Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/januar 2018/Commons tillader MP3-uploads

Wikipediajournalen

Commons tillader MP3-uploads

Af Dannebrog Spy, 31. december 2017
Vals af Chopin i MP3-format.

I slutningen af november 2017 blev det muligt at uploade MP3-filer til Wikimedia Commons. MP3 er et populært filformat, der benyttes i mange sammenhænge til blandt andet musik og podcasting. Indtil april 2017 har formatet imidlertid været patenteret og har derfor ikke kunnet bruges på Commons. I stedet har man benyttet det ikke særligt gængse ogg-format.

Med udløbet af patentrettighederne blev det nu lovligt at uploade MP3-filer til Commons. Men da det ikke havde været tidligere, var systemet ikke forberedt på det. Dertil kom spørgsmålet, om hvor vidt brugerne på Commons overhoved ville have det. Det var der konsensus for i en diskussion i august 2017. Nogle brugere var dog bekymrede for mulige brud på ophavsretten. Det er især relevant ved meget musik, som blandt andet udøvende musikere har rettigheder til, men som ofte uploades illegalt på internettet. I oktober-november 2017 blev det derfor diskuteret, hvilke brugergrupper der skulle have lov til at uploade MP3-filer. Skulle det være for alle, kun for folk med specielle rettigheder i forvejen, eller skulle der oprettes en helt ny brugergruppe til formålet? Holdningerne var delt omtrent lige mellem, at det skulle være for alle, og at det skulle være for en speciel gruppe brugere. Resultatet blev den sidste mere konservative løsning. Derefter kom så spørgsmålet om, hvad der skulle kræves for at få ret til at uploade MP3-filer. Her blev resultatet at administratorerne kan tildele og fratage rettighederne efter eget skøn. Folk med rettighederne kaldes extended uploaders, da det på sigt kan være relevant at udvide rettighederne til også at omfatte andre filformater. Administratorerne selv og image reviwers har også fået rettighederne.

Endnu er der kun et mindre antal MP3-filer på Wikimedia Commons, men man kan dog finde lidt musik og en serie svenske podcasts. Skulle nogen af læserne selv have lyst til at søge om ret til at uploade MP3-filer, så gælder det dog om at være opmærksom på ophavsretten. For musik gælder ophavsretten således til og med 70-året for både komponistens og tekstforfatterens død. Derudover har musikere og sangere ophavsret på deres gengivelser af en given sang eller stykke musik til og med 50-året for dem. Så nej, det går ikke an uploade de sidste nye Dansktop-sange. Men er man selv musikalsk anlagt, må man gerne bidrage med sin egen gengivelse af for eksempel Kong Christian stod ved højen Mast.

Kilder