Apd

(Omdirigeret fra APD)
Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Searchtool.svg Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Auditory Perception Disorder eller CAPD: Central Auditory Processing Disorder. På dansk: Mangelfuld eller forstyrret hørelse. APD er en tilstand hvor det i reglen er det indre øres funktioner i sin helhed, der lider. Både dets høreorgan og dets ligevægtsorgan.

APD diagnosticeres hovedsageligt ved audiometertest af hørelsens dynamik. En test hvor både den såkaldte høretærskel – som også kaldes hørekurven – testes, sammen med test af hørelsens belastbarhedsgrænse, den såkaldte UnComfortable Level eller UCL, som er det lydtryk hvor audiometertonen føles ubehagelig, hvor den kilder, eller hvor den gør ondt. APD viser sig oftest som smerteoverfølsom hørelse.

Formentlig alle elever, som skolen mener har bogligt handicap, lider af APD. Ved tilstande som læger betegner som ADHD, DAMP, MBD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom og autistlignende tilstande optræder APD ligeledes som en væsentlig del af det kliniske billede.

APD giver ofte anledning til forvrængning af sanseindtryk, hvad der blandt andet kan medføre mangelfuld sproglydopfattelse eller mangelfuld såkaldt fonologisk opmærksomhed. Mennesker med APD får meget ofte besvær med at skrive korrekt – navnlig med at skrive endelser – fordi den mangelfulde hørelse ikke når at opfatte detaljerne hverken i ord eller i sætninger. Hvor mennesker med normal hørelse opfatter talte ord med deres høresans, vil mennesker med APD ofte være henvist til at føle hvad der bliver sagt. Dertil kommer at også ligevægtsorganets funktioner vil være påvirket, så det kan blive svært at udvikle fx brugbar læsemotorik.

Fra det ene menneske til det andet er der stor forskel på hvor meget en tilstand af APD vil forstyrre sanseopfattelsen og motorikken. Nogle viser en betydelig grad af smerteoverfølsom hørelse uden at have påviselige gener. Andre oplever betydelige forstyrrelser sammenfaldende med en objektivt set tilsyneladende ubetydelig nedsættelse af den audiometertestede høredynamik.

Tilstanden APD kan påvirkes med passiv optræning af det indre øre med lydbehandling; helst i forbindelse med legemlig terapi hos fx kiropraktor eller osteopat.

Se også smerteoverfølsom hørelse.

Litteratur

Om APD (eller CAPD): Se Christian Worsøe: Når hjernen ikke kan høre. I: Psykolog Nyt nr. 6 – 2004. En artikel som for en stor del er baseret på Teri James Bellis: When the Brain can’t Hear. New York: Simon & Schuster, Pocket Books, 2002.


Vigtige Rettelser til indlægget:

APD eller CAPD som Worsøe skriver om, oversættes Central Auditory Processing disorder, og er forudsaget af en lidelse i hjernen og ikke i det indre øre. Man kan godt percipere sproget, men ikke processere det. Jeg har ikke hørt APD brugt om indre ørelidelser eller perceptivt høretab, som delvist er beskrevet ovenfor blandet med APD. Perceptivt høretab er heller ikke relateret til problemer med ligevægtsorganet.

Der findes tilstande, f.eks. Morbus maniere, hvor både det indre øre (sneglen) og ligevægtsorganet er påvirket, dette vil medføre svimmelhed og balance problemer (ikke motoriske problemer).

For mere korrekt info om APD kan jeg anbefale www.apd.dk. Se dog diskussionen til denne artikel.