Wikipedia:Ugens artikel/Nomineringer/UA-duks

UA-duksen er den bruger, der søndag aften efter kl. 20:00 (eller senere) sørger for optællingen af stemmer, oprettelsen af UA-siden m.m.. Forløbet er som følger:

 1. Arkivering: Det ældste resultat i bunden af siden flyttes over og anbringes øverst i arkivet.
 2. Opdatering af nomineringssiden:
  • Udpegning af vinder: Reglerne på nomineringssiden benyttes, idet kun stemmer afgivet indtil søndag kl. 20:00 medregnes. Vinderen placeres som øverste afgørelse under resultat-afsnittet. Afsnittet med sidste uges afgørelse kan typisk bruges som udgangspunkt.
  • Opdatering af datoer: Datoer i toppen af afstemnings-afsnittet opdateres (alle datoer tillægges syv dage).
  • Tilpasning af forslag:
   • Vinderforslaget fjernes
   • Eventuelle forslag, der falder for tidsgrænsen fjernes
   • Eventuelle forslag, der ønskes bragt en bestemt uge, flyttes op til afstemningsafsnittet og markeres i overskriften med "(Ønskes kun valgt til uge xx)". Flytningen sker otte uger, før de ønskes valgt.
 3. Oprettelse af skabelon: UA-skabelonen oprettes, således at der er fire uger, hvor andre kan gennemse og tilpasse den. Skabelonen skal være repræsentativ for artiklens indhold og ikke alt for lang; en tommelfingerregel siger ikke alt for meget over 2000 bytes. Skabelonen indledes med et billede (vha. {{Forside billede}}-skabelonen) og afsluttes med et link til artiklen med {{mere}}. Det nemmeste er at tage en kopi af en eksisterende UA-skabelon og fjerne det meste af indholdet. Bemærk, at alle links skal være på formen [[:da:Emne|Emne]] af hensyn til genbrug hos vore nordiske søster-wikier.
 4. Opdatering af uge-skabelonen: Siden Skabelon:Ugens artikel/Titel uge 1 (erstat "1" med den aktuelle uge) opdateres med titlen på den udvalgte artikel. Hvis den valgte artikel er flertydig, skal titlen angives på formen "Emne (karakteristik)|Emne". Denne skabelon bruges på forsiden lige under ugens artikel ("Seneste tre uger").
 5. Registrering på listen med ugens artikler: Den valgte artikel tilføjes på Wikipedia:Ugens artikel - husk at rette antallet for den pågældende kategori.
 6. Milepæle:
  • Skabelonen {{Milepæle}} tilrettes den valgte artikel. Der bør allerede være et post-sæt med UA (hvis ikke oprettes det); her opdateres res-parameteren til "Vedtaget". Derpå gør man én af to ting: Hvis nomineringen er den eneste, der findes, ændres værdien af højest-parameteren til "Ugens", og der oprettes en linje lige ovenover med indholdet "højnummer = <uge>, <år>". Hvis der findes andre post-sæt, tilføjes linjen "UA = <uge>, <år>" lige oven over højest-linjen.
  • {{Milepæle}} opdateres også for eventuelle forslag, der ikke er valgt. Her opdateres res-parameteren i UA-sættet til "Afslået". Hvis nomineringen var den eneste, opdateres højest-parameteren til "UgensAfslået".

De sidste fire punkter kan udføres i vilkårlig rækkefølge.