Emblem-star.svg
Ugens artikel
Christopher Columbus

Christoffer Columbus (14511506) var en navigatør og opdagelsesrejsende fra Genova. Han var den opdagelsesrejsende, der i 1492 genopdagede Amerika fra Europa, efter at folk fra Nordeuropa i en periode omkring femhundrede år tidligere havde været bosat i Vinland.

Columbus var stået til søs i en ung alder, og han blev på et tidspunkt interesseret i kartografi, hvorved han beregnede sig frem til en noget ukorrekt afstand til Cipango (Japan) mod vest fra Portugal. Han var interesseret i at foretage en ekspedition i den retning for at finde vejen dertil og fik opbakning til sine planer fra dronning Isabella af Kastilien. Han drog af 3. august 1492 med tre skibe, og ekspeditionen nåede øen San Salvador 12. oktober samme år samt Cuba et par uger senere.

Columbus vendte tilbage til Europa med nogle indfødte og forskellige andre effekter fra de områder, som han fortsat troede, var en del af Asien. Hans opdagelser vakte behørig opsigt, og han foretog yderligere tre rejser over Atlanterhavet, hvilket gjorde ham ganske velhavende, hans eget primære mål. Hans nyopdagelse af det amerikanske kontinent førte imidlertid meget mere med sig, idet der ikke gik mange år, inden der blev gennemført en omfattende europæisk kolonisering, hvorved en række kulturer på kontinentet gik til grunde. (Læs mere..)

Norway-sweden2.svg
Dagens skandinaviske artikel
Taxonomi över problematiken kring fri vilja

Fri vilja är ett centralt begrepp inom filosofi och religion. Med fri vilja menas att blott förnuft i viss utsträckning styr handlingar – oberoende av naturliga och övernaturliga faktorer. Ibland definieras det som möjligheten att den handlande agenten "skulle ha kunnat handla annorlunda". Den fria viljan ses av flera livsåskådningar som ett undantag från en annars deterministisk värld och är dessutom nödvändig för flera av dem, bland annat existentialismen. Den står i skarp motsättning till fatalismen.

Med det mekanistiska tänkandets inträde i vetenskapen ifrågasattes den vardagliga uppfattningen om människors fria vilja, även om detta även hade gjorts tidigare, om än i mindre utsträckning och på andra grunder. Inom filosofin skiljs determinism och indeterminism], det vill säga huruvida naturen är helt orsaksbunden eller inte, och mellan kompatibilism och inkompatibilism, det vill säga huruvida fri vilja är förenligt med en helt deterministisk värld eller inte. Det finns ingen allmänt accepterad definition av "fri vilja", vilket är en av anledningarna till en utbredd oenighet. Läs mer


Internet-web-browser.svg
Aktuelle begivenheder
Præsidentvalget i USA
LVŽS logotipas oficialus.png

Office-calendar.svg
I dag

Den 25. oktober:

Airbus A380 fra Singapore Airlines

Help-browser.svg
Vidste du at...

Fra Wikipedias nyeste artikler…

Filippa (æblesort)

  • ... Filippaæblet (billedet) stammer fra et æbletræ på Fyn, der blev udviklet af en skolepige med samme navn?
  • ... en bissekræmmer er en handlende, som førende sine varer med sig drager fra sted til sted?
  • ... Bamburgh Castle i Northumberland i sin nuværende form formodentlig er omkring 1000 år gammel?
  • ... kiikingsporten går ud på at fuldføre en omdrejning på en gynge med så lange gyngearme som muligt?

Gravestone icon2.svg
Nyligt afdøde
Bhumibol Adulyadej

Image-x-generic.svg
Dagens billede

Technique of dehydration applied in a foal.jpg Dehydrering anvendt som bevaringsteknik på et lille føl.


Læs på et andet sprog