81. nordlige breddekreds

Line across the Earth
81°
81. breddekreds nord

Den 81. nordlige breddekreds (eller 81 grader nordlig bredde) er en breddekreds, der ligger 81 grader nord for ækvator. Den løber gennem Atlanterhavet, Ishavet, Europa, Asien og Nordamerika.

Se ogsåRediger