Alexander Thielemann von Heespen

Alexander Thielemann von Heespen (167726. december 1738) var en slesvigsk og dansk godsejer og konferensråd.

Han skrev sig til Himmelmark i det nuværende Sydslesvig, Borreby Sogn. Han blev anvendt ved rådgivning i byggesager; således ved restaureringen af Gottorp Slot, hvor han samarbejdede med bygmesteren Claus Stallknecht.

1720 ægtede han Frederikke (Friderica) von Klingenberg (1699 - 13. marts 1755), datter af generalpostdirektør Poul von Klingenberg, og kom derved i besiddelse af Tersløsegård i Holbæk Amt.

I 1732 arvede Heespen bogsamlingen efter Christoph Gensch von Breitenau.

Enken ejede Tersløsegård til 1743, hvor hun solgte gården til landsdommer Johannes Christensen.

KilderRediger

  • Holberg Blandinger, 2. samling, Gyldendal 1941, s. 55.
  • Historisk Årbog for Thisted Amt, (1967), s. 124.