Emblem-star.svg
Ugens artikel
Geologisk kort over Bornholm

Bornholms geologi fremviser bjergarter og aflejringer fra helt andre og ældre geologiske perioder end tilfældet er i det øvrige Danmark. Mod nord er øen domineret af prækambrisk grundfjeld bestående af gnejser og granitter, mens den lavereliggende sydlige del af øen præges af nedre palæozoiske skifre og sandsten. En bræmme langs kysten mod sydvest er præget af overvejende løse, uhærdnede aflejringer af ler og sand fra de mesozoiske perioder Jura og Kridt, samt kalksten fra Kridt. Som i resten af Danmark er undergrundenBornholm dækket af kvartære istidsaflejringer i form af moræner og smeltevandsaflejringer, som dog mange steder, specielt i det højtliggende grundfjeldsområde mod nord, er ganske tynde.

De specielle geologiske forhold har gennem tiden muliggjort, at man har kunnet udvinde en række forskellige råstoffer, som ikke kendes fra det øvrige Danmark, fx granit, ildfast ler og kaolin. Det meste af denne råstofudvinding er i dag indstillet, men der brydes stadig granit på øen. (Læs mere..)

Norway-sweden2.svg
Dagens skandinaviske artikel
Solen är den närmaste stjärnan från jorden.

En stjärna är en mycket stor och självlysande himlakropp av plasma. Den närmaste stjärnan sett från jorden är solen, vilken är källan till den allra största delen av energin på jorden. Andra stjärnor är synliga på natthimlen när de inte störs av solen, eller av andra ljusstarka objekt på jorden, så kallad ljusförorening. En stjärna lyser för att fusionen av atomkärnor i dess inre frigör enorma mängder energi, som så småningom färdas genom stjärnan och strålas ut i rymden. Nästan alla grundämnen tyngre än väte och helium är skapade i stjärnornas centrum.

Genom att observera stjärnornas spektrum, luminositet och rörelser genom rymden kan man avgöra stjärnornas massa, ålder, kemiska sammansättning och många andra egenskaper. Den totala massan är avgörande för hur stjärnan kommer utvecklas och dess slutgiltiga öde. En graf över temperaturen uppställd mot luminositeten, känd som ett Hertzsprung-Russell-diagram, gör det möjligt att bestämma stjärnans ålder och utvecklingsstadium.

En stjärna börjar som ett kollapsande moln av materia som består av väte, helium och små mängder av tyngre ämnen. När kärnan är tillräckligt tät, börjar vätet fusioneras till helium. Den återstående delen av stjärnans inre för bort energin från kärnan genom en kombination av strålnings- och konvektiva processer. Detta hindrar stjärnan från att kollapsa på sig själv av den omfattande gravitationen och alstrar en stjärnvind, som tillsammans med strålning sänds ut från ytan. Läs mer


Internet-web-browser.svg
Aktuelle begivenheder
Tour of Guangxi • Borgerkrigen i Syrien • Irakiske borgerkrig
Jacinda Ardern - cropped.jpg

Office-calendar.svg
I dag
FN's Flag

Den 24. oktober: FN-dag (billedet)


Help-browser.svg
Vidste du at...

Fra Wikipedias nyeste artikler…

Madame de La Fayette


Gravestone icon2.svg
Nyligt afdøde
Danielle Darrieux

Image-x-generic.svg
Dagens billede

Palacio de Golestán, Teherán, Irán, 2016-09-17, DD 40-42 HDR.jpg Rummet umiddelbart under "vindfangeren" i Golestan-paladset, Teheran, Iran. Rummet bruges i dag som fotomuseum. Bygningen er optaget på UNESCOs verdensarvsliste og hører til en samling kongelige bygninger, der engang var omkranset af de lerklinede mure på Teherans arg (citadel) og den er en af de ældste bygninger i byen.


Læs på et andet sprog