400'erne er perioden fra 1. januar 400 til 31. december 409.

Den vestromerske general Stilicho forsøgte det meste af årtiet at forsvare rigets grænser. Da det slog fejl, blev han henrettet i 408.

Årtiet var i Asien præget af stridighederne mellem de forskellige dynastier, der havde delt Kina mellem sig. I Europa var periodens vigtigste begivenheder de omfattende folkevandringer, der var igangsat af hunnerne omkring 370, og som fortsatte i takt med, at hunnerne bevægede sig vestpå.

Den østlige halvkugle omkring år 400.
Kort over Asien og det østlige Afrika omkring år 400

Status omkring 400 redigér

Afrika redigér

 • Kongeriget Aksum med centrum i det nuværende Eritrea var kristent og kan betragtes som en regional stormagt.
 • Afrika nord for Sahara hørte til de to Romerriger, med Egypten som en del af det østromerske rige, mens resten indgik i det vestromerske rige.
 • Den øvrige del af kontinentet var fortrinsvist delt mellem mindre stammer.

Amerika redigér

 • Den største statsdannelse på det amerikanske kontinent var på dette tidspunkt maya-kulturens system af bystater.

Asien redigér

 • Indien var domineret af Guptariget, der i denne periode var på sit højeste.
 • Japans politiske tyngdepunkt var koncentreret omkring Yamato-provinsen. De japanske regenter begyndte på denne tid at sende tribut til Jin-dynastiet i Kina.
 • I Kina var Jin-dynastiet på tilbagegang, og i den nordlige del af landet var der opstået flere selvstændige kongeriger.
 • På den koreanske halvø var Goguryeo en regional stormagt, mens sydspidsen af halvøen var delt mellem tre små riger.
 • Mongoliet og store dele af centralasien indgik i Rouran-riget. Shelun, der regerede fra 402-410, var den første af rigets herskere, der brugte titlen khan.
 • Det persiske sassanide-rige holdt i denne periode fred med sine naboer og samarbejdede med østromerne om forsvaret mod hunnerne.
 
Kortet viser trykket på det vestromerske riges grænser i årene 400-406.

Europa redigér

Konflikter redigér

 • Vandaler og alaner invaderede det vestromerske rige i 400 og fik ret til bosættelse i 401.
 • Visigoterne under Alarik 1. hærgede i Norditalien 401-402, men Stilicho fik slået dem tilbage til Illyrien.
 • Goterne under Radagaisus hærgede i Norditalien 405-406, men blev nedkæmpet til sidst.
 • Vandaler, alaner og sveber gik over Rhinen den sidste dag i 406 og begyndte et større plyndringstogt gennem Gallien.
 • Efter Stilichos død i 408 invaderede Alarik 1. igen Italien med hele sit folk, og de blev der årtiet ud.
 • Vandaler, alaner og sveber nåede frem til Spanien i efteråret 409 og fortsatte deres plyndringer der.
 
Idealiseret buste af kejser Arcadius. Fundet i 1949 i Istanbul og udstillet samme sted.

Personer redigér

Konger, kejsere og regenter redigér

 • Alarik 1., den første konge over den nye visigotiske gruppe. Død 410.
 • Arcadius, østromersk kejser 395-408.
 • Gainas, gotisk general. Var kortvarigt magthaver i det østromerske rige, men mistede magten og døde i 400.
 • Godegisel, vandalsk konge. Død i kamp med frankerne i 406.
 • Gunderik, efterfulgte sin far Godegisel og førte de hasdingske vandaler gennem Gallien til det romerske Spanien.
 • Honorius, officiel vestromersk kejser 395-421, men i praksis uden reel magt.
 • Konstantin 3., modkejser til Honorius, og anerkendt som medkejser fra 409.
 • Radagaisus, konge over en stor gotisk gruppe. Blev henrettet i 406 efter en mislykket invasion af Italien.
 • Stilicho, vestromersk general. Den egentlige magthaver i det vestromerske rige fra 395 til sin død i 408.
 • Theodosius 2., østromersk kejser 408-450.
 • Uldin, en af de første hunner ved den romerske grænse. Besejrede og henrettede Gainas i 400.

Kulturpersoner redigér

Kronologi redigér

Århundreder: 4. århundrede5. århundrede6. århundrede

Årtier: 350'erne 360'erne 370'erne 380'erne 390'erne400'erne410'erne 420'erne 430'erne 440'erne 450'erne

År: 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

Eksterne henvisninger redigér