World Reference Base for Soil Resources

World Reference Base for Soil Resources (WRB) er den internationale standard for jordklassificeringssystemer. Standarden anbefales af International Union of Soil Sciences (IUSS), og den blev udviklet af International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) med økonomisk støtte fra IUSS og FAO. Systemet erstatter den ældre FAOs jordklassificering.

WRB, fjerde udgave (2022)

WRB støtter sig kraftigt til andre moderne klassificeringsmodeller, som f.eks. USAs jordtaxonomi, signaturerne til FAOs Soil Map of the World, den franske Référentiel Pédologique og de tilsvarende russiske modeller. Derfor er den resultatet af internationale forhandlinger vedrørende pedologi.

Klassifikationen er i det væsentlige en jordbeskrivelse som bygger på jordtypernes dannelseshistorie (pedogenese). Den største forskel i forhold til USAs taksonomi ligger i, at klimaet ikke er en del af systemet med mindre klimaet påvirker forhold i jordprofilen. Så vidt muligt passer jordtypernes kendetegn med dem, man bruger i allerede eksisterende systemer, sådan at sammenligning med de forskellige, nationale og tidligere internationale systemer er så let som muligt.

WRB er tænkt som en sammenkøring af nationale og lokale systemer. Detaljeringsgraden svarer til den amerikanske taksonomis undergrupper, men uden informationer om klimaforhold. Systemet er ikke tilstrækkeligt detaljeret til, at man kan bruge det i kort, der har målestoksforhold over 1:200.000. Der er dog fremsat forslag om at koble WRB sammen med jordbundsinformationer, så man kan udtegne kort i målestoksforholdet 1:50.000, som kan bruges til regional dokumentation.

WRB 2022 jordgrupper

redigér
Kode Jordtype Kort beskrivelse
AC Acrisol Jorde med en argisk horisont, og en basemætning på under 50 %
AL Alisol Alisols er altså karakteriseret ved tilstedeværelsen af en argisk B-horisont, hvor der er akkumuleret ler
AN Andosol Jorde, som enten har en vitrcccc eller en andisk horisont inden for de øverste 25 cm
AT Anthrosol Anthrosols er jorde, i hvilken menneskelig aktivitet har resulteret i markant ændring eller begravelse af de oprindelige horisonter
AR Arenosol Arenosols er jorde med grovere tekstur end sandy loam.
CL Calcisol Jorde med en calcisk eller petrocalcisk horisont inden for de øverste 100 cm
CM Cambisol Cambisols er nært beslægtet med Luvisols og der findes alle overgangstyper mellem disse to jordbundsgrupper
CH Chernozem Jorde med et brunsort overfladelag
CR Cryosol Cryosols er jorde med én eller flere cryisk horisonter inden for de øverste 100 cm
DU Durisol Jorde med en durisk eller petrodurisk horisont inden for de øverste 100 cm
FR Ferralsol Jorde med en ferralisk horisont mellem 25 og 200 cm dybde
FL Fluvisol Fluvisols er jorde med fluvisk karaktertræk
GL Gleysol Jorde med gley karaktertræk indenfor 50 cm fra overfladen
GY Gypsisol Jorde med et højt gipsindhold
HS Histosol Histosols er jorde med en H-horisont eller en O-horisont, der er mindst 40 cm tyk
KS Kastanozem Jorde med en mollisk horisont og en fugtig chroma på mere end 2
LP Leptosol Leptosols er jorde, hvis dybde begrænses af kontinuert hårde bjergarter
LX Lixisol Andre jorde med en argisk horisont
LV Luvisol Luvisols er altså karakteriseret ved tilstedeværelsen af en argisk B-horisont, hvor der er akkumuleret ler
NT Nitisol Jorde med en nitisk horisont inden for de øverste 100 cm
PH Phaeozem Jorde med en mollisk horisont og mere end 50 % basemætning
PL Planosol Jorde med en eluvial horisont inden for de øverste100 cm
PT Plinthosol Jorde med en petroplinthisk eller en plinthisk horisont inden for de øverste 50 cm
PZ Podzol Podzols er jorde, der indeholder en diagnostisk spodisk B-horisont.
RG Regosol Regosols er jorde med en ochrisk A-horisont eller en umbrisk A-horisont.
RT Retisol
SC Solonchak Jorde med en salisk horisont inden for de øverste 50 cm
SN Solonetz Jorde med en natrisk horisont inden for de øverste 100 cm
ST Stagnosol
TC Technosol
UM Umbrisol Jorde med en umbrisk horisont
VR Vertisol Jorde med en vertisk horisont inden for de øverste 100 cm

Litteratur

redigér
 • IUSS Working Group WRB: World Reference Base for Soil Resources, fourth edition. International Union of Soil Sciences, Vienna 2022, ISBN 979-8-9862451-1-9. ([1]).
 • M. Switoniak et al.: Illustrated Handbook of WRB Soil Classification. Wroclaw 2022, ISBN 978-83-7717-386-2. ([2]).
 • W. Zech, P. Schad, G. Hintermaier-Erhard: Soils of the World. Springer, Berlin 2022. ISBN 978-3-540-30460-9.
 • H.-P. Blume, P. Schad: 90 Years of Soil Classification of the IUSS. IUSS Bulletin 126, 38-45, 2015 ([3]).
 • W.E.H. Blum, P. Schad, S. Nortcliff: Essentials of Soil Science. Soil formation, functions, use and classification (World Reference Base, WRB). Borntraeger Science Publishers, Stuttgart 2018. ISBN 978-3-443-01090-4.
 • E. M. Bridges: World soils (3. udg.), 1997 ISBN
 • E. M. Bridges, N. H. Batjes og F. O. Nachtergaele, (Udg.): World Reference Base for soil resources: atlas, 1998
 • J. A. Deckers, F. O. Nachtergaele og O. C. Spaargaren (Udg.): World Reference Base for soil resources: introduction, 1998
 • P. Driessen, J. Deckers, O. Spaargaren og F. O. Nachtergaele, (Udg.): Lecture notes on the major soils of the world, 2001
 • FAO: World Reference Base for Soil Resources, 1998
 • R. Jahn, H. Joisten og C. Kabala: The "Reference Soil Series" Concept of the First European Joint Soil Map at a Scale of 1:50 000, Sheet Zittau, (2004)
 • P. Schad: World Reference Base for Soil Resources - Its fourth edition and its history. In: Journal of Plant Nutrition and Soil Science 186, 2023, 151–163. doi: 10.1002/jpln.202200417 ([4]).

Eksterne henvisninger

redigér
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: