Ångstrøm

ældre enhedslængde

Ångstrøm (Å) er en måleenhed for længde, 1 Å = 10-10 meter. Enheden er hensigtsmæssig ved beskrivelse af atomdiametre og længden af kemiske bindinger. Eksempelvis har et hydrogenatom en diameter på to gange Bohr-radius eller ca. 1,06 Å, og en C-C-enkeltbinding i en alkan en længde på ca. 1,2 Å. Måleenheden benyttes især inden for kemi, atomfysik, kvantemekanik og molekylærbiologi.

Måleenheden Ångstrøm er opkaldt efter Anders Jonas Ångström.

Enheden er opkaldt efter den svenske fysiker Anders Jonas Ångström.

SI-enhederne for sådanne små længder er pikometer og nanometer. 1 pm = 0,01 Å, mens 1 nm = 10 Å.