Afløbsspor

Et afløbsspor er et kort spor, som ender i en sporstopper eller anden forhindring f.eks. en sandbunke eller ingenting. Afløbsspor etableres f.eks. i tilknytning til et hovedspor ved hjælp af et sporskifte. Når sporskiftet er stillet mod afløbssporet, beskytter det mod utilsigtede sammenstød mellem tog- og rangermateriel. Hvis der er risiko for et sammenstød, bliver den ene togstamme ledt ud på afløbssporet, sådan at hovedsporet dermed holdes frit.

Afløbsspor ved stationen i Allersberg, på strækningen Nürnberg-München højhastighedsbanen.

Afløbsspor bruges også til at opfange løse vogne, typisk under rangering, men kan også benyttes til opbremsning af tog, der har for høj fart til at kunne standses i tide.