Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/november 2017/Debat: Lovende artikler bør være tidsbegrænsede

Wikipediajournalen

Debat: Lovende artikler bør være tidsbegrænsede

Af InsaneHacker, 10-10-2017

Tidligere i denne måned mens jeg browsede vores forskellige former for fremhævet indhold lagde jeg mærke til denne passage:

Arbejdet med evaluering af artikler koordineres via WikiProjekt Fremhævet indhold.

Jeg mindedes ikke at have hørt om dette projekt før på trods af at jeg en sjælden gang selv har været med til at vurdere artikler. Jeg fandt frem til at projektets afsæt var denne diskussion på Landsbybrønden som jeg åbenbart har deltaget i (en udemærket illustration af hvor god min hukommelse er). Dengang blev det besluttet at alle artikler med en officiel kvalitetsvurdering (altså LA, GA og FA) skulle til gennemsyn hvert 3. år for at sikre at de stadigvæk levede op til deres status. Imidlertid er der ikke sket så meget på området, der har været en indsats for kontrol i 2015 og 2016, men langt fra alle de artikler som er "forældede" er blevet tjekket igennem. Jeg funderede over nogle procedurer der kunne gøre denne process lettere, men det gik hurtigt op for mig at der er én ting som gør mængden af arbejde uoverkommelig for den lille skare af frivillige på da-wiki (især når man tænker på at det kun er 4-5 brugere der har forsøgt at bidrage til processen): Lovende artikler.

Lovende artikler er anderledes end gode og fremragende artikler. For det første er kravene ikke så rigide som i GA og FA, og udpegning som lovende artikel er ikke et "endepunkt" men en indikator om at artiklen kan forbedres til en god artikel inden for kort tid. Problemet opstår imidlertid når denne forbedring ikke sker og artiklen bliver stående som LA. I skrivende stund er der ca. 735 lovende artikler sammenlignet med 165 gode artikler og 23 fremragende artikler. Selv hvis man tager højde for den store mængde nye lovende artikler der er kommet de sidste 3 år er lovende artikler stadigvæk den største gruppe af artikler der skal tjekkes efter for forældelse eller kvalitetsforringelse, hvilket virker lidt selvmodsigende da en LA-udmærkning nærmere er en konstatering af potentiale end kvalitet.

Kvalitetstjek af 735+ artikler er ikke umiddelbart overkommeligt. En måde at imødekomme dette problem er at ændre systemet så LA-artikler ikke er underlagt de samme krav om forældelse og kvalitetssikring, men det ser ikke godt ud udadtil. F.eks. er artiklen Jazz i skrivende stund en lovende artikel, men der er også indsat en {{POV}}-skabelon, og artiklen har også været genstand for en større uenighed om indholdet efter den blev udnævnt som LA. Selv om kravene til LA-artikler er mere løse så efterlader det stadigvæk et dårligt indtryk når en artikel er blevet vurderet til at være på kanten til GA men alligevel har store kvalitetsproblemer.

Jeg mener at der er to oplagte løsninger. Vi kan vælge at tage LA-status for pålydende og sige at hvis der ikke er videre udvikling statusmæssigt i artiklen inden for 3 år (eller en anden tidsperiode), så fjernes LA-statussen automatisk. Den anden mulighed er at afskaffe LA-status helt eller at omdefinere hvad dens formål egentligt er. Det er trods alt ikke alle projekter der kræver en LA-lignende proces som forudsætning for GA-nominering. Dog kan jeg sagtens se pointen i at én enkelt bruger vurderer en artikel før den bliver fremsat til vurdering af flere brugere på en gang, og jeg mener derfor at tidsbegrænsning er den bedste mulighed. På den måde kan eftersyn og kvalitetssikring fokusere på den betydeligt mindre stand af GA og FA-artikler.