Akse

Wikimedia-flertydigside

En akse er en ret linje og kan henvise til flere artikler i forskellige emneområder:

I matematik
Rotationsakse – en linje i mekanikken, som et tredimensionalt legeme drejer om (ikke at forveksle med en aksel).
Symmetriakse – en linje, som deler et objekt i symmetriske enheder
X-akse og Y-akse – linjer, der skærer hinanden i en ret vinkel, og som angiver dimensioner i et kartesisk koordinatsystem.
I videnskab
Aksehældning – i astronomi vinklen mellem et himmellegemes omløbsplan og legemets rotationsakse.
Optisk akse – en ret linje gennem de brydende eller spejlende flader i et optisk instrument.
I arkitektur
Monumentalakse – en byplanmæssig akse.
I politik
Aksemagterne – Berlin-Rom-Tokyoaksen under 2. verdenskrig.
Ondskabens akse – den amerikanske præsident George W. Bush's beskrivelse af Iran, Irak og Nordkorea.
Dette er en artikel med en flertydig titel.
Det vil sige en artikel, der alt efter betydning henviser til andre artikler med det egentlige indhold. Hvis du fulgte en henvisning hertil, så gå venligst tilbage og ret henvisningen til at føre til den rigtige artikel. (Se alle artikler, hvis navn begynder med "Akse").