Æstuarium

Et æstuarium eller flodmunding er et vandområde, hvor ferskvand gradvis opblandes med saltvand til brakvand (typisk ved en flodmunding). I et sådant mundingsområde opstår en såkaldt salinitetsgradient, hvor vandets saltindhold varierer.

Mellerup-Voer færgen (M/F Ragna) på Randers Fjord.
Flasken, ved Halleby Å's udløb i Jammerland Bugt (Asnæsværket ses i baggrunden).

I Natura 2000 defineres et æstuarium eller en flodmunding som den nederste, udvidede del af floder eller større åer, som påvirkes af tidevand. Flodmundinger har i Natura 2000-systemet betegnelsen 1130 Flodmundinger.[1] I Danmark findes naturtypen i dele af Randers Fjord og i Flasken ved Reersø i Vestsjælland.[2][3]

Eksempler på typiske plantearter i danske æstuarier:

Æstuariet er en randzone, der stiller store krav til dyr og planter, da de skal kunne tåle store udsving i saliniteten. Ofte findes æstuarier i forbindelse med udløb af floder og åer i havet. Disse steder også karakteriseret ved skiftende vanddækningsgrad som følge af tidevand eller vindpres, hvilket yderligere stiller krav til organismerne på stedet. I subtropiske og tropiske områder er mangrove en typisk karakterplante ved æstuarier. I Danmark er eksempelsvis Odense Fjord og Randers Fjord æstuarier. Men også langt større områder, som f.eks. Østersøen, betegnes som æstuarier, da saltholdigheden skifter med dybden.

Se ogsåRediger

Eksterne kilder/henvisningerRediger

  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 typer)
  2. ^ Naturtype 1130 Flodmundinger på skovognatur.dk hentet 23. maj. 2018
  3. ^ Fredshavn, Jesper; Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Peter Wind, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 12. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.  Mere end en |pages= og |page= angivet (hjælp)