Åbenbaringsreligion

En åbenbaringsreligion er en religion, som i sin selvforståelse bygger på en guddommelig åbenbaring.

Især de store monoteistiske religioner, jødedommen, kristendommen og islam, beskrives som åbenbaringsreligioner.