Additionsreaktion

En additionsreaktion er en kemisk reaktion, hvor to eller flere molekyler går sammen til et større molekyle. Denne slags reaktioner er begrænsede til molekyler med dobbelt- eller tripelbindinger.

Det modsatte af en additionsreaktion er en eliminationsreaktion.

Additionsreaktion mellem et ethen molekyle og et H2 molekyle
Additionsreaktion mellem et triglycerid molekyle og et Br2 molekyle

Se ogsåRediger