Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/oktober 2017/Wikiprojekterne som arbejdsmotivator

Wikipediajournalen

Wikiprojekterne som arbejdsmotivator

Af Rmir2, 28-09-2017

Garvede Wikipedianere vil vide, at der blandt dansk Wikipedias mange tiltag også er to, portaler og projekter, som fra tid til anden har givet anledning til nyttediskussioner. Formålet med det følgende er ikke at rejse en ny diskussion, da en kompromisløsning på tidligere stridsspørgsmål er under implementering, men alene at formidle mine erfaringer ved aktivt at bruge projekter som rettesnor i mit arbejde på Wikipedia.

Antallet af Wikiprojekter er stort, og arbejdsmetoderne varierer fra projekt til projekt. De omtalte eksempler er valgt tilfældigt og altså ikke udtryk for, at arbejdsgangen her er bedre end på andre projekter.

En fordel ved projekterne er, at man - mere tydeligt end fx. "vidste du at" - kan se, hvordan dansk Wikipedia vokser dag for dag, uge for uge og måned for måned. Mange projektsider har en rubrik, der er beregnet til at opliste nyoprettede artikler inden for det pågældende projekts rammer. Hvad dette betyder kan måske bedst illustreres ved et par projekter, hvor et mindre antal Wikipedianere har en fælles interesse i at fremme netop dette emneområde. Til illustration vælger jeg at vise statistikker for nyoprettede artikler indenfor to projekter: WikiProjekt Kvinder og WikiProjekt Maleri (vist til højre). Som det ses: ganske umærkeligt har der været en vækst på næsten 500 artikler inden for begge emner indenfor de sidste 5-6 år.
År WikiProjekt
Kvinder
WikiProjekt
Maleri
2012 - 102
2013 2 190
2014 13 61
2015 86 40
2016 50 29
2017 337 7
Ialt 488 429
Klampenborg-fingeren
Station Infoboks Linje-skabelon Koordinater Afrejste Billedrating Samlet rating Færdiglavet
Klampenborg Station Ja Ja Ja Ja **-Star*.svgStar-.svg ***--Star*.svgStar*.svgStar-.svgStar-.svg Nej
Ordrup Station Ja Ja Ja Ja ---Star-.svgStar-.svg *----Star-.svgStar-.svgStar-.svgStar-.svg Nej
Charlottenlund Station Ja Ja Ja Ja ---Star-.svgStar-.svg *----Star-.svgStar-.svgStar-.svgStar-.svg Nej
Ikke mindre betydningsfuldt er at arbejde med artiklernes omfang og kvalitet. I nogle projekter har man valgt at opsætte arbejdsskabeloner, som kan "vinges af" i takt med, at artiklerne udvides. Et eksempel er WikiProjekt S-tog (se eksemplet til venstre). I andre projekter er der oplistet punkter, som må anses for ønskelige eller nødvendige at få medtaget for, at en artikel skal kunne opnå kvalitetsstempel. Denne fremgangsmåde er fx. anvendt på WikiProjekt Verdens Lande, og på sidstnævnte projekt foretages opdateringen tillige på et verdenskort. Det gør det let at overskue hvilke lande, der er vel beskrevne, og hvor der er huller.
Eksempel på en skabelon, der er beregnet til at "vinge af" på.

     FA Fremragende artikler.     GA Gode artikler.     LA Lovende artikler.     B-niveau B-klasse-artikler. Alle andre landeartikler er Start-klasse eller under.
En let måde at få overblik over kvalitetniveauet på Wikipedias landeartikler er dette kort.

Arbejdet med Wikiprojekter giver også mulighed for at skabe et overblik over artikler med kvalitetsstempel, herunder at opliste dem, der ikke helt opfylder kravene men er temmelig tæt på (B-artikler). Jeg har i flere tilfælde følt mig motiveret til at tage fat i netop sådanne artikler for at bringe dem det sidste skridt på vejen. Og det er altid tilfredsstillende at opleve, at andre Wikipedianere deler vurderingen, når arbejdet er udført.

En anden mulighed for at skabe sig et hurtigt overblik er en skabelon, som efterhånden findes på de fleste projekter, og som automatisk optæller antallet af artikler i kategorierne FA/GA/LA/Start/Stub/Liste/Ikke-vurderede artikler. (se til højre)

Flere projekter (men langt fra alle) er forbundne med en Portal. Dette betyde, at også Portalerne med jævne mellemrum opdateres med nye artikler samt eksempler på de mest velskrevne artikler som hører hjemme i emnegruppen.

Naturligvis udvikler ikke alle projekter sig med samme hastighed. Men for mig har det været vigtigt i bestemte sammenhænge at kunne se, at dansk Wikipedia udvikler sig både kvantitativt og kvalitativt. Uden projekterne ville det være ret svært at få fornemmelsen af hvor meget, vi egentlig har nået. Så jeg kan kun opfordre andre til at bruge projekterne som motivator for deres videre arbejde på Wikipedia.

Kristendom-artikler
FA FA 0
GA GA 5
Lovende artikel LA 9
B 21
Start 115
Stub 225
Liste 1
Ikke-vurderede 7
Total 383
Rediger