Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/marts 2017/DEBAT: Råd til bedre sletningsdiskussioner

Wikipediajournalen

DEBAT: Råd til bedre sletningsdiskussioner

Af InsaneHacker, 02-03-2017

Wikipedia er en fri encyklopædi som alle kan redigere. Derfor kommer der sommetider artikler som enten ikke overholder vores notabilitetskrav, er ren reklame, eller noget trejde som gør at de ikke bør forblive på encyklopædien. Fællesskabet drøfter disse artikler på WP:Sletningsforslag hvor man kan give sit input til hvorvidt en artikel skal slettes eller beholdes. Dette gøres ved hjælp af skabelonerne {{SSlet}} og {{SBehold}}. Dog er det ikke en decideret afstemning og målet er at opnå konsensus (eller i hvert fald bredt flertal) baseret på brugernes argumenter, og ikke bare at tælle "stemmer". Derfor er det frustrerende hyppigt at se sletningsdiskussioner som denne:

Eksemplet kunne også have været omvendt (behold i stedet for slet), men den centrale problemstilling er manglen på argumentation eller mavefornemmelses-argumentation i størstedelen af indlæggene. Det kan umiddelbart se ud som om at der er bredt konsensus om at slette artiklen, men behold-"stemmerne" er de eneste der reelt argumenterer med relevant information. Hvis en bruger konkluderede at der var enighed om at slette ville Gjerd og Cykelmyggen føle at ingen havde forholdt sig til hvad de skrev, og hvis der omvendt blev konkluderet at artiklen skulle beholdes ville alle de andre brugere mene det var en uretfærdig konklusion. Derfor kan vi alle bidrage til mere konstruktive sletningsdiskussioner ved at tænke på de følgende råd:

  1. Tomme indlæg er ikke meget værd — Det kan sagtens være at du har en valid grund til at du mener at artikelen skal beholdes eller slettes, men hvis du ikke fortæller den til de andre bliver de ikke klogere, og det kan være du kan overbevise nogen der ellers ikke ville tage stilling til diskussionen.
  2. Politikker, normer og kilder i stedet for rene holdninger — Det kan godt være man mener at et bestemt emne skal/ikke skal være beskrevet på Wikipedia, men hvis man ikke underbygger sit argument med henvisninger til politikker, normer eller kilder som kan underbygge det, er det ikke meget værd. Hvis du mener at en artikel om en sjælden skovsnegleart skal beholdes, så henvis til den videnskabelige litteratur. Hvis du mener at en organisations artikel skal slettes, så henvis til notabilitetskriterierne for organisationer.
  3. Uddyb i stedet for at skrive "jf." — De fleste Wikipedia-brugere (inklusive forfatteren til denne artikel) har nok begrundet en slet/behold-"stemme" med "jf. en anden brugers argument". Dette giver god mening hvis man er enig med hvad en anden bruger har argumenteret og ikke gider at skrive den samme smøre om igen, og er i sig selv ikke decideret problematisk, men hvis det er muligt må du gerne uddybe hvorfor du er enig med den anden bruger. Denne tilgang er især konstruktiv hvis man før var uenig med brugeren men er blevet overbevist da det kan være med til at nuancere andre brugeres holdninger.
  4. Man kan ikke kende alle fagområder — I tråd med punktet om at undgå personlige holdninger så er et emne ikke nødvendigvis sletningsværdigt blot fordi man ikke kender til det. Det samme gælder for indhold man ikke umiddelbart kan Google sig til. Dog er det også artikelskribentens ansvar at indsætte kildehenvisninger i artiklen eller sletningsdiskussionen, ellers er det klart at man ikke kan vide hvorvidt emnet er inklusionsværdigt.

Et sidste tip er at tjekke sletningsdiskussioner som man allerede har skrevet i for at se om der er kommet nye argumenter på banen. Et emne kan umiddelbart se unotabelt ud når det bliver nomineret til sletning, men hvis artiklen forbedres eller der kommer dokumentation på bordet, kan det være at du ændrer dit førstehåndsindtryk. Til sidst er det vigtigt at understrege at dette debatindlæg ikke er møntet på bestemte brugere, og forfatteren har også begået "synderne" beskrevet i denne artikel på et eller andet tidspunkt, alle har brug for en påmindelse engang imellem ;)