Afstandsformlen er en sætning (eller rettere, en familie af sætninger) til at finde afstanden mellem to punkter i et koordinatsystem. Dette gøres ved at indsætte koordinatsættet fra punkterne, i formelen. Nedenfor er sætningen og dens bevis for et todimensionelt, kartesisk koordinatsystem angivet.

Sætningen

redigér

To givne punkter (A & B) er angivet ved:


 

 


Det vil således gælde at, afstanden mellem disse er:


 


Dette skal bevises.

Beviset

redigér
 
Et billede som viser afstandsformlen i geometrisk form

På vores tegning kan vi følge med i hvad der sker. Vi benytter os af pythagoras' læresætning, der siger følgende om en retvinklet trekant:


 


På tegningen kan der ses en retvinklet trekant, og med viden fra afstande, kan vi dermed sige at:


 

 

 

 

 Det er dermed bevist at denne formel må give afstanden mellem de to punkter.