Et æstuarium eller flodmunding er et vandområde, hvor ferskvand gradvis opblandes med saltvand til brakvand (typisk ved en flodmunding). I et sådant mundingsområde opstår en såkaldt salinitetsgradient, hvor vandets saltindhold varierer.

Mellerup-Voer færgen (M/F Ragna) på Randers Fjord.
Flasken, ved Halleby Å's udløb i Jammerland Bugt (Asnæsværket ses i baggrunden).

I Natura 2000 defineres et æstuarium eller en flodmunding som den nederste, udvidede del af floder eller større åer, som påvirkes af tidevand. Flodmundinger har i Natura 2000-systemet betegnelsen 1130 Flodmundinger.[1] I Danmark findes naturtypen i dele af Randers Fjord og i Flasken ved Reersø i Vestsjælland.[2][3]

Eksempler på typiske plantearter i danske æstuarier:

Æstuariet er en randzone, der stiller store krav til dyr og planter, da de skal kunne tåle store udsving i saliniteten. Ofte findes æstuarier i forbindelse med udløb af floder og åer i havet. Disse steder også karakteriseret ved skiftende vanddækningsgrad som følge af tidevand eller vindpres, hvilket yderligere stiller krav til organismerne på stedet. I subtropiske og tropiske områder er mangrove en typisk karakterplante ved æstuarier. I Danmark er eksempelsvis Odense Fjord og Randers Fjord æstuarier. Men også langt større områder, som f.eks. Østersøen, betegnes som æstuarier, da saltholdigheden skifter med dybden.

Se også

redigér

Eksterne kilder/henvisninger

redigér
  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 typer)
  2. ^ Naturtype 1130 Flodmundinger på skovognatur.dk hentet 23. maj. 2018
  3. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 12. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.