bøgelund er journalist og formand for Folkekirkens Nødhjælps Ungdom. Bruger:KnudW satte {{tætpå}} og jeg selv notabilitetsskabelonen. Artiklen gør et ihærdig forsøg på at gøre hende interessant med ting som elevrådsformand og formand for Radikal Ungdom på Viborgegnen, men det er alt sammen meget langt under notabilitetsgrænsen. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:25 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Verdensmål: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:25 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er et skamløst forsøg på at gøre en uinteressant person notabel. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2020, 08:25 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - En aktiv person, men som Toxophilus siger, er ingen af de nævnte aktiviteter notabilitetsgivende. Tætpå-biografier bør undgås, medmindre notabiliteten er indlysende. Økonom (diskussion) 25. feb 2020, 08:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - en aktivist men intet der berettiger til notabilitet (endnu). Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:17 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 28. feb 2020, 10:38 (CET)

Arkiveret 8. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Aldrig Mere Krig

Aldrig Mere Krig er en pacifist-forening fra 1926. Bruger:Tøndemageren stillede spørgsmålstegn ved den i 2019. Den er wikificeret og har nogle kilder, så den er klart bedre end rigtig mange andre artikler på da.wiki.. Det er en dansk afdeling af War Resisters' International (som ikke er oprettet). I artiklen om Kampagnen mod Atomvåben nævnes foreningen som den vigtigste forening, dog uden en kildeangivelse, så det kan lige så vel være forfatterens holdning som en anerkendt historiker eller lign. Se i øvrigt artiklens diskussionsside, hvor Villy og Tøndemageren har diskuteret notabiliteten. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Villy Fink Isaksen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol merge vote.svg Sammenskriv jeg synes ikke for alvor, at artiklen retfærdiggør sin egen notabilitet. Hvad har de udrettet, hvor mange er/var med? Til gengæld synes jeg sagtens, at man kan skrive den ind i en artikel om War Resisters' International, hvis det er en underafdeling - det kræver så bare at den bliver oprettet. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:29 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - jvf. nedenstående diskussionen på artiklens diskussionsside. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 24. feb 2020, 11:01 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er på artiklens diskussionsside fire brugere (formentlig fem), der støtter et behold. Praksis er normalt, at der allerede på den baggrund kan fjernes en notabilitetsskabelon uden at tage spørgsmålet over et formelt flytteforslag. At foreningen spillede en meget betydelig rolle i Kampagnen mod Atomvåben er ikke noget som bidragsyderern bare har fundet på. Vi er i en tid før der var noget der hed internet. Et aftryk for eftertiden er dog, at det fremgår af PET-kommissionens beretning bind 10, at PET for det ulejligheden værd at overvåge foreningens aktiviteter. Helt ligegyldige var de nok ikke ... --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 11:25 (CET) Organisationen er i øvrigt omtalt flere steder i PET-kommissionens beretning. Nu er der indledningen til sletteforslaget lagt op til en vurdering af, om der er tale om en holdning eller om noget fra en anerkendt historiker. Man kunne vel vende det om og overveje, om ikke sletteforslaget er udtryk for en holdning uden nogen faktuel viden om emnet, hvilket kan holdes op imod det output som historikerne bog PET-kommissionens beretning leverede. Jeg kan ikke i sletteforslaget se noget argument for at slette artiklen. Er argumentet, at artiklen indehodler et udsagn uden en kilde, eller er der et andet argument ? --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 11:42 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Uvidenhed eller ej. Vi har et princip om, at en artikel med behørige kilder skal beskrive, hvorfor emnet er værd at skrive om. Det ville være relevant at nævne PET's overvågning. Min bekymring er, at den nuværende artikel kun i meget let omfang beskriver, hvilket indtryk på verden (Danmark), man har haft. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:01 (CET)
Så er vi tilbage ved det oprindelige spørgsmål. Hvad er begrundelsen for sletning ? Er det manglende notabilitet (således som det er lagt op til på diskussionssiden og i sletteforslagets indledning), eller er det, at artiklen kun i "meget let omfang beskriver, hvilket indtryk på verden (Danmark), man har haft"? Det sidste er noget lidt andet. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 12:52 (CET)
I mine øjne hænger de to sammen. Hvis det ikke er beskrevet og dokumenteret, så mener jeg, at vores kriterier for artikler ikke er opfyldt; altså manglende notabilitet. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:55 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral men hælder til Symbol delete vote.svg Slet - notabiliteten er ikke godtgjort. Der fandtes mange lignende organisationer, der i virkeligheden var mere et navn end en aktiv forening. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:07 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg er meget på linje med Pugilist - det er en notabel organisation. --Steen Th (diskussion) 25. feb 2020, 10:18 (CET)
 • Symbol question green.svg Spørgsmål til Steen Th - Hvad har organisationen udrettet i hele sin eksistens udover een demonstration? Hvori består notabiliteten? Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 10:22 (CET)
  • De har i den grad været Meningsdanner - bla. derfor er de notabel. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. feb 2020, 11:28 (CET)
  • @Rmir2: Jeg synes ikke, at du er seriøs, når du kun kan pege på det det du ser. De har haft stor betydning i perioder... Og min søgning giver en del links som peger i den retning. --Steen Th (diskussion) 25. feb 2020, 12:18 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - typiske ikke-svar på spørgsmålet. Rmir2 (diskussion) 25. feb 2020, 12:44 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Historisk relevant, var aktiv allerede før 2. Verdenskrig. - Nico (diskussion) 26. feb 2020, 16:44 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke stemning for at slette. --Madglad (diskussion) 2. mar 2020, 08:40 (CET)

Sletningsforslag: Ekaterina Andersen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Ekaterina Andersen er en dansk/russisk skribent og blogger. Bruger:Tøndemageren satte spørgsmålstegn ved notabiliteten kort efter oprettelsen, og en bruger forsøgte at slette skabelonen, men Bruger:Biscuit-in-Chief var heldigvis årvågen og genindsatte den. Hun har 171.000 følgere på instagram. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Royaramaki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - en af utallige bloggere. Hun har mange følgere på instagram, hvor går grænsen? Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:43 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Diskutabel notabilitet, men hendes medforfatterskab har givet hende en del omtale. Hælder derfor til behold, men artiklen er meget beskeden. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 13:04 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Artiklen beskriver ikke, hvilke større meritter, hun har opnået. Har hendes blogindlæg skabt bred debat? --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:08 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er enighed om, at de i artiklen beskrevne meritter udgør et svagt grundlag. Der er dog ikke fuld enighed om, hvorvidt det er så grelt, at artiklen bør slettes. Alligevel slettes artiklen, idet flest ønsker dette. --|EPO| COM: 3. mar 2020, 07:11 (CET)

Sletningsforslag: Laurids Skovgaard Andersen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Laurids Skovgaard Andersen er en dansk skuespiller fra 2001, som har medvirket i Tinka og Kongespillet. Bruger:Rmir2 har sat spørgsmålstegn ved notabiliteten. Ifølge imdb er der to andre produktioner, som han har været en del af. Den er oprettet af en IP-bruger. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:47 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Han har været med i én stor produktion, og det var ikke som hvødrolle. Hvis han kan få en egentlig karriere som skuespiller, så kan vi genoprette artiklen. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:47 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv med Tinka og Kongespillet. Det få oplysninger om ham er bedre anvendt der. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 11:17 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Der er ikke meget at sammenskrive. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 08:08 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at personen ikke har selvstændig notabilitet. Relevante oplysninger kan indskrives i en hovedartikel. --|EPO| COM: 3. mar 2020, 07:12 (CET)

Sletningsforslag: Seckin Cem

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Seckin Cem er en realityperson, som har deltaget i Robinson Ekspeditionen i 2005 og 2007, men vandt dog ingen af dem. Bruger:Tøndemageren har udfordret notabiliteten. Han har noget ejerskab lidt to småvirksomheder. Der er selvfølgelig skrevet lidt om hans deltagelse Robinson i sladderpressen bl.a her, her og [1], og der er sågar et opsalg på IMDb. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:01 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @DJ PhilZz: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:01 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - han har bare deltaget i et realityprogram to gange, og har langt fra gjort sig bemærket nok til en artikel. Man skal vil være meget dedikeret Robinson-fan for at argumentere for at alle deltagere bør have en artikel. Selv ikke alle vinderne har artikler, og det er bestemt heller ikke sikkert, at de skal have det. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:01 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - en af utallige. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:29 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om sletning. --|EPO| COM: 3. mar 2020, 07:14 (CET)

Sletningsforslag: Mehmet Coskun

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Mehmet Coskun er en dansk fodboldspiller, der spiller for Boldklubben Avarta. Bruger:Kjeldjoh satte spørgsmål ved notabiliteten. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:04 (CET)

Symbol keep vote.svg Behold - Okay, har tænkt nærmere over det, og skiftet holdning. Det vil være lidt fjollet at slette artiklen, for så efter et par måneder, når han har spillet 8 kampe mere, at oprette et gendannelsesforslag.--Kjeldjoh (diskussion) 27. feb 2020, 07:16 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Spilleren er så tæt på kriteriet for automatisk notabilitet, at artiklen alligevel beholdes. --|EPO| COM: 3. mar 2020, 07:15 (CET)

Sletningsforslag: Katherine Diez

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Katherine Diez er en dansk "influencer, litteraturanmelder og kulturdebattør". Bruger:Rmir2 satte notabilitetsskabelonen på med kommentaren litteraturanmelder og kulturdebattør er lige lidt at hævde notabilitet på. Artikelopretteren er også blogger. Hun anmelder litteratur og har åbenbart skabt en form for debat i forbindelse med en bog af Morten Sabroe, og så har hun brokket sig over at det er for svært at finde en intellektuel og belæst kæreste i storbyen. Der er rigtig mange hits på hendes navn på google, men hvad er det lige, som hendes claim to fame er? Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:29 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - jeg er enig med Rmir2's kommentar. Hun har vist bare et arbejde, som hun passer. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - som argumenteret. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 11:50 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet: Udret noget og kom igen. /Madglad (diskussion) 2. mar 2020, 08:27 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hun er ikke engang kendt for at være kendt - hvis hun er notabel, mangler vi lige 80.000 artikler om lignende danskere. --Jørgen (diskussion) 2. mar 2020, 08:41 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - muligvis spændende, eller i hvert fald anderledes, i influencersammenhæng, men den encyklopædiske relevans er ikke godtgjort, hverken i artiklen eller ved en hurtig Googlesøgning. --Medic (diskussion) 2. mar 2020, 10:55 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Enighed om sletning. Pugilist (diskussion) 7. mar 2020, 11:42 (CET)

Sletningsforslag: Danmarkshistoriens personer

Danmarkshistoriens personer er en temmelig lang og tilsyneladende lidt arbitrær liste over personer fra Danmarks historie. Det har sikkert været en udmærket liste da den blev oprindeligt, at da.wiki var i sin spæde start, og det var rart med nogle lister med artikler, som manglede at blive skrevet, men det burde høre til i et eller andet historieprojekt. Næsten alle personerne er oprettet i dag, så mener jeg, at dens rolle har udspillet sig. Artiklen synes ikke rigtigt at blive vedligeholdt, og da den har en meget diffus afgrænsning synes jeg, at den bør slettes. Der linkes til den fra nogle få artikler, hvilket selvfølgelig skal slettes. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:35 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Nico: som artikelopretter har du måske en mening.
 • Symbol delete vote.svg Slet som forslagsstiller. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:03 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ønskeliste, der har udtjent sit formål. Indholdet er arbitrært og dækkes af kategori. --Pugilist (diskussion) 27. feb 2020, 11:15 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - overflødig og uden nytteværdi. Rmir2 (diskussion) 27. feb 2020, 14:57 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Var nyttig en gang. Det er den ikke mere ;-) - Nico (diskussion) 27. feb 2020, 15:30 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Endnu en af disse lange lister.--Honymand (diskussion) 27. feb 2020, 17:40 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Enig med de øvrige - og når selv artikelopretteren går ind for det ... —Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. feb 2020, 09:49 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet alle smagsdommer-artikler. Der er {{ingen kilder}} på hvem der har foretaget vurderingen. /Madglad (diskussion) 2. mar 2020, 08:19 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - en fin liste fra dengang vi ikke havde kategorierne. Nu er den komplet overflødig. --Jørgen (diskussion) 2. mar 2020, 09:34 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 5. mar 2020, 16:41 (CET)

Sletningsforslag: Din mor-jokes

Siden Din mor-jokes er foreslået med begrundelsen manglende notabilitet (se sidens historik (og evt. diskussionssiden) for at se af hvem og eventuelt yderligere begrundelse). (Dette sletteforslag er indsat med bot på alle sider med skabelonen {{notabilitet}} - du er velkommen til at tilføje begrundelsen nedenfor) MGA73bot 24. jun 2009, 21:15 (CEST)

 • Symbol keep vote.svg Behold - Det er ikke verdens bedste artikel, der mangler nogle kilder, og formen kunne også være bedre, men "din mor" er et fænomen, der godt kan bære en beskrivelse. Engelsk wiki har en omdirigering fra Your Mom Jokes, så det er ikke helt unotabelt. --Pugilist 30. jun 2009, 00:36 (CEST)
 • Symbol move vote.svg Flyt - Jeg har tilladt mig at ændre artiklen lidt, så den nu afspejler en mere saglig tilgang til emnet. I samme omgang blev størstedelen af slutningen af artiklen skjult (kan endnu ses under redigering), da den ikke er relevant eller objektiv. Derudover vil jeg foreslå, at titlen ændres til 'Din mor'-vittigheder, da dette er den danske benævnelse--Zilvador 2. jul 2009, 17:02 (CEST)
Jeg tilslutter mig flytningen. Artiklen skal dog forbedres voldsomt, men er nok af encyklopædisk relevans. Jeg kunne f.eks. godt lide at vide, om en nogen af disse vittigheder er blevet særligt bekendte gennem et radio (P3?) eller fjernsynsprogram? Bruger:Nillerdk 8. jul 2009, 14:18 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Brandsen 29. jul 2009, 05:01 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Froztbyte 26. aug 2009, 15:59 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Behold. Den er da go' - og det sagde din mor også. --MGA73 29. aug 2009, 15:46 (CEST)

Slet pga. manglende kilder og ditto relevansRediger

Der er ingen videnskabelige kilder til artiklen Din mor-jokes. Artiklen er oprettet af Bruger:Stefan-b 2009-04-03.

Der er 3 "kilder" til artiklen:

 1. Andrew Conway: Artiklen er en generel guide i fornærmelser målrettet stand up-komikere. Angiveligt "Hentet 2007-11-18." - artiklen Din mor-jokes er oprettet i 2009, så der må have været arbejdet længe med den korte artikel.
 2. Millicent R. Ayoub og Stephen A. Barnett: Artiklen kan kun tilgås fra uddannelsesinstiturioner og biblioteker i USA.
 3. Stuart Jeffries: Artiklen er betalingsmur. Angiveligt "Hentet 2006-12-06." - artiklen Din mor-jokes er oprettet i 2009, så der må have været arbejdet længe med den korte artikel.

Artiklen skal have videnskabelige kilder og bør også beskrive fænomenets udbredelse i det danske sprogområde.--Madglad (diskussion) 3. mar 2020, 12:06 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Som forslagsstiller. --Madglad (diskussion) 3. mar 2020, 12:06 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Som argumenteret for 11 år siden. Det er ikke blevet mindre brugt siden da, så begrebet har vist sig at holde. —Pugilist (diskussion) 3. mar 2020, 13:04 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Artiklen findes på mange andre sprog, og jeg synes, at dens information er oplysende nok. Der er generelt intet krav om, at kilder skal være "videnskabelige" - de skal blot være pålidelige. Seriøse avisartikler er ofte en OK kilde. I øvrigt har jeg intet problem med at læse Jeffries' Guardian-artikel uden betaling. --Økonom (diskussion) 3. mar 2020, 20:15 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - den største joke her, er som altid Madglad. Vildt nok han stadigvæk må være her, for han bidrager på ingen måde med noget nyttigt, og har aldrig gjort det. Tager andres tid pga. nonsens. --80.62.117.110 4. mar 2020, 08:58 (CET)
seneste redigeringer i denne artikel burde give endnu en lang blokering til Madglad, som han har prøvet mange gange før. INTET bidrager han med. - udover at han andetsteds efterspørger CVR-nummer på varemærker. 🤣😂 --80.62.117.110 4. mar 2020, 09:05 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Den er da ganske oplysende. Ikke alt skal være højtravende og videnskabeligt begrundet. --Jørgen (diskussion) 4. mar 2020, 09:28 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - afgjort behold. Relevansen er der stadig, som anført ovenfor. Det er okay med lidt skæve eller anderledes artikler. Der er intet absolut krav om kilder for at beholde viden, selv om vi er enige om at kilder er en fordel og generelt et ideal at stræbe efter. Og i forhold til "...bør beskrive fænomenets udbredelse..."; at artiklen mangler viden løses ikke ved at slette den viden, der eksisterer i artiklen. Alt i alt intet argument for at slette, men tilstrækkelige argumenter for at beholde. --Medic (diskussion) 4. mar 2020, 09:41 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Émnet har været drøftet tidligere med klar støtte til behold. Siden det oprindelige sletteforslag er artiklen blevet forbedret, og der er ikke fremkommet nyt, der kan pege på en sletning. At én enkelt bruger er uenig i den oprindelige beslutning, ændrer ikke heri, særlig ikke, når argumenterne for sletning viser, at forslagsstiller har misforstået hvilke krav, der stilles til kilder, ligesom det ikke er en slettegrund, at der ikke er kilder, der beskriver emnet i det danske sprogområde. Son IP'en er inde på, er Madglads redigeringer i artiklen til støtte for sit eget synspunkt langt fra i orden, og kunne lede til en indskrænkning i redigeringsadgangen. Da der ikke er nyt siden sidst, lukkes sletteforslaget igen. --Pugilist (diskussion) 5. mar 2020, 08:53 (CET)

Arkiveret 14. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Hospice Limfjord

Hospice Limfjord har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Der er kun 12 pladser, hvilket er sammenligneligt med Anker Fjord Hospice, Filadelfia Hospice samt Svanevig Hospice, så jeg antager, at det er en ret almindelig størrelse. Er alle hospicer notable? Der er meget lidt omtale, men har fundet stedet omtalt på tvmidtvest.dk, Skive folkeblad og tv2ostjylland.dk.

 • Symbol delete vote.svg Slet - Når der ikke er mere omtale. Det er et uhyre sympatisk koncept, og dem der kommer der helt sikkert glæde af det (ikke mindst de pårørende), men det er også begrænset, hvor mange der er i berøring med det. Toxophilus (diskussion) 3. feb 2020, 09:23 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - ikke nok til dokumenteret notabilitet. Rmir2 (diskussion) 7. feb 2020, 16:48 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er 19 hospicer i Danmark, og p.t. har fire af dem en dawp-artikel, så vi er godt i gang med at dække dette detaljeringsniveau. Jeg synes, det hører til den type institutioner, som nærmest pr. definition har en offentlig interesse, og derfor naturligt bør have artikler her.--Økonom (diskussion) 7. feb 2020, 21:02 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Konklusion udskydes her og det er rejst som et principielt spørgsmål på Wikipedia-diskussion:Kriterier for virksomhedsartikler#Hospicer. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Relevans ikke godtgjort i artiklen. At der skulle være mere information der kan gøre det relevant, som Økonom plæderer for i [[ovennævnte diskussion, er fuldstændigt underordnet, så længe informationen ikke er der. Og på trods af dennes argumenter, er jeg stadig ikke overbevist om, at netop det hospice er relevant. Tøndemageren 26. feb 2020, 08:53 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke større stemning for behold i hverken den specifikke eller generelle diskussion. Artiklen slettes derfor. --|EPO| COM: 8. mar 2020, 16:08 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - ved godt de personer som har afgjort denne sag, ikke gider at bidrage til at forbedre indholdet på Wikipedia. Så bedre at være blåøjet, og slette det hele. Men foreningen bag dette hospice var allerede i april 2010 automatisk notabel, med et medlemstal på over 900 personer. Antallet er nok ikke blevet mindre siden. Så det er da pisse ærgerligt at få uvidende personer skal bestemme en yderst tvivlsomme sletning af potientielt godt indhold. --87.49.45.108 14. mar 2020, 21:12 (CET)

Sletningsforslag: Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Artiklen indeholder ikke oplysninger om medlemstal eller resultater. Foreningen blev stiftet i 1999. --|EPO| COM: 15. feb 2020, 17:22 (CET)

 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg vil ikke påstå, at jeg har en mængde viden, der er større end gennemsnittet, på området. Jeg vil blot bemærke, at jeg har hørt de andre foreninger omtalt, men ikke denne. Og sammenholdt med manglende oplysninger i artiklen, indstillede jeg den til sletning. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 11:52 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - der er intet i artiklen, som retfærdiggør notabiliteten. En forening bliver ikke interessant bare fordi den uddeler æresmedlemsskaber og priser til notable personer. Der er heller ikke meget i min googlesøgning, som tyder på at foreningen har gjort sig bemærket. Toxophilus (diskussion) 18. feb 2020, 10:01 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg kan ikke finde info vedr. foreningens medlemstal, men det lader til at være en lille forening, som ikke har opnået stor omtale.--Kjeldjoh (diskussion) 26. feb 2020, 08:25 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Det er en af de artikler om et emne som næsten helt sikkert ikke er "notabelt", men jeg synes artiklen er relevant.--Honymand (diskussion) 27. feb 2020, 17:47 (CET)
Symbol comment vote.svg Kommentar - Den forstår jeg ikke. Hvis emnet næsten helt sikkert ikke er notabelt, hvem er den så relevant for, og hvorfor skal den beholdes?--Kjeldjoh (diskussion) 28. feb 2020, 07:44 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Bortset fra en tvetydig holdningstilkendegivelse er der enighed om sletning. --|EPO| COM: 8. mar 2020, 16:09 (CET)

Sletningsforslag: Frederik Waage

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om advokaten og adjunkten Frederik Waage er oprettet 19. oktober 2017 af en IP-adresse. Artiklen oplyser intet, der automatisk berettiger til notabilitet. Det mest bemærkelsesværdige er, at personen har en juridisk doktorgrad. Berettiger det til en selvstændig artikel? Økonom (diskussion) 21. okt 2017, 17:10 (CEST)

 • Økonom har ret - en doktorgrad er ikke i sig selv tilstrækkeligt. Det er et professorat derimod, men sådan ét har Waage jo ikke ifølge artiklen. Da der ikke er andet udslagsgivende nævnt i artiklen, er jeg tilbøjelig til at støtte Symbol delete vote.svg Slet. Vh. SorenRK (diskussion) 21. okt 2017, 17:30 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis han har gjort noget interessant, nævner artiklen det ikke. --Inc (diskussion) 21. okt 2017, 20:48 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - IP'en, der oprettede artiklen, er blevet informeret. --Inc (diskussion) 21. okt 2017, 20:56 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Han har udtalt sig til pressen nogle gange, vedr. kammeradvokaten, men ikke rigtig nok til at jeg vil mene at han er en offentlig debattør. DR Nyheder. --Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2017, 16:13 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Manglende notabilitet. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 24. okt 2017, 13:19 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Hermed slettet.
- Sarrus (db) d. 12. nov 2017, 11:12 (CET)

2. runde februar 2020:Rediger

Der er igen oprettet en artikel om Frederik Waage i februar 2020. Vurderes han at være notabel i dag? Artiklen er oprettet af en IP-adresse, der efter bidragene at dømme ser ud til enten at være personen selv eller en person, der er tæt på. Han er nu professor MSO på Syddansk Universitet, og ved oprettelsen var der lidt tvivl om, hvorvidt et MSO-professorat kunne give automatisk notabilitet (se redigeringshistorikken). Der er dog enighed på Wikipedia-diskussion:Kriterier for biografier om, at retningslinjerne for automatisk notabilitet kun omfatter ordinære professorater, og det er nu præciseret i retningslinjerne. Er der andet, der kan give ham notabilitet? --Økonom (diskussion) 21. feb 2020, 18:16 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
De seneste tilføjelser ser ud til at have en positiv effekt på stemningen. Der er ikke længere tilstrækkelig opbakning til at slette. --|EPO| COM: 8. mar 2020, 16:11 (CET)

Sletningsforslag: Plantefamilier

Artiklen Plantefamilier er oprettet i 2003, på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget struktur på projektet. Artiklen er en oplistning af en lang række plantefamilier, og henviser så ellers til Kategori:Plantefamilier. Der er intet selvstændigt indhold, hvorfor kategorien er den rigtige løsning. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 13:06 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Som indstillet. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 13:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis det hele alligevel findes i en kategori, så har jeg svært ved at se ideen i også at have det i en listeartikel. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 13:33 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ja, den er vist ret overflødig. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 24. feb 2020, 17:34 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Udmærket listeartikel, som imidlertid burde udbygges med en ordentlig introduktion om plantefamiliernes struktur og baggrunden for opstilling mm. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 17:46 (CET)
@Rmir2: Hvad mener du med, at det er en "udmærket listeartikel" ? Hvorledes udmærker artiklen sig og hvorledes adskiller artiklens indhold sig fra en kategori ? Hvis du eller nogen anden vil skrive en artikel om kategoriseringen af plantefamilier, er du og andre svært velkomne, og i så fald støtter jeg gerne et behold. Men i den nuværende forfatning er Haabets artikel fra 2003 ikke helt konform med de nuværende standarder. --Pugilist (diskussion) 24. feb 2020, 17:51 (CET)
Listen er, så vidt jeg kan skønne, komplet, og der er meget få røde links. Dermed er den en egnet indgangsvinkel til emnet. Vi er enige om, at introen er yderst mangelfuld, ligesom det er ønskeligt, at der kommer en i hvert fald kortere forklaring til hver af de enkelte plantefamilier. Desværre har jeg ikke mit botaniske bibliotek ved hånden, men vi har da vist nogle bidragydere, som særligt arbejder med botanikartikler, så de kan måske hurtigere gøre listen mere brugbar end jeg selv vil kunne gøre det. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2020, 18:04 (CET)
Logisk set ville listen være mere brugbar, hvis den var fyldt med røde links, da den så kunne give et overblik, som kategorien ikke kunne give grundet de manglende artikler. Så jeg anser det ikke som et argument, at der er blå links i artiklen. Hvis du uikke orker at gøre artiklen til andet end en samling af links og hvis de botanikinteresserede i 17 år ikke har orket at gøre artiklen til noget brugbart, er der vel en risiko for, at det ikke kommer til at ske. --Pugilist (diskussion) 25. feb 2020, 11:40 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold [redigeringskonflikt]  - Absolut relevant i en encyklopædi! Den adskiller sig klart fra kategorien ved at være opddelt i ordener, ligesom den også har latinske navne med. Kan selvfølgelig forbedres, men sletning vil være en fejl. - Nico (diskussion) 24. feb 2020, 18:07 (CET) Kan også tilslutte mig Symbol move vote.svg Flyt til Plantefamilier i Danmark - Nico (diskussion) 3. mar 2020, 08:54 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold/Symbol merge vote.svg Sammenskriv Jeg er ikke begejstret for formen, og vil gerne lige have tid til at diskutere med nogen af de andre i botanikprojektet. Jeg ser nok nogle vanskeligheder i vedligehold af artiklen og et det ønskeligt med en liste med samtlige 500 familier i planteriget - eller skal det kun være dem på da-wiki. Evt. kunne Familie_(biologi) blot udvides med at afsnit om planter. Eller burde Plantefamilier måske hedde Familie (botanik)? --Honymand (diskussion) 24. feb 2020, 19:07 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet/Symbol move vote.svg Flyt - Artiklen er ikke på nuværende tidspunkt ikke fyldestgørende, og er på nuværende tidspunkt en dårlig liste. Den er blandt andet ikke komplet, hvis man skal tro artiklens egen tekst. Derudover er jeg enig med Pugilist i, at den virker meget kategori-agtig. Med det sagt, så skal artiklen ikke blive på sin nuværende side, hvis den beholdes, da den kun omhandler plantefamilier i Danmark. Den skal derfor, såfremt den beholdes, flyttes til Plantefamilier i Danmark (eller lignende). Tøndemageren 25. feb 2020, 10:34 (CET)
God pointe - jeg havde misset at det kun var danske familier.--Honymand (diskussion) 25. feb 2020, 11:33 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg må indrømme at jeg ikke ser nogen grund til at beholde denne artikel. Vi har jo Familie (biologi) ligesom på en:wiki og den kan man jo starte med at forbedre. Man kan godt have en Plantefamilier i Danmark men den kan nogen bare skrive hvis de har lyst - man kommer ikke til at mangle informationen fra Plantefamilier. Personligt synes jeg dog det var mere logisk hvis man bare havde
- behandling af familie-begrebet for botanik samme sted som man f.eks. behandler ordner, klasser, slægt o.a. f.eks. i en generel artikel om botanisk taxonomi.
- liste af familier under artiklen om den overordnede orden - her kan man jo fint skelne mellem familier i Danmark og familier generelt. Det savner jeg faktisk ofte; hvad er det for nogen familier der er i denne orden og hvilke af dem har forekomst i Danmark. Typisk er der jo bare en lidt tilfældig liste af de familier som nogen har skrevet artikler om eller tænkt sig at skrive om.
- Evt. kunne man have en Planter i Danmark, det kunne jeg se en mening i. Men den skal selvfølgelig ikke bare være en lang liste, men en overbliksskabende artikel med nogle gode eksempel samt en forklaring af hvordan danmark er relativt artsfattigt. Hvorfor planteFAMILIER i Danmark? Skal man så også have planteORDNER i Danmark? Men Planter i Danmark, det ville give mening.
--Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 16:42 (CET)
 • @Honymand: Din argumentation holder ikke. På engelsk har man også fx.
List of Anuran families
List of Testudines families
List of fish families
List of families of spiders
Jeg tolker dette således, at ambitionen på engelsk wiki er, at samtlige familier indenfor biologi med tiden skal oprettes, men at man - som på dansk wiki - er gået lidt i stå. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 18:54 (CET)
 • Jow, dem har jeg skam set. En fuldstændig arbitrær samling af artikler. --Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 20:14 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at den nuværende titel ikke er optimal. Men der er mere spredt stemning for, hvorvidt man bør ty til sletning. Kompromiset bliver derfor Plantefamilier i Danmark. --|EPO| COM: 8. mar 2020, 16:14 (CET)

Arkiveret 15. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Jonas Dahl (musiker)

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Jonas Dahl (musiker) er en dansk musiker, der er forsanger i Sonja Hald - et band som i hvert fald er notabelt. Det er en meget kort artikel uden kilder. EDIT: Jeg har udvidet artiklen. Han har opslag på Discogs, og har udgivet et soloalbum, som er anmeldt af Gaffa]. Han har også medvirket i Keminova Cowboys. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:12 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Bertilstar: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:12 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er tydeligvis mere at skrive om ham, og som medvirkende i flere bands er han også relevant at kunne slå op, men artiklen bør udvides med kilder. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:12 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv med Sonja Hald - egen notabilitet ikke godtgjort. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:27 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Jeg har tilføjet noget tekst, infoboks og diskografi til artiklen. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 15:01 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Markant musiker, ser ingen grund til at slette; heller ikke sammenskrive, da han har arbejdet med andre, og udgive soloprojekter. 4 stjerner på Gaffa. Nico (diskussion) 26. feb 2020, 15:37 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Kan ikke se hvad der selvstændigt gør ham relevant. Han er heller ikke automatisk relevant. At han har udgivet noget, gør ham ikke relevant. Kun hvis udgivelserne har haft et vist impact. Det tyder det ikke umiddelbart på. Og han er heller ikke relevant, fordi han er medlem af bands der er relevante. Informationen om ham, kan passende skrives ind i Sonja Hald, og så lave en redirect dertil. Tøndemageren 27. feb 2020, 17:08 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om, hvorvidt der er selvstændig notabilitet. Status quo opretholdes. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:00 (CET)

Sletningsforslag: Gunnvør Dalsgaard

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Gunnvør Dalsgaard skulle angiveligt være en dansk model, og hun har medvirket i nogle realityprogrammer og udgivet en bog. Artiklen er oprettet af en IP-bruger og jeg har sat notabilitet på. Hun har været i et forhold med Oliver Bjerrehus, hvilket selvfølgelig er noget medierne skriver om (bl.a. her og her). Hun har også haft et forhold til en anden semikendis. Der er ca. 6.000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:20 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @UkendtH: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:20 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hun er fuldstændig ligegyldig i en encyklopædisk sammenhæng. Hun er, som så ufattelig mange andre realitypersoner, en døgnflue, som medierne gladeligt bruger spalteplads til, uden at der egentlig er noget indhold. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:20 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - en af utallige. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:26 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der er intet i artiklen, der gør hende relevant i en encyklopædisk sammenhæng. --DenBlaaElg (diskussion) 6. mar 2020, 21:01 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:01 (CET)

Sletningsforslag: Morten Deleuran

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Morten Deleuran er en dansk youtuber. Han skulle angiveligt være "prisvindende", men prisuddenlingens hjemmeside fungere ikke længere. Hna har kun lidt over 6000 abonnenter. SoMe-personligeheder kan selvfølgelig få taletid hos BT. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:00 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:01 (CET)

Sletningsforslag: Kulturkapellet

Kulturkapellet er et online tidsskrift med henblik på kunst- og kulturformidling fra 2008. Artiklen er kun denne ene linje. Bruger:KnudW påsatte {{tætpå}} kort efter oprettelsen med kommentaren oprettet af redaktionsmedlem. Copyvio, men jeg får artikelopretter til at ordne tilladelserne. Der er selvfølgelig en hjemmeside og ca. 20.000 hits på google. Jeg synes ikke, at jeg kan finde noget relevant ekstern omtale. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:22 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Kommastreg: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen retfærdiggør ikke sin egen notabilitet, og jeg kan ikke finde noget, som underbygger den. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig med Toxophilus. Rmir2 (diskussion) 26. feb 2020, 12:23 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar: Kan man finde nogen tal på antallet af faktiske læsere? /Madglad (diskussion) 2. mar 2020, 08:33 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:02 (CET)

Sletningsforslag: Jeppe Duvå

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeppe Duvå er en dansk journalist. En IP-bruger har forsynet artiklen med {{tætpå}} og notabilitet. Han har haft flere lederposter i store danske dagblade, men ingen som topchef. Artiklen mangler kilder og wikificering. På trods af at være journalist, der må antages at skrive artikler, hvor man kan få lov at skrive sig selv på som forfatter, så er der kun ca. 5000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:35 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @JeDuen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - han har været tæt på toppen flere steder, men ikke tæt nok. Hvis der tilmed er tale om {{tætpå}}, så mener jeg bestemt ikke, at vi skal beholde den. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - tror måske nok han er notabel, men artiklen lugter af selvpromovering.--Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 18:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen gør ikke rede for, hvad der skulle gøre ham notabel. Den virker mere som et cv. Derudover er der ikke kildehenvisninger på mange af oplysningerne, hvilket bestyrker mistanken om {{tætpå}}. --DenBlaaElg (diskussion) 1. mar 2020, 22:13 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar: Meget kendt journalist, men artiklen er elendig. /Madglad (diskussion) 2. mar 2020, 08:23 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - det ligner meget en 'Hejmor' eller et cv. Flygtigt nævnes en 'række redaktørstillinger', der jo nok ikke er topstillinger. Man har da hørt om ham, men der er ikke rigtigt kød på artiklen, og jeg tvivler på at der kan komme det. --Jørgen (diskussion) 2. mar 2020, 08:40 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg har fået følgende henvendelse fra manden selv på min diskussionsside:
Svar fra JeDuen/Jeppe Duvå til Toxophilus angående “notabilitet” af opslaget om mig, som du har spurgt til: Folk i ledende poster på danske medier vil ofte ikke have mange hits, da de typisk ikke primært skriver, men leder. Min "notabilitet" må andre afgøre, men jeg synes, at min status i faget og karriere som ledelsesmedlem på tre anerkendte, landsdækkende medier taler for sig selv - og jeg kan konstatere, at talrige af mine kolleger i branchen, der har markant mindre indflydelse eller har sat markant mindre faglige spor i branchen, har Wikipedia-artikler, der ikke bestrides. Hvis du i øvrigt kan pege på formuleringer, vurderinger eller oplysninger i opslaget, som efter din vurdering er partiske/bærer præg af manglende afstand til emnet, kan det jo redigeres eller slettes. Bedste hilsener, Jeppe Duvå - P.S.jeg beklager, at denne henvendelse til dig sikkert er anbragt et helt forkert sted i forhold til den relevante “diskussion”. Jeg er mildt sagt ikke rutineret Wikipedia-aktør. JeDuen (diskussion) 1. mar 2020, 21:41 (CET)
Det hører bedre til her, så deltagere i diskussionen kan se det. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 08:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Notabiliteten er i en gråzone, og tætpå-problemet trækker ikke i positiv retning. Økonom (diskussion) 3. mar 2020, 20:21 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke fuld enighed om, hvorvidt der er tilstrækkelig notabilitet. Men artikelopretteren er for tæt på emnet, hvilket afgør konklusionen. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:04 (CET)

Sletningsforslag: Center for Grundtvigforskning

En bruger har foreslået, at artiklen slettes, begrundet i notabilitet. Ladf os tage diskussionen her. Jeg mener selv, at emnet har relevans, jf. artikler om lignende forskningsinstitutioner.--Ramloser (diskussion) 26. feb 2020, 16:38 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia AukenSune har oprettet artiklen og Toxophilus påsat notabilitetsskabelonen. Økonom (diskussion) 26. feb 2020, 18:29 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold. En anerkendt forskningsinstitution må være notabel. I øvrigt søger jeg at hjælpe den, der har oprettet artiklen med formattering og layout.--Ramloser (diskussion) 26. feb 2020, 16:44 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Centret er tilsyneladende på finansloven og jeg ser derudover ingen grund til at slette artiklen. --Pugilist (diskussion) 26. feb 2020, 16:54 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Virker da bestemt relevant.--Honymand (diskussion) 26. feb 2020, 18:20 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Toxophilus har i kommentarfeltet stillet spørgsmålet, om alle danske forskningscentre er notable, så jeg opfatter sletteforslaget som en slags prøveballon. Alle centrene er nok ikke notable - der er ret mange, og nok af ret forskellig betydning i praksis - men ifølge diskussionssiden har dette center den største humanistiske forskningsbevilling i landet, hvilket lyder substantielt. Under alle omstændigheder har et projekt af en sådan størrelse om Grundtvig national interesse, og en googlesøgning demonstrerer også, at det er i offentlighedens søgelys; således var der sidst en del omtale af centeret i forbindelse med de seneste finanslovsforhandlinger. Økonom (diskussion) 26. feb 2020, 18:29 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Som Økonom skriver, så var det et generelt spørgsmål. Fakulteter har vi masser af, og de består af institutter, men på disse findes typisk flere centre eller forskningsgrupper, som ikke nødvendigvis omfatter mere end 20-30 personer, så spørgsmålet er, om det der er at skrive om disse centre ikke lige så godt kan stå i et underafsnit i artiklen om det institut, som de er tilknyttet. Angående Center for Grundtvigforskning, så synes det notabelt, hvis det kan angives med eksterne kilder, at de har den største humanistiske forskningsbevilling i landet, men også gerne med et beløb. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 10:31 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er konsensus for at beholde artiklen. Økonom (diskussion) 8. mar 2020, 16:21 (CET)

Sletningsforslag: Personalhistorie

Artiklen Personalhistorie er oprettet i 2003 og forekommer at være en ønskeliste. Indholdet er en masse links til en masse listeartikler. Som listen Danmarkshistoriens personer synes den at have udtjent sit formål. --Pugilist (diskussion) 2. mar 2020, 09:42 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Personalhistorie er et begreb, og vi kan for så vidt godt have en artikel om det. Den Store Danske har et opslag på Personalhistorie, som henviser til Genealogi. Genealogi henviser på Wikipedia til Slægtsforskning, og jeg mener, at vi bør fjerne linksamlingen fra Personalhistorie og i stedet blot viderestille til Slægtsforskning. Kan artiklen Personalhistorie gives et selvstændigt indhold er det selvfølgelig også fint, men når der nu er gået 17 år uden at det er sket, så sker det næppe. --Pugilist (diskussion) 2. mar 2020, 09:42 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Igen en liste fra før vi havde kategorierne. Gerne redirect for mig, men som liste er den komplet overflødig. --Jørgen (diskussion) 2. mar 2020, 09:48 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er en liste over lister. Ikke frygteligt anvendeligt nu vi har kategorier osv. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 09:50 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - kan have været nyttig engang men ikke længere. Rmir2 (diskussion) 2. mar 2020, 10:29 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:05 (CET)

Sletningsforslag: Anniken Sand

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Anniken Sand er en dansk iværksætter. Hun har været med Løvens Hule og har startet en isbod i Hellerup. Der er opslag på proff.dk, cvr, kaospilot.dk og hun er nævnt på Istids hjemmeside

 • Symbol point of order.svg Formalia @Najaalt: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:32 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hun har startet en virksomhed og medvirket i en tv-udsendelse, men ingen af delene gør hende interessant nok til en artikel. Jeg antager at der er tale om en vis mængde selvpromovering. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:32 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - ikke notabel endnu. Rmir2 (diskussion) 2. mar 2020, 13:01 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:05 (CET)

Sletningsforslag: Charlotte Bircow Næss Schmidt

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Charlotte Bircow Næss Schmidt er en dansk fitnessinstruktør, som ifølge artiklen er kendt som "Danmarks fitnessdronning". Hun ahr været gift med Anders Bircow og har stillet op for Liberal Alliance i Storkøbenhavn vved valget i 2015, men blev ikke valgt. Hun har en hjemmeside, og som semikendt har sladderpressen selvfølgelig også en interesse i hende. Der er f.eks. interview på alt.dk, billed bladet, [2], bt, og selv dr har interview med hende.

 • Symbol point of order.svg Formalia @Krak0406: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:40 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hun er omtalt lidt her og der, men jeg kan ikke se, at hun skal have gjort noget, som gør hende notabel. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:40 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Særdeles omtalt person. Det skader ikke, at interesserede kan finde neutral information om hende på Wikipedia. --Pugilist (diskussion) 2. mar 2020, 11:16 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Kendt person gennem mange år, der stadig bruges i forskellige mediemæssige sammenhæng. Artiklen er dog ikke underbygget særligt godt, og kunne med fordel udvides. Vil derfor ikke modsætte mig en evt. sletning. Personen er dog relevant, selvom det ikke er godtgjort i artiklen. Tøndemageren 2. mar 2020, 11:18 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Også omtalt ud over "sladderpressen", se eksempelvis denne artikel, hvoraf det fremgår, at hun har solgt 1,5 million træningsvideoer. Ikke så dårligt i et land med godt 5 mio. indbyggere. --Pugilist (diskussion) 2. mar 2020, 11:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - artiklen smager af promovering. Ikke overbevisende notabilitet. Rmir2 (diskussion) 2. mar 2020, 13:00 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning. Status quo opretholdes. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:06 (CET)

Sletningsforslag: Københavns Fødevarefællesskab

Københavns Fødevarefællesskab har ca. 32.000 hits på google, og de har en hjemmeside. Artiklen er ikke helt wikificeret, mangler kilder og er lidt reklamerende i sit sprog efter min mening. En tilsvarende artikel om Aarhus Fødevarefællesskab [Wikipedia:Sletningsforslag/Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab blev slettet i juli 2019]. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:55 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning. Endvidere er de med 3.000 medlemmer automatisk notable. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:08 (CET)

Sletningsforslag: Odense Fødevarefællesskab

Odense Fødevarefællesskab har ca. 10.000 hits på google. Artiklen er ikke helt wikificeret, mangler kilder og er lidt reklamerende i sit sprog efter min mening. Det er i øvrigt lukket. En tilsvarende artikel om Aarhus Fødevarefællesskab [Wikipedia:Sletningsforslag/Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab blev slettet i juli 2019]]. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:55 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Marienlyst: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Som argumenteret ved den sidste sletningsdiskussion: Sikkert et sympatisk projekt, men jeg mener bestemt ikke, at der er blevet genereret omtale, som kan retfærdiggøre en artikel Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 10:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - medmindre der kommer medlemstal og andet som kan overbevise mig om notabiliteten. Rmir2 (diskussion) 2. mar 2020, 12:56 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:08 (CET)

Sletningsforslag: CfL

CfL er ifølge artiklen "Danmarks største ledelseshus" og har ca. 90 ansatte. Artiklen blev oprindeligt oprettet af CfL selv som reklame, men den er siden skåret ned til blot en enkelt linje, der dårligt kan siges at være reklamerende, men er CfL notabelt? Med ca. 90 ansatte er det under det notabilitetsgivende. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 11:49 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre foretagenet notabelt. Det har eksisteret siden 1913, men det er ikke et argument i sig selv synes jeg. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 11:49 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig i at det er selvpromovering. Rmir2 (diskussion) 2. mar 2020, 12:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig - i nuværende form tillige ret intetsigende. --Jørgen (diskussion) 2. mar 2020, 12:58 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:09 (CET)

Sletningsforslag: Änglamark (mærke)

Änglamark (mærke) er et varemærke i COOPs butikker. Bruger:Dipsacus fullonum satte notabilitetsskabelonen på med kommentaren Et firmavaremærke synes mest af interesse for pågældende firma. Jeg foreslår artiklen sammenskrevet med COOP om omdirigeret. PS. Navnet er i øvrigt fejlskrevet. Det hedder Änglamark. Bruger:SorenRK har også været inde over og rette i skabelonen. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 09:09 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @HumanLexicon: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 09:09 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv Som Kartebolle foreslog, så bør artiklen sammenskrives med COOP og efterlad en omdirigering til det pågældende afsnit. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 09:09 (CET)
 • Symbol question green.svg Spørgsmål: Har Änglamark et cvr-nr i Norge eller Sverige, så vi kan tjekke omsætningen? Der findes i øvrigt allerede en artikel om visen Änglamark, så parentesen er korrekt. /Madglad (diskussion) 3. mar 2020, 12:22 (CET)
@Madglad: Kartebolles kommentar om fejlskrivning handlede vist ikke om parentesen, men om, at artiklen på daværende tidspunkt hed "Änglemark", altså stavet forkert. Mvh. SorenRK (diskussion) 3. mar 2020, 14:12 (CET)
 • Som anført på diskussionssiden er der f.eks. en artikel om det konkurrerende mærke Neutral (mærke), og det er mit indtryk, at Änglamark er så udbredt, at jeg hælder til et lille Symbol keep vote.svg Behold; men ellers kan jeg også sagtens leve med en Symbol merge vote.svg Sammenskriving med Coop Trading, hvor mærket i øvrigt allerede er nævnt. Mvh. SorenRK (diskussion) 3. mar 2020, 14:13 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Varemærker kan godt være notable, jf. kategorien "Varemærker" med Lurpak osv. De skal i så fald være meget store og kendte, men netop det er Änglamark formodentlig også. Lidt googlesøgning afslører, at det optræder i toppen af flere top-ti-lister over forbrugernes mest kendte varemærker. --Økonom (diskussion) 3. mar 2020, 20:26 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Ja, varemærker kan sagtens være mere kendte end producenten. Tørsleffs er uden tvivl mere kendt end Haugen-Gruppen Nordic A/S. Sun Lolly, Suncola og Sunquick er uden tvivl mere kendt end CO-RO A/S. Så brug hellere energien på at skrive om de røde links her. Især Suncola er der meget at skrive om. /Madglad (diskussion) 3. mar 2020, 21:21 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Selvom det er et varemærke, som tilknyttet Coop, så vurdere jeg det som notable. Andre har allerede givet gode argumenter. --Steen Th (diskussion) 5. mar 2020, 16:19 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler for at slette. Flest taler for ikke at sammenskrive. Artiklen beholdes selvstændig. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:11 (CET)

Sletningsforslag: Ønske

Ønske er opretter af Bruger:Sarrus i 2008. I 2019 kom Bruger:Madglad forbi og indsatte {{QA-relevans}}, {{Ordbog}} og {{Ingen kilder}}. Skabelonen QA-relevans får lagt artiklen i kategorien med notabilitet, så nu har jeg oprettet dette sletteforslag, for at få det afgjort, og så vi, hvis artiklen beholdes, forhåbentlig kan få den forbedret. Der findes artikler om Ønske på mange andre sprog bl.a. engelsk wikipedia. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 11:12 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold - artiklen bør forbedres, men man kan bruge den engelske artikel som forlæg. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 11:12 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - enig. Notabelt emne. Rmir2 (diskussion) 3. mar 2020, 12:55 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - stort udvidelsespotentiale. --Økonom (diskussion) 3. mar 2020, 20:28 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at beholde. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:11 (CET)

Sletningsforslag: Odense øvelokaleforening

Odense øvelokaleforening er ifølge artiklen en af Danmarks største øvelokaleforeninger med næsten 100 bands. Bruger:DenBlaaElg satte notabilitetsskabelonen på. Der er lidt info på deres hjemmeside og der er opslag på cvr. Ifølge denne side har de øvelokaler til mere end 350 musikere, og de har 40 lokaler.Toxophilus (diskussion)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:12 (CET)

Sletningsforslag: Cecilie Nørgaard

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Cecilie Nørgaard er en dansk uddannelses- og kønssociolog. Bruger:DenBlaaElg påsatte notablitetsskabelonen på med kommentaren artiklen mangler kildehenvisninger, der dokumenterer, at denne person er relevant at have en artikel om. Hun har en hjemmeside, der er opslag på kvinfo, et interview på alt.dk og lidt på folkeskolen.dk.

 • Symbol point of order.svg Formalia @Wortziger: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 08:34 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hun har ikke bedrevet noget, som gør hende notabel. Hun er omtalt lidt hist og her, men som jeg ser det, så er det ikke interessant nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 08:34 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der ses ikke noget, der kan give notabilitet. --Økonom (diskussion) 4. mar 2020, 08:56 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold: Man kan godt notabel som samfundsdebattør. Hun er ikke 'omtalt lidt hist og her', men omtalt utallige stedet og en søgning på 'Cecilie Nørgaard' giver 549000 hits på google, hvoraf langt de fleste er om denne Cecilie Nørgaard. Hun har udgivet 3 bøger selv om det tilsyneladende ikke er hendes primære aktivitet. Men kunne udvide artiklen med udgangspunkt i hvad der er skrevet om hende i Børsen, Kristeligt Dagblad, Folkeskolen, Femina, Kvinfo, ALT, Skoleliv, Gyldendal, uddannelsesdebatten.dk, kulturmonitor.dk ... /Lars
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der ses ikke noget, der kan give notabilitet. --Rmir2 (diskussion) 4. mar 2020, 10:17 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar En specifik søgning på "Cecilie Nørgaard" (med anførselstegn, så man ikke får revl og krat, hvor alle sider med de to ord "Cecilie" og "Nørgaard" indgår) giver 12.900 hits. En bred søgning giver ca. 8,8 mio. hits. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 11:07 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Flest taler for at slette. --~~

Sletningsforslag: Olympic Amager Idrætsforening

Olympic Amager Idrætsforening har ca. 40 medlemmer, og Bruger:Tøndemageren satte notabilitetsskabelon på. Artiklen er én linje og har ingen kilder. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:37 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:15 (CET)

Sletningsforslag: Karsten Meyer Olesen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Karsten Meyer Olesen er en dansk politiker. Den er oprettet af en IP-bruger. PerV satte den oprindelige notabilitetsskabelon på i 2016, men Bruger:Vrenak fjernede den med kommentaren notabel i 2017, Bruger:DenBlaaElg genindsatte den med kommentaren der mangler en begrundelse for hvorfor denne person er notabel. Han har været formand for forskellige kommunaludvalg og spidskandidat Socialdemokratiets spidskandidat i Aabenraa Kommune ved kommunalvalget 2017. Han har også været 2. viceamtsborgmester. Dette er dog ikke det samme som at være Viceborgmester, hvilket giver automatisk notabilitet ifølge vores kriterier. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:35 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Han har bevæget sig på kanten af notabilitet i hele sin karriere, men som jeg ser det er der endnu intet, som får ham over på den rigtige side af grænse. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - tæt på, men ikke over grænsen. For lokalpolitikere mener jeg, det er relevant at holde sig nøje til de automatiske notabilitetsgrænser, medmindre den pågældende har lavet noget andet i det "civile" liv, der i sig selv kan tale for notabilitet. Det ses ikke at være tilfældet her. Økonom (diskussion) 4. mar 2020, 21:44 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:15 (CET)

Sletningsforslag: Madsens 9 M'er

Madsens 9 M'er er en kommunikationsmodel udviklet på Copenhagen Business School i 1990'erne af Kim Madsen. Artiklen er ikke wikificeret og mangler referencer. Artiklen er oprettet af en af en IP-bruger, men er emnet notabel? Bruger:Nico har også kommenteret på diskussionssiden. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 14:50 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er vist en intern model, som ikke er bredt anerkendt andre steder end på CBS. Jeg lader mig gerne overbevise om det modsatte, hvis der er nogen som kan fremvise relevant information. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 14:49 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Vist internt CBS-begreb. Uencyklolædisk/ingen almen relevans. - Nico (diskussion) 4. mar 2020, 15:31 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg kan ikke se, at begrebet har nogen mærkbar almen udbredelse. Økonom (diskussion) 4. mar 2020, 21:49 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:16 (CET)

Sletningsforslag: Missionshuset Siloam

Missionshuset Siloam er et missionshus på Frederiksberg fra 1894. Artiklen er relativt kort og er baseret på JP Traps Kongeriget Danmark fra 1906. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 14:55 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Urbandweller: som artikelopretter har du sikkert en mening. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 14:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - jeg kan ikke rigtig se, hvad der gør dette missionshus interessant. Ikke engang arkitekten har en artikel, og jeg mindes ikke at omtalen i Trap giver automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 14:55 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar/Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Jeg har tidligere oversat en artikel om Grundtvigsvej, hvor den ligger. Teksten om missionshuset kan eventuelt indskrives i den artikel. Men det ville dog være rart med en noget nyere kilde. --Dannebrog Spy (diskussion) 4. mar 2020, 15:23 (CET)
 • @Dannebrog Spy: det kunne være en udmærket løsning. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 15:29 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Tilslutter mig DS' forslag - Nico (diskussion) 4. mar 2020, 15:34 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Artiklen er indskrevet i artiklen om Grundtvigsvej som foreslået. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. mar 2020, 14:39 (CET)

Sletningsforslag: DiOGenes

DiOGenes er et EU-projekt om gener. Den er oprettet af Bruger:Palnatoke, og Bruger:DenBlaaElg har sat {{QA-relevans}} på. Denne skabelon får også artiklen til at optræde i Kategori:Notabilitet siden 2019, så derfor bringer jeg sletningsforslaget op. Artiklen findes ikke på andre sprog og har ingen kilder. Er projektet relevant nok til en artikel?Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 15:04 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Der er vist rigtig mange Eu-projekter rundt omkring, hvis først man begynder at lede, og de kan ikke være notable alle sammen. Medmindre nogen kan komme med tungtvejende argumenter for, hvorfor netop dette her er interessant, så mener jeg, at det bør slettes. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 15:04 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg synes sådan set alle EU-projekter principielt er notable - i hvert fald relevante. Men netop for (for de fleste) EU-projekter giver det ingen mening med en tyndbenet artikel. Der må som minimum være en henvisning til projektets beskrivelse, og for projekter der er afsluttede eller tæt på må der være en eller flere henvisninger til resultaterne. Pga. EU-projekternes "natur" synes jeg man må kunne stille ekstra krav til kilder i særdeleshed og indhold (beskrivelsen skal være kort og præcis og så med uddybende afsnit).--Honymand (diskussion) 4. mar 2020, 16:59 (CET)

Jeg har ikke p.t. tid til at fremsøge kilder, og hvis andre heller ikke har, kan den bare slettes. --Palnatoke (diskussion) 4. mar 2020, 18:57 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:17 (CET)

Sletningsforslag: Jens Ramskov

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jens Ramskov er en dansk journalist. Bruger:DenBlaaElg har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten. Ramskov skriver for Ingeniøren, Version2 og Sundhedsinformation.dk. Derudover synes jeg ikke, at jeg kan finde noget omtale af ham. Der er over 34.000 hits på google, men det er i høj grad artikler, som han har skrevet i tidens løb. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:00 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Fnielsen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg kan desværre ikke finde nok omtale af ham til, at jeg kan retfærdiggøre en artikel. Han er en mand, som passer sit arbejde, og selvom han nok gør det rigtig godt, så er det ikke nok. Vi har rigeligt artikler om journalister. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen redegør på ingen måde for, hvad der skulle gøre ham notabel. Den indeholder heller ingen kilder, der er skrevet af andre end ham selv. --DenBlaaElg (diskussion) 5. mar 2020, 16:23 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Ja, jeg kan godt se der ikke er noget om ham, ud over de mange kreditering på artikler. — Fnielsen (diskussion) 5. mar 2020, 18:43 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:17 (CET)

Sletningsforslag: Galebevægelsen

Galebevægelsen er en dansk græsrodsbevægelse fra 1979, der er modstandere af den danske psykiatri. Bruger:Tøndemageren har sat notabilitetsskabelon på. De har en hjemmeside, der er opslag på DSD og Regions Syddanmark, og der er omtale på kanal-1.dk. Ifølge Middelfart msueum har bevægelsen været med til at ændre behandlingsformerne og især de institutioner, der behandler de psykisk syge. I alt er der 2.370 google-hits. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:07 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @RasmusByg: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:07 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Den er op grænsen, men jeg mener ikke, at den kommer over på den rigtige side. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:07 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Omtalte i DSD tæller stort i min bevidsthed. Derudover ændrende de bevidstheden omkring psykiatriske sygdomme og de var store i den periode, hvor de startede, hvor de var meget aktive. Jeg vil ikke kalde den modstandere, men kritiske over den danske psykiatri. Så teksten godt revideres lidt. --Steen Th (diskussion) 5. mar 2020, 15:45 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - En væsentlig organisation i psykiatridebatten. - Nico (diskussion) 5. mar 2020, 16:20 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Som SteenTh og Nico. --Pugilist (diskussion) 5. mar 2020, 16:38 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Omtale i DSD og Middelfart museums udsagn om bevægelsens indflydelse på behandlingsformer og institutioner tæller for at beholde artiklen. Ifølge DSD var bevægelsen mest aktiv i 1980'erne, hvilket måske forklarer det lave antal google-hits. --DenBlaaElg (diskussion) 5. mar 2020, 16:42 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - jeg er ikke sikker på hvor megen gennemslagskraft, foreningen egentlig har haft. Den har været omtalt en del, men der er ikke noget i artiklen, der overbeviser om notabiliteten. Derfor neutral. Rmir2 (diskussion) 5. mar 2020, 17:03 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Efter min mening er de klart notable. Har været i pressen fra år til år, og altid været en væsentlig stemme i debatten om selvbestemmelse for psykiatriske patienter.--Honymand (diskussion) 5. mar 2020, 19:40 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Stor opbakning til at beholde. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:18 (CET)

Arkiveret 22. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Studentervæksthus Aarhus/AU Incubator

Studentervæksthus Aarhus/AU Incubator Bruger:Kjeldjoh påsatte notabilitetsskabelonen. Det blev oprettet i 2009 som tilbud til sutderende, der ville "arbejde med iværksætteri sideløbende med deres studier". Der blev https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/stort-millionbelob-skal-gore-ivaerksaetteri-attraktivt afsat 10 mio. ved opstart], men ellers er mængden af ekstern omtale begrænset, men findes bl.a. her. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 11:12 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Jens922: som artikelopretetr har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 11:12 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet det er sikkert fint for dem som kan have glæde af det, men jeg kan ikke se den encyklopædiske relvans. Mængden af relevant omtale er i hvert fald stærkt begrænset, og hvis ikke man kan få et klart billede af, at projektet har kastet nogle notable virksomheder af sig, så er det ikke relevant. Toxophilus (diskussion) 2. mar 2020, 11:12 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - kun for inviede. Har ikke almen interesse. Rmir2 (diskussion) 2. mar 2020, 13:02 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv til Aarhus Universitet - Ikke selvstændigt notabel, og ikke nok at skrive til at have en uddybende artikel, men kan godt nævnes i artiklen om universitetet.--Kjeldjoh (diskussion) 9. mar 2020, 09:48 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om, at der ikke er selvstændig notabilitet, men ikke, hvorvidt artiklen helt skal slettes. Kompromiset er derfor sammenskrivning. ----|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:45 (CET)

Sletningsforslag: XL Møbler

XL Møbler er et møbelvarehus med tre afdelinger, som i dag har opkøbt Biva Møbler og åbnet en BIVA butik i Ringe. Bruger:Kjeldjoh satte notabilitetsskabelonen på. Der en smule omtale på sn.dk, fredericia avisen og bt. Deres regnskab for 2018 i Odense-afdelingen er heller ikke imponerende, hvor der også står at de havde 13 ansatte, så de andre afdelinger skal være virkeligt store. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 08:29 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Jumondk: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 08:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre dem notable. Mængden af omtale er i hvert fald ikke imponerende. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 08:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Enig i Toxophilus' begrundelse. --Økonom (diskussion) 4. mar 2020, 08:58 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ikke oplysninger om omsætning eller andet, der kan overbevise om notabilitet. --Rmir2 (diskussion) 4. mar 2020, 10:18 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv til Biva Møbler - Ikke selvstændigt notabel, men da de har opkøbt Biva, kan de næbnes i den artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 9. mar 2020, 09:53 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er fuld enighed om, at der ikke er selvstændig notabilitet, men ikke, hvorvidt artiklen skal slettes. Kompromiset bliver sammenskrivning. ----|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:52 (CET)

Sletningsforslag: Nils Gisli

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Nils Gisli er lokalpolitiker og iværksætter. Han har ejet tv--stationen Køge.tv, der nu er konkurs, og har været i Køge byråd.en IP-bruger påsatte notabilitet og {{tætpå}}, og artikelopretteren har forsøgt at slette dem. Bruger:KnudW opdagede det heldigvis og genindsatte dem. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:12 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Morten.Jensen.denmark: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:12 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Artiklen emmer af at ville promovere manden, den slags mener jeg ikke vi skal beholde. Som lokalpolitiker er han ikke notabel, og det er nok nærmere tv-kanalen end manden der eventuelt kunne være notabel. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:12 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - jeg synes det ligner et forsøg på personpromovering. Rmir2 (diskussion) 5. mar 2020, 17:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Umiddelbart tilhænger af sletning af de grunde, Toxophilus nævner - og det samme kan vel siges om artiklen om Tommy Kamp, som minder om den. Jeg er dog lidt i tvivl, om begivenhederne i 2011, der også opnåede landsdækkende interesse på et tidspunkt, havde personen i en så central rolle, at han kan siges at have fået notabilitet ad den vej. Økonom (diskussion) 10. mar 2020, 08:46 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. ----|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:52 (CET)

Sletningsforslag: Renegade Runners

Renegade Runners netværk af frivillige kønspolitiske aktivister. De har stået for lidt forskellige arrangementer og lavet en vendespil med kvinder. Der er ikke sket meget med artiklen siden jeg satte {{wikify}} på i 2015, så der er ikke meget interesse for emnet. De har en hjemmeside og CVR. De blev etableret i 2004, og er støttet af Københavns Kommune, Tuborgfondet og Wikimedia Foundation ifølge dem selv. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:22 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. ----|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:53 (CET)

Sletningsforslag: Asta Marie Elisabeth Frijs Grundtvig

Asta Marie Elisabeth Frijs Grundtvig er en af N.F.S. Grundtvigs døtre, og der står ikke så meget andet i artiklen. Den er oprettet af Bruger:AukenSune, og Bruger:Thomas Vedelsbøl satte notabilitetsskabelonen på med kommentaren hvis det eneste, der er at fortælle, er, at hun er datter af sine forældre, er det ikke nok.. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:46 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Som Thomas skriver; hvis ikke der er andet at berette end at hun er datter af en berømt person så skal den slettes. Notabilitet kan ikke arves. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:46 (CET)

Der er betydeligt mere at sige, men jeg kommer ikke til at få tid til at grave det frem lige med det første, så jeg modsætter mig ikke, hvis artiklen slettes. Hvis nogen får tid til at udfolde artiklen, kan den jo genoprettes på et senere tidspunkt. --AukenSune (diskussion) 5. mar 2020, 13:52 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:54 (CET)

Sletningsforslag: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig

Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig er en af N.F.S. Grundtvigs døtre, og der står ikke så meget andet i artiklen. Den er oprettet af Bruger:AukenSune og Bruger:Villy Fink Isaksen satte notabilitetsskabelonen på. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:45 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - hvis ikke der er andet at berette end at hun er datter af en berømt person så skal den slettes. Notabilitet kan ikke arves. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:45 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet. Samme argument som anført her. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 8. mar 2020, 10:49 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:54 (CET)

Sletningsforslag: Oslo (programmering)

Bruger:KnudW har den 5. marts 2020 sat {{notabilitet}} på artiklen og har ligeledes spurgt "blev det nogensinde til noget?".

Artiklen er oprettet i 2008 af Bruger:Lakridserne (som ikke har været aktiv siden 2010) og har siden da ikke gennemgået nogen større ændringer.

Den engelske søsterartikel blev slettet i 2014, men gendannet i 2015 som en brugerunderside. Den er egentlig tømt og indeholder nu kun en skabelon, men det tidligere indhold kan ses her.

Skal artiklen have lov at blive eller ej? Hvad siger I andre?

Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 8. mar 2020, 19:25 (CET)

PS: Den eneste henvisning fra artikelnavnerummet kommer fra Oslo (flertydig). Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 8. mar 2020, 19:41 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - hvis ikke det kan dokumenteres, at det er blevet udbredt og anvendt, så bør artiklen slettes. DEt er fint at lægge sig op af andre wiki'ers beslutninger. Toxophilus (diskussion) 8. mar 2020, 19:53 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - som fagperson er det mit indtryk, at dette var et projekt hos Microsoft, der aldrig rigtig blev til noget. Det kan evt. nævnes under Microsoft SQL Server - se denne artikel fra 2009. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 10. mar 2020, 10:29 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - af teksten fås indtrykket, at projektet ikke har fået fornøden gennemslagskraft til notabilitet. Rmir2 (diskussion) 10. mar 2020, 20:12 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:55 (CET)

Sletningsforslag: Jeremy Sparrow

Jeremy Sparrow er en artikel oprettet af Bruger:DrDose. Den er ultrakort. Ifølge discogs har han udgivet én EP, og på GAFFA er han omtalt nogle få gange. Han har tilsyneladende ikke udgivet et helt album, eller medvirket i andre notable konstellationer. Toxophilus (diskussion) 10. mar 2020, 12:54 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet som så mange andre af DrDose' artikler er den næsten indholdsløs og om en temmelig ligegyldig kunstner/band. Toxophilus (diskussion) 10. mar 2020, 12:54 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Det kunne være bedre at det får et liv på Wikidata end at kalde det ligegyldig. Så hvis en kunstner/gruppe findes på baser som Discogs, bør det registres i Wikidata. Der er også et forslag om et DR musikkunstnerid på Wikidata, som kan give flere informationer. Det kan hjælpe at dokumentation at kunstneren har været aktiv - selv på et lavt niveau. --Steen Th (diskussion) 10. mar 2020, 16:17 (CET)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar - Hvis man ønsker at ændre i relevanskriterierne for musikere, så opfordres det til at man tager diskussionen det rette sted. Tøndemageren 15. mar 2020, 10:01 (CET)
   • @Tøndemageren: Hvad har det som jeg skrev med notabilitet på dawki? Det faktisk ikke det jeg skrev. --Steen Th (diskussion) 15. mar 2020, 10:47 (CET)
    • Jeg undskylder hvis jeg misforstod hensigten med kommentaren. Tøndemageren 15. mar 2020, 11:50 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - intet i artiklen tyder på notabilitet. Rmir2 (diskussion) 10. mar 2020, 19:55 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 21. mar 2020, 10:56 (CET)

Sletningsforslag: Noa Redington

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Manden er nok primært blevet kendt for sin tilknytning til den daværende statsminister. Er der selvstændig notabilitet? --|EPO| COM: 14. mar 2020, 11:21 (CET)

Nogle der kender Kraks Blå Bog, og evner at læse i den? --87.49.147.194 14. mar 2020, 11:29 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Notabel pr. definition, og derudover helt evident notabel. Sletteforslag lukkes. - Pugilist (diskussion) 14. mar 2020, 11:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - at man har været spindokter for en politiker er ikke nok til notabilitet. Rmir2 (diskussion) 15. mar 2020, 06:22 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Jeg tror, Pugilist tænker på, at han er omtalt i Kraks Blå Bog. Dermed er han automatisk notabel i forhold til dawp's kriterier. --Økonom (diskussion) 15. mar 2020, 06:27 (CET)
Jeg beklager, at jeg ikke var opmærksom på denne omtale. Rmir2 (diskussion) 15. mar 2020, 06:32 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Selv hvis Noa Reddington ikke var var i Kraks Blå Bog, står han for mig som absolut notabel: Redaktør, forfatter og personlig rådgiver, almindelig meningsdanner. — Fnielsen (diskussion) 15. mar 2020, 12:19 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Helt enig, en væsentlig persion i det politiske mediebillede - og ofte citeret.--Honymand (diskussion) 15. mar 2020, 13:34 (CET)

Sletningsforslag: Tegneserie-stilarter

Artiklen Tegneserie-stilarter er en umotiveret, ukommenteret liste. Den burde kunne dækkes af kategorisystemet.

Artiklen er oprettet af Bruger:Haabet 2004-02-11 og er kun ganske sporadisk ændret siden. /Madglad (diskussion) 18. mar 2020, 11:51 (CET)}}

 • Symbol delete vote.svg Slet. Og overvej en fokusmåned "alle artikler oprettet af Haabet. --Madglad (diskussion) 18. mar 2020, 11:51 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet helt afgjort en mystisk, uafgrænset liste, som vi godt kan undvære. Kategorierne varetager opgaven. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 12:44 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Den burde have været slettet, allerede da den var ny. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. mar 2020, 12:50 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Det er der ingen grund til at diskutere yderligere. Der er forhåbentlig sket meget de Haabets artikler siden oprettelsen, men er man i tvivl, kan man kigge på listen nedenfor. Det er måske en god idé. --Pugilist (diskussion) 18. mar 2020, 14:10 (CET)

Artikler oprettet af Haabet.

Arkiveret 24. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Animationssammenslutningen ANIS

Animationssammenslutningen ANIS er oprettet af en IP-bruger. Foreningen er for professionelle animatorer, men jeg mangler info om størrelsen. De uddeler nogle prise, hvoraf jeg har hørt om Børge Ring Prisen, og siden 2015 har den ifølge artiklen været "adgangsgivende til gennemsyn i Oscar-kommiteen", så det er ikke nogen helt ligegyldig pris. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2020, 10:15 (CET)

 • Betinget Symbol keep vote.svg Behold under forudsætning, at artiklen udvides og forsynes med relevante tal og kilder. Hvis ingen påtager sig dette arbejde, kan den for min skyld godt ryge ud. --|EPO| COM: 24. feb 2020, 12:41 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Ser ingen grund til at slette artiklen, der kort og præcist beskriver organisationens virke. Pugilist (diskussion) 14. mar 2020, 15:32 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning. Artiklen beholdes. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 13:59 (CET)

Sletningsforslag: Sidsel Kjøller Damkjær

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Sidsel Kjøller Damkjær er en dansk modedesigner. Hun har lavet en del forskellige og været nomineret til flere designpriser, men den eneste med en artikel er Den Gyldne Pelsnål, og resten har jeg ikke hørt om. En nominering er heller ikke det samme som at vinde en pris. Hun har dog vundet "Danmarksmesterskabet i kjoleskrædderi", dog uden en beskrivelse af, hvor stor denne konkurrence er. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:42 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @DanskDesignIndex: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:42 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - jeg kan ikke rigtig bestemme mig. På den ene side virker det til, at hun har gjort sig bemærket flere steder, men samtidig bærer artiklen også præg af, at man gerne vil promovere hende/få gjort hende notabel. At præsentere hende som "danmarksmester" i indledningen er også meningsløst, når det ikke fremgår i hvad, og hvor stor er konkurrencen i det hele taget? Hvis det i praksis er 40-50 mennesker i DK som reelt deltager/har interesse i konkurrencen, så er den temmelig ligegyldig for andet en deltagerne. Hvis jeg har vundet en selvopfunden konkurrence i stil med "DM i at spise flest vingummibamser på 1 minut på en lørdag i februar", så bliver jeg jo ikke notabel af det. Hun er sikkert dygtig, når hun kan vinde sådan en konkurrence, men spørgsmålet er, om feltet er så småt, at det ikke har encyklopædisk relevans. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 10:42 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen virker mere som en "salgstale" end en encyklopædisk artikel. Der er mange kildehenvisninger, men de dokumenterer kun fakta, og viser ikke at der har været en interesse fra mediernes side i at skrive om hende. Sætningen "...gennemførte en executive education uddannelse i organisations psykologi gennem Stanford University." dokumenteres ikke af den tilhørende kildehenvisninger, der blot beskriver selve kurset. Dette kunne tyde på, at artikel-skribenten har en nær relation til omtalte for at kunne besidde denne viden. Artiklen bør derfor slettes, da den virker som reklame/(selv-)promovering. --DenBlaaElg (diskussion) 6. mar 2020, 21:27 (CET)
 • Det er svært at gennemskue størrelsen på bedrifterne. Jeg hæfter mig ved danmarksmesterskabet, nomineringer til hædersbevisninger, uniformer til dansk politi, kreativ ansvarlig hos Everlast og udvikling af undervisningsmateriale. Artiklen er pumpet noget. Men jeg mener, at der samlet set er opnået tilstrækkeligt. Derfor Symbol keep vote.svg Behold. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:47 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning. Artiklen beholdes. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:00 (CET)

Sletningsforslag: Povl Davidsen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Povl Davidsen er direktør for Davidsens Tømmerhandel A/S, der i høj grad savner en wikificering, men som med ca. 1000 ansatte er et stort firma, men gør det direktøren notabel? En IP-bruger har påklistret både notabilitet og {{tætpå}}. Han har en række bestyrelsesposter og er hovedsponsor på Sønderjysk Elitesport. Se i øvrigt et lignende sletningsforslag på en direktør som endte med at blive sammenskrevet med virksomhedsartiklen. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:06 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Hadersleben: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - som person er han encyklopædisk uinteressant, men han kan evt. skrives ind i virksomhedsartiklen. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:06 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Det er relevant at beskrive, hvem der sidder i bestyrelsen for en virksomhed eller sportsklub. Men jeg mener ikke, at han selvstændigt har udrettet noget bemærkelsesværdigt. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:49 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om sletning. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:01 (CET)

Sletningsforslag: Hans Christian Davidsen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Hans Christian Davidsen er en dansk journalist fra Haderslev. Jeg antager, at han er oprettet af Bruger:Hadersleben, som har oprettet en række artikler med relation til Haderslev, da brugeren har redigeret artiklen blot 2 minutter efter den blev oprettet af en IP-bruger. Han er formand for Flensborg Danske Journalistforening, skriver for Litteratursiden.dk og anmelder teater, musik og historisk litteratur. Han har også udgivet en enkelt bog om filmen I krig & kærlighed sammen med en anden forfatter. En IP-bruger påsatte {{autobiografi}} og {{notabilitet}}, og en anden IP-bruger, der angiver at være Davidsen selv, har siden påstået ikke at have noget med artiklen at gøre, udover han har forsøgt at fjernet et afsnit om privatliv. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:16 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Han er en journalist, der passer sit arbejde. Jeg kan ikke se, at han skulle have gjort sig bemærket nok til, at det kan retfærdiggøre en artikel, til trods for at have mange småmeritter. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2020, 11:16 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral — Neutral, indtil videre, men tendensen med at skrive om sig selv, sin familie og andre emner, der er for tæt på, trækker ned. Mvh KnudW (diskussion) 26. feb 2020, 14:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet som ovenstående. Jeg er heller ikke imponeret over bibliografien. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:51 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om sletning. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:02 (CET)

Sletningsforslag: DFK

DFK (Dansk Forening for Kvalitet) blev oprettet i 1960. Derudover indeholder artiklen foreningens formål og ikke så meget andet end at de udgiver bladet Magasinet Kvalitet 4 gange årligt. En IP-bruger har oprettet den, og Bruger:Tøndemageren satte skabelonen på. Jeg har svært ved at finde noget om foreningen andet en facebook, virksomhedsopsalg som proff.dk og krak. Artiklen beskriver ikke, hvorfor foreningen er notabel, og der er ingen kilder. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:07 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg kan ikke se formålet med foreningen. Det virker som et vagt forsøg på reklame. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2020, 11:07 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Har nu en fornemmelse af at de faktisk er notable - men rigtigt nok svært at verificere på nettet. Har fundet nogle firmaer der er medlemmer, de udgiver et tidsskrift og har nogle årlige konferencer. Dog bestemt mulighed for at forbedre den artikel.--Honymand (diskussion) 27. feb 2020, 17:39 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der er absolut intet i artiklen på nuværende tidspunkt der viser at DFK er relevante. Der skal selvfølgelig kilder på, der viser at de er relevant (on- eller offline kilder). Hvis disse ikke kan fremskaffes, så er artiklen ikke verificerbar - og er artiklen ikke verificerbar, kan vi heller ikke verificer en "fornemmelse af at de er relevante", og derfor er de ikke relevant. Artiklen bør slettes, med mindre der kommer kilder der godtgør relevansen. Tøndemageren 29. feb 2020, 15:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet når det er ikke dokumenteret, hvad deres aftryk på verden har været. En 60 år gammel forening kunne godt have opnået noget betydningsfuldt og samlet et stort antal medlemmer. Men det er ikke beskrevet. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:53 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke fuld enighed om sletning, men ud af fire deltagere, støtter de tre en sletning. Artiklen slettes derfor. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:03 (CET)

Sletningsforslag: Ærø Kunsthal

Ærø Kunsthal er, som navnet antyder, en kunsthal på Ærø. Første udstilling var i 2018. Artiklen er oprettet af en IP-bruger, og den er ikke wikificeret og mangler kilder. Formuleringer som at det skulle være stedet en scene for den levende og skabende kunst smager i høj grad reklame og selvpromovering. Der er knap 15000 hits på google; de har en hjemmeside, kunsten.nu og VisitÆrø. Der er også lidt her og rapport fra åbningen. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 10:45 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - det er en lille kunsthal uden den store historie - endnu. Reklamevinklen er også relevant, og ting oprettet som selvpromovering synes jeg godt, at man kan slå ned på. Toxophilus (diskussion) 3. mar 2020, 10:41 (CET)
  • Symbol delete vote.svg Slet Det kunne jo være relevant at oplyse besøgstal. Men det er der ikke. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:54 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ingen kilder, reklamerende tekst, ingen oplysninger om besøgstal. --DenBlaaElg (diskussion) 15. mar 2020, 13:45 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om sletning. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:04 (CET)

Sletningsforslag: Jacob August Ottensten

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jacob August Ottensten er en dansk skuespiller fra 1998. Han har medvirket i en del småroller i forskellige tv-serier og film. Hans største rolle er nok rollen som Jonatan i Lulu & Leon, som han spillede i 23 afsnit. Der er opslag på adskillige filmsider som IMDb, dfi, danskefilm, danskfilmogtv og scope. Der er links til Ottensten fra flere forskellige andre sider, men artiklen mangler dog kilder. Bruger:Pugilist satte notabilitetsskabelonen på. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:42 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold - Han har, på trods af den relativt unge alder, rent faktisk formået at få en karriere med optrædender i flere produktioner. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:42 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral Artiklen er meget lidt beskrivende. Den beskriver ikke engang, hvilke roller, han har haft. Men jeg mener, at en optræden i 23 ud af 24 afsnit (jf. IMDb) trækker op. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:57 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke opbakning til at slette. Artiklen beholdes. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:04 (CET)

Sletningsforslag: Danmarks fritidssejler union

Danmarks fritidssejler union er oprettet af en IP-bruger. Artiklen mangler wikificering og kilder. Artiklen har noget reklamepræg over sig. De har en hjemmeside, og der er omkring 3000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:46 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Reklame skal slettes, og når der ikke er mere omtale at finde, så kan der dårligt være tale om en notabel forening. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 12:46 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet reklamerende og uencyklopædisk. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 09:59 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:05 (CET)

Sletningsforslag: Liste over slag siden 2001

Liste over slag siden 2001 har haft {{QA-intro}} påklistret siden 2019, hvor Bruger:Madglad satte den på. Denne skabelon får også artiklen til at optræde i Kategori:Notabilitet siden 2019, så derfor bringer jeg sletningsforslaget op. Artiklen findes på adskillige andre wikisprog, og den engelske version er en del af en række listeartikler med lister over slag inddelt efter tidsperiode. Dette er dog den eneste liste af denne type på da:wiki, så her er ikke en lignende sammenhæng. Derudover har artiklen desværre også en del sproglige problemer og mangler en ordentlig intro. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 15:00 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Sju hav: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 15:00 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - den trænger helt sikkert til en forbedring og eventuelt en opdatering, men den findes på flere andre sprog, og det er en naturligt afgrænset liste. Toxophilus (diskussion) 4. mar 2020, 15:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Den mangler at argumentere for, hvorfor 2001 er startåret og, om der er et udvælgelseskriterium. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 10:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ingen beskrivelse af udvælgelseskriterier eller begrundelse for startår. Selve opstillingen og sætninger som "Part 1 vandt" får listen til at ligne en beskrivelse af sportskampe. Når man sammenligner med den tilsvarende liste på enwiki, så har den danske liste langt færre slag, men der er ingen begrundelse for dette. Listen virker derfor som en ret arbitrær samling data, der ikke giver værdi for læseren. --DenBlaaElg (diskussion) 15. mar 2020, 13:41 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er enighed om, at artiklen har en række udfordringer og trænger til en forbedring. Der er dog ikke fuld enighed om, hvorvidt den skal slettes. Ud af de tre deltagere støtter de to en sletning. Artiklen slettes, men kan oprettes på et senere tidspunkt med en bedre afgrensning. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:07 (CET)

Sletningsforslag: Greve Pigegarde

Greve Pigegarde blev grundlag ti 1972 og har knap 50 medlemmer. Artiklen er oprettet af en IP-bruger. De har en hjemmeside, og der lidt omtale i lokalmedierne som her og her. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:14 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er sikkert et fint musikkorps, men det er langt under notabilitetsgrænsen. Toxophilus (diskussion) 5. mar 2020, 13:14 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Hvis der var omtale fra internationale konkurrencer, kunne det være relevant. Men ellers er 50 medlemmer for lidt. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 10:01 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:08 (CET)

Sletningsforslag: Sund Fornuft (bog)

Sund Fornuft (bog) er en bog om evolutionskritik Douglas Axe. Den oprindelige titel er Undeniable. Hverken bogen eller forfatteren findes på en:wiki. Den er oprettet af Bruger:Karsten Pultz, som er modstander af evolutionsteorien. Der er omtale her, men det er skrevet af artikelopretteren. Ellers ikke så meget andet, end steder, som gerne vil sælge bogen. Toxophilus (diskussion) 10. mar 2020, 08:35 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Hvis den ikke findes på en:wiki og der ikke er mere omtale, så kan jeg ikke se ideen med at have en artikel. Artikelopretteren er ikke tæt på, men han vil nok gerne fremme omtale af emner, som støtter hans synspunkt, hvilket ikke tæller op i min bog. Toxophilus (diskussion) 10. mar 2020, 08:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Langtfra alle bøger er notable; der må naturligt kræves en vis udbredelse og omtale i mainstream-medier, hvilket ikke ses at være opfyldt her. --Økonom (diskussion) 10. mar 2020, 08:37 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - en elementær googlesøgning på forfatteren og den engelske titel gav 139.000 henvisninger. Rmir2 (diskussion) 10. mar 2020, 20:10 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Når jeg googler "Douglas Axe" + "Undeniable" inklusive anførselstegn for ikke at få diverse irrelevante resultater med, får jeg ca. 10.000 resultater. Det er ikke specielt imponerende for en amerikansk sagprosa-bog. En fagbog som "Gregory Mankiw" + "Macroeconomics" giver 339.000 resultater, og "Michelle Obama" + "Becoming" giver 10,4 millioner. Jeg synes derfor ikke, antallet af google-hits trækker i retning af notabilitet her. Økonom (diskussion) 11. mar 2020, 08:21 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jf. oplysninger fra ovenstående specificerede søgning. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 10:03 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke fuld enighed om sletning. Muligvis har en udetaljeret søgning givet et misvisende resultat, der ligger til grund for argumentet om at beholde. Det bliver derfor de tre andres holdninger om sletning, der bliver udslagsgivende. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:10 (CET)

Sletningsforslag: Benjamin Rosenbohm

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Har Benjamin Rosenbohm selvstændig notabilitet? --|EPO| COM: 14. mar 2020, 16:13 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold - ????? Vinder af Dansk Melodi Grandprix. Hvorfor skal han som den eneste vinder af denne musikkonkurrence ikke være notabel ? Pugilist (diskussion) 14. mar 2020, 16:29 (CET)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Fordi jeg skelner mellem gruppen og solisten. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 16:32 (CET)
Ja, det er ret indlysende, men vi taler ikke om en gruppe bestående af flere personer, men om en duo, hvoraf biograferede har en ret fremtrædende plads. Brødrene Olsen er også en “gruppe”, men det hindrer ikke, at der er biografier om hver af gruppens medlemmer. Pugilist (diskussion) 14. mar 2020, 16:37 (CET)
Principielt mener jeg heller ikke, at bedrifterne for de to brødre er så interessant hver for sig. Til gengæld har de haft en betydelig længere karriere end den person, der diskuteres her. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 17:27 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Han har selvstændig notabilitet og duoen er del af hans endnu korte karrieren. --Steen Th (diskussion) 15. mar 2020, 09:33 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral/Symbol delete vote.svg Slet: Vi har tidligere, som jeg husker det, argumenteret for at deltagelse i talentkonkurrencer ikke er relevansgivende. Han deltog, og vandt, DMGP som en del af en duo. Derfor er det duoen der er relevant, og han kan derfor nævnes i artiklen om den. Måske er det på nuværende tidspunkt også bedre at skrive en fyldestgørende artikel om duoen, førend der oprettes selvstændige artikler om begge solister. Kan i hvert fald ikke se hvad der står i den selvstændige artikel, som ikke også bør stå i artiklen om duoen umiddelbart. Tøndemageren 15. mar 2020, 09:41 (CET)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Og det er lige præcis det, der er baggrunden for min holdning. Ved udformningen af kriterierne i 2012 var der ikke konsensus om, at vinderen af konkurrencer blev automatisk notabel. Men jeg fornemmer, at der i løbet af de otte år er sket en ændring i den konsensus. Hvis han opnår selvstændig omtale på et senere tidspunkt, kan vi sagtens udskille ham fra den fælles artikel til den tid. Men jeg mener ikke, at vi er nået dertil endnu. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 10:09 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der kan ikke opnås enighed om sletning. Artiklen beholdes. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:11 (CET)

Arkiveret 25. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Anker Fjord Hospice

Adskiller Anker Fjord Hospice sig på væsentlige punkter fra Hospice Limfjord? Det mener jeg ikke og indstiller derfor til sletning. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 17:25 (CET)

Nej, der er mange ting du ikke kan se relevansen i. De seneste dage viser med alt tydelighed, at du overhovedet ikke har indsigt eller interesse i noget som helst. Du burde have fjernet muligheden for at slette artikler, før du har bevist, at du også kan skabe indhold på Wikipedia. Bare dit sletningsforslag om Noa Redington viser og beviser alt. Du er skadelig for Wikipedias indhold!
Her snakker vi om et stort og markant bygningsværk i Hvide Sande, hvor selveste Kronprinsesse Mary kunne se relevansen i, at møde op ved indvielsen. --87.49.45.108 14. mar 2020, 17:40 (CET)
Jeg kan se at den bruger som har oprettet artiklen om dette hospice, nok har fået interessen i emnet, fordi det var her forfatter Jane Aamund døde. Dato for oprettelse passer godt med dagen for Aamunds død. --87.49.45.108 14. mar 2020, 18:16 (CET)
 • Symbol point of order.svg Formalia Bruger:Tennisbold har oprettet artiklen. --Økonom (diskussion) 14. mar 2020, 21:10 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Jeg har udvidet artiklen med lidt mere relevant info om stedet. Der er ikke så mange hospicer i Danmark, og det er mit indtryk, at hver af dem har sin personlighed og sine historier at fortælle, som er relevant for en ganske stor del af befolkningen, der har haft pårørende eller bekendte på stedet. Det ser i hvert fald ud til at gælde dette: Der er p.t. tre andre ordinære artikler på dawp, som linker til artiklen, hvilket tyder på en vis relevans. Flere kendte personer har valgt at tilbringe den sidste del af deres liv der, og livet på hospicet har været portrætteret i en meget kendt og berømmet TV-dokumentarserie. Jeg vil også gøre opmærksom på, at støtteforeningen for hospicet har 1300 medlemmer - det er betydeligt mere end de 830 medlemmer, som er tilstrækkeligt til, at foreninger anses for automatisk notable på dawp, jf. Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler. Jeg synes, det vidner om, at institutionen har tilstrækkelig almen interesse til at fortjene en artikel. --Økonom (diskussion) 14. mar 2020, 21:10 (CET)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Uden at tage stilling til selve forslaget, vil jeg blot gøre opmærksom på, at har støtteforeningen 1.300 medlemmer, er det støtteforeningen, og ikke AFH der er relevant. Tøndemageren 15. mar 2020, 09:58 (CET)
   • Symbol comment vote.svg Kommentar @Tøndemageren: Det er selvfølgelig formelt rigtigt. Jeg tror dog, de fleste vil kunne se det absurde i, at vi på dawp vil kunne have en artikel om en støtteforening, som alle er enige i, opfylder kriterierne for relevans, samtidig med, at den institution, som er støtteforeningens fokuspunkt og eksistensberettigelse, ikke måtte blive vurderet at være relevant.Økonom (diskussion) 15. mar 2020, 10:50 (CET)
    • Symbol comment vote.svg Kommentar Det kunne måske være praktisk, hvis man samlede omtalen af begge i samme artikel. Der er vel næppe meget at fortælle om støtteforeningen, som ikke vedrører hospicet. --|EPO| COM: 15. mar 2020, 11:03 (CET)
     • Symbol comment vote.svg Kommentar Enig! Og den fælles artikel bør naturligt være den om hospicet (altså den eksisterende artikel), der klart er hovedfænomenet af de to, mens støtteforeningen er en afledt foranstaltning. Økonom (diskussion) 15. mar 2020, 11:49 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Veldokumenteret artikel, som kan have relevans for mange. Ser ingen grund til at slette. - Nico (diskussion) 15. mar 2020, 10:55 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er tilstrækkelig omtale af dette hospice i medierne til at jeg vil vurdere det som værende notabelt.--Kjeldjoh (diskussion) 16. mar 2020, 10:01 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Som nævnt andetsteds har vi 19 hospice i Danmark og jeg mener, at det er et så begrænset antal, at vi har plads til en artikel om hver af dem. Modsat pizzariaer mv. som vi har i hundredevis eller tusindevis af, så derfor skal vi naturligvis sortere i disse. --MGA73 (diskussion) 21. mar 2020, 21:04 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Anker Fjord Hospice har mange medlemmer i støtteforeningen og men det må gerne dokumenteres med kilder - Økonom skriver 1300 medlemmer. --Glenn (diskussion) 22. mar 2020, 10:50 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar @Glenn: Oplysningen stammer fra den avisartikel, der er anført efter oplysningen. Økonom (diskussion) 22. mar 2020, 11:24 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke konsensus for sletning. --Pugilist (diskussion) 24. mar 2020, 13:29 (CET)

Sletningsforslag: Diana Larsen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Diana Larsen er en dansk stripper. Hun har vundet DM i strip i 1999. Artiklen er meget kort men har dog to kilder. Der er lidt omtale her. Jeg kan ikke finde så meget på google. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:26 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Peter2meter: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:26 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - hendes eneste claim to fame er titlen i 1999, og jeg kan se, at det angt fra er alle vindere, som er biograferet. Når der ikke er andet at skrive om hende bør artiklen slettes. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:26 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Der er mange der hedder Diana Larsen, men jeg kan ikke finde andet om denne Diana end den omtalte titel fra 1999, og det er vist næppe nok til relevans.--Honymand (diskussion) 18. mar 2020, 18:25 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke menge debat, men ikke opbakning til at beholde den ganske korte artikel. --Pugilist (diskussion) 24. mar 2020, 13:32 (CET)

Sletningsforslag: Leonard Mortensen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om Leonard Mortensen er oprettet af Bruger:Samfundsrevser og en IP-bruger var forbi med en notabilitetsskabelon i 2019. Der er også påsat {{Tæt på}} og {{Kategori}} og {{Ingen kilder}} på artiklen. {{Wikify}} ville nok også passe ind. Men spørgsmålet er, er pågældende relevant? Tøndemageren 22. mar 2020, 11:18 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - jeg kan ikke se, at han lever op til dawp's notabilitetskriterier. Det eneste potentielt relevante kunne være forfatterskabet - men da bøgerne er udgivet på et selvudgiverforlag, tæller de ikke rigtig som dokumentation for forfatterens betydning i det offentlige rum. Økonom (diskussion) 22. mar 2020, 11:22 (CET)
 • Symbol speedy delete.svg Hurtigslet: Der er vist nogen, der har sovet i timen. Den eneste relevante skabelon at sætte på den slags er {{Hurtigslet}}. /Madglad (diskussion) 22. mar 2020, 12:07 (CET)
 • Symbol speedy delete.svg Hurtigslet - Bøgerne har ikke fået nogen omtale i medierne, hvilket en søgning på Infomedia kan dokumentere. Deres udgivelse er dog blevet registreret i forbindelse med notitser om udgivelser. Bogen "Arbejdsretten -en decentralists beretninger" bliver beskrevet som "en politisk og spirituel selvbiografi". Hvis en af forfatterens bøger skulle få en anmeldelse i et seriøst nyhedsmedie, så kan notabilitet komme på tale. Som det ser ud nu virker det som om, at dawiki anvendes som platform for selvpromovering. PHE77 (diskussion) 22. mar 2020, 12:14 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen virker som selvpromovering, eller i hvert fald meget tætpå. Nico (diskussion) 22. mar 2020, 12:34 (CET)

Autoritetskritikken har fået promovering på det nu nedlagte Modkraft: http://www.modkraft.dk/artikel/menneske-samfund-og-natur Bruger:Samfundsrevser

 • Symbol delete vote.svg Slet @Samfundsrevser: Han er jo netop ikke omtalt, men har skrevet en artikel i et ret smalt medie. Artiklen kan hurtigslettes efter min opfattelse. Pugilist (diskussion) 22. mar 2020, 18:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg tror nu han er notabel nok, men sørme en sær artikel.--Honymand (diskussion) 22. mar 2020, 21:15 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Totalt ubrugeligt opslag i en encyklopædisk sammenhæng. Toxophilus (diskussion) 23. mar 2020, 08:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - medmindre han er notabel i DM i partishopping og fjumreår, så kan jeg ikke rigtig se noget formål med artiklen. --Jørgen (diskussion) 23. mar 2020, 08:51 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Selvom der er gået lidt over et døgn siden sidste indlæg, er stemningen klar og det virker særdeles usandsynligt, at nye indlæg skulle kunne ændre på dét. --|EPO| COM: 24. mar 2020, 13:32 (CET)

Arkiveret 28. marts 2020Rediger

Sletningsforslag: Great Dane Airlines

Great Dane Airlines har ikke eksisteret i et år endnu, så der er ikke umiddelbart regnskabstal tilgængelige. Virker det sandsynligt, at de opfylder omsætningskravet? Med 50 ansatte ved udgangen af 2019 bliver det næppe til 100 årsværk. Jeg synes personligt, at de er for nye og endnu ikke har vist, om de er levedygtige på lang sigt. --|EPO| COM: 25. feb 2020, 14:34 (CET)

Du har ikke sat dig ind i sagen!!! Selskabet skal i sommer flyve faste charterserier for Apollo Rejser, Bravo Tours, Detur, Gislev Rejser, Kulturrejser Europa, Mixx Travel, Nilles Rejser, Risskov Rejser, Sun Charter og Århus Charter. Størst er produktionen for Bravo Tours med omkring 50.000 passagerer. Om godt 50 dage får de fly nummer fire, og er allerede væsentligt større på omsætning og kapacitet end Alsie Express. --87.49.45.120 6. mar 2020, 19:44 (CET)
Der er ingen grund til at bruge alle de udråbstegn. De oplysninger, du fremfører, fremgår ikke af artiklen. Det kunne ellers være relevant at nævne deres største kunder og passagertal. Artiklen har heller ikke nogen økonomiske nøgletal, man kan vurdere. Med nye selskaber er det ellers meget vigtigt, at man kan dokumentere, at de ikke blot er en døgnflue, men har et reelt aftryk på verden.
Du kan sætte dig ind i f.eks. Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler og uddybe de oplysninger, der mangler og anføre relevante uafhængige kilder. --|EPO| COM: 8. mar 2020, 10:03 (CET)

Så slet da artiklen på dansk, hvis du ikke kan se relevans eller bruge tid på at forbedre. Så kan man heldigvis læse om det danske selskab på de-wp og en-wp. Du er spild af tid og en døgnflue, som flere andre der laver mærkelig sletningsforslag og indsætter notabilitetsskabelon. --87.49.146.174 8. mar 2020, 10:27 (CET)

Jeg kan ikke se relevansen, fordi den ikke er beskrevet. Hvis det kan dokumenteres, at virksomheden opfylder de beskrevne kriterier, synes jeg ikke, at den skal slettes. --|EPO| COM: 8. mar 2020, 10:40 (CET)

Der er utroligt meget som ikke er beskrevet på da-wp, men stadigvæk er relevant. Man det nemmeste er jo at slette det, man ikke selv syntes er relevant eller har viden og interesse i. Et generelt mønster hos de flittige brugere af notabilitets-skabelon. Desværre nu også dig. Hils Elgen og Madglad. --87.49.146.174 8. mar 2020, 10:53 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold - Der er ikke mange luftfartsselskaber i Danmark. Dertil kommer, at der er tale om en virksomhed, som mange personer må formodes at komme i kontakt med, hvorfor det kan være relevant med en artikel på Wikipedia, hvor interesserede kan skaffe sig neutral information om virksomheden. Særlig vedrørende transport har vi en endog særdeles liberal holdning om notabilitet. Hvis vi kan have artikler om stoppesteder og småveje i Danmark, kan vi nok også finde plads til noget så forholdsvist unikt som et luftfartsselskab. Der er i øvrigt andre wiki’er som ikke har problemer med artiklen. —Pugilist (diskussion) 14. mar 2020, 15:30 (CET)
 • Symbol keep vote.svg BeholdUnder nuværende omstændigheder er det umuligt at spå om luftfartsselskabernes fremtid. Så jeg synes, at vi skal se tiden an. Hilsen Ramloser fra smartphone
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Artiklen kan forbedres, men der er ikke tilstrækkelig opbakning til at slette den. --|EPO| COM: 26. mar 2020, 11:44 (CET)

Sletningsforslag: Peter Schlüter

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Peter Schlüter har været medlem af Borgerrepræsentationen, er barn af en statsminister, har haft en kontroversiel udtalelse og var kandidat til Folketinget. Jeg mener ikke, at bedrifterne er tilstrækkelige. --|EPO| COM: 14. mar 2020, 17:25 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Der er ikke noget i artiklen, som giver automatisk notabilitet, og de samlede billede synes jeg heller ikke er nok. Toxophilus (diskussion) 15. mar 2020, 15:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Kan heller ikke se notabiliteten. Økonom (diskussion) 19. mar 2020, 18:07 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning. --|EPO| COM: 26. mar 2020, 11:45 (CET)

Sletningsforslag: Kristine Gade Hansen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Kristine Gade Hansen er ifølge artiklen en dansk forfatter, kunstner, healer, mystiker og blogger. Den er oprettet af en IP-bruger. Bruger:Økonom har sat spørgsmål ved notabiliteten. Artiklen har en del problemer med sprog og manglende kilder. Hun har en hjemmeside, og hunhar udgivet en bog, som bl.a. forhandles af bog & Idé. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:43 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det virker som noget selvforherligende sludder. Jeg kan ikke finde meget omtale af hende, som vil andet end at sælge hendes produkter. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg ser ingen relevans. Virker desuden som POV. --Honymand (diskussion) 18. mar 2020, 18:23 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Intet taler for at beholde den, medmindre der skulle være præcise kilder til nogle vigtige maleriudstillinger e.l. Mvh. SorenRK (diskussion) 19. mar 2020, 15:05 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Foreløbig slet. En roman kan give notabilitet i mine øjne, hvis den ikke er selvudgivet, og den har fået omtale i større medier. Jeg kan dog ikke finde nogen anmeldelse af den. Udstillinger kan potentielt også give notabilitet, men vægtigheden bør vel i så fald dokumenteres. Økonom (diskussion) 19. mar 2020, 18:05 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
artiklen slettes, da der ikke er argumenter imod--Ramloser (diskussion) 25. mar 2020, 21:45 (CET)

Sletningsforslag: Lars Sommer

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Lars Sommer er en dansk fodboldspiller. Bruger:DenBlaaElg satte notabilitetsskabelonen på med kommentaren det fremgår ikke tydeligt af artiklen, hvad der gør denne person notabel. Artiklen har ikke just et encyklopædisk sprog. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:20 (CET)

 • @Lala88~dawiki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:20 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - medmindre nogen kan vise, athan lever op til de notabilitetsgivende kriterier, så bør artiklen slettes. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:20 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg tror (jeg kan ikke rigtig finde noget om ham), at der er tale om en spiller, der aldrig rigtig fik en elitekarriere. Og jeg er enig med Tox om, at sproget ikke er encyklopædisk. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. mar 2020, 13:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet: En tynd kop te, desuden antageligt skrevet af ham selv. /Madglad (diskussion) 20. mar 2020, 16:23 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet: Lever ikke op til kriterier for automatisk relevans, og har ikke gjort noget derudover der gør ham relevant. Tøndemageren 20. mar 2020, 17:48 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen taler imod sletning. --|EPO| COM: 26. mar 2020, 11:46 (CET)

Sletningsforslag: Kristine Spore Kreutzmann

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kristine Spore Kreutzmann er en dansk/grønlandsk keramiker. Artiklen er oprettet af Bruger:Mai misfeldt. Jeg har sat både notabilitet og POV på, for den er ikke just encyklopædisk i sit sprog. Artiklen indeholder en lille liste over hendes udstillinger. Hun har minsandten en hjemmeside og opslag på proff.dk. Hun har modtaget Jonathan Prisen, som jeg dog aldrig har hørt om før. Den er vist opkaldt efter Jonathan Motzfeldt, men artiklen om ham nævner intet om den. Der er lidt omtale om hende her, men ellers flyder nettet ikke ligefrem over med omtale af hende og hendes værker. 20. mar 2020, 21:13 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke tilstrækkelig opbakning til at slette artiklen. --|EPO| COM: 26. mar 2020, 11:47 (CET)

Sletningsforslag: Kirkefred

Artiklen Kirkefred har nu stået i 11 år med en række problemer uden at der er nogen, der har gjort noget ved det. Det grundlæggende problem er, at artiklens indhold består af nogle løsrevne citater uden at det på nogen måde er søgt indkredset, hvad begrebet (måske) indeholder. Dertil kommer, at artiklen indeholder fejlagtige oplysninger eller misforståelser. Artiklen er baseret på et blogindlæg skrevet af Bruger:JorgenD, der måske har en mening.

Der er på artiklens diskussionsside drøftet artiklens problemer. --Pugilist (diskussion) 21. mar 2020, 17:51 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen er af (alt) for lav kvalitet med fundamentale mangler og indeholder ukorrekte oplysninger. Har ingen orket at rette artiklen op i 11 år, er det på tide at slette den og i stedet vente på, at nogen får skrevet et brugbar artikel. Som det er nu trækker den voldsomt ned i dawp's troværighed. --Pugilist (diskussion) 21. mar 2020, 17:51 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Enig med Pugilist. Hvis der ikke er sket noget i 11 år, så sker der nok heller ikke noget inden for nær fremtid, som kan gøre artiklen god nok til at beholde. Toxophilus (diskussion) 21. mar 2020, 17:57 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet. Artiklen evner end ikke at oplyse, hvad kirkefred er for en størrelse. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 21. mar 2020, 18:37 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Jeg synes, at det er synd at slette en artikel om gammel retshistorie. Den har rent faktisk kilder og jeg tænker, at grunden til at ingen har skrevet så meget om den er at det er de færreste der ved noget om emnet. Jeg synes da netop at det er interessant, at Wikipedia også har emner som ret få ved noget om. Jeg mener ikke, at den trækker voldsomt ned i troværdigheden for det der står er vel korrekt nok? Det værste ved artiklen er efter min opfattelse det væld af skabeloner, der er blevet sat på den. Generelt synes jeg, at en enkelt skabelon er nok. Vi skræmmer jo eventuelle redaktører væk med alle de skabeloner. --MGA73 (diskussion) 21. mar 2020, 20:39 (CET)--MGA73 (diskussion) 21. mar 2020, 20:39 (CET)
Vi har fx også en artikel om Borgfred. --MGA73 (diskussion) 21. mar 2020, 20:57 (CET)
@MGA73: Problemet er ikke at have en artikel om Kirkefred. Problemet er at have en artikel med indhold, der er urigtigt og usammenhængende. Artiklen omhandler ikke retshistorie, men blot nogle løsrevne citater uden sammenhæng. Vi bør ikke have artikler med vås, og er der ingen, der kan rette dem op efter 11 år, bør vi gøre op med os selv, om vi bare vil have dem liggende i 11 år mere. --Pugilist (diskussion) 21. mar 2020, 21:56 (CET)
@Pugilist: Hvad mener du er ukorrekt i artiklen? --MGA73 (diskussion) 21. mar 2020, 22:16 (CET)
Jeg har skrevet en del på diskussionssiden, men hvis jeg skal bruge den røde pen her, så følgende:
1. Artiklens defintion er copyvio fra Den Store Danske.
2. Artiklen roder rundt i hvorvidt begrebet kirkefred er ophørt, eller hvorvidt overtrædelse heraf er strafbart.
3. Som et kuriosum er anvendt "Strafferetsloven"
4. Herefter springer artiklen abrupt til de nutidige regler i "Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m." Der er ingen forklaring på dette, og det er ganske vanskeligt at se, hvad denne bekendtgrelse skulle have at gøre med begrebet kirkefred.
5. Herefter hævdes uden nogen form for dokumentation: "I nutidens forståelse af begrebet kirkefred kan det også handle om hensynet til respekten for kirketiden og for at det der sker i kirkens nærhed ikke virker krænkende." Udover sætningens sproglige kluntethed og manglende verificerbarhed, så er det ren førstehåndsforskning. Det er vanskeligt at sige, at det er forkert, fordi det "kan handle" om kirketid osv. Der "kan" selvfølgelig være "nogen", der synes, at kirkefred handler om kirketid (hvad det så end er), men det gør ikke udsagnet egnet til en artikel om Kirkefred.
6. Artiklen rundes af med udsagnet "Vi kender i dag stadig tingsfreden lovgivningsmæssigt bl.a. i form af vidnebeskyttelsen og særlige skærpede krav til optræden i f.m. retsbehandling." Udover at det er en sætning, der ingen relevans har i en artikel om kirkefred, så er det også noget vås. Vidnebeskyttelse er noget ganske andet end tingsfred, og det er forkert at blande dette sammen med tingsfred. Hvad det har at gøre med kirkefred er en gåde.
Helt generelt er artiklens probem, at den er skrevet på et tidspunkt, hvor en række afviste asylansøgere søgte tilflugt i kirker (herunder i Brorsons Kirke) med det formål at hindre udvisning under henvisning til en postulereet "kirkefred". Det fik en del velmenende mennesker til at fabulere om en "kirkefred", der skulle forbyde politiet at rydde kirkerne. Brorsonkirken blev ryddet den 14. august 2009 under stor mediebevågenhed, og artiklen er oprettet den 15. august 2009. Artiklen lægger alen til den misforståelse, at der skulle gælde en særlig kirkefred i dag. Jeg mener ikke, at det giver nogen mening at bidrage til yderligere misinformation. Jeg har ikke det fjerneste imod, at vi har en artikel om kirkefred, men den eksisterende er ikke et godt udgangspunkt. --Pugilist (diskussion) 21. mar 2020, 23:42 (CET)
Introen har jeg sat ind og jeg har ellers både sat kilde og omformuleret lidt, så vi gerne skulle undgå copyvio.
Du har ret i, at det ikke er helt tydeligt om kirkefreden stadig findes, eller om det blot ikke længere er strafbart at overtræde denne.
mht. Brorson kirke så kan det evt. indskrives i artiklen. Bare med det fortegn, at det blev fastslået, at der ikke fandtes et forbud mod at rydde en kirke for afviste asylansøgere.
Mht. Tingsfreden så er det jo bare en oplysning om at man havde x antal fredsbegreber i loven og nogle blev ophævet og i dag er der kun y tilbage. Det virker som en slags “se også”. Det er en måde at binde lignende artikler sammen. --MGA73 (diskussion) 22. mar 2020, 09:29 (CET)
Selvfølgelig kan der skrives en god artikel om Kirkefred. Pointen er blot, at der ikke i den nuværende er noget at bygge videre på. Det er nye intro er fin, men dog noget kort og siger reelt ikke så meget. Resten af artiklen er fortsat ubrugelig. Som skrevet har jeg intet imod at vi har en artikel om begrebet, men det kræver, at den nuværende skrives om fra bunden. Har du tid og lyst er du svært velkommen. Pugilist (diskussion) 22. mar 2020, 09:43 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold. Med de ændringer, som nu er foretaget, finder jeg artiklen værd at beholde. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 22. mar 2020, 20:37 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg synes også, at artiklen i sin nuværende form indeholder nyttig og dokumenteret information. Økonom (diskussion) 23. mar 2020, 09:07 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Først og fremmest en stor tak til MGA73 for forsøg på at rette artiklen op. Jeg har justeret lidt yderligere, men artiklen har fortsat en række mangler. Sletning er dog ikke længere påkrævet. Der er fortsat en del uklarhed knyttet til springet fra Danske Lovs bestemmelser om kirkefred og indførelsen af Straffeloven af 1866. Danske Lovs bestemmelser var før 1866 i vidt omfang eroderet af diverse plakater og bekendtgørelser, og det er derfor langt fra givet, at kirkefred som sådan var et retligt begreb helt op til 1866. En udvidelse af begrebet til tiden før Danske lov og perspektivering til kanonisk ret og almindelig udbredelse til begrebet uden for Danmark ville også være fin, men dette sidste kan senere udbygges. --Pugilist (diskussion) 25. mar 2020, 10:32 (CET)
Velbekomme og selv tak for rettelserne! Jeg er enig i, at der har været mange plakater og andre forskrifter, som har ændret Danske Lov undervejs. Jeg har ikke undersøgt den konkrete artikel. Måske der står noget i Stig Iuuls version af Danske Lov? Nu har vi ikke direkte skrevet, at reglerne på området var uændrede frem til 1866 men sådan som det står, så vil de fleste nok forstå det således. Jeg har tidligere brugt et par hundrede timer på at finde ud af hvilke dele af Danske Lov, der var gældende, og mit bedste bud er, at det er umuligt at opnå fuld sikkerhed på området. Jeg har prikket til Justitsministeriet et par gange, om de er mere eller mindre kommet til samme konklusion. Så jeg tænker, at det bedste vi kan gøre er at skrive os ud af det. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 11:42 (CET)
Jeg har lige tjekket Stig Iuul og han skriver om 6-9-16 "Kilde: Reces: 1558 § 23" men altså ikke noget om efterfølgende ændringer. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 16:46 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Artiklen er blevet rettet op efter sletteforslagets oprettelse, og forslaget er trukket. Kun en enkelt støtter sletning, og stemmen afgivet inden artiklens oprettelse. Da forslaget er trukket, og da det forekommer oplagt, at der ikke etableres konsensus om sletning, lukkes forslaget på tros af, at der ikke er forløbet en hel uge. --Pugilist (diskussion) 27. mar 2020, 16:57 (CET)

Arkiveret 18. april 2020Rediger

Sletningsforslag: Lene Krog

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lene Krog er en dansk forfatter. Artiklen er vistnok blevet oprettet sammen med en lang række andre forfattere af forbindelse med de store diskussioner om forfatteres notabilitet. Hun har skrevet tre bøger, har en hjemmeside, er blevet interviewet af sit forlag, man kan købe to udgivelser på saxo og der er en enkelt anmeldelse på litteratursiden. Forlaget er, så vidt jeg kan skønne på deres regnskab fra 2019, relativt småt og er specialiseret i fantasy. Hun har også udgivet én bog hos Branner & Korch og én hos BoD (selvudgivelse). Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:37 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Så længe det ikke er påvist, hvilken effekt, hun har haft på verden. Salgstal? Omtale? --|EPO| COM: 24. mar 2020, 12:42 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg har udvidet artiklen lidt. Det er 4 bøger, 2 af dem fra anerkendte forlag, samt en 5. på vej. Når man søger på hende på f.eks. bibliotekspenge.dk eller litteraturpriser.dk, skal man huske også at have hendes mellemnavn med. Jeg mener at hun er over grænsen.--Kjeldjoh (diskussion) 27. mar 2020, 13:16 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Enig med Kjeldjoh. Antallet og typen af bøger gør at hun er relevant på da-wiki. Artiklen er selvfølgelig for kort.--Honymand (diskussion) 12. apr 2020, 08:56 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke konsensus for sletning. --Pugilist (diskussion)

Sletningsforslag: Tim Kring

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Tim Kring er en dansk vægtløfter. Bruger:Tøndemageren har stillet spørgsmål ved notabiliteten. Han har vundet en hel del DM juniormesterskaber, og en enkelt i Senior. Derudover har han sat nogle danske rekorder i forskellige typer løft i sin vægtklasse, så vidt jeg kan gennemskue. Han har fjollet rundt på et tog, i 2018 kom han med i Dansk Vægtløftnings-Forbunds OL-trup, og i september 2019 lå han nr. 36 på verdensranglisten og håbede at komme til OL i 2020. Han har også deltaget ved VM. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:55 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Stkr~dawiki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:55 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Hans helt store gennebrud synes at mangle (forhåbentlig ved OL), men sammenlagt er det mit indtryk, at han har opnået en lang række store resultater for sin vægtklasse (uden at jeg på nogen måde er ekspert i sporten). Jeg savner dog flere ordentlige kilder på hans resultater, men hvis nogen vil forbedre og opdatere artiklen, så mener jeg godt, at den kan bevares. Toxophilus (diskussion) 18. mar 2020, 15:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det han har præsteret, synes jeg ikke peger i retning af notabilitet. Jeg mener ikke emnet har alment interesse, det er begrænset hvad der er at skrive om (mange har ambitioner om at nå OL - det i sig selv gør ikke en person relevant), han er ikke unik hverken hans mesterskabsdeltagelse eller rekorder(der er i øjeblikket syv herre-seniorer der har danske rekorder, foruden en masse andre kategorier med lignende rekorder. Foruden der har været mange før og efter ham), og spørgsmålet er også - er vi nået det detaljeringsniveau. Han kan muligvis nævnes i Kvalifikation og udvælgelse af deltagere for Danmark ved sommer-OL 2020, ellers synes jeg ikke han er relevant at nævne. Tøndemageren 18. mar 2020, 16:04 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral Jeg er egentlig enig med jer begge to, så jeg føler, at den ligger på grænsen. Det er dog tre seniormesterskaber. --|EPO| COM: 22. mar 2020, 14:44 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke megen debat, men ikke konsensus for sletning. --Pugilist (diskussion) 14. apr 2020, 23:21 (CEST)

Sletningsforslag: MAN (datalogi)

Artiklen MAN (datalogi) foreslås slettet grundet diverse problemer.

Artiklen er påsat følgende skabeloner:

Artiklen er oprettet i 2005 med bidrag fra Bruger:Wegge, Bruger:Glenn, Bruger:Ilario, Bruger:Palnatoke.

Artiklen bør slettes og tilføjes til Wikipedia:Efterspurgte_oversættelser#Engelsk. --Madglad (diskussion) 19. mar 2020, 11:08 (CET)

@Glenn: Giver det ikke mere mening at få ovenstående ind i artiklen frem for her ? --Pugilist (diskussion) 20. mar 2020, 23:46 (CET)
Jo, men Madglad er ikke så meget for, at man ændrer i en artikel, der er indstillet til sletning. Da det er Madglad der har indstillet artiklen til sletning, lod jeg så være med det. --Glenn (diskussion) 21. mar 2020, 00:06 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Emnet har relevans og jeg har brugt 2 minutter på at finde en bedre indledning. Måske vi skulle oprette denne en:Sofixit
Information.svg
Tak for dine forslag. Hvis du mener at der er brug for forbedringer, så er du meget velkommen til at foretage rettelserne. Wikipedia er en wiki, så alle kan rette næsten alle artikler ved at klikke på rediger linket i toppen. Wikipedia opfordrer dig til at være med - vær dristig! Vær ikke så bekymret for at begå fejl. Hvis du ikke er sikker på hvordan det virker, så spørg endelig og du kan læse mere på her.
Nogle gange er det let at rette i alt fald nogle af fejlene. Det behøver ikke være "de gamle" brugere, der retter. Det kan også være nye brugere og tilfældige brugere hvis de får en venlig opfordring og ikke en skræmmende rød skabelon. :-) --MGA73 (diskussion) 23. mar 2020, 21:57 (CET)
Ofte kan man se at en artikel er af for lav kvalitet uden at kende meget til emnet. Det bør være artikelopretteren, der opretter en artikel af rimelig standard. Skribenter som Bruger:Wegge, Bruger:Glenn og Bruger:Palnatoke burde kunne finde ud af at skrive en rimelig artikel om emnet. Det kan ikke være sådan at alle mulige andre wikipedianere skal sætte sig ind i emner, som ikke interesserer dem, fordi det ikke interesser artikelopretteren at skrive en rimelig artikel. Wikipedias kerneskribenter bruger alt for meget tid på oprydning efter andre, i stedet for at skrive om emner, der interesserer dem. --Madglad (diskussion) 23. mar 2020, 22:42 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Begreb benyttet indenfor datalogi. Men en indledning, der forekommer korrekt, ser jeg ikke noget grundlag for at fjerne artiklen. Det hjalp med et eftersyn. --Pugilist (diskussion) 24. mar 2020, 13:27 (CET)
@Madglad: Der skal være plads til alle. Så derfor mener jeg, at det er ok, at vi ikke alle tænker ens. Hvis man ser en artikel med problemer, og man ikke aner noget om emnet, så kan det godt give god mening at sætte en skabelon på. Men man kunne også skrive en besked på diskussionssiden og pinge en bruger man tænker ved noget om emnet og spørge om de kan hjælpe.
Der er faktisk ingen der siger, at kerneskribenter skal bruge tid på at rydde op efter andre. Kerneskribenter kunne vælge at koncentrere sig om at skrive artikler om de emner, de ved noget om og interesserer sig for. Så hvis du er glad for mad - rent gæt ud fra dit navn :-) - så kunne du fx nøjes med at læse artikler relateret til mad og rette de problemer du finder i dem. Det tænker jeg samlet set vil bidrage mere til kvaliteten af Wikipedia end hvis du bruger din tid på artikler om emner du ikke ved noget om og som ikke interesserer dig.
Der har vist været undersøgelser der viser, at når en ny artikel bliver oprettet, så kaster en masse brugere sig straks over den og retter og redigerer i den. Det kan både være fint og skidt. Fint når det forbedrer kvaliteten. Skidt når man så fratager opretteren lysten til at arbejde videre med artiklen. Nogle sidder og skriver artiklerne "offline" og lægger dem først op når alt er pudset helt af. Andre skriver lidt ad gangen.
Nogle skabeloner sidder på i 10 år før der sker noget. Så jeg tror ikke altid, at skabeloner hjælper.
Jeg synes i alt fald, at vi skal passe på hvordan vi formulerer skabeloner. Det kan give mening at lokke brugere til at hjælpe:
Citat Denne artikel er super relevant men den er alt for kort og muligvis ikke helt korrekt. Hvis du ved noget om emnet, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil hjælpe os med at gøre artiklen bedre. Citat
Det tænker jeg vil virke mere motiverende end diverse advarsler om hvor ringe artiklen er. --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 16:57 (CET)
Tak for dit positive og konstruktive indlæg MGA73. --Glenn (diskussion) 24. mar 2020, 17:34 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke konsensus for at slette artiklen, der i øvrigt er blevet forbedret undervejs. --Økonom (diskussion) 29. mar 2020, 09:41 (CEST)

Sletningsforslag: Emil Birk Hartmann

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Emil Birk Hartmann har haft en række roller på både teater og tv af, hvad jeg vil betragte som mellemstore. Men artiklen er ifølge historikken oprettet af ham selv. ----|EPO| COM: 19. mar 2020, 12:05 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold et hurtigt kig på https://www.imdb.com/name/nm3643896/ bekræfter i det store hele indholdet og jeg synes ikke den er særlig POV. Jeg synes derfor, at vi skal give den en chance. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 22:39 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Artiklen træner stadig til lidt arbejde, men jeg syntes den skal beholdes.--Kjeldjoh (diskussion) 27. mar 2020, 14:08 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke meget diskussion, men enighed blandt dem, der har tilkendegivet en holdning, om at beholde artiklen. --Økonom (diskussion) 29. mar 2020, 09:44 (CEST)

Sletningsforslag: Morten Kjeldgaard

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Morten Kjeldgaard er en dansk danser. Artiklen er oprettet af en ip-bruger, men BRuger:Siksebuffen har også bidraget en del. Bruger:DenBlaaElg har sat notabilitetsskabelon på i 2019. Han har medvirket i adskillige sæsoner af Vild med dans, hvor han har vundet én gang og kommet på andenpladsen tre gange. Han har ifølge artiklen også medvirket i forskellige musicals og cirkusrevyen. Som deltager i et talentprogram er der selvfølgelig en del omtale i sladderpressen. Toxophilus (diskussion) 19. mar 2020, 15:40 (CET)

 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Jeg er i tvivl. Han har i princippet "kun" medvirket i et talentprogram, men han har deltaget flere gange og rent faktisk vundet. Der er ikke frygteligt mange artikler om danske dansere, og ham her har faktisk fået gjort sit navn kendt i den brede offentlighed, hvilket mange andre nok ikke har. Der er også en del artikler, der linker til Morten Kjeldgaard. Toxophilus (diskussion) 19. mar 2020, 15:40 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Ifølge https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=16772 har han været danmarksmester i dans. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 22:42 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Fin pointe MGA73. Som tidligere danmarksmester må han være notabel. Toxophilus (diskussion) 26. mar 2020, 20:53 (CET)
Super. Så vil det bare være rigtig godt, hvis vi har en "dansenørd" der kan forbedre artiklen! --MGA73 (diskussion) 26. mar 2020, 21:20 (CET)
Ja det skal i hvert fald tilføjet til artiklen, at han har været danmarksmester. Det er uhyre relevant i forhold til notabiliteten. Toxophilus (diskussion) 26. mar 2020, 22:37 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
(Næsten) Enighed om behold. --Pugilist (diskussion) 3. apr 2020, 08:52 (CEST)

Sletningsforslag: Thomas J. Simonsen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.


Thomas J. Simonsen er en dansk Entomolog. Bruger:DenBlaaElg satet skabelonen på med kommentaren det fremgår ikke tydeligt af artiklen, hvad der gør denne person notabel'. Han er uddannet på KU og været ansat på Natural History Museum i Londo og Naturhistorisk Museum, Aarhus. Der er en profil på Naturhistorisk Museum. Han har udgivet 65 publikationer ifølge Researchgate. Der er omtale af, at han har fået nyt job i Aarhus stiftstidende, hvor han også omtales som en internationalt anerkendt sommerfugleekspert, men jeg synes ikke der er den store omtale i medierne. Der er 13.500 hits på hans navn med en direkte søgning på "Thomas J. Simonsen", men mest til forskellieg artikler og forsknings han har begået. Han har medvirket i Vildt naturligt. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:17 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Villy Fink Isaksen: som artikelopretter har du nok en mening. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:17 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Han har lavet en del forskning, men jeg kan ikke se, at han har gjort meget andet, end at passe sit arbejde. DEt fremgår hverken af artiklen eller af google. Hvis han var fast fageksprt i aftenshowet eller lignende så ville han måske være relevant, men i den nuværende situation mener jeg ikke, at det er tilfældet. Jeg er dog åben for modargumenter. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:17 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - men jeg synes du selv nævner mange af hans meritter (men måske er jeg farvet af min tidligere interesse for sommerfugle). --Villy Fink Isaksen (diskussion) 20. mar 2020, 14:28 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Er internationalt anerkendte forskere med en alenlang, international, videnskabelig publikationsliste gennem 17 år mindre relevant, en tilfældig forvokset teenager der har spillet fodvold et års tid i en tilfældig provinsklub? /Madglad (diskussion) 20. mar 2020, 16:41 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold forskere kan sagtens være relevante og hvis man er glad for sommerfugle så er han sikkert interessant. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 22:48 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke konsensus for at slette artiklen, hvorfor den beholdes. --Økonom (diskussion) 29. mar 2020, 09:50 (CEST)

Sletningsforslag: Nanna Foss

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Nanna Foss er en dansk forfatter. Bruger:Tøndemageren satte spørgsmål ved notabiliteten i 2019. Hun har udgivet fire bøger på Forlaget Tellerup. Man kan købe hendes bøger på saxo, og der er anmeldelse af to af dem på litteratursiden (her og her, men kan ikke findengoel anmeldelser i f.eks. Politiken, Berlingske eller andre dagblade. Hun har en hjemmeside, og info på forfatterweb, er vist en kopi fra hendes egen side.

 • @Dizzy76: som artikelopetter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 11:30 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hun har skrevet fire bøger, og de er sikkert udmærket, men jeg synes ikke, at der er nok omtale af hende og hendes bøger - andet end steder der gerne vil sælge dem.
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Hendes bog Spektrum - Geminiderne er anmeldt i Politiken og Weekendavisen. Tjek det ordenlig - Toxophilus - du har ikke undersøgt det ordentligt. --Steen Th (diskussion) 20. mar 2020, 12:21 (CET)

(redigeringskonflikt)

 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg har fundet denne, ifølge hvilken i hvert fald bogen Leoniderne er anmeldt - og tilsyneladende ret positivt - i såvel Weekendavisen som Politiken. Dermed opfylder hun mine minimumskrav for, hvor fremtrædende en forfatter skal have været i det offentlige rum for at kunne blive portrætteret på dawp. Økonom (diskussion) 20. mar 2020, 12:24 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Skru ned for retorikken Steenth. Har jeg har googlet "Nanna foss anmeldelse", og fandt ikke anmeldelserne. Vi kan alle lave fejl, men så er det jo godt at der er venlige brugere som Økonom, som kan finde ud af at komme med andet en nedladende bemærkninger og løse påstande, men også et link der kan bekræfte det. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 12:51 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral/Symbol comment vote.svg Kommentar - Kender ikke ret meget til emnet, men artiklens nuværende form bærer ikke præg af relevans. Kan der skrives mere til, der gør hende relevant, synes jeg det er rigtigt fint. Dernæst vil jeg bede Steenth om at tale pænt. Det er ikke Toxos opgave at undersøge nærmere - reelt skal vi kun basere det vi siger på informationen i artiklen. Kan man så byde ind med mere information til artiklen må man gerne det. Men man kan ikke forlange at en anden bruger, der giver sin mening til kende på baggrund af tilstedeværende information, skal "tjek[ke] det ordenlig[t]". En undskyldning må være på sin plads. Tøndemageren 20. mar 2020, 12:59 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Hendes bøger er relativt populære på bibliotekerne jf. bibliotekspenge.dk, og i 2017 blev hun nomineret til en Orlapris (det år var det Ternet Ninja af Anders Matthesen der vandt). Så selv om der ikke er meget omtale om hende, så syntes jeg at hun er over grænsen.--Kjeldjoh (diskussion) 20. mar 2020, 13:36 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Skulle vi ikke indstille kampen om at få slettet alle smalle opslag, fordi noget er smalt kan det sagtens have betydning, i andre kredse end hvor vi wikipedianer færdes. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 20. mar 2020, 22:12 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar: Tjo, men hvem skal vedligeholde de smalle artikler? Ikke-afsluttede emner bør ses efter mindst én gang om året. Man kunne have en robot, der sender en årlig mail til artikel-opretter med påmindelse om eftersyn. /Madglad (diskussion) 20. mar 2020, 22:54 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar:@Villy: Der er ikke en kamp for at slette smalle emner (bryder mig ikke om denne retorik). Men artikler skal være relevante og kunne dokumentere denne relevans. Kan relevansen ikke dokumenteres, så må artiklen ryge, indtil en kommer og dokumenterer relevansen. Det er en del af verificerbarheden, som er en del af de fem søjler. Tøndemageren 21. mar 2020, 08:18 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar:For folk, der følger slettediskussionerne, forekommer det ret åbenlyst, at der er systematisk forskellige holdninger hos forskellige brugere til, hvor fremtrædende en forfatter skal være for at kunne blive vurderet som relevant/notabel. Nogle brugere er ret restriktive i deres krav, andre mere åbne. Det er jo fair nok, men jeg tror, det ville være en fordel, hvis man kunne blive enige om lidt mere lempelige kriterier for automatisk forfatter-notabilitet. Det ville betyde, at vi slap for at bruge tid på en masse slettediskussioner, som alligevel ender med behold, og samtidig ville vi berige dawp med flere artikler. Økonom (diskussion) 21. mar 2020, 08:32 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg nød til at komme med en længere kommentar. Vi må tage de artikler, som er oprettet, seriøs. Når det oprettes et sletteforslag, bør bruges tid på tjekke om der er mere materiale, som burde være i artiklen og tages i betragtning.
 • Omkring forfatterweb. Artikler på den hjemmesider skrives af et panel med kendskab til litteratur og betales primær af bibliotekerne. Der er en redaktion bag og ikke bare en kopiering som Toxophilus skriver - der faktisk en som lægger navn til artiklen. Og da der er en redaktion bag, kunne det bare det, at der er en artikel på forfatterweb, kan det være et godt tegn på notabilitet.
 • Omkring anmeldelser. Det er ikke nok med en google søgning. Der er en del, som er indeksering på en måde, som gør man ikke får fat i det. Men alle anmeldeler i de store danske medier registret i anmeldelsesdatabasen, som er tilgængelig på bogtitlerne i bibliotek.dk. Så man må tjekke relevante hjemmesider og som ikke nås med en overfladedisk søgning på Google.
Og i baghoved sider stadig Lars Bukdahl kommentar i Weekendavisen fra sidste år. Det vil jeg ikke have gentaget. Derfor var jeg noget hård i min første kommentar. Men jeg mener det.
Min kommentar i går blev skrevet hurtig, så jeg fik ikke tjekke det hele. Men Bruger:Økonom fik suppleret mig. Men der er registret anmeldelser på 3 af hendes værker, så jeg min indstilling er Symbol keep vote.svg Behold. --Steen Th (diskussion) 21. mar 2020, 09:53 (CET)
Det er opretter (og fremtidige skribenter) af artiklens ansvar, af relevant information fremgår af artiklen. Det er IKKE os der skal fremskaffe information. Vi skal forholde os til den information der er i artiklen. Hvis den ikke fremgår, og den ikke bliver tilvejebragt undervejs af nogen der gider finde det, kan vi ikke tage højde for det. Du beder os kort sagt tage højde for ting vi ikke kender til. Det er hverken fair eller forventeligt. Tøndemageren 21. mar 2020, 09:59 (CET)
Delvis off-topic, men tak til Steen Th for to nyttige oplysninger. Det kan godt være, at omtale på forfatterweb bør være tilstrækkeligt grundlag til notabilitet. Økonom (diskussion) 21. mar 2020, 10:15 (CET)
Jeg er meget enig i, hvad Tøndemageren skriver. Artikelopretter må i artiklen gøre det klart, hvorfor emnet er relevant. Det er alle tilladt at betvivle notabiliteten af et emne, men beslutningen tages i plenum, og her har alle mulighed for at give deres mening til kende og gerne bidrage med, hvad de eventuelt måtte vide eller kan finde om emnet. Nogle vil måske mene, at jeg ikke har søgt grundigt nok på emnet ved oprettelse af sletningsforslaget, men det kan heller ikke være rigtigt at man, for at kunne oprette et sletingsforslag, skal kende til alle mulige bagveje og specialdatabaser, for at kunne vurdere de enkelte emner. Det er her Wikipedia er stærk, for vi er mange brugere, så andre kan komme med tilføjelser. Jeg har mere eller mindre egenhændigt gennemgået de mange hundrede artikler, som har været markeret med notabilitet helt tilbage fra 2015 og fremefter. Jeg har oprettet hundredevis af seltningforslag, og jeg forsøger så vidt muligt, at give et overblik over hvert enkelt emne på en nøgtern måde. Det må forventes at jeg træder forkert engang imellem, og får indstillet og stemt slet på artikler som egentlig bør beholdes. Toxophilus (diskussion) 21. mar 2020, 10:21 (CET)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 • Symbol keep vote.svg Behold - Forfatter med flere udgivelser på, der har opnået opmærksomhed. Off topic: Diskussionen ovenfor er gået ind i en "hvem gjorde fejl"-diskussion. Det synes jeg er ret ærgerligt. Vi begår alle fejl, og jo flere (gode) bidrag vi kommer med, jo flere fejl eller uhensigtsmæssigheder vil der også være blandt bidragene. Vi skal se at komme væk fra den kedelige pege-fingre kultur, som desværre har bredt sig blandt dele af communitiet. Stor ros til både SteenTh og Toxo for det kæmpe arbejde de hver især dagligt lægger i at gøre dansk Wikipedia bedre og bedre. Om den ene sagde det ene eller det andet, er jeg helt afslappet overfor. Lad os komme videre. --Pugilist (diskussion) 21. mar 2020, 17:39 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Enig med behold kommentarerne. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 22:32 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er overvældende flertal for at beholde artiklen. --Økonom (diskussion) 29. mar 2020, 09:54 (CEST)

Sletningsforslag: Fie Hækkerup

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Fie Hækkerup er formand for Frit Forum. Er man så notabel? --|EPO| COM: 23. mar 2020, 07:52 (CET)

 • Efter min mening, ja. Men stubben indeholder intet relevant, så Symbol delete vote.svg Slet. --Madglad (diskussion) 23. mar 2020, 08:15 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Nej. Der er ikke meget indhold i artiklen. Toxophilus (diskussion) 23. mar 2020, 08:21 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Umiddelbart er man ikke notabel på grund af familierelationer med notable. Formandsskabet er en spinkel tråd, men nej - slet gerne. --Jørgen (diskussion) 23. mar 2020, 08:51 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Ungdomspolitikere skal være formænd for et nationalt ungdomsparti som DSU, før det for alvor tæller if. vores nuværende kriterier i WP:Kriterier for biografier. Økonom (diskussion) 23. mar 2020, 09:03 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet i følge min holdning så gør det ham heller ikke relevant. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 30. mar 2020, 21:08 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 31. mar 2020, 14:37 (CEST)

Sletningsforslag: Feje

Artiklen Feje er en ordbogslignende artikel eller en flertydig artikel. Den ene betydning er at feje (med en kost) og den anden er at en hjort kan feje basten af geviret. Jeg tænker umiddelbart, at det vil være svært at oprette egentlige artikler om de 2 emner. --MGA73 (diskussion) 24. mar 2020, 21:34 (CET)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Enighed om sletning. Pugilist (diskussion) 9. apr 2020, 23:24 (CEST)

Sletningsforslag: Komtesse Ingrid von Pfeil und Klein-Ellguth

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Er en komtesse automatisk notabel? Komtesse Ingrid von Pfeil und Klein-Ellguth blev født i 2003 og har ikke udrettet noget stort endnu. --|EPO| COM: 25. mar 2020, 09:25 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold Mener hun har almen interesse som medlem af kongefamilien, men artiklen har plads til forbedringer. - Nico (diskussion) 25. mar 2020, 09:53 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral/Symbol keep vote.svg Behold - Jeg er på sin vis enig i EPO's overvejelser, men på den anden side kan det konstateres, at mange går en del op i den slags, og det skader ikke, at de kan finde information på Wikipedia. Vi har en lang række artikler om kongelige børn, eksempelvis Prins Louis af Cambridge, der i en alder af knap to år næppe heller har udrettet noget stort endnu. Vi kan dog ikke i relation til kongelige kræve, at de udretter "noget stort", da det ikke lige er konceptet bag et kongehus. --Pugilist (diskussion) 25. mar 2020, 12:56 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet: Har intet udrettet. Interesserede kan finde flere, mere opdaterede oplysninger i Billed-Bladet end i en encyclopædi. /Madglad (diskussion) 26. mar 2020, 09:31 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg tjekket flere kongelige i Arveprins Knuds familie. De ligger konstant med på mindst 200-400 sidevisninger i måneden. Der er faktisk nogle som læser de artikler. --Steen Th (diskussion) 26. mar 2020, 10:04 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg hælder mest til at vi beholder artiklen. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 30. mar 2020, 21:30 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ikke konsensus for sletning. Pugilist (diskussion) 9. apr 2020, 23:32 (CEST)

Sletningsforslag: Birger Baylund

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om Birger Baylund er oprettet af Henrikkc i 2008. Artiklen er en sub-stub uden kilder.

 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg har ikke kunne finde nogle kilder, der retfærdiggøre at han opfylder kriterierne for at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. mar 2020, 10:54 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg kan heller ikke finde noget, som skulle gøre ham notabel. Toxophilus (diskussion) 25. mar 2020, 11:33 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet hvis det er ham her http://www.baylund.dk/CV_UK.htm så er jeg enig i, at han endnu ikke har opfyldt vores kriterier for en artikel. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 22:25 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet. Det overrasker mig at admin'er ikke havde mulighed for at hurtigslette i 2008. /Madglad (diskussion) 26. mar 2020, 09:39 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet mangel på notabilitet. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 30. mar 2020, 20:54 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Enighed om sletning. Pugilist (diskussion) 5. apr 2020, 14:22 (CEST)

Sletningsforslag: Leandro Evelyn

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Leandro Evelyn er en argentinsk fodboldspiller. Den er oprettet af en IP-bruger, og Bruger:Nico har sat notabilitet på med kommentaren kan ikke finde noget om spilleren. Kan nogen påvise, at han er notabel? Toxophilus (diskussion) 26. mar 2020, 20:35 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvis ikke der er nogen, som kan vise, at han har gjort sig bemærket i fodboldverdenen, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 26. mar 2020, 20:36 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Formentlig en joke. Jeg kan finde en med det navn, som er født i 1926 samt en kvinde, som dog hedder Evelyne.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2020, 21:39 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Kan intet finde om spilleren, og denne fremgår ikke af AC Milans hjemmeside. Med det sagt, så kan artiklen heller ikke verificeres, og alene af den grund bør artiklen slettes. Tøndemageren 26. mar 2020, 22:01 (CET)
 • Symbol speedy delete.svg Hurtigslet: Det er ikke for sjov at administratorerne har ikke fået valgmuligheden "Slet" oppe under "Menu". /Madglad (diskussion) 26. mar 2020, 22:24 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg ikke umiddelbart finde noget på ham. Det kunne være en hoax. Kan hurtigslettes efter min opfattelse. Pugilist (diskussion) 26. mar 2020, 23:27 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
På baggrund af konsensus herom og artiklens manglende dokumentation for eksistensen af denne person, er den nu slettet.--Ramloser (diskussion) 28. mar 2020, 18:45 (CET)

Sletningsforslag: Erika F. Christensen

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg ønsker at få denne side slettet hurgist muligt, da den ikke skulle have været uploaded i første omgang. Jeg er selv skaberen af artiklen. (skrev Randeris4 (diskussion • bidrag) 31. mar 2020, 17:44‎. Husk at signere dine indlæg.)

 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg synes ellers at artiklen er interessant, og normalt kan bidrag jo ikke trækkes tilbage. Men hvis der er en god grund, så synes jeg, at vi skal slettes. Men kunne Bruger:Randeris4 ikke kort skrive hvorfor? --MGA73 (diskussion) 31. mar 2020, 22:33 (CEST)

Hej Bruger:MGA73.Jeg har modtaget information fra Erika F. Christensen selv, der har givet udtryk for at hun ikke vil have den specifikke artikel offentlig. Da jeg ellers har skrevet den, og ikke ønsker at gå imod personen i artiklen, ønsker jeg at få dennne taget ned, og på et senere tidspunkt uploade en mere gennemarbejdet artikel. (diskussion) (Denne usignerede kommentar er skrevet af Randeris4 (diskussion • bidrag) 1. apr 2020, 09:15‎)

 • Symbol keep vote.svg Behold - Som professor er hun automatisk notabel. Det afgøres ikke af biograferede selv, om biograferede vil have en artikel. Wikipedia er en encyklopædi og ikke et socialt medie. --Pugilist (diskussion) 1. apr 2020, 11:43 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg har samme mening som den Pugilist kommer med. Wikipedia er en encyklopædi og ikke et socialt medie. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 1. apr 2020, 17:29 (CEST)
 • Symbol question green.svg Spørgsmål er det muligt for dig Bruger:Randeris4 at omskrive/forkorte artiklen så den imødekommer den biograferedes ønsker? F.eks. således at den kun består af indledning og infoboks, svarende til hvad der f.eks. fremgår af den biograferedes profilside på Aalborg Universitet? --Kim Bach (diskussion) 11. apr 2020, 17:55 (CEST)
  ps. jeg kan se at der foregår noget arbejde på artiklen. --Kim Bach (diskussion) 11. apr 2020, 17:59 (CEST)

Hej Kim Bach, artiklen er tilfredsstillende for mit vedkommende nu. Så jeg ønsker dermedikke at den skal slettes. MvhBruger:Randeris4

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen af de involverede parter lader til at ønske sletning længere, så artiklen beholdes. Mvh. SorenRK (diskussion) 13. apr 2020, 13:01 (CEST)

Sletningsforslag: Sønderborg friv. Brandværnsorkester

Sønderborg friv. Brandværnsorkester er et dansk brassband med ca. 30 medlemmer, der blev grundlagt i 1885. Den er oprettet af Bruger:Claus Preuss, der også har indstillet gruppen til en musikpris i 2014. Bruger:DenBlaaElg har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten med kommentaren artiklen mangler kildehenvisninger, der dokumenterer at dette emne er relevant at have en artikel om. Artiklen har to kilder, hvoraf den ene er deres egen hjemmeside, og den anden er et dødt link. Der findes lidt om gruppen på sonderborghistorier.dk, og noget generalt om brandværnsorkestre her. Der er også lidt om dem på glartent.com og i JV. Toxophilus (diskussion) 4. apr 2020, 10:44 (CEST)

 • Symbol keep vote.svg Behold Symbol delete vote.svg Slet - Det eneste der for alvor taler for behold er alderen, for det er imponerende, at det har kørt (næsten) uafarbudt i over 100 år. Men jeg kan ikke se, at det nødvendigvis skulle være det ældste brassband i landet. Jeg lader mig dog gerne overbevise med gode argumenter og kilder. EDIT: Har ændret til et behold efter Økonoms forbedringer på artiklen. Toxophilus (diskussion) 4. apr 2020, 10:44 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar: Artiklen er et relevant stykke lokalhistorie. Artiklen bør bevares, forudsat at der kommer flere kilder på. /Madglad (diskussion) 4. apr 2020, 11:25 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Relevant stykke lokalhistorie, og fortsat eksisterende. Der skal vel ikke sættes en rekord for at være relevant? (Toxophilus) - Nico (diskussion) 4. apr 2020, 17:21 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar @Nico: Nej der skal ikke nødvendigvis sættes rekord, men vi har stående et sted, at den ældste/største inden for forskellige områder normalt vil være notabel, så hvis det stod klart, at dette orkester var landets ældste brandværnsorkester, så ville det måske give automatisk notabilitet. Mvh. Toxophilus (diskussion) 4. apr 2020, 17:30 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg synes også, det er et fint lille stykke information om en interessant lokalhistorisk tradition. Jeg har skrevet lidt til og indsat kilder. Det er ikke klart, at orkesteret opfylder vores nedskrevne betingelser for automatisk notabilitet, men da disse jo ikke er nødvendige, men blot tilstrækkelige betingelser, opfatter jeg ikke dette som noget egentligt argument imod at bevare artiklen. Jeg mener, at artiklen ligesom mange andre sønderjyske specialiteter har almen interesse. Økonom (diskussion) 4. apr 2020, 19:24 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Artiklen beholdes. --Pugilist (diskussion) 17. apr 2020, 17:42 (CEST)

Sletningsforslag: Tænkemåde

Opslaget Tænkemåde foreslås slettet. Opslaget er oprettet af Bruger:Haabet 2004-01-15. En IP har i dag påsat {{Notabilitet}}, hvilket jeg har ændret til {{Ingen kilder}}{{Førstehåndsforskning}}{{Uencyklopædisk}} --Madglad (diskussion) 5. apr 2020, 13:25 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet. Den rene fristil over skribentens egen opfattelse af et ord. --Madglad (diskussion) 5. apr 2020, 13:25 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - fint for mig at få den slettet. Toxophilus (diskussion) 5. apr 2020, 13:34 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen er uden faglig forankring. PHE77 (diskussion) 5. apr 2020, 13:36 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet og efterlad redirect til Tænkning. Sidstnævnte kan også trænge til en opstramning. Pugilist (diskussion) 5. apr 2020, 14:19 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet. Støtter Pugilists forslag.Ramloser (diskussion) 5. apr 2020, 17:32 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet. - Klart encyklopædisk. Ok med en redirect, selv om Tænkning også har vidt rum for forbedringer. - Nico (diskussion) 5. apr 2020, 17:36 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar: Jeg tænker at man ikke når meget videre ved at omdirigere til en lige så dårlig artikel, der også bør tages op til overvejelse. /Madglad (diskussion) 5. apr 2020, 18:49 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Oh, en gammel Bruger:Haabet-artikel, og netop en fristil.--Honymand (diskussion) 5. apr 2020, 22:08 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Enighed om, at artiklens indhold bør slettes og næsten enighed om en redirect herefter, hvilket således gennemføres. Pugilist (diskussion) 12. apr 2020, 11:06 (CEST)

Sletningsforslag: Sluge

Artiklen Sluge er oprettet 1. april 2008 af en til lejligheden oprettet bruger, der ikke har andre redigeringer på samvittigheden. Artikelteksten er ikke ændret siden. /Madglad (diskussion) 5. apr 2020, 18:41 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet: Wikicirkus har vist ikke været i det vågne hjørne 1. april 2008. /Madglad (diskussion) 5. apr 2020, 18:41 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - det ligner mest af alt et ordbogsopslag. Toxophilus (diskussion) 5. apr 2020, 20:35 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Burde flyttes til synke (en swallow), hvis den klarer sletningsforslaget. --Glenn (diskussion) 5. apr 2020, 20:39 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Artiklen ligner et ordbogsopslag. Sletningen af denne artikel bør dog ikke afholde nogen fra at oprette en artikel om synkning f.eks. baseret på Swallowing. - DenBlaaElg (diskussion) 6. apr 2020, 09:48 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Slettet. --Pugilist (diskussion) 17. apr 2020, 17:41 (CEST)

Sletningsforslag: Adspice lucem

Sætningen:

Adspice lucem betyder "Se mod lyset".

er lagt ind af Bruger:Morville 2010-04-10. Foreslås slettet. /Madglad (diskussion) 13. apr 2020, 19:58 (CEST)

 • Nå. Altid meget rart at vide. På hvilket sprog? Swahili? /Madglad (diskussion) 13. apr 2020, 19:58 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet et ordbogsopslag, som vi godt kan leve uden. Det kan man slå op andetsteds. Toxophilus (diskussion) 13. apr 2020, 20:09 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Hurtigslettet. Uencyklopædisk ordbogsopslag. Ingen grund til at diskutere det. Pugilist (diskussion) 13. apr 2020, 20:52 (CEST)

Oplysningen har forhåbentligt gavnet mange, de godt 10 år, den nåede at ligge der. /Madglad (diskussion) 13. apr 2020, 20:59 (CEST)

Omvendt har det ikke skadet nogen ;-) Pugilist (diskussion) 13. apr 2020, 21:07 (CEST)

Arkiveret 19. april 2020Rediger

Sletningsforslag: Caroline Castell

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Caroline Castell er en dansk sanger, der har sunger titelsangen til Tidsrejsen (julekalender). Artiklen er oprettet af en IP-bruger, og Bruger:DenBlaaElg satte notabilitetsskablon på med kommentaren artiklen mangler kildehenvisninger, der dokumenterer at denne person er relevant at have en artikel om. Hun har dugivet to singler/EP'er ifølge Discogs. Google giver ikke meget.

 • Symbol delete vote.svg Slet - Hun er kendt for én sang fra en julekalender, og det er ikke nok i min bog. Det ser ikke ud til, at hun har haft en karriere efterfølgende. Toxophilus (diskussion) 19. mar 2020, 15:27 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - Jeg hælder mod behold. Artiklen skal selvfølgelig være bedre. Men sangen hun har lavet har altså været nummer ni på den danske singlehitliste. Og den har været på listen i både 2014 og 2015, så det er ikke en hvilken som helst sang. I følge vores notabilitetskriterier for musikere, er hun derfor på grænsen. Jeg hælder stadig mod behold, men forholder mig neutral so far. Tøndemageren 19. mar 2020, 16:39 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet / Symbol merge vote.svg Sammenskriv Jeg vil medgive, at artiklen om sangen kan være værd at beholde. Men oplysningerne om sangeren kan sagtens stå i artiklen om sangen. --|EPO| COM: 24. mar 2020, 12:44 (CET)
 • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Er der ikke mere at sige om hende, kan den minimale information skrives ind i Tidsrejsen (hvis det ikke allerede står der. --Pugilist (diskussion) 14. apr 2020, 23:25 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Med bl.a. henvisning til artiklens lave niveau, bibeholdes den ikke som selvstændigt opslag. Oplysningerne findes allerede i artiklen om serien, så sammenskrivningen er komplet. --|EPO| COM: 18. apr 2020, 10:40 (CEST)

Sletningsforslag: Schäfferhuset

Schäfferhuset er en bolig i Kolding. Bruger:DenBlaaElg satte notabilitetsskabelon på. Det er blandt de dyreste i landet og den dyreste solgt i Kolding. Huset er ikke fredet. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 10:44 (CET)

 • Symbol point of order.svg Formalia @Winbladh: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 10:44 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg kan ikke se, hvorfor dette hus skulle skille sig så voldsomt ud, fra rigtig mange andre dyre boliger, at det er en artikel værd. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 10:44 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet: At hytten har været blandt landets ti dyrest solgte for tretten år siden er komplet ligegyldigt. I skrivende stund er der på landsplan 59 boliger til salg fra 24 mio. og opefter. Wikipedia skal ikke være et katalog over dyreste bolig per kommune. Alle huse har en historie, det er ikke det samme som at de er relevante for Wikipedia. /Madglad (diskussion) 20. mar 2020, 15:00 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar vi har artikler om fx Den Sorte Diamant så bygninger kan godt være interessante. Spørgsmålet er om der er noget særligt ved denne andet end at den er dyr. --MGA73 (diskussion) 25. mar 2020, 22:46 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Et interessant stykke arkitektur, men jeg finder ikke noget om arkitekten? Et billede på artiklen ville hjælpe meget, og måske rede den på sin charme ;-). (Se billeder) Navnet kan forøvrigt betyde fårehyrde- eller fåreopdrætter (ordnet.dk se også Schæferi) og sammenholdt med arkitekturen henføre til noget historicisme/romantisme; - i artiklen gisnes der - Nico (diskussion) 25. mar 2020, 23:36 (CET)
 • @MGA73: Schäfferhuset er en privatbolig, Den Sorte Diamant er bygget til at huse en national institution. Det er lidt svært at sammenligne. /Madglad (diskussion) 26. mar 2020, 10:10 (CET)
 • @Nico: Bemærk ä'et. Man skal formodentligt søge en tysk oprindelse til navnet. Fårehyrde hedder Schäfer på tysk (med ét f). Mon ikke familienavnet snarere stammer fra tysk de:Schäffer med dobbelt-f. Der er i hvert fald en masse tyskere, der hedder det: Se de:Schäffer (Begriffsklärung). /Madglad (diskussion) 26. mar 2020, 10:22 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Det er muligt, at denne bygning har en interessant historie. Men så længe denne historie ikke er dokumenteret, ser jeg ikke nogen grund til at beholde denne artikel. Handelspris er i sig selv giver ikke notabilitet. --|EPO| COM: 26. mar 2020, 12:49 (CET)
 • @Madglad: Yes er med på at diamanten er til en national institution. Men er det så ikke institutionen, der er notabel? Jeg tænker i alt fald ikke, at alle bygninger ejet af det offentlige automatisk bliver notable. Det kræver, at der er noget særligt ved bygningen.
Vi har artikler om verdens højeste dit, længste dat, dybeste, hurtigste osv. Fx Højeste bygningsværker i Danmark og så godt som alle på listen har sin egen artikel. Dyreste kunne jo så også være et kriterium. Vi har faktisk også en artikel om en anden privatbolig Neverland Ranch. --MGA73 (diskussion) 26. mar 2020, 16:23 (CET)
MGA73, prøv lige at tænke perspektiverne igennem. Dyreste bolig per alle 98 kommuner er relevant? Hvad med per kommune før strukturreformen? Per hver af de 1098 kommuner før kommunalreformen i 1970? Dyreste gennem alle tider? - hvad med pristalsregulering, omregning fra rigsdaler osv. osv. Mister boligen sin relevans og slettes, når der bliver handlet en dyrere bolig i kommunen?
Glas- og beton-rædslen "Den Sorte Diamant" er af nogle smagsdommere blevet udnævnt til arkitektonisk mesterværk og vartegn for København. Hvilket muligvis gør den relevant. Jeg personligt synes at den som andre nyere byggerier skæmmer havnen. Jeg vil i øvrigt ikke protestere, hvis nogen foreslår skrevet ind i Det Kgl. Bib.
Men lad os holde fast i at W. er en encyklopædi, ikke en konkurrent til "Først og Størst". Denne generelle diskussion bør i øvrigt fortsættes på en relevant diskussionsside, ikke på et konkret sletningsforslag. /Madglad (diskussion) 26. mar 2020, 20:04 (CET)
@Madglad: Vi har over 7.000 Fredede bygninger i Danmark og ca. 37.400 Fredede fortidsminder i Danmark. Som jeg har forstået det, så har vi besluttet, at fredede bygninger og fortidsminder har notabilitet. Tænker du at antallet af artikler er et problem?
Jeg er i øvrigt enig i, at vi ikke er "Først og Størst", men er det ikke reelt det vi praktiserer inden for sportens verden? Det er jo med få undtagelser de bedste sportsfolk vi har artikler om. Dem der får gode resultater i konkurrencer og mesterskaber. Hvis det ikke er relevant hvad der fx er størst, er Højeste bygningsværker i Danmark så ikke et eksempel på en irrelevant artikel/liste? Jeg tænker at vi har mange af den slags oplysninger rundt omkring.
Hvor vi har diskussionen er efter min opfattelse mindre relevant. For mig er det relevante hvad resultatet af diskussionen bliver. Skulle vi komme frem til en konklusion med vidtrækkende konsekvenser, så kan vi jo altid oprette en ny diskussion med et resume for lige at sikre, at der er bred opbakning. --MGA73 (diskussion) 26. mar 2020, 21:19 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg oprettede i sin tid artiklen, da jeg passerede huset, var forundret over det. Undersøgte historien bag og syntes at den ville være interessant for andre end undertegnet. Særligt når man taler om lokalhistorie. Kvaliteten af artiklen kan måske diskutteres; manglende billede og bedre henvisninger etc. (det kan forbedres). Jeg har vægtet at oprette på baggrund af andre bolig artikeller på wiki. Se fx. Kategori:Bygninger, konstruktioner og anlæg i Aarhus eller Kategori:Bygninger,_konstruktioner_og_anlæg_i_København - Så er der vel bunker af irrelevant artikler, der skal slettes - til hvem's gode - Jeg synes personligt at Wikipedia bliver fattigt, hvis mindre "notable" bygninger/steder ikke kan indskrives - Så vil lokale ryge i svinget.I min optik er diskussionen super ærgerlig, hvorfor bruge så meget energi/tid på, om noget skal slettes - tiden kunne måske bruges til at tilrette/forbedre artiklen. --Winbladh (diskussion) 28. mar 2020, 08:47 (CET)
 • @MGA73:: Man kan ikke sammenligne bygninger, som er fredet én gang for alle af fagfolk, med tilfældige handelspriser, som varierer over tid, hvilket priserne også gør for andre huse. /Madglad (diskussion) 28. mar 2020, 10:00 (CET)
@Madglad: Jeg spurgte til antallet fordi jeg ville høre, om du tænkte at vi burde fastsætte et maks indenfor forskellige kategorier. Når du bringer antallet ind i diskussionen kunne det godt være, at du tænkte at det var ok med 10 artikler om dyre huse men ikke med 100 artikler. Jeg tænker i øvrigt også at det er fagfolk, som vurderer hvad prisen på en bygning bør være, og at disse vurderinger har indflydelse på hvad folk vil give for dem. Altså hvis det med fagfolk er vigtigt. --MGA73 (diskussion) 28. mar 2020, 10:07 (CET)
Svar til @MGA73: Prisen på fast ejendom forhandles mellem sælger og køber. Ofte(st) er der fagfolk med (ejendomsælgere. advokater). Eller også sælges på auktion, hvor det med visse forbehold er højeste pris, der vinder.
Jeg har ikke foreslået et maksimalt antal artikler per kategori. Men at en bolig i Kolding for 13 år siden angiveligt er den dyreste bolig nogen sinde solgt i Kolding, gør den ikke relevant. Det er i øvrigt ikke angivet hvordan man har opgjort at dette er tilfældet. En gyldig kilde er ikke en løs sensationssnak mellem en ejendomsmægler og en journalist, uden at man har gennemgået og pristalsreguleret samtlige ejendomshandler i Kolding i historisk tid. /Madglad (diskussion) 28. mar 2020, 12:40 (CET)
@Madglad: Okay så er vi enige om at det ikke er relevant om vi har 1 eller 1098 artikler om dyre boliger. Berlingske havde denne artikel https://www.berlingske.dk/karriere/danmarks-dyreste-huse-bliver-kun-dyrere hvor den blev nævnt i top 10, så hvis det havde haft relevans med antallet af artikler, så ville den altså ligge i toppen.
Det relevante er således hvilke oplysninger, der har interesse for artikler på Wikipedia. Som nævnt har vi mange artikler, der handler om højde og længde osv. Jeg tænker derfor, at det for mange har interesse med sådanne oplysninger, jf. eksemplet med Højeste bygningsværker i Danmark, og det faktum at vi inden for sportens verden går meget op i hurtigst, højest, længst... Hvis man søger på "dyreste" får man 509 hits og vi har fx Dyreste danske fodboldspillere og Liste over de dyreste fodboldtransfers (sidstnævnte har i øvrigt flere inter-wiki link).
Artiklen nævner i øvrigt ikke prisen som det vigtigste og det første. Det var blot det jeg valgte at kommentere på. Bare lige så ikke nogen tror, at det er det eneste kriterium man kan overveje. --MGA73 (diskussion) 28. mar 2020, 13:06 (CET)

Symbol delete vote.svg Slet - Jeg har ikke taget stilling til om huset er notabelt, men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, har den flere mangler, og vil kunne slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 31. mar 2020, 14:28 (CEST)

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der forekommer enighed om, at prisen i sig selv ikke giver notabilitet. Artiklen slettes. --|EPO| COM: 18. apr 2020, 10:42 (CEST)

Sletningsforslag: L.C. Knuppert

L.C. Knuppert var en dansk kreditforeningsdirektør. Den er oprettet af Bruger:Urbandweller og Bruger:Madglad har sat {{QA-relevans}}, hvilket placerer den i kategorien med notablitet. Han var direktør i Østifternes Kreditforening (det nuværende Realkreadit Danmark). Han datter blev gift med Rogert Møller(kilde). Google har ikke så meget andet at sige om manden (så vidt jeg kan se). Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 21:05 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Det fremgår ikke af artiklen, hvorfor han skulle være relevant. Han har været direktør, men dengang var kreditforeningen vist ikke så stor og mægtig som nu. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2020, 21:05 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Kreditforeningerne var en ny opfindelse og han har sikkert været med til at forme dette erhverv. Men så skal det beskrives, hvad han har begået. --|EPO| COM: 24. mar 2020, 12:47 (CET)