Ålands landshøvding

Wikimedia liste

Ålands landshövding er titlen for den finske stats repræsentant på Ålandsøerne. Embedet som landshøvding blev oprettet, da den finske regering i 1918 omdannede Ålands herred til Ålands len.

Leder af statens embedsvæsen redigér

Fra selvstyrets indførelse i 1922 og frem til 2010 var landshøvdingen leder af lensstyrelsen (länsstyrelsen på Åland eller länsstyrelsen i landskapet Åland).

Andre opgaver redigér

Landshøvdingen åbner langtingetpræsidentens vegne. Landshøvdingen er også formand for Ålandsdelegationen.

Eneste landshøvding i Finland redigér

I 2010 blev de finske len afskaffede, og landshøvdingen blev leder af Statens ämbetsverk på Åland. På det finske fastland blev landshøvdingerne afløst af overdirektører. Herefter er landshøvdingen på Åland den eneste landshøvding i Finland.

Ålands landshøvdinger redigér