1 E8 m²

Wikimedia liste

Som en hjælp til sammenligning af størrelsesforhold mellem forskellige overfladearealer, er her en liste over områder mellem 100 km² og 1.000 km².

Ekstern henvisning redigér