Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/marts 2017/Sarrus udnævnt til bureaukrat

Wikipediajournalen

Sarrus udnævnt til bureaukrat

Af InsaneHacker, 12-02-2017

Den 29. januar oprettede Sarrus en anmodning om at blive bureaukrat. Sarrus har været på Wikipedia i næsten 9 år, og blev udnævnt til administrator tilbage i 2009. Sarrus skrev følgende om hvorfor han ansøgte om bureaukrat-status:

Citat På opfordring af en bureaukrat (Kaare, red.) anmoder jeg hermed om bureaukratrettigheder. Det er ikke just hver dag, man har brug for en bureaukrat, men som vedkommende sagde, har vi reelt kun én bureaukrat, hvilket måske kan være i underkanten, hvis denne skulle blive forhindret i at være aktiv på Wikipedia i et stykke tid. Jeg har haft en brugerkonto på dawiki siden februar 2008 og har været administrator siden februar 2009, og har i denne funktion konkluderet på utallige sletningsdiskussioner og nogle gendannelsesdiskussioner gennem årene. Citat

Anmodningen blev enstemmigt støttet af 16 brugere, og den 3. februar blev Sarrus udnævnt til bureaukrat af Kaare. Før Sarrus blev udnævnt havde den dansksprogede Wikipedia 2 bureaukrater, Christian List og Kaare. Dog er førstnævnte ikke ret aktiv hvilket er grunden til at Kaare opfordrede Sarrus til at søge om rettigheden. Sarrus har tidligere søgt om bureakratstatus, men var dengang ikke succesfuld.

Bureaukrater har et relativt lille opgavesæt; de tildeler administratorstatus og bureakratstatus til folk som har fået opbakning på de respektive fora og tildeler bot- og kontoopretterstatus til godkendte brugere. Bureaukrater kan fjerne bot- og kontoopretterstatus, men ikke administrator- og bureakratstatus; denne opgave varetages af forvaltere. Det er kun siddende administratorer der kan ansøge om at blive bureaukrater, og på grund af den dansksprogede Wikipedias størrelse er der ikke behov for en stor mængde af dem.