Wikipedia:Støbeskeen

Denne projektside holdes ikke længere opdateret, og bibeholdes først og fremmest af historiske årsager.
Yderligere information findes på diskussionssiden eller i historikken.

Støbeskeen er et område for gennemsyn og forbedring af nyoprettede artikler, der ser ud til at have et potentiale, men som i deres umiddelbare form er kandidater til sletning, fordi de ikke opfylder Wikipedia:Kriterier for artikler eller er i konflikt med en af de andre normer. Sådanne nye artikler flyttes fra det normale artikelområde til en midlertidig placering, Støbeskeen, hvor der er mulighed for at arbejde på dem i fællesskab. Bemærk at Støbeskeen ikke er beregnet til korte artikler, der i øvrigt opfylder Wikipedia:Kriterier for artikler og øvrige normer. Sådanne artikler skal blot mærkes med den rigtige stubskabelon nederst i artiklen.

Typer i Støbeskeen

redigér

Der kan være flere grunde til at flytte en artikel til Støbeskeen:

 • Nogle brugere foretrækker at starte i det små for så at udvide artiklerne efterhånden. Men hvis artiklerne ved deres fremkomst er meget små og mangelfulde, risikerer de at blive slettet som ubrugelige, før brugeren kan nå at udvide og forbedre dem. Ved at flytte dem til Støbeskeen giver man mulighed for udvidelse og forbedring, så man ender med et for alle parter acceptabelt resultat.
 • Wikipedia har en række koder, normer osv. som nybegyndere ofte ikke har noget nærmere kendskab til. En tur i Støbeskeen gør det muligt for erfarne at gøre noget ved de fejl og mangler, det resulterer i, samtidig med at nybegynderen får vist hvad der er den rette måde at gøre tingene på.
 • Artikler med håbløst sprog eller maskinoversættelse kan flyttes til Støbeskeen for at blive omskrevet til almindeligt forståeligt sprog og forbedret i øvrigt.
 • Artikler skal være skrevet fra et neutralt synspunkt. Stærkt farvede og propaganderende artikler kan flyttes til Støbeskeen for at blive neutraliserede.
 • Artikler skrevet af brugere der har personlig eller økonomisk interesse i emnet kan flyttes til Støbeskeen for ekstra eftersyn. Erfaringsmæssigt har de ofte problemer med at være neutrale og fyldestgørende, hvorfor andre må se på dem først for at sikre, at alt er eller bliver bragt i orden.
 • Nogle artikler er om så snævre emner, at kun få brugere har mulighed for at vurdere indholdets rigtighed og udbedre fejl. Ved at flytte disse artikler til Støbeskeen giver man de pågældende brugere tid til at se på og tage sig af dem.
 • Nogle artikler lader sig ikke ordne på få minutter men kræver ekstra research eller indsættelse af koder i betydeligt omfang. Ved at flytte artiklen til Støbeskeen bliver der tid til det.

Alt i alt er målet at få præsentable artikler, der er brugbare for læserne - uden at nye Wikipedia-skribenter skræmmes væk, fordi deres umiddelbare frembringelse "stemples" som ikke godt nok. For selvfølgelig kan man ikke forvente, at en ny skribent kan præstere mirakler, men der er stadig nogle minimumsstandarder, der skal opfyldes. Den tilfældige læser kan nemlig ikke umiddelbart se, om en given artikel er skrevet af en ny eller erfaren forfatter. Men da en hvilken som helst artikel kan være den første, en given person læser på Wikipedia, er det nødvendigt, at den givne artikel giver et godt indtryk. Det kan en tur i Støbeskeen sikre.

For at en artikel kan komme i Støbeskeen er det dog en forudsætning, at der er udsigt til, at den kan blive bragt i overensstemmelse med kriterier og normer. Noget der skal vurderes af en bruger uafhængigt af opretteren. Desuden er det en forudsætning, at en eller flere uafhængige brugere skønner, at emnet i det hele taget er værd at have en artikel om, og at opretteren har reelle hensigter med den.

Ikke i Støbeskeen

redigér

Selv om Støbeskeen kan bruges til en række forskellige ting, er den ikke beregnet til alt. Nonsens, hærværk og indhold kopieret uden tilladelse slettes uden nåde. Injurier, trusler og andet, der er i konflikt med gældende lovgivning, går samme vej. Bevidst reklame og emner, der ikke er notable, har ligeledes heller ikke noget at gøre i Støbeskeen. Korte artikler, der i øvrigt opfylder Wikipedia:Kriterier for artikler skal ikke i Støbeskeen, men eventuelt markeres med {{stub}}.

Er det bare småting, der skal rettes, er det derimod selvfølgelig ikke sletningsgrund. Men til gengæld bør det ordnes med det samme uden omveje. Støbeskeen er for det, der kræver en ekstra indsats og/eller eftersyn.

Endelig kan der også være tale om, at artiklen egentlig hører hjemme på en af Wikipedias søsterprojekter. Alt efter indhold skal den i så fald flyttes til enten Wiktionary (ordbogsopslag), Wikisource (kildemateriale), Wikiquote (citater) eller Wikibooks (bøger og manualer).

Alternativet privat sandkasse

redigér

Et alternativ til at flytte en artikel til Støbeskeen er at gøre den til en underside til brugerens egen brugerside. En sådan underside omtales gerne som en privat sandkasse. Her har brugeren mulighed for at arbejde i ro og fred uden andres indblanding. Det kan være praktisk, hvis man har en klar forestilling om slutresultatet men ikke vil bøvle med redigeringskonflikter og lignende. Men i og med at det ses som privat (bemærk: ses, ikke er!), er andre brugere normalt også udelukkede fra at hjælpe - hvis de da overhovedet ved, at brugeren har gang i noget. Ved at placere artiklen i Støbeskeen har andre derimod mulighed for at bidrage og hjælpe til. For selv om for mange kokke som bekendt fordærver maden, så kan et par ekstra øjne ofte være det, der skal til for at undgå at noget brænder på. En sidegevinst er desuden, at alle andre kan se, at noget er på vej, og at de derfor ikke selv behøver oprette den samme artikel.

Procedure

redigér

Generelt foregår en tur i Støbeskeen som følger:

 1. En artikel vurderes til ikke at leve op til Wikipedias standarder men har potentialet til at gøre det jf. de ovennævnte grunde.
 2. En bruger (ikke artiklens opretter) flytter artiklen fra det normale navnerum til en underside til Støbeskeen. For eksempel:
  [[Artikeleksempel]] flyttes til [[Wikipedia:Støbeskeen/Artikeleksempel]]
  • Alle efterladte omdirigeringer indstilles til hurtig sletning.
  • Hvis artiklen allerede er slettet, kan der anmodes om gendannelse af den.
  • Opretteren af artiklen gøres opmærksom på flytningen på sin brugerdiskussionsside.
 3. Øverst i artiklen indsættes {{Støbeskeen|status=ny}}. Samtidig sættes <nowiki></nowiki> omkring eventuelle kategoriseringer så artiklerne ikke dukker op i kategorierne, mens arbejdet står på.
 4. Mens artiklen er i Støbeskeen, er der åbent for gennemsyn og arbejde på den, så den lever op til Wikipedias standarder om opsætning, neutralitet, kilder osv. Alle er velkomne til at hjælpe.
 5. Når en artikel skønnes at være at klar til at vende tilbage til det normale navnerum ændres ovennævnte kode til {{Støbeskeen|status=læs}}. En administrator eller en erfaren bruger[1], som ikke har været direkte involveret i arbejdet på artiklen, vil så se på den og flytte den tilbage, hvis den er i orden. Samtidig fjernes <nowiki></nowiki> om kategoriseringen.
  • Hvis der efter tre måneder i Støbeskeen ikke er sket nogen mærkbar forbedring, vil artiklen typisk blive slettet. En administrator kan dog vælge at lade artiklen stå længere, hvis vedkommende skønner, at der er udsigt til forbedring indenfor en overskuelig fremtid. For at indstille en artikel i Støbeskeen til sletning ændres koden foroven i artiklen til {{Støbeskeen|status=slet}}. Det samme skal ske, hvis artiklen under alle omstændigheder burde slettes jf. afsnittet Ikke i Støbeskeen, eller hvis opretteren ønsker at opgive den, og ingen stiller sig ivejen for det.
  • En slettet artikel fra Støbeskeen kan gendannes, hvis en bruger indvilliger i at arbejde på den.

Mens en artikel er i Støbeskeen er den ikke indekseret og vil derfor ikke dukke op på Google eller andre søgemaskiner.

Det skal i øvrigt endnu en gang understreges, at en artikel kun skal flyttes til Støbeskeen, hvis der faktisk er udsigt til, at der vil blive arbejdet på den − det er ikke tænkt som en parkeringsplads. Til dette formål kan brugeren oprette en underside under sin egen brugerside.

Aktuelle artikler i Støbeskeen

redigér

Alt efter status kan artikler der for tiden er i Støbeskeen findes i en af nedennævnte kategorier:

Artikler i Støbeskeen lige nu

redigér

Artikler i Støbeskeen der er indstillet til sletning

redigér

Artikler der tidligere var i Støbeskeen

redigér
 • Jimmi Roger Pedersen - oprindeligt en selvbiografi - flyttet til artikelrummet
 • OneSeal - tætpå, men notabel - flyttet til artikelnavnerummet
 • Sociologisk teori - egentlig fjernet som copyvio, men opretteren er muligvis identisk med ophavsmanden til stedet, der er kopieret fra. Flyttet til artikelnavnerummet.
 • Tejn (kunstner) - efter forespørgsel fra artikelopretter
 • Copenhagen Business Academy = gennemarbejdet og kopieret til artikelrummet
 1. ^ Ved erfaren bruger forstås en bruger, hvor der på Wikipedia:Autopatrol er besluttet, at vedkommende automatisk markeres som patruljeret, dvs. at der stoles så meget på vedkommende, at det ikke er nødvendigt at kontrollere vedkommendes redigeringer. En automatisk genereret liste over hvilke brugere det omfatter kan ses her.