Wikipedia:WikiProjekt Verdens lande

Genvej:
WP:LANDE
Velkommen til WikiProjekt Verdens lande

WikiProjekt Verdens lande er et projekt med det mål at forbedre artikler, som omhandler verdens lande.

Verdens lande-Barnstar

Deltagere redigér

 
       Fremragende artikler.        Gode artikler.        Lovende artikler.        B-klasse-artikler. Alle andre landeartikler er Start-klasse eller under.

Tilføj dit navn til denne liste ved at bruge *{{bruger|dit brugernavn}}

Aktive deltagere redigér

Inaktive deltagere redigér

Struktur redigér

Artiklen starter med en god introduktion, giver navnet på landet, beliggenhed, grænser, nabolande o.lign.

Afsnit redigér

Alle artikler bør have følgende hovedafsnit og kan havde følgende underafsnit:

 • Etymologi
 • Historie
 • Geografi
 • beliggenhed
 • geologi
 • landskabelige forhold (topografi)
 • bjerge
 • søer
 • vandløb
 • farvande
 • øer mm
 • råstoffer
 • Klima
 • Plantevækst
 • Dyreliv
 • Miljø (naturfredning, forurening)
 • Demografi
 • etnicitet
 • sprog
 • religion
 • urbaniseringsgrad, større byer
 • fordeling efter delområde
 • fødselsrate
 • dødsrate mm
 • ind- og udvandring, fremmedarbejdere
 • analfabetisme
 • kriminalitet
 • Økonomi
 • pengevæsen (møntfod)
 • landbrug, skovbrug
 • fiskeri
 • bjergværksdrift (råstofudvinding, minedrift)
 • vareforædling (håndværk, industri)
 • handel (oplandshandel)
 • turisme
 • udenrigshandel
 • statsfinanser
 • Infrastruktur
 • veje og biltrafik
 • jernbaner
 • skibsfart, flodfart, kanalfart
 • flytrafik
 • kommunikation (aviser, tv, radio, post, telefon og telegrafvæsen incl mobiltelefoner, internet)
 • energiforsyning
 • Kultur
 • nationalsymboler
 • museer
 • litteratur
 • musik og dans, herunder folkedans og ballet
 • billedkunst
 • teater
 • film
 • arkitektur
 • mad og drikke
 • kalender og højtider, mindedage mm
 • sport
 • Politik
 • rigsstyrelse (statsform, forfatning, statsoverhoved, regering, lovgivende magt, politiske partier)
 • offentlige myndigheder:
 • retsvæsen (politi og domstole)
 • uddannelsesvæsen
 • sundhedsvæsen
 • social forsorg
 • forsvar
 • administrativ inddeling (regionalt, lokalt, oversøiske områder mm)
 • udenrigspolitik
 • Noter
 • Litteratur
 • Eksterne henvisninger

Artikler kan behandle yderligere emner hvis nødvendigt. Emner, som ikke er af relevans, kan udelades.

Dog bør artiklerne også have uddybende artikler, hvis afsnittene vil fylde alt for meget!

Skabelonen {{Landeproces}} kan indsættes på artiklens diskussionsside for at give et overblik over hvor langt artiklen er.

Artikler som skal forbedres redigér

Artikler med udmærkelser redigér

  Trin I: Lovende artikel Hvis en artikel er af en vis kvalitet kan den udnævnes til en lovende artikel
  Trin II: Nominering Efter en evt. endt evaluering, kan artiklen endelig nomineres til god artikel
  Trin III: God artikel Er der ved afstemningen konsensus om at artiklen er værdig, kan den endeligt udnævnes til god artikel
  Trin IV: Evaluering Når først en artikel er god, har den brug for en evaluering hvor andre wikipedianere kan komme med kommentarer om hvad der skal til for at gøre artiklen god
  Trin V: Nominering Endeligt kan artiklen nomineres til fremragende artikel
  Trin VI: Fremragende artikel Er der ved afstemningen konsensus om at artiklen er værdig, kan den endeligt udnævnes til fremragende artikel

Artikler med potentiale redigér

Artikler
  FA 0
  GA 12
B 30
  LA 41
Start 37
Stub 82
Liste 1
Kategori 1
Ikke-vurderede 2
Total 206

Disse artikler er af en rimelig god kvalitet, og har i deres nuværende udformning potentiale, men bør måske finpudses lidt først.

Lovende artikler redigér

Kandidater til gode artikler redigér

Gode artikler redigér

Kandidater til fremragende artikler redigér

Fremragende artikler redigér

Artikler som modtager evaluering redigér

Artikler som har modtaget evaluering redigér

Skabeloner redigér

 • Sæt {{WikiProjekt Verdens lande}} øverst på artiklens diskussionsside for at lede interesserede til dette projekt.
 • Hvis du vil, kan du indsætte {{Bruger WikiProjekt Verdens lande}} på din brugerside for at vise at du er deltager i dette projekt.
 • Indsæt {{Landeproces}} på artiklens diskussionsside for at give et overblik over artiklens skrevne afsnit

Materiale redigér

Her er nogle hjemmesider med public domain-tekst, som kan bruges: