Abscissen, ofte betegnet , er førstekoordinaten i et koordinatsystem. Andenkoordinaten betegnes da ordinaten.

At betegne -aksen (abscisseaksen) i et koordinatsystem som "abscissen" er en udbredt, men mindre korrekt sprogbrug. Førsteaksen er almindeligvis vandret.

Imidlertid omtales et punkts x- og y-værdi ofte som hhv. punktets første- og andenkoordinat.