Et aktieindex er et børsindeks som måler udviklingen af et udvalgt antal aktier.

Udviklingen i aktieindekset Dow Jones siden 1800

Man taler ofte om at børsen stiger eller falder, men det der faktisk menes er at vist index stiger eller falder. Hvis et index stiger betyder det at den samlede værdi af de underliggende aktier er steget. Når man taler om Københavns fondsbørs udvikling tales der oftest om OMXC20, som er et index over de 20 største danske aktier.

Man skelner mellem prisindex og afkastsindex. Den førstnævnte indextype reflekterer kursudviklingen på de underliggende aktier, mens den sidstnævnte også inkluderer aktiernes uddeling af udbytte for at vise det faktisk afkast for investorerne.

De fleste aktieindex er kapitalvægtede, det vil sige at jo større børsværdi en virksomhed har desto større vægt får det i indexet.

Notable aktieindeks redigér

Europa redigér

Asien redigér

Amerika redigér