Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/august 2017/Steenths tilbagetrædelse

Wikipediajournalen

Steen Thomassen træder tilbage som formand for WMDK, opfordrer nye ansigter til at stille op til bestyrelsen

Af InsaneHacker, 01-08-2017

I et indlæg på Landsbybrønden angående Wikidag 2017 annoncerede Steen Thomassen, bedre kendt som Steen Th, at han træder tilbage som formand for Wikimedia Danmark (WMDK), den danske støtteforening for Wikimedia Foundation. Steen har været fungerende formand siden Ole Palnatoke trådte tilbage i starten af 2017, men var nødt til at træde tilbage på grund af andre tillidsposter som tog tiden væk fra WMDK. Dog oplyser han selv at han ikke forlader miljøet, blot bestyrelsesarbejdet, så hans værdsatte arbejde på Wikipedia vil nok fortsætte.

Derudover opfordrede Steen nye ansigter til at stille op til WMDK's bestyrelse da det typisk er de samme der stiller op hvert år. Bestyrelsens arbejde består primært af kontakt med andre organisationer med henblik på samarbejde (f.eks. samarbejder WMDK med Statens Museum for Kunst om Wiki Labs Kunst, et initiativ om at udvide Wikipedias dækning af kunsthistorien), kontakt med andre Wikimedia-chapters, kommunikation med pressen, deltagelse i forskellige konferencer på vegne af foreningen samt arrangering af meetups som f.eks. WikiWednesday. Derudover drøfter bestyrelsen hvad der foregår på de forskellige Wikimedia-projekter, omend de ikke bestemmer over dem.

Steen håber at nye ansigter kan hjælpe med nytænkning og at udvide foreningens aktiviteter så Wikipedia og de andre projekter kan få mere gavn af foreningens arbejde. Han understreger at selv om det er rart at have grundlæggende kendskab til Wikipedia er det ikke nødvendigt at være ekspert. Nogle bestyrelsesmedlemmer bidrager primært med deres erfaring inden for organisering og er ikke nødvendigvis meget aktive på Wikipedia.

Du kan læse mere om Wikimedia Danmark her. Wikidag 2017 afholdes d. 16 september hos Prosa i København.

Wikipediajournalen var i kontakt med Steen før annonceringen af hans tilbagetræden med henblik på at have en artikel klar, samt at kunne stille opklarende spørgsmål om bestyrelsesarbejdet.