Yngre Dryas

(Omdirigeret fra Yngre dryas)

Yngre Dryas var en periode kort efter slutningen af den seneste istid, hvor man fik et pludseligt temperaturfald over store dele af kloden. Ordet Dryas kommer af slægtsnavnet for den arktiske plante rypelyng. Perioden varede formentlig mellem år 10.900 og 9.600 f.Kr, altså i godt og vel tusind år.

Yngre Dryas
Epoke: Pleistocæn
Kulturhistoriske perioder: Jægerstenalder, Ældre stenalder
Kulturer: Ahrensburgkultur
Vegetation: Tundra, Rensdyrtid

I hele perioden hørte menneskene i Danmark til Ahrensburgkulturen (ca. 10.900 – 9.000 f.Kr), en tundrajægerkultur, der i istidens sidste fase udøvedes i den sydlige, isfrie del af det skandinaviske område. Perioden udgør den sidste del af Ældste stenalder (ca. 12.800 f.Kr. – 8.900).

Teorier for opståenRediger

Sandsynligvis opstod Yngre Dryas, da en isbarriere i St. Lawrence–dalen i nutidens Canada brød sammen, og store mængder af iskoldt gletsjervand fra indsøer (Lake Agassiz) løb ud i polarhavet. Vandmasserne nedkølede det cirkulerende vand i Atlanten, og temperaturerne på land sank særligt mærkbart i Amerika, Europa og Afrika. Tilløbet af smeltevand reducerede også saltindholdet (og dermed tætheden) i de nordlige have, sådan at Golfstrømmen svingede sydover. En teori er at dette hænger sammen med en meteorit-eksplosion over Canada for netop 12.900 år siden.[1] Igennem det meste af perioden var Østersø-bassinet opfyldt af den Baltiske Issø.

En alternativ hypotese er at Yngre Dryas startede med et meteornedslag, jvf Younger Dryas Impact Hypothesis.[2] I 2018 blev opdagelsen af et nedslagskrater, Hiawatha-krateret i Grønland offentliggjort. Det er et krater efter en jernmeteor, der er anslået til 12 milliarder ton, som kan have udløst store klimaændringer.[3][4]

Ændring af klimaRediger

Mod slutningen af Yngre Dryas steg temperaturen på Grønland med hele otte grader i løbet af 10 år, hvilket svarer til, at Skandinaviens klima blev byttet ud med et middelhavsklima i løbet af blot et årti. Man ved ikke, hvad denne hurtige temperaturstigning skyldes. [5]

Under Yngre Dryas blev klimaet mere tørt i Mellemøsten, og nyere forskning antyder, at denne forværring førte til fremvæksten af jordbrug i landsbyer, hvor folk allerede levede stedbundet (se Abu Hureyra). På den måde kan Yngre Dryas have bidraget til at igangsætte den vigtige udvikling mod jordbrug, selv om det først var efter periodens slutning, omkring 8.800 f.Kr., at stærk befolkningsforøgelse i Mellemøsten faldt sammen med overgangen til virkeligt intensivt jordbrug (den neolitiske revolution).

 
Tre temperaturkurver, hvor den røde er fra Grønlandsisen (GRIP). Den viser Yngre Dryas som en bølgedal til venstre for midten. De to andre kurver er fra Antarktis, og de viser mindre udslag på den sydlige halvkugle. Moderne tid med høje temperaturer ses til venstre, mens istiden er de to tredjedele af hver kurve til højre.
 
Frodig højslette på Dovrefjell. Sådan kan det have set ud i Danmark i Yngre Dryas


Se ogsåRediger


Tidsnavigation:

Geologisk periode: Kvartær
Subepoke/epoke: ← Sen Pleistocæn Holocæn
Istid/mellemistid: ← Sen Weichsel-istid Flandern-mellemistid (den aktuelle mellemistid) →
Kronozone: Ældre dryas Allerødtiden Yngre dryas Præboreal tid Boreal tid
Kulturhistorisk periode: Ældste stenalder Ældre stenalder

NoterRediger

Eksterne henvisningerRediger